Monday, June 8, 2015

“ပုဒ္မ ၆၄” သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ့္ရွဴးကုိယ္ပတ္ျဖစ္ေနတဲ့ ပုဒ္မ (တူေမာင္ညိဳ )

0 comments
“ပုဒ္မ ၆၄” သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ့္ရွဴးကုိယ္ပတ္ျဖစ္ေနတဲ့ ပုဒ္မ (တူေမာင္ညိဳ )
(၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၆ ရက္)
အကယ္၍ အခုလက္ရွိအေနအထားမွာ (NLD)ပါတီမွ တစ္ဦးဦးကသာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္ေနရင္ ဒီလိုေလထုမ်ိဳး၊ ဒီလို အာေဘာ္မ်ိဳး “ရန္ကင္း” ေရးလိမ့္မယ္ မထင္ပါဘူး။ ႀကိတ္ၿပီးေတာင္ သေဘာက်ေနမယ္လိ႔ု ထင္ပါတယ္။ အခုေတာ့ ကိုယ့္ရွဴးကုိယ္ပတ္၊ ကုိယ့္ဘာသာ ခ်ည္ၿပီးတုတ္ၿပီးျဖစ္ေနၿပီမို႔ မ်က္ႏွာေျပာင္တုိက္ၿပီးေရးတာပါ။ “ရန္ကင္း”ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ “ကင္းၿမီွးေကာက္”ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီေဆာင္းပါးရဲ့အာေဘာ္ဟာ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရရဲ့တုိက္ရိုက္သေဘာထားျဖစ္တယ္။
၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ၊ ပုဒ္မ ၆၄ က ဘာလဲဆုိေတာ့၊ “ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခု၏အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္လွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ သုိ႔မဟုတ္ ဒုတိယသမၼတမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရသည့္ေန႔မွစ၍ မိမိတို႔ ရာထူးသက္တမ္းအတြင္း ယင္းပါတီအဖြဲ႔အစည္း၏ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရ”ဟူ၍ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။
ေနာက္ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုက သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတမ်ားရဲ့ရာထူးသက္တမ္းက “ငါးႏွစ္” ျဖစ္ပါတယ္။ [ပုဒ္မ ၆၁ (က) ကို ၾကည့္ပါ]
ဒီျပ႒ာန္းထားခ်က္ေတြအရေျပာရရင္ ဦးသိန္းစိန္၊ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း၊ ဦးဉာဏ္ထြန္းတုိ႔ဟာ သမၼတသက္တမ္း ငါးႏွစ္ကာလအတြင္း “ပါတီလုပ္ငန္းမ်ား” လုပ္ေဆာင္လို႔မရပါဘူး။ သူတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲခဲ့တဲ့အေျခခံဥပေဒထဲက ပုဒ္မတစ္ခုက သူတုိ႔လူေတြ(ဦးသိန္းစိန္၊ ေဒါက္တာစုိင္းေမာက္ခမ္း၊ ဦးဉာဏ္ထြန္းတို႔အတြက္)ကုိ ခ်ည္ၿပီးတုတ္ၿပီးျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီေတာ့ သမၼတသက္တမ္းအတြင္း ပါတီလုပ္ငန္းလုပ္မရပါဘူး။ “၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ”အတြက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးတာေတြလည္း လုပ္လုိ႔မရပါဘူး။
လုပ္မယ္ဆုိရင္ အေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၆၄ ကို ခ်ိဳးေဖာက္တာပါ။ အကယ္၍ ပါတီလုပ္ငန္းေတြ/ မဲဆြယ္စည္းရံုးတာေတြမွာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ အေျခခံဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္ကို ေျဗာင္ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကိုပါ အလြဲသံုးစားလုပ္တာပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ ပါတီလုပ္ငန္းေတြ၊ မဲဆြယ္စည္းရံုးတာေတြကို ဒီလူေတြ လံုးဝမလုပ္ၾကေတာ့ဘူးလား။ ေျဗာင္ ေပၚတင္လုပ္လုိ႔ မျဖစ္ပါဘူး၊ ဒီေတာ့ လက္တစ္လံုးျခားလုပ္ေနပါတယ္လိ႔ုေျဖရင္ အဲဒီအေျဖဟာ အမွန္နဲ႔နီးစပ္တဲ့အေျဖပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
