Thursday, July 25, 2013

ေတာက္တိုမယ္ရေက်းဇူး (မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ)

0 comments
ေတာက္တိုမယ္ရ ေက်းဇူး (မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ) မေန႔က (မ)ခက္မာ ဘာစိတ္ကူးေပါက္သလဲ သို႔မဟုတ္ ဘာေရးစရာရွိ၍လဲ မေျပာတတ္ ”ကိုမ်ိဳးျမင့္ ေက်းဇူးဆပ္တယ္ဆိုတာကို အဂၤလိပ္လို ဘယ္လိုေျပာသလဲ”ဟု လွမ္းေမး၏။ မသိဘူးဗ်ဆိုေတာ့ ”အမ်ိဳးသမီးအနားရွိရင္ ေမးၾကည့္ပါလား။ သူသိရင္သိမွာပဲ”ဟု ဆို၏။ ဇနီးသည္ကလည္း အနားမရွိ။ ဒီေတာ့ ေမးမရ။ သူေျပာမွ က်ေနာ္လည္း အဂၤလိပ္လိုဘယ့္နွယ္ေျပာပါလိမ့္ဟု ေတြးမိ၏။ အရင္ တခါမွ မေတြးမိခဲ့။ စဥ္းစားမရ။ သို႔ျဖင့္ ”က်ေနာ္လည္း မသိဘူးဗ်။ ခနေလး က်ေနာ္ရွာၾကည့္ဦးမယ္”ဆိုကာ ရွာ၏။ မေတြ႔။ ”ေက်းဇူးကန္း”တာက်ပါၿပီး ”ေက်းဇူးဆပ္”ေတာ့ မေတြ႔။ ဒါနဲ႔ ”က်ေနာ္ထင္တာ အဂၤလိပ္ေတြ ေက်းဇူးမဆပ္ဘူးနဲ႔ တူတယ္။ သူတို႔စကားမွာ ေက်းဇူးဆပ္တာကို မေတြ႔ရဘူး”ဟု အရႊမ္းေဖါက္မိ၏။ ဤတြင္ (မ)ခက္မာက(ခက္မာ)ဟားဟား ..ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ သူတို႔က စိတ္ရွင္းတာကိုး။ (က်ေနာ္)ေက်းဇူးက ဆပ္မရဘူးလို႔ေတြးတာလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ မယ္ဗ်။ (ခက္မာ)လုပ္ႏိုင္တာလုပ္ေပးတယ္။ ေက်းဇူးဆပ္ဖို႔မလိုလို႔ ေတြးတာေနမွာေပါ့။ ေက်းဇူးပါကိုမ်ိဳးျမင့္။ က်မ အဆင္ေျပရာစကားလံုးတစ္ခု သံုးလိုက္ပါ့မယ္" က်ေနာ္တို႔စကားက ဤတြင္ဆံုး၏။ မဆံုးတာက က်ေနာ္။ ဆက္ေတြးေနမိ၏။ အေျဖကမရ။ ဒီမနက္ထိ ထိုအေတြးစတန္းလန္းနွင့္ အိပ္ယာကနိုး၏။ က်ေနာ္တို႔ကပဲ အေလ့လာနည္းသလား၊ အဂၤလိပ္စကားမွာကိုက ေက်းဇူးဆပ္ဆိုတာမရွိတာမ်ားလား မေျပာတတ္။ ေတြးေနမိသည္က ”ေက်းဇူးတရား”သည္ ပိုက္ဆံလို သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းတခုခုလိုေခ်းငွား၍ ရသေလာ။ ေခ်းငွားၾကသေလာ။ ေခ်းသူငွားသူရွိသလို ေခ်းယူငွားယူသူေရာ ရွိသေလာ။ တခ်ိန္ခ်ိန္က် အတိုးေရာအရင္းပါျပန္ဆပ္ရန္ ေငြအေၾကြးခ်သလို၊ ေျမအငွားခ်သလို ခ်၍ရသည့္အရာေလာ။ ခ်ေရာ ခ်ၾကသေလာ။ ခ်ၾကသည္ဆိုပါက တခ်ိန္ခ်ိန္က် အတိုးနွင့္အရင္းေပါင္း ျပန္ဆပ္ရသည့္အရာေလာ။ မဆပ္လ်ွင္ေရာ။ ေငြမဆပ္လ်ွင္ ေငြကၽြန္၊ ေျမမဆပ္လ်ွင္ေျမကၽြန္ျဖစ္သလိုျဖစ္ေရာလား။ မဆပ္သူေတြေရာ ရွိသလား။ ဆပ္သူေရာ ဘယ္ေလာက္မ်ားသလဲ။ မဆပ္လို႔ေရာ ေက်းဇူးရွင္က ဘာလုပ္သနည္း။ ေက်းဇူးဆိုသည္မွာ အေနွာင္အဖြဲ႔တခုေလာ။ ေနွာင္တည္း၍ ရသည့္အရာေလာ။ ေနွာင္ေရာ ေနွာင္တည္းၾကသေလာ။ တည္းျခင္း/မတည္းျခင္းအတြက္ ဘာျဖစ္ၾကသနည္း။ 

