Thursday, October 31, 2013

မုန္တုိင္းကို ေျခရာခံျခင္း(ထြန္းဝင္းၿငိမ္း)

0 comments
မုန္တုိင္းကို ေျခရာခံျခင္း
ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ - ၄၊ အမွတ္ - ၁၆၉ မွ ဆရာထြန္းဝင္းၿငိမ္း၏ေဆာင္းပါး ...
(ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတာခုိခဲ့ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္မွ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသို႔ ကူးေျပာင္းဝင္ေရာက္သြားခဲ့ေသာ ဗုိလ္မင္းလြင္ (ဝါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔)ေရးသား ခဲ့သည့္စာကို ဆရာထြန္းဝင္းၿငိမ္း ေပးပို႔လိုက္သည့္အတုိင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ (အယ္ဒီတာ)
ဦးမင္းလြင္၏ဝန္ခံခ်က္
ကၽြန္ေတာ္သည္ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္ေသာ(၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔)က ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ ေတာခုိသြားခဲ့ေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း(၁)မွ ဗုိလ္ႀကီးသက္ထြန္း ေနာင္အခါတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္၌ ဗဟုိစစ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္စစ္ဆင္ေရးဌာန ႀကီးမွဴး (GSO-1)အျဖစ္တာဝန္ယူခဲ့စဥ္က ၎ႏွင့္ အတူတကြေနထုိင္ခဲ့ ပါသည္။ ၎၏လက္ေအာက္၌ အရာရွိငယ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ပါသည္။ ယင္းေနာက္ပုိင္းတြင္ ဗုိလ္သက္ထြန္းသည္ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ အမွတ္ ၁ ၾကည္းေၾကာင္းတပ္မေတာ္၏ တပ္မွဴးႀကီးအျဖစ္ လည္းေကာင္း။ ေနာင္ေသာအခါ(တုိင္း ၂)အေနာက္ေျမာက္တုိင္း၏ တုိင္းမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္းတာဝန္ယူခဲ့၍(၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္)ဝန္းက်င္တြင္ အစိုးရထံတြင္ လက္နက္ခ်ခဲ့ပါသည္။
အစိုးရ၏ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၌ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္တာဝန္ယူၿပီးေနာက္ အၿငိမ္းစားေပးျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ့၌ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါသည္။
၎ မကြယ္လြန္မီ မၾကာခဏဆုိသလုိ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္စကားလက္ဆုံက်မိၾကပါသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ စကားလက္ဆုံက်ၾကစဥ္ တုိင္းျပည္၏ သမုိင္းေၾကာင္းတြင္ အမွတ္အသားျပဳစရာအျဖစ္မွန္မ်ားသိရွိခဲ့ရ၍ ေနာင္ သားစဥ္ေျမးဆက္ အေထာက္အထားျဖစ္ေစမည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ား ၾကားနာမွတ္သားခဲ့ရပါသည္။
အထူးသျဖင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားမွာ မွတ္သားစရာမ်ားပါရွိပါသည္။ ဗုိလ္သက္ထြန္း ကုိယ္တုိင္ပါဝင္ခဲ့ရေသာအခန္းက႑ကို သူကုိယ္တုိင္ေျပာျပသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူ၏ ေျပာျပခ်က္မ်ားမွာ အခ်ဳိ႔သူမ်ားေျပာဆုိသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္လုံးဝကြဲလြဲေနသည္ကိုေတြ႔ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထုိစဥ္အခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္သည္ငယ္ရြယ္သူျဖစ္၍ တစ္ေၾကာင္း၊ ဘက္ႏွစ္ဖက္ရွိသည့္အနက္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ သူႏုိင္ငါႏုိင္ေျပာၾက ရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ ဘက္တစ္ဖက္တြင္ရွိေနသျဖင့္ ကုိယ္ပါဝင္ေသာဘက္ကသာ အမွန္၊ အႏုိင္ဟုယူဆခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ ကၽြန္ေတာ္၏ အသက္သည္ပင္ ၇ဝ တြင္းသို႔ ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ရာ ဘက္တစ္ဖက္ကရပ္ၿပီး ေျပာလုိျခင္းထက္ ကာယကံရွင္ပုဂ္ၢိဳလ္က သူကုိယ္တုိင္ပါဝင္ခဲ့သည့္အခန္းက႑ကိုေျပာျပခဲ့သည့္အတုိင္း ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက မိမိပါဝင္ခဲ့ေသာဘက္တစ္ဖက္ကရပ္တည္၍ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဗုိလ္သက္ထြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္ကိုသာ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံကတိျပဳအပ္ပါသည္။
ဗုိလ္သက္ထြန္း ေထာက္ခံခ်က္
ျမန္မာျပည္၏သမုိင္းတြင္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔သည္ ထူးျမတ္သည့္ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႔သမား၏ လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့သည့္ေန႔ျဖစ္ပါသည္။
ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႔လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ျခင္းသည္ ဖဆပလက စစ္မွန္ေသာလြတ္လပ္ေရးဟု ယူဆခဲ့သည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက စစ္မွန္ေသာလြတ္လပ္ေရးမဟုတ္ဟု ယူဆခဲ့သည္။ အျပန္အလွန္ပုတ္ခတ္စြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။ မေရွးမေႏွာင္းကာလျဖစ္ေသာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္တြင္းစစ္မီးႀကီး စတင္ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ရသည္။ ဖဆပလက တုိင္းတစ္ပါး၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကေတာခုိၿပီး ဆူပူေသာင္းက်န္းၾကသည္ဟု ဆုိသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ဖဆပလအစိုးရက တစ္ျပည္လုံးရွိ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကို စတင္ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မလႊဲမေရွာင္သာေတာခုိ၍ ေတာ္လွန္တုိက္ခုိက္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။
ဤအဆုိႏွစ္ခုအနက္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏အဆုိ မွန္ကန္ေၾကာင္းကို ဗုိလ္သက္ထြန္းက သူပါဝင္ခဲ့ရေသာအခန္းက႑ကိုေျပာျပ၍ ေထာက္ခံခ်က္ေပးသြားခဲ့ပါသည္။
၁၉၄၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္(တပ္ရင္း ၁)သည္ စစ္႐ုံးခ်ဳပ္ေျမာက္ဘက္ ေဂၚရာကုန္းဟု ေခၚသည့္ (ယခု ဤကုန္း မရွိေတာ့ပါ)ေနရာ၌ တပ္စြဲထားသည္ဟုဆုိပါသည္။ ဗုိလ္သက္ထြန္းသည္ တပ္ရင္း Adjudant (တပ္ရင္း ဦးစီးဗုိလ္ႀကီး)ျဖစ္ပါသည္။ ထုိစဥ္က ဗမာ့တပ္မေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံ၌ NBSD ေခၚ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းႏွင့္ SBSD ေခၚ ေတာင္ပုိင္းတုိင္းတုိ႔ရွိရာ SBSD ေခၚ ေတာင္ပိုင္းတုိင္းတုိ႔ရွိရာ SBSD ဌာနခ်ဳပ္၏ ဌာနခ်ဳပ္မွဴးမွာ ထုိစဥ္က ဗုိလ္မွဴးႀကီးေစာၾကာဒုိး (ေနာင္တြင္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္) ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေန႔က ဗုိလ္မွဴးႀကီးေစာၾကာဒုိးက ဗုိလ္သက္ထြန္းအားေခၚယူ၍ ၎၏တပ္ျဖင့္(မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔နံနက္)တြင္ ဗားကရာလမ္းတြင္ရွိေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဌာနခ်ဳပ္ (ယခုအခါ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ့နယ္ေကာင္စီ႐ုံး)ကိုဝုိင္းဝန္း၍ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားအားလုံးကိုဖမ္းဆီးရန္အမိန္႔ေပးခဲ့ပါသည္။
