Monday, March 31, 2014

“တိုက္ပြဲဝင္ခြပ္ေဒါင္းအလံသည္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမဟုတ္ပါ (ေက်ာ္ကိုကို)

0 comments
“တိုက္ပြဲဝင္ ခြပ္ေဒါင္းအလံသည္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမဟုတ္ပါ (ေက်ာ္ကိုကို)
အလံ လက္ေဆာင္ေပးသည္ဆိုေသာ စာသား (သို ့မဟုတ္) စကားလံုးမ်ားမွာ အေျခအေနအရ ေရြ႔လ်ားေျပာင္းလဲ သံုးစြဲလိုက္ၾကသည့္ စကားလံုးမ်ား၊ စာသားမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ တံတားနီေန႔မတိုင္ခင္ထုတ္ေဝေသာ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ အလံလႊဲေျပာင္းေပးအပ္မည္ဟုသံုးစြဲၾကသည္ကို သက္ေသအထင္အရွားေတြ႔ခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မည္ဆိုသည့္ေနရာတြင္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢ(မကသ)ဟုခံယူကာ ဖြဲ႔စည္းထားခဲ့ေသာေက်ာင္းသားေဟာင္း မ်ား၏ ဒီကေန႔အင္အားစုမ်ားက ေက်ာင္းသားသမဂၢျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ (ကသဖ)သို႔ေပးအပ္မည္ဟု စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ အတိအလင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မည့္ အႀကံအစည္သည္ ေက်ာင္းသားထုညီညြတ္ေရးကြဲအက္ခဲ့ျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲဂယက္တခုျဖစ္သလို ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္လိုသည့္စိတ္အခံေပၚတြင္ အမ်ားဆံုးႏွင့္ အဓိကမွီတည္ေနသည္ဟု သံုးသပ္ရပါသည္။ အတိတ္က ျဖစ္ခဲ့ေသာ စင္ၿပိဳင္သမဂၢဖြဲ႔စည္းၿပီး ဗကသ၏သမိုင္းဆိုင္ရာအခန္းက႑ကိုဖ်က္သိမ္းေရးစီမံခ်က္၏ ေနာက္ဆံုးေပၚအားထုတ္ခ်က္တခုျဖစ္ေန သလို မကသ ေဟာင္းမ်ား၏ မိမိတို႔မ်ိဳးဆက္ ထပ္မံေမြးျမဴေရးႀကိဳးပမ္းမႈအေျခအေနတရပ္ဟုလည္း ေကာက္ခ်က္ခ်ရပါလိမ့္မည္။

ယခုအျဖစ္အပ်က္မ်ားမတိုင္မီ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးကာလအထိျပန္ေကာက္ၾကည့္ရလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ေျမေအာက္)
ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္းေၾကညာလိုက္သည့္ ၾသဂုတ္လ (၂၈)ရက္ေန႔ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ညမွာပင္ မျပီးဆံုးေသးေသာ ျပႆနာတရပ္ ျပန္ အစပ်ိဳး ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ အဖမ္းအဆီးမခံရေသးဘဲ ပုန္းေအာင္းေနရသည့္မကသ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္က ဗကသမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပန္လည္ေပၚထြက္လာျခင္းကို သတင္းဆိုးတခုအျဖစ္မွတ္ယူသံုးသပ္ခဲ့သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပန္လည္ၾကားသိခဲ့ရသည္။ ဘံုရန္သူ စစ္အာဏာရွင္၏ရက္စက္ဆိုးဝါးမႈမ်ားကို ေမ့သြားေလာက္ေအာင္ပင္ ဗကသ အေပၚထားရွိေသာ အာဃာတတရားမ်ားကား နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း ဖံုးလႊမ္းေနသည္ဟု ေျပာရေပလိမ့္မည္။

၁၉၃၆ ခုႏွစ္ ကိုေအာင္ဆန္း၊ ကိုဗဟိန္း၊ မအမာ စေသာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအျမင္စူးရွမႈေၾကာင့္ တႏိုင္ငံလံုးရွိ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအားလံုးကို စည္းရံုးစုစည္းႏိုင္မည့္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တခုေပၚေပါက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းေက်ာင္းသားသမဂၢ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ဗကသ ပင္ျဖစ္ျပီး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏အလံေတာ္သည္ တိုက္ပြဲဝင ခြပ္ေဒါင္းအလံပင္ျဖစ္သည္။ ယခင္ တကသ သံုးစြဲေနသည့္ ကေဒါင္းအလံကိုဖ်က္သိမ္းျပီး “လြတ္လပ္ေရးကို ကၿပီး မယူ၊ ခြပ္ၿပီးယူမယ္”ဆိုေသာ အေတြးအေခၚမ်ိဳးေစ့ကို ဗကသ ပထမမ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေက်ာင္းသားမ်ိဳးဆက္အဆင့္ဆင့္စြဲကိုင္အသံုးျပဳလာသည့္ တရားဝင္သမဂၢအလံေတာ္မွာ နီေစြးေတာက္ေျပာင္သည့္ ခြပ္ေဒါင္းအလံျဖစ္လာပါသည္။ ခြပ္ေဒါင္းအလံကို ေက်ာင္းသားထုညီလာခံမ်ားမွ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရသည့္ ေခတ္အေျခအေနမ်ိဳးေတြရွိခဲ့သလို အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္လာသည့္အခါ မည္သူ႔ထံမွခြင့္ျပဳခ်က္ကိုမွ်ေစာင့္ေနစရာမလိုဘဲ တိုက္ပြဲၾကားမွ အလံလႊင့္လိုက္ရသည္လည္း ရွိပါသည္။

တိုက္ပြဲၾကားတြင္ အလံလႊင့္လိုက္သည့္ေခတ္တြင္ သမဂၢတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနရေသာေက်ာင္းသားမ်ားက ထိုအလံ၏ဆက္ခံပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား ျဖစ္လာရေပသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ ခြပ္ေဒါင္းအလံတြင္ မူလပိုင္ရွင္၊ အၿမဲတမ္းပိုင္ရွင္၊ ထာဝရပိုင္ရွင္ဆိုသည္မရွိဘဲ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေက်ာင္းသားတိုင္းတြင္ ခြပ္ေဒါင္းအလံကို သမိုင္းႏွင့္အညီဆက္ခံပိုင္ခြင့္ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ ေထာင္က်ခဲ့ရေသာ ရဲေဘာ္ ဒီျငိမ္းလင္း၊ ရဲေဘာ္စည္သူေမာင္ တို႔ပင္လွ်င္ ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းသည့္အတြက္ သင္းဖြဲ႔ပုဒ္မ (၆)ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ အေရးယူခံခဲ့ရသည္မွာ အထင္အရွားပင္ျဖစ္သည္။ ထိုရဲေဘာ္မ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ခဲ့ရာတြင္
ဗကသ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ရင္ဆိုင္ခဲ့သည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ပင္ ျဖစ္သည္။

အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးမွျပန္လြတ္လာၿပီး ၂ဝ၁၂ တြင္ ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ) ဖြဲ႔စည္းစဥ္ကလည္း ထိုရဲေဘာ္မ်ား ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ဒုဥကၠဌ စေသာ တာဝန္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းၿပီးမၾကာမီပင္ ထိုရဲေဘာ္မ်ား ကၽြန္ေတာ္ တို႔ႏွင့္ လက္တြဲျဖဳတ္ခဲ့ၾကသည္မွာ ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏မူဝါဒႏွင့္ အမည္နာမအေပၚလက္ခံက်င့္သံုးရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိလာ၍ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာအခက္အခဲမ်ား ၄င္းတို႔တြင္ ရုတ္တရက္စြဲၿငိကပ္တြယ္လာသည္မွာ ရွစ္ေလးလံုးလႈပ္ရွားမႈအတြင္းမွ မကသေဟာင္းမ်ား၏ ေနာက္လက္ တနည္းတဖံုပါဝင္ေနရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ေစာေစာကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔အေသအခ်ာ သိရွိသတိထားမိခဲ့ပါသည္။ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကိုသံုးသပ္ရပါလွ်င္ စည္းရံုးၿပီးသားေက်ာင္းသားသမဂၢအတြင္း ဂိုဏ္းဂဏအေျခခံႏွင့္ ၿဖိဳခြဲလိုက္ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု
ယေန႔ အတိအလင္းဖြင့္ခ်ရမည့္အခ်ိန္ကာလသို႔ေရာက္ရွိေနသည္ဟုသံုးသပ္၍ ေဝဖန္ေရးသားလိုက္ရေပသည္။