ဗမာစကားတြင္ ေက်းဇူးနွင့္စပ္သည့္ေဝါဟာရေပါင္းလည္းမ်ား၏။ စကားေျပာရာနွင့္စာေရးရာတြင္ သူ႔ေနရာနွင့္သူ ကြက္တိသံုးတတ္က အလြန္ထိေရာက္ ထိမိလွ၏။ ထို႔အတူ ျမန္မာမႈတြင္ ေက်းဇူးတရားနွင့္ ပတ္သက္၍ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားလွ၏။ ၃၈ ျဖာမဂၤလာဟု ဘုရားေဟာဆိုသည့္ အထဲတြင္ပင္ ေက်းဇူးတင္ထိုက္သူကိုတင္ျခင္း ေက်းဇူးဆပ္ျခင္းစသည္တို႔မွာ မဂၤလာတရားတစ္ပါးအေနျဖင့္ အတိအလင္းျမြက္ဆိုထား၏။ ဗုဒၶဝင္ဆိုသည္မ်ားတြင္လည္း
ေက်းဇူးနွင့္စပ္သည့္ဇာတကမ်ား ပံုဝတၳဳမ်ားမနည္းလွ။ ျမန္မာ့လူမႈအဝန္းအဝိုင္းတြင္ ”ေက်းဇူးကန္း”ဆိုလ်ွင္ လူတကာ့ေအာ့နွလံုးျဖစ္ၿပီး ”ေက်းဇူးသိတတ္သူ” ဆိုလ်ွင္ ”လူေတာ္”ဆိုသည့္သေဘာ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာထိုက္သူစာရင္းဝင္၏။ ေက်းဇူးခံေက်းဇူးစားကို အေကာင္းသေဘာေရာ အဆိုးအေျပာမွာပါသံုး၏။ ျမန္မာ့ရာဇဝံသတြင္ တစ္လုပ္စားဖူးသူ႔ေက်းဇူးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေကၽြးဖူးသူအားသစၥာမဲ့ျခင္းအတြက္ သူေကာင္းျပဳခံရသူေတြလည္း မနည္း။ ေက်းဇူးေၾကြးပိကာ တစ္ဘဝလံုးထိုးအပ္ခံလိုက္ရေသာ သမီးပ်ိဳေလးေတြအေၾကာင္းလည္း နားမဆန္႔ေအာင္ၾကားဖူး၏။ ေက်းဇူးရွင္ေတြ ေျခေတာ္အတင္ခံလိုက္ရသည့္ပန္းေကာင္းတို႔ အၫြန္႔က်ိဳးရေပါင္းလည္းမ်ားလွ၏။ သားသမီးကိုအေၾကြးခ်သလို ေက်းဇူးတရားနွင့္ခ်ည္ေနွာင္ကာေမြးျမဴေသာ အမိအဖမ်ားမရွိဟု မည္သူဆိုဝံ့မည္နည္း။ ”သားသမီးရွိထားေတာ့ ကိုယ္အသက္ႀကီးလာတဲ့အခါ....” ဆိုသည့္ ၾကားေနက်စကားကို မည္သို႔ အနက္ေကာက္မည္နည္း။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ မမွန္တာကိုမမွန္၊ မတရားတာကို မတရားဟုျပန္ေျပာျခင္း သို႔မဟုတ္ ငံု႔မခံမိျခင္းနွင့္ ျပန္ပုန္ကန္မိျခင္းအတြက္ ေက်းစြပ္သည္၊ ေက်းဇူးကန္းသည္ဆိုသည့္စကားျဖင့္ 
မင္း(အစိုးရ)တို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုထမင္းရွင္လုပ္ကာ၊ ဘဝရွင္မင္းၾတားႀကီးလုပ္ကာ ႀကိမ္းေမာင္းေပါင္း ကြပ္မ်က္ေပါင္းလည္းမ်ားလွ၏။ သူလိုငါလို ေလာကီတြင္းေနကာ ေလာကဥတၱကိစၥေတြမွာ အာစရိယလုပ္သူတခ်ိဳ႔ကိုလည္း ဘဝသခင္ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ဟု ကင္ပြန္းတပ္ၾကရေသး၏။ ေျပာလ်ွင္ မ်ားလိမ့္မည္။ ေနာင္အလ်ဥ္းသင့္ပါကေရးမည္ဟုု ေတးထားလိုက္၏။”ေက်းဇူးတရားဆိုတာ သိတတ္ရတယ္”ဟူသည္မွာလည္း ”သိတတ္ျခင္း”ကို မည္သို႔နားလည္ၾကသနည္းဆိုသည့္အေပၚတည္ကာ မူကြဲအနက္ေတြရွိနိုင္ေသး၏။ ေထာင္စကား ”စားၿပီးနားမလည္”သည္ ယခုအခါ ေခတ္သံုး အရပ္သံုး ဘန္းစကားျဖစ္ကာ တြင္က်ယ္၍ပင္ေနေခ်ၿပီ။ ထို တစ္ခြန္းျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးနွင့္စီးပြားေရး (တနည္း) အာဏာနွင့္အႆျပာ(တနည္း) အာဏာရွိသူနွင့္စီးပြားေရးသမားတို႔ၾကားက အဆက္အစပ္ကို ေရးေတးေတးလွမ္းျမင္နိုင္ၾကည့္နိုင္ေသး၏။ ထို ”စားၿပီး”သည္ ”ေက်းဇူး”၏ အေကာင္းဘက္ျခမ္းတြင္ပါသည့္တရားတြင္ ပါ/မပါ လူတိုင္းသိေသာ္လည္း ”နားလည္” ပါမူ ”သိတတ္သူအျဖစ္” ေထာပနာထိုက္သည္ဟု ေခတ္လူအခ်ိဳ႔ဆိုၾက၏။ မင္း(အစိုးရ)တို႔ကလည္း ထမင္းရွင္ေနရာဝင္ထိုင္ကာ တစ္လုပ္စားဖူးသူ႔ေက်းဇူးငခင္ညိဳေတြကိုလည္းေကာင္း ဦးေဆြ႔ဆံျမည့္အုတ္လွငယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း အစဥ္သျဖင့္သာတမ္းတလ်ွက္။ မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ ဇူလိုင္ ၂၀။ ၂၀၁၃


"လူ"လူမ်ိဳး၊ လူ႔ဗာလနွင့္ကံယံု၍ဆူးပံုမနင္းသူမ်ား(မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ)

0 comments
"လူ"လူမ်ိဳး၊ လူ႔ဗာလနွင့္ကံယံု၍ဆူးပံုမနင္းသူမ်ား(မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ) ဇူလိုင္ ၂၁၊  တိရိစၦာန္ေတြနဲ႔ဂုဏ္တုဂုဏ္ၿပိဳင္ လုပ္စရာလား။ ဂုဏ္ေရာယူစရာလား။ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ရတဲ့အတြက္ အျခားလူသားေတြထက္ ဘာမ်ားပို ထူးျမတ္တာရွိသလဲ။ ဘာမ်ား ေမာက္မာပလႊားစရာရွိလဲ။ ဘယ္ဘာသာ ကိုးကြယ္တဲ့အတြက္၊ ဘယ္ဘာသာကိုးကြယ္တဲ့ ဘာမိဘကေမြးဖြားလာ လို႔ ဘာမ်ားထူးျခားေနသလဲ။ ဘာသာတရားဆိုတာက ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိပဲ လက္ခံလိုက္ခဲ့ရတဲ့အရာမွန္ေပမယ့္ လူမွန္းသိတဲ့အခါ ေရြးခ်ယ္ တတ္ေလာက္ေအာင္အသိေရခ်ိန္ျမင့္မားလာတဲ့အခါ ကိုယ္မွန္တယ္ထင္တာကို ေျပာင္းယံုၾကည္လို႔ရသလို ဘာ ဘာသာကိုမွ မယံုၾကည္ေတာ့လို႔လည္းရတာပါပဲ။ ထူးဆန္းတဲ့ကိစၥမဟုတ္။ လူမ်ိဳးဆိုတာဟာလည္း ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိပဲ လက္ခံလိုက္ခဲ့ရတာမွန္ေပမယ့္ ကိုယ့္ေနာက္ကမ်ိဳးဆက္ ဘာလူမ်ိဳးျဖစ္ေစခ်င္ရင္ ကိုယ့္မွာေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသလို ေရြးလည္းေရြးခ်ယ္နိုင္တာပါပဲ။ ဒါလည္း ထူးဆန္းတဲ့ကိစၥလား။ ဘာ ဘာသာမွမကိုးကြယ္တဲ့ယံုၾကည္မႈနဲ႔ ေလာကအက်ိဳးသယ္ပိုးေနသူေတြ၊ ဘာလူမ်ိဳးလို႔ေျပာမျဖစ္နိုင္ေလာက္ေအာင္ ေသြးစံုဇာတိစံုဗီဇစံုေနွာေနတဲ့ ”လူ”လူမ်ိဳးေတြ ကမၻာေျမမွာေနၿပီး လူသားေတြေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳး ေဆာင္က်ဥ္းေနၾကတာမွ အနမတဂၢ။ ဘာလူမ်ိဳး ဘာသာသာျဖစ္ျဖစ္၊ ဘာလူမ်ိဳးမွမဟုတ္ ဘာ ဘာသာမွမယံုလည္း လူမွန္သမ်ွ သူ႔ဒုကၡနဲ႔သူခ်ည္းသာပဲ။ 

