Monday, June 8, 2015

ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္လူထုေခါင္းေဆာင္သည္ မည္သည့္အခါ၌ တာဝန္ေက်ပါအံ့နည္း (တူေမာင္ညိဳ)

0 comments
နိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္လူထုေခါင္းေဆာင္သည္ မည္သည့္အခါ၌ တာဝန္ေက်ပါအံ့နည္း
(တူေမာင္ညိဳ)
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၄ ရက္

ဒီလိႈင္းစာေစာင္၊ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာက ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္ ၈၈ ၿငိမ္း/ပြင့္တုိ႔၏ “ႏုိင္ငံေရးပူးတြဲေၾကညာစာတမ္း”နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး “ႂကြားဝါဟိတ္ဟန္ထုတ္ထားေသာ ခါေတာ္မီေၾကညာစာတမ္းမဟုတ္ေၾကာင္း” ရဲဝ့ံစြာ အာမခံခ်က္ေပးထားပါသည္။ ထုိအာမခံခ်က္အတုိင္း ျဖစ္ေျမာက္လာပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းပါသည္။ နာက်င္ခါးသီးဖြယ္အတိျဖစ္ေသာ အတိတ္၌ထားရစ္ခဲ့ၾကၿပီျဖစ္ေသာ “ဂႏၵီခမ္းမ ေၾကညာခ်က္” ႏွင့္ “ေရႊဂံုတုိင္ေၾကညာစာတမ္း”တုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ ကံၾကမၼာမ်ိဳး တုိးသြားမွာ ခဲမွန္ဖူးေသာစာသူငယ္၏စုိးရိမ္မႈျဖင့္ စုိးရိမ္ေနမိပါသည္။

 “အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ ၆ ပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးေရး၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ” ဆိုသည္မွာ (ကာလံု)ေျုခေထာက္ေအာက္မွာရွိေသာ အရာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ (ကာလံု) ဆိုသည္မွာ သူတုိ႔လူေတြခ်ည္းသာဖြဲ႔စည္းထားသည့္ “တကယ့္အစုိးရ” ျဖစ္ပါသည္။ ဘယ္သူ ဘာလုပ္ဆုိသည့္ အမိန္႔ႏွင့္ညြန္ၾကားခ်က္ေပးေနေသာ တကယ့္အမိန္႔ေပးဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ပါသည္။ ႀကံ့ဖြ႔ံအစိုးရဆုိသည္မွာ(ကာလံု)က အခါအားေလ်ာ္စြာ ခ်မွတ္ေပးေသာအမိန္႔/ညြန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရေသာ အလုပ္ေကာ္မတီမွ်သာျဖစ္ပါသည္။ ရုပ္ျပအစိုးရသာျဖစ္သည္။
ထုိ႔အျပင္ (ကာလံု)၏ အထက္/ေနာက္ကြယ္ အေမွာင္ထဲတြင္ ဗိုလ္သန္းေရႊ ရွိေနသည္။ ဗိုလ္သန္းေရႊသည္ အလကားထုိင္ေနသည္မဟုတ္။ လိုအပ္သည္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ အမိန္႔ေပးညြန္ၾကားေနသည္။

လက္လွမ္းမီသမွ် ျပည္တြင္းအတိုက္အခံမ်ားအင္အားစုမ်ား၏ အာေဘာ္ကို စုစည္းၾကည့္ေသာအခါ “၂၀၁၅ ေရြေကာက္ပြဲကို ဒီခ်ဳပ္ပါတီသပိတ္ေမွာက္၍မျဖစ္၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ား ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏုိင္ရဖုိ႔လံုးပမ္းရမည္”ဟူေသာ အာေဘာ္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။
ထုိ႔အျပင္ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒမျပင္ဆင္ႏုိင္ဘဲ (မည္ကာမတၱျပင္ရံုျဖင့္) ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရလည္း ဘာတစ္ခုမွ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ႏုိင္ဖြယ္ရာမရွိပါဘူး”ဟုဆုိသည့္ ပကတိအမွန္တရားႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ ၿငိီးျငဴသံကိုလည္း ၾကားပါသည္။

- ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရမည္။ (ေရြးေကာက္ပြဲသပိတ္ေမွာက္၍မျဖစ္)
-  ဒီခ်ဳပ္က ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာနိုသကဲ့သုိ႔ အႏုိင္ရ ရမည္။ (အမတ္ ေနရာ ၃၃၀ အနက္ ၃၀၀ ခန္႔အႏုိင္ရ ရမည္ဟု ေျပာဆိုၾကသည္)
သုိ႔မွသာ “၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္”ကို ကုိင္၍ စစ္ဗိုလ္အၿငိမ္းစားပါတီႏွင့္စစ္တပ္ကို ရင္ဆုိင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဟုဆုိၾကသည္။

ဤအာေဘာ္အတုိင္းဆုိလွ်င္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးသည္ အဓိကျဖစ္သြားသျဖင့္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ၆ပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးေရး” ကိစၥတုိ႔သည္  ေနာက္တန္းသုိ႔ေရာက္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ပါ၍ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပတ္ျပတ္သားသားအႏုိင္ရေရးကိုသာ
ျပင္ဆင္လံုးပမ္းၾကရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။  ဤသို႔ဆုိလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ေန႔ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာၿပီးမွသာဒီခ်ဳပ္ပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မယ္/မဝင္ဘူးဆုိသည့္ကိစၥကို တရားဝင္ထုတ္ျပန္မည္ဟုေျပာဆိုေနသည့္အခ်က္မွာ သိပ္မေရးမပါလွေတာ့ေခ်။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီမွ အပျဖစ္ေသာ အတိုက္အခံမ်ား၏သေဘာထားအျမင္ကလည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို  ဒီခ်ဳဳပ္က သပိတ္ေမွာက္မွာကို စုိးရိမ္ၾကသည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးဝင္းထိန္လက္ရွိေျပာၾကားေနသည့္ရွင္းလင္းခ်က္၌ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သပိတ္ေမွာက္ျခင္းဟာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ေရြးခ်ယ္ထုိက္တဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္တယ္လုိ႔ေျပာတာ၊ သပိတ္ေမွာက္မယ္၊ မေမွာက္ဘူးလုိ႔ လံုးဝေျပာတာမဟုတ္ဘူး” ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ အမတ္ေနရာစုစုေပါင္း ၆၆၄ ေနရာအနက္၊ ကာခ်ဳပ္က ၁၆၆ ေနရာအပိုင္စားယူထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ က်န္ ၄၉၈ ေနရာကို ယေန႔ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ႏုိင္ငံေရးပါတီေပါင္း ၈၀ က ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္၂ ရပ္ေပါင္း ၄၉၈ ေနရာအနက္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီႏွင့္အတိုက္အခံမ်ားသည္ “၁၉၉၀ ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲ”မွာကဲ့သုိ႔ သုိ႔တည္းမဟုတ္ “၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ”
မွာကဲ့သို႔ ျပတ္ျပတ္သားသားအႏုိင္ရႏုိင္ပါမည္ေလာ။
၄၉၈ ေနရာအနက္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီႏွင့္အတိုက္အခံမ်ားက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မည္သုိ႔ပင္ အႏုိင္ရသည္ျဖစ္ေစ၊ ထုိအနုိင္ရရွိမႈသည္ “ပုဒ္မ ၄၃၆”  ျပင္ဆင္ႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း သမၼတျဖစ္လာႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသည္ အတုိက္အခံမ်ားက ထုိသုိ႔အႏုိင္ရၿပီး အေပၚစီးရမသြားေစရန္ အေသအခ်ာအကြက္ခ် ေရးဆြဲထားေသာအေျခခံဥပေဒျဖစ္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဆုိရလွ်င္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသည္ စစ္တပ္ကိုလႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏုိင္သူမ်ားက ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအေပၚ ထာဝစဥ္အႏုိင္ယူထားရန္ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္သည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၏ ပင္မအႏွစ္သာရပင္ျဖစ္သည္။

အစုိးရအဖြဲ႔တြင္ ဒုတိယသမၼတစ္ဦး၊ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ေရး စစ္တပ္က အပုိင္ကုိင္ထားသည္၊။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ စစ္သားအမတ္ ၁၆၆ ဦး ယူထားသည္။ စစ္တပ္သည္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းကို ထာဝစဥ္ အပုိင္စားယူထားၿပီးျဖစ္သည္ [အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၆ (စ) ]
ထုိအခ်က္မ်ားကိုျပင္လိုလွ်င္ (စစ္တပ္မွ ) ကာခ်ဳပ္သေဘာတူမွျဖစ္မည္။ ကာခ်ဳပ္တစ္ဦးတည္း၏သေဘာဆႏၵမပါရွိဘဲ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က)တြင္ စာရင္းျပထားသည့္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ပုဒ္မေပါင္း ၉၅ ခုကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ဘယ္ေသာအခါမွ ျပင္ဆင္ႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

