Tuesday, November 10, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ပဥၥမတြဲ၊ အခန္း(၈)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ပဥၥမတြဲ၊ အခန္း(၈)
နယ္စည္းရံုးေရးေဟာေျပာပြဲမ်ား
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ကို နယ္မ်ားက ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ေမလပိုင္းမွစ၍ လာေရာက္စည္းရံုးေဟာေျပာေပးရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ခြဲမ်ားဖြဲ႔စည္းေပးရန္ ဖိတ္ၾကားၾကပါေတာ့သည္။

ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသ (ပုသိမ္ခရိုင္)က ပထမဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ မအူပင္၊ က်ိဳက္လတ္၊ ဖ်ာပံု၊ ဘိုကေလး၊ ဇလြန္စသည့္ ၿမိ့ဳမ်ားသို႔လည္းေကာင္း၊ ပဲခူးတိုင္းအတြင္း ၿမိ့ဳအေတာ္မ်ားမ်ား - (ပဲခူး၊ ျပည္၊ ေပါင္းတည္၊ ေရႊေတာင္၊ ႀကိဳ႔ပင္ေကာက္၊ မင္းလွ၊ လက္ပံတန္း၊ သာယာဝတီၿမိ့ဳမ်ား)သို႔လည္းေကာင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းအတြင္းလည္း မႏၲေလး၊ ေက်ာက္ဆည္၊ ျမင္းၿခံ၊ သာစည္၊ ေပ်ာ္ဘြယ္၊ ရမည္းသင္း စသည့္ၿမိ့ဳမ်ားသို႔လည္းေကာင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ထားဝယ္၊ ၿမိတ္စသည့္ ၿမိ့ဳႀကီးမ်ားသို႔လည္းေကာင္း ထိုႏွစ္ တႏွစ္လံုးႏွင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းအထိ မရပ္မနားလွည့္လည္သြားခဲ့ရပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္မွာ တရုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်င္ေရး အမ်ိဳးသားေကာ္မတီဥကၠ႒လည္းျဖစ္ေနသျဖင့္ ထိုလုပ္ငန္းမွာလည္း ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လည္းဆက္စပ္ေနသျဖင့္ နယ္မ်ားတြင္ ထိုအဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ကို တဖြဲ႔တည္းလိုပင္သေဘာထား၍ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကရပါသည္။

နယ္မ်ားတြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ည - လူထုတရားေဟာပြဲမ်ားျပဳလုပ္ကာ ျပည္သူလူထုႀကီးအား ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲဝင္ရန္လံႈ႔ေဆာ္စည္းရံုးေဟာေျပာရာ တခါတရံ လူထုဆႏၵျပပြဲႀကီးမ်ားသဏၭာန္ ျဖစ္သြားတတ္ပါသည္။ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚက တခ်ိဳ႔ေဒသ မ်ားမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလာေရာက္ႀကိဳဆိုသည့္လူထုမွာ ကမ္းလံုးညႊတ္မွ်ပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ နယ္ေဒသအသီးသီးမွာရွိေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ စစ္ျပန္ရဲေဘာ္မ်ား၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ လက္လုပ္လက္စားေဈးသည္မ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား စသျဖင့္ အလႊာေပါင္းစံုမွ လူထုမ်ားပါဝင္လႈပ္ရွားလာၾကပါေတာ့သည္။