ဘာသာလူမ်ိဳးအစြဲႀကီးသူေတြမွာ ခုနေျပာတဲ့”လူ”ေတြထက္ ပိုတဲ့ဒုကၡႀကီးတစ္ခုကေတာ့ လူမ်ိဳးဘာသာအစြဲအလမ္းေၾကာင့္ျဖစ္ရတဲ့ပဋိပကၡေတြနဲ႔ ေထြးလံုးရစ္ပတ္ေနရတာပဲ။ မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ ဇူလိုင္ ၂၁။ ၂ဝ၁၃

လူ႔ဗာလေတြမ်ားေလေလ (မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ) ဇူလိုင္ ၂၃၊ ၂ဝ၁၃
လူတဦးကို ရိုင္းတယ္ရမ္းတယ္ျမင္ၾကတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ ”ရိုင္းလွခ်ည္လား ဗမာလူမ်ိဳးဗုဒၶဘာသာမွ ဟုတ္ရဲ့လား” လို႔ ေျပာေလ့ရွိၾကတာ သတိျပဳမိၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ အျခားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ အဲ့သလို လူမ်ိဳးနဲ႔ဘာသာကိုထပ္တူျပဳၿပီး ”ဒီလူမ်ိဳး ဒီဘာသာဆို မရိုင္းဘူး”ဆိုတဲ့သေဘာနဲ႔ေျပာတဲ့ အစြဲအလမ္းႀကီးမႈ ရွိ/မရွိမေျပာတတ္ပါ။ ဒီအေကာက္အယူဟာ Discrimination ဆိုတဲ့ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားစိတ္အခံ ကေနေပါက္ဖြားတာျဖစ္ၿပီး က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့လူမ်ိဳး/ဘာသာစြဲနဲ႔တြဲကာ ဘဝင္စိတ္နဲ႔အငံု႔စိတ္ ၂ မ်ိဳးလံုးရဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္လည္းျဖစ္တယ္ထင္ပါတယ္။ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့လူမ်ိဳး/ဘာသာစြဲ စိတ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အစြန္းေရာက္မဟာလူမ်ိဳးႀကီး/ဘာသာႀကီးစိတ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘဝင္စိတ္နဲ႔အငံု႔စိတ္တြဲမိၿပီဆိုရင္ အျခားလူမ်ိဳး/ဘာသာဝင္ေတြဟာ ဒို႔ေလာက္မယဥ္ေက်းဘူးတို႔ ဒို႔ေလာက္မသိမ္ေမြ႔ဘူးတို႔ ဒို႔ေလာက္ ဟီရိၾသတၱပၺတရားမရွိဘူးတို႔ စသည္ျဖင့္ အလြဲေတြေတြးေတာ့တာပါပဲ။ ကိုယ္နဲ႔ လူမ်ိဳးတူေတြ/ဘာသာတူေတြ မ်ားတာ/နည္းတာမွာ ဝမ္းသာဝမ္းနည္းျဖစ္ၿပီဆိုရင္ အဲ့ဒီလူမ်ိဳးဟာ လူသားအမ်ိဳးအႏြယ္ႀကီးတခုလံုးရဲ့အေရး ကမၻာေျမရဲ့အေရးေတြအေပၚ ေလးနက္ျမတ္နိုး ခ်စ္ခင္ေစာင့္ေရွာက္တတ္ဖို႔မေျပာနဲ႔ လူသားဆန္ဆန္ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္နိုင္သူလို႔ေခၚဖို႔ေတာင္ ခက္သြားၿပီလို႔ျမင္တယ္။ အဲ့သလိုလူေတြရဲ့နွလံုးသားမွာ စာနာေထာက္ထားမႈနဲ႔ အၾကင္နာတရားဆိုတာေတြ မရွိသလို ဦးေနွာက္ရဲ့ဆင္ျခင္နိုင္စြမ္းမွာလည္း လူ႔တန္ဖိုး၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုတာေတြကို ကိုယ္တိုင္လည္းနားမလည္ တပါးသူအတြက္လည္း မေပးတတ္မျမင္တတ္နဲ႔ လူ႔အႏၶ လူ႔ဗာလသာျဖစ္ေတာ့ တယ္။ ေက်ာ္စြာ (၁ဝဝ) မွာ နံပတ္(၁)ျဖစ္လို႔ ဝမ္းသာအဲလဲျဖစ္ၿပီဆိုရင္ ကိုးကြယ္သူနည္းလို႔ ဝမ္းနည္းပက္လက္ျဖစ္ၿပီဆိုရင္ အဲ့လူမ်ိဳးကို ၾကပ္ၾကပ္သာသတိထားေစခ်င္။ (မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ)