ဗကသႏွင့္မကသ သည္ အစစအရာရာ မတူညီခဲ့ၾကေပ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ႏိုင္ငံေရးအျမင္သည္ ေက်ာင္းသားအေရး သက္သက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းထက္ ျပည္သူ႔အေရး၊ ေက်ာင္းသားအေရး တာဝန္ႏွစ္ရပ္စလံုးထမ္းေဆာင္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အႂကြင္းမဲ့ဖ်က္သိမ္းရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္တျဖစ္လဲ ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရကိုပင္ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းေရးလုပ္ရန္။ Lobby လုပ္ရန္စိတ္ကူး တစိုးတစိမွ မရွိ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရပ္တည္ခ်က္သည္ ေက်ာင္းသားထုအၾကားတြင္ ရပ္တည္မည္။ ျပည္သူလူထုအၾကားတြင္ရပ္တည္မည္ဟု အခိုင္အမာစိုက္ထူထားေသာ သံမဏိရပ္တည္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ပြဲလမ္းသဘင္၊ ခန္းမစင္ျမင့္ေပၚတြင္သာရပ္တည္မ်က္ႏွာျပၿပီး ျပည္သူ႔ အတြက္တိုက္ပြဲမဝင္လိုေသာ အေခ်ာင္အယူအဆ ကပ္ၿငိမခံႏိုင္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏စည္းရံုးေရးနည္းနာသည္ ဗကသမူဝါဒ (၅)ခ်က္ကို ဦးထိပ္ပန္ဆင္ေသာ ေက်ာင္းသားသမဂၢအားလံုးစုစည္းညီညြတ္ေရးျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားထုညီလာခံမွတဆင့္ သမဂၢတာဝန္ႏွင့္အေမြကို ခမ္းခမ္းနားနား လက္ဆင့္ကမ္းေရးျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္အထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္းဆိုေနေသာ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူလြတ္လပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားမရရွိေသးသျဖင့္ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုအခ်င္းခ်င္း စိတ္ဝမ္းမကြဲသင့္ပါ။ ဖိနွိပ္သူလူတန္းစားက စိတ္ဝမ္းကြဲျပား သြားေအာင္ သပ္လွ်ိဳလွ်င္ေတာင္မွ ပါးပါးနပ္နပ္ေရွာင္ရွားရမည္ျဖစ္ရာ မိမိတို႔အျပဳအမူလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း ေစ့စပ္မရျဖစ္သြားခဲ့လွ်င္ ထိုသို႔ျပဳမူသူမ်ား၏တာဝန္သာျဖစ္သည္ဟု တထစ္ခ် မွတ္ယူရပါလိမ့္မည္။ ထပ္မံအတည္ျပဳေျပာရလွ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ျဖဴစင္မႈ၊ ရိုးသားမႈကို မည္သည့္အေရာင္မွ်ဆိုး၍ ပံုမဖ်က္ၾကပါႏွင့္ဟု အေလးအနက္ သတိေပးတိုက္တြန္းလိုက္ခ်င္ပါသည္။
ေက်ာ္ကိုကို (ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
(အလင္းေခတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၁၂ တြင္ ပါရွိေသာ “တိုက္ပြဲဝင္ ခြပ္ေဒါင္းအလံသည္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမဟုတ္ပါ” မွ
ထုတ္ႏုတ္ပါသည္)
စာရိုက္ၿပီးတကူးတကန္႔တင္ေပးတာက ကိုေအာင္မ်ိဳးထြန္း ပါခင္ဗ်။
https://www.facebook.com/aungmyo.tun.52

Sunday, March 30, 2014

၂ဝ၁၄ မတ္ခ်္ အကုန္ပိုင္းမွာေရးျဖစ္တဲ့ တိုနန္႔နန္႔ေလးေတြ-၁-(မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ)

0 comments
"သမၼတႀကီးကိုယံုသူေတြကို က်ေနာ္မယံုဘူး၊ သမၼတႀကီးကိုလည္းမယံုဘူး"ဘူးလို႔ ေျပာတုန္းက ရစရာမရွိေအာင္ျပစ္ျပစ္နွစ္နွစ္ေျပာခဲ့သူေတြထဲက
မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ ခ်က္ျခင္းႀကီးေလသံေျပာင္းပံုမ်ား ၾသခ်ခ်င္စရာ။ ဟိုတေလာက ဦးဗိုလ္သိန္းစိန္ေဒၚစုကို
ေခၚေတြ႔ၿပီးေနာက္ အာရ္အက္ဖ္ေအမွာ ေဒၚစုက "ေထြေထြထူးထူးမဟုတ္လို႔ ထူးထူးေထြေထြမထုတ္ျပန္တာပါ" ဆိုၿပီးလည္းေျပာေရာ ေခၚေတြ႔ၿပီးဘာေျပာလိုက္မွန္း သူလည္းေသခ်ာမသိ ဘယ္သူမွလည္းဘာမွမသိရေသးပဲ "ဒါ ေဒၚစုကိုေစာ္ကားတာ နိုင္ငံကတာသိေခါင္းေဆာင္ကို လူမေလးေခြးမခန္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ျပတာ သိန္းစိန္ကိုဆန္႔က်င္ ရမယ္"ဘာညာနဲ႔ အႀကီးအက်ယ္ေပါက္ကြဲၿပီးဗိုလ္သိန္းစိန္ကို တစ္တစ္ခြခြနွက္ေတာ့တာပါပဲ။ သူ႔သမၼတႀကီးက သူ႔ကို လွည့္စားလိုက္သလို ခံျပင္းေဒၚသလည္းပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အေပ်ာ္ႀကံခံလိုက္ရရွာတဲ့ကြမ္းေတာင္ကိုင္လို အရွက္သည္းၿပီး အနာက်ည္းႀကီး နာက်ည္းသြားပံုလည္းေပၚတယ္။ စိတ္ေတာ့မေကာင္းစရာပါ။

ဒီလို႔နဲ႔ေနရင္း ဟိုေန႔ကသတင္းစာရွင္းပြဲမွာ ေဒၚစုက "သမၼတ(အစိုးရ)နဲ႔လႊတ္ေတာ္ၾကားကြဲလြဲမႈအခ်ိဳ႔ရွိတယ္၊ သူကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ဘက္ကပဲ ျပတ္ျပတ္သားသားရပ္မယ္၊ ဦးဗိုလ္ေရႊမန္းကေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္မတ္ႀကီး ပါ" တို႔လည္း လုပ္ခ်လိုက္ေရာ ဗိုလ္သိန္းစိန္ဆန္႔က်င္ေရးအတိအလင္းလုပ္ၿပီး ဗိုလ္ေရႊမန္းေထာက္ခံေရး ေျဗာင္ကိုထြက္ရပ္ျပပါတယ္။ အားရဝမ္းသာနဲ႔အေၾကနပ္ႀကီးေၾကနပ္ေနဟန္ပါ။ စာရိုက္ေျပာတဲ့စကားလံုးေတြမွာေတာင္ လက္ခေမာင္းခတ္သံတေျဖာင္းေျဖာင္း ပါေနသလိုပါ။ "ေတြ႔လားဗ်၊ အဲ့ဒါ ေဒၚစုပဲ။ နိုင္ငံေရးဆိုတာ အဲ့လိုအကင္းပါးမွ၊ က်င္လည္မွဗ်၊၊ ဗိုလ္နွစ္ဗိုလ္ၾကား
အဲ့သလို လွလွပပ ပေလးတတ္တာေၾကာင့္ ကမၻာ့အဆင့္မီေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တာဗ်၊၊
ခု အဲ့နွစ္ေယာက္လံုး ေဒၚစုဝင္ပေလး (PLAY) လိုက္တာမွာ ျပာကုန္ၾကၿပီ၊ ဒီေကာင္ေတြပါတီထဲမွာပါ ဒီတစ္ခ်က္နဲ႔တင္ ကြဲထြက္ကုန္ၾကမွာ............" ဘာညာေတြနဲ႔အမ်ားႀကီးပဲဗ်ာ သူ႔စကားေတြကေျပာရရင္။
ဒါနဲ႔ က်ေနာ္က စကားနက္ေစခ်င္ၿပီး "အဲ့ ဗိုလ္ႏွစ္ဗိုလ္က ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီရဲ့ထိပ္သီးေတြဗ်၊ နဝတ/နအဖ ယူနီေဖါင္းဝတ္ ေသနတ္ခါးၾကားထိုးေတြရဲ႔ ေကာင္းေမြဆိုးေမြခံေတြပဲ၊ အာဏာခြဲေဝေရးကို စနစ္တက်လုပ္ၿပီး ရံုးတစ္ရံုးဓါးတစ္စင္းလုပ္ေနၾကေပမယ့္ တူတဲ့အက်ိဳးစီးပြားေတြကို နည္းနာခြဲၿပီးကာကြယ္ေနၾကတာေတာ့ေပၚေနတာပဲ၊ ကာ/လံုထဲမွာလည္း ပါဝါႀကီးသူေတြပဲ၊
ကာ/လံုအစည္းအေဝးတိုင္းမွာေတြ႔ေနက်၊ပဲ၊
ကာ/လံုမူအရ ေဒၚစုကို အလွည့္က်ခြဲကိုင္ဖို႔ေျခလွမ္းလည္း
အစကတည္းကမရွိဘူးလို႔ေျပာမရဘူးေနာ္၊
အေျပာေတာ့ သိတ္မေလာပါနဲ႔ဦး၊
ေတာ္ၾကာေန ေနာက္မွ ဗိုလ္ေရႊမန္းလည္း
ခင္ဗ်ားအဆဲခံထိေနပါဦးမယ္"
လို႔ေျပာျဖစ္တယ္။
အေျဖကလာလဲဆိုေတာ့ က်ေနာ့္ကို ငယ္စာရင္းကေန ပယ္ပါေလေရာ။ (သူ႔မယံု ကိုယ့္မယံုကိစၥ)

