Thursday, November 26, 2015

အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး ဆိုရာဝယ္ (National Security)

0 comments
(မိတ္ေဆြတဦးက ေမးလ္ထဲလွမ္းပို႔လို႔ဖတ္ၿပီး စိတ္ဝင္စားစရာ ေတြးဆစရာေတြရတာနဲ႔ ျပန္တင္လိုက္တာပါ။ ဘယ္သူေရးမွန္းမ သိေသးပါ။ ေမးထားပါတယ္။ သိတာနဲ႔ ဆာင္းပါးရွင္အမည္နဲ႔တကြ ျပန္ေဖာ္ျပပါ့မယ္။ မိတ္ေဆြတို႔ သိထားၿပီးဆိုလည္း ေျပာျပေပးေစခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ ခင္မမ်ိဳးမ်ိဳးလို႔ထင္ပါတယ္)

အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး ဆိုရာဝယ္ (National Security)
(စကားခ်ီး- အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုတဲ့စကားလံုးကို အသံုးျပဳျပီး၊ စစ္အာဏာရူးေတြဟာ ျပည္သူေတြကို ဖိႏွိပ္ခဲ့ၾကတယ္။ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးနဲ႔လံုၿခံဳေရးေကာင္စီဆိုတဲ့ ကာလံုကို အသံုးျပဳျပီး၊ အတုအေယာင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ၾကိဳးကိုင္ခဲ့ၾကတယ္။ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုတာ အဲဒီလို စစ္အာဏာရွင္လံုၿခံဳေရး (military regime security) ကို ဆိုလိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ စစ္မွန္တဲ့အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာေတြနဲ႔ မူဝါဒေတြသာရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း၊ ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္း၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္းတို႔ေတြက ေပၚထြက္လာႏိုင္စရာကို မရွိဘူး။ ဒါေတြဟာ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြ ေပၚထြက္လာကတည္းက အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးကို စစ္အာဏာရွင္ေတြ အမွန္တကယ္ဂရုမစိုက္ခဲ့ပဲ၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္လံုၿခံဳေရးကိုသာ ဦးစားေပးခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားေနပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရးအတြက္ ဘာေတြကို အာရံုစိုက္သင့္ေၾကာင္း ေအာက္ပါေဆာင္းပါးမွာ ေရးသားတင္ျပထားပါတယ္)

အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး ဆိုရာဝယ္
နိဒါန္း
စစ္ေအးတိုက္ပြဲလြန္ကာလရဲ့ အဆိုးဝါးဆံုးသြင္ျပင္လကၡဏာတရပ္ဟာ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ေရးဆြဲမွဳေတြကို စစ္ေအးတိုက္ပြဲကာလမွာတုန္းကထက္ ပိုျပီးခက္ခဲနက္နဲေစတဲ့ မေရရာမေသခ်ာမွဳမ်ား (uncertainties)နဲ႔ ရွဳပ္ေထြးမွဳမ်ား(complexities) ေရာျပြန္းေနေသာ လံုၿခံဳေရးဝန္းက်င္(security environment) ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားက ေဖာ္ထုတ္ေရးသားခဲ့ၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကားမွာ စစ္အင္အားသံုးက်ဴးေက်ာ္မွဳေတြက ေလ်ာ့နည္းသြားေပမယ့္ လက္နက္အင္အားၿပိဳင္ဆိုင္တိုးခ်ဲ႔တပ္ဆင္မွဳေတြက ရပ္တန္႔သြားျခင္း မရွိပါဘူး။ ေျမပိုင္နက္၊ ေရပိုင္နက္၊ ေဝဟင္ပိုင္နက္ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမွဳေတြ၊ စစ္အင္အားျပိဳင္ဆိုင္မွဳေတြနဲ႔ ေခတ္မွီလက္နက္မ်ား တိုးခ်ဲ႔တပ္ဆင္မွဳေတြက ႏိုင္ငံအမ်ားစုရဲ့အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးမူဝါဒေတြမွာ ထိပ္ဆံုးကေန ေနရာယူထားဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

နိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ရာဇဝတ္မွဳေတြျဖစ္တဲ့ အၾကမ္းဖက္မွဳ(terrorism)၊ မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမွဳ(illicit drug production and trade)၊ လူကုန္ကူးမွဳ(human trafficking) နဲ႔ လက္နက္ကုန္ကူးမွဳ(arms trafficking) ျပႆနာေတြကလည္း ႏိုင္ငံေတြရဲ့အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးကို ၿခိမ္းေခ်ာက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မွဳ(political instability)၊ ျပည္တြင္းစစ္(civil wars)၊ လူဦးေရအဆမတန္တိုးပြားမွဳ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳ(poverty reduction)၊ အဂတိလိုက္စားမွဳ(corruption) နဲ႔ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အားနည္းမွဳ(lack of good governance) စတဲ့ ျပႆနာေတြကလည္း တိုင္းျပည္အမ်ားစုရဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း(state and society) ကို တိုက္ရိုက္ၿခိမ္းေခ်ာက္လ်က္ ရွိပါတယ္။

အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး (National Security) ဆိုရာဝယ္
John Schlesser ဆိုသူက အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုတာ အစိုးရတရပ္အေနနဲ႔ ျပည္သူလူထုကို ဝန္ေဆာင္မွဳေပးရမယ့္ ပထမဦးဆံုးနဲ႔ အေရးႀကီးဆံုး ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မွဳျဖစ္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုတဲ့သေဘာတရားကို က်ဥ္းေျမာင္းေသာရွဳေထာင့္နဲ႔ က်ယ္ျပန္႔ေသာရွဳေထာင့္ႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ ရွဳျမင္သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ စစ္ေအးတိုက္ပြဲကာလတေလွ်ာက္မွာ ႏိုင္ငံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ က်ဥ္းေျမာင္းေသာရွဳေထာင့္ကိုအသံုးျပဳခဲ့ၾကၿပီး၊ စစ္ေအးတိုက္ပြဲလြန္ကာလမွာေတာ့ က်ယ္ျပန္႔ေသာရွဳေထာင့္ကို အသံုးမ်ားလာပါတယ္။

က်ဥ္းေျမာင္းေသာရွဳေထာင့္အရ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုတာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔လံုၿခံဳေရးကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ထိပါးၿခိမ္းေခ်ာက္ ခံရျခင္းမွကင္းေဝးေစရန္ စစ္တပ္၊ ရဲ၊ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွကာကြယ္ေပးျခင္းနဲ႔ဆက္စပ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပညာရွင္ Edmonds ဆိုသူက အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးကို ျပည္တြင္း(သို႔မဟုတ္)ျပည္ပၿခိမ္းေခ်ာက္မွဳမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေရးဆြဲျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုတာ coercion (ဥပမာ- The use of force) နဲ႔ intrusion (ဥပမာ- The use of secret intelligence) ပါဝါမ်ားနဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢရဲ့ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုတာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမွဳရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းပဲျဖစ္ျပီး၊ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ အင္အားသံုးေျဖရွင္းမွဳနဲ႔ တျခား power instruments မ်ားကို မွ်တေအာင္ခ်ိန္ဆဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

က်ယ္ျပန္႔ေသာရွဳေထာင့္အရ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုၾကရာမွာ လံုၿခံဳေရးရာနဲ႔ဆက္စပ္ေနတဲ့ နိုင္ငံသားခံယူခြင့္(citizenship)၊ စီးပြားေရးရာလံုၿခံဳေရး(economic security)၊ ပတ္ဝန္းက်င္လံုၿခံဳေရး (environmental security)၊ လူသားလံုၿခံဳေရး(human security) စတာေတြကိုပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပၾကပါတယ္။ Stephen Krasner က အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုရာမွာ မူလရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးကိစၥေတြတင္မကပဲ၊ စီးပြားေရးလံုၿခံဳေရး စတဲ့တန္ဖိုးေတြပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳ ေနာက္က်ေႏွးေကြးေနတဲ့နိုုင္ငံေတြမွာေတာ့ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဟာ နိုင္ငံေတာ္ရဲ့ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

အခ်ိဳ႔ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံႀကီးေတြမွာေတာ့ တဦးခ်င္းလံုၿခံဳေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္လံုၿခံဳေရးနဲ႔ လူသားလံုၿခံဳေရးေတြနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ ေျမဆီလႊာေျခာက္ခန္းမွဳ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ျပဳန္းတီးမွဳ၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ေရႀကီးမွဳ၊ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမွဳ၊ တန္းတူညီမွ်ျခင္း မရွိမွဳ၊ ပညာေရးအဆင့္အတန္း၊ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား စတာေတြကိုပါ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆြဲရာမွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပၾကပါတယ္။

၂၁ ရာစုကာလ၊ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ေလ့လာသူပညာရွင္မ်ားကေတာ့ နိုင္ငံအမ်ားစုရဲ့အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္ ပဓာနက်ေသာအေျခခံအခ်က္ ေလးခ်က္ရွိေၾကာင္း ေရးသားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေလးခ်က္ကေတာ့ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး (Safety)၊ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္(autonomy)၊ အမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး(Development) နဲ႔ အုပ္စိုးမွဳ(rule) တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆိုရာမွာ တိုက္ခိုက္ခံရမွဳမွကင္းေဝးေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနနဲ႔ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာနဲ႔ မိမိတို႔ဘဝကံၾကမၼာကို ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးႏိုင္ေရးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ နိုင္ငံေတာ္ကိုကာကြယ္ေပးဖို႔ တပ္မေတာ္ဆိုတာ ရွိရပါတယ္။ ရာဇဝတ္မွဳမ်ားေလ်ာ့ပါးေစဖို႔ ဥပေဒဘက္ေတာ္သား ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြရွိရပါတယ္။

ဒုတိယအခ်က္ျဖစ္တဲ့ ေအာ္တိုေနာ္မီဆိုရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရဟာ ျပည္ပၾသဇာလႊမ္းမိုးမွဳကင္းတဲ့အစိုးရတရပ္ ျဖစ္ရပါမယ္။

ေနာက္တခ်က္ျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုတာက စီးပြားေရး၊ လူမွဳေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ႏိုင္ငံေရး တိုးတက္မွဳမ်ားကိုဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးတခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံအုပ္စိုးမွဳပါ။ အစိုးရတရပ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့စြမ္းရည္ ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာသံုးရပ္ကို စနစ္တက် က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မွဳရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေလးခ်က္ကို ၂၁ ရာစု အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆြဲရာမွာ ႏိုင္ငံအမ်ားစုက ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာၾကပါတယ္။

အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာ
နိုင္ငံတကာစစ္ေရးနဲ႔ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာစြယ္စံုက်မ္းမွ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာဆိုတာ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရဲ့ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနဲ႔ ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာဦးတည္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ(state power) ယႏၱရားမ်ားကို စနစ္တက်ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳရန္ ေရးဆြဲထားေသာစီမံခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံအားလံုးမွာ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ား ကိုင္စြဲထားၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႔ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားက implicit strategies မ်ားျဖစ္ျပီး၊ အခ်ိဳ႔ကေတာ့ explicit strategies မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

Implicit strategy ဆိုတာက အျခားႏိုင္ငံမ်ားရဲ့ ႏိုင္ငံတကာလံုၿခံဳေရးဝန္းက်င္မွာ ပတ္သက္ဆက္စပ္ပံု (ဥပမာ- ၿခိမ္းေခ်ာက္မွဳမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မွဳမ်ား စသည္)ကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျပီး၊ သင့္ေလ်ာ္တဲ့မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါနဲ႔တေျပးညီ ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ- စစ္ေအးတိုက္ပြဲကာလမွာတုန္းက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ့ Implicit strategy ဟာ ဝါေဆာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားရဲ့ deterrence ေပၚမွာ ဗဟိုျပဳထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲလြန္ကာလေတြမွာေတာ့ ဒီလိုဗဟိုျပဳမွဳ နည္းပါးလာပါတယ္။

Explicit strategy ဆိုတာကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာလံုၿခံဳေရးဝန္းက်င္မွာ တိုင္းျပည္ရဲ့ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာရည္မွန္းခ်က္မ်ားျပည့္မီေအာင္ မည္သို႔မည္ပံု ႀကိဳးပမ္းသြားမယ္ဆိုတာကို အမ်ားသို႔ အသိေပးေၾကျငာထားခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႔အစိုးရမ်ားကေတာ့ အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ေရးဆြဲျပီးတဲ့အခါ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ႏိုင္ငံတကာကို တရားဝင္အသိေပးေၾကျငာထားတတ္ၾကပါတယ္။

အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးေကာင္စီမ်ားက ေရးဆြဲေလ့ရွိၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးေကာင္စီမ်ားကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားရဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားနဲ႔ အျခား အစိုးရအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားအရ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားၾကျပီး၊ ပါဝင္ေလ့ရွိတဲ့အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကေတာ့ သမၼတ၊ ဒုသမၼတ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ သမၼတလက္ေထာက္ စတဲ့ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

အႀကံေပးအဖြဲ႔ကိုေတာ့ အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာေထာက္လွမ္းေရးအႀကီးအကဲမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေလ့ ရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာအေရးေပၚျပႆနာမ်ား (အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ စစ္ေၾကျငာခံရျခင္း၊ အရွိန္အဟုန္ႀကီးေသာ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားလာျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံရျခင္း) စတာေတြ ျဖစ္ပြားလာတဲ့အခါ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးေကာင္စီက ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ကြပ္ကဲတာဝန္ေပးမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိၾကပါတယ္။

မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲရာမွာ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာ(National Security Strategy) ကို ကနဦး ေရးဆြဲျပီး၊ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ(National Defense Strategy) နဲ႔ အမ်ိဳးသားစ စ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ(National Military Strategy) မ်ားကို ဆင့္ပြားေရးဆြဲ ၾကပါတယ္။ အျခား sub-strategies မ်ားျဖစ္တဲ့ အၾကမ္းဖက္မွဳတိုက္ဖ်က္ႏွိမ္နင္းေရးမဟာဗ်ဴဟာ(National Strategy for Combating Terrorism) စသည္မ်ားကိုလည္း လိုအပ္ခ်က္နဲ႔အညီ ထပ္မံေရးဆြဲေလ့ရွိၾကပါတယ္။

အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာမွာ အဓိက အခ်က္ႀကီးေလးခ်က္ကို အေျခခံေရးဆြဲေလ့ရွိပါတယ္။ ပထမတခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မွဳနဲ႔ တိုင္းျပည္ရဲ့ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကေနဆင္းသက္လာတဲ့ တိုင္းျပည္တခုရဲ့ vision ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယတခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား(National Interests) မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားေတြက vision ကို ထင္ဟပ္ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအက်ိဳးစီးပြားေတြဟာ တိက်ၿပီး၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အေရးပါတဲ့က႑မ်ား (အရင္းအျမစ္ လံုၿခံဳေရး၊ တန္ဖိုးထားမွဳ စံႏွဳန္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စသည္မ်ား) ကို ၿခံဳငံုမိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

တတိယအခ်က္ကေတာ့ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကိုျမွင့္တင္ေရးနဲ႔ တိုင္းျပည္ရဲ့ power instruments (သံတမန္၊ သတင္းအခ်က္အလက္၊ စစ္တပ္ႏွင့္ စီးပြားေရး စသည္မ်ား)ကို သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ရာမွာ အတားအဆီး၊ ၿခိမ္းေခ်ာက္မွဳျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့အရာမ်ားကိုဆန္းစစ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

စတုတၳအခ်က္ကေတာ့ power instruments မ်ားကို စုစည္းသံုးျပဳျပီး၊ တိုင္းျပည္ရဲ့အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မယ့္ မဟာဗ်ဴဟာခ်ဥ္းကပ္မွဳ(strategic approach) ကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာဟာ တိုင္းႏိုင္ငံတခုအတြက္ အေရးႀကီးဆံုးမဟာဗ်ဴဟာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ရာမွာ မွားယြင္းမွဳတစံုတရာျဖစ္သြားခဲ့ရင္ တိုင္းျပည္ရဲ့ စစ္ေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအားလံုးကို သက္ေရာက္မွဳေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုဆန္းစစ္ရာမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္တဲ့အခ်က္မ်ားကေတာ့

အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းမွ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲရန္ တာဝန္ရွိသနည္း။ အစိုးရမဟုတ္ေသာ မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲျခင္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သနည္း။

ဥပေဒျပဳအာဏာရွိသူမ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံထားျခင္း ရွိပါသလား။
မဟာဗ်ဴဟာမွာ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးကိုၿခိမ္းေခ်ာက္ေနေသာအခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္း ရွိပါသလား။ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ေဖာ္ျပ ထားသနည္း။
မဟာဗ်ဴဟာမွာ စစ္တပ္ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားကို ရည္ညႊန္းထားခ်က္ ရွိပါသလား။
မဟာဗ်ဴဟာမွာ အင္အားသံုးေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား ပါရွိပါသလား။
မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲရာမွာ သင့္ေလ်ာ္ေသာရည္ညြန္းကိုးကား စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းရွိပါသလား။
စတာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး မူဝါဒမ်ား
အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာကို ခ်မွတ္ေရးဆြဲၿပီးတဲ့အခါ၊ ဒီမဟာဗ်ဴဟာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရမယ့္ မူဝါဒမ်ား ဆက္လက္ ေရးဆြဲဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးမူဝါဒမ်ားမွာ ကာကြယ္ေရးမူဝါဒ(defence policy)၊ လံုၿခံဳေရးမူဝါဒ(security policy)၊ နိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ(foreign policy)၊ စီးပြားေရးမူဝါဒ(economic policy) စသည္မ်ားပါဝင္ၿပီး၊ မူဝါဒမ်ားအၾကားမွာ နီးစပ္စြာဆက္ႏြယ္မွဳ ရွိပါတယ္။

ကာကြယ္ေရးမူဝါဒေတြက ႏိုင္ငံရဲ့အေျခအေနေပၚမူတည္ျပီး ကြဲျပားျခားနားမွဳေတြ ရွိပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲကြဲျပားေပမယ့္ ကာကြယ္ေရးမူဝါဒ ေရးဆြဲျခင္းကိုေတာ့ ပထမဦးစြာျပဳလုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးမူဝါဒမ်ားေရးဆြဲျခင္းက အစျပဳလို႔၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းအဆင့္အထိ အစိုးရနဲ႔စစ္တပ္တို႔အၾကားမွာ နီးကပ္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

အေရးကိစၥတခု ျဖစ္ပြားလာခ်ိန္မွာ လိုအပ္တဲ့မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား(strategic functions) ကို ကာကြယ္ေရးမူဝါဒထဲမွာ တိက်စြာ ေရးဆြဲျပဌာန္းထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရဲ့ကာကြယ္ေရးမူဝါဒဟာ အစိုးရရဲ့ စကၠဴျဖဴစာတမ္း(white paper) ထဲမွာ ပါဝင္ၿပီး၊ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့အေရးကိစၥမ်ားအတြက္လိုအပ္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားရာမွာ၊ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ ခံရျခင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ scenarios ေျခာက္ခုကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ကာကြယ္ေရးမူဝါဒမ်ားေရးဆြဲရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးကို(အေပၚ)သက္ေရာက္မွဳရွိေစတဲ့အခ်က္မ်ားကို စံုလင္ေအာင္ထည့္သြင္း စဥ္းစားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ အဓိက သက္ေရာက္ေစတဲ့အခ်က္မ်ားကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မွဳ၊ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မွဳေရးရာ ထိေရာက္မွဳ၊ လူမ်ိဳးစုေရးရာႏွင့္ ဘာသာေရးရာပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ တင္းမာမွဳမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ ျပႆနာမ်ား၊ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအေျခအေန၊ သံတမန္ေရးရာ၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏စစ္အင္အား၊ ေဒသတြင္း စစ္ေရးပူးတြဲေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား စတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ကာကြယ္ေရးမူဝါဒဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မွဳ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမွဳ အေျခအေနေတြအေပၚမွာ တိုက္ရိုက္ အခ်ိဳးက်စြာ မူတည္ ပါတယ္။ တည္ၿငိမ္ေသာႏိုင္ငံေရးရာသီဥတု(stable political climate) ကို ဖန္တီးႏိုင္ေရးအတြက္ ကာကြယ္ေရးအင္အားစုမ်ားရဲ့ အခန္းက႑က အေရးပါတဲ့အတြက္ ကာကြယ္ေရးမူဝါဒမ်ားေရးဆြဲရာမွာ တည္ၿငိမ္ေသာႏိုင္ငံေရးရာသီဥတုဖန္တီးႏိုင္ေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္မွဳကို ထိပါးေစေသာအရာမ်ားကို(အား)တုန္႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရဲ့ ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မွဳက႑မ်ား (ေရေပးေဝမွဳ၊ လွ်ပ္စစ္ေပးေဝမွဳ၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးစသည္မ်ား) မွာ ထိေရာက္မွဳ ရွိျခင္းဟာ အစိုးရဲ့စြမ္းပကားကို မီးေမာင္းထိုးျပေနတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီက႑မ်ားမွာထိေရာက္မွဳမရွိတဲ့အခါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ျပည္သူလူထုက ယံုၾကည္မွဳကင္းမဲ့လာၿပီး၊ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳေတြ ေပၚထြက္လာေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြမွာ ကာကြယ္ေရးမူဝါဒနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားလည္း ရွိလာတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မွဳက႑မ်ားရဲ့ ထိေရာက္မွဳအေျခအေနကို ကာကြယ္ေရးမူဝါဒမ်ားေရးဆြဲရာမွာ ထည့္သြင္းသံုးသပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

လူမ်ိဳးစုေရးနဲ႔ ဘာသာေရးဆိုင္ရာတင္းမာမွဳမ်ားကေနတဆင့္ ပဋိပကၡေတြ ႀကီးထြားလာတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကာကြယ္ေရးမူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲရာမွာ လူမ်ိဳးစုေရးဒိုင္မင္းရွင္း(ethnic dimension) နဲ႔ ဘာသာေရး ဒိုင္မင္းရွင္း(religious dimension) ေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေရးကလည္း ၂၁ ရာစုရဲ့ ကာကြယ္ေရးမူဝါဒမ်ားမွာ မရွိမျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္အခ်က္တခ်က္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ေျမဆီလႊာပ်က္သုဥ္းမွဳ၊ မိုးေခါင္ေရရွားမွဳ၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္သက္ေရာက္မွဳ၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲေဖာက္ျပန္မွဳစတာေတြ ျဖစ္ပြားရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအင္အားစုမ်ားက အေရးေပၚအေျခအေန ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမယ့္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားရွိတဲ့အတြက္ ကာကြယ္ေရး မူဝါဒမ်ားမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ scenario မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
ေဒသတြင္း စစ္ေရးပူးတြဲေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားကလည္း collective peace and security အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့အတြက္ ေဒသတြင္း စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားနဲ႔ ကာကြယ္ေရးအင္အားစုမ်ားရဲ့ ပါဝင္ပတ္သက္ႏိုင္မွဳအခန္းက႑ဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ၾကိဳတင္သံုးသပ္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ဒီလိုအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားတဲ့ ကာကြယ္ေရးမူဝါဒမ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားနဲ႔ ပညာရွင္မ်ားပူးတြဲေရးဆြဲေလ့ရွိျပီး၊ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက အတည္ျပဳခ်မွတ္ေလ့ရွိပါတယ္။

ဒီလိုခ်မွတ္ထားတဲ့ Defense Policy Framework ကိုလည္း အေျခအေနေျပာင္းလဲမွဳမ်ားႏွင့္တေျပးညီ စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာသံုးသပ္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ဖို႔လိုအပ္ျပီး၊ strategic diagnosis of the defense sector ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းျပည္ရဲ့ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကို ထာဝစဥ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္တဲ့ကာကြယ္ေရးမူဝါဒကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လံုၿခံဳေရးမူဝါဒမ်ားေရးဆြဲရာမွာ ျပည္သူလူထုရဲ့လံုၿခံဳေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားေခ်ာေမြ႔စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အေရးေပၚကာလျဖစ္ပြားလာပါက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာၿပိဳလဲမွဳမျဖစ္ပြားေစရန္ လိုအပ္ေသာ ယႏၱရားမ်ားထားရွိေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးကို အျခားစစ္ေရးမဟုတ္ေသၿၿခိမ္းေခ်ာက္မွဳမ်ားမွကာကြယ္ေရး စတာေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဒါတင္မကပဲ ၂၁ ရာစု ႏိုင္ငံေတာ္ၿခိမ္းေခ်ာက္မွဳမ်ားျဖစ္တဲ့ အၾကမ္းဖက္မွဳ၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မွဳဆိုင္ရာျပႆနာေတြ ျဖစ္ပြား လာခ်ိန္မွာ ျပည္တြင္းျပည္ပ လံုၿခံဳေရးစြမ္းပကားမ်ားကို ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳႏိုင္ေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ႀကိဳတင္ေလ့လာသံုးသပ္ ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အျခား ႏိုင္ငံေတာ္မူဝါဒမ်ားျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒနဲ႔စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားကလည္ဒး အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးနဲ႔ တိုက္ရိုက္ ဆက္စပ္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစိီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအေပၚမွာအေျခခံၿပီး ေရးဆြဲဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ဆန္းစစ္ခ်က္

အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရာမွာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့အခ်က္တခုခ်င္းဆီရဲ့ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့အတိုင္းအဆနဲ႔ သက္ေရာက္မွဳပဏာမေတြကိုသံုးသပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ဆန္းစစ္ခ်က္မွာ ျဖစ္ရပ္ သက္ေရာက္မွဳမ်ားကို စီးပြားေရးရာေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ား၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမွဳမ်ား၊ လူမွဳေရးရာအေျခအေနမ်ားအေပၚ မူတည္ျပီး ထည့္သြင္းစဥ္းခ်က္ေတြနဲ႔ ဆန္းစစ္ခ်က္ျပဳလုပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားတဲ့အခ်ိန္ကာလတခုအတြင္းမွာ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ်ေတြကို သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကိုျပဳလုပ္ၾကရာမွာ ႏိုင္ငံတခုခ်င္းစီအလိုက္အသံုးျပဳတဲ့ methodology ေတြ ကြဲျပားျခားနားပါတယ္။ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံအပါအဝင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံႀကီးအမ်ားစုကေတာ့ သက္ေရာက္မွဳအတိုင္းအတာ(impact) နဲ႔ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အတိုင္းအဆ(Likelihood) တို႔အေပၚမွာအေျခခံထားတဲ့ methodology (ပံု- ၁) ကို အသံုးျပဳထားၾကပါတယ္။


ပံု (၁) ရဲ့ ညာဘက္ထိပ္ဆံုးမွာေဖာ္ျပထားတဲ့ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားဟာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အတိုင္းအဆမ်ားသာမက၊ သက္ေရာက္မွဳ အတိုင္း အတာလည္း ႀကီးမားပါတယ္။ ဒီလို အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကို အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာရဲ့ high priorities စာရင္းမွာ ထည့္သြင္း သံုးသပ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အတိုင္းအဆမ်ားနဲ႔ သက္ေရာက္မွဳအတိုင္းအတာနည္းပါးတဲ့ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကိုေတာ့ low priorities စာရင္းမွာ ထည့္သြင္းေလ့ရွိပါတယ္။ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ဆန္းစစ္ျခင္းနဲ႔ ဦးစားေပးစာရင္း ထည့္သြင္း သံုးသပ္ျခင္းေတြဟာ အနာဂတ္ၿခိမ္းေခ်ာက္မွဳမ်ားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာသတိေပးခ်က္ (strategic notice) ကို လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္တဲ့ အတြက္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးရဲ့ ေရတို၊ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျပည့္မွီေစႏိုင္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ဆန္းစစ္ခ်က္ဟာ မဟာဗ်ဴဟာသံုးသပ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အနာဂတ္ေဟာစာတမ္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာင္တခ်ိန္ျဖစ္လာမယ့္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာအႏၱရာယ္တရပ္ဟာ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာမွာျဖစ္ပြားလာမယ္ ဆိုတာကို ဘယ္သူမွ ေသခ်ာသိႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သို႔ေပမယ့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကို ႀကိဳတင္သံုးသပ္ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ထားျခင္း၊ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ျခင္းနဲ႔ တုန္႔ျပန္ႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေတြကို ရွာေဖြထားျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးကို တစံုတရာအတိုင္းအတာတခု အထိ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။


နိဂံုး

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရဲ့ ရွင္သန္ရပ္တည္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားေတြကို အစိုးရ၊ စစ္တပ္၊ ျပည္သူဆိုတဲ့ “eternal trinity” သံုးရပ္စလံုးက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္တာဝန္ရွိျပီး၊ အစိုးရတရပ္အေနနဲ႔ ျပည္သူလူထုကိုဝန္ေဆာင္မွဳေပးရမယ့္ ပထမဦးဆံုးနဲ႔ အေရးႀကီးဆံုးျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မွဳဟာ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုဝန္ေဆာင္မွဳေပးရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ (state power) ယႏၱရားမ်ားကို စနစ္တက်ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာ (National Security Strategy) ကို အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးေကာင္စီက ခ်မွတ္ေရးဆြဲဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

ဒီမဟာဗ်ဴဟာကို ထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရွဳပ္ေထြးေဝဝါးမွဳမ်ားမရွိေသာ တိက်ေသခ်ာတဲ့ ကာကြယ္ေရး မူဝါဒ၊ လံုၿခံဳေရးမူဝါဒ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒနဲ႔ စီးပြားေရးမူဝါဒေတြကိုလည္းျပဌာန္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဒီမူဝါဒမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကို မည္သို႔မည္ပံုတုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို တိက်စြာေဖာ္ျပလမ္းညႊန္ထားျခင္း၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးအတြက္ အစိုးရ၊ စစ္တပ္၊ ျပည္သူမ်ားရဲ့ အခန္းက႑မ်ားကို လူအမ်ားသို႔အသိေပးေျပာၾကားျခင္းစသည္တို႔ကိုလုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးလွပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပအပ္ပါတယ္။

ရည္ညႊန္းကိုးကား

Barnett, Thomas P.M. (2004) The Pentagon’s New Map: War and Peace in the Twenty-First Century. New York: G.P. Putnam’s Sons
Baylis, J. et. Al (2002) Strategy in the Contemporary World, Oxford, OUP
Betts, R. (2000)” Is Strategy an illusion?” International Security, Vol. 25, No.2, Fall 2000
Campbell, KurtM., andMichael E. O’Hanlon. Hard Power: The New Politics of National Security, New York: Basic Books
Drew, Dennis M., and Donald M. Snow (2006) Making Twenty-First-Century Strategy: An Introduction to Modern National Security Processes and Problems. Maxwell Air Force Base: Air University Press
Edmonds, M. (1971) “Armed Forces and the National Security System: The meaning and basics of compliance”, in ed. Holloway, D., European Military Institutions, USSG, Edinburgh
Erica-Irene, A. (1990) Freedom of the individual under Law: An analysis of Article 29 of the Universal Declaration of Human Rights, Human Rights Study Series No.3, UN publications
 Karesner, S. (1983) “National security and Economics”, in Trout, T., Herf, J. (eds) National Security Affairs, New Brunswick: Transaction Books
International Military and Defense Encyclopedia (1993), pp. 2577-78. NY: Brassey’s (US)
Luttwak, E. (1987) Strategy : The Logic of War and Peace, Harvard, Belknap
Liddell Hart, B. H. (1967) Strategy: The Indirect approach, London, Faber & Faber
Murray, W. et. al. (1994) The Making of Strategy: Rulers, States & Wars, Cambridge, Cambridge University Press
Paret, P. (ed) (1986) Makers of modern strategy from Machiavelli to the Nuclear age, Princeton University Press
Pearce & Robinson (1997) Strategic Management: Formulation, Implementation and Control, London, IRWIN
Remark by John Schllesser, Quoted in Fitz-Gerald, A. (2007) Developing in a Comprehensive approach to national security, Chatham House Debate, 21 Feb 2007

“၂ဝ၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလြန္ကာလ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏တင္ျပခ်က္”