ဗုိလ္သက္ထြန္းသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လွ်ဳိ႔ဝွက္ပါတီဝင္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးႀကီးေစာၾကာဒိုး သိခဲ့ဟန္မတူပါ။ ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ အသက္အရြယ္ငယ္ငယ္ျဖင့္ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြင္းတြင္ ျဖဴးႏွင့္ေက်ာက္ႀကီးနယ္၌ ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခါင္းေဆာင္တပ္မွဴးအျဖစ္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့၍ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအၿပီးတြင္ ကႏီ္ၵစာခ်ဳပ္အရဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္သို႔ဝင္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြင္းတြင္ ေတာင္ငူ၊ ျဖဴး၊ ေက်ာက္ႀကီး၊ ေရႊက်င္ စေသာ စစ္ေတာင္းျမစ္ဝွမ္းတြင္ တုိက္ပြဲဝင္ ခဲ့ၾကေသာ ရဲေခါင္ေျပာက္က်ားမ်ားမွာ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္ဗဟိန္း၊ သခင္သန္းေဖတုိ႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္၌တာဝန္ယူခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾက၍ ေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ားႏွင့္တပ္မွဴးငယ္မ်ားမွာ ေနာင္အခါ အမ်ားစု ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။
ထိုစဥ္က ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ အသက္ ၁၆၊ ၁၇ ႏွစ္ အရြယ္မွ်သာရွိေသး၍ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအၿပီးတြင္ ၁ဝ တန္းစာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ TTC ေခၚ ပညာေရ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း၌ ပညာဆက္သင္ေနခဲ့ပါသည္။ တစ္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကေခၚယူေတြ႔ဆံု၍ ေက်ာင္း ဆက္မတက္ဘဲ ဗမာ့တပ္မေတာ္ထဲတြင္ဝင္ေရာက္အမႈထမ္းဖို႔ တိုက္တြန္းသည့္အတြက္ ေက်ာင္းမွထြက္၍ တပ္ထဲသို႔ဝင္ခဲ့ပါေတာ့သည္။ ထုိစဥ္က တပ္ထဲဝင္ေရာက္ရာတြင္ အရာရွိေလာင္းမ်ားအတြက္ ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္မွစစ္ဗိုလ္ႀကီးမ်ားက ေရးေျဖႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲမ်ားျဖင့္ တပ္မွဴးမ်ားေရြးခ်ယ္ခံၾကရာ အသက္ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာအေရးေကာင္းမႈ၊ အေျပာေကာင္းမႈႏွင့္ တက္ႂကြဖ်တ္လတ္မႈမ်ားကို သေဘာက်သျဖင့္ ေကာ္မရွင္ေပးခဲ့သည္ဟု ဆုိပါသည္။ အေစာဆံုး ဗမာစစ္ဗိုလ္ထဲမွ ဆင္းဟတ္စ္ Royal Military College သို႔ ပို႔လႊတ္ျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။
၁၉၄၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ ကိစၥကို ဗိုလ္သက္ထြန္း က ေျပာျပရာတြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေစာၾကာဒိုးက သူ႔ကို ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း မသိရွိဘဲ၊ တပ္တြင္း၌ တက္ႂကြဖ်တ္လတ္၍ ဆင္းဟတ္စ္ေက်ာင္းဆင္းတစ္ေယာက္အျဖစ္သာသိသျဖင့္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ပံုရေၾကာင္း ျပန္ေျပာင္းေျပာခဲ့ပါသည္။
သူ႔အေနႏွင့္ အခ်ိန္သိပ္မရေတာ့သျဖင့္ အနီးဆံုးျဖစ္ေသာ ဆင္းဒဝစ္လမ္း (ယခု ဗိုလ္ရာၫြန္႔လမ္း)တြင္ေနထိုင္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးထြန္းစိန္ (မိတီ္ၳလာ)အိမ္သို႔ တိတ္တဆိတ္သြားေရာက္၍ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကိုဖမ္းေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အျမန္ဆံုးေရွာင္တိမ္္း ၾကရန္ႏွင့္ လက္လွမ္းမီသမွ် ပါတီဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုအေၾကာင္းၾကားေပးရန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထုိအခါ ဦးထြန္းစိန္က “ဖမ္းမယ္ ဖမ္းမယ္သတင္းရေန၍ တို႔ ေရွာင္ပုန္းေနရတာမ်ားေနၿပီ ေနာက္ ဟုတ္လည္း မဟုတ္ဘူး”ဟုေျပာရာ ဗိုလ္သက္ထြန္းက ဒီတစ္ခါေတာ့ တကယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ တပ္ကိုေခါင္းေဆာင္ၿပီးဖမ္းရမွာျဖစ္ေၾကာင္းေျပာမွ ဦးထြန္းစိန္က ယံုၾကည္သြားေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။
ဤအေၾကာင္းကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးမွတာဝန္ရွိသူမ်ားကေမးျမန္းသျဖင့္ေျပာျပရာ အထက္ကေပးအပ္ေသာ တာဝန္ကို တျခားသူမ်ားအားေျပာျပျခင္းျဖင့္ တပ္ကို သစၥာေဖာက္ရာမေရာက္ဘူးလားဟုေမးရာ ငါက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ငါ့ရဲ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုဖမ္းခုိင္းတာျဖစ္လို႔ ငါ့အေနနဲ႔သတိေပးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေနာင္အခါ၌ လံုးဝ ေတာခိုၿပီး သြားေရာက္ပူးေပါင္းသည္ အထိလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းရွင္းျပခဲ့သည္ဟု ေျပာပါသည္။
၂၈ ရက္ေန႔ နံနက္ေစာေစာတြင္ အလံုပိတ္ထားေသာထရပ္ကားႀကီးမ်ားျဖင့္ ဗားကရာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဌာနခ်ဳပ္သို႔ သြားေရာက္ဝိုင္းဝန္း ဖမ္းဆီးခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တစ္ေယာက္မွ ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ထရပ္ကားႀကီးမ်ားကို ေဘးကာမ်ားခ်ကာ အလံုပိတ္ထား၍ လမ္းေဘးႏွင့္ေစ်းအတြင္းမွ ေစ်းေရာင္းသူမ်ားကိုပါ အားလံုးဖမ္းဆီးကားေပၚတင္ၾကရန္ ရဲေဘာ္မ်ားကို အမိန္႔ေပးထားခဲ့ သည္ဟု ေျပာပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားမိလာပါက ေနာင္အခါတြင္ ေစ်းသည္မ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္လႊတ္ေပးႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္ဟုေျပာျပခဲ့ပါသည္။
ယင္းေန႔က အျဖစ္အပ်က္ကုိၾကည့္လွ်င္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေစာၾကာဒိုးအား မည္သူကအမိန္႔ေပးသည္ကို မသိရေသာ္လည္း ဗုိလ္သက္ထြန္းအား အမိန္႔ေပးခဲ့သည္မွာ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေစာၾကာဒိုးျဖစ္ေၾကာင္း သူက ေျပာခဲ့ပါသည္။
ထိုေန႔က ရန္ကုန္၌ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဌာနခ်ဳပ္ကေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ရဲေဘာ္မ်ားကို အခ်ိန္မီ အေၾကာင္းၾကားႏုိင္၍ မဖမ္းမိခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိန္မီအေၾကာင္းမၾကားႏုိင္သည့္ တပ္နီဌာနခ်ဳပ္မွ ဗိုလ္ေအာင္မင္း၊ ဗိုလ္သိန္းတန္၊ ဗိုလ္ၾကည္ စသူတုိ႔ႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမွ ဗိုလ္ရန္ေအာင္၊ ရဲေဘာ္မူကာဂ်ီ စသူတုိ႔ အဖမ္းခံခဲ့ၾကရပါသည္။ (ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ကိုသာေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္)
ဗိုလ္သက္ထြန္းေျပာျပခဲ့ေသာ(၁၉၄၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔)တြင္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္အျဖစ္အပ်က္တြင္ ဖဆပလ အစိုးရက စတင္ ဖမ္းဆီးသျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္ စတင္ျဖစ္ခဲ့သေလာ။ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက ၎တုိ႔၏လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ စတင္ျဖစ္ခဲ့သေလာ။ ေႏွာင္းလူတုိ႔ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ၾကေစခ်င္ပါသည္ဟူ၍ ဦးမင္းလြင္က ေရးသားခဲ့ပါသည္။