ဒါျမင္ၿပီး ဆရာစံဘုရင္ရူး ရူးတာပါကြာလို႔ နယ္ခ်ဲ႔တို႔ဝါဒျဖန္႔ေလသံနဲ႔ နင္းျပားလယ္သမားထု အံုႂကြမႈကို ေသးသိမ္ေအာင္ျပဳၾကသူမ်ားလည္းရွိဦးမွာပါ။ လယ္သမားမွာ လယ္ယာေျမဟာ ဘဝပဲ အသက္ပဲ ရွင္သန္မႈပဲ။ သူ႔အသက္ သူ႔ဘဝ သူ႔ရွင္မႈထိပါးလာရင္ ဆတူေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္ဖို႔ရဲရင့္သြားေၾကာင္း သုပဏၰကဂဠဳနရာဇာနဲ႔ သူ႔အေရးေတာ္ပံုတပ္သားေတြကိုၾကည့္ သိမွာပဲ။ လယ္သမားသဘာဝမွာ ပေဒသရာဇ္အနံ႔အသက္မကင္းနိုင္ေသးတာကိုက လက္ေတြ႔က်တဲ့သူတို႔ဘဝရဲ့ျပဌာန္းခ်က္အျဖစ္ ရွိေနေသးတာပဲ။ ဓါးပီး တုတ္ပီး အင္းအိုင္ခလွဲ႔လက္ဖြဲ႔မ်ားဟာ ရဲေဆးတင္ဖို႔ယံုၾကည္မႈအျဖစ္ တစိတ္တပိုင္းမွ်သာပဲ။ တကယ့္ရဲဝံ့စြန္႔စားမႈက ဘဝကိုအထိပါးခံရမႈကေန တိုက္ရိုက္ေပါက္ဖြားတာပဲ။ ဟိုတုန္းက လယ္သမားေတြ ေတာင္သူယာလုပ္ဓါးမခုတ္ေတြမေျပာနဲ႔ ခုေခတ္ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း ဘဝသိမ္းလုယက္ခံေနရရွာတဲ့လယ္သမားေတြၾကည့္ လက္နက္နဲ႔ဗိုလ္က်အနိုင္က်င့္သူကို အန္တုရင္ဆိုင္တဲ့ေနရာမယ္ ေတာေစာင့္ ေတာင္ေစာင့္ ေလာကေစာင့္နတ္ေတြ အေစာင္အမရဖို႔ စနစ္ဆိုးကိုယ္စားျပဳမေကာင္းဆိုးရြားေတြကိုတန္ျပန္ဖို႔ရာ က်ိန္စာတိုက္တန္တိုက္ နတ္မင္းမ်ား အမအစ ေတာင္းတန္ေတာင္းၾကရတာပဲ။ က်ိန္စာဘယ္ေလာက္ထိ နတ္မင္းမ်ားဘယ္ေလာက္မကေတာ့ ဆုပ္ဆုပ္ကိုင္ကိုင္ျပနိုင္ဖို႔ မျဖစ္နိုင္ေပမယ့္ အားကိုးရွာတဲ့သေဘာေတာ့ ခံစားနားလည္နိုင္ တာပဲ။ ေရနစ္သူ ျမက္တပင္လွမ္းဆြဲတဲ့သေဘာပဲ။ ေျပာရရင္ ဒီ့ေလာက္ မတရားမႈေတြ ဒင္းၾကမ္းျပည့္မ်က္ေမွာက္မွာျမင္ရရက္နဲ႔ေတာင္ လူထုအတြက္ သူတို႔အတြက္ သူတို႔ဘက္က ရပ္တည္ေျပာဆိုတိုက္ပြဲဝင္ေပးမယ့္သူေတြ ရွားပါးေနတာမဟုတ္လား။ အဲ့သလိုလူေတြဟာ ဝင္မတိုက္ေပးတဲ့အျပင္ က်ိန္စာတိုက္ေနတဲ့ လယ္သမားေတာင္သူယာလုပ္ဓါးမခုတ္ေတြကို ကြယ္ရာမွာ ဉာဏ္နည္းလွခ်ည္ရဲ့ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲလွခ်ည္ရဲ့ အဓိပၸါယ္မဲ့ကိစၥေတြမွာ အယူသီးအစြဲႀကီးလွခ်ည္ရဲ႔ဆိုကာ ရယ္ပြဲဖြဲ႔ေနၾကေလတယ္။ တကယ္က စစ္အာဏာရွင္ေတြနဲ႔အတူ ဒီလိုလူစားေတြဟာ က်ိန္စာဝေလေမာင္လွေလဆိုတဲ့ အမ်ိဳးအစားေတြသာပဲ။ လယ္သမားေတြရဲ့က်ိန္စာဟာ စနစ္က်စြာသင့္ဖို႔ရာပဲ။ (က်ိန္စာဝေလေမာင္လွေလကိစၥ)

လက္နက္ျပၿပီး
လူသိမ္းေတာ့
အကိုႀကီးကခ်စ္လို႔ပါ

လက္နက္ျပၿပီး
ေငြသိမ္းေတာ့
အမ်ိဳးခ်စ္လို႔ပါ

လက္နက္ျပၿပီး
ေျမသိမ္းေတာ့
အက္ဖ္ဒီအိုင္ရဖို႔ပါ

လက္နက္ျပၿပီး
အာဏာသိမ္းေတာ့
ေဂ်ာက္ထဲ မက်ဖို႔ပါ

လက္နက္ျပၿပီး
နိုင္ငံသိမ္းေတာ့
ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲဖို႔ပါ

လက္နက္ျပၿပီး
လက္နက္သိမ္းေတာ့
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ပါ

လက္နက္ျပၿပီး
အလံသိမ္းေတာ့
ကားစီးေစခ်င္လို႔ပါ

လက္နက္ျပၿပီး
နိုင္ငံေရးသိမ္းေတာ့
အမ်ိဳးသားေရးဦးေဆာင္ဖို႔ပါ

လက္နက္ျပၿပီး
ဘာသာသိမ္းေတာ့
သာသနာျပဳဖို႔ပါ

လက္နက္ျပၿပီး
ဘဝေတြသိမ္းေတာ့
ဘဝကူးေကာင္းဖို႔ပါ
(လက္နက္ျပျပၿပီးသိမ္းယူေနတဲ့ကိစၥမ်ား)

၂ဝ၁၄ မာခ်္ အကုန္ပိုင္းမွာေရးျဖစ္တဲ့ တိုနန္႔နန္႔ေလးေတြ-၂-(မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ)