ဆူးပံုမနင္းတဲ့ ကံယံုသူေတြ(မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ) ဇူလိုင္ ၂၁။ ၂၀၁၃
ေထာင္ထဲမွာ နကၡေဗဒင္-လကၡဏာဆရာေတြနဲ႔ ကာလတခုအတူေနဖူးသလို ေလးေလးနက္နက္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ေလ့လာလိုက္စားသူေတြနဲ႔လည္း ဆံုခဲ့ဖူးပါတယ္။ က်ေနာ့္လက္ဖဝါးေပၚက အမွတ္ကေလး တခုကို(၄)ဦးေဟာတာ (၄)မ်ိဳးျဖစ္ေနတာနဲ႔ ”ဘာလို႔ အဲ့သလိုျဖစ္ရသလဲ”လို႔ (၄)ဦးလံုးကို ေမးၾကည့္မိတယ္။ ဆည္းပူးခဲ့ရတဲ့ဆရာ၊ ပညာနဲ႔က်မ္းစာအုပ္ေတြမွာ ကြဲလြဲလို႔ျဖစ္နိုင္တယ္လို႔ (၄)ဦးလံုးကေျဖတယ္။ ဒါနဲ႔ နည္းနည္းထပ္ကြန္႔ၿပီး ”ဒါဆို ခင္ဗ်ားေဟာတာမွန္ၿပီး အျခား(၃)ဦးမွားတယ္လို႔ေျပာရင္ ရမလား”လို႔ (၄)ဦးလံုးကို ေမးျပန္တယ္။ ”အဲ့သလိုေျပာလို႔ေတာ့ မရဘူးနဲ႔တူတယ္ဗ်”လို႔ (၄)ဦးလံုးအေျဖ တူတာ ေတြ႔တယ္။ ထပ္ၿပီး ”ေဗဒင္လကၡဏာစတာေတြဟာ သိပၺံနည္းက်စမ္းသပ္လို႔ရတဲ့ ခိုင္ခံ့တဲ့ပညာတရပ္လို႔ ေျပာလို႔ရမလားဗ်”ဆိုေတာ့ သိပၸံပညာမွမဟုတ္တာဗ်ာ။ သိပၸံနည္းက်စရာ မလိုပါဘူး။ နွစ္ေထာင္ခ်ီၿပီး လူအဆက္ဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းလာလို႔ ခိုင္ၿမဲေနတဲ့ပညာရပ္တစ္ခု ဆိုတာေတာ့ျငင္းမရဘူးဗ်”လို႔ (၄)ဦးလံုးဆိုပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ”လူတစ္ေယာက္ရဲ့ လက္ဖဝါးေပၚကအေရးအေၾကာင္းေတြကိုၾကည့္ၿပီး အဲ့လူရဲ့ ေရွ႔ျဖစ္ေနာက္ျဖစ္ေတြကိုေျပာလို႔ ရတယ္ဆိုရင္ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ရဲ့လက္ဖဝါးေပၚကအေရးအေၾကာင္းေတြကိုၾကည့္ၿပီး အဲ့ေမ်ာက္ရဲ့ ေရွ႔ျဖစ္ေနာက္ျဖစ္ေတြဘာေတြကိုေရာ ေဟာလို႔ရမလားဗ်” ဆိုေတာ့ (၄)ဦးလံုးက ”ေမ်ာက္က လူစကားနားလည္ရင္ ဒါမွမဟုတ္ လူက ေမ်ာက္စကားနားလည္ရင္ ေဟာလိုု႔ရမယ္နဲ႔တူတယ္ဗ်” လို႔ျပန္ေျဖၿပီး က်ေနာ္တို႔ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးရီေမာခဲ့ၾကတာ အမွတ္ရမိတယ္။ အဲ့ဒီဆရာ(၄)ဦးနဲ႔ ေထာင္(၃)ေထာင္မွာ (၄)ေနရာခြဲၿပီး သတ္သတ္စီေတြ႔ၾကတာျဖစ္သလို ေမးတာေျဖတာေတြကလည္း သတ္သတ္ဆီျဖစ္ပါတယ္။ ေျဖရာမွာတစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး စကားလံုးေတြ တသေဝမတိမ္း ထပ္တူထပ္မ်ွျဖစ္တယ္လို႔ေတာ့မဆိုလိုပါဘူး။ သေဘာသြားနဲ႔အနွစ္သာရက တူေနတာပါ။ ဆရာေတြလို႔ က်ေနာ္ေျပာတာကလည္း က်ေနာ္မတတ္တဲ့ပညာရပ္တစ္ခုကို တတ္ေျမာက္သူေတြျဖစ္လို႔ပါ။ သူတို႔ ေဗဒင္လကၡဏာဆရာေတြပါ။ သူတို႔ ကံကို ယံုၾကပါတယ္။ အေဆာင္လက္ဖြဲ႔ စတာေတြလည္းယံုပါတယ္။ လူကို ကံေကာင္းေအာင္လုပ္လို႔ရတယ္၊ ကံအဆိုးေတြကေနပယ္ေအာင္ ယၾတာေခ်လို႔ရတယ္လို႔လည္း ယံုၾကတယ္။ သူတို႔ဟာ မတရားမႈကို လူထုနဲ႔အတူ ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကတယ္။ လူထုကို ကိုယ့္ေနရာကေန ကိုယ့္နည္းနဲ႔ကိုယ္ ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႔ တိုင္းျပည္နဲ႔လူထုရဲ့ၾကမၼာကိုေျပာင္းဖို႔ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သူေတြျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဗဒင္နဲ႔မဟုတ္။ ယၾတာနည္းနဲ႔မဟုတ္။ ဆန္အကုန္ခံံခဲ့ၾကတာမဟုတ္။ ဆူးပံုနင္းခဲ့ၾကတာမဟုတ္။ သားရဲတြင္းထဲကို သိစိတ္ရွိရွိနဲ႔ ရဲရဲႀကီးခုန္ဆင္းခဲ့ၾကသူေတြပဲ။ တစ္ဦးေတာ့ ဆံုးရွာၿပီ။


Wednesday, July 24, 2013

”ဗိုလ္ခ်ဳပ္” (နွင့္) ဝင္စားသူ မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ။

0 comments
”ဗိုလ္ခ်ဳပ္” (နွင့္) ဝင္စားသူ မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ။
ျဖစ္ခဲ့တာက ၁၉၈၅ တုန္းကပါ။ ေနရာက ခု စာဖတ္ေနသူႀကီးရဲ့ဇာတိ ေက်ာက္ဆည္မွာ။ ေက်ာက္ဆည္ကေန မႏၱေလးဘက္အထြက္ လမ္းညာဘက္မွာ ေတာင္ေနာက္ဆိုတဲ့ရြာ ရွိတယ္။ (ေတာင္လႊဲရြာလည္းျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ က်ေနာ္ အမွတ္သိတ္မေကာင္းေတာ့ပါ) အဲ့အခ်ိန္က ေက်ာက္ဆည္မွာေနတဲ့က်ေနာ့္ဆီ ရန္ကုန္ကမိတ္ေဆြတခ်ိဳ႔က ”မင္းတို႔ၿမိ့ဳမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လူဝင္စားတေယာက္ ေပၚေနတယ္ ၾကားတယ္၊ အဲ့ဒါ ငါတို႔လာၾကည့္မလို႔၊ နည္းနည္း စံုစမ္းထားေပးစမ္းပါ” ဆိုၿပီး လွမ္းေျပာေတာ့မွ ဟိုေမးဒီေမး ေမးရတာပါ။ သတင္းအခ်က္ေတြကို အဓိကဒိုင္ခံျဖန္႔ေနတာက ျမင္းလွည္းနဲ႔ဆိုက္ကားဆရာေတြဆိုေတာ့ ျမင္းလွည္းဂိတ္ ဆိုက္ကားဂိတ္ေတြဘက္ ေျပးေမးေတာ့မွ ဆရာသမားေတြအေျဖက ရႊမ္းရႊမ္းကို ေဝေရာ။ ေကာင္ေလးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ခၽြပ္စြပ္တူတဲ့အေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္လိုေတြ၊ ဂ်ပန္လိုေတြလည္း ေျပာေျပာတဲ့အေၾကာင္း၊ ကေလးသံေပမယ့္ ေလယူေလသိမ္းနဲ႔အျဖတ္အေတာက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္အတိုင္းျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ စကားေျပာရင္”ဟတ္လား...ဟတ္လား”ပါ ပါေၾကာင္း၊ မနက္စာကို ရြာက ဒီ့ျပင္ကေလးေတြလို ထမင္းၾကမ္းမစားပဲ ပဲျပဳတ္နဲ႔နံျပားစားေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးတုန္းက ဌာနခ်ဳပ္တည္ခဲ့တဲ့ေနရာေျပာၿပီး ဂ်ပန္ဓါးရွည္ႀကီးကို ဘယ္လိုကိုင္ ဘယ္လိုခုတ္ရတယ္ဆိုၿပီး လူေတြကိုျပေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ အေၾကာင္းေပါင္းေသာင္းေျခာက္ေထာင္ေတြ ၾကားရေတာ့တာပါပဲ။