ဒီလုိေဘးၾကပ္နံၾကပ္ျဖစ္ေနတာကေန ထြက္ႏုိင္ေရး အာေဘာ္ဖန္တီးဖို႔ “ရန္ကင္း” နာမည္သံုးၿပီး အစုိးရပုိင္ “ေၾကးမံု/ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာေတြထဲကေန “ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံပိုင္ခြင့္ရွိသည္” ဆိုတဲ့ ျပဴးတူးၿပဲတဲေခါင္းစဥ္နဲ႔ေဆာင္းပါးကို ေမလ ၂၃ ရက္မွာ တၿပိဳင္ထဲေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။
သူတုိ႔လုိခ်င္တဲ့ အဓိကအခ်က္က သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲထားတဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒထဲက “ပုဒ္မ ၆၄” ကို ဘယ္လိုခ်ိဳးေဖာက္မလဲ၊ ဘယ္လို လက္တစ္လံုးျခားလုပ္ႏုိင္မလဲ။ ဘယ္နည္းနဲ႔ေက်ာ္လႊားမလဲ။
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ သမၼတနဲ႔ ဒုတိယ သမၼတေတြ မဲဆြယ္စည္းရံုးခြင့္ ရေရးသာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ “အသားလိုလုိ႔ အရိုးေတာင္း”တဲ့ ေဆာင္းပါးသာ ျဖစ္ပါတယ္။
“ပါတီလုပ္ငန္း”ဆုိတဲ့စကားရပ္ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိေပးပါတဲ့။
“မဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္း”ဆုိတာ “ပါတီလုပ္ငန္း” ထဲပါသလားတဲ့။
ဟန္မေဆာင္ႏုိင္ရွာတဲ့ “ရန္ကင္း”ဟာ ေဆာင္းပါးတေနရာမွာ လုိခ်င္တာကို ေျဗာင္က်က်ပဲထုတ္ေရးပါေတာ့တယ္။ “ပါတီလုပ္ငန္း စကားရပ္တြင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္းကိစၥရပ္ မပါဝင္ႏုိင္”တဲ့။
ဒီလိုေရးတာေျပာတာေတြဟာ တည္ဆဲဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ဖို႔/ လက္တစ္လံုးျခားလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔/လုိသလုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိႏုိင္ဖုိ႔ အစုိးရပုိင္သတင္းစာကေန ေရလာေျမာင္းေပးလုပ္ေနတာ၊ စည္းရံုးျမွဴဆြယ္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ဖို႔လုိအပ္တယ္ဆုိရင္ အေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း ၁၂မွာျပ႒ာန္းထားတဲ့အတုိင္း လုပ္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပုဒ္မ ၆၄ ဟာ ပုဒ္မ ၄၃၆ (ခ) မွာ အႀကံဳးဝင္တဲ့ပုဒ္မတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
ဖဲသံုးခ်ပ္ဒုိင္နဲ႔ အလံရွဴးေတြ အတုိင္အေဖာက္ညီပါေပတယ္လုိ႔ ေျပာရမွာပါပဲ။ “ရန္ကင္း”ရဲ့နွပ္ေၾကာင္းကို ေလပင့္ေပးၿပီးေထာက္ခံသူကေတာ့ “ဘုိးသက္ရွည္(ဥပေဒ)” ဆုိသူပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူရဲ့“ဒီမုိကေရစီ၏အႏွစ္သာရ ညီတူညီမွ်အခြင့္အေရးရၾကပါေစ ” ဆုိတဲ့ေဆာင္းပါးကို ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔ ေၾကးမံု/ျမန္မာ့ အလင္းသတင္းစာမ်ားမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဘုိးသက္ရွည္ (ဥပေဒ) ဆုိသူက “ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔ ဥပေဒ၊ ပုဒ္ ၇(ခ) ကို ကုိးကားၿပီး အေျခခံဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ပုဒ္မ ၆၄ ”ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေက်ာ္လႊားဖို႔ သူခုိးလမ္းျပလုပ္ထားပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ စစ္တပုိင္းအုပ္စုိးသူမ်ားအတြက္ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ”ဆုိတာ သူတုိ႔စိတ္ႀကိက္လုပ္ခ်င္တာ လုပ္ႏုိင္ခြင့္ရွိတဲ့အရာပါ။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိတာ သူတုိ႔စီးတဲ့ (jungle boot ) ေတာစီးဖိနပ္ပါပဲ။ “ဥပေဒက မည္သုိ႔ပင္ဆုိထားေစကာမူ”ဆုိတဲ့ စကားရပ္အတုိင္းေပါ့။ ခ်ိဳးေဖာက္ခ့ဲတဲ့ လက္ေတြ႔သာဓကမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ့မယ္။ (လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးေခါင္းေပါင္းခၽြတ္တာကိုလည္း ထည့္ခ်င္ထည့္ႏုိင္ပါတယ္)။ ငါတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ေရးခဲ့တဲ့အေျခခံဥပေဒပဲ ငါတုိ႔ထင္သလိုလုပ္မယ္ဆုိတဲ့ သေဘာပါပဲ။
