Friday, November 6, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ပဥၥမတြဲ၊ အခန္း(၁)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ပဥၥမတြဲ၊ အခန္း(၁)
ပဥၥမပိုင္း
            ၁၉၅၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လဆန္းမွာ ကြ်န္ေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိ့ဳ၊ စမ္းေခ်ာင္းရပ္၊ ဆီဆံုလမ္း၊ အိမ္အမွတ္ ၃၆သို႔ မဂၤလာဒံုဧည့္ခံေဂဟာမွ ေျပာင္းေရႊ႔သြားခဲ့ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္စုေဆာင္းထားသည့္ေငြေလးက သံုးေထာင္ေက်ာ္ေလာက္သာရွိ၍ ထိုအိမ္ဝယ္ရန္လိုအပ္သည့္ေငြကို ကြ်န္ေတာ့္အစ္ကိုႀကီးဦးပုက ထုတ္ေပးပါသည္။ ေနာင္က်မွ ကြ်န္ေတာ့္ေျမကြက္ကိုေရာင္းၿပီး ဆပ္ႏိုင္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္ဇနီး၏ဖခင္လည္း ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္ၿပီး၊ သူ႔မိခင္ ေဒၚတင္က ကြ်န္ေတာ္တို႔မိသားစုနွင့္အတူလိုက္ေနသည္ျဖစ္၍ သူတို႔ရဲ့ သံုးဆယ္အိမ္ႀကီးေပၚ လူငွားတင္ၿပီး၊ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂမ်ားကိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အခုေနမည့္ စမ္းေခ်ာင္းအိ္မ္ကိုသယ္ယူၿပီး သံုးစြဲခဲ့ရပါေတာ့သည္။

ကြ်န္ေတာ့္သားသမီးမ်ားကိုေတာ့ အိမ္နွင့္နီးသည့္ စိန္႔ဖီလိုမီနာကြန္ဗင့္ေက်ာင္း (ေနာင္စမ္းေခ်ာင္း အထက ၂)မွာ ထားပါသည္။ မိန္းကေလး ေက်ာင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေယာက်ာ္းေလးမ်ားကို ေလးတန္းအထိလက္ခံသျဖင့္ ေမာင္ႏွစ္မငါးေယာက္စလံုးကို အဲဒီေက်ာင္းမွာပဲ ထားလိုက္ ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္ႏွစ္မဝမ္းကြဲမ်ားမွာ ထိုေက်ာင္းထြက္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ထိုေက်ာင္းမွ ခရစ္ယာန္မယ္သီလရင္ဆရာမႀကီးမ်ားနင့္ရင္းႏွီးသျဖင့္ သူတို႔တာဝန္ယူေက်ာင္းအပ္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ သားသမီးမ်ားေက်ာင္းကိစၥၿပီးတာနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ ေရွ႔ေရးကိစၥအတြက္ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ရ ပါေတာ့သည္။

အဲဒီေခတ္ (ဖဆပလ အစိုးရေခတ္)တုန္းက ဒီမိုကေရစီလည္းအသင့္အတင့္ရွိေနတဲ့ကာလျဖစ္လို႔ ေရွ႔ေလွ်ာက္ တိုင္းျပည္နဲ႔ျပည္သူလူထု အတြက္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ လုပ္ႏိုင္တဲ့အခြင့္အလမ္းေတြ ရွိေနပါသည္။ ဒီအတြက္ ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တပ္က မထြက္မီ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာျပရန္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတရပ္ကို ကြ်န္ေတာ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

၁၉၅၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ကြ်န္ေတာ္ေနထိုင္ရာေနအိမ္တြင္ပင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းစာတိုက္ အသီးသီးမွ သတင္းေထာက္အေတာ္မ်ားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ အဓိကထားေျပာဆိုခဲ့မႈမ်ားကေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ အေပၚ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား မခိုင္လံုပံု၊ သက္ေသမျပည့္စံုပံု၊ အထူးသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ့္ကို စနစ္တက် တရားမွ်တမႈရွိစြာစစ္ေဆးျခင္း၊ ထုေခ်ခြင့္ ျပဳျခင္းမ်ားမရွိပံုေတြကို ကြ်န္ေတာ္ေျပာဆိုရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ေန႔သတင္းစာမ်ားတြင္ ကြ်န္ေတာ္၏ေျပာၾကားခ်က္အျပည့္အစံုကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပၾကၿပီး အယ္ဒီတာအာေဘာ္အခန္းမ်ားမွလည္း ကြ်န္ေတာ္၏ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္ေသာ ရံုးတင္စစ္ေဆးပါဆိုသည့္အခ်က္ကို အထူးအေလးေပးေရးသားၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လက္ဝဲဘက္ ယိမ္းသည့္ သတင္းစာမ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ားက ကြ်န္ေတာ္၏တိုင္းျပည္အေပၚ စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားအေပၚ အက်ယ္တဝင့္ ေရးသားၾက ပါသည္။ အခ်ိဳ႔တပ္မေတာ္တြင္းက ကြ်န္ေတာ့္ကိုေလးစားၾကည္ညိဳၾကသည့္ တပ္မွဴးတပ္သားမ်ားကလည္း ကြ်န္ေတာ္နဲ႔အတူ တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ပါဝင္ခဲ့ၾကပံု၊ ကြ်န္ေတာ္၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား စတာမ်ားကို အခန္းဆက္ေဆာင္းပါးမ်ားအျဖစ္ ေရးသားၾကပါသည္။