ထြန္းဝင္းၿငိမ္း
၁၉-၁ဝ-၂ဝ၁၃

ကိုလိုနီေခတ္မတိုင္မီဗမာနိုင္ငံအေျခအေနနွင့္ ဗမာျပည္အလုပ္သမားလူတန္းစားေပၚေပါက္လာပံု (အပိုင္း၃-စ)

0 comments
ကိုလိုနီေခတ္မတိုင္မီ ဗမာနိုင္ငံအေျခအေနနွင့္ ဗမာျပည္အလုပ္သမားလူတန္းစားေပၚေပါက္ လာပံု(အပိုင္း၃-စ)
၁၉၄၇ ခုနွစ္ အလုပ္သမားအေထြေထြသပိတ္ႀကီး
၁၉၄၇ ခုနွစ္ ဂ်နၷဝါရီ ၂၆ ရက္ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အလုပ္သမားအေထြေထြသပိတ္ႀကီးသည္ သာမန္အေျခအေနမွာျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ သပိတ္မ်ားနွင့္မတူပါ။ စီးပြားေရးေတာင္းဆိုခ်က္ သပိတ္သက္သက္မဟုတ္။ အနွစ္သာရအားျဖင့္ နိုင္ငံေရးေတာင္းဆိုခ်က္သပိတ္အျဖစ္ ဆင္ႏဲႊခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သပိတ္မတိုင္မီွကာလ၊ ဂ်နၷဝါရီ ၉ ရက္ေန႔ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ လြတ္လပ္ေရးေတာင္းဆိုရန္ အဂၤလန္သို႔ သြားေရာက္ခိ်န္ကာလလည္းျဖစ္ေနခဲ့သည္။
အကယ္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔၏ ေတြ႔ဆံုေဆြးပဲြအေျခအေနပ်က္ျပားသြားမည္ဆိုလွ်င္၊ ျဗိတိန္အစိုးရက လြတ္လပ္ေရးေပးဖို႔ျငင္းဆန္မည္ဆိုလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ဆိုင္းငံ့ထားမည္ဆိုလွ်င္ လိုအပ္ပါက အေထြေထြ သပိတ္မွလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးသို႔ကူးေျပာင္းသြားရန္ျပင္ဆင္ထားသည့္ အစပ်ိဳးသပိတ္ လည္းျဖစ္သည္။ ထိုကာလက ဖ်ာပံုခရိုင္တြင္ (ဖဆပလ)ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္မ်ားက လက္နက္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္သိမ္းပိုက္သည့္အျဖစ္မ်ိဳးလည္းရိွခဲ့သည္။
ထိုအေျခအေနသည္ ျပန္႔ကဲ်ေနသည့္နိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားကို ျပန္လည္စုစည္းကာ စုဖြဲ႔ၿပီးလႈပ္ရွား လုပ္္ေဆာင္နိုင္ရန္ အခြင့္အခါေကာင္းတခုျဖစ္သည္။ ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရိွ အလုပ္သမားဌာနေခါင္းေဆာင္ မ်ားနွင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ တျပည္လံုးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢဌာနခ်ဳပ္မွေခါင္းေဆာင္တို႔ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာၫိွနိႈင္းေဆြးေႏြးပဲြမ်ားလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ အေျခခံလုပ္ငန္းမ်ားပူးတဲြလုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ -
၁။ အေထြေထြေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ညိွနိႈင္းေဆြးေႏြးေရး
၂။ သပိတ္လႊတ္ေတာ္္ဖြဲ႔စည္းရန္
၃။ စည္းရံုးေရးတာဝန္ခဲြေဝေရး
၄။ က်န္းမာေရးနွင့္ ရိကၡာေစာင့္ေရွာက္ေရး
၅။ ပူးတဲြေခါင္းေဆာင္ေရး…စသည့္တိုျဖစ္သည္။
ထိုေနာက္ ဦးေဆာင္သူအသီးသီးကတာဝန္ခဲြေဝၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ အေထြေထြအလုပ္သမားသပိတ္ႀကီးတြင္ သပိတ္ေမွာက္အင္အား (၅ဝဝဝဝ)ေက်ာ္ပါဝင္ခဲ့သည္။ စစ္ႀကိဳေခတ္က (၁၃ဝဝ)ျပည့္အေရးေတာ္ပံုသည္  အလြန္အေရးပါခဲ့သလို စစ္ၿပီးေခတ္ အေထြေထြအလုပ္သမားသပိတ္ႀကီးသည္လည္း လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပဲြအတြက္တြန္းအားတခုျဖစ္ခဲ့သည္။
အေထြေထြသပိတ္ႀကီးတြင္ အစိုးရရံုးဌာနမ်ားမွအလုပ္သမား၊ ပရိုဂ်က္စီမံကိန္းဘုတ္အဖြဲ႔အလုပ္သမားမ်ား၊ ပုဂၢလိကအရင္းရွင္လုပ္ငန္းမ်ားမွအလုပ္သမားမ်ား၊ ရန္ကုန္ျမဴနီစပယ္အလုပ္သမားမ်ား၊ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ျပင္ပအလုပ္သမားမ်ား၊ အမႈထမ္းမ်ားပါဝင္ၾကသည္။ သပိတ္ေမွာက္အဖြဲ႔မ်ားတြင္ အလုပ္ဌာနေပါင္း (၃ဝဝ)နွင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းေပါင္း (၂ဝဝ)ေက်ာ္တို႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကသည္။
သပိတ္စခန္းမ်ားကို ေရႊတိဂံုအလယ္ပစၥယံ၊ ဗဟန္းငါးထပ္ႀကီးဇရပ္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ကိုးထပ္ႀကီးဘုရား၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမဴနီစပါယ္ေက်ာင္းနွင့္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမဴနီစပါယ္ေက်ာင္းတို႔တြင္ သပိတ္စခန္းဖြင့္လွစ္ထား ရိွခဲ့သည္။
သပိတ္ေၾကာင့္ ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမတည္မျငိမ္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အီးအာတီလွ်ပ္စစ္သပိတ္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္နယ္နမိတ္ဧရိယာတခုလံုး အေမွာင္က်သြားသည္။ ျမဴနီစပါယ္သပိတ္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တျမိဳ့လံုး မစင္နံ႔မ်ားနွင့္ နံေဟာင္ေနသည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိ့ဳတြင္း သြားလာေရးကေမာက္ ကမျဖစ္ကုန္သည္။ အခ်ိဳ႔အလုပ္ဌာနမ်ားက လူထုကိုနစ္နာေစမႈျဖစ္ေစနိုင္သျဖင့္ သပိတ္ထဲမပါဝင္ဖို႔ ေမတၲာရပ္ခံထားရသည္။ သပိတ္ေအာင္ျမင္ျခင္းအေၾကာင္းအရင္းထဲတြင္ လူထုဆန္႔က်င္မႈမလုပ္မိေရးကို သတိႀကီးစြာျဖင့္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ၏အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ပါသည္။
သပိတ္ေမွာက္အင္အားစုမ်ားတြင္ ကိုလိုနီအစိုးရ၏အေရးႀကီးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားနွင့္ အလုပ္ဌာနေပါင္း၂၄ ခု (ကုန္းလမ္း၊ ေရလမ္းနွင့္ေလေၾကာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဌာနမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဌာနမ်ား၊ အလုပ္ရံုစက္ရံုမ်ား၊ ဆန္စက္၊ သစ္စက္မ်ား၊ ေဆးရံုအလုပ္သမားမ်ားစသည္)တို႔က ပူးေပါင္းပါဝင္လာခဲ့သည္။ သပိတ္သည္ ရန္ကုန္နွင့္အင္းစိန္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္အေျခခံထားေသာ္လည္း ေရနံေခ်ာင္း၊ ေခ်ာက္၊ သံလ်င္၊ သရက္၊ မနၲေလး၊ ပုသိမ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ျပည္၊ ျမင္းၿခံ၊ ျမိတ္နွင့္ထားဝယ္စသည့္ ၿမိ့ဳႀကီးမ်ားစြာသို႔ကူးစက္ခဲ့သည္။ (၁၉၄၇)ခုနွစ္ အေထြေထြသပိတ္မွေတာင္းဆိုခ်က္ (၂၄)ခ်က္ကို တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ထို (၂၄)ခ်က္သည္ တျပည္လံုး၏အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားျပဳေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သပိတ္ေတာင္းဆိုခ်က္အခ်ိဳ႔ကို ရရိွလိုက္ၿပီး၊ အခ်ိဳ႔ကို အလုပ္ရွင္နွင့္အစိုးရက မလိုက္ေလ်ာဘဲတင္းခံေန သည္။ အခ်ိဳ႔က အလုပ္ရွင္နွင့္ပူးတဲြေျဖရွင္းရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားအျဖစ္ ထားရိွလိုက္ရသည္။
သပိတ္ရက္ ရွည္လာသည္နွင့္အမွ်  သပိတ္အင္အား (၅ဝဝဝဝ)ေက်ာ္၏ ေနထိုင္စားေသာက္ေရး အခက္အခဲေတြ႔လာသည္။ စားေသာက္ေရးအားလံုးကို လူထုထံမီွခိုေနရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု၏ဆႏၵအရ တိုက္ယူရရိွထားသည့္အခြင့္အေရးမ်ားကိုဆုပ္ကိုင္ထားၿပီး၊ က်န္အခြင့္ေရးမ်ားကို အလုပ္သမားထုညီညြတ္စြာျဖင့္ဆက္လက္တိုက္ပဲြဝင္ရန္ဆႏၵရိွၾကသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္(၂၁ရက္-ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄၇)တြင္ သပိတ္လွန္လိုက္ၾကသည္။
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဦးေဆာင္သည့္ ေအတီယူဘီ (တနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)က သပိတ္လွန္ရန္ အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးရရိွခ်က္မ်ားသည္ ေစ့စပ္၍ ရရိွခ်က္မ်ားသာျဖစ္၍ ေရရာမႈမရိွနိုင္၊ ေၾကနပ္ေလာက္ေသာေအာင္ျမင္မႈမရိွဟု ယူဆသည္။ သပိတ္လွန္ျခင္းသည္ ဖဆပလနွင့္ဆိုရွယ္လစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၏သစၥာေဖာက္မႈနွင့္ လိမ္လည္မႈသာျဖစ္သည္ဟုစြပ္စဲြခဲ့သည္။ ေတာင္းဆိုခ်က္အတိုင္းရရိွရန္ ေရရွည္သပိတ္တိုက္ပဲြဆက္လက္ဆင္ႏဲႊရန္လိုအပ္ေၾကာင္းတင္ျပခဲ့သည္။
ေနာက္ဆံုးတြင္ ေရရွည္တိုက္ပဲြဝင္ရန္အခက္အခဲေတြ႔နိုင္သျဖင့္ အလုပ္သမားသမဂၢတဖြဲ႔ျခင္းသာ တိုက္ပဲြဝင္လိုကဝင္နိုင္သည္ဟု  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္ရေတာ့သည္။