အထက္ပါအခ်က္မွ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပေနသည့္အခ်က္မွာ မည္သည့္ပါတီသည္ မည္သည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မည္သုိ႔ေသာအေရအတြက္ျဖင့္ အႏုိင္ရသည္ျဖစ္ေစ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထဲ၌ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို မည္သည့္အခါမွ် ျပင္ဆင္ႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟူေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကုိ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအႀကီးအကဲမ်ား သိနားလည္သလို၊ အျခားေသာ ဒီမုိကေရစီအတိုက္အခံမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားလည္း ေကာင္းေကာင္းသိပါသည္။

ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္၈၈ ၿငိမ္းပြင့္ ႏုိင္ငံေရးပူးတြဲေၾကညာစာတမ္း၌ “ျမန္မာ့ႏုိင္ငံျပႆနာ၏ေသာ့ခ်က္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးျဖစ္သည္၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အားျပင္ဆင္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလည္းမည္သုိ႔မွ် တည္ေဆာက္ ၍ရရွိႏုိင္မည္မဟုတ္၊ အခြင့္ထူးခံမႈႏွင့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားပါဝင္ေနေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုမျပင္ဆင္ဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အေျခခံက်ေသာ ျပႆနာမ်ားအား
ေျဖရွင္းနိုင္မဟုတ္၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား လိုလားေတာင္းဆုိေနေသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္မဟုတ္” ဟူ၍ အလြန္ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထဲ၌ ျပင္ဆင္ႏုိင္သည္ဆုိသည္မွာ “အေပၚယံျပင္ဆင္မႈ” သာျဖစ္သည္။  ဇယား (၁) ထဲကဟာကို ဇယား (၂) ထဲ ေျပာင္းထည့္ေပးတာေလာက္ေတာ့ လုပ္ႏုိင္သည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ိဳးကို မည္သူမွ်စိတ္မဝင္စားပါ။

ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကိုျပင္ဆင္ႏုိင္ျခင္းလည္းမရွိ၊ “၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေဘာင္” ထဲ၌ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီထိပ္သီးဦးတင္ေအး ဦးစီးသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ က်င္းပေပးမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ မည္သည့္နည္းျဖင့္  “လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ” ျဖစ္လာႏုိင္ပါမည္နည္း။

လိုရင္းေျပာရလွ်င္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ဆုိသည္မွာစစ္အုပ္စုက စံႏႈန္းမီ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကိုလိုလားသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊
နိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ျပည္သူမ်ားအေပၚ ထာဝစဥ္အႏုိင္ယူထားသည့္အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ပါသည္။  “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို အေပၚယံျပင္ဆင္ရံုမွ်ျဖင့္လည္း ဒီမိုကေရစီနဲ႔ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမတည္ေဆာက္ႏုိင္ပါ။

 ျပည္သူမ်ားသည္
- “၁၉၉၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ” ၌ က်ရာတာဝန္ေက်ခဲ့ၿပီ။
- “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ”၌ က်ရာတာဝန္ေက်ခဲ့ၿပီ။ (ကန္႔ကြက္မဲ ၁၃၇၅၄၈၀ ေပးခဲ့သည္)
- “၂၀၁၀ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ”၌ က်ရာတာဝန္ေက်ခဲ့ၿပီ။
- “၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ”၌လည္း က်ရာတာဝန္ေက်ခဲ့ၿပီ။
- “ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးျပည္သူမ်ားလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ” ၌ က်ရာတာဝန္ေက်ခဲ့ၿပီးၿပီ။ (လက္မွတ္ေပါင္း ၄၉၄၁၉၉၈ )
- “၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ” ၌ က်ရာတာဝန္ေက်ႄပြန္ရေပလိမ့္ဦးမည္။
-  ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္လူထုေခါင္းေဆာင္သည္ မည္သည့္ အခါ၌ တာဝန္ေက်ပါအံ့နည္း။

ညြန္း -
ဒီလိႈင္းစာေစာင္ - အတြဲ၄၊ အမွတ္ (၂၀) (၁-၆-၂၀၁၅)

0 comments:

Post a Comment