ေနာက္ၿပီး ”ဟိုေန႔ကပဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္ ေဒၚခင္ၾကည္၊ ေအာင္ဆန္းဦးနဲ႔ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ လာသြားေၾကာင္း၊ မႏၱေလးတိုင္းေကာင္စီ ဥကၠဌအျပင္ ေဒသပါတီေကာ္မတီက လူႀကီးေတြလည္းပါလာၾကေၾကာင္း၊ ေရာက္ေရာက္ျခင္း ေဒၚခင္ၾကည္ ေမးခြန္းသံုးေလးခြန္းေမးၿပီး အေျဖျပန္ၾကားေတာ့ ခ်ံဳးပြဲခ်ငိုေၾကာင္း၊ ၿပီးေတာ့ ဘာပစၥည္းေလးေတြလည္းမသိဘူး ထုတ္ျပၿပီး ေရြးခိုင္းေတာ့ေကာင္ေလးက အားလံုးကို တခုျခင္းေရြးျပခြဲျပရံုတင္မကပဲ ”ဒါ သူဘယ္တုန္းကသံုးခဲ့တာ ဘယ္တုန္းကဝယ္ခဲ့တာ၊ ဘယ္သူေပးတာ” ဘာညာေတြပါေျပာၿပီး ”မခင္ၾကည္ ဒါေတြခုခ်ိန္ထိ ေသခ်ာသိမ္းထားေသးတယ္ေနာ္”လို႔ လြမ္းလြမ္းေဆြးေဆြးလည္းေျပာေရာ ေဒၚခင္ၾကည္ ခ်ံဳးပြဲခ်ငိုတာမွ သနားဖို႔ေတာင္ ေကာင္းေသးတို႔၊ ခနေနေတာ့ ေဒၚခင္ၾကည္က နွစ္ေယာက္တည္း ေမးစရာရွိတယ္ဆိုၿပီး အခန္းတခန္းထဲမွာ သီးသန္႔ေတြ႔ၾကတဲ့အေၾကာင္း၊ အခန္းကျပန္လည္းထြက္လာေရာ သားနဲ႔သမီးကိုေခၚၿပီး ”ဟဲ့ ဒါ နင္တို႔အေဖအစစ္ပဲ ကန္ေတာ့ၾကကန္ေတာ့ၾကဆိုလို႔ ကေလး ၂ ေယာက္ ကလည္း ကန္ေတာ့ရင္း အေဖအေဖဆိုၿပီး မ်က္ရည္ေတြဝဲေနတဲ့အေၾကာင္း၊ မျပန္ခင္မွာ ပိုက္ဆံေတြ တထပ္ႀကီး၊ အစားအေသာက္ အဝတ္အထည္ေတြအျပင္ ရန္ကုန္လာရင္ တည္းခိုဖို႔လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပတ္နဲ႔ လူႀကီးေတြနံမည္ေတြပါ ေပးသြားေၾကာင္းေတြလည္းပါတယ္။ ထားပါေတာ့ေလ။