ငါတုိဟာရံႉးခဲ့တယ္ (ေမာင္မင္းႏြယ္)

0 comments
ငါတုိဟာရံႉးခဲ့တယ္
ငါတို႔ဟာရံႉးခဲ့တယ္။
ရံႉးနိမ့္တဲ့အခါမွာ ရံႉးတယ္လို႔ဝန္မခံရဲသူဟာ သူရဲေကာင္းမဟုတ္ဖူး။
ငါတို႔ဟာ..ငါတို႔ကိုယ္ငါတို႔ရံႉးခဲ့တယ္။
သူရဲေကာင္းပီသစြာေထာင္ခ်ခံေနခဲ့ရတဲ့
ငါတို႔အတိတ္ကိုငါတို႔ရံႉးတယ္။
ေသသြားတဲ့ငါတို႔ရဲေဘာ္ေတြကိုသစၥာေစာင့္သိရိုေသဖို႔အတြက္
လက္က်န္သစၥာတရားကိုသစၥာရွိဖို႔
ငါတို႔ဆံုးရံႉးခဲ့တယ္။

ကဲ.. ငါတို႔ရံႉးတယ္
အနွစ္နွစ္ဆယ္ေက်ာ္ကို ငါတို႔ရံႉးတယ္
ကိုယ္က်ိဳးရွာသူေတြနဲ႔တဝိုင္းထဲညစာစားေနတဲ့
ငါတို႔ရဲ ့မိတ္ေဆြေဟာင္းေတြကို ငါတို႔ဆံုးရံႉးတယ္။
တေန႔...မွာ တရားမ်ွတမူကို စီရင္ေပးလိမ့္မယ္လို႔
ငါတို႔ကိုသူရဲေကာင္းအမွတ္နဲ႔ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တဲ့ငါတုိ႔ျပည္သူေတြရဲ့ယံုၾကည္ခ်က္ကို..ငါတို႔ဆံုးရံႉးတယ္။
ေခတ္တေခတ္မွာရံႉးနိမ့္ခဲ့ရၿပီး ရာဇဝင္တခုလံုးမွာမရံႉးဖို႔အတြက္ အခု...ငါတို႔ရံႉးတယ္...၊
ဘာျဖစ္လဲ…ေဟာသည္ေခတ္မွာငါတို႔ရံႉးတယ္။
ျဖစ္နိုင္ပါတယ္..၊
ငါ့သက္တမ္းတခုလံုး မွာ..ရံႉးနိမ့္သြားခဲ့ရတာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နိုင္္ပါတယ္။

သားသတ္သမားေတြပါးနပ္လာတဲ့ေခတ္မွာ
မုသာဝါဒကိုရွိခိုးၾကတာဘာဆန္းလဲ။

ငါတို႔ဟာ ျမင့္ျမတ္စြာက်ဆံုးခဲ့တဲ့...
ငါတို႔ရဲ ့သူရဲေကာင္းေတြကို အုတ္ဂူထဲကထုတ္ျပီး
သစၥာမဲ့မူနဲ႔ အခု..အၿပီးတိုင္ခုတ္္ထစ္လိုက္ၾကတယ္။

ငါတို႔ရဲ့သူရဲေကာင္းရာဇဝင္ေတြကို
သားသတ္သမားေဟာင္းေတြက
သူတို႔ရဲ့ဂုဏ္ျပဳပြဲမွာ ျပက္လံုးလုပ္ျမည္းၾကပါလိမ့္မယ္။

ငါဘယ္ေတာ့မွဒူးမေထာက္ဖူးဆိုတဲ့သစၥာ
တဲတဲေလးရွိေနေသးတာလဲလြဲရင္ ခင္ဗ်ားရံႉးတယ္။
ခင္ဗ်ားရဲ ့ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြကိုလည္း ခင္ဗ်ားရံႉးတယ္။
ခင္ဗ်ားရဲ့ေရြျပည္ေတာ္အိပ္မက္ေတြကိုလည္း ခင္ဗ်ားဆံုးရံႉးတယ္။
ခင္ဗ်ားရဲ့ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကိုလည္း ခင္ဗ်ားရံႉးတယ္။
ခင္ဗ်ားရဲ့ႀကီးစြာေသာေပးဆပ္မူေတြလည္း အခုအခ်ီးနွီးနဲ႔....

ဟုတ္တယ္.. ရံႉးနိမ့္မူဟာသိပ္ၾကမ္းက်ဳတ္တယ္။
ခင္ဗ်ားမွာရဲေဘာ္ရဲဘက္ မရွိေတာ့ဖူး။
ယံုၾကည္ရတဲ့မိတ္ေဆြ မရွိဖူး။
ေႏြးေထြးတဲ့နိင္ငံေတာ္တခု မရွိေတာ့ဖူး။
ခင္ဗ်ား အေမမရွိေတာ့ဖူး။
ခင္ဗ်ား...ျပန္စရာအိမ္ မရွိေတာ့ဖူး။
ေနာက္ဆံုး
ခင္ဗ်ားဆက္တိုက္ပြဲဝင္ရမယ့္တိုက္ပြဲ မရွိေတာ့ဖူး ။
အဆိုးဆံုးကေတာ့
ခင္ဗ်ားဆက္တုိက္ရမယ့္ရန္သူကုိေတာင္ ခင္ဗ်ားဆံုးရံႉးမယ္ဆိုရင္
ခင္ဗ်ားရံႉးခဲ့တာေတြအားလံုးထက္..ခင္ဗ်ားပိုရွံဳးတယ္။

သတ္ေသဖို႔လား...
အသုဘမွာေတာင္ ခင္ဗ်ားအေလာင္းကို ခြပ္ေဒါင္းလံလြမ္းေပးမယ့္သူမရွိဖူး။
ခင္ဗ်ားအသုဘကို ပို႔ေပးမယ့္ရဲေဘာ္စစ္စစ္ တေယာက္မွမက်န္ဖူး။
ခင္ဗ်ားစ်ာပနမွာဆုိရမယ့္ ကမာၻမေႀကသီခ်င္းကို...အားလံုးေမ့သြားၿပီ။