တခ်ိဳ႔ၿမိ့ဳမ်ားတြင္ ၿမိ့ဳလံုးကြ်တ္မွ် ထြက္ႀကိဳဆိုၾကၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔တေတြမွာ ၿမိ့ဳလယ္လမ္းမတေလွ်ာက္ လမ္းေလွ်ာက္သြားရၿပီး ႏႈတ္ဆက္ ၾကရပါသည္။ တခ်ိဳ႔ၿမိ့ဳရြာမ်ားတြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုႀကိဳဆိုသည့္အဖြဲ႔မ်ားက ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားဟစ္ေႂကြးၿပီးႀကိဳဆိုရာ လူထုဆႏၵျပပြဲႀကီး၊ လူထု စီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ပြဲႀကီးသဏၭာန္ ျဖစ္သြားပါေတာ့သည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ညပိုင္းေဟာေျပာပြဲမ်ားၿပီးသြားလွ်င္ တခ်ိဳ႔ရြာမ်ားက တက္လာသည့္ျပည္သူမ်ားသည္ မျပန္ၾကဘဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ ေတာင္းကာ သူတို႔ရဲ့အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကို တင္ျပေျပာဆိုၾကရာ တခါတရံ မိုးပင္လင္းသြားတတ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္သည္ ဤညပိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အလြန္ပင္သေဘာက်ခဲ့ပါသည္။ နယ္ျပည္သူလူထုႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ရင္းႏွီးစြာ နီးကပ္စြာေတြ႔ဆံုထိေတြခဲ့ရပါသည္။ ဤလိုမ်ိဳး ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္ရင္းႏွီးမႈအျပည့္ျဖင့္ မိမိအား သူတို႔စိတ္ဆႏၵ၊ ခံစားခ်က္မ်ားကို ဖြင့္ဟ ေျပာဆိုျခင္းခံရေသာ မည္သည့္မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္ပုဂၢိဳလ္မဆို ထိုျပည္သူလူထုႀကီးကို ေမ့ေပ်ာက္ႏိုင္ျခင္းလည္းမရွိ၊ သူတို႔၏ဆင္းရဲဒုကၡကို ေျဖရွင္းေပးလိုစိတ္၊ စာနာစိတ္ကိုလည္း ေမ့ေပ်ာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ထိုျပည္သူမ်ားအတြက္ ဘာပဲေပးဆပ္ရေပးဆပ္ရ၊ ေပးဆပ္ခ်င္သည့္ သႏၷိ႒ာန္မွာ ပိုမိုခိုင္မာ၍ပင္လာပါေတာ့သည္။ ျပည္သူလူထုသည္ ဤမွ်ပင္ အစြမ္းထက္ပါသည္။