ဒါနဲ႔ရန္ကုန္က မိတ္ေဆြေတြေရာက္လာၾကတယ္။ သူတို႔ကို လိုက္ပို႔ဖို႔ျမင္းလွည္းဂိတ္ေရာက္ေတာ့ ခါတိုင္းနဲ႔မတူ ဂိတ္မွာ လူအေတာ္ စည္ေနတယ္။ ျမင္းလွည္းသမားေတြတေန႔ ျမင္း ၂ ေကာင္ ၃ ေကာင္ျပန္လဲၿပီးကို ေခါက္တုန္႔ေခါက္ျပန္ ဆြဲေနၾကရတာကလား။ ဆိုက္ကားဆရာေတြလည္း ဘာထူးလဲ၊ အံုနာခ ေန႔ေၾကးညေၾကးေပးၿပီးေတာ့ကို နင္းေနၾကရတာ။ စီးတဲ့လူေတြၾကည့္ေတာ့လည္း ၿမိ့ဳခံေတြမဟုတ္ပဲ ဝန္စည္စလွယ္နည္းနည္းပါးပါးနဲ႔ တရပ္တေက်းက လာၾကသူေတြမ်ားတယ္။ တဂိတ္လံုးလည္း”ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္) ဆိုတာေတြခ်ည္းပဲ။ လူေခၚတာေတာင္မွ ”ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြာ”ဆိုပဲ။ စီးခက  ၂ ဆခြဲ ေလာက္ျဖစ္သြားတာေတာင္ ဘယ္သူမွေစ်းမဆစ္ပဲ အလုအယက္ျဖစ္ေနလိုက္ၾကတာ ျမင္မေကာင္းဘူး။ ျမင္းလွည္း/ဆိုက္ကားဆရာေတြပါးစပ္ကလည္း ”ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကဗိုလ္ခ်ဳပ္က”ဆိုတာ မခ်ဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ က်ေနာ္တို႔လည္း ”ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြာ”ေရာက္သြားတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ခုေတာ့ ရြာထဲက အိမ္ႀကီးႀကီးတစ္လံုးမွာေရာက္ေနၿပီ။ ရြာခံလူတခ်ိဳ႔က ေရႊ႔ေပးထားတာလို႔ ဆိုတယ္။ သူ႔အိမ္မွာဆို မတင့္တယ္လို႔တဲ့။ သူ႔နဂိုအိမ္က ရြာ့အစြန္မက်တက်မွာ။ အိမ္သာဆိုတယ္ အညာက ထန္းတဲသာသာ၊ ေလးတိုင္စိုက္တဲကေလးဆိုပါေတာ့။ ခုေတာ့ ရြာလည္က အိမ္ႀကီးရခိုင္မွာ”ဗိုလ္ခ်ဳပ္”က ခန္႔ခန္႔ထည္ထည္ျဖစ္လို႔။ လာတဲ့သူေတြကလည္း သူ႔ကိုၾကည့္ၿပီး ရိုရိုေသေသအမူအယာနဲ႔ ”ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေနထိုင္ေကာင္းရဲ့လား”ေတြ ဘာေတြလုပ္၊ ပါလာတဲ့မုန္႔ပဲသြားရည္စာနဲ႔ အဝတ္အစားေလးေတြ ေပးၾက၊ ေမးၾကျမန္းၾကနဲ႔ပါ။ လူအေတာ့္ကို စည္ပါတယ္။ ထေနာင္းပင္ေအာက္က သစ္သားကြပ္ပ်စ္ေလးေပၚထိုင္ေနတဲ့ေကာင္ေလး ၾကည့္ရတာေတာ့ မ်က္လံုးေလး ေပကလပ္ေပကလပ္နဲ႔၊အသက္ကေတာ့ ၉  နွစ္ ၁ဝ နွစ္သားေလာက္ ထင္ရတယ္။ ေခါင္းကေတာ့ ထိပ္ခၽြန္တြန္တြန္နဲ႔။ ငွက္ဖ်ားေၾကာင့္ ဆံပင္ကၽြတ္ေနတဲ့ရုပ္မ်ိဳးနဲ႔။ ေတာင္ၾကည့္ေျမာက္ၾကည့္နဲ႔၊ ေပးတဲ့မုန္႔ေတြပဲစားရမွာလိုလို၊ ထပဲေျပးရမွာလိုလို အူေၾကာင္ေၾကာင္မ်က္နွာနဲ႔။ ဘာေမးလည္း အင္းအင္း အဲအဲနဲ႔။ လက္ထဲမလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံုပါတဲ့ေငြစကၠဴေတြက တစ္ထပ္ႀကီးဆုပ္လို႔။ ပိုက္ဆံေပၚက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံုေတြကို လူေတြက ထိုးထိုးျပၿပီး ”ဒါ ဘယ္သူလဲ ဒါဘယ္သူလဲ” နဲ႔ေမးေတာ့ ”ငါ”တဲ့။ ဒါပဲအေျဖက။ ဒီ့ထက္ ဘာမွ မပိုဘူး။ ေဘးနားမွာလည္း ပစၥည္းေတြမုန္႔ေတြအျပင္ ဘာမွန္းမသိတဲ့ အထုတ္ေလးေတြလည္း တစ္ပံုႀကီး။ ခနေနေတာ့ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ကလာၿပီး အဲ့ဒါေတြ အိမ္အေပၚထပ္ယူသြားတာေတြ႔တယ္။ က်ေနာ္လည္း ေကာင္ေလးၾကည့္လိုက္ လူေတြၾကည့္လိုက္နဲ႔ ရီခ်င္ေပမယ့္ မရီရဲဘူး။ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ ေကာင္ေလးက သူ႔ေဘးနားက လူေတြလည္းဘက္လည္း တခ်က္တခ်က္ လွမ္းလွမ္းၾကည့္တာကိုး။ အဲ့လူေတြၾကည့္ေတာ့ တခ်ိဳ႔လည္း လက္ထဲမွာ ဓါးလြတ္ဓါးရွည္ေတြနဲ႔၊ ေလာက္ေလးခြနဲ႔ ဂ်င္ဂလိလိုဟာနဲ႔။ ရုပ္ေတြၾကည့္ေတာ့လည္း စားေတာ့ဝါးေတာ့မတတ္ ရုပ္ေတြ။ လာၾကသူေတြကို ေျပာေသးတယ္ ”က်ေနာ္တို႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္သက္ေတာ္ေစာင့္ေတြပါ။ ေျပာလို႔မရဘူးေလ ရန္ေတြဘာေတြျပဳလာခဲ့ရင္ဆိုၿပီး အဆင္သင့္ေနေပးရတာ။ သူဆို အပါးေတာ္ၿမဲသေဘာ အိပ္ဖန္ေစာင့္ပါလုပ္ေပးရတာ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က တျခားသူေတြကိုမယံုလို႔နဲ႔တူတယ္။ ကိုယ့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မို႔ ၾကည္ညိဳလို႔သာ လုပ္ေနရတာဗ်ာ မေခ်ာင္ပါဘူး၊ လူလည္းအမုန္းခံရေသး အအိပ္ပ်က္အစားပ်က္ အလုပ္ပ်က္အကိုင္ပ်က္ဗ်ာ၊ ဘာတစ္ျပားမွလည္းရတာ မဟုတ္ဘူး“ ဘာညာေတြေျပာတာေတြလည္း မွတ္မိေနတယ္။ တေယာက္က ”ဒို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတာ့ လာမထိနဲ႔။ အသက္ခ်င္းလဲပစ္မယ္။ မဟုတ္တမ္းတရားေတြ ေကာလဟလေတြလည္း လာမေျပာနဲ႔။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထိလို႔ကေတာ့ တစ္ရြာလံုးမခံဘူး” ဆိုၿပီး ေျပာသံၾကားေတာ့ လမ္းမွာ ျမင္းလွည္းဆရာေျပာတာ ျပန္အမွတ္ရတယ္ ”သြားေတာ့ၾကည့္ ဆရာတို႔ေရ၊ ေမးခ်င္တာရွိလည္းေမးလို႔ရတယ္၊ ေစာ္ကားေမာ္ကားေတာ့ သြားမေျပာလိုက္နဲ႔ ဒုကၡမ်ားလိမ့္မယ္”ဆိုပဲ။ ထားပါေတာ့ဗ်ာ။

အျပန္ေတာ့ လမ္းမွာ က်ေနာ္တို႔ထဲက လူဝင္စားတို႔ဘာတို႔ ေနာက္ဘဝတို႔ ေရွးဘဝတို႔ ၃၁ ဘံုစတဲ့ကိစၥေတြမွာ အယံုလြယ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းကလြဲလို႔ က်န္သူေတြအဖို႔ ရီစရာလိုျဖစ္ေနၾကတယ္။ သူနဲ႔ ျမင္းလွည္းဆရာ အျပန္အလွန္ အတိုင္အေဖါက္ညီေနၾကတာေတြ႔ေတာ့ က်ေနာ္တို႔လည္း ရီခ်င္ေပမယ့္ ၿပံဳးေတာင္မၿပံဳးရက္ၾကဘူး။

ေနာက္ေတာ့ သိတ္မၾကာဘူး ေကာင္ေလးကို ၿမိ့ဳနယ္က်န္းမာဦးစီးကလာေခၚၿပီး တိုင္းက်န္းမာေရးစိတ္ေရာဂါကုဌာနကို ပို႔လိုက္သလိုလို ဘာလိုလိုနဲ႔ သတင္းအစအနေပ်ာက္သြားတယ္။ ဘာဆက္ျဖစ္တယ္ မၾကားရေတာ့ပါ။ ေနာက္ပိုင္း ေတာ္ေတာ္ေလးၾကာတဲ့အထိ အဲ့ရြာကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြာဘာညာနဲ႔ လူေတြ နႈတ္နည္းနည္းက်ိဳးလိုက္ၾကေသးတယ္။ ေနာက္ေတာ့လည္း နဂိုနံမည္ျပန္ေခၚၾကေတာ့တာပါ။ ၾကာေတာ့လည္း ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ပါပဲ။