ထိုစဥ္က ဖဆပလအစိုးရအတြင္း ျခစားမႈ၊ လာဘ္စားမႈ၊ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္စြပ္စြဲမႈမ်ားနဲ႔ နာမည္ပ်က္စျပဳလာခ်ိန္နဲ႔လည္း တိုက္ဆိုင္ေနသျဖင့္ အစိုးရကိုတိုက္ခိုက္ေဝဖန္သည့္အရွိန္ျဖင့္လည္း ေရာေနပါသည္။

ထိုသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းေထာက္တဦးက ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ပတ္သက္၍ ကြ်န္ေတာ္၏သေဘာထားကိုေမးျမန္းရာ ကြ်န္ေတာ္က သီးျခားထုတ္ျပန္ပါမည္ဟုေျပာဆိုလိုက္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္မကၽြမ္းက်င္သည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးျပႆနာမ်ားကိုပါ အက်ယ္တဝင့္ အခ်ိန္ယူေလ့လာၿပီးမွ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္တြင္ (ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြ်န္ေတာ္၏သေဘာထား)ဆိုသည့္ စာတမ္း တေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။ ထိုစာတမ္းကို အပိုင္းမ်ားခြဲ၍သတင္းစာမ်ားကေဖာ္ျပၾကၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း စာအုပ္အျဖစ္ ထုတ္ေဝ ခဲ့ပါသည္။

ထိုစာတမ္းငယ္တြင္ အပိုင္းေလးပိုင္း ပါရွိပါသည္။

၁။ ပထမပိုင္းတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ ၁ဝ ႏွစ္ခရီးကို အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ကုန္ခါနီးမွစ၍တိုက္ခဲ့ရေသာ ေကအင္ဒီအိုတို႔ အပါအဝင္ အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ အလံျဖဴ၊  အလံနီ ကြန္ျမဴနစ္၊ ရဲေဘာ္ျဖဴ၊ ရခိုင္သူပုန္မ်ားစသည့္ တျပည္လံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ အႏွံ႔အျပားျဖစ္ခဲ့သည့္တိုက္ပြဲမ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၂။ ဒုတိယပိုင္းတြင္ ၎၁ဝ ႏွစ္ခရီးအတြင္း အစိုးရႏွင့္သူပုန္မ်ားႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္၏ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကိုေဝဖန္သံုးသပ္ထားၿပီး၊ အကယ္၍ ဤအတိုင္းဆက္တိုက္ခိုက္ပါက အနာဂတ္၏အလားအလာကို ကြ်န္ေတာ္ ေဝဖန္တင္ျပထားပါသည္။ ဤအပိုင္းတြင္ ကြ်န္ေတာ္က “ႏိုင္ငံေရးသည္ ျပည္တြင္းစစ္အတက္အက်၏ ေက်ာရိုးမ႑ိဳင္ျဖစ္သည္။ စစ္ေရးသည္ အေထာက္အကူအပိုင္းသာျဖစ္သည္။ သူပုန္အေရးနိမ့္ ေစမည့္ ထူးျခားသည့္ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈမပါဘဲ စစ္ေရးသက္သက္ျဖင့္သာရင္ဆိုင္ေနလွ်င္ သူပုန္အေရးမွာ အလြန္ရွည္ၾကာခက္ခဲ ႏိုင္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအစိုးရအေနနဲ႔ စစ္ေရးသက္သက္ခ်ည္းအားမကိုးဘဲ ႏိုင္ငံေရးအရႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း၊ ဤအတိုင္းဆက္သြားေနပါက ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ရွည္ၾကာသြားမည့္အလားအလာရွိေၾကာင္း၊ စစ္တပ္တိုးခ်ဲ႔ရ၍ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလည္း က်ဆင္းႏိုင္ေၾကာင္း” စတာမ်ားကို အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပ၊ ရွင္းလင္းျပၿပီး၊ စစ္ေရးသက္သက္ျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ၇ ႏွစ္ဆက္တိုက္လွ်င္လည္း၊ သူပုန္အင္အား မက်ဆင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေရးသားထားပါသည္။