ျပည္သူလူထုသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ လိုလားၾကပါသည္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ သူတို႔၏ အဓိကျပႆနာျဖစ္ေနသည္ ဆိုသည္ကိုလည္း သေဘာေပါက္ၾကသည္။ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ သူတို႔၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာျပႆနာအားလံုးသည္ ဤၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပႆနာေပၚတြင္တည္ရွိေနေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကပါသည္။ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္လည္းေတြ႔ခဲ့ရာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔က လိႈက္လွဲစြာႀကိဳဆိုေထာက္ခံေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ႀကီးအေနႏွင့္ ဆက္တိုက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ႏွင့္ သူတို႔အဖို႔ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ရြာပ်က္လွ်င္ ၿမိ့ဳကိုကပ္ႏိုင္သူမ်ားမဟုတ္၍ အလြန္ဒုကၡေရာက္ၾကရေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ႀကိဳးစားၾကပါလို႔ အလြန္လိႈက္လွဲစြာ ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ ျပည္သူလူထု၏ ဆင္းရဲ က်ပ္တည္းမႈမ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ထင္တာထက္ အမ်ားႀကီး ပိုမိုဆိုးဝါးတာေတြ႔ရပါသည္။ ျပည္သူလူထုသည္ ထို ၁၃ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလ အတြင္း သူပုန္အမည္တပ္ၿပီး ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဖိအႏွိပ္၊ အထုအေထာင္း၊ အခက္အခဲမ်ားၾကားတြင္ ႀကီးစြာေသာဇြဲႏွင့္ ရပ္တည္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေက်းလက္လူထုသည္ အျပဳတ္တိုက္ေရးဆိုတာကို အလြန္ရြံမုန္းၿပီး၊ မႏွစ္သက္တာကိုလည္း ေတြ႔ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္း အေျဖရွာ၍ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးေႂကြးေၾကာ္သံကို ေထာက္ခံၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဤကဲ့သို႔ လွည့္လည္ေဟာေျပာရာတြင္ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္အတူ ပုဂၢိဳလ္ ၃-၄ ဦး အလွည့္က် လိုက္ပါၾကပါသည္။ အမ်ားစု ပါၾကသူမ်ားမွာ စာေရးဆရာႀကီးဗန္းေမာ္တင္ေအာင္၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးလွဝင္း (ေနာင္ မဆလေခတ္ အထူးအရာရွိ)၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဗိုလ္အုန္းတင္ႏွင့္ဗိုလ္ေအာင္ႏိုင္၊ ဦးသန္႔ဇင္ (ေတာ္ဘုရားေလး)၊ က်ံဳမေငး သခင္တင္ေမာင္စသူတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ တခါတရံ ေရွ႔ေနႀကီးဦးထြန္းတင္လည္း ပါတတ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ နယ္မ်ားတြင္ ညတရားပြဲမ်ားက်င္းပရံုမက ထိုနယ္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ခြဲေလးမ်ားကိုလည္း ေဒသခံႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကိုအေျခခံ၍ ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ၾကပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔တေတြ ဤကဲ့သို တိုင္းျပည္တဝန္း လွည့္လည္စည္းရံုးေဟာေျပာလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုမွာ တခဲနက္ႀကိဳဆို ေထာက္ခံအားေပးၾကေသာ္လည္း၊ မနည္းလွေသာ အေႏွာင့္အယွက္၊ အဖ်က္အဆီးမ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကရပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားဖိတ္ေခၚသည့္ အဖြဲ႔ထဲတြင္ေရာ၊ ႀကိဳဆိုဧည့္ခံသည့္အဖြဲ႔ထဲတြင္ေရာ၊ တက္ေရာက္လာသည့္ လူထုပရိသတ္အတြင္းတြင္ေရာ၊ လမ္းခရီးတေလွ်ာက္မွာေရာ အထူးေထာက္လွမ္းေရးမ်ား၊ စံုေထာက္မ်ား၊ သတင္းေပးမ်ား ပါေနတတ္ပါသည္။

ထိုသူမ်ားက ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ခရီးစဥ္မ်ား အဆင္မေျပ၊ မေခ်ာေမြ႔ရန္၊ အဖုအထစ္မ်ားျဖစ္ရန္၊ လူထုက ကြ်န္ေတာ္တို႔အား ျပႆနာမ်ား မတင္ျပရဲရန္ အမ်ိဳးစံုေႏွာင့္ယွက္ၾကပါသည္။ တခါတရံ လူထုတရားေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္တပ္ဆင္သည့္ စကားေျပာခြက္မ်ား အသံ မထြက္တထြက္ ျဖစ္ေနေစရန္မ်ိဳး၊ တရားပြဲအနီးတြင္ကပ္၍ အၿငိမ့္ကတာမ်ိဳး၊ တရားပြဲက်င္းပရန္ေနရာ က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္းမရေအာင္ လုပ္တာမ်ိဳး၊ အေဆာက္အအံု (ဥပမာ-ရုပ္ရွင္ရံုမ်ား)မ်ား မငွားရမ္းရဲေအာင္ ပိုင္ရွင္မ်ားအားၿခိမ္းေျခာက္တာမ်ိဳးစသျဖင့္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုႏွင့္ ေႏွာင့္ယွက္ၾကပါသည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္သူမ်ားက ဒါေတြအားလံုးကို အန္တုရဲပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ဤခရီးမ်ားသြားေနစဥ္အတြင္း ကြ်န္ေတာ္ မသိေသာ ျပည္သူ အမ်ားအျပား၏ အကူအညီ၊ ေထာက္ခံမႈမ်ားကို မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ တခ်ိဳ႔သူမ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ့္နားကပ္၍ “ဘယ္သူဟာ စံုေထာက္၊ သူ႔ကို သတိထားပါ”ဆိုသည့္စကားမ်ိဳး။ “ေနာက္တြဲမွာ စစ္စံုေထာက္ႏွစ္ေယာက္ပါတယ္” ဆိုသည့္သတင္းမ်ိဳး။ “ဘယ္သူကေတာ့ ဘယ္တုန္းက သစၥာေဖာက္ဖူးတယ္”ဆိုတာမ်ိဳး ေျပာၾကပါသည္။ တခ်ိဳ႔စာလိပ္ကေလးမ်ား အိတ္ထဲထည့္ေပးလိုက္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္နား တိုက္ရိုက္မကပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ့္နားပါသည့္တဦးဦးကို ေျပာဆိုတတ္ၾကပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ေထာက္လွမ္းေရး မ်ား၏ အႏၲရာယ္၊ မိမိတို႔အတြင္းဝင္၍လႈပ္ရွားေနေသာသူမ်ား၏အႏၲရာယ္မွ အေတာ္အတန္လြတ္ကင္းခဲ့ၾကရပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ဤအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳး အမ်ားအျပား ႀကံဳခဲ့ရပါသည္။