ေနာက္မွ ေသခ်ာေတြးၾကည့္ေတာ့ ေခတ္ေနာက္ခံနဲ႔ ဘဝအမြန္းအက်ပ္ေတြၾကားမွာလူေတြ ဘယ့္ေလာက္မ်ား ေခါင္းေဆာင္ငတ္ေနသလဲ ဆိုတာရဲ့ျပယုဂ္ပါလားလို႔ ျမင္တတ္လာတယ္။ ေနာက္တခ်က္ကလူေတြရဲ့ Superstition လို႔ဆိုတဲ့ တလြဲအယံုလြယ္မႈနဲ႔ အဲ့ဒီ Superstition ကိုသံုးၿပီး လုပ္စားကိုင္စားတတ္သူေတြအေၾကာင္းလည္း ေတြးမိတယ္။ ေနာက္ေတာ့ သိတ္မၾကာဘူး ပိုက္ဆံေတြတရားမဝင္ေၾကညာ၊ ေက်ာင္းသားေတြထဆူ၊ ေက်ာင္းေတြပိတ္ စတာေတြကေနစလိုက္တာ ရွစ္ေလးလံုးအံုၾကြမႈႀကီးျဖစ္ မဆလျပဳတ္က်စတာေတြက အားလံုးသိၿပီးသားမို႔ မေျပာေတာ့ပါ။

ေျပာခ်င္တာက အဲ့သလိုအေျခအေနေတြၾကားမွာ တိုင္းျပည္နဲ႔လူထုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုရလိုက္တာပါ။ ေဒၚစုကိုရလိုက္လို႔ လူထုရဲ့ေခါင္းေဆာင္အငတ္ ေျပၿပီလား မေျပေသးလားေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ေတြးယူျမင္ယူေစခ်င္တာပါ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္အငတ္ေျပ/မေျပဆိုတာထက္ ေခါင္းေဆာင္ဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္နဲ ႔ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုတာကို ခုထက္ပိုေစာေၾကာဖို႔လိုမယ္လို႔ ေတြးေနမိတယ္။

ၿပီးေတာ့ ခုတေလာ က်ေနာ္ ဘာျဖစ္တယ္မေျပာတတ္ပါဘူး..”ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဝင္စား”ျဖစ္စဥ္မွာ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က လာၾကသူေတြရယ္၊ ျမင္းလွည္းဆရာ၊ ဆိုက္ကားဆရာေတြရယ္၊ ”ဗိုလ္ခ်ဳပ္”သက္ေတာ္ေစာင့္ ဓါးလြတ္ကိုင္ေတြရယ္၊ အထုတ္ေတြ အိမ္ေပၚသယ္သြားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးရယ္၊  အယံုလြယ္တဲ့သူငယ္ခ်င္းရယ္၊ ေငြစကၠဴေတြလက္ထဲဆုပ္ထားၿပီး”ငါ”တစ္ခြန္းသာေျပာတဲ့ ”ဗိုလ္ခ်ဳပ္”ရယ္၊ ေနာက္ၿပီး ”ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြာ”လို႔ ခနတြင္ခဲ့တဲ့ရြာကေလးရယ္ကိုပဲ ျပန္သတိရရေနတယ္။
မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ ဇူလိုင္ ၂၄။ ၂၀၁၃


Monday, July 22, 2013

ကပၸလီ ဗိုလ္ေရႊမန္း(တူေမာင္ညိဳ)