0 comments
၂ဝ၁၄ မာခ်္ အကုန္ပိုင္းမွာေရးျဖစ္တဲ့ တိုနန္႔နန္႔ေလးေတြ (မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ)ဒီေန႔ အိမ္မွာ မိတ္ေဆြတခ်ိဳ႔နဲ႔ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္စားတယ္။ ညီမက ေၾကာ္ေပးတာ။ က်ေနာ့္ ဗမာအေမရယ္၊ အေမရိကန္အေမရယ္၊ ေယာကၡမဘိုးေတာ္ ဘြားေတာ္ရယ္လာၾကတယ္။ စားၿပီးျပန္ခါနီးေတာ့ ၄ ေယာက္သားထိုင္ေပးပါေျပာၿပီး ဓါတ္ပံုေလးနွစ္ပံု ရိုက္တယ္။ ရိုက္ၿပီး ကြန္ျပဴတာထဲကေနျပေတာ့ အေမရိကန္အေမက ”အင္း..၈၀ ေက်ာ္မ်ားဆံုမိတာ အမွတ္တရေပါ့” တဲ့။ ဟုတ္ပါ့..သူေျပာမွ ဗမာအေမက ၈၂ နွစ္၊ အေမရိကန္အေမက ၈၁၊ ေယာကၡမ ဘိုးေတာ္က ၈၆၊ ဘြားေတာ္က ၈၅ ထဲဝင္ၾကၿပီ။ ”သူတို႔ေလာက္အသက္ရွည္ၿပီး က်န္းမာေရးေတြလည္း သူတို႔လိုထိုက္သေလာက္ေကာင္းခဲ့ရင္ တို႔ေတြဘယ္လိုေနမယ္မသိဘူးေနာ”လို႔ ဇနီးကိုေမးေျပာ ေျပာၾကည့္ေတာ့ ”အဲ့အရြယ္ထိေနရဖို႔ပဲ ဆုေတာင္းပါဦး”တဲ့။ ေျပာရရင္ က်ေနာ့္ဗမာအေမက အဲ့လူႀကီးသူမ(၄)ေယာက္ထဲမွာ က်န္းမာေရးအေကာင္းဆံုး၊ သြား(၂)ေခ်ာင္းက်ိဳးၿပီ၊ ေသြးတိုး ဆီးခ်ိဳ နွလံုးစတဲ့ေရာဂါမ်ိဳးေတြမရွိ၊ မ်က္မွန္လြတ္စာဖတ္နိုင္၊ လက္ကိုင္တုတ္မေဆာင္ရေသး။ ဆိုေတာ့ အျခား(၃)ေယာက္က အၿမဲလိုလို ”မင္းအေမကို အားလည္းက် မနာလည္းမနာလိုဘူး” တဲ့။ က်ေနာ္ထင္တာေတာ့ ကံ စိတ္ ဥတု အာဟာရေတြ နည္းနည္းစီကြဲၾကလို႔ေနမွာပဲ။ ဒီေနရာမွာ က်ေနာ္ဆိုတဲ့”ကံ” က ”ကမၼ”လို႔ဆိုတဲ့ ”အလုပ္”သေဘာကိုပဲ ရည္ၫႊန္းတာပါ။ တျခားေထြလီကာလီေတြ မပါပါဘူး။ အေမက တဘဝလံုး အလုပ္နဲ႔လက္နဲ႔မျပတ္ေအာင္ လုပ္လာခဲ့ရသလို ခုလည္း ဘယ္ေတာ့ၾကည့္လိုက္ၾကည့္လိုက္ တလႈပ္လႈပ္နဲ႔ တခုမဟုတ္ တခုေတာ့လုပ္ေနတာပဲ။ အၿငိမ္ေနတာဆိုလို႔ အိပ္တဲ့အခ်ိန္ပဲရွိသလားထင္ရတယ္။ ပါးစပ္ကေလးကလည္း တၿဖိဳးၿဖိဳးတေဖ်ာက္ေဖ်ာက္နဲ႔ ဟိုဟာေလးဝါးလိုက္ ဒါေလးဝါးလိုက္နဲ႔။ ထမင္းစားၿပီတိုင္း ဦးခ်ိန္တီေလးစားလိုက္ လ်ွက္ဆားေလး လ်ွက္လိုက္နဲ႔။ ၿပီးေတာ့ေျပာေသးတယ္ ”ဝမ္းမွန္ဖို႔အေရးႀကီးတယ္ ဝမ္းတလံုးေကာင္းရင္ ခါင္းရင္ေခါင္းမခဲဘူးဟဲ့၊ ဝမ္းနႈတ္ေဆးေလးဘာေလးလည္း မွန္မွန္စားၾက”တဲ့။ အင္း..အေမနားလည္တဲ့ ဝမ္းတလံုးေကာင္းေခါင္းမခဲနဲ႔ က်ေနာ္နားလည္တဲ့ ဝမ္းတလံုးေကာင္းေခါင္းမခဲက မတူဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အေမလည္း သူ႔ဝမ္းတလံုးေကာင္းေခါင္းမခဲနဲ႔ 
သူ႔ဟာသူ အလုပ္ေတာ့ျဖစ္ေနတာပဲ။ ေနေကာင္းထိုင္သာရွိေနတာေသးတာပဲ။ က်ေနာ့္မွာသာ ေရႊျပည္ႀကီးၾကည့္ၾကည့္ၿပီး တခါတခါေနမထိထိုင္မထိ။


က်ေနာ္ေမ်ွာ္မွန္းတဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္ဆိုစိုက္ယတီးက ဘာသာေရးနဲ႔အာဏာ တနည္းေျပာရရင္ အစိုးရနဲ႔ဘာသာေရးသတ္သတ္ခြဲထားတဲ့ ဘယ္သူ႔ဘယ္သူမွ အျပန္အလွန္အသံုးခ်ကိုယ္က်ိဳးမရွာတဲ့ ဟာမ်ိဳးပဲ။ လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ခြင့္နဲ႔ ျဖန္႔ခ်ိခြင့္မရွိတဲ့ အေျခအေနေအာက္မွာ ”လူတိုင္း လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည့္ခြင့္ရွိသလို လြတ္လပ္စြာမကိုးကြယ္မယံုၾကည္ခြင့္လည္းရွိတယ္”လို႔ ကြန္စတီက်ဴးရွင္းမွာျပဌာန္းထားေစဦး အခ်ည္းနွီးကိစၥမ်ွသာပဲ။ ခုက လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ေလာက္ေလး ထည့္ေရးေပးထားကိုပဲ ေရႊျပည္ႀကီးမွာ စစ္ဗိုလ္ဆိုးေတြကို ေက်းဇူးရွင္လုပ္ေပးရမယ့္အခ်ိဳး။ အမ်ားစုကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာကို နိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္သာ တရားဝင္စာနဲ႔ေပနဲ႔သာ မေၾကျငာတာ ေၾကျငာၿပီးလုပ္တာထက္ေတာင္ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖစ္ေနတာေတြ ေရႊျပည္ႀကီးမွာ အနမတဂၢ။ ခုမွမဟုတ္ဘူး လြတ္လပ္ေရးအစိုးရလက္ထက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးနုေခတ္ကတည္းက။ ဒီဘက္ေခတ္ နိုင္ငံေရးသမားေတြေလသံကလည္း ၈၈ ၿပီးစနဲ႔ ခုဦးဗိုလ္သိန္းစိန္တို႔ ဘုန္းႀကီးဆိုးေတြေမြးၿပီး လွည့္တိုက္ခ်ိန္ေတာင္ မတူေတာ့ဘူး။ ၈၈ ၿပီးစ ကာလတခ်ိဳ႔ေတြအထိ နိုင္ငံေရးပင္မေရစီးေၾကာင္းထဲက ဒီမိုကရက္တစ္နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေနာက္လိုက္ေတြရဲ႔ေၾကြးေၾကာ္သံမွာ ”ဘာသာေရးနဲ႔နိုင္ငံေရး မေရာေထြးေရး”ေလသံသဲ့သဲ့ပါေသးတယ္။ ယဲ့ေတာ့ ခတ္ယဲ့ယဲ့ပါ။ ဒါေပမယ့္ေတာ္ေသးတယ္။ ေျပာေဖာ္ေလးေတာ့ ရေသးတယ္။ အားေကာင္းရင္ အသံက်ယ္ၿပီးပီျပင္ခိုင္မာလာမယ္၊ လက္ေတြ႔လည္း က်င့္သံုးလာလိမ့္မယ္လို႔ ေမ်ွာ္လင့္လို႔ရေသးတယ္။ ခု ေရႊျပည္ႀကီးက ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ားဆီက ”ခင္ဗ်ားတို႔ေဖာ္ခ်င္တဲ့ဒီမိုကရက္တစ္ဆိုစိုက္ယတီး မွာ ဘာသာေရးနဲ႔နိုင္ငံေရးကို ဘယ္ပံုစံေနရာခ်မွာလဲဗ်ာ“လို႔ေမးတိုင္း ခိုင္မာျပတ္သားၿပီး တိက်ရွင္းလင္းတဲ့အေျဖ မေပးၾကေတာ့ဘူး။ ကိုယ္တိုင္ကပဲ ခု စစ္တပိုင္းအရပ္သားအေရၿခံဳ စစ္ဗိုလ္ဆိုးမ်ားနည္းတူ ဘာသာေရးကိုသံုးၿမဲသံုးခ်င္တာလား ဒါမွမဟုတ္ မိမိယံုၾကည္ခ်က္ကို အတိအလင္းမေျပာဝံ့ေလာက္ေအာင္ စိုးရြံ႔ရတဲ့အေျခအေနနဲ႔ စိတ္ခံစားမႈေတြရေနၾကကုုန္တာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဘာေၾကာင့္မ်ားလဲကေတာ့ ကာယကံရွင္ေတြေျပာမွသိရမွာပါ။ ”နိုင္ငံေရးသမားရဲ႔ အကင္းပါးမႈဟာ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘာေျပာရမယ္ဆိုတာကိုသိဖို႔ထက္ ဘယ္အခ်ိန္မွာဘာမေျပာရဘူး ဆိုတာသိဖို႔ ပိုအေရးႀကီးတယ္”ဆိုတာ နိုင္ငံေရးသေဘာ နည္းနည္းေလးေစာေၾကာမိသူေတာင္ နားလည္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ဒီအခ်ိန္ဟာ ဘာမွမေျပာရမယ့္အခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ဒီအေၾကာင္းမေျပာရမယ့္ အခ်ိန္လို႔ဆိုရင္ေတာ့ လက္ခံဖို႔ခက္ပါလိမ့္မယ္။ ”ပရိယယ္”ဆိုတဲ့စကားနဲ႔ အလိမၼာသံုးတာမ်ိဳးလည္း ရိုးလြန္းေနမလားပဲ။ ထားပါေတာ့ ဒီအခ်ိန္ဟာေျပာရမယ့္အခ်ိန္လား မေျပာရမယ့္အခ်ိန္လား၊ ကိုယ္တည္ေဆာက္မယ့္ ဒီမိုကရက္တစ္ဆိုစိုက္ယတီးမွာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္တန္းတူခြင့္ကို ဘယ္လိုသေဘာထားမလဲ။ အစိုးရနဲ႔ဘာသာေရး၊ အာဏာနဲ႔ဘာသာေရးကို ဘယ္လိုေနရာခ်ထားမလဲ ဆိုတဲ့ေမးခြန္းေတြကို ဆင္ေဝွ႔ရန္ေရွာင္ဆက္လုပ္ေနလို႔ မရေတာ့မယ့္အေနအထားဟာ နီးသထက္နီးနီးလာၿပီမွတ္တာပါပဲ။ (ဘာသာေရးနိုင္ငံေရးေထြးတဲ့ကိစၥ)

လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြနဲ႔ တျပည္လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
လက္မွတ္ထိုးၿပီးရင္ တျပည္လံုးလံုးတပ္ဖ်က္လက္နက္ခ်ပြဲႀကီးလုပ္ဖို႔ေျခလွမ္းျပင္ရာမွာ
ဒါးခုတ္ရာလက္လွ်ိဳမယ့္သူနဲ႔ ဗိုက္အငွားနဲ႔ဓါးအထိုးခံမယ့္သူေတြကို
လက္သဲၾကားအပ္စိုက္ၿပီးေတာင္ ေရြးစရာမလိုဘူး..ဆိုပါ့လား။ တန္းစီေနလို႔ မနည္းေတာင္ရွင္းထုတ္ေနရ..ဆိုပါ့လား။ လႊတ္ေတာ္ကပဲဖြဲ႔ဖြဲ႔ သမၼတကပဲဖြဲ႔ဖြဲ႔
ဖြဲ႔ရင္ပါဖို႔အဆင္သင့္ရွိတယ္လို႔ ေရမလာခင္ကတည္းက ေျမာင္းေပးသူေတြရွိတယ္..
ဆိုပါ့လား။ ဖိတ္ရင္ပါမယ္ေတာင္မဟုတ္ပဲ ဖြဲ႔ရင္ပါခ်င္တယ္ဆိုသူလည္းရွိ ဆိုပါ့လား။
ဟိုေန႔က လာသြားတဲ့ ကမၻာ့လူႀကီးသုူမမ်ားကလည္း အဲ့သလိုဆိုႀကိဳမယ္ဆိုပါ့လား။ အင္း..လာဦးမယ္နဲ႔တူတယ္ (ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီ)ဆိုၿပီး။ စစ္တပ္ကဗိုလ္လုပ္တဲ့ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုေအာက္မွာေခါင္းလွ်ိဳရင္း အတိုက္အခံသေဘာ ကူေဖ်ာက္ရင္း ကိုယ္လိုပဲအၿမီးျပတ္ေတြခ်ည္းျဖစ္ေအာင္ႀကံေဆာင္မယ့္သူေတြ ခုထက္ပို အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ေသာင္းေသာင္းဖ်ဖ်ျမင္ရေတာ့မယ္ ထင္ပါရဲ့။ (အပစ္ရပ္ တပ္ဖ်က္လက္နက္ခ်ကိစၥ)

ဦးဝင္းတင္က်န္းမာေရးၾကားရတာ အားမရဘူး။ မီးဇာကုန္ဆီခမ္းဆိုေပမယ့္ သူ႔မီးဇာနဲ႔သူ႔ဆီက ေထာင္နဲ႔စစ္ေၾကာေရးေၾကာင့္ အကုန္နဲ႔အခမ္းျမန္ရတာပဲ။ မလြန္ေစခ်င္လည္း လြန္ဆန္မရတဲ့တရားမွန္းသိလည္း သိသိပဲ။ ဒီေနရာမေတာ့ အသိေခါက္ခက္ အဝင္နက္လိုက္ခ်င္တာပဲ။ သူဆံုးရင္ သူနဲ႔အတူပါသြားမယ့္သမိုင္းေတြရွိေပသိ သူဆံုးလည္း ဘယ္ေတာ့မွမဆံုးမယ့္သူ႔သမိုင္းနဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွမဆံုးမယ့္လူ႔သမိုင္းကေတာ့ ဆက္ခ်ီေနမွာပဲ။ ေထာင္ဝင္စာမွာတစ္ႀကိမ္ျဖတ္ကနဲေလးအဆံု စစ္ေထာက္လွမ္းေရွ႔တင္ ေခါင္းစြပ္ကိုဗ်တ္ကနဲဆြဲမတည့္ၿပီး ေနေကာင္းလားမေမးပဲ ”ဘာထူးေသးလဲဗ်”လို႔ လွစ္ကနဲလွမ္းေမးတာ ခုထိေအာက္ေမ့ေနတုန္း။ က်ေနာ္ ၂၀၀၆ ေလာက္က ထိုင္းမွာေနတုန္းေရးျဖစ္ခဲ့တဲ့ ”ကိြ သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္ခ်က္တြင္ရဲရင့္သူ” ျပန္ရွာၿပီးတင္မယ္ေတြးပါတယ္။ (ဦးဝင္းတင္က်န္းမာေရးကိစၥ)

"ဗမာ့တပ္မေတာ္ထဲက လက္ရွိအမႈထမ္းစစ္သည္မ်ားသို႔"ကို (ရီပို႔တ္လုပ္သူေတြရွိတယ္)လို႔ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က ခုနကပဲ အေၾကာင္းၾကားလာပါတယ္။ က်ေနာ့္ ခြန္အား အခ်ိန္ ေခၽြးႏွဲစာရယ္၊ အေမရိကန္မိတ္ေဆြရဲ႔ ကင္မရာနဲ႔စက္ပစၥည္း အတတ္ပညာ လုပ္အားတင္မက အဂၤလိပ္လိုဟာမွာ ေနာက္ခံစကားပါေျပာေပး လို႔မွ ျဖစ္ၫွစ္ ထြက္လာရတာပါ။ က်ေနာ္ ေကာင္းတဲ့ေစတနာနဲ႔လုပ္တာလို႔ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ထင္လည္း လူအခ်ိဳ႔အတြက္ ဆိုးတဲ့ေစတနာျဖစ္သြားရတာအတြက္ စိတ္မေကာင္းပါ။ ခက္တာကလည္း ေလာကမွာ "မင္းဘာသာမင္း ဘာလုပ္လုပ္ ဘယ္သူ႔မွမထိခိုက္ၿပီးတာပဲ"ဆိုတာက ေျပာရလြယ္သေယာင္ရွိေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာက် မျဖစ္နိုင္ပဲ။ ဒီေနရာမယ္က်ေနာ္ဆိုလိုတဲ့"လက္ေတြ႔"ဆိုတာက"နိုင္ငံေရး"မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (ရီပို႔တ္လုပ္သူေတြကိစၥ)

ခုပဲ ေရႊျပည္ႀကီးကတူမတစ္ေယာက္နဲ႔ စကားေျပာေနတာ။ သူကေျပာတယ္ ဦးဗိုလ္သိန္းစိန္ ၃ နွစ္ေျမာက္မိန္႔ခြန္းေျပာမယ္ဆိုေတာ့ သူ႔လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ တစ္ေယာက္ကေျပာတယ္..တဲ့။ အဘက ဒီတခါ ဘာမ်ားေသာက္ခိုင္းဦးမလို႔လဲ မသိဘူး..ဆိုၿပီး။ ဒီေတာ့ ေနာက္တစ္ေယာက္က ဝင္ေျပာတယ္..တဲ့၊ အလကားပါေအ..ေလျဖတ္မစိုးလို႔ ပါးစပ္ေလ့က်င္ခန္း လုပ္တာေနမွာ..လို႔ဆိုသတဲ့။ တူမေခ်ာကေတာ့ ဦးသိန္းစိန္အေၾကာင္းမေျပာေသးပဲ ”ဗိုလ္ေရႊမန္းအနံ႔ေပးေနျပန္ၿပီ ေလးေလးရ”တဲ့။ ဒါနဲ႔ သမီးေရာ သိန္းစိန္မိန္႔ခြန္းနားေထာင္ၿပီး ဘယ္လိုထင္သလဲေျပာပါဦးဆိုေတာ့ ”သမီးသူ႔ကို အစကထဲက မေလးစားဘူး မယံုၾကည္ဘူး။ သိခ်င္တာက ဘာ ဟာသမ်ား ၾကားရဦးမလဲပဲေလ၊ ထင္တဲ့အတိုင္းပဲေလ၊ စစ္တပ္အင္အားေတာင့္ေအာင္တဲ့၊ ပထဝီကုန္ၿပီ၊ အာေပါ ဝါေယာကုန္ၿပီ၊ ဒါမွ မေတာင့္ေသးလည္း စစ္တပ္တတပ္လံုး အေတာင့္လိုက္ေသလိုက္လို႔ပဲေျပာခ်င္တယ္”တဲ့။ ကဲၾကည့္ အဲဒါ နိုင္ငံေရးနဲ႔ စႀကၤဝဠာ ၇ ခုစာေလာက္ေဝးတဲ့ ကေလးမေတြေျပာၾကတာမ်ား သူတို႔သမၼတႀကီးကို ရစရာမရွိဘူး။ ေဒၚစုုကျဖင့္ယံုလိုက္ရတာ သမၼတႀကီးကို၊ သေဘာက်လိုက္ရတာ စစ္ဗိုလ္ႀကီးေတြကို။ ဦးေရႊမန္းကိုမ်ား ခုနေလးတင္ေျပာေနတာ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္မတ္ ရွိတဲ့အေၾကာင္း။ ဒီ မလိမ္မိုးမလိမ္မာဟာမေလးေတြ ဗလြတ္ရႊတ္တတ္ေျပာေနတာ ေဒၚစုသာၾကားလို႔ကေတာ့ ရင္က်ိုဳးမွာ။ (တူမေခ်ာနဲ႔ေျပာတဲ့စကား)