0 comments
(ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဝဘ္ဆုိဒ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါတယ္)
“၂ဝ၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလြန္ကာလ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏တင္ျပခ်က္”
ရဲေဘာ္တို႔ မိတ္ေဆြတို႔ ျပည္သူလူထုအေပါင္းတို႔
၂ဝ၁၅ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔မွာက်င္းပခဲ့တဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း စိတ္ဝင္တစားေစာင့္ၾကည္ခဲ့ပါတယ္။
အုပ္စိုးသူေတြဘက္က ဒီအဆင့္မွာ အေရးနိမ့္သြားပါၿပီ။ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္တဲ့ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီနဲ႔အစိုးရ ႐ႈံးနိမ့္သြားေသာ္လည္း
၂ဝဝ၈ ေျခ/ဥ ေအာက္မွာ အခိုင္အမာတည္ေဆာက္ထားတဲ့ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားက မပ်က္မစီးတည္ရွိေနပါေသးတယ္။ သူတို႔
ဘာေတြ လုပ္လာႏိုင္စရာေတြ ရွိေသးလဲ။ တိုင္းျပည္ေရွ႕ေရးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာတင္ျပစရာေတြ ရွိလာပါတယ္။

(၁)
၂ဝ၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဘာ့ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသလဲ
အေမရိကန္က တ႐ုတ္နဲ႔အၿပိဳင္ အာရွပစိတ္ဖိတ္ထဲထိုးဝင္လာၿပီး ေဒသစိုးမိုးေရးလုပ္လာရာက ဗမာျပည္ဟာ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ အခ်က္အခ်ာက်ေနတာမို႔ ဘက္ေပါင္းစုံကေန အေမရိကန္က ထိုးေဖာက္ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ပါတယ္၊ ေနာက္ဆုံး အုပ္စိုးသူစစ္အုပ္စုကို ေခ်ာ့ျမႇဴမက္လုံးေပးၿပီး ဒီခ်ဳပ္နဲ႔ဆြဲေစ့ေပးလိုက္ႏိုင္ရာက ၂ဝ၁ဝ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့တဲ့ဒီခ်ဳပ္ဟာ ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခဲ့တယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ ႐ုပ္ျပေကာင္းခဲ့ၿပီး စစ္အုပ္စုလည္း အသက္႐ႉေခ်ာင္ခဲ့တယ္။ အခုေတာ့ ၂ဝ၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ျပႆနာအႀကီးအက်ယ္မတက္လိုက္ဘဲ ျပည္သူေတြအႀကိဳက္ ဒီခ်ဳပ္အႏိုင္ရသြားေတာ့ အိုဘားမားနဲ႔
ဟီလာရီကလင္တန္တို႔က ‘ငါပစ္တာ’ဆိုတဲ့သေဘာနဲ႔ လက္မေထာင္ျပခဲ့ၾကတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးအင္တာဗ်ဴးတခုမွာ ဝါရွင္တန္ပို႔စ္သတင္းေထာက္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို
‘ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရလို႔ အေမရိကန္အစိုးရကို အမွတ္ေပးခ်င္သလား’လို႔ ေျဗာင္က်က် ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္။

(၂)
၂ဝ၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရဲ့ ထူးျခားတဲ့ဝိေသသမ်ား
ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၉၁ ပါတီ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကတဲ့ ၂ဝ၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ဒီခ်ဳပ္ အႏိုင္ရသြားပါၿပီ။ ျပည္သူအတြက၊ ဒီခ်ဳပ္အတြက္၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုတိုက္ပြဲဝင္ေနသူေတြအတြက္ မဂၤလာသတင္းပါ။

ဒီပြဲမွာ ျပည္သူေတြေအာင္ပြဲခံၿပီး စစ္အုပ္စုနဲ႔ႀကံ့ဖြံ႔တို႔႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ရတာဟာ လူတန္းစား၊ လူ႔အလႊာအသီးသီး ႏိုးၾကားကာအဆက္မျပတ္ တိုက္ပြဲဝင္လာၾကရင္းက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္ေတြ ျမင့္မားေပါင္းစည္းလာခဲ့ၾကလို႔ ျဖစ္တယ္။

အခြင့္အေရးယူကာ က်ိက်ိတက္ခ်မ္းသာလာၿပီး စည္းစိမ္ေပၚက လက္ၫႈိးၫႊန္အုပ္ခ်ဳပ္လာတဲ့စစ္အာဏာရွင္ေတြကို ျပည္သူလူထုက တူးတူးခါးခါး ႐ြံရွာမုန္းတီးတယ္ဆိုတာ ေဖာ္ထုတ္ျပသလိုက္တဲ့ပြဲ ျဖစ္တယ္။

လူထုက ေပးလိုက္တဲ့မဲဟာ အုပ္စိုးသူေတြနဲ႔အေပါင္းအပါေတြ နာလိုခံခက္ေျပာေနတဲ့ ေပၚျပဴလာမဲဆိုတာထက္ ပိုေလးနက္ပါတယ္။ လူထုက သူ႔ခံယူခ်က္နဲ႔သူ ရပ္တည္လိုက္တာက ပိုနက္႐ႈိင္းပါတယ္။ လူထုရဲ့ ခံစားခ်က္နဲ႔ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားမႈက ဒါ့ထက္ ပိုနက္႐ႈိင္းပါတယ္။

တနည္းေျပာရရင္ ရာစုႏွစ္တဝက္ေက်ာ္ ျပည္သူကိုႏွိပ္စက္၊ ဆိုးခိုးသတ္ျဖတ္ အဓမၼက်င့္လုပ္လာခဲ့တဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ့ဆိုးျပစ္ကို မွတ္ေလာက္သားေလာက္ေအာင္ ျပည္သူေတြက ဒဏ္ခတ္လိုက္တာ ျဖစ္တယ္။

စစ္အုပ္စု စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲထားတဲ့ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ေအာက္မွာ အရပ္သားႏိုင္ငံေရးပါတီတခုက
မဲအျပတ္အသတ္နဲ႔အႏိုင္ရခဲ့တာဟာ အလြန္ထူးျခားပါတယ္။ ေျပာင္းလဲလာေနၿပီျဖစ္တဲ့ ျပည္သူေတြရဲ့ဆႏၵနဲ႔ကိုက္ညီေအာင္
ေႂကြးေၾကာ္သံတင္၊ အေျခခံအားျဖင့္မွန္ကန္တဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဗ်ဴဟာနဲ႔ လူထုႀကီးတရပ္လုံး လမ္းေပၚထြက္ေပၚလာႏိုင္ေအာင္စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသိအမွတ္ျပဳခ်ီးက်ဴးပါတယ္။

ႀကံ့ဖြံ႔ဘာ့ေၾကာင့္႐ႈံးသလဲ
အဘက္ဘက္က အသာစီးယူထားတဲ့ၾကားထဲက ခုလိုအျပတ္အသတ္ အ႐ႈံးရလဒ္ေၾကာင့္ အုပ္စိုးသူေတြ တုန္လႈပ္ကုန္ၾကပါတယ္။ ေျခမကိုင္မိလက္မကိုင္မိ ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။ ႐ုတ္တရက္ ေျပာစရာစကား ရွာမေတြ႔ျဖစ္ခဲ့တယ္။

ညဥ့္ဦးယံအာဏာသိမ္းပြဲနဲ႔ ဘိသိကေျမႇာက္ခံလိုက္ရတဲ့ အာဏာရပါတီတဲြဘက္ဥကၠဌျဖစ္သူက “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီလို အျပတ္အသတ္႐ႈံးတယ္ဆိုတာ မစဥ္းစားတတ္ေအာင္ပဲ”ဆိုတာမ်ိဳး ေျပာထြက္လာတယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ပုံေသနည္းေတြနဲ႔
ႀကိဳတြက္ထားၿပီး စိတ္ေအးေနခဲ့ပုံရပါတယ္။ ျပည္သူေတြ ဘယ္ေလာက္ နာၾကည္းခံျပင္းေနတယ္၊ ဘယ္ေလာက္ ေဒါသထြက္ေနၾကၿပီဆိုတာ သူတို႔ မသိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ကို ေအာက္ေျခလြတ္ေနၾကတာပါ။

ဒီပြဲမွာ ႏိုင္ငေရးသံေဝဂ ရသြားၾကတဲ့သူေတြလည္း မနည္းဘူး။

မိုက္႐ူးရဲတေယာက္ကဆိုရင္ ႐ိုင္းရိင္းစိုင္းစိုင္း ေမာက္ေမာက္မာမာ ေျပာထြက္လာတယ္။ ျပည္သူတရပ္လုံးကို ေစာ္ကားသြားခဲ့တယ္။ “မင္းဆိုးမင္းညစ္လက္ထဲမွာ ေခြးေသဝက္ေသ ေသၾကေပေတာ့” တဲ့။
ဒီ ၂ ေယာက္ကုိ ဥပမာျပလိုက္႐ုံနဲ႔ သူတု႔ိဘာ့ေၾကာင့္ အျပတ္အသတ္႐ႈံးတယ္ဆိုတာ ေပၚလြင္ေနပါၿပီ။

(၃)
ဤခရီးေဝးေသး၏
ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသစ္တရပ္ကေတာ့ ေပၚထြန္းလာပါၿပီ။ ျပည္သူေတြ ႐ႊင္ျမဴးၾကရမယ့္အခ်ိန္ - ဒါေပမယ့္ စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္
ဘယ္သူမွ မေပ်ာ္ႏိုင္ၾကေသး။ ၉ဝ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတေစၧက ခုအထိ ေျခာက္လွန္႔ေနဆဲ၊ ျပည္သူေတြအျပင္ ဒီခ်ဳပ္တဖြဲ႔လုံးလည္း
ရင္မေနရဆဲ။ သရဖူ၊ လက္ထိတ္၊ သံတိုင္၊ အုတ္႐ိုး၊ က်ည္ဆန္စတာေတြက မ်က္ဝန္းအိမ္ထဲမွာ တလွည့္စီျမင္ေနၾကရမယ့္ပုံပဲ။
အာဏာလႊဲေျပာင္းပြဲမွာ ျပည္သူေတြက ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ျဖစ္ေစခ်င္ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ဒီလိုပဲ
ဆႏၵရွိတယ္။ တ႐ုတ္၊ အေမရိကန္၊ အီးယူ၊ ဂ်ပန္နဲ႔ကုလသမဂၢတို႔ကလည္း ဒီသေဘာထားမ်ိဳးေဖာ္ျပၾကတယ္။ ခု အာဆီယံ
အစည္းအေဝးမွာ ထပ္မံအတည္ျပဳၾကတယ္။ ဝိုင္းႀကီးခ်ဳပ္လကၡဏာ ေဆာင္တယ္။

(၄)
ေခ်ာေခ်ာေမာေမာအာဏာလႊဲအပ္ေရး
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကနဲ႔ ကာခ်ဳပ္တို႔ကို ေတြ႔ခြင့္ရဖို႔ တင္ျပပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္အႀကီးအကဲနဲ႔ေတာ့ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးလို႔ ၿပီးသြားပါၿပီ။ ေျပေျပလည္လည္ရွိၾကေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တခု ထုတ္ျပန္အသိေပး ခဲ့ၾကပါတယ္။

“ဘာေျပာင္းလဲစရာလိုေသးလို႔လဲ၊ ေျပာင္းလဲေပးထားၿပီပဲ”လို႔ေျပာထားတဲ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ “အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲဖို႔ NLD ကို မဲေပးစို႔” ေဆာင္ပုဒ္ကုိင္စြဲခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ေတြ႔ဆုံပြဲ၊

“၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္သားမယ္”လို႔ ေႂကြးေၾကာ္ထားတဲ့ ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္နဲ႔ ဒီေျခ/ဥ ကိုျပင္မွျဖစ္မယ္ ဆိုတဲ့ဒီခ်ဳပ္ဥကၠဌတို႔ ေတြ႔ဆုံပြဲကို ျပည္သူေတြက ေစာင့္စားေနၾကပါၿပီ။

သူတု႔ိဘက္ကလည္း ေကာ္မရွင္က တရားဝင္အႏိုင္အ႐ႈံးရလဒ္ကိုေၾကညာၿပီးရင္ေတြ႔ပါ့မယ္လို႔ အေၾကာင္းျပန္ၾကားထားၿပီျဖစ္တယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္လို႔လည္း ဆိုထားခဲ့ၾကတယ္။ ဒီအတိုင္း ႐ုပ္လုံးေဖာ္ၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ႀကိဳဆိုရမယ့္ကိစၥပါ။ လူႀကီးလူေကာင္းပီသတယ္လို႔ အသိအမွတ္ျပဳၾကပါမယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာေတြသတိထားသင့္သလဲ-
ဘာေတြ ဘယ္လိုအေပးအယူလုပ္ၾကမလဲ- သမၼတနဲ႔ကာခ်ဳပ္ကေတာ့ ၂ဝဝ၈ အထိုင္ေပၚက တင္ျပေဆြးေႏြးၾကလိမ့္မယ္လို႔
ခန္႔မွန္းပါတယ္။ သူတိ့ဘက္က ၂ဝဝ၈ က ေပးအပ္ထားတဲ့ အထူးအခြင့္အေရးေတြ အကုန္ျပန္ယူၾကမွာပါ။ ကာလုံ ဆက္ရွိမယ္။
လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းဆက္ထားမယ္။ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာန ၃ ခု (ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးနဲ႔နယ္စပ္ေရးရာ)
ကို ကာခ်ဳပ္က ဆက္ကုိင္ထားလိမ့္မယ္။

ခုဟာက ႀကံ့ဖြံ႔႐ႈံးေပမယ့္ စစ္တပ္စစ္ဗ်ဴကေရစီယႏၲရားက ရွိေနေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ တဖက္မွာ စစ္အုပ္စုနဲ႔စစ္တပ္တခုလုံးကို ခြဲၾကည့္ဖို႔ လိုတယ္။ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြၾကည့္ေတာ့ ဒီခ်ဳပ္ကိုမဲေပးၾကတဲ့အထဲမွာ စစ္တပ္မဲ အေတာ္အသင့္ပါခဲ့တယ္။ တခ်ိဳ႔တပ္နယ္ေျမေတြမွာ အထက္က ခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး ႀကံ့ဖြံ႔မဲေတြယူသြားလို႔ ေလ်ာ့နည္းသြားတာ ရွိတယ္။

ထိပ္ပိုင္းမွာ သူရဦးေ႐ႊမန္း၊ သူရဦးေအာင္ကိုတို႔လို ပုဂၢိဳလ္ေတြကေတာင္ အပုပ္ေကာင္ကုိဖက္တြယ္မထားေတာ့တာ ေတြ႔ရတယ္။ တပ္အေနနဲ႔ တေသြးတသံတမိန္႔ ေႏွာင္ႀကိဳးႀကီးရွိေနလို႔သာ ပုံပ်က္ပန္းပ်က္မျဖစ္ေသးတာ။ ေအာက္ေျခတပ္မွဴးတပ္သားေတြကိုယ္တိုင္က ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ ခံစားေနရတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါက ဘက္တဖက္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ပညာရွင္တခ်ိဳ႔က ၉ဝ ခုႏွစ္နဲ႔ မတူေတာ့ပါဘူးလို႔ အေျခအေနအခ်က္အလက္အခ်ိဳ႔ကို ေထာက္ျပၾကတယ္။ ျငင္းခုံစရာမရွိပါ။ ဒါေပမယ့္ ခုအထိ တူေနေသးတာေတြလည္းက်န္ေနေသးတယ္ဆိုတာ မေမ့ဖို႔လိုပါတယ္။

- စစ္ ၃ စစ္ (စစ္အုပ္စု၊ စစ္အစိုးရ၊ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရား) ရွိေနေသးတယ္။
- တပ္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္ဆဲ ျဖစ္တယ္။
- စစ္တပ္ဆိုတာပစ္ရင္ မွန္ေအာင္ပစ္တယ္ဆိုတဲ့လမ္းၫႊန္ခ်က္ တည္ၿမဲေနေသးတယ္။