- “ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႔အစည္း ဟုတ္/မဟုတ္”ဆုိတဲ့ကိစၥမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံုရံုးရဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုပစ္ပယ္ၿပီး၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခံုရံုးဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိုးပါ (၉) ဦးအား ထုတ္ပယ္ခဲ့မႈ၊
- ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၉၁ (က) မွာ “ေရြးေကာက္ပြဲစတင္ က်င္းပသည့္ေန႔ရက္၌ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္၍ ဥပေဒအရ အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းသူ မဟုတ္သည့္အျပင္ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိေသာနိုင္ငံသားႏွင့္ဥပေဒအရ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ ရွိသူတိုင္းသည္ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသည္”ဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ကိုခ်ိဳးေဖာက္ကာ “ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္” (white card) ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား၏ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ကိုရုပ္သိမ္းသည့္ကိစၥ (ထုိ “ဝိႈက္ကဒ္” ကို ၁၉၅၁ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းေနထုိင္သူမ်ား မွတ္ပံုတင္ေရးနည္းဥပေဒ၊ အပုိဒ္ ၁၃ (၁) (ဂ)အရ ဥပေဒနဲ႔အညီ ထုတ္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႔အားျဖင့္လည္း “ဝိႈက္ကဒ္”ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားဟာ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၀ ရက္)၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ (၂၀၁၀ ႏုိဝင္ဘာ ၇) ႏွင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ (၂၀၁၂ ၊ ဧၿပီ ၇)တြင္ မဲဆႏၵေပးခဲ့ၾကသူမ်ားလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ယခုအခါ ထုိအခ်က္မ်ားကုိ ေျဗာင္လစ္လ်ဴရႈ၍ ဝိႈက္ကဒ္မ်ားကို ရုပ္သိမ္းျခင္းျဖင့္ မဲဆႏၵေပးခြင့္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။
- သက္ဆိုင္ရာ မဲေပးမည့္သူမရွိဘဲ။ ထုိသူအစား “စက္ခလုပ္ႏွိပ္မဲေပးမႈ”ကို တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနနဲ႔ “သေဘာ႐ိုး”ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ “ေျဖာင့္မတ္ပါသည္ဆုိေသာနာကႀကီး” ရဲ့ေျဗာင္အက်ဆံုး ဘက္လိုက္အကာအကြယ္ေပးမႈ၊
အစုိးရပုိင္သတင္းစာေတြထဲကေန “ရန္ကင္းနဲ႔ဘုိးသက္ရွည္ (ဥပေဒ)”တို႔က အတိုင္အေဖာ္ညီညီ ႏွပ္ေၾကာင္းအာေဘာ္ဖန္တီး ေပးခဲ့ၾကၿပီးပါၿပီ၊ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ တာဝန္ပဲ က်န္ပါေတာ့တယ္။ ဒီေတာ့ မၾကာခင္လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ သူတုိ႔သမၼတေတြ “၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ”မတုိင္မီႀကိဳတင္ “မဲဆြယ္စည္းရံုးႏုိင္ေရးအတြက္” ကိုယ့္ရွဴး ကိုယ္ပတ္ျဖစ္ေနတဲ့ “ပုဒ္မ ၆၄” ကို ဘယ္လိုခ်ိဳးေဖာက္ဖို႔/ လက္တစ္လုံးျခား လုပ္ဖုိ႔ ဘယ္ပါတီက၊ ဘယ္အမတ္အဆိုတင္ဖိ႔ုမဲက်မယ္ဆုိတာကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကည့္ရႈၾကပါစုိ႔။
ညြန္း
- ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)
- (၂၃-၅-၂၀၁၅)ေၾကးမံုသတင္းစာ/ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ
- (၂၆-၅-၂၀၁၅)ေၾကးမံုသတင္းစာ/ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ

0 comments:

Post a Comment