Sunday, November 8, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ပဥၥမတြဲ၊ အခန္း(၆)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ပဥၥမတြဲ၊ အခန္း(၆)
ပဥၥမပိုင္း
ဤေနရာတြင္ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္လာသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရရွိခဲ့သည့္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကြ်န္ေတာ္၏အျမင္အခ်ိဳ႔ကို တင္ျပ လိုပါသည္။

ဤလြတ္လပ္ေရးရဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဗမာျပည္သူမ်ား တေလွ်ာက္လံုးတိုက္ပြဲဝင္လာရတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ နယ္ခ်ဲ႔စနစ္ေအာက္မွ လံုးဝ လြတ္ေျမာက္သည့္ ဒီမိုကေရစီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ၊ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံသစ္တည္ေထာင္ဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္ကို တေလွ်ာက္လံုး ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။

သို႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေတာင့္တႀကီးေတာင့္တခဲ့သည့္လြတ္လပ္ေရးကို ရၿပီးေနာက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းစစ္မီးႀကီး ေတာက္ေလာင္ၿပီး ျပႆနာေပါင္းစံုႏွင့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားဆိုက္ေရာက္လာပါေတာ့သည္။ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးကို တညီတညြတ္တည္း တက္ညီလက္ညီမလုပ္ႏိုင္ၾကေတာ့ဘဲ အခ်င္းခ်င္းကြဲၿပဲ၊ သတ္ျဖတ္၊ စစ္မက္ခင္းၾကရပါေတာ့သည္။

ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ရျခင္း အဓိကအေၾကာင္းမွာ နယ္ခ်ဲ႔သမားႏွင့္နယ္ခ်ဲ႔စီးပြားေရးစနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရပါသည္။ နယ္ခ်ဲ႔သမားမ်ားသည္ လြတ္လပ္ခါစ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းေၾကာင္းအတိုင္းခ်ီတက္ၿပီး အမွီခိုကင္းေသာအမ်ိဳးသားစီးပြားေရးစနစ္ထူေထာင္မွာကို အလြန္စိုးရိမ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ တိုးတက္ထြန္းကားလာမွာ အလြန္စိုးပါသည္။ ဒီမိုကေရစီတိုးတက္ထြန္းကားလာပါက ျပည္သူလူထုႀကီးသည္ မိမိတို႔၏ အက်ိဳး စီးပြားအတြက္ စည္းရံုးလႈပ္ရွားလာၾကၿပီး နယ္ခ်ဲ႔နွင့္ အားလံုးအဆက္ျဖတ္ေတာက္ကာ ႀကီးမားတဲ့နယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်င္ေရး ေရစီးေၾကာင္းထဲမွာ တခဲနက္စုေပါင္းညီညြတ္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးကို အဆံုးထိတိုက္ပြဲဝင္ၾကမည္ကို သူတို႔နားလည္ၾကသည္။

ဗမာျပည္တြင္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ လက္နက္ကိုင္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးႏွင့္ ၁၉၄၅ - ၄ရ ခုႏွစ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခါင္းေဆာင္ေသာ လူထုတိုက္ပြဲႀကီးမ်ားကို ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး ေပၚေပါက္လာသည့္ ကိုလိုနီႏိုင္ငံမ်ား၏ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲဒီေရအရွိန္ေၾကာင့္ ကိုလိုနီႏိုင္ငံမ်ားကို လြတ္လပ္ေရးေပးဖို႔ျဖစ္လာေသာအခါ လြတ္လပ္ေရးအလံ၊ လြတ္လပ္ေရးသီခ်င္းစတဲ့ အေပၚယံအခ်က္အလက္ကိုသာေပးခ်င္ၿပီး အႏွစ္သာရျဖစ္တဲ့ သူတို႔၏စီးပြားေရးကိုထိန္းသိမ္းဖို႔ ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႔ႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္းေပါင္းစံု သံုးခဲ့ပါေတာ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဗမာျပည္ နယ္ခ်ဲ႔ၾသဇာေအာက္က အျပတ္အသတ္ရုန္းထြက္ၿပီး အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးကို တည္ေထာင္ခ်င္ၿပီး တကယ္လည္း တည္ေထာင္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ သူ႔အစိုးရတဖြဲ႔လံုးကို လုပ္ႀကံံသတ္ျဖတ္ ျပလိုက္ပါသည္။ ဤလုပ္ႀကံံမႈသည္ ဗမာျပည္ကိုသာမက အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးမ်ားအတြက္ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားအားလံုးကို နယ္ခ်ဲ႔သမားမ်ားက ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ၿခိ္မ္းေျခာက္ျပလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