၈ ေလးလုံးမွာ ပစ္ၾကည္တယ္။ မရမွ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ရဲ့ေလခ်ိဳေသြးအဆင့္ကိုေလၽွာ႔ခ်တာ ျဖစ္တယ္။ ခုလည္း ညစ္ၾကည့္တယ္။ မရမွ ဆုတ္တာျဖစ္တယ္။ (အေတြ႔အႀကဳံအရ) ထိုးဖို႔ဆုတ္တာေကာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား။ သူတို႔မွာ ၂ဝဝ၈ ခံစစ္စည္းရွိေသးတယ္။ စစ္တပ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ဆုပ္ကိုင္ထားဆဲျဖစ္တယ္။ တပ္ကို အနီေရာင္အဆင့္တပ္လွန္႔ၿပီးမွ အခု လိေမၼာ္ေရာင္အဆင့္ ေလၽွာ႔တာျဖစ္တယ္။ ျဖစ္ေနတာက ငါးတကာယိုတဲ့ေခ်း ပုစြန္ဆိတ္ေခါင္းေပၚအက်ခံေနရတယ္ဆိုတဲ့စကားပုံလုိပဲ။ ထိပ္က စစ္အုပ္စုလုပ္သမၽွနဲ႔ လုပ္ခိုင္းသမၽွ လုပ္ေနရတဲ့ စစ္တပ္တတပ္လုံးနဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြေခါင္းေပၚ ပုံခ်ခံေနရတာေတြ ရွိတယ္။ ဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခြဲျခားၾကည့္ပါတယ္။

၂ဝဝ၈ ရွိေနသမၽွ ဒါမ်ိဳးေတြ ဆက္ရွိေနမွာပါ။ ဒါေတြ ေရွာင္ႏိုင္ဖို႔ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ စစ္တပ္ဟာ အရပ္သားအစိုးရရဲ့လက္ေအာက္မွာ ရွိကိုရွိေနရပါမယ္။

(၅)
သူျပင္ကိုယ္ျပင္ကာလ
ဒီရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၄၂ ႏိုင္ငံက သံတမန္ေတြကိုဖိတ္ၾကားၿပီး အေျခအေနတခ်ိဳ႔ရွင္းျပတယ္။
သေဘာထားတခ်ိဳ႔ တင္ျပခဲ့တယ္။ တိုင္ေတာထားတဲ့သေဘာပဲ။ လက္ထဲေရာက္ခါနီးမွ ပုတ္ခ်ခံရမွာစိုးပုံ ေပၚပါတယ္။

ခု ထိပ္သီး ၂ ဦးက အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီး အခ်ိန္ေတြဆြဲေနတယ္။ ဒါဟာ လူေတြေသြးေအးမယ့္အခ်ိန္ ေစာင့္ေနတာျဖစ္တယ္။ ဒါကို သတိရွိဖို႔လိုတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ့ အေရွ႔ဘက္နဲ႔ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းမွာ စစ္ပြဲေတြ တိုးခ်ဲ႔ေနတယ္။ ဒါဟာ တိုင္းျပည္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တာ စစ္တပ္ပဲရွိတယ္ဆိုတာ ျမင္ေစခ်င္ပုံရတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ “တိုင္းျပည္ကို ဆူေအာင္လုပ္ႏိုင္တာလည္း ငါတ့ုိပဲရွိတယ္” ဆိုတဲ့အဓိပၸာယ္က တြဲပါလာပါတယ္။ သူတိ့ုမွာ လုပ္ခ်င္တာလုပ္ဖို႔ အေၾကာင္းျပစရာေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ၂ဝဝ၈ ေျခ/ဥရွိတယ္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လက္နက္အင္အား၊ လူအင္အားနဲ႔ဘ႑ာအင္အား ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကာခ်ဳပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ အာဏာသိမ္းႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့အထိ တြက္ဆထားသင့္တယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔က လႊတ္ေတာ္နည္း၊ သံတမန္နည္းေလာက္နဲ႔ လုံေလာက္တယ္မထင္။ လူထုလႈပ္ရွားမႈမပါဘဲ ရည္မွန္းခ်က္မေပါက္ႏိုင္။ လူထုကို ႏိုင္ငံေရးအသိႏိုးၾကားေနဖို႔ အစီအစဥ္ရွိရွိ အသိေပးလႈံ႔ေဆာ္စည္း႐ုံးထားရပါမယ္။ လူထုရဲ့ တြန္းအားမပါဘဲ ေနရာေ႐ြ႔မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ျမင္ေနတယ္။ မေျပာင္းရင္မျဖစ္မွ ေျပာင္းမယ့္သူေတြပါ။

ျပည္သူေတြဘက္ကလည္း ကိုယ့္ေအာင္ပြဲဆိုတာက လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ မျပႏိုင္ေသး။ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ အဆုံး႐ႈံးခံလိုက္လို႔မျဖစ္တာမို႔ ႏိုးနိးၾကားၾကား ရွိေနရပါမယ္။ ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္လိုက္တာေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ လုံးဝက်ဆုံးတာမဟုတ္ပါ။ ဆက္လက္ တိုက္ပြဲဝင္ဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနရပါမယ္။ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သား ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း ဒီရလဒ္ကို ဝိုင္းဝန္းကာကြယ္ၾကဖို႔ ပန္ၾကားလိုပါတယ္။ ႐ႈံးသြားတဲ့စစ္အုပ္စုက ဒီခ်ဳပ္ကို က်န္ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ရန္တိုက္ေပးေနတာကိုလည္း သတိျပဳၾကဖို႔လိုပါတယ္။

ျပည္သူလူထုလုိလားေနတဲ့အေျပာင္းအလဲဆိုတာ စစ္မွန္တဲ့ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ေပၚထြန္းေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအားလုံးတန္းတူအခြင့္အေရးရွိတဲ့ တစည္းတလုံးတည္းရွိတဲ့ျပည္ေထာင္စုတရပ္ ေပၚေပါက္ေရးပဲ
ျဖစ္တယ္။ မ်က္ေမွာက္ဆင္းရဲဒုကၡအေပါင္းကိုျဖစ္ေပၚေစတဲ့ မတရားတဲ့ဖိႏွိပ္အုပ္စိုးမႈေအာက္က လြတ္ေျမာက္ေစေရး ျဖစ္တယ္။
ဒီလမ္းေၾကာင္း ေသြဖီသြားေစဖို႔ ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးကိုအေၾကာင္းျပၿပီး စစ္အစိုးရအႀကိဳက္လႈပ္ရွားလာတဲ့အဖြဲ႔ေတြရဲ့ အႏၲရာယ္ကိုလည္း မ်က္ျခည္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းေပးၾကရပါမယ္။

(၆)
အစိုးရသစ္ စဥ္းစားဖို႔
ဒီခ်ဳပ္အစိုးရဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာအၫွာကို ကိုင္ထားတဲ့ ကာလုံအဖြဲ႔ထဲက စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၆ ေယာက္ရဲ့သေဘာဆႏၵကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး စစ္အုပ္စုအက်ိဳးစီးပြားကိုဆန္႔က်င္တဲ့ေျပာင္းလဲမႈေတြကို လုပ္ရဲပါ့မလားလို႔သံသယရွိပါတယ္။

ကာခ်ဳပ္ကိုေပးထားရတဲ့ဝန္ႀကီးဌာန ၃ ခုရဲ့ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့အႏၲရာယ္ကိုလည္း ႀကိဳစဥ္းစားထားသင့္ပါတယ္။
- ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြရဲ့ပြတ္တိုက္မႈမွာ အရပ္သားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေခါင္းခဲရမယ့္ကိစၥ။
- နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနရဲ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြ၊ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ဆက္ဆံေရးမွာ အရပ္သားအစိုးရဆိုတဲ့အစိုးရက
လက္ေရွာင္ထားရမယ့္ကိစၥ။
- ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ရဟန္းရွင္လူျပည္သူေတြကို မီးေလာင္ဗုံးနဲ႔ပစ္လိုက္၊ ဖမ္းခ်င္သလိုဖမ္း၊ သတ္ခ်င္သလိုသတ္ေနရင္လည္း ႏႈတ္ဆိတ္ေနရမယ့္ကိစၥ စတာေတြအတြက္လည္း ႀကိဳစဥ္းစားထားရပါမယ္။

ခုတေလာ ‘အရပ္သားအစိုးရ’ ‘အရပ္သားအစိုးရ’ဆိုၿပီး ေရးၾကသားၾက ေျပာဆိုၾကတာေတြသိပ္မ်ားလာပါတယ္။ အထက္မွာ
တင္ျပခဲ့တဲ့ကိစၥေတြၾကည့္ရင္ ၂ဝဝ၈ ရွိေနသေ႐ြ႔ ‘အရပ္သားအစိုးရ’ေခၚမရဘူးလို႔ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ယူဆပါတယ္။

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရဟာ အလကားမတ္တင္းနဲ႔ ႀကီးေဒၚႏြားေက်ာင္းေပးေနရတာပဲ ျဖစ္မယ္။ ဒီဝန္ႀကီးဌာနေတြက အစိုးရသစ္
အက်ပ္အတည္းေတြ႔ေအာင္ ျပည္သူနဲ႔ထိပ္တိုက္တုိးေအာင္ ေကာင္းေကာင္းေမႊပါလိမ့္မယ္။

ဒါေတြဟာ ဒီခ်ဳပ္ေခါင္းကို ဆင္နင္းမယ့္ကိစၥေတြပဲ။ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏုိင္ရင္ ေျဖရွင္း၊ မေျဖရွင္းႏုိင္ရင္ မိမိကိုမဲေပးခဲ့တဲ့
ျပည္သူသန္းေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ျပန္လည္ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ ရွိပါတယ္။

စစ္အုပ္စုနဲ႔အာဏာခြဲေဝေရး
သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိငတို႔နဲ႔ ေဒၚစုေတြ႔ၾကရင္ သူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္လိုလားခ်က္ေတြ အျပန္အလွန္ တင္ျပၾကပါလိမ့္မယ္။ စစ္တပ္နဲ႔ပတ္သက္တာေတြ ကာခ်ဳပ္ကတင္ျပေတာင္းဆိုၿပီး တခုလုံးကိစၥေတြကို သမၼတလုပ္သူကကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမွာပဲ။

ျပည္သူေတြက ဒီရလဒ္ကို ေမၽွာ္လင့္တႀကီး ေစာင့္စားေနၾကပါတယ္။ စစ္အုပ္စုရဲ့အက်ိဳးစီးပြားကိုအကာအကြယ္ေပးတဲ့ေစ့စပ္ေရးမ်ိဳး မျဖစ္ပါေစနဲ႔လို႔လည္း ဆုေတာင္းေနၾကတယ္။ ဝင္းဝင္း (win-win) ၂ ဘက္ႏိုင္ဆိုၿပီး အေပးအယူလုပ္လိုက္ရင္ ျပည္သူအတြက္ ဘာမွ မက်န္ျဖစ္သြားမွာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္းစိုးရိမ္ပါတယ္။ ျပည္သူႏိုင္ဖို႔ အဓိကထားရပါလိမ့္မယ္။

ခုအာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမွာ အိုဘားမားက အစိုးရေဟာင္း အာဏာလႊဲေျပာင္းမေပးမီ အေဟာင္းအသစ္ ၂ ဖြဲ႔စလုံးနဲ႔ေတြ႔ၿပီး ေထာမနာျပဳခ်င္ပါတယ္လို႔ ေျပာလာပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ သူလည္း ‘ဝင္း - ဝင္း’ ထဲ ပါေနတဲ့သေဘာပဲ။

(၇)
အစိုးရသစ္ လတ္တေလာေျဖရွင္းရမယ့္ျပႆနာမ်ား
(၁) ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး - ဒီအခ်ိန္ဟာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ သံလြင္ခက္ကိုင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဆိုၾကရမယ့္ အခ်ိန္ပါ။ ဒါေပမယ့္ NCA လက္မွတ္မထိုးေသးတဲ့ အဓိကအဖြဲ႔ေတြအေပၚ ဗုံးမိုး႐ြာခ်ေနတယ္။ ဒါကို အလ်င္အျမန္ ကိုင္တြယ္ေပးရလိမ့္မယ္။
(၂) ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကိစၥ - လႊတ္ေနတယ္၊ လႊတ္ေနတယ္ေျပာၿပီး ေရာင္ျပေလာက္လြတ္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဘက္ အာ႐ုံေရာက္ ေနၾကခ်ိန္ တိုးဖမ္းလာတယ္။ တိုးၿပီးၫွင္းပန္းႏွိပ္စက္လာတယ္။ အထူးသျဖင့္ အဖမ္းခံ ဗကသေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ အားေပးေထာက္ခံ ဝန္းရံျပည္သူမ်ားကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ရက္ရက္စက္စက္လုပ္ခဲ့တယ္။
လုပ္ခလာစာတိုးေရးေတာင္းဆိုတဲ့အလုပ္သမားေတြ ေထာင္ခ်ခံရတယ္။ လယ္သမားေတြရဲ့နစ္နာခ်က္သတင္းေတြကို ေမွာင္ခ်ထားခဲ့တယ္။ သူတို႔တေတြ အျမန္ဆုံးလြတ္ဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးသင့္တယ္။
(၃) စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား - တဖက္ႏိုင္ငံေတြမွာ မ်ိဳးဆက္နဲ႔ခ်ီၿပီးေျပးေရွာင္ေနရတဲ့ အ႐ိုးရင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာခိုလႈံေနရတဲ့ ႏွစ္ႀကီးသမားဒုကၡသည္မ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလနဲ႔ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာ စစ္ေရးတိုးခ်ဲ႔လာလို႔ ဗုံးေရွာင္ရင္း ဗုံးလြတ္၊ က်ည္လြတ္ ၿမိဳ့ျပေတြဆီနဲ႔ နယ္စပ္ေဒသေတြ ေျပးဝင္ခိုလႈံေနရတဲ့ ပူပူေႏြးေႏြးဒုကၡသည္မ်ားအေရးကိုလည္း အခ်ိန္ဆြဲမေနသင့္ပါ။
(၄) ၂ဝဝ၈ ဖ်က္သိမ္းေရး - ၂ဝဝ၈ တည္ရွိေနရင္ ကာလုံနဲ႔ သူ႔အာဏာေတြ တည္ရွိေနမယ္။ ကာလုံ အဲဒီလိုတည္ရွိေနသေ႐ြ႔ အေ႐ြးေကာက္ခံ အစိုးရရဲ့ကံၾကမၼာဟာ ေန႔ေန႔ညည မေရမရာ မေသမခ်ာျဖစ္ေနမွာပဲ။
(၅) ၁၇ (၁) လို ဒီမိုကေရစီနဲ႔မကိုက္ညီတဲ့ ဥပေဒေတြဖ်က္သိမ္းေရး။
ဒါေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးေဆာင္႐ြက္ခဲ့သူ၊ ေဆာင္႐ြက္လိုသူေတြ နစ္နာၾကလွပါၿပီ။

(၈) နိဂုံး
ရဲေဘာ္တို႔ အေျခအေနဟာ အကဲဆတ္ေနေသးတဲ့အေနအထားမွာ ရွိေနေသးတယ္။ ႏိုင္ငံတကာအာေဘာ္ကလည္း စိတ္မခ်ရေသးတဲ့ဘက္ကို မီးေမာင္းထိုးလာၾကတယ္။ စစ္အစိုးရဘက္ကိုလည္း ‘ေျပာတဲ့အတိုင္းလုပ္ဖို႔’ တဖြဖြသတိေပးေနၾကတယ္။

တပါတီလုံးအေနနဲ႔ သတိထားေစာင့္ၾကည့္ေနရမွာျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အေျခအေနနဲ႔အညီ ေျခလွမ္းလွမ္းႏိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားရပါမယ္။ ရဲေဘာ္တို႔ ဒီတင္ျပခ်က္ လက္စသတ္ၿပီးခ်ိန္မွာပဲ သတင္းဆိုးတခုဝင္လာပါတယ္။ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္က ဝါရွင္တန္ပို႔စ္သတင္းစာ အယ္ဒီတာတဦးနဲ႔ေတြ႔ၿပီး သူ႔သေဘာထားေတြ ေျပာျပတယ္။ လိုရင္းကေတာ့- အာဏာလႊဲေျပာင္းဖို႔ အခ်ိန္မက်ေသး- စစ္မွန္တဲ့ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွိမွ - ပါတီေပါင္းစုံဒီမိုကေရစီရင့္က်က္ခိုင္မာမွ - တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔အစိုးရၾကား ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရး လိုအပ္ေသးတယ္။ ဒါေတြ ျပည့္စုံမွ အရပ္သားအစိုးရထံ ပိုၿပီးအာဏာေပးအပ္သြားမယ္။ ၃ ခ်က္စလုံးက ႀကိဳက္သေလာက္ အခ်ိန္ဆြဲႏိုင္တယ္။