ရယ္စရာေျပာတာမဟုတ္ပါ။ ေရႊျပည္ႀကီးမွာ ခု ဥ နွစ္ ဥ ေခတ္စားေနတယ္လို႔ လူငယ္တေယာက္ ကေျပာတယ္။ ေျခဥ ေျခဥနဲ႔ လူေျပာမ်ားေတာ့ ဥ တစ္ ဥ ကေတာ့ သိေနပါၿပီ။ ဒါနဲ႔ ေနာက္ တစ္ ဥ က ဘာဥမ်ားပါလိမ့္လို႔ ေမးၾကည့္ေတာ့..မ်ိဳးဥ..တဲ့။ သေဘာမေပါက္တာနဲ႔ ေမးၾကည့္တယ္။ ”မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒေလ ဦးေလးကလည္း ေလပါတယ္”တဲ့။ ဟုတ္သားပဲ သူေျပာမွ ေနာက္ တစ္ဥလည္း သိေတာ့တယ္။ အင္း...ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေျခဥပဲျဖစ္ျဖစ္ မ်ိဳးဥပဲျဖစ္ျဖစ္ နွစ္ဥလံုးကေတာ့ စစ္ဗိုလ္ေတြ အာဏာနဲ႔စီးပြားရွာဖို႔ ”ဥ”ထားတဲ့ ဥေတြသာပဲ။ (ဥနွစ္ဥကိစၥ)

၂၀၀၈ စစ္စိုးမိုးဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ေရးဆႏၵျပပြဲေတြ ေဟာေျပာပြဲေတြ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲသဲျဖစ္လာတာ လကၡာဏာေကာင္း ကိစၥေကာင္းလို႔ျမင္ပါတယ္။ ၈၈-ၿငိမ္း/ပြင့္ေတြ လႈပ္ရွားမႈမွာေဟာေျပာပါဝင္ ဦးေဆာင္ေနတာလည္း ေၾကနပ္စရာပါပဲ။ ”ျပင္ျပင္/မျပင္ျပင္ဝင္မယ္”ဆိုတဲ့အင္န္အယ္လ္ဒီအေနနဲ႔ ”ျပင္မွဝင္မယ္”လို႔ ကိုယ့္အသံကိုယ္ ျပန္ျပင္ခ်ိန္ တန္ၿပီေတြးတယ္။ အလုပ္သမား/လယ္သမား/ေျမယာအသိမ္းခံ/ အေထြေထြမေၾကနပ္မႈေတြခါးစည္းခံေနရတဲ့ျပည္သူမ်ားရဲ့တိုက္ပြဲေတြနဲ႔
ဒီလႈပ္ရွားမႈတြဲၿပီးသာႏႊဲလိုက္လို႔ကေတာ့ လူထုုလကၡဏာအျပည့္ပါတဲ့ အၾကမ္းမဘက္လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီးဆီ ဦးတည္သြားမွာေသခ်ာသေလာက္ပဲ။ ပုဒ္ထီးပုဒ္မေတြနဲ႔ အခ်ဳပ္အခ်ယ္ေတြကိုေဘးခ်ိတ္ၿပီး ရဲရဲတင္းတင္းဆက္တက္သြားရင္ ”အၾကမ္းမဘက္ အာဏာဖီဆန္ေရးလႈပ္ရွားမႈႀကီး”ျဖစ္လာမယ္ မွတ္တာပါပဲ။ လူထုအားႀကီးရင္ ဘုန္ႀကီးဆိုးေတြနဲ႔လွည့္တိုက္တိုက္ တစည၊ မဘသအပါအဝင္ သ႑န္စံုစစ္အလိုေတာ္ရိေတြနဲ႔လွည့္တိုက္တိုက္ ဘာမႈစရာရွိမလဲ။ ဒီ စစ္အလိုေတာ္ရိေတြ စစ္အာဏာၿပိဳတာနဲ႔ တႏြယ္ငင္တစင္ပါ အရင္းလဲအဖ်ားထင္းမယ့္ ေနာက္ၿမီးဆြဲေတြမ်ွသာပဲ။ ဒီမိုကေရစီအေယာင္ေဆာင္ အရပ္သားအေရၿခံဳေတြရဲ့ ဓနနဲ႔အာဏာအသက္ဗူး ဒါမွမဟုတ္ ဝိညာဥ္ေသတၱာဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုမွန္း လူတိုင္းသိၿပီးသားပါ။ (တဥျပင္နဲ႔လူထုနစ္နာခ်က္အဆက္အစပ္ကိစၥ)

ခုတေလာ ေျခနည္းနည္းၿငိမ္ေနသူေတြထဲမွာ သီတဂူလည္းပါတာ သတိထားမိတယ္။ ဝီရသူကေတာ့ ပြဲခံၿပီးရင္းခံရင္းနဲ႔ ကမၻာေက်ာ္ႀကီးကိုျဖစ္လို႔။ သီတဂူတို႔ မနာလိုမယ္ဆိုလည္း မနာလိုခ်င္စရာ။ ဝီရသူကတစ္ေယာက္ ရာဇဝတ္မႈေတြနဲ႔ေထာင္က်တုန္းကေတာ့ တရားပဲသြားေဟာတာလိုလို ဒန္ေပါက္ပဲသြားေၾကြးတာလိုလိုနဲ႔ တကူးတကန္႔ေတာင္ သြားေတြ႔ရရွာတာ။ ခု အျပင္လည္းၾက နံမည္ႀကီးဟိုးဟိုးလည္းေက်ာ္ေရာ၊ တိုင္မ္းမဂၢဇင္းတို႔ဘာတို႔ေတြထဲ မ်က္နွာဖံုးကေနပါလာေရာ သူ႔ကို အဖက္မလုပ္ခ်င္သလို မတူမတန္သလိုလိုေတြလုပ္ေနေတာ့ စိတ္ထဲ မခံခ်ည့္မခံသာျဖစ္ျဖစ္လာပံုပဲ။ ဒီတင္ရွိရင္းစြဲ ဘာသာျခားလူမ်ိဳးျခားမုန္းတီးေရးစိတ္အခံရယ္ ဝန္တိုမေစၦရိယစိတ္ရယ္ေပါင္းၿပီး ”အိမ္ရွင္-ဧည့္သည္”ေတြထေျပာလိုေျပာ ”လူ(၂ဝဝ)ေသတာပါ မ်ိဳးမတုန္းပါဘူး”ေတြေဟာလိုေဟာနဲ႔ ဝီရသူနဲ႔ အရပ္ျခင္းတိုင္းဖို႔ႀကိဳးစားတယ္မွတ္တယ္။ ဟိုကလည္း အပါး။ အတြင္းစည္းထဲက သူ႔လူသူကိုင္ထားနိုင္တဲ့ သူ။ လူေမြးနိုင္တဲ့သူ။ ပေလးတတ္တဲ့သူ။ နဂိုကမွ ရွစ္စပ္က ဂ်င္ေျခလည္ရတဲ့အထဲ ရာဇဝတ္ေကာင္ ေထာင္ထြက္ဆိုေတာ့ ေထာင္ဇယားလည္းက်သလားမေမးနဲ႔ဆိုတဲ့အစား။ သီတဂူ ”လူလစ္ၿပီဟ၊ ဘယ္သူမွ မသိေလာက္ဘူး” ဆိုၿပီး ေဒၚစုကို ကြယ္ရာမွာ လက္သီးပုန္းက်ိတ္ထိုးတဲ့ ”အလြတ္သေဘာ” ဆိုတာကို ေကာက္ကိုင္ေဖါက္ခ်ၿပီး အထုတ္လည္းျဖည္လိုက္ေရာ သီတဂူ ေျခမကိုင္မလက္မကိုင္မိေတြနဲ႔ ဘုန္းႀကီးတန္မဲ့ စကားရႈပ္စကားရွင္း စာရင္းေပါက္သြားေတာ့တာပဲ။ ဇာတ္ေခါင္းကြဲေတာ့တာပဲ။ အမွန္က ဗိုလ္လုၾကတာပါ။ ဇယားေရႊ႔ၾကရင္း ဇယားၿငိၾကတာပါ။ ဇယားညပ္သြားတာက သီတဂူ႔ႏႈတ္ကတရရေျပာတဲ့ ”အရေတာ္စြ ဒကာမႀကီးေဒၚစု” ပဲ။ သီတဂူ ဗိုလ္မျဖစ္ပဲ ေျခထိုးခံလိုက္ရေတာ့ အငန္႔ေလးေတြလို႔တြက္မိမွားေၾကာင္း ေနာင္တရသြားမယ့္သေဘာေတာ့ ရွိတယ္။ ဝီရသူက ေျဖေဆးေတာ့ျပန္ေၾကြးရွာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဆးမမီေတာ့ဘူး ”မင္းတို႔ ငါ့ကို အသံုးခ်တယ္” ဘာညာနဲ႔ တကယ့္ပီဘိဘာမွမသိေလဟန္လုပ္ျပရတဲ့ဘဝ ေရာက္သြားတယ္။ ဒီတင္ ေဒၚစုကိုဖုန္းဆက္ၿပီး စကားဖါစကားေထးလုပ္ရေရာပဲ။ ရဟန္းတို႔ မက်ဴးလြန္အပ္ဘူးဆိုကာ ဗုဒၶျမတ္စြာျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ေလတဲ့ ဝစီဒုစရိုက္နဲ႔တန္းၿငိေတာ့တာပဲ။ မ်က္နွာဖံုုးကြာၾကေတာ့တာပဲ။ ဒီတင္ လက္လွ်ိဳၿပီး ငုတ္ေနလိုက္ပံုပဲ။ ၿခံဳထဲကတျမျမ လုပ္ေနသလားပဲ။ ေအာက္ေရတိုးေနသလားပဲ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္ၾကာေရမငုတ္ဆိုသလိုပဲ ျပန္ေပၚလာမွာပါ။ ဝီရသူဇာတ္ရွိန္လည္း အျမင့္ဆံုးေရာက္ပါၿပီ။ ဇာတ္က်ခ်ိန္မွာ ”ေပ်ာ္ရႊင္စြာေပါင္းစည္း ၾကေလသတည္း”နဲ႔ အဆံုးသတ္မယ့္ကိန္းေတာ့ ခုထိမျမင္ေသး။ (ေနာင္ေတာ္ႀကီးနဲ႔ညီေတာ္ေလးကိစၥ)