နယ္ခ်ဲ႔သမားမ်ားက မိမိတို႔၏အက်ိဳးစီးပြားကို တိုက္ရိုက္ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္သည့္ မိမိတို႔ၾသဇာမကိုက္ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံငယ္ေလးမ်ားမွ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိို ဤနည္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ႀကံံသတ္ျဖတ္လာသည္မွာ ယခုတိုင္ျဖစ္ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚမွ ဖယ္ရွားၿပီးလိုက္ေသာအခါ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႔သမားမ်ား၏ ေျပာင္ေျမာက္လွသည့္ ေနာက္ ႏိုင္ငံေရးအကြက္တကြက္ ထပ္ေပၚထြက္လာပါသည္။

ဤသည္မွာ ဗမာျပည္သူေတြရဲ့မ်က္စိထဲတြင္ အဂၤလိပ္အလိုေတာ္ရိ၊ နယ္ခ်ဲ႔ေနာက္လိုက္ဟုေပၚလြင္ၿပီးသားသူမ်ား (ဥပမာ-ဘႀကီး ဘေဖတို႔) ကို စြန္႔ပစ္လိုက္ၿပီး ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲအတြင္းက လြတ္လပ္ေရးသူရဲေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ျပည္သူက တစံုတရာအသိအမွတ္ျပဳထား သူမ်ားကို ၎တို႔၏လက္ေဝခံအသစ္အျဖစ္ ေမြးျမဴယူလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ဦးႏုႏွင့္ ဖဆပလအဖြဲ႔ကို အာဏာအပ္လိုက္ပါ ေတာ့သည္။ ဦးႏုသည္ လူမြဲတို႔၏ ထြက္ရပ္လမ္းဆိုေသာစာအုပ္ကို ဘာသာျပန္ခဲ့မႈ၊ သခင္ႏုအျဖစ္ တို႔ဗမာအစည္းအရံုးေခတ္တြင္ လႈပ္ရွားခဲ့မႈ၊ ကိုႀကီးႏုအျဖစ္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ေက်ာ္ၾကားခဲ့မႈစတာမ်ားေၾကာင့္ ဗမာျပည္သူလူထုအတြင္းမွာလည္း တစံုတရာၾသဇာ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိေရွ႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို သတ္ျပထားျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ သူ႔ပင္ကိုယ္ အေျခခံရပ္တည္ခ်က္ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ဦးႏုသည္ ေပ်ာ့ညံ့ယိမ္းယိုင္ၿပီး နယ္ခ်ဲ႔အဂၤလိပ္ကို အလြန္လိုက္ေလ်ာေစ့စပ္ကာ ႏု-အက္တလီစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။

ထိုစဥ္က ကြ်န္ေတာ္တို႔တေတြ နယ္ခ်ဲ႔သမားႏွင့္မေစ့စပ္ဘဲ လြတ္လပ္ေရးကို ဆက္လက္အျပတ္အသတ္တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ပါက ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္စရာအေၾကာင္းမရွိေပ။

သို႔ေသာ္ ႏု-အက္တလီစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုလာၿပီးေနာက္ ဤစာခ်ဳပ္ကိုလက္ခံသူ၊ လက္မခံသူ ကြဲၾကရာက ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးျဖစ္ေပၚလာခဲ့ ေပသည္။ ထိုစဥ္က ႏု-အက္တလီစာခ်ဳပ္ကို လက္မခံသူမ်ား၊ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႔သမားေပးေသာလြတ္လပ္ေရးသည္ ႏိုင္ငံေရးအရပင္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးအရမလြတ္လပ္ဟု ေျပာဆိုမိခဲ့သူမွန္သမွ်ကို “ကြန္ျမဴနစ္တံဆိပ္”တပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ သက္သက္ ဖဆပလအစိုးရကို ဆန္႔က်င္ခ်င္လို႔၊ ဆူပူခ်င္လို႔ဟု သမုတ္ခဲ့ပါသည္။

(၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ အေရးေတာ္ပံုႀကီးအတြင္း က်င္းပခဲ့သည့္ မဆလ၏ ေနာက္ဆံုးအစည္းအေဈးတြင္ မဆလပါတီဥကၠ႒ႀကီးဦးေနဝင္းက အဂၤလိပ္ေတြက က်ဳပ္တို႔ကိုေပးခဲ့တဲ့လြတ္လပ္ေရးဟာ ႏိုင္ငံေရးအရလြတ္လပ္တာပဲျဖစ္ၿပီး၊ စီးပြားေရးက်ေတာ့ လြတ္လပ္ခြင့္မေပးခဲ့ပါဘူးလို႔ ဝန္ခံေျပာဆိုသြားတာကို အံ့ၾသဖြယ္ၾကားရပါသည္)
ထိုကဲ့သို႔ နယ္ခ်ဲ႔သမားႏွင့္ေစ့စပ္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေသာ္လည္း ကိုယ္ပိုင္ အမ်ိဳးသား စီးပြားေရးကိုေအာင္ျမင္ေအာင္ မထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ တိုင္းျပည္၏စည္းလံုးညီညြတ္ေရးၿပိဳကြဲေအာင္ ဖဆပလ လက္ယာဂိုဏ္းက ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္ကို ယခုအခါ ဦးႏုေရးသည့္ တာေတစေနသားတြင္ အေတာ္ျပည့္ျပည့္စံုစံုေတြ႔ရပါသည္။ တကယ္ေတာ့ ဦးႏုသည္ ကိုယ္လြတ္ရုန္းၿပီး ေရးျခင္းသာျဖစ္ကာ၊ ထိုစဥ္က ဦးႏုလည္း အလိုတူအလိုပါပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုစဥ္က ဗမာ့ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚတြင္ေရာက္ရွိေနသည့္ ဗမာ့ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အားလံုးမွာလည္း အသက္အရြယ္ ငယ္ရြယ္ႏုနယ္ခဲ့ ၾကၿပီး၊ စိတ္ဓာတ္မာန္မာနေတြကလည္း အၿပိဳင္အဆိုင္ႀကီးမားေနခဲ့ၾကပါသည္။ နယ္ခ်ဲ႔သမား၏ပရိယာယ္ေဝဝုစ္ကိုလည္း မျမင္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးမွာ ၿပိဳကြဲသြားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးၿပိဳကြဲလွ်င္ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးကို လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိၿပီး အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးကိုလည္းမၿပိဳကြဲေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္သည့္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုမွာလည္း ထိုအခ်ိန္က လုပ္ႀကံံခံလိုက္ရၿပီးျဖစ္ေပသည္။

ထိုသို႔ ႏိုင္ငံေရးအရ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးႀကီးၿပိဳကြဲၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါ က်န္အက်ပ္အတည္းေပါင္းစံုလည္း က်ေရာက္လာၿပီး ဖဆပလအစိုးရမွာ လံုးဝပင္ နယ္ခ်ဲ႔ၾသဇာခံ၊ အမွီခိုခံ ျဖစ္သြားရပါေတာ့သည္။