ဒါေတာင္ အာဏာအကုန္လႊဲမွာ မဟုတ္ေသးဆိုတာ သတိျပဳပါ။

ဗဟိုစည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီ
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
ရက္စြဲ။ ။ ၁၃၇၇ ခု၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၁၄ ရက္။ ၂ဝ၁၅ ခု၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္။

Friday, November 20, 2015

ေဝၚရွင္တန္ပို႔စ္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အင္တာဗ်ဴး

0 comments
(တခ်ိဳ႔ကိစၥေနရာမယ္ ကိုယ့္ရပ္ခံခ်က္နဲ႔မဟပ္ေတာင္ အစပ္တည့္မတည့္ ျမည္းေတာ့ၾကည့္ေစ့ခ်င္) ဝါရွင္တန္ပို႔စ္ သတင္းစာက သတင္းေထာက္ Lally Weymouth နဲ႔ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ တာကို ျမန္မာဘာသာနဲ႔ျပန္ဆိုၿပီး ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ (Kamayut Media) မွတဆင့္ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
ဝါရွင္တန္ပို႔စ္သတင္းစာနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
- တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ အႏိုင္ရခဲ့တာကို အံ့ၾသလား။
မအံ့ၾသပါဘူး။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ေထာက္ခံမႈကို က်မတို႔ရရွိထားတယ္ဆိုတာသိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပံုမမွန္တဲ့ကိစၥေတြအမ်ားႀကီး ရွိခဲ့တဲ့အေပၚ ေတာ့ စိတ္ပူခဲ့ရတာေပါ့။ ဒါေတြကေတာ့ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေတြ အမွားအယြင္းေတြ အမ်ားႀကီးကေန စတာပါ။
- မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေတြမွာ ျပႆနာရွိခဲ့တယ္ေပါ့။
အေစာပိုင္း က်မတို႔ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးမစခင္ကတည္းကိုက ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌက သူ႔အေနနဲ႔ မဲစာရင္း ၃ဝ%ကိုပဲ တာဝန္ယူႏိုင္မယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါက နည္းနည္းေတာ့ စိတ္ပူရတာေပါ့။ ဒါ့ေၾကာင့္ က်မက ျပည္သူေတြကို ေျပာခဲ့တယ္။ ဒါဆိုရင္ က်န္တဲ့ ၇ဝ%ကို မွန္ေအာင္လို႔ က်မတို႔ပဲ တာဝန္ယူၾကတာေပါ့လို႔။ မဟုတ္ဘူးလား။
- တစ္ခ်ဳိ႕ေဒသေတြမွာ ျပည္သူေတြက သူတို႔တိုင္းရင္းသားပါတီေတြကို မဲမေပးၾကဘူး။ ရွင့္ကိုပဲ မဲေပးခဲ့ၾကတယ္။
က်မတို႔ အရင္တုန္းကလည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ အႏိုင္ရခဲ့ဖူးတယ္ဆိုတာကို မေမ့လိုက္ပါနဲ႔။
- ၁၉၉ဝတုန္းကလား။ ဒါဆိုရင္ တပ္မေတာ္က အရင္တုန္းကလိုမ်ဳိး ဝင္စြက္ဖက္မယ့္ကိစၥ စိုးရိမ္လားရွင့္။
က်မတို႔က စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကေန အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္မႈရွိတဲ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုကိုကူးေျပာင္းဖို႔ျဖစ္စဥ္ေတြက မၿပီးဆံုးေသးပါဘူး။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရဆိုရင္ လာမယ့္ မတ္လအထိ ေစာင့္ရမွာပါ။ ဒါက ၁၉၉ဝနဲ႔ မတူေတာ့ပါဘူး။ စကားေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈေတြက သိပ္ေကာင္း လာတယ္။ ျပည္သူလူထုကလည္း တိုင္းျပည္ကို ဘယ္လိုျဖစ္ေစခ်င္သလဲဆိုတဲ့ဆႏၵအတိုင္း ျဖစ္လာဖို႔အတြက္ တက္တက္ၾကြၾကြရွိေန ၾကတယ္။
- တပ္မေတာ္က လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ၂၅% ထိန္းခ်ဳပ္ထားတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္နဲ႔ အလုပ္တြဲလုပ္ဖို႔ကေရာ ျဖစ္ႏိုင္မယ္လို႔ ထင္သလားရွင့္။
က်မတို႔က ဘယ္သူနဲ႔မဆို တြဲလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ အစိုးရတစ္ခုဖြဲ႔ေတာ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ တပ္မေတာ္နဲ႔တြဲၿပီးအလုပ္လုပ္ဖို႔ ေရွာင္လႊဲလို႔မရဘူးေလ။
- ဒါဆို မၾကာခင္မွာပဲ သမၼတနဲ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကိစၥေဆြးေႏြးေတာ့မွာေပါ့။
သူတို႔ေျပာတာကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြၿပီးတဲ့အခါ က်မနဲ႔ေတြ႔မယ္လို႔ေျပာတယ္။ အဲဒါက ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ေတာ့ က်မေကာင္းေကာင္း သေဘာမေပါက္ဘူး။
- ဒါဆို သူတို႔က ဘယ္ေန႔ေတြ႔မယ္ဆိုၿပီး မေျပာေသးဘူးေပါ့။
မေျပာေသးဘူး။ ၾကည့္ရတာ သူတို႔ ၄၅ရက္ၾကာေအာင္ ေစာင့္မယ့္သေဘာရွိတယ္။ အတိအက်ေတာ့လည္း မဟုတ္ဘူးေပါ့။
- ဒီကိစၥ ရွင္စိတ္ပူသလား။
က်မတို႔ စိုးရိမ္မႈရွိပါတယ္။ အတိတ္တုန္းက စိတ္မပူရမယ့္ကိစၥေတြကိုစိတ္ပူခဲ့ရတဲ့ ထူးဆန္းတဲ့အေတြ႔အႀကံဳေတြ က်မတို႔မွာ အမ်ားႀကီးရွိခဲ့ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်မတို႔ေနာက္မွာ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးရွိေနတယ္ဆိုတာက်မတို႔သိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ေလးစားဖို႔အတြက္ ဒီျဖစ္စဥ္မွာ ပါဝင္သူတိုင္းက တရားဝင္ေၾကညာရမွာပါ။
- အႏွစ္ ၂ဝေလာက္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံၿပီး ဘယ္လိုျဖတ္သန္းခဲ့သလဲဆိုတာ စဥ္းကို မစဥ္းႏိုင္ဘူး။
အႏွစ္ ၂ဝေလာက္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံခဲ့ရတာဟာ ခက္ခဲတဲ့ကိစၥတစ္ခုလို႔ေတာ့ က်မမထင္ဘူး။ က်မအိမ္ကို က်မသေဘာက်တယ္။ စာေတြအမ်ားႀကီးဖတ္ႏိုင္တယ္။ အိပ္ေရးလည္း ေကာင္းေကာင္းဝတယ္။ အခုေတာ့ အဲဒါေတြ မရေတာ့ဘူး။
- ဒီမိုကေရစီဟာ တစ္ေန႔ေတာ့ေရာက္လာမယ္လို႔ ရွင္ယံုၾကည္ခဲ့တယ္မဟုတ္လား။
အိုး ..ဟုတ္တာေပါ့။ ျပည္သူေတြကို ယံုၾကည္ရင္ ဒီမိုကေရစီကို ယံုၾကည္ရမယ္။
- မၾကာေသးခင္တုန္းက ရွင္ေျပာသြားတာက အစိုးရသစ္ထဲမွာ ရွင္က သမၼတအထက္မွာရွိမယ္လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။ အဲဒါက ႏိုင္ငံျခားသား ျဖစ္ေနတဲ့ ရွင့္ရဲ႕ကေလးေတြေၾကာင့္ သမၼတျဖစ္ခြင့္တားဆီးထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုကိုျပင္ဆင္ခ်င္လို႔ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္လား။
သမၼတဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ကိစၥက သိပ္ကိုဆြဲေဆာင္မႈရွိတယ္လို႔ က်မကမထင္ပါဘူး။ က်မတို႔လိုခ်င္တဲ့အခြင့္အေရးဆိုတာက ႏိုင္ငံအတြက္ အလုပ္ လုပ္ႏိုင္တဲ့အေနအထားတစ္ခုပါ။ က်မကို သမၼတပဲျဖစ္ျဖစ္ အျခားနာမည္တစ္ခုနဲ႔ပဲေခၚေခၚ အဲဒါက တကယ္ေတာ့ သိပ္ေတာ့မသက္ ဆိုင္လွဘူး။
- သိပ္ၿပီးသက္ဆိုင္တာေပါ့။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း ထပ္သီးအစည္းအေဝးလို ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲေတြ စုေဝးတဲ့ အစည္းအေဝး ေတြမွာ သူတို႔ေတြက ရွင့္ကိုသြားေစခ်င္မွာပဲေလ။ အျခားတစ္ေယာက္ကို ဘယ္သြားေစခ်င္ပါ့မလဲ။
က်မသြားမွာပါ။ သမၼတနဲ႔အတူ က်မသြားမွာပါ။ သူက က်မနံေဘးမွာ ထိုင္ရမွာေပါ့။
- ႏိုင္ငံျခားမွာေမြးဖြားႀကီးျပင္းတဲ့ကေလးေတြကိစၥပါဝင္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုပုဒ္မဟာ သမၼတမျဖစ္ေအာင္ ရွင့္ကိုတားဆီးထားတာလို႔ ယံုၾကည္လား။
အဲဒီလိုပဲ ထင္ပါတယ္။
- အဲဒီဟာကို ေျပာင္းလဲဖို႔ တပ္မေတာ္ကို ရွင္နားခ်ႏိုင္မလား။
အဲဒီဟာကိုေတာ့ ခ်က္ခ်င္းႀကီး ေျပာင္းလဲႏိုင္မယ္မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီအတြက္လည္း က်မတို႔ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္မႈဟာ အခ်ိန္ယူရမွာပါ။
- အရင္တုန္းက ရွင္ေျပာခဲ့တာက ဖြဲ႔စည္းပံုကိုျပင္ဆင္ရမယ္ဆို ...။
ဖြဲ႔စည္းပံုဟာ တစ္ခ်ိန္မွာ ေျပာင္းလဲရမယ္ဆိုတာက က်မယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီကိစၥ လာမယ့္ ၂လအတြင္းျဖစ္မယ္လို႔ က်မမေျပာခဲ့ ပါဘူး။ သင့္ေတာ္တဲ့အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္အတြင္းမွာေတာ့ ေျပာင္းလဲရမွာပါ။
- ဒီလိုဆို သမၼတကို ရွင္ကခန္႔ေတာ့မွာေပါ့။
ဟုတ္တာေပါ့။
- ဘယ္သူ႔ကို ခန္႔မွာလဲ။
က်မမေျပာေသးပါဘူး။
- လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဆိုတဲ့ ရာထူးကိုေရာ လက္ခံႏိုင္သလား။
က်မက အစိုးရကို စီမံခန္႔ခြဲသူျဖစ္မွာပါ။ အဲဒီေနရာက က်မသြားရမယ့္ေနရာပါ။
- အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ျမန္မာျပည္ၾကား ဆက္ဆံေရးကေရာ ဘယ္လိုလဲ။
ေကာင္းပါတယ္။
- ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရသြားတဲ့ကိစၥ အေမရိကန္အစိုးရကို အမွတ္ေပးခ်င္တာရွိလား။
ဟင့္အင္း။ က်မတို႔ေရြးေကာက္ခံရတဲ့အေၾကာင္းရင္းက က်မတို႔ျပည္သူေတြေၾကာင့္ပါ။ အျခားဘယ္သူေၾကာင့္မွ မဟုတ္ပါဘူး။
- အိုဘားမားအစိုးရက ဒီႏိုင္ငံကို စိတ္ဝင္စားမႈအႀကီးအက်ယ္ျပခဲ့တယ္။
ျမန္မာျပည္မွာျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥေတြအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈရွိတဲ့ အစိုးရေတြအမ်ားႀကီးပါ။
- ဒါေပမယ့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈေတြအမ်ားႀကီး ဖယ္ရွားေပးခဲ့တယ္။ သမၼတ အိုဘားမားနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေတြျဖစ္တဲ့ ဟယ္လာရီကလင္တန္နဲ႔ ကယ္ရီတို႔လည္း လာခဲ့တယ္။ ဒါေတြက အားထုတ္မႈအႀကီးႀကီးေတြေပါ့။
ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အျခားႏိုင္ငံေတြကလည္း ဒီလိုမ်ဳိးအားထုတ္ခဲ့တာပါပဲ။ ၿဗိတိန္၊ ေနာ္ေဝနဲ႔ အျခားစကန္ဒီေနးဗီးယန္းႏိုင္ငံေတြေပါ့။ ႏိုင္ငံအမ်ားစုက က်မတို႔ရဲ႕ဒီမိုကေရစီေရးျဖစ္စဥ္ကို ေထာက္ခံၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းကိုပဲကြက္ၿပီး က်မမေျပာခ်င္ပါဘူး။
- က်မကအခု အေမရိကန္သတင္းစာတစ္ေစာင္အတြက္ ေရးေနတာပါ။ အေမရိကန္ေတြက သူတို႔ရဲ႕အားထုတ္မႈေတြအေၾကာင္း စိတ္ဝင္စား ၾကပါတယ္။
က်မတို႔မွာ အေမရိကန္မိတ္ေဆြေကာင္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သူတို႔က်မတို႔အတြက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့တာေတြကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေရွ႕ဆက္ၿပီးေတာ့လည္း အေကာင္းဆံုးဆက္လုပ္သြားမယ္လို႔ က်မေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
- က်န္ေနေသးတဲ့ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈေတြဖယ္ရွားသြားေရးကို ဆိုလိုတာလား။
ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈဆိုတာတစ္ခုတည္း ဒီႏိုင္ငံရဲ႕တိုးတက္ေရးနဲ႔ဆိုင္တာမဟုတ္ပါဘူး။
- အေမရိကန္နဲ႔ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက အျခားဘာေတြလုပ္ေစခ်င္သလဲ။
အခုေတာ့ အားလံုးက ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီးေခ်ာေမြ႔တဲ့ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကိုပဲ အားေပးေထာက္ခံၾကပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ သူတို႔ရဲ့ ဆႏၵသေဘာထားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေအာင္လုပ္ခဲ့ၿပီဆိုတာ အားလံုးနားလည္ၾကပါတယ္။ အဲဒီကိစၥကို ေလးကိုေလးစားရမယ္။
- အဲဒါၿပီးေတာ့ေရာ ….
က်မတို႔ အစိုးရဖြဲ႔ၿပီးတဲ့အခါက်ရင္ က်မတို႔ဘာျဖစ္ခ်င္လဲ ေျပာပါ့မယ္။
- စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ လာေစခ်င္တယ္လို႔ က်မထင္တယ္။
ေသခ်ာတာေပါ့။ က်မလိုခ်င္တာက ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ့သေဘာထားနဲ႔ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ့စီးပြားေရးမ်ဳိးေပါ့။ က်မအၿမဲတမ္းေျပာပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္ေစခ်င္တယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း က်မတို႔အတြက္ အက်ဳိးအျမတ္လည္းရွိရမယ္။ တစ္ဖက္သတ္စီးပြားေရး မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။
- အေမရိကန္ရဲ့ပိတ္ဆို႔မႈ က်န္ေနေသးတာေတြ ဖယ္ရွားသြားေစခ်င္သလား။
စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီအစိုးရအာဏာရၿပီဆိုရင္ေတာ့ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈေတြ ဘာလို႔ဆက္ထားေနရဦးမွာလဲ။
- ရွင္အာဏာရတဲ့အခါ ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ဆႏၵေတြက အျခားဘာေတြရွိလဲ။
ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ဆႏၵဆိုတာထက္ က်မတို႔အလုပ္လုပ္ရမယ့္ေခါင္းစဥ္ေတြလို႔ပဲ စဥ္းစားပါတယ္။
- ျမန္မာျပည္နဲ႔တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရးကိုေရာ ဘယ္လိုျမင္လဲ။
ေကာင္းပါတယ္။ က်မတို႔ဟာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံအားလံုးနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေကာင္းဖို႔ပဲရည္ရြယ္ပါတယ္။
- ဘက္မလိုက္တဲ့အေနအထားေပါ့။
ဟုတ္ပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒဟာ က်မတို႔ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက အင္မတန္ကိုေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ မူျဖစ္ပါတယ္။
-တ႐ုတ္အစိုးရရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးစရာေတြကေတာ့အမ်ားႀကီးေပါ့။ သူတို႔ေကာင္းလား၊ ဆိုးလား။ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ထဲ တ႐ုတ္ရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာလဲ။ ရွင့္အျမင္ကေရာ။
ေသခ်ာတာကေတာ့ တ႐ုတ္အေပၚ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ့အျမင္က အျခားသူေတြရဲ့အျမင္နဲ႔ေတာ့ တူမွာမဟုတ္ပါဘူး။
- ဒါဆို ရွင့္အျမင္ကေရာ။
က်မအျမင္မွာက တ႐ုတ္ျပည္ဟာအိမ္နီးခ်င္းျဖစ္တယ္။ က်မတို႔အိမ္နီးခ်င္းနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရးရွိဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။
- ျမန္မာျပည္ကို တကယ္ပဲေျပာင္းလဲႏိုင္မယ္လို႔ ထင္လား။ ျပည္သူေတြရဲ့ ေနထိုင္မႈဘဝကို ျမွင့္တင္လိုတယ္လို႔ ရွင္ေျပာတယ္ေလ။
ေကာင္းမြန္တဲ့အရာေတြအတြက္ လုပ္စရာေတြကအမ်ားႀကီးပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔လံုၿခံဳေရးက စရပါမယ္။
- အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ျခားက မၾကာေသးခင္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ရည္ညႊန္းတာလား။
လံုၿခံဳမႈဆိုတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတစ္ခုတည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒါဟာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ့ဘဝေတြဟာ လံုၿခံဳမႈရွိေနရပါမယ္။ ဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိတဲ့အတြက္ ဘယ္ဥပေဒကိုလိုက္နာရမယ္ဆိုတာ မသိခဲ့ၾကဘူး။ က်မတို႔ တရား႐ံုးေတြကို သန္႔ရွင္း ေစခ်င္တယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ဥပေဒေတြရွိေပမယ့္ အဲဒီဥပေဒေတြဟာ မွန္မွန္ကန္ကန္နည္းနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနဖို႔ လိုပါတယ္။
- ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက မြတ္ဆလင္ေတြျဖစ္တဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြအေပၚ ဆက္ဆံမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကပါတယ္။
အဲဒါက ျပႆနာတစ္ခုပါ။ က်မမျငင္းပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီႏိုင္ငံမွာ အျခားျပႆနာေတြမရွိဘူးလို႔ သူတို႔ထင္ေနတာကို အံ့ၾသတယ္။ က်မတို႔ ႏိုင္ငံမွာ ျပႆနာတစ္ခုတည္းပဲရွိေနတဲ့ပံုမ်ဳိးၾကည့္တာဟာ သိပ္ဆိုးပါတယ္။ က်မတို႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈအေၾကာင္း ေစာေစာက ေျပာခဲ့တယ္ေနာ္။ (၁၇)ဖြဲ႔မွာ (၈)ဖြဲ႔ပဲ လက္မွတ္ထိုးရေသးတယ္ဆိုတာ။ အဲဒီကိစၥကလည္း ျပႆနာတစ္ခုပဲလို႔ က်မတို႔ ထင္ပါတယ္။
- ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြအတြက္ စာနာသနားမႈ ရွိသလား။
ကမၻာေပၚက ဒုကၡခံစားေနသူ လူသားအားလံုးတိုင္းအတြက္ က်မစာနာသနားမႈရွိပါတယ္။ ျမန္မာျပည္တစ္ခုတည္း မဟုတ္ပါဘူး။
- တစ္ခ်ဳိ႕က လက္ရွိအစိုးရဟာ အစြန္းေရာက္ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးေတြကို အားေပးအားေျမွာက္လုပ္ေနတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ မဘသလိုမ်ဳိးေပါ့။ မဲဆြယ္ကာလမွာ ျပႆနာေတြမီးေလာင္ေလပင့္ျဖစ္ဖို႔နဲ႔ မြတ္ဆလင္ေတြကိုတိုက္ခိုက္ဖို႔ ကိစၥေတြမွာ။
ဘာသာေရးဝါဒျဖန္႔မႈေတြအမ်ားႀကီးသံုးၿပီး မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလတစ္ေလွ်ာက္မွာ က်မတို႔ပါတီ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို တိုက္ခိုက္မႈေတြရွိတယ္လို႔ က်မေျပာပါရေစ။ ဒီအတြက္လည္း တရားဝင္တိုင္တန္းမႈေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ေနရာမွာေတာ့ ရဲေတြဆီ အမႈဖြင့္ခဲ့ပါတယ္။
- NLD ကို မဲေပးရင္ ျမန္မာျပည္ဟာ အမ်ဳိးဘာသာကြယ္ေပ်ာက္သြားမယ္၊ မြတ္ဆလင္ေတြက ျမန္မာျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္သြားမယ္လို႔ မဘသက လုပ္ႀကံစြပ္စြဲခဲ့တယ္။
ဟုတ္တယ္။ ဒါက သိပ္ကိုမွားယြင္းၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔လံုးဝမညီပါဘူး။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဘာသာေရးကိုအသံုးမျပဳရဘူးလို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ အာဏာပိုင္ေတြက ဒီဝါဒျဖန္႔မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာတစ္ခု မွ မကိုင္တြယ္ခဲ့ဘူး။
- ဒီလိုဝါဒျဖန္႔တိုက္ခိုက္ေပမယ့္လည္း အလုပ္မျဖစ္ခဲ့တာ စိတ္ဝင္စားစရာပဲ။
နယ္စပ္နဲ႔နီးတဲ့ တစ္ခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာေတာ့ အလုပ္ျဖစ္ခဲ့ပံုေပၚတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါေတြဟာ မွားယြင္းတဲ့ဝါဒျဖန္႔မႈဆိုတာ ျပည္သူေတြ နားလည္ေအာင္ က်မတို႔ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။
- လက္ရွိအစိုးရဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကေန ေနာက္ျပန္လန္ေနတယ္လို႔ ထင္လား။
သူတို႔က ေနာက္ျပန္လန္ေနတာ အခုဆို ႏွစ္အနည္းငယ္ေတာင္ ရွိေနပါၿပီ။
- ဘယ္လိုပံုစံမ်ဳိးလဲ။
Eleven Weekly ဂ်ာနယ္က အယ္ဒီတာတစ္ေယာက္ေပါ့။ သူက ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အင္မတန္အားေပးသူတစ္ေယာက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ (၂) ရက္ေလာက္က ေလဆိပ္မွာ ထြက္ခြာခြင့္ပိတ္ခံခဲ့ရတယ္။ ႏိုင္ငံျခားကိုအလည္အပတ္ထြက္တာေလ။ ဒီလိုမ်ဳိးလုပ္တာ နည္းနည္းေတာ့ ထူးဆန္းတာေပါ့။
- တပ္မေတာ္ဘက္ကို ျပန္သြားရေအာင္။ ရွင္တို႔အစိုးရအတြက္ သူတို႔ရဲ့ Red Lines ေတြက ဘာေတြျဖစ္မလဲ။ ရွင္တို႔ရဲ႕ Red Lines ေတြ ကေရာ။
ဒီကိစၥ အခုေဆြးေႏြးလို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ က်မ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ ပထမဆံုးေတြ႔ရပါမယ္။
- လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကိစၥမ်ဳိးလား။
က်မတို႔ကေတာ့ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင့္ၾကားေစ့ေရးလို႔ သံုးႏႈန္းပါတယ္။
- သူတို႔ျပဳမူ ဆက္ဆံခဲ့တဲ့ပံုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အင္မတန္ခါးသီးေနတဲ့သူေတြ ရွိေနမွာပဲေလ။
ခါးသီးမႈက ဘယ္သူ႔ကိုအကူအညီျဖစ္ေစလဲ။
- ဒါေပမယ့္ ေထာင္က်တန္းက်ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့သူေတြအတြက္ေတာ့ ေျပာဖို႔ခက္မွာပဲေလ။
ဘဝဟာ ခက္ခဲပါတယ္။ က်မတို႔ေတြအားလံုး ေထာင္က်တန္းက်ျဖစ္ခဲ့တာပဲ။ ေထာင္က်ဖူးတဲ့ NLD ကလူေတြကို သူတို႔ေတြ အၿမဲ ေျပာခဲ့တာရွိတယ္။ ေထာင္က်သြားခ်င္သလား၊ ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္ႀကိဳက္လဲ (၅)ႏွစ္လား၊ (၆)ႏွစ္လား၊ (၁ဝ)ႏွစ္လား၊ အႏွစ္ (၂ဝ)လားဆိုတာ။ NLD က ေထာင္က်ခံႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီသူေတြက ခါးခါးသီးသီးမရွိပါဘူး။ တစ္ခ်ိန္က ခံစားခဲ့သူေတြဟာ တိုင္းျပည္အနာဂတ္အတြက္ တည္ေဆာက္ ဖို႔ ကိုပဲ စိတ္ဝင္စားပါတယ္။
- အခုကစၿပီး လာမယ့္ ၅ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာျပည္ကို ဘယ္လိုျဖစ္ေစခ်င္သလဲ။
အခုေရာက္ေနတဲ့ေနရာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ က်မအၿမဲစဥ္းစားတာက တိုင္းျပည္ရဲ႕အနာဂတ္ဟာ မၿပီးဆံုးတဲ့ျဖစ္စဥ္တစ္ခုပါ။ လက္ရွိေရာက္ ေနတဲ့ေနရာထက္ ပိုၿပီးခရီးေရာက္တဲ့ေနရာကို ေရာက္ေစခ်င္ပါတယ္။
- လွ်ပ္စစ္မီးကလည္း ဒီမွာ ျပႆနာတစ္ခုပဲေနာ္။ ခဏခဏ ပ်က္လိုက္၊ လာလိုက္။
မီးပ်က္သြားတိုင္း က်မေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒါ ျမန္မာျပည္ပဲလို႔။ ဒါက ပံုမွန္ပဲ။ မီးပ်က္သြားတဲ့ကိစၥဟာ က်မတို႔ဆီက ျပႆနာေတြ အားလံုးထဲက တစ္ခုပါ။
- ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကလည္း ဘယ္ေလာက္ႀကီးမားလဲ။
လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက ႀကီးမားပါတယ္။ က်မတို႔ျပည္သူ (၇ဝ%) ေလာက္က ေက်းလက္မွာေနထိုင္ၾကရတယ္။
- ေျမပိုင္ဆိုင္မႈမရွိဘူးေနာ္၊ ဟုတ္လား။
ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ႏိုင္ငံေတာ္ကပဲေျမကိုပိုင္ပါတယ္။ ေျမပိုင္သူတိုင္းဟာ အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ေနရပါတယ္။ လယ္သမားေတြဟာ ေျမယာကို အေျခ ျပဳၿပီး ေငြေခ်းလို႔မရဘူး။ ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔လိုပါတယ္။
- အခြန္စနစ္ကိုဖန္တီးၿပီး ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈလုပ္ဖို႔ လိုသလား။
အခြန္ေကာက္တာက ဒီႏုိင္ငံမွာ ျပႆနာအႀကီးအက်ယ္ရွိေနတယ္။ အခြန္ယဥ္ေက်းမႈ က်မတို႔ဆီမွာ မရွိခဲ့ဘူး။
- ဒါဆို ဝင္ေငြကို ဘယ္လိုျမွင့္မလဲ။
ျပည္သူေတြ ဘာ့ေၾကာင့္ အခြန္ေပးရတယ္ဆိုတာနားလည္ေအာင္ က်မတို႔အရင္လုပ္ရပါမယ္။ ျပည္သူ႔အခြန္ေငြေတြဟာ ျပည္သူေတြအက်ဳိး အတြက္ အသံုးျပဳတယ္၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္ေနတဲ့ အာဏာပိုင္ေတြရဲ့အိတ္ထဲ အခြန္ေငြေတြေရာက္မသြားဘူးဆိုတာ သက္ေသျပဖို႔လိုတယ္။
- ရွင္ေပးမယ့္အေမြက ဘယ္လိုမ်ဳိးျဖစ္ေစခ်င္လဲ။
က်မ စေတာင္ မစရေသးဘူး။ ေကာင္းေမြဆိုတာမေျပာခင္ ဘာေတြလုပ္ရမလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ပါဦး။