ဘာလုပ္မလဲ...ခင္ဗ်ားဘာလုပ္မလဲ။
ဟုတ္တယ္။
အဲသည္တုန္းကသူတို႔ရဲ့ေသနတ္ေျပာင္းဝမွာ
အဲသည္တုနး္ကသူတို႔ရဲ့အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ
အဲသည္တုံုးကသူတို႔ရဲ ့စစ္ေၾကာေရးစခန္းေတြမွာ
သူရဲေကာင္းပီသစြာ ခင္ဗ်ားက်ဆံုးခဲ့ဖို ့...ေကာင္းတယ္။
အခုေတာ့ အသက္ရွင္သန္ဖို႔ကိုေရြးခဲ့လို႔
အဲသည္တုန္းက ေအာင္ပြဲကိုေမ်ာ္လင့္ခဲ့လို႔
အဲသည္တုန္းက တိုက္ပြဲကိုယံုႀကည္ခဲ့လို႔
အခုေတာ့ ခင္ဗ်ား နက္နက္နဲနဲဆက္ နာၾကင္သြားရေတာ့မယ္ဘဝတခုလံုး...ေပါ့...။

ရံႉးသြားတယ္လို႔လက္ခံလုိက္ပါ။
ခင္ဗ်ားရဲေဘာ္ေတြ...
ခ်စ္လွစြာေသာခင္ဗ်ားရဲေဘာ္ေတြ
ေထာင္ထဲမွာ..
ေတာထဲမွာ...
လမ္းမေတြေပၚမွာ
အက်ဥ္းစခန္းေတြမွာ...
သူတို႔အသက္စြန္႔သြားခဲ့ရတာ...
ဘာအတြက္မွမဟုတ္ဖူး.....လို႔။

ဘာမွမဟုတ္ဖူး
သူတို႔အသက္စြန္႔ေပးခဲ့တဲ့ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြ ဘာမွမျဖစ္လာဖူး။
သူတို႔ကိုသတ္ျဖတ္ခဲ့သူေတြကို
ခင္ဗ်ားရဲ့....တခ်ိန္ကရဲေဘာ္တခ်ိဳ႔
လက္ခုပ္တီးေနမယ္
ခင္ဗ်ားခ်စ္လွတဲ့ရဲေဘာ္တခ်ိဳ႔
သူတို႔နဲ႔ညစာစားေနမယ္
အဲသည္ညစာစားပြဲမွာ..
ခင္ဗ်ားယံုခဲ့တဲ့ေတာ္လွန္ေရးက အေကာင္းဆံုးျပက္လံုးေပါ့။
သူတို႔ရဲ့လက္ပါးေစေတြဖိတ္ႀကားတဲ့ ညစာစားပြဲဖိတ္စာေတြကို
ခင္ဗ်ားရဲေဘာ္ဆိုသူေတြက
အလုအယက္ဂုဏ္ယူေနႀကမယ္
က်ဆံုးသြားသူေတြရဲ့စီရင္ခ်က္ေပၚမွာထိုးခဲ့ဖူးတဲ့လက္မွတ္ေတြက
အခုေတာ့ေစ်းေကာင္းလို႔
ေသြးစြန္းတဲ့လက္ေတြကိုလက္ဆြဲနဳတ္ဆက္ဖို႔
ခင္ဗ်ားရဲေဘာ္ေတြ တန္းစီေစာင့္ေနၾကတယ္။
ခင္ဗ်ားကလား
အတိတ္ကိုျပန္သြားေနတဲ့
ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲေနသူအဆိုးျမင္ဝါဒီ၊
အၾကမ္းဖတ္ဝါဒကလြဲရင္
ဘာသေဘာတရားမွမရွိတဲ့ေကာင္
အေျပာင္းလဲကိုလက္မခံနိုင္္တဲ့ပညာမဲ့
ဘာဗဟုသုတမွမရွိတဲ့ လူမိုက္သက္သက္။
ဟုတ္တယ္...
ရံႉးနိမ့္မူဟာရက္စက္တယ္
ရံႉးတယ္လို႔လက္ခံလိုက္ေတာ့မွ
ရံႉးနိမ့္မူဟာပိုၾကမ္းက်ဳတ္လာတယ္။
ေမာင္မင္းႏြယ္

Wednesday, October 30, 2013

၂ဝ၁၃၊ ေအာက္တိုဘာအေႏွာင္းမွာေရးျဖစ္တဲ့ တိုနန္႔နန္႔ေလးေတြ(မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ)

0 comments
၂ဝ၁၃၊ ေအာက္တိုဘာအေႏွာင္းမွာေရးျဖစ္တဲ့ တိုနန္႔နန္႔ေလးေတြ(မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ)
"ဘာထူးလဲ မင္းတို႔အေမရိကားကေကာင္ေတြလည္း ကားတဝီဝီနဲ႔"ဆိုတဲ့ မိတ္ေဆြ(ေဟာင္း)ဖတ္ဖို႔ စာတပုဒ္ေတာ့ေရးရလိမ့္မယ္ထင္ပါ့။ မေရးခင္ ႀကိဳေတာ့ေျပာပါ့မယ္။ သူတို႔ဝီတဲ့ကားက သူတို႔ေခၽြးႏွဲစာပါ။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာမဟုတ္ပါ။ ပါမစ္ရတာမဟုတ္ပါ။ သူတို႔ဝီတဲ့ကားက အေႂကြးနဲ႔ပါ။ လက္ငင္းမဝယ္နိုင္ပါ။ စိုက္ထုတ္ေပးသူ မရွိပါ။ သူတို႔ဝီတဲ့ကားက သူတို႔လုပ္အားနဲ႔လဲထားရတာပါ။ (ႀကိဳေျပာဖို႔ ေမ့ေတာ့မလို႔။ က်ေနာ္ေတာ့ မဝီေသးပါ။ ဒုကၡိတမို႔ မေမာင္းနိုင္လို႔ မဝီတာမဟုတ္ပါ။ က်ေနာ့္ထက္ ဒုကၡိ ပိုတတဲ့ သူေတြေတာင္ ဝီလို႔ပါတယ္။ တေန႔ေန႔ေတာ့ က်ေနာ္လည္း ဝီပါမယ္) (ကားတဝီဝီနဲ႔ပတ္သက္လို႔)