ဥပမာ - ထိုေခတ္အခ်ိန္က ဗမာျပည္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို ၾကည့္ပါ။ ပထမအခ်က္မွာ နယ္ခ်ဲ႔သမားမ်ားက ကိုလိုနီေဟာင္းက စီးပြားေရးအေျခခံမ်ားကို ပံုစံသစ္တမ်ိဳးႏွင့္ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။ ဖဆပလအစိုးရအေနႏွင့္ ဘီ-အို-စီ ကုမၸဏီႏွင့္ နမၼတူေဘာ္တြင္း မ်ားတြင္ ဖက္စပ္လုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကိုတန္ဖိုးျဖတ္ၿပီး အစိုးရက တဝက္ကိုအစုထည့္ဝင္ၿပီး ဖက္စပ္ကုမၸဏီထူေထာင္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူပိုင္လုပ္ရမည့္အစား ကိုလိုနီေဟာင္းက နယ္ခ်ဲ႔စီးပြားေရးကို တရားဝင္တည္ရွိေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြအရင္းစိုက္ထုတ္ၿပီး လုပ္ေပးခဲ့ၾကရပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႔သမားမ်ားကိုကာကြယ္ေပးၿပီး လုပ္ငန္း တိုးခ်ဲ႔အျမတ္ယူဖို႔အတြက္ လုပ္ေပးခဲ့ရပါသည္။

ထို႔အျပင္ နယ္ခ်ဲ႔သမားမ်ားကေစလႊတ္ခဲ့သည့္ အႀကံေပးဆိုသူမ်ား၊ စီးပြားေရးအကူအညီ၊ ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြစတာမ်ားမွာလည္း သူတို႔၏ စီးပြားေရးစက္ကြင္းထဲကမလြတ္ႏိုင္ေအာင္ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးသည့္လက္နက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗမာျပည္အေနႏွင့္ လြတ္လပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံမွရသည့္ စပါးမ်ားေရာင္းရေငြေပၚမွာ ထိုစဥ္က စပါး ေစ်းလည္း အလြန္ေကာင္းသည့္အတြက္ အျမတ္အစြန္းအလြန္ပင္ရခဲ့ပါသည္။ ထိုအျမတ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ႏိုင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ဒါေတြကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ နယ္ခ်ဲ႔သမားမ်ားသည္ ျပည္တြင္းေဖာက္ျပန္ေရးသမားမ်ား၊ မကၽြမ္းက်င္ သူမ်ား၊ မရိုးသားသူမ်ားႏွင့္ လမ္းလႊဲဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူမ်ားရရွိထားသည့္အျမတ္ေငြမ်ား ေရထဲ အလဟေမ်ာသြားေအာင္ လုပ္ၾက ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ကုေဋႏွစ္ရာေက်ာ္ကုန္က်သည္ဟုဆိုေသာ ျပည္ေတာ္သာစီမံကိန္းမွာ ဤနည္းျဖင့္ လမ္းလႊဲဖ်က္ဆီးသည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ဦးႏုက လူတကိုယ္၊ တိုက္တလံုး၊ ကားတစီး၊ လခ ရွစ္ရာက်ပ္ျဖင့္ ျပည္ေတာ္သာေစရမည္ဟု ကတိေပး ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ဖူးပါသည္။

ဖဆပလအစိုးရအေနႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားကိုေရးဆြဲဖို႔ အေမရိကန္အႀကံေပးမ်ားကိုေခၚဖိတ္ၿပီး စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲခိုင္းရာ အလြဲလြဲ အေခ်ာ္ေခ်ာ္ေတြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ပစ္ၾကပါသည္။ အဓိကကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးတြင္မျမွဳပ္ႏွံဘဲ ကုန္ပစၥည္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းပန္း အေဆာက္အအံုလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေငြအရင္းအႏွီးမ်ားျမွဳပ္ႏွံလိုက္ပါသည္။ တကယ္ေတာ့ ထိုကဲ့သို႔ လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ျခင္းမွာလည္း နယ္ခ်ဲ႔ သမားမ်ား၏ စီးပြားေရး၊ ဖိႏွိပ္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ပင္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားစက္မႈလက္မႈ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း ေစတနာမမွန္တာမ်ားကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ- သမိုင္းခ်ည္စက္ႀကီးကို ကမၻာ့ဘဏ္ကေခ်းေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္သည္။ သံုးကုေဋနီးပါး ကုန္က်သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ထိုစက္ႀကီးမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ စက္အေဟာင္းႀကီးျဖစ္သည္။ ထိုစက္ႏွင့္လည္ရမည့္ ဝါဂြမ္းမွာလည္း အေမရိကန္ဝါဂြမ္းႏွင့္မွ အထည္ရက္လုပ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္မွဝါဂြမ္းကို မွာယူတင္သြင္းရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝါဂြမ္းေဈးကို အေမရိကန္က ႀကိဳက္သလိုကစားႏိုင္သည္။ သို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္အရံႈးေပၚသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြ အရင္းမေျပာႏွင့္ အတိုးေတာင္မဆပ္ႏိုင္။ ထို႔အတူ အဂၤလိပ္ႏွင့္ဖက္စပ္တည္ေထာင္သည့္ ဘီ-ပီ-အိုင္ ေခၚ ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံု၊ သံရည္ႀကိဳစက္ စတာမ်ားမွာလည္း ဒီလိုပင္ ျပႆနာေပါင္းစံု ေပၚပါသည္။
နယ္ခ်ဲ႔ဘဏ္တိိုက္ႀကီးမ်ားအားလံုးကိုလည္း ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ထားရွိခြင့္ျပဳၿပီး၊ ၎တို႔၏ ႀကီးမားလွသည့္ေငြအရင္းအႏွီးမ်ားျဖင့္ ဗမာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးထဲတိုးဝင္လာသည္ကို လက္ပိုက္ၾကည့္ေနခဲ့ၾကရပါသည္။

ျပည္တြင္းစစ္ကိုလည္း ဖဆပလက တအားဖိတို္က္ေနသျဖင့္ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားဝယ္ယူရန္ ေငြမလံုေလာက္သည့္အခါ ကမၻာ့ ဘဏ္စသည့္ နယ္ခ်ဲ႔ဘဏ္အရင္းအႏွီးမ်ားကိုအားကိုးၿပီး အတိုးႀကီးေပး ေငြေခ်းရသည္။ ဝယ္ယူရသည့္ပစၥည္းမ်ားကလည္း နယ္ခ်ဲ႔သမား မ်ား၏ လက္နက္ၿပိဳင္ဆိုင္တပ္ဆင္မႈေၾကာင့္ ေခတ္မမီေတာ့သည့္ (သူတို႔အတြက္လည္း အသံုးမက်ေတာ့ဘဲ ပိုလွ်ံေနသည့္) စစ္လက္နက္ ပစၥည္းမ်ားကို သူတို႔ႀကိဳက္ေဈးႏွင့္ ဝယ္ယူရျပန္ပါသည္။ နယ္ခ်ဲ႔သမားမ်ားမွာ ဤနည္းျဖင့္ ပစၥည္းအေပၚမွာေရာ၊ ေခ်းေငြအေပၚမွာပါ ႏွစ္ထပ္ အျမတ္ရၾကပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမ်ားကေတာ့ မိေအးႏွစ္ခါနာ ျဖစ္ရပါ သည္။

ဤနည္းျဖင့္ ဖဆပလအစိုးရသည္ နယ္ခ်ဲ႔သမားႏွင့္ေပါင္း၍ စီမံကိန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လိုင္စင္အမ်ိဳးမ်ိဳးထြင္ကာ ဗ်ဴရိုကရက္အရင္းရွင္လူတန္းစား တရပ္ကို ေမြးျမဴေပးလိုက္ပါေတာ့သည္။ မိမိကိုယ္က်ိဳးစီးပြားတိုးတက္ေရးေပၚမွာသာ အေျခခံလာၾကသျဖင့္ ျပည္သူလူထုကို အားမကိုး ႏိုင္ေတာ့ဘဲ၊ နယ္ခ်ဲ႔သမားကိုသာ လံုးဝစီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး အားလံုးမွီခိုရသည့္အေျခအေန ျဖစ္လာပါသည္။ နယ္ခ်ဲ႔သမားမ်က္ႏွာသာ ၾကည့္ေနရသည့္ဘဝ ေရာက္ရပါေတာ့သည္။


0 comments:

Post a Comment