Thursday, November 12, 2015

ထားထားၿပီးေတြးမိတာ (မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ)

0 comments
ထားထားၿပီးေတြးမိတာ (မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ)
အင္န္အယ္လ္ဒီအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ကေန ဒုသမၼတေလာင္း ၂ ေယာက္တင္နိုင္ရံုမက လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေတြ၊ လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္းေပးတဲ့ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ေကာ္မတီေတြ/ေကာ္မရွင္ေတြမွာလည္း ဦးစီးခြင့္ရတဲ့အျပင္ သမၼတအရည္အခ်င္းစစ္အဖြဲ႔မွာဆံုးျဖတ္နိုင္ဖို႔၊ ဖြဲ႔စည္းပံုႀကီးျပင္နိုင္ဖို႔ စတဲ့စတဲ့ကိစၥေတြအတြက္ ေဗာင္းလန္ေအာင္ပိုလွ်ံတဲ့အမတ္အေရအတြက္ရၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲအျပတ္အသတ္နဲ႔နိုင္သြားၿပီလို႔ပဲ ထားပါ။ ေရြးေကာ္ဗိုလ္တင္ေအးရဲ့လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ လွည့္ကြက္ေတြရယ္။ သမၼတဗိုလ္သိန္းစိန္ရဲ့အေၾကာင္းျပန္ခ်က္ပါ ေကာ္မရွင္၏ရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ ဆိုတာေတြကိုလည္း ခနေဘးဖယ္ထားပါ။ လႊတ္ေတာ္အသစ္၊ အစိုးရအသစ္ဆိုတာေတြလည္း ခနထားပါ။ အားလံုးကို သံသယနဲ႔မၾကည့္ပဲ၊ ထားပါနဲ႔ထားၿပီး ေသြးရိုးသားရိုးျမင္တယ္ဆိုရင္ေတာင္ ႀကိဳေတြးစရာတခ်ိဳ႔ ရွိေနပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အင္န္အယ္လ္ဒီကိုပဲ “တည္” ေျပာမွာမို႔ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားဆိုတဲ့ေဝါဟာရကို “ေရွာင္”သံုးပါရေစ။

ေအာင္ျမင္တာ မျမင္တာအသာထား ၿပီးခဲ့တဲ့စစ္လႊတ္ေတာ္မွာ လူထုအတြက္တိုင္းျပည္အတြက္ တစံုတရာအက်ိဳးရွိနိုင္မယ့္အဆိုတခ်ိဳ႔ကို NLD အမတ္ေတြ တင္ခဲ့တာရွိပါတယ္။ အကုန္လိုလို အေဟာသိကံျဖစ္ရပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ လူမ်ားစုအဆံုးအျဖတ္အတိုင္းတည္ရတာမို႔ အေရအတြက္ဟာ အလြန္အေရးပါပါတယ္။ သူ႔တို႔အဆိုေတြရံႉးတာ သူ႔တို႔စကားနဲ႔ျပန္ေျပာရရင္ ဒီမိုကေရစီက်တာပါ။ လက္ခံလိုက္ရပါတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ ဗိုလ္ေရႊမန္းဇာတ္စီးတဲ့လႊတ္သဘင္က ျပည္က်ိဳးျပဳဥပေဒေတြထက္ စစ္အုပ္စုက ဘက္ေပါင္းစံုကေန တရားဥပေဒနဲ႔အညီအျမတ္ထုတ္နိုင္တဲ့ဥပေဒေတြ ျပဌာန္းသြားတာ လူတိုင္းအသိပါ။