ယခုေနာက္ပိုင္း ကြ်န္ေတာ္သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေၾကာင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ဗမာလူမ်ိဳး မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရင္း “တခ်ိဳ႔လူမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သိပ္လူကဲခတ္ေတာ္တယ္။ တခ်ိဳ႔ေထာက္လွမ္းေရးေတြ၊ သူလွ်ိဳေတြ ဆိုရင္ သူအရင္သိတတ္တယ္”လို႔ ေျပာၾကပါသည္။ ဤတြင္ ကြ်န္ေတာ္စဥ္းစားမိသည္မွာ သူ႔ကိုလည္း ကြ်န္ေတာ့္ကို ျပည္သူေတြက အနားကပ္ ေျပာၾကသလိုေျပာတာလည္းပါႏိုင္ေၾကာင္း ထင္ျမင္မိပါသည္။ ေနာက္တေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္စဥ္းစားမိသည္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လႈပ္ရွားလုပ္ကိုင္ေနေသာႏိုင္ငံေရးမွာ ျပည္သူလူထုအတြက္၊ လူထုအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ျဖစ္ေလရာ လူထုကိုဆန္႔က်င္ေသာ၊ လူထုကို ရန္သူလိုသေဘာထားေသာသူမ်ား (ဥပမာ-ေထာက္လွမ္းေရး၊ သူလွ်ိဳ၊ သတင္းေပးမ်ား)၏ အေျပာအဆို၊ အျပဳအမူမ်ားမွာ ဘယ္ေလာက္ပင္ ဟန္ေဆာင္ေကာင္းေစကာမူ၊ တကြက္မဟုတ္တကြက္မွာ ေပၚလာတတ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္ အေတြ႔အႀကံဳအရေတာ့ အထူးသျဖင့္ လူထု၏ ဒုကၡေဝဒနာကို မခံစားႏိုင္၊ မစာနာႏိုင္ႏွင့္ လက္လြတ္စပယ္ေျပာတတ္ဆိုတတ္၊ လုပ္တတ္ကိုင္တတ္သူမ်ားသည္ လက္ရွိေထာက္လွမ္းေရး ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေနာင္တေန႔ ေဖာက္ျပန္သြားသူမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးမုန္တိုင္းကလည္း အလြန္ျပင္းထန္ေလရာ အေျခခံစိတ္မ်ား တေကြ႔မဟုတ္တေကြ႔ ဖ်တ္ခနဲဖ်တ္ခနဲေပၚလာတတ္ၿပီး အဆင့္တဆင့္ေရာက္သည့္အခါ သစၥာေဖာက္မ်ား ျဖစ္သြားၾကပါေတာ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ျပတ္သားျပင္းထန္ပါက၊ သတိအလြန္ထားပါက အေတာ္ေစာေစာကပင္ လူတေယာက္၏စိတ္ေနစိတ္ထားကို အကဲျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္၏အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ား တခါတရံ မွားယြင္းတတ္သည္ လည္း ရွိပါသည္။


0 comments:

Post a Comment