စစ္ထြက္နဲ႔ဘုန္းႀကီးလူထြက္ေတြ အျပင္ေရာက္ရင္ ဘာမွလုပ္မစားတတ္ဘူးလို႔ေျပာၾကတာ ဗမာျပည္မွာ အခါခါၾကားရတယ္။ စစ္ထြက္အေၾကာင္း အရင္ေျပာၾကည့္မယ္။ က်ေနာ္ေျပာမယ့္ "အျပင္ေရာက္ရင္ လုပ္မစားတတ္ သံုးစားမရ" စစ္ထြက္ဆိုတာက ေအာက္ေျခအဆင့္၊ ပညာမတတ္စာမတတ္၊ အကပ္အရပ္ မရွိဘာမရွိ၊ ဆရာမရွိ"အဘ"မရွိ၊ အရင္းအနွီးမရွိဘာမရွိ စတဲ့အရည္အခ်င္းနဲ႔ျပည့္စံုတဲ့စစ္ထြက္ေတြပဲ။ ဟုတ္တယ္၊ တပ္ထဲမွာေနတုန္းကလည္း အထက္တန္းပညာ၊ ေကာလိပ္တကၠသိုလ္ေတြမေျပာနဲ႔ အနံုညာတ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာေလးေလာက္မွသင္ခြင့္မရ၊ ရတဲ့လစာက လမကုန္ခင္မွာကုန္နွင့္ေနတဲ့ အေနအထား။ သန္တုန္းျမန္တုန္း တပ္ကထြက္ခ်င္ေတာ့လည္း ထြက္မရ။ အိုမင္းမစြမ္းနဲ႔ အျပင္မွာ ဘာမွလုပ္ကိုင္စားမရေတာ့တဲ့အရြယ္က်မွ လက္ခ်ည္းပဲတပ္ကထြက္လာရသူေတြပဲ။ သူတို႔ လုပ္မစားတတ္ေတာ့ဘူး။ လုပ္မစားနိုင္ၾကဘူး။ လုပ္စားလို႔မရေတာ့ဘူး။ ဒါကို မလုပ္စားခ်င္ၾကဘူး လုပ္မစားၾကဘူးဆိုတာနဲ႔ေတာ့ မေထြးေစခ်င္။ မေရာေစခ်င္။ သူတို႔မွာ လုပ္စားတတ္ေအာင္ လုပ္စားလို႔ရေအာင္ လုပ္စားနိုင္ေအာင္အတတ္ပညာအရင္းအနွီးနဲ႔အရြယ္ ဘာမွမရွိၾကေတာ့ဘူး။ သူတို႔ခြန္အား အရြယ္ ပ်ိဳျမစ္မႈေတြဟာ ျပည္တြင္းစစ္မီးရဲ့အေလာင္အၿမိဳက္နဲ႔ စစ္အာဏာရွင္တစ္သိုက္ အတြက္ အလုပ္အေႂကြးျပဳခဲ့ရၿပီ။ ကုန္ခမ္းခဲ့ရၿပီ။(မသိမႈေၾကာင့္တပ္ထဲဝင္ၿပီး အားအင္ကုန္ခမ္းရဲ့ရသူေတြ အတြက္ေတာ့ စိတ္မေကာင္းကရုဏာသက္မိေပမယ့္ သိရက္နဲ႔အလုပ္အေႂကြးျပဳသူေတြ၊ အလုပ္အေႂကြးျပဳရင္း ႂကြက္အထြာနဲ႔ လူထုအေပၚနိုင့္ထက္စီးနင္းလုပ္ခဲ့သူေတြကိုေတာ့ စာနာစိတ္ထားဖို႔မဆိုနဲ႔ စက္ဆုပ္စိတ္နဲ႔သာ မသတီစရာျဖစ္ရတယ္) ဆိုေတာ့ တပ္ထဲေနတုန္း လစာနဲ႔လံုေလာက္ၿပီး အပိုအလွ်ံေလးစုမိေဆာင္းမိေအာင္လုပ္မေပးခဲ့တဲ့၊ အျပင္ထြက္တဲ့အခါ လုပ္စားကိုင္စားတတ္ေအာင္ ပညာတခုခုသင္ခြင့္မေပးခဲ့တဲ့၊ သန္သန္ျမန္ျမန္ ခြန္အားေတြကုန္ဆံုးၿပီး အိုမင္းတြင္းဆံုးအထိအလုပ္အေႂကြးျပဳခိုင္းခဲ့တဲ့၊ အၿငိမ္းစားယူတဲ့အခါ ပင္စင္လစာေငြနဲ႔မေလာက္မငွျဖစ္ေအာင္လုပ္တဲ့စနစ္နဲ႔အစိုးရကိုသာ အျပစ္ဆိုရမယ္။ ဆန္႔က်င္ရမယ္။ အေရးဆိုရမယ္ "လုပ္မစားတတ္ သံုးစားမရတဲ့စစ္သားလူထြက္ေတြ"ျဖစ္လာရျခင္းအတြက္ေတာ့။
ဘုန္းႀကီးလူထြက္ကိစၥ။ ဘယ္သူေျပာလဲ ဘုန္းႀကီးလူထြက္ လုပ္မစားတတ္ဘူးလို႔။ ခင္ဗ်ားေတြ႔ဖူးလား။ လုပ္မစားခ်င္တာေတာ့ ဘုန္းႀကီးလူထြက္မွမဟုတ္ ဘာလူထြက္မွမဟုတ္တဲ့ လူရိုးရိုးေတြမွာလည္း အျပည့္။ ေတြ႔လည္းေတြ႔ဖူး ေတြ႔လည္းေတြ႔ေနရတယ္။ တခ်ိဳ႔ ဘုန္းႀကီးလူထြက္ရင္ လုပ္စားမယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးသူေတြဟာ နယ္ကေနတက္လာ၊၊ သကၤန္းစီး၊ ေက်ာင္းတေက်ာင္းမွာေန၊ ဆြမ္းခံစား၊ ရသမွ်ေလးႀကိတ္စု၊ နာရီျပင္၊ ကက္ဆက္ျပင္၊ ေရဒီယိုျပင္စတဲ့သင္တန္းေလးေတြတက္၊ ၿပီးရင္လူထြက္။ သူမ်ားဆိုင္မွာလုပ္ရင္လုပ္ မလုပ္ရင္ကိုယ့္ဘာသာဆိုင္ဖြင့္။ (ခုေခတ္က်ေတာ့ တခ်ိဳ႔ကိုယ္ေတာ္ေတြမ်ား ကြန္ျပဴတာျပင္သင္တန္းေတာင္တတ္တာေတြ႔တယ္။ ဘုန္းႀကီးငယ္တခ်ိဳ႔ဆို ကိုယ္ပိုင္လက္ေတာ့ပ္နဲ႔။ ဆဲလ္ဖုန္းနဲ႔။ ကိုယ္ပိုင္မရွိသူေတြက် အင္တာနက္ဆိုင္ေတြမွာ လူေတြနဲ႔နင္လားငါလားတရုန္းရုန္း) တစ္ခ်ိဳ႔က်ေတာ့ (ရုပ္အခံေလးလည္းရွိမယ္ဆို) သကၤန္းစည္းထားတုန္း(ပိုက္ဆံေလးဘာေလးရွိရင္ရွိ) မိန္းမရေအာင္ပိုးၿပီး လူဝတ္လဲခိုးေျပးတာလည္းရွိတယ္။ ယူတဲ့မယားက အသက္လည္းႀကီး အပ်ိဳႀကီးလည္းျဖစ္ ပိုက္ဆံေလးလည္းရွိလို႔ကေတာ့ ဘာေျပာေကာင္းမလဲ။ အိမ္ဦးခန္းမွာ ဒူးေလးတနွံ႔နွံ႔နဲ႔။ တခ်ိဳ႔က်ေတာ့ အျပင္မွာလုပ္မစားခ်င္ လုပ္မစားတတ္ လုပ္လည္းမစားခ်င္ၾကေရာ သာသနာ့ေဘာင္မွာ ပဲေပ်ာ္ပါတယ္ဆိုၿပီး သကၤန္းျပန္စည္းတာပဲ။
စစ္သားနဲ႔ဘုန္းႀကီး တူတာေတြရွိတယ္။ ဥပမာ-ဘာမွသိတ္မေလးပင္တဲ့ အရည္အခ်င္းလို႔ေတာင္ေျပာဖို႔ခက္တဲ့သတ္မွတ္ခ်က္တခ်ိဳ႔နဲ႔ကိုက္ရင္ အခ်ိန္မေရြးလုပ္လို႔ရတာမွာ၊ အထက္ေအာက္ အရိုအေသျပဳရတာ၊ နာခံရတာမွာ၊ (အသက္နဲ႔မဆိုင္ စီနီယာနဲ႔ဝါနဲ႔) အစုအစည္းအခိုင္အမာတည္ေဆာက္ၿပီး အစုအစည္းအက်ိဳး စီးပြားကိုထိပါးရင္ တစ္ေယာက္ခ်င္းေရာ အစုအစည္းအလိုက္ေရာ အသက္ေပးၿပီးခုခံကာကြယ္ 

တိုက္ခိုက္တာမွာ၊ လူေတြရဲ့အရိုအေသနဲ႔အေၾကာက္အလန္႔ကိုရတဲ့ေနရာမွာ စတာမ်ိဳးေတြမွာတူတယ္။ အနည္းအမ်ားပဲကြာတယ္။
မတူတာေတြလည္းရွိတယ္။ စစ္သားက တပ္က ကိုယ္ထြက္ခ်င္တဲ့အခ်ိန္ထြက္လို႔မရဘူး။ ဘုန္းႀကီးက ရတယ္။ စစ္သားက(တိုက္ပြဲမက်ရင္) ေသတဲ့အထိစစ္မႈထမ္းၿပီး ထမင္းစားလို႔မရဘူး။ ဘုန္းႀကီးက (ဘာျပႆနာမွမျဖစ္ရင္) မေသမခ်င္းဘုန္းႀကီးဝတ္ၿပီး အသက္ေမြးလို႔ရတယ္။
ဆိုေတာ့ သံုးစားမရလုပ္မစားတတ္တဲ့စစ္သားလူထြက္ေတြအတြက္သာ အစိုးရနဲ႔စနစ္ကို အျပစ္ဆိုရမယ္ျဖစ္ၿပီး သံုးစားမရလုပ္မစားတတ္တဲ့ဘုန္းႀကီးလူထြက္မွမရွိတာ။ အျပစ္ဆိုစရာလူလည္း မရွိဘူးမွတ္တယ္။
တစ္ခုပဲ(လူတခ်ိဳ႔ ေနာက္သလို အတည္လိုလိုေျပာတဲ့) ငယ္ျဖဴလူထြက္မို႔ ဟိုကိစၥသံုးမရဆိုရင္လည္း အဲ့ဒါမမွန္ဘူး။ ငယ္ျဖဴမကလို႔ ဘာျဖဴျဖစ္ျဖစ္ (ထူးထူးျခားျခားခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္မရွိရင္)ခ်စ္တတ္လိုက္တာမွ လြန္ေရာ။ (စစ္ထြက္ဘုန္းႀကီးလူထြက္နဲ႔စပ္လို႔)