ဒီေနရာမွာ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုထဲက သီးသန္႔ကန္႔သတ္ပုဒ္မႀကီးေတြျပင္ခ်င္ရင္ အဆိုတင္ ၂ဝ ရာခိုင္နႈန္း အရင္ေထာက္ခံ၊ အဆိုေထာက္ခံမဲပည့္လို႔ ဥပေဒၾကမ္းအတည္ျပဳဖို႔မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရင္ အမတ္ ၇၅ ရာခိုင္နႈန္းထက္ေက်ာ္ ထပ္ေထာက္ခံ။ ၇၅ ရာခိုင္နႈန္းေက်ာ္လည္း ေထာက္ခံတယ္ထားဦး ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲႀကီးထပ္လုပ္ အဲဒါႀကီးကမွ တျပည္လံုးမဲေပးနိုင္သူရွိသမွ်ရဲ့ ၅၁ ရာခိုင္နႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံမဲလာေပး ဒါမွ ျပင္လို႔ရမွာျဖစ္တယ္ဆိုတာရယ္သာမန္ပုဒ္မေတြျပင္ခ်င္ေတာ့ ၇၅ ရာခိုင္နႈန္းထက္ေက်ာ္ရင္ပင္လို႔ရတယ္ဆိုတဲအေပၚေတြမွာ ေလးနက္ဖို႔လိုမယ္ထင္ပါတယ္။ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္မယ္ဆိုတဲ့သေဘာဟာ ဒါကိုျပင္ဖို႔ပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔ ၄၃၆ ဟာ ကီး Key လို႔ တံခါးမႀကီးတို႔ ဂိတ္ေပါက္တို႔ ေသာ့တို႔ဆိုၿပီး တင္စားေျပာဆိုၾကတာပါ။ ဒါေတာင္ လႊတ္ေတာ္ရွိတဲ့အႀကိမ္တိုင္း အမတ္ေစ့ခံုေစ့ အပ်က္အကြက္မရွိတက္ေနတာလို႔ထားၿပီး တြက္တာပါ။ စစ္အမတ္ေတြကေတာ့ အၿမဲတမ္း ခံုျပည့္လူေစ့ရွိေနမွာပါ။ ၂၅ ရာခိုင္နႈန္း ဝင္ထိုင္ေနတာ ဒါအတြက္ပါ။ ခုလည္း စစ္အမတ္အစိတ္သားဟာ ထိုင္ခံုၿမဲေနဆဲပါ။ စစ္အမတ္ဆိုတာ ေျပာင္းစရာပါတီမရွိပါ။ ပါတီေျပာင္းလို႔ မရပါ။ တသီးပုဂၢလ လို႔မရပါ။ နိုင္ငံေရးအမတ္က ပါတီရွိပါတယ္။ ေျပာင္းလို႔ ရပါတယ္။ တသီးလည္း ပုဂၢလခ်င္ ဂလလို႔ရပါတယ္။

ေနာက္တခ်က္က လႊတ္ေတာ္တြင္းမဲေပးနည္းပါ။ ဒါလည္း ေလးနက္ရမွာပါ။ လွ်ိဳ႔ဝွက္မဲေပးနည္းက အဓိကပါ။ မတ္တပ္ထရပ္ျပပါတို႔၊ လက္ေထာင္ျပတို႔၊ အသံျပဳပါတို႔ ခုထိ မရွိေသးပါ။ လႊတ္ေတာ္မဲေပးနည္းက်င့္ထံုးဘာညာေတြမွာေတာ့ အဲ့ဒါမ်ိဳးေတြရွိသလားမေျပာတတ္ပါ။ ရွိဦးေတာင္ လွ်ိဳ႔ဝွက္မဲေပးနည္းက အေျခခံအက်ဆံုးနည္းျဖစ္သလို အဓိကအဆံုးအျဖတ္ႀကီးေတြေပးရာမွာ သံုးေနရဦးမွာပါ။ စက္ခလုပ္နဲ႔ပးရတဲ့ လွ်ိဳ႔ဝွက္မဲစနစ္အမွန္ဆိုရင္၊ ဘယ္သူကမွ ခိုးၾကည့္ ေခ်ာင္းၾကည့္ ထိန္းခ်ဳပ္တာမ်ိဳးလုပ္မရေအာင္စီစဥ္ထားတာဆိုရင္ မဲေပးရတာ ပိုေတာင္မွလြတ္လပ္သလို လူလည္း မသိနိုင္ပါ။ လက္ပၚဖို႔လည္း ခက္ပါတယ္။

လူတန္းစားအဘိဓမၼာနဲ႔တည္ေဆာက္ထားတဲ့ပါတီေတြမွာေတာင္မွ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အေတြးအေခၚေျပာင္း ဘက္ေျပာင္း ရပ္တည္သြားကသူေတြ အနမတဂၢပါ။ အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔အဆက္အစပ္မို႔ နားလည္ရလြယ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီလို႔ဆိုတဲ့ပါတီေတြမွာေတာ့ ဒါဟာ စကားလုပ္ေျပာေနစရာေတာင္မလိုပါ။ ပါတီေျပာင္းတာအျပင္ ပါတီတခုကေနဝင္အေရြးခံ ပါလီမန္ထဲေရာက္ေတာ့မွ ေနာက္တခုေျပာင္းတာ၊ တသီးပုဂၢလအျဖစ္ ရပ္တည္တာ၊ ပါတီသစ္ေထာင္တာေတြလည္း ဒုနဲ႔ေဒးပါ။ ေဝးေဝးမၾကည့္ပါနဲ႔။ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္အခင္းအက်င္းကိုၾကည့္ရင္ ျမင္သာပါၿပီ။ နိုင္ငံေရးသမားဘက္ေျပာင္းတာ သိတ္ဆန္းတဲ့ကိစၥမဟုတ္ေပမယ့္ မ်ားရာစုမဲနဲ႔အဆံုးအျဖတ္ေတြအတည္ျပဳရတဲ့အမတ္ၾကေတာ့ ကိစၥရွိပါတယ္။ ရွိတာမွ အႀကီးႀကီးပါ။ ဒီေနရာမွာ အမတ္ကို နိုင္ငံေရးသမားလို႔ျမင္တာထက္ လႊတ္ေတာ္ထဲက မဲတမဲလို႔ျမင္ရင္ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ပိုျဖစ္မလားေတြးမိပါတယ္။ အမတ္ကို သူ႔မဲဆႏၵနယ္က မဲေပးနိုင္သူ ဘယ္နွရာခိုင္နႈန္းအားနဲ႔ ျပန္ျဖဳတ္ခ်လို႔ရနိုင္တယ္ဆိုေပမယ့္ ဒါက ေဆာက္ျဖစ္မွ ေက်ာင္းဒကာပါ။

ခု NLD ကေနျဖစ္လာတဲ့အမတ္ထဲမွာ သူ႔လူဘယ္ေလာက္ပါသလဲ။ ဘယ္ေလာက္ျမွဳတ္ထားလဲ ေလာေလာဆယ္ လက္မေပၚေသးလို႔ မသိရသးပါ။ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ခါမွ ခုန္မယ့္သူ ဘယ္ေလာက္ရွိမလဲ ဒါလည္းမေျပာနိုင္ေသးပါ။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ခုန္လည္းမခုန္ဘူး ေျဗာင္လည္း ဘက္မေျပာင္းဘူး၊ ပါတီထဲမွာလည္း ကန္႔လန္႔မတိုက္ဘူး ဒါေပမယ့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရတဲ့အခါၾကမွ လက္သိပ္ထိုးေျခပုန္းခုတ္ၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္မဲေပးမည့္သူ ဘယ္နွေယာက္ရွိလာနိုင္မလဲ ဒါလည္းမေျပာနိုင္ေသးပါ။ တစံုလံုးအေပၚေတာ့မဟုတ္ပဲ တင္လာမယ့္ဥပေဒ တခုခ်င္းစီလိုက္ၿပီး ေဈးကစားရင္း အေရာင္းအဝယ္တည့္ တည့္သလို မီးစဥ္ၾကည့္ကမယ့္ အမတ္ေရာ မရွိနိုင္ဘူးလား ဒါလည္းေျပာမရပါ။ ေနာက္တခုက ကိုယ့္အမတ္ေတာ့ ကိုယ့္အမတ္အစစ္ပဲ ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္လူတင္လာတဲ့ဥပေဒကို တကယ့္ကိုမနွစ္ၿခိဳက္တာနဲ႔ ကန္႔ကြက္မဲပးမယ့္သူေရာ ေပၚမလာနိုင္ဘူးေျပာနိုင္မလား ဒါလည္း ထည့္ေတြးစရာပါ။ ေနာက္ထပ္ ခ်င့္တြက္စရာေတြလည္း ရွိလာဦးမယ္ထင္ပါတယ္။ ဘာေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ လႊတ္ေတာ္တက္အမတ္ေတြ ဥပေဒတခုခုကိုမဲခြဲဆံုးျဖတ္တဲ့အခါ မ်ားရာစုဘက္ကိုပဲအနိုင္ေပးရမွာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အမတ္ကို လူလို႔မ့ျမင္ပဲ မဲလို႔ၾကည့္ဖို႔ေတြးရတာပါ။

ဒါမ်ိဳးေတြ ျဖစ္လာမစိုးလို႔ NLD မဟုတ္တဲ့လူေတြ အမတ္ေလာင္းစာရင္းလာတင္တာကို အားလံုးနီးပါးပယ္ခ်ၿပီး ကိုယ့္ၾသဇာေျငာင္းမယ့္ မီးေသမယ့္သူေတြခ်ည္းေရြးၿပီး လူမၾကည့္နဲ႔ပါတီၾကည့္လုပ္ခဲ့တာလို႔ေျပာရင္လည္း မမွားတန္ဘူးထင္ပါတယ္။ တကယ္ေသမေသ ေျငာင္းမေျငာင္းကေတာ့ ေျပာဖို႔ေစာပါေသးတယ္။

ခုက်ေနာ္ေတြးမိတာေတြက အေပၚဆံုးမွာေျပာခဲ့သလို “ထားပါ” “ထားပါ”ေတြနဲ႔ ထားထားၿပီး ေတြးမိတာေတြျဖစ္ပါတယ္။ ထားလို႔ မရတာေတြလည္း ရွိလာနိုင္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအထဲမွာ “ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ့အဆံုးအျဖတ္ဟာအတည္ျဖစ္ၿပီး လူတိုင္း လိုက္နာလက္ခံရမွာဖစ္သလို စစ္တပ္ကလည္းလက္ခံလိုက္နာမယ္”လို႔ ေသနတ္ခါးခ်ိတ္ၿပီးေျပာတဲ့မင္းေအာင္လိႈင္ရဲ့စကားက ထိပ္ဆံုးကပါပါတယ္။
မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ နိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္၊ ၂ဝ၁၅


Tuesday, November 10, 2015

ေဒၚစုတရားခံမဟုတ္ပါ (မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ)

0 comments
က်မက သမၼတအထက္မွာေနမွာဆိုတဲ့စကားကို ေဒၚစု ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လူသိရွင္ၾကားေျပာခဲ့သလဲကို က်ေနာ္သေဘာမေပါက္ပါ။ သူ မေျပာလည္း သူဟာ အင္န္အယ္လ္ဒီရဲ့ Policy Maker and Decision Maker မွန္း လူတိုင္း သေဘာေပါက္ပါတယ္။

ေနာက္တခ်က္က ပါတီေခါင္းေဆာင္တိုင္း သမၼတေတြဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြမလုပ္ၾက မျဖစ္ၾကဦးေတာင္ သူ႔ပါတီကျဖစ္သြားတဲ့ သမၼတ/ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ သူ႔ပါတီအစိုးရစတာေတြဟာ မိခင္ပါတီရဲ့ဦးေဆာင္မႈ လမ္းညႊန္မႈ ေပၚလစီေတြကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရံုတင္မက ပါတီရဲ့စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အထက္ေအာက္နာခံမႈ တာဝန္ခံမႈတာဝန္ယူမႈေတြရွိၾကရစၿမဲပါ။

ေဒၚစု ဘာလို႔ အဲ့သလိုေျပာရသလဲကို က်ေနာ္ နားမလည္ေပမယ့္ ဒီစကားေျပာလိုက္လို႔ စစ္တပ္ကရမယ္ရွာၿပီး အာဏာသိမ္းလိမ့္မယ္ဆိုၿပီး လူထုကို သြယ္ဝိုက္ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့သေဘာဆန္ဆန္ အေကာက္အယူနဲ႔ အေျပာအဆိုကိုေတာ့ လံုးဝလက္မခံပါ။

စစ္တပ္ဟာ အာဏာနဲ႔ယဥ္ပါးလာတာၾကာပါၿပီ။ အာဏာနဲ႔ သူေဌးျဖစ္နည္းေဖၚျမဴလာကို ကိုင္တြယ္က်င့္သံုးေနတာပါ။ စစ္တပ္အာဏာမဲ့သြားရင္ ဒါမွမဟုတ္ အာဏာခ်ိနဲ႔သြားရင္ သူတို႔လည္ပင္းေပၚစြပ္လာမယ့္ႀကိဳးကြင္း ဘယ္နွကြင္းမွန္း က်ေနာ္တို႔ထက္ သူတို႔ပိုသိပါတယ္။ အာဏာနဲ႔ပတ္သက္ရင္း ငမ္းငမ္းတက္သလို မလုပ္ဝံ့မလုပ္ရဲမလုပ္ရက္တာ ဘာမွမရွိပါ။

ဖဆပလ မကြဲလည္း၊ ဦးနုနံမည္ေကာင္းယူၿပီး စာ ၂ ေစာင္ျပ နိုင္ငံေရးသူေတာ္စင္မလုပ္လည္း ဆိုရွယ္လစ္တပ္မႉးေတြလႊတ္ၿပီး အာဏာေအးဓျမတိုက္တာ အသာတၾကည္ထုတ္မေပးရင္ ဗိုလ္ေနဝင္း အာဏာလုမွာပါ။

ေတာင္ႀကီးညီလာခံတို႔၊ ဖက္ဒရယ္လ္ကိစၥတို႔၊ ၁ဝ နွစ္ၾကာၿပီးခြဲထြက္ေရးကိစၥတို႔ မေျပာလည္း ေခ်ာက္ထဲက်ဖို႔အေၾကာင္းျပခ်က္က ရွိထားၿပီးသားပါ။

ေခါင္းျဖတ္လူသတ္ ဂိုေဒါင္ေဖါက္ ကုန္သြယ္ေရးရံုးကတပ္စု ေသနတ္အသိမ္းမခံရလည္း ဗိုလ္ေစာေမာင္ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔တို အာဏာသိမ္းဖို႔ ရက္ရာဇာေရြးၿပီးသားပါ။

ဦးၾကည္ေမာင္ နူးရင္ဘာ့ဂ္ကိစၥမေျပာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး အင္န္အယ္လ္ဒီကို အာဏာမလႊဲေရးသေဘာထား ရွိထားနွင့္ၿပီးသားပါ။

လူထုလက္ထဲက တိုင္းျပည့္အာဏာကို စစ္တပ္က မတရားသိမ္းပိုက္ရင္ သိမ္းပိုက္တဲ့စစ္တပ္သာ တရားခံပါ။ သူ က်ဴးလြန္ခဲ့သမွ်အစုစုအတြက္ သူသာ တရားခံပါ။

ဦးၾကည္ေမာင္ တရားခံမဟုတ္ပါ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တရားခံမဟုတ္ပါ။
၂ဝ၁၅၊ နိုဝင္ဘာ ၁ဝ ရက္။

ဦးၾကည္ေမာင္၊ ႏူးရင္ဘာ့ခ္ႏွင့္ဥပေဒစိုးမိုးေရး (မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ) ၂ဝ၁၃ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္