ေနပါဦး ခု အရပ္သားအေရၿခံဳ ဒီမိုကေရစီအေယာင္ေဆာင္ ဦးဗိုလ္သိန္းစိန္ သမၼျဖစ္ေတာ့ ေကာင္းလွခ်ည့္ဆို၊ သမၼတႀကီးကိုယံုတယ္ဆို၊ မဟုတ္တာလုပ္ လိမ္လည္ၿဖီးျဖန္းေန တာေတာင္ ခ်စ္စနိုးနဲ႔ႏြဲ႔ဆိုးေလးဆိုးၿပီး ”ဘေျပာင္” ဆို။ ေနာက္သိတ္မၾကာဘူး ဇာတိရုပ္ျပန္ေပၚေတာ့ မေကာင္းေတာ့ဘူးဆိုသလိုလို၊ ခုတခါ ျဖစ္ေနတဲ့ျပႆနာတိုင္းက အစိုးရေၾကာင့္ဆိုေနျပန္ေရာလား။ ဦးဗိုလ္ေရႊမန္းၾက ဘာမွမေျပာၾကတာက ဘာျဖစ္လို႔မ်ားတုန္း၊ ဘာလဲ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေဒၚစုနဲ႔ၾကည္ေအးေစနဲ႔ လပ္ခုတ္တီးေပးလိုက္ ေကြးေနေအာင္ကလိုက္ျဖစ္ေနလို႔လား။ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ေပးမယ္ေျပာလို႔ ဝမ္းသာၾကေရာ့သလား။ က်ေနာ့္အျမင္အရေတာ့ ဦးဗိုလ္သိန္းစိန္ျဖစ္ျဖစ္ ဦးဗိုလ္ေရႊမန္းျဖစ္ျဖစ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ျဖစ္ျဖစ္ တူညီတဲ့အက်ိဳစီးပြားကို နည္းနာခြဲၿပီးကာကြယ္ေနၾကတာပဲ။ တျခားအမ်ားႀကီးမေျပာနဲ႔ ခုေန ”ေစာမူးတူးေဆးဖိုးျဖစ္ျဖစ္၊ RNDP က ဦးေအးေမာင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ေဒၚစုျဖစ္ျဖစ္၊ ၈၈-ၿငိမ္းပြင့္ေတြျဖစ္ျဖစ္၊ သီတဂူျဖစ္ျဖစ္၊ ဝီရသူျဖစ္ျဖစ္.....ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္” တေယာက္ကေန ”ဦးပိုင္ဖ်က္”လို႔ တစ္ခြန္းပဲေျပာၾကည့္ မတူတဲ့အသံေတြနဲ႔(အေျပာ့ဆြဲ၊ မန္မန္မဲမဲ၊ ေအာ္ေအာ္ေငါက္ေငါက္၊ ၿခိမ္းၿခိမ္းေျခာက္ေျခာက္၊ တုတ္ဆြဲဓါးဆြဲ၊ ခါးေစာင္းကေသနတ္ဒင္ပုတ္ျပ) တူတူညီညီကာကြယ္ၾကမွာပဲ။ ဒီလို ကာကြယ္ရိုးဟာ တျခားမၾကည့္နဲ႔ အနီးဆံုး ဗိုလ္(ေဟာင္း)ခင္ၫြန္႔ပဲၾကည့္၊ ေအးေနဝင္းပဲၾကည့္” တပ္ေတာ့မထိနဲ႔ တပ္အက်ိဳးစီးပြားေတာ့မထိနဲ႔”လို႔ အတိအလင္းေျပာေသးတာပဲ။ ဗိုလ္ဦးလြန္းေမာင္ ထမင္းဆိုင္ဖြင့္စားတယ္။ သူ႔ျဖဳတ္လိုက္လို႔ ေရႊမန္းတို႔တစ္သိုက္ကို မႀကိဳက္ဘူးပဲ ခနဲ႔တဲ့တဲ့ေလာက္သာေျပာတာ။ တပ္ကလုပ္တာမွန္သမွ်အေကာင္းခ်ည္းပဲလို႔ မေျပာေပမယ့္ အဆိုးတခုတေလပါေၾကာင္းေတာင္ မေျပာဘူး။ ဆိုေတာ့ ကိုယ့္ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ ဘယ္ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္း/သစ္ အလြမ္းသင့္ေနသလဲၾကည့္ၿပီး ဒီစစ္ဗိုလ္ေကာင္း/မေကာင္း လိုက္ခံစားဆံုးျဖတ္ေနသူေတြဆီက သိတ္မၾကာေတာ့ဘူးဗိုလ္ဦးေရႊမန္းမေကာင္းဘူးေျပာသံ ၾကားရေတာ့မယ္မွတ္တယ္။ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္နဲ႔ ေပးကစားေတာ့မွာလိုလို ဘာလိုလိုအသံ ထြက္လာတယ္။ သိန္းစိန္ ေရႊမန္း မင္းေအာင္လိႈင္ မင္းသားေျပာင္းပြဲထြက္ၿပီး တပင္တိုင္ မင္းသမီးေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တလက္တည္းမဟုတ္ေတာ့ပဲ ဘယ္သူေတြပါ ယိမ္းထဲ ပါၾကဦးမလဲ။ နွစ္ပါးသြားၾကဦးမလဲ။ ၿမိဳင္ထဆိုလည္း မခက္ပါလား။ စစ္အုပ္စုသဘာဝဟာ ငါးခံုးမတစ္ေကာင္ေၾကာင့္ တေလွလံုးပုတ္တာမဟုတ္ဘူး ငါးခံုးမပုတ္ေတြခ်ည္း ေလွလံုးျပည့္ တင္ထားတာ။ ဒီၾကားထဲ ေလွက ေလွလူး၊ ဘုန္းႀကီးရူးေပးေလွာ္ေတာ့ တြက္သာၾကည့္။ (ဦးပိုင္ဖ်က္လို႔ေျပာၾကည့္စမ္း)


Wednesday, March 26, 2014

မ်ိဳးခ်စ္မ်ားနဲ႔ ဒါကာထရီဗ်ဳး(န္)ထဲက ယင္ေကာင္တစ္ေကာင္(တူေမာင္ညိဳ)