0 comments
ကပၸလီ ဗိုလ္ေရႊမန္း(တူေမာင္ညိဳ)(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၂၂ ရက္)
အမတ္ခ်ဳပ္ႀကီးကို “ကပၸလီဗိုလ္ေရႊမန္း” ဟု ေခၚရေတာ့မည္။ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ အနားကပ္ထားၿပီး၊ ပလီစိေခ်ာက္ခ်က္ေတြေျပာေနသျဖင့္ ယင္းသုိ႔ေခၚလုိက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဇူလုိင္၁၈ ရက္လႊတ္ေတာ္ခမ္းမေဆာင္၌ မီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုပြဲဓါတ္ပံုမ်ား၊  ၿခံအမွတ္ ၅၄ မွာျပဳလုပ္ေသာ အာဇာနည္ေန႔ဆြမ္းေကၽြးဓါတ္ပံုမ်ားသည္ ပလူပ်ံေနေတာ့သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုေနာက္ခံထား၍ သမၼတႀကီး(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ အတူတြဲရုိက္ခဲ့ေသာဓါတ္ပံုသည္ပင္ အတိတ္မွာက်န္ခဲ့ၿပီ။ ယခု အမတ္ခ်ဳပ္ႀကီး (ဗိုလ္) ဦးေရႊမန္းႏွင့္ရုိက္ထားေသာပံုမ်ားက သမၼတႀကီးႏွင့္အတူ တြဲရုိက္ခဲ့ေသာဓါတ္ပံုထက္ ပို၍အသက္ဝင္လွသည္။ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ၿပံဳး၊ ရယ္၊ ဟား။
ယင္းပံုမ်ားကိုၾကည့္၍ ၂၀၁၅အတြက္ ႏုိင္ငံေရးေဗဒင္တြက္သူကတြက္၍၊ ႏုိင္ငံေရးေဟာစာတမ္း ထုတ္သူကထုတ္ၾကသည္။ စိတ္ကူးဖဲရုိက္သူက ရုိက္ၾကသည္။ ကိစၥမရွိ စိတ္ကူးထဲတြင္ တုိက္အိမ္မွ်မက ရဲတုိက္နန္းေတာ္ႀကီးပင္
ေဆာက္လိုက ေဆာက္ႏုိင္သည္။ “စိတ္ကူးယဥ္ျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးေရႊႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး” တည္ေဆာက္ဦးမလား ရသည္သာပင္။ စိတ္ကူးယဥ္သည္ကို ပုိက္ဆံေပးရသည္မဟုတ္။ မည္သူ႔ထံမွာမွ တင္ျပၿပီးခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းေနစရာမလို။ သေဘာရွိ စိတ္ကူးယဥ္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း စိတ္ကူးသည္ စိတ္ကူးပင္ျဖစ္သည္မဟုတ္လား။
အမတ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကပၸလီဗိုလ္ေရႊမန္းကလည္း သူ႔စိတ္ထဲမွာရွိတာနဲ႔ သူတုိ႔တကယ္လက္ေတြ႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပံုကို မီဒီယာမ်ားထံ ဤသုိ႔ ထုတ္ေျပာေလသည္။ “ကာ/လံုေခၚၿပီး အစည္းအေဝးလုပ္တဲ့အခါမႇာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈေကာ္မတီကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းတဲ့အေၾကာင္းကေတာ့ ယခင္ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားမရႇိေတာ့တဲ့အတြက္ သူတို႔ေနရာမႇာအစားထုိးၿပီးဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ကာ အန္တီစုကို ဒီေနရာမႇာ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္တာ၀န္ေပးဖို႔ကိုေတာ့ အဲဒီအစည္းေဝးမႇာမေျပာခဲ့ပါဘူး။ သို႔ေပမယ့္ စိတ္ထဲမႇာေတာ့ရႇိပါတယ္” ဒီမွာတင္ အမတ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲ့ တကယ့္သေဘာထားေပၚလြင္သည္။ 
ဗိုလ္ေအာင္မင္းကေျပာလုိက္ေတာ့ ပုိရွင္းသြားပါတယ္။ အျခားေသာလႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားျဖစ္ေသာ “သိန္းေဇာ္ေကာ္မတီ” “ေဌးဦးေကာ္မတီ”တုိ႔ပါဝင္သကဲ့သုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဥကၠ႒အျဖစ္တာဝန္ယူထားတဲ့“တရားဥပေဒစိုးေရးနဲ႔
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ”အေနနဲ႔လည္း တျပည္လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးၾကတဲ့အခါမွာ ပါဝင္ဖုိ႔ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။
သုိ႔ျဖင့္ ဗိုလ္ေရႊမန္းတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေရးလွ်ပ္စီးလက္ေနေတာ့သည္။ ၿခံအမွတ္ ၅၄ ထဲထိ ေျခဆန္႔သည္။ ဗုိလ္ခင္ေအာင္ျမင့္က နတ္ေမာက္သြားၿပီး ေငြက်ပ္ ၁၀ သိန္းအလွဴေငြထည့္သည္၊ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္လက္ေရးစာအုပ္”ဇြတ္ယူလာသည္။ အျဖည့္ခံသမၼတ စုိင္းေမာက္ခမ္းက အာဇာနည္ကုန္းသြား၍ ပန္းေခြခ်အေလးျပဳရသည္။
ဤသုိ႔ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားက ေဆာင္းပါးအစပုိင္းတြင္ေဖၚျပခဲ့သလို စိတ္ကူးယဥ္မႈေတြကို ေပၚေပါက္ေစခဲ့ၿပီး၊ (၆၆) ႏွစ္ေျမာက္အာဇာနည္ေန႔ကိုဗဟုိျပဳၿပီး ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကလႊတ္တင္လုိက္သည့္ မိႈင္းဝေနေသာမီးပံုးပ်ံတစ္လံုးသည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေလထုထဲသုိ႔ ေဝ့ဝဲတက္သြားေတာ့သည္။
ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၏သေဘာထားအမွန္ကိုထင္ဟပ္ေနသည့္ အမတ္ခ်ဳပ္ႀကီးဗိုလ္ေရႊမန္းစကားတစ္ခြန္းမွာ မွတ္ေလာက္သားေလာက္ ရွိပါသည္။“တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းေသာ ျပည္သူလူထုရဲ့ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္တယ္၊ ဒီပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆက္ဆံတဲ့အခါမွာ ရန္သူလိုဆက္ဆံေနမယ္ဆိုရင္ မေကာင္းတဲ့သမိုင္းကို ျပန္ေရာက္သြားလိမ့္မယ္”  
စိတ္ကူးယဥ္ေနသူမ်ား သတိျပဳသင့္သည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္က သူတုိ႔၏စိတ္ကူးယဥ္မႈမိုးပ်ံပူေပါင္းကို ထိုးခြဲလုိက္မည့္အခ်က္လည္း ျဖစ္ေနသည္။
ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို “၂ဝဝ၈အေျခခံဥပေဒ”ပြဲထုတ္ရာ၌အသံုးခ်ခဲ့ၾကၿပီ၊ လက္ပံေတာင္းအေရးအခင္းတြင္ အသံုးခ်ခဲ့ၾကၿပီ၊ သူတုိ႔တြက္ကိန္းေတြ လက္ေတြ႔ျဖစ္ေျမာက္လာခဲ့သည္မဟုတ္သေလာ။
“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ခြဲထားလွ်င္ ခြာထားလွ်င္၊ ရန္သူလုိဆက္ဆံေနရင္” ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ သူတုိ႔ပံုရိပ္မေကာင္းနိုင္သည္ကို သေဘာေပါက္ၾကသည္။ သုိ႔အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကပ္ႏုိင္သမွ်ကပ္ထားရန္ ဆံုးျဖတ္ထားၾကၿပီျဖစ္သည္။ ဤသို႔ကပ္ထားသည္မွာ အာဏာခြဲေဝေပးဖို႔မဟုတ္ဆိုသည့္အခ်က္ကိုလည္း (ကာ/လံု) ၊ စစ္တပ္ႏွင့္၊ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီတုိ႔ထဲတြင္ ရွင္းလင္းခဲ့ၾကၿပီးပံုေပၚပါသည္။
ယေန႔ ျပည္တြင္းျပည္ပအေျခအေနအရ အာဏာကိုေရရွည္ထိန္းသိမ္းရာတြင္ ႀကံ့့ဖြံ႔ပါတီအေနျဖင့္ “စစ္တပ္ႏွင့္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ ကုိင္တြယ္ထားႏုိင္ၿပီဆုိလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈကို ပီပီျပင္ျပင္ အသံုးခ်ရမည္ဆုိသည့္အခ်က္ကို သူတုိ႔ ေကာင္းေကာင္းနားလည္သေဘာေပါက္ၾကပါသည္။ သုိ႔ျဖင့္ အေမရိကန္ကျပန္လာၿပီး အမတ္ခ်ဳပ္ႀကီးဗိုလ္ေရႊမန္း ေျခလွမ္းေတြ ပိုသြက္ပိုရဲလာတာေတြ႔ရသည္။ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒အနားသုိ႔လည္း ပို၍ပုိ၍ ကပ္လာခဲ့သည္။
ေျမာက္ကိုးရီးယားလက္နက္အေရာင္းအဝယ္ကိစၥတြင္ ဗိုလ္သိန္းေ႒းတစ္ဦးတည္းကိုသာ အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းလုိက္ျခင္းျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ေစ်းတည့္ခဲ့ၾကပံုေပၚသည္။ စင္စစ္ ေျမာက္ကုိးရီးယားလက္နက္ကိစၥ အဓိကတာဝန္ရွိသူမွာ  ဗိုလ္ေရႊမန္းသာျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အေမရိကန္က ဗိုလ္ေရႊမန္းအပါအဝင္ ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရတဖြဲ႔လံုးကို ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးလုိက္ပံုရသည္။