၃။ တတိယပိုင္းတြင္ စစ္ႏွင့္ႏိုင္ငံေရး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ စစ္ႏွင့္ျပည္သူလူထု၊ စစ္ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏တာဝန္ ဆက္စပ္ ေနပံုမ်ားကို အက်ယ္တဝင့္ ေရးသားထားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ စစ္ႏိုင္ေရးအတြက္သာမက စစ္ကိုမူလ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မွ ေသြဖီမသြားေအာင္ႏွင့္ စစ္ၿပီးေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကာလတည္ေဆာက္ေရးအတြက္တာဝန္ရွိေၾကာင္းစတာေတြ ပါရွိပါသည္။ စစ္သည္ ျဖစ္ရန္လြယ္ကူေသာ္လည္း အၿပီးသတ္ရန္ခက္ခဲတတ္ေၾကာင္းႏွင့္ စစ္၏ဒဏ္ကို ျပည္သူလူထုက အဓိက ခံရေၾကာင္းေတြ ပါရွိပါသည္။

၄။ စတုတၳပိုင္းတြင္မူ လက္ရွိျပည္တြင္းစစ္ကို မည္ကဲ့သို႔အဆံုးသတ္သင့္သည္ကို ေရးသားတင္ျပထားပါသည္။ ထိုစဥ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု ေျပာၾကားသည့္မိန္႔ခြန္းကိုကိုးကားၿပီး ျပည္သူလူထုက စစ္အတြက္ေပးရေသာအဖိုးအခမ်ားကို ေထာက္ျပၿပီး “ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ရျခင္းအေပၚ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနနဲ႔ တာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနနဲ႔ စစ္နဲ႔ပတ္သက္၍ထင္ျမင္ယူဆပံု ေပါ့ဆမွားယြင္းျခင္း အေၾကာင္းရင္းမွာ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးရခါစ အေတြ႔အႀကံဳ၊ ဗဟုသုတနည္းပါးမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ကူးဆႏၵေတြကိုလည္းေကာင္း၊ ေဒါသ-ေမာဟမ်ားကို ေရွ႔ထားမိေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း မွားခဲ့ၾကပံု၊ ဘယ္သူေၾကာင့္၊ ဘယ္ဝါ့ေၾကာင့္ဟု ဆက္လက္အျငင္းမပြား သင့္ေတာ့ဘဲ အမွားဝန္ခံရံုမကဘဲ။ အမွားကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ျပင္ၾကရန္” တိုက္တြန္းထားပါသည္။

လက္ရွိႏိိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိတိုင္းျပည္အေျခအေန၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ရပ္တည္ေနရေသာအေျခအေနတို႔ကို တိတိက်က် ဆန္းစစ္ၾကည့္ရွဳၿပီး၊ ျပည္သူလူထုအနာဂတ္အက်ိဳးကို မဆန္႔က်င္ေစဘဲ၊ က်ိဳးေၾကာင္းမွ်တ၍ ယထာဘူတက်ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ရပ္စဲၾကရန္ တိုက္တြန္းထားပါသည္။ (ထိုအခ်ိန္က ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းဦးစီး၍ လႈပ္ရွားေနေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈ လူထုဆႏၵျပပြဲ ႀကီးမ်ားလည္း တၿခိမ့္ၿခိမ့္ႏွင့္ တႏိုင္ငံလံုးက်င္းပေနၾကပါသည္။)

ကြ်န္ေတာ္ထိုစာတမ္းေရးသားရန္ ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာကို အေသးစိတ္ေလ့လာေလေလ ျပည္တြင္းစစ္ေရရွည္ၿပီး ျပည္သူတို႔၏ဆင္းရဲဒုကၡ အႏၲရာယ္မ်ားကို ျမင္ေလေလျဖစ္ကာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္သာ အနာဂတ္ႏိုင္ငံသစ္ထူေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ပိုမို၍သေဘာေပါက္လာပါသည္။ လက္ရွိျပည္သူလူထုတို႔၏ ဒုကၡမ်ိဳးစံု ဆံုခ်က္ျဖစ္ေနသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးကို ျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားျပဳ ႏိုင္ငံေရးအေျခခံေပၚတြင္ရပ္စဲႏိုင္ပါက တိုင္းျပည္အေပၚအႀကီးမားဆံုးအက်ိဳးျပဳႏိုင္ခ်က္ဟုလည္း ယံုၾကည္လာမိပါသည္။
           
ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ကြ်န္ေတာ္သည္ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း၏ “ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရွစ္ဦးေကာ္မတီ”အဖြဲ႔ဝင္တခ်ိဳ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ၿပီး ထိုအဖြဲ႔ႏွင့္ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားရန္ စီစဥ္ပါေတာ့သည္။


0 comments:

Post a Comment