0 comments
ဦးၾကည္ေမာင္၊ ႏူးရင္ဘာ့ခ္ႏွင့္ဥပေဒစိုးမိုးေရး (မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ) ၂ဝ၁၃ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္
မေန႔က (ဆရာ)ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္၏ “က်ေနာ္သေဘာမတူပါ”ကိုဖတ္ေနရင္း ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးစအခ်ိန္ကို စိတ္ ျပန္ေရာက္၏။ ထိုၾကားျဖတ္ေရြးပြဲၿပီးစက မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ ေမးေျပာေျပာသည့္စကားကိုလည္း ျပန္ေတြးမိ၏။ ထိုမိတ္ေဆြက ခုမွ ေကာက္ကာငင္ကာ “အေမစု” ျဖစ္သူမဟုတ္ပဲ “အန္တီစု”ေခတ္က စကာ ႏိုင္ငံေရးကို ခရီးသြားဟန္လႊဲစိတ္ဝင္စားသူခဲ့ျဖစ္၏။ ေထာင္တန္းအက်ခံၿပီးလုပ္ေနၾကသူ ေတြကိုက်ေတာ့“ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဝင္စားလို႔၊ ႏိုင္ငံေရးဝါသနာပါလို႔”လုပ္ေနသူေတြအျဖစ္မွ်သာ သေဘာထားသူျဖစ္၏။ သူႏွင့္က်ေနာ္ ခု ျပန္ဆံု ေတာ့ အႏွစ္(၂ဝ) ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီ။ သို႔ေသာ္ သူ႔ႏိုင္ငံေရးသက္က သူ႔ လူ႔ အသက္အေရြ႔ကို ေမ့ေနဟန္တူ၏။ ခုေတာ့ သူလည္း “အေမစု”။ သူ႔ဘာသာ “အေမ”ျဖစ္ျဖစ္ “အန္တီ”ျဖစ္ျဖစ္အေရးမႀကီး။ အေရးႀကီးသည္က သူ႔ စကားမ်ား။ စကားဆိုသည္က ေနာက္ကြယ္တြင္ တရားရွိ၏။ ယခု ေျပာခ်င္သည္က ထို တရား။

(၉ဝ)ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အင္န္အယ္လ္ဒီထံ အာဏာမလႊဲခဲ့သည့္အေပၚ သူႏွင့္မိမိ အတိုင္းအတာတခုအထိ အျမင္တူခဲ့ဖူး၏။ (၂ဝ၁၁) ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲလည္းၿပီးေရာ “အဲ့ဒီတုန္းက ဦးၾကည္ေမာင္က ဦးခင္ၫြန္႔ကို ႏူးရင္ဘာ့ခ္ခံုရံုးတင္မယ္ သြားေျပာတာကိုး၊ ၿပီးေတာ့… အာဏာကလည္း မက္ေသး”ဟု ျဖစ္ကာ ေလသံေျပာင္းသြား၏။ ဒါက တစ္ခု။

“အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေျပာေနၿပီး အရင္အစိုးရလုပ္ခဲ့တာေတြကို ျပန္ေဖာ္ထုတ္ရမယ္ေျပာေနတာေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူးနဲ႔တူတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ နားလည္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ျဖစ္ေနတာက မေဟာသဓာနဲ႔ေကးဝဋ္ပုဏၰားလို …….”ဟုစကားခံကာ “ေခ် ၂ ေခ်”တရား ေဟာ၏။ ဒါက ေနာက္တစ္ခု။

“ေခတ္က ေျပာင္းေနၿပီဗ်၊ ခ်မဟဲ့ေဆာ္မဟဲ့ လုပ္ရမွာမဟုတ္ဘူး၊ တိုင္းျပည္ကို ဆႏၵျပပြဲနဲ႔ေသနတ္နဲ႔တည္ေဆာက္လို႔မရဘူးဗ်” ဆိုကာ ပညာေခတ္အေၾကာင္း ပညာေပး၏။ ဒါကလည္း ေနာက္ထပ္တစ္ခု။

ထိုမိတ္ေဆြ၏ “အာဏာမက္ႏွင့္ႏူးရင္ဘာ့ခ္”ကို က်ေနာ္က “ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္အာဏာျပႆနာ”အျဖစ္ျမင္ထား၏။ ဦးၾကည္ေမာင္သည္ “အာဏာျပႆနာႏွင့္ဥပေဒစိုးမိုးေရး”ကို တစ္ခုတည္းအျဖစ္တြဲျမင္သူဟု က်ေနာ္က အမွတ္ျပဳယံုၾကည္သူျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုကိစၥ သက္သက္ကြက္၍ ဤေနရာေျပာခ်င္လာ၏။ က်န္ကိစၥမ်ားကိုေတာ့ ေနာင္တြင္ေျပာမည္ေတြး၏။

အရင္ဆံုး (၉ဝ)ေရြးေကာက္ပြဲကို ေျပာခ်င္၏။ ေနာက္ခံမ်ားသိၾကၿပီးသားမို႔ ေျပာေရးမခ်ဲ႔လိုေတာ့။ (၉ဝ) ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲကို အင္န္အယ္လ္ဒီ ဝင္ခဲ့သည္က အာဏာ(၃)ရပ္လံုး လြတ္လြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္ ရႏိုင္ေျခရွိမႈေအာက္က ဝင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ တနည္းေျပာရလွ်င္ အစိုးရဖြဲ႔၊ လႊတ္ေတာ္ ေခၚ၊ ဥပေဒျပဳဖို႔(ဖြဲ႔စည္းပံုဆြဲ)ျဖစ္၏။ အလြန္ရွင္း၏။ ေထြျပားစရာ ဘာမွမရွိ။ သို႔ေသာ္ ေဝဝါးခဲ့ၾကသည္ထင္၏။ ထိုအခ်ိန္က ႏွစ္ဘက္စလံုးတြင္ ျပႆနာ၏အရင္းတရားကို “ဘာမွန္း”ေသခ်ာသိျမင္သူမ်ားေလာက္သာ ဗူးလံုးနားထြင္းခဲ့ၾက၏။ အခ်ိဳ႔က “အာဏာမမက္”တို႔၊ “အာဏာလိုခ်င္ လို႔မဟုတ္”တို႔၊ “အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး”တို႔ဟုဆိုကာ အေမာင္ေတာင္ေျမာက္မကြဲခဲ့ၾက။

တကယ္တမ္းအရင္းခံက “အာဏာျပႆနာ”။ ထို႔ေၾကာင့္ “အာဏာလႊဲေပး”ဟု တင္းတင္းရင္းရင္း မေျပာဝံ့သူတို႔လည္းရွိခဲ့ၾက၏။ ေျပာဝံ့သူက ေျပာ၏။ သို႔တိုင္ မိမိဘက္က တခ်က္ကေလးေတြေဝလိုက္သည္ႏွင့္ သူ႔ဘက္ကလက္ဦးမႈယူကာ တစ္သက္စာနာလံမထူေအာင္ ေခ်မႈန္း ပစ္လိုက္၏။ ထိုတြင္ အာဏာရယူေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ေဝးသြားေတာ့၏။ ဗမာ့လက္ေတြ႔ႏိုင္ငံေရး၏လက္သည္မွာ အာဏာျပႆနာမွန္း ဦးၾကည္ေမာင္လိုေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႔က အလြန္အေလးအနက္ထားခဲ့၊ သိခဲ့ၾက၏။ ဦးၾကည္ေမာင္ထိုသို႔သိမွန္း စစ္ဗိုလ္ေတြကလည္းသိထား၏။ ဤတြင္ ယိုးမယ္ဖြဲ႔ဖို႔ရမယ္ရွာေတာ့ ဦးၾကည္ေမာင္ကို ေတြ႔၏။ အမွန္က ဤကိစၥသည္ ဦးၾကည္ေမာင္ႏွင့္မဆိုင္၊ အာဏာႏွင့္သာဆိုင္၏။ ဦးၾကည္ေမာင္ကိစၥမဟုတ္။ “အာဏာကိစၥ”။ ဤမွ် သိသိႏွင့္မ်က္ေစ့စံုမွိတ္ကာ ထို(၉ဝ)ရလဒ္ကို ႏိုင္ငံ့သမိုင္းထဲမွာပဲ ထားထား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ျပန္တမ္းထဲမွာထားထား၊ ထားလို႔ရ၏။ ထားသူတို႔ ထားခဲ့လိုက္ၾကၿပီျဖစ္၏။ ထားခဲ့ၿပီမို႔ ေျပာေနစရာမလို ဆိုလွ်င္ေတာ့မဟုတ္ေသး။ ခုေတာင္ ေျပာရၿပီမဟုတ္လား။

(၂ဝ၁၂)ၾကားျဖတ္ဝင္တာက်ေတာ့ အာဏာယူဖို႔မဟုတ္ေတာ့။ ယူခ်င္လို႔မရေတာ့။ အာဏာရႏိုင္ေျခရွိမႈေအာက္ကဝင္ခဲ့တာ မဟုတ္ေတာ့။ ရွိေနသည့္အစိုးရကိုအသိအမွတ္ျပဳ၊ ဆြဲၿပီးသားဖြဲ႔စည္းပံုကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္္၊ ဖြဲ႔ၿပီးသားလႊတ္ေတာ္ထဲ အိမ္ျဖည့္သေဘာဝင္ထိုင္ေပးဖို႔။ မိမိဘက္က ဤမွ်သာ။ (“ဒီ့ထက္မက”ဆိုသူမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါ၏) သူ႔ဘက္ကၾကေတာ့ ခိုင္၏။ ခ်ည္ၿပီးသားတုတ္ၿပီးသား။ “ေလးစားလိုက္နာ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျဖစ္”အေရးမႀကီး။ ဒါေတာင္ ေနာက္ဆံုး “ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္”ႏွင့္ အႏိုင္ပိုင္း ခံလိုက္ရသည္မဟုတ္လား။ ဒီ့မတိုင္ခင္ကလည္း တင္ေရး/မတင္ေရးအစေတြ ပလူပ်ံေအာင္ထြက္လာ၏။ ေနာက္ဆံုး တင္ေရးက ေပါက္ေကာင္ပြင့္ခဲ့၏။ တခါ မွတ္ပံုတင္ ၿပီး ၾကားျဖတ္ဝင္မယ္ဆိုေတာ့ မဝင္ခင္မွာ ဝင္-ျပင္ ႏွင့္ ျပင္-ဝင္ အႀကိတ္အနယ္။ ေနာက္ဆံုး ဝင္-ျပင္လိုင္းက်၏။ အမွန္က ဝင္-ျပင္ႏွင့္ ျပင္-ဝင္ေတြတို႔သည္ တင္/မတင္ကာလကပင္ အစပ်ိဳးၿပီးသား။ ဒီလိုႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ေရး၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးေႂကြးေၾကာ္သံႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲဝင္သြား၏။ ျပည္တြင္းစစ္မီးလည္းေတာက္ဆဲ၊ ၂ဝဝ၈ ဥပေဒလည္းစိုးမိုးဆဲ၊ ဖြဲ႔စည္းပံုလည္း ပံုမပ်က္ရွိေနဆဲ။

ဆိုေတာ့ ၾကားျဖတ္ဝင္ျခင္းသည္ အာဏာကိစၥလို႔ တိတိပပေျပာဖို႔ခက္၏။ သူ႔စိတ္ႀကိဳက္တည္ေဆာက္ၿပီး၊ အထိုင္ခ်ထားသည့္အာဏာကို ၿဖိဳခ်ဖို႔အသာထား ထိပါးလို႔ပင္မရေသး။ သည္အေနအထားမွာ “အာဏာစကား”ေျပာလို႔မျဖစ္။ “အာဏာလႊဲေပး”ေျပာလို႔မရ။ ဒီေတာ့ “စစ္ဗိုလ္ ေတြနဲ႔တည့္ေအာင္ေပါင္း”ပဲ ေျပာရေတာ့မည္။ ခု “သမၼတျဖစ္ခ်င္သည္၊ အာဏာလိုအပ္သည္”ဟုေျပာင္းလာ၏။ ေကာင္း၏။ ႀကိဳဆို၏။ ထို စကားက အႏွစ္ႏွဆယ္ေက်ာ္အၾကာကပင္ ၾကားခ်င္သည့္စကား။ စိတၱဇနာမ္ျဖစ္ေသာ၊ စစ္တပ္ဝါဒျဖန္႔စကားလံုးျဖစ္သည့္ “အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရး” ဆိုသည္ကိုလႊတ္ခ်ၿပီး “အစိုးရျဖစ္ခ်င္တယ္၊ အာဏာလိုအပ္တယ္” ကို အတိအလင္းထုတ္ေျပာလိုက္သျဖင့္ ရွင္းသြားၿပီဟု ယူဆ၏။ အစိုးရျဖစ္ခ်င္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကိစၥသည္“မက္”စရာမဟုတ္။ “လိုအပ္ခ်က္” သာျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ထို လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ျဖစ္ခ်င္သည့္သမၼတအတြက္ ေက်ာ္နင္းရမည့္ကန္သင္းတို႔ကား ထူထူေျပာေျပာ။  

ဥပေဒျပဳေရးဘက္ကၾကည့္လွ်င္လည္း (၉ဝ)တုန္းကလို “ဥပေဒျပဳေရး”ေျပာမရ။ “ဥပေဒစိုးမိုးေရး” ေျပာင္းရ၏။ မေျပာင္းလို႔မရ။ ကိုယ့္ေရြးလမ္းႏွင့္ကိုယ္ ျဖစ္ေန၏။ သို႔ေသာ္ ဘယ္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးလဲ။ ဘယ္ပံုစိုးမိုးေအာင္ လုပ္မလဲဆိုသည္ကေတာ့ သဲသဲကြဲကြဲမရွိလွ။ “တရား”ဥပေဒစိုးမိုးဖို႔ဆိုလွ်င္ “စိုးမိုးမည့္” ဥပေဒသည္ “တရားမွ”ျဖစ္မည္။ ဥပေဒစိုးမိုးသည့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေကာင္းမွန္း လူတိုင္းသိသလို၊ ေကာင္းသည့္(တရားသည့္) ဥပေဒစိုးမိုးမွ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း လူတိုင္းသိၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးတြင္ တိက်ရွင္းလင္းသည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္လို၏။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ “ဘယ္သူျပဳသည့္ ဘာဥပေဒ၊ ဘယ္သူေတြအေပၚစိုးမိုးမွာလဲ”ဆိုသည့္ အေမးတို႔ႏွင့္သာ လံုးလည္ေနလိမ့္မည္ထင္၏။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ဆိုင္သည့္ (ဦး)ေအာင္ထူး-ေရွ႔ေနေရးသည့္စာကို ဤေနရာတြင္ ေကာက္ႏႈတ္ကိုးကားခ်င္၏။ သူက …. ဥပေဒစိုးမိုးေရး၏အေျခခံမွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို အဓိကထားသည္။ တရားမွ်တမႈ၏အေျခခံမွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူအား အဓိက ထားသည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို တကယ္တန္းလိုက္နာက်င့္သံုးလွ်င္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား အျပစ္ေပးကို ေပးရပါမည္။ ေရွာင္လႊဲ၍မရပါ။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား အျပစ္ေပးေရးမူကိုက်င့္သံုးျခင္းမွာ ထိုသူအား အာဃာတထားလို၍မဟုတ္။ အျပစ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ကိုယ္တိုင္ ေနာင္တရသြား ေစခ်င္သည့္အျပင္ အျခားသူမ်ားကလည္းသင္ခန္းစာယူ၍ ေနာင္ကိုအလားတူျပစ္မႈမ်ားထပ္မံမက်ဴးလြန္ေစရန္ ဟန္႔တားလို၍ျဖစ္သည္။ 

ျပန္ေကာက္ရလွ်င္ ျဖစ္ခဲ့သမွ်ကိစၥတို႔သည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္အာဏာျပႆနာ။ ဦးၾကည္ေမာင္က ထိုႏွစ္ခုကို တစ္ခုတည္းျဖစ္မွန္း ေသခ်ာထားသူ။ (၉ဝ)ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး အာဏာ မအပ္ရတာက“ႏူးရင္ဘာ့ခ္”ေၾကာင့္ဟု ဦးၾကည္ေမာင္အားလက္ၫိႈးထိုးယိုးစြပ္သည့္ “အာဏာမက္”သူတို႔၏ႏႈတ္ထြက္စကားကို တရားလုပ္ေျပာလာေသာက်ေနာ့္မိတ္ေဆြအား ေသခ်ာဃဏ ျဖစ္ေစခ်င္လွ၏။

မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ (ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္ ၂ဝ၁၃)
လႊတ္ေတာ္ထဲ (ဝင္)တာကအရင္၊ ဖြဲ႔စည္းပံု(ျပင္)တာကေနာက္(ဝင္-ျပင္)။
ဖြဲ႔စည္းပံု(ျပင္)တာကအရင္၊ လႊတ္ေတာ္ထဲ(ဝင္)တာကေနာက္(ျပင္-ဝင္)။
စာကိုး- (ဦး)ေအာင္ထူး- https://www.facebook.com/ahtoo1