ဝင္လာတဲ့မုန္႔ပဲသြားရည္စာေတြ(ျပည္တြင္းထုတ္ေတြအပါအဝင္)ဟာ စားဖို႔မသင့္ေတာ္ဘူး...၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ မညီၫြတ္ဘူး..၊ အႏၱရာယ္ရွိတယ္ဆိုရင္ အစိုးရကိုအတိအလင္းေျပာရမယ္။ ကန္႔ကြက္ရမယ္။ အေရးဆို ရမယ္။ အစားအေသာက္နဲ႔ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဌာနလို က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔တြဲၿပီး ေဆးဝါးနဲ႔ အစားအစာေတြတင္သြင္းခြင့္မေပးခင္ အႏၱရာယ္ကင္း/မကင္း စစ္ေဆးၿပီးမွ ခြင့္ျပဳတာ/ မျပဳတာကို လုပ္ရမယ္။ အဲ့ဒါ အစိုးရအလုပ္ အစိုးရတာဝန္။
ေနာက္တစ္ခ်က္က နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးကိစၥ။ အဲ့ဒီ အႏၱရာယ္မကင္းတဲ့ က်န္းမာေရးထိခိုက္ေစတဲ့ေဆးဝါး မုန္႔ပဲသြားရည္စာေတြအပါအဝင္ သြင္းလာတဲ့ပစၥည္းေတြကို နပ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးအခြန္အေကာက္ဂိတ္ေတြ၊ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေရးဌာနေတြ၊ ကုန္သြယ္ေရးရံုးေတြအပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာက မွန္မွန္ကန္ကန္ စနစ္တက်ကြပ္ကဲ စစ္ေဆးရမယ္။ အဲ့သလိုဟာေတြမလုပ္ပဲ ခုအတိုင္းဆက္သြားေနလို႔ကေတာ့ ဘယ္အစိုးရတက္တက္ အေျခအေနကဒီအတိုင္းပဲေနမွာပဲ။ အစိုးရစနစ္ကိုေျပာရမွာ။ အာဏာယူထားတဲ့ အစိုးရကိုေျပာရမယ့္ကိစၥ။
အစိုးရလုပ္ပံုနည္းလမ္း စနစ္မက် မမွ်တတာ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္တာ၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေဆးဝါးနဲ႔အစားအေသာက္ ကြပ္ကဲေရးေပါ့ေလ်ာ့တာေတြကိုတိုက္ရိုက္မေျပာပဲ အဲ့ဒါေတြ မစားနဲ႔ အဲ့ဒါေတြမသံုးနဲ႔ေျပာေနတာက ခုတ္ရာတျခား ရွရာတလြဲျဖစ္ေနတယ္မွတ္တာပဲ။ ဟိုဟာေတြ မေျပာပဲ ဒါေတြမစားနဲ႔လို႔ေျပာလည္း ဟိုဟာေတြမျပင္ရင္ ဒါမ်ိဳးေတြထပ္ဝင္ေနဦးမွာပဲ။ ဒီကမဝင္လည္း ဟိုကဝင္ေနဦးမွာပဲ။ မစားနဲ႔ထပ္ေျပာေနရဦးမွာပဲ။ ဒါဆို ဟိုဟာမစားနဲ႔ဒီဟာမစားနဲ႔သံသရာက လြတ္စရာ ရွိပါေတာ့မလား။ ကို Lin Htin ဘိုလိုေျပာထားတာဖတ္မိၿပီး ဗမာလိုျပန္ေတြးျပန္ေရးမိတာပါ။ (မုန္႔ဆိုးဆန္႔က်င္ေရးနဲ႔စပ္လို႔)

ဗိုလ္ေနဝင္းကေျပာတယ္ဗ်ာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက တပ္မေတာ္ဖခင္ဆို သူက ေမြးစားဖခင္ပါ..တဲ့။ တခ်ိဳ႔ကေတာ့ ပေထြးလို႔ေျပာတာပဲ။ ၿပီးေတာ့ေျပာေသးတယ္ လူေတာ္လူေကာင္းမဟုတ္ဘူး လူေကာင္း လူေတာ္..တဲ့ဗ်။ ၂၆ နွစ္ေလာက္ ဗိုလ္လုပ္သြားတယ္။ ဓါးဓါးခ်င္း လွံလွံခ်င္းနဲ႔ဖြင့္ၿပီး မိုးေပၚေထာင္မပစ္ဘူးနဲ႔ ပိတ္ေပးတယ္ဗ်ာ။
ဗိုလ္ေစာေမာင္ကလည္းေျပာတယ္ဗ်ာ။ သူလည္း ဗမာျပည္ကိုကယ္တင္တာပဲ..တဲ့။ လိႈင္းႀကီးေလ ထန္ေတြၾကားက..တဲ့။ ၿပီးေတာ့ေျပာေသးတယ္ နာတာရွိရင္လြမ္းတာနဲ႔ေျဖတဲ့။ ဘယ္နွခုေျမာက္နိုင္ငံေတာ္ ကို တည္ေထာင္သေယာင္ေယာင္ေတြလည္း ေျပာတယ္ဗ်ာ။ ဗိုလ္လုပ္ခ်ိန္သိတ္မၾကာလိုက္ဘူး စိတ္ေကာင္းဝင္သေယာင္ေယာင္နဲ႔ ဂေယာင္ကတမ္းေတြေျပာလို႔ အရူးဆိုၿပီး အျဖဳတ္ခံလိုက္ရတယ္။
ဗိုလ္သန္းေရႊကေတာ့ ဘာမွမေျပာဘူး။ ဘာဆိုဘာမွမေျပာတာ။ သူကစကားနည္းတယ္။ လုပ္စရာရွိ ရင္ေတာ့ ဘုန္းႀကီးမေျပာနဲ႔ ဘုရားေတာင္ သူ႔လာဆန္႔က်င္ရင္ ကိုင္ထည့္လိုက္ဖို႔ဝန္မေလးဘူး။ သူ႔ေရွ႔ကလူေတြ စကားမ်ားတယ္ အလုပ္နည္းတယ္လို႔ေတာင္ထင္မယ့္ပံုပဲ။ ခု သူ စာဖတ္ရင္း စိုးရိမ္ေနတယ္..တဲ့။
မင္းေအာင္လိႈင္ကေတာ့ ဘာမွကိုေျပာလို႔မရေသးတာ။ တပ္ကိုင္ရတာလည္းမၾကာေသးဘူး။ ေနရာခ်ထားမႈ ကလည္း သူထင္တိုင္းႀကဲမရေအာင္ ကာ/လံုနဲ႔လွည့္ခ်ဳပ္ ထားတယ္။ တပ္ထဲမွာ သူ႔အာဏာ မတည္ေဆာက္ရေသးဘူး။ အနည္းဆံုး တိုင္းမႉးေတြကို သူ႔လူျဖစ္ေအာင္လုပ္မရေသးဘူး။ ဆိုေတာ့ ဘာမွမေျပာဘူး။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကိုပဲကာကြယ္မယ္..တဲ့။ ဒါေပမယ့္ သူလည္း မင္းေလာင္းထီးျဖဴေဆာင္း လုပ္မလာဘူးလို႔ မထင္နိုင္ေသးဘူး။ ကာ/လံုအခ်က္ျပရင္ သူလည္း တိုင္းျပည္ကိုကယ္ရဦးမွာ။ သူလည္း စကားေတြဘာေတြေျပာဦးမွာ။ အင္း...ေျပာခ်င္မွလည္း ေျပာမွာေလ။ သူက သန္းေရႊလက္သပ္ေမြး မဟုတ္လား။ (အမ်ိဳးေကာင္းသားေတြနဲ႔စပ္လို႔)