0 comments
မ်ိဳးခ်စ္မ်ားနဲ႔ ဒါကာထရီဗ်ဳး(န္)ထဲက ယင္ေကာင္တစ္ေကာင္(တူေမာင္ညိဳ)
(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၅ ရက္)
အညွီရွိလို႔ယင္အံုတာလုိ႔ပဲ။ ယင္ေကာင္နဲ႔အညွီအပုပ္ဆုိတာ မိတ္ဖက္မဟုတ္လား။ ဒီေတာ့ Dhaka Tribune မွာ ေရးသားေဖာ္ျပတဲ့ ေဆာင္းပါးနဲ႔ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရတုိ႔ဟာ ယင္ေကာင္နဲ႔အညွီအေဟာက္ပဲ။ ဒီေတာ့ အညွီအေဟာက္ရွိရာ ယင္အံုတာ ဘာမွ် မဆန္းဘူး။  
             ယင္ေကာင္လာေအာင္ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရက အညီွေတြအေဟာက္ေတြ၊ အပုပ္အပြေတြ တမင္ဖန္တီးထားၿပီး၊ ယင္ေကာင္လာအံုေတာ့မွ လက္ညွိဳးထုိးအေၾကာင္းျပၿပီး “မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္” ထက္သန္ျပေနၾကတာကေတာ့ျဖင့္ ရယ္စရာေကာင္းလွပါတယ္။
 (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရက “မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္”ထက္သန္ျပေနတာ မဆန္းေပမယ့္။ ဒီမိုကေရစီေရးလုပ္ေဆာင္ေနသူေတြက ယင္အံုတာကို ယိုးမယ္ဖြဲ႔ၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာထိခိုက္တယ္လုိ႔ လက္သီးလက္ေမာင္းတန္းၿပီးေျပာဆိုေနၾကတာကျဖင့္ မသိသားဆုိးဝါး လြန္းရာက်ပါတယ္။ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရ “ဆင္”ကြက္ထဲ “အ”တတ၊ ဂြက်က် ဝင္တုိးေနသလိုမ်ိဳးလည္းျဖစ္ေနပါတယ္။
ကိုလုိနီဘဝမွာ နယ္ခ်ဲ႔ၿဗိတိသွ်ေတြသြင္းတဲ့ လူမ်ိဳးေရးအပင္းအဆိပ္မိႈင္းကို  “ဓါး မေသြးေလာက္ဘူး”ဆုိၿပီး ဆရာႀကီးမိႈင္းက ျပည္သူေတြကို ရွင္းရွင္းျပတ္ျပတ္မ်က္ေစ့ဖြင့္ေပးတဲ့ႏုိင္ငံေရးအသိအျမင္မ်ိဳး ယေန႔ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးစင္ေပၚကလူေတြမွာ ရွိသင့္ရွိထုိက္ပါတယ္။ မရွိရင္ ႏုိင္ငံေရးကုိယ္က်ိဳးနည္းၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီေရစုန္ေမ်ာပါလိမ့္မယ္။
မေန႔တေန႔ကလို႔ ေျပာလို႔ရတဲ့ (နဝတ-နအဖ)စစ္အစုိးရအုပ္စုိးစဥ္ကာလမွာ အာေဘာင္အာရင္းသန္သန္ သူတုိ႔ ေအာ္ခဲ့၊ ဟစ္ခဲ့ ၾကတဲ့ “လက္သစ္ကုိလိုနီနယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်င္ေရး”ဘယ္ေရာက္သြားၿပီလဲ။ “ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေႏွာင့္ယွက္ေနတဲ့ အေနာက္အုပ္္စု ႏုိင္ငံႀကီးတစ္ႏုိင္ငံ”ဆုိတဲ့အသံုးအႏႈန္း ဘယ္ေခ်ာင္ထိုးထားလုိက္ၿပီလဲ။ သူတို႔ဗိုလ္က်အုပ္စုိးမႈကို တစ္စံုတစ္ရာအသိအမွတ္ျပဳလုိက္တာနဲ႔  ဒီလိုေလလံုးထြားမႈေတြ/ဒီလိုစကားလံုးေတြ တခါထဲႏႈတ္ဆိတ္သြားတာပဲ မဟုတ္လား။  
သူတို႔ေျပာတဲ့ “မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္” ၊ သူတို႔ေျပာတဲ့ “ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႔လက္သစ္ဆန္႔က်င္ေရး”ဆုိတာ သူတုိ႔အုပ္စုိးမႈကို ဖိအားေပးေဝဖန္ ေနစဥ္မွာသာ ငယ္သံပါေအာင္ေအာ္ဖုိ႔ဟစ္ဖုိ႔နဲ႔ ျပည္သူေတြကိုလွည့္စားျဖားေယာင္းဖုိ႔သက္သက္သာျဖစ္ပါတယ္။  
 “ျပည္တြင္းေရးဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေသာ အေနာက္အုပ္စုႏုိင္ငံႀကီးတခ်ိဳ႔”လို႔  စစ္အစုိးရကေအာ္ဟစ္ခဲ့ၿပီး၊ “ကမၻာေပၚမွာ လူ႔အခြင့္အေရးအခ်ိဳးေဖာက္ဆံုးအစိုးရ”လို႔ အျပန္အလွန္ျပစ္တင္ႀကိမ္းေမာင္းခဲ့သူေတြ အခုေတာ့ျပန္လည္သင့္ျမတ္ကုန္ၾကၿပီ၊ ၾကည္ေစ ေအးေစျဖစ္ေနၾကပါၿပီ။ အီးယူကဆိုလွ်င္ လံုထိန္းရဲေတြကို လူထုအံုႂကြမႈႏွိမ္နင္းေရးနည္းလမ္းေတြ ကိုယ္ဖိရင္ဖိလာေရာက္သင္ၾကားပို႔ခ်ေပး ေနပါၿပီ။ အေမရိကန္နဲ႔ၿဗိတိန္ကလည္း စစ္တပ္ကို ပေရာဖက္ရွင္နယ္စစ္တပ္ႀကီးျဖစ္ေစဖို႔ ထရိန္နင္ေပးခ်င္ေနပါတယ္။
ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ေမာင္ေတာက လူဝင္မႈျပႆနာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တရုတ္ကုမၼဏီေတြနဲ႔ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနတဲ့ ျမစ္ဆံု/လက္ပံေတာင္းအေရးအခင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီျပႆနာေတြရဲ့ပင္မလက္သည္တရားခံဟာ (နဝတ-နအဖ)စစ္အစိုးရနဲ႔ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစိုးရရဲ့အာဏာအေမြကိုု လႊဲေျပာင္းလက္ခံထားတဲ့ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရတို႔သာလွ်င္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို မ်က္ျခည္ျပတ္ တာနဲ႔ “မ်ိဳးခ်စ္မိႈင္း/မ်ိဳးေစာင့္မိႈင္း”ေတြမိၿပီး ခ်ာခ်ာလည္လည္သြားမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ တခ်ိဳ႔လည္ေနပါၿပီ။  
တုိင္းျပည္ရဲ့နယ္ေျမတည္တံ့မႈနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို တကယ္တန္းထိန္းသိမ္းလုိတယ္ဆုိရင္ တတုိင္းတျပည္လံုးေသြးစည္း ညီညြတ္ေနမွသာျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့အစိုးရတစ္ရပ္ ရွိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။
လက္ရွိစစ္တပ္ကိုလည္း စစ္အုပ္စုတစ္လက္ကိုင္ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္အျဖစ္ကေန ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို တကယ္တမ္းကာကြယ္တဲ့ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖုိ႔လည္းအေရးတႀကီး လိုအပ္ပါတယ္။  
ဒီအေျခခံအခ်က္ ၃ ခ်က္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေရွးဦးလိုအပ္ခ်က္က “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ဖ်က္သိမ္းၿပီး၊ တန္းတူေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီေရးကိုတိတိက်က်အာမခံႏုိင္မယ့္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ အလွ်င္အျမန္ေရးဆြဲျပ႒ာန္းၾကေရးသာလွ်င္ျဖစ္ပါတယ္။
 ျပင္ဦးလြင္မွာ မႏၱေလးကစာေရးဆရာေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျဖၾကားတဲ့အထဲက စကားရပ္အခ်ိဳ႔ကို ေကာက္ႏုတ္ၿပီး နိဂံုးခ်ဳပ္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ေဒၚစုက တုိင္းျပည္နဲ႔လူထုႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ အညီွအေဟာက္အားလံုးရဲ့လက္သည္တရားခံ အစစ္ဘယ္သူလဲဆုိတာ ျပတ္ျပတ္သားသားညြန္ျပထားတယ္။
“ဒီနိုင္ငံဟာ တရုတ္ႏုိင္ငံေအာက္ပဲျဖစ္ေစ၊  အျခားတစ္ႏုိင္ငံေအာက္ပဲျဖစ္ေစ၊ ကိုလိုနီသဖြယ္ မက်သြားေစခ်င္ဘူးဆိုရင္ ဒီ ႏုိင္ငံအတြက္ အလိုအပ္ဆံုးက ႏုိင္ငံရဲ့အက်ိဳးကို ပီပီျပင္ျပင္ တာဝန္သိသိနဲ႔ထမ္းေဆာင္မယ့္အစိုးရတရပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးကိစၥေတြ ဘာေတြနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ျပည္သူလူထုကလည္း က်မကို ခဏခဏလာေျပာပါတယ္။ ဒီမွာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီေတြက မေတာ္မတရားတဲ့ အခြင့္အေရးေတြဘာေတြ ယူထားတယ္။ က်မကျပန္ေမးတယ္၊ ဘယ္သူေတြက ဒီအခြင့္အေရးေတြေပးထားပါသလဲ။ ဒီေမးခြန္းကို က်မတို႔ သတၱိရွိရွိနဲ႔ေမးရမယ္။ ဒီႏုိင္ငံရဲ့ခြင့္အေရးေတြ၊ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားေတြရဲ့အခြင့္အေရးေတြကိုကာကြယ္ဖို႔ ဘယ္သူ႔မွာတာဝန္ရွိသလဲ။ အစိုးရမွာ တာဝန္အရွိဆံုးပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔ အစိုးရက ဒါကို မကာကြယ္ခဲ့သလဲ။ ကိုယ့္အစိုးရကမွ ကိုယ့္ကိုမကာကြယ္လို႔ရွိရင္ ဘာကိစၥတျခားအစိုးရက ကိုယ့္အက်ိဳးကို ၾကည့္ေနရမွာလဲ”။