ခုပဲ ေဇာ္ႀကီး(သစ္ေကာင္းအိမ္)နဲ႔ ”စကားရြဲ႔” ေျပာျဖစ္တယ္။ ဟို ”လူႀကီး”က စာဖတ္နာတယ္ဗ်။ စာဖတ္ရင္း မအားတဲ့ၾကားက ေရွ႔ေရးအေျမာ္အျမင္နဲ႔ ”စိုးရိမ္တယ္”ေလး ေျပာမိတာဗ်ာ၊ လူေတြက ေသာက္ျပစ္ဖို႔ေနၾကတာတဲ့။ ဒါနဲ႔က်ေနာ္က ေအးဗ်ာ ”မစိုးရိမ္ဘူး”မ်ားေျပာမိရင္ ဘယ့္နွယ္ေနမတုန္းမသိဘူးေနာ္ဆိုေတာ့ ”လူစိတ္မရွိဘူးဘာညာ ေျပာၾကမွာေပါ့ဗ်ာ”တဲ့။ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္လည္း ဒီဘက္ကၿပံဳးမိတယ္။ သူလည္း ဟိုဘက္ကၿပံဳးေနမွာေသခ်ာတယ္။ ဒီမနက္ မဆိုးပါဘူး ေဖ့စ္ဘြတ္တက္တက္ျခင္း ဟာဂ်ဴလီကသာရဲ့ ”စားပြဲဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ မေအာင္ျမင္ရင္ စားပြဲေလးေထာင့္ေဆြးေႏြးပြဲ”ဆိုတာေလးဖတ္ၿပီးေတာ့ တစ္ႀကိမ္။ ခု ေဇာ္ႀကီးနဲ႔ ဟို ”စိုးရိမ္သူႀကီး”အေၾကာင္းေျပာမိေတာ့ ဒုတိယမၺိနွစ္နွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ၿပံဳးရတယ္။ (စိုးရိမ္သူႀကီးနဲ႔စပ္လို႔)

ေဒၚစုအင္တာဗ်ဴးအသံေတာ္ေတာ္ထြက္လာေတာ့ တစ္ေယာက္ကေမးေျပာေျပာတယ္ ”ေဒၚစု ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီစကားေျပာရသလဲ။ က်ေနာ္ေတာ့ ရင္ခံေနတယ္ဗ်၊ ခင္ဗ်ားေရာ”တဲ့။
က်ေနာ္က ရင္ခံစရာမရွိတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ သူ ခုဘယ္နိုင္ငံေရးဘဝမွာ က်င္လည္ေနသလဲဆိုတာကိုေထာက္ ၿပီးေျပာေတာ့ မိတ္ေဆြက သိတ္ဘဝင္က်ပံုမေပၚဘူး။ ဒါနဲ႔ ေျပာလိုက္တယ္ ”ေဒၚစုဟာ လူထုေခါင္းေဆာင္ တို႔ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္တို႔(တခ်ိဳ႔ဆို အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ဆိုတဲ့အထိ နႈတ္လြန္လက္လြန္ေျပာတာ လည္းရွိခဲ့)ဆိုတဲ့ အေနအထားဆို ခုလိုမဆိုဘူး။ ခု သူက ဒီ/ခ်ဳပ္ဥကၠဌ၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္လ္ နိုင္ငံေရးသမားျဖစ္သြားလို႔”။ ”တစ္ခုေတာ့ရွိတာေပါ့။ ဘယ္နိုင္ငံေရးဘဝမွာပဲ က်င္လည္က်င္လည္ ေျပာသူကေဒၚစုျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ လူေျပာသူေျပာ ခုေလာက္မ်ားတာလို႔ျမင္တယ္။ ဒါေပမယ့္တခုေတာ့ရွိတယ္ သိတ္လည္း ဘဝင္မက်ေတာ့မျဖစ္ထားနဲ႔ဦး။ ေဒၚစုက ေနာက္က်
တစ္မ်ိဳးျပန္ေျပာတာတို႔ဘာတို႔ လုပ္တတ္ပါတယ္။ ေစာင့္ၾကည့္ပါဦး။ အဲ့လိုျပန္ေျပာင္းေျပာလိုက္မွ ဘဝင္က်သြားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားလည္း စကားလံုးမ်က္လွည့္ပြဲႀကိဳက္သူစာရင္းထဲပါသြားလိမ့္မယ္။ သတိေတာ့ထားဗ်”လို႔ ထပ္ျဖည့္ေျပာမိတယ္။ (ေဒၚစုအင္တာဗ်ဴးနဲ႔စပ္လို႔)

”အပစ္အခတ္မရပ္ရင္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးျဖစ္ေတာ့မွာပဲ”လို႔ေျပာၾကတာ ဘာအဓိပၺါယ္လဲလို႔ သတိရတိုင္းေတြးမိတယ္။ အင္းစိန္-ခဝဲၿခံတိုက္ပြဲလို ရန္ကုန္အစိုးရလိုဆိုတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးေရာက္ မွ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္တာလို႔ဆိုရင္ေတာ့ ဗမာျပည္မွာ ျပည္တြင္းစစ္မရွိေတာ့တာ ၄၉-၅ဝ ကတည္းကပဲ။ အဲ့သလိုမွမဟုတ္ဘူးဆို ကမၻာ့သက္တမ္းအရွည္ဆံုးျပည္တြင္းစစ္ဟာ ဗမာျပည္မွာျဖစ္ေနဆဲလို႔ ယတိျပတ္ေျပာရမယ္။ (အပစ္ရပ္ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔စပ္လို႔)

၈၈ စစ္တပ္ကအာဏာလက္တစ္လံုးျခားလုပ္ၿပီးေနာက္ ဆရာတင္မိုးက ”အေမ့သားစကားတိုးတိုးေျပာလွဲ႔ပါ” ကို ထုတ္တယ္။ လူထုၾကားမွာ အေတာ္က်တဲ့ကဗ်ာျဖစ္ခဲ့တယ္။ စာရြက္ေလးေတြနဲ႔ကူကူးၿပီးေဝတာ ပလူပ်ံတယ္လို႔ဆိုရင္ မလြန္ဘူးထင္တယ္။ အဲ့တုန္းက ဆရာတင္မိုးစကားနားမေထာင္တဲ့အန္တီ့တူေတြက ေထာင္က်တန္းက် ေသၾကေၾက ေသကြဲရွင္ကြဲဘဝမ်ားစြာ။ ခု အသံက်ယ္ေနတဲ့အေမ့သားေတြၾကားထဲၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဟိုတုန္းက စကားက်ယ္က်ယ္ေျပာခဲ့တဲ့အန္တီ့တူေတြ မေတြ႔ရသေလာက္ျဖစ္ေနပါလား။ အင္းေလ ဟိုမင္းသမီးေျပာတဲ့(လုပ္မရတဲ့အခ်ိန္မွာမလုပ္တာထက္ လုပ္ရတဲ့အခ်ိန္မွာမလုပ္တာ ပိုဆိုးသမို႔လား)ဆိုတဲ့စကားေတာင္ တရားျဖစ္တဲ့ေခတ္ကိုးဗ်ာ။ (အန္တီ့တူ အေမ့သားေတြနဲ႔စပ္လို႔)

အေျပာင္းအလဲက ခုမွစတာပါ။ သမၼတႀကီး(ဦး)သိန္းစိန္ကိုယံုတယ္ကေန လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႀကီး (ဦး)ေရႊမန္းကိုယိမ္းတယ္မွာ စေျပာင္းပါတယ္။ ေနာက္ ဘယ္သူ႔ယံုရဦးမလဲ ဘယ္သူ႔ဘက္ယိမ္းရဦးမလဲသာ မေျပာတတ္ေသးတာ။ အင္း..လူဆိုတာလည္း တခုခုေတာ့ ယံုေနရမွ ယိမ္းေနရမွေနသာထိုင္သာ ရွိတတ္တာကိုး။ (အေျပာင္းအလဲနဲ႔စပ္လို႔)

”နိုင္ငံေရးေတြလာမေျပာနဲ႔“ကေန ”နိုင္ငံေရးမပါ ကဗ်ာမျဖစ္”ျဖစ္သြားသူေတြျမင္ေတာ့ ခါေတာ္မီအေမစုတစ္ေယာက္ေျပာတာ ျပန္အမွတ္ရတယ္။ ဘာတဲ့ ”လုပ္လို႔မရတဲ့အခ်ိန္မွာ မလုုပ္တာထက္ လုပ္လို႔ရတဲ့အခ်ိန္မွာမလုပ္တာက ပိုဆိုးပါတယ္”တဲ့။ ဟုတ္ေတာ့အဟုတ္သား သူ႔တရား သူ႔စကားနဲ႔သူ႔အက်ိဳးစီးပြား အဟပ္ကိုမိေနတာ သူ႔အတြက္ေတာ့။ (နိုင္ငံေရးေတြလာမေျပာနဲ႔ နဲ႔ စပ္လို႔)