Friday, November 6, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ပဥၥမတြဲ၊ အခန္း(၂)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ပဥၥမတြဲ၊ အခန္း(၂)
ပဥၥမပိုင္း

သို႔ေသာ္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ပထမအႀကိမ္ ဗိုလ္ေနဝင္းဦးစီး၍စစ္အာဏာသိမ္းပြဲေပၚေပါက္လာရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ခက္ခဲ လာၿပီး ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ ထိုျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွစ္ဦးေကာ္မတီကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့ရသည္။

ဖဆပလ အစိုးရကြဲ၊ သန္႔ရွင္းအစိုးရတက္နဲ႔ အေျခအေနေတြရွဳပ္ေထြးေနရာမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းကို အာဏာလႊဲေျပာင္း ေပးသည္ဆိုကာ အိမ္ေစာင့္အစိုးရတက္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ေစာင့္အစိုးရကလည္း ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါ ရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးခဲ့သည္။

ထိုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကြ်န္ေတာ္သည္ တသီးပုဂၢလအမတ္ေဟာင္းအျဖစ္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ေတာင္ပိုင္း မဲဆႏၵနယ္မွပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါသည္။ သန္႔ရွင္း ဖဆပလ မွ သခင္စံေဝ၊ တည္ၿမဲ ဖဆပလ မွ ဗိုလ္စၾကာႏွင့္ ပမညတ မွႏုတ္ထြက္လာၿပီး တသီးပုဂၢလအျဖစ္ဝင္လာသည့္ ဦးေအာင္သန္း (ဗိုလ္ခ်ဳပ္အစ္ကို)တို႔ႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မဲဆြယ္တရားပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အစပထမပိုင္းတြင္ ကြ်န္ေတာ္က တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရး၊ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုသာ အေလးေပးေဟာေျပာရာ လူအမ်ားကႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းမရွိလွေပ။ ကြ်န္ေတာ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲကူညီေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ႏိုင္ငံေရးအရ တိုက္ခိုက္ေျပာဆိုေနၾကသည့္ တျခားအမတ္ေလာင္းမ်ား၏ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကို သြားေရာက္နားေထာင္ၾကၿပီး ကြ်န္ေတာ့္ကို ျပန္လည္ ေျပာျပကာ ျပန္ရွင္းလင္းေျပာၾကားရန္ တိုက္တြန္းၾကပါသည္။ သို႔ျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္မွာ ေနာက္ပိုင္းမဲဆြယ္တရားပြဲမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရေရာ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရပါ ေျပာဆိုမႈမ်ားပါဝင္လာရပါေတာ့သည္။ အထူးသျဖင့္ တည္ၿမဲဖဆပလ (ဆိုရွယ္လစ္မ်ား)အေၾကာင္း ေျပာေဟာသျဖင့္ တခ်ိဳ႔ျပည္သူမ်ား အသိနည္းေသးေသာအတြင္းေရးမ်ားပါသျဖင့္ လူအမ်ားအေတာ္သေဘာက်ၾကပါသည္။ မဲဆြယ္တရားပြဲမ်ားမွာလည္း အလြန္စည္ကားႀကီးက်ယ္လာပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲကူညီေရးအဖြဲ႔တြင္ ကြ်န္ေတာ္၏ ယခင္တပ္မေတာ္ထဲတြင္ တာဝန္အတူထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည့္ ရဲေဘာ္ ေဟာင္းမ်ား၊ တခ်ိဳ႔မွာ ေတာျပန္လက္နက္ခ်မ်ား၊ ထိုၾကည္႔ျမင္တိုင္ ေတာင္ပိုင္းမဲဆႏၵနယ္ ရပ္ကြက္အသီးသီးမွ ကြ်န္ေတာ့္အား ပုဂၢိဳလ္အရ ေလးစားၾကည္ညိဳသူမ်ား၊ တခ်ိဳ႔ ကရင္တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား စသျဖင့္ အလႊာေပါင္းစံုမွလူပုဂၢိဳလ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ အထူးသျဖင့္ လက္ဝဲဘက္ယိမ္းသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွလူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႔လည္း လာေရာက္ကူညီၾကပါသည္။ လူအားနဲ႔ ကူညီႏိုင္သူက ကူညီ၊ ေငြအားနဲ႔ကူညီႏိုင္သူက ေငြအားကူညီနဲ႔ ဘက္စံုကဝိုင္းဝန္းကူညီသူ အေတာ္ပင္မ်ားျပားခဲ့ပါသည္။ ထိုသူမ်ားအားလံုးကို ကြ်န္ေတာ္ယခုအထိ သတိရေက်းဇူးတင္လ်က္ရွိပါသည္။

သို႔ျဖင့္ ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့ရာ ကြ်န္ေတာ္ရံႈးနိမ့္သြားၿပီး ပထစ အမတ္ေလာင္း သခင္စံေဝ ႏိုင္သြားပါေတာ့သည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗမာျပည္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ အလြန္လက္ေတြ႔က်စြာစဥ္းစားတတ္သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔၏အျမင္တြင္ တည္ၿမဲ ဖဆပလ(ဆိုရွယ္လစ္မ်ား)အေပၚ အေတာ္ျပတ္သားစြာျမင္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ရရွိလာသည့္ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို စစ္တပ္ႏွင့္ေပါင္းၿပီး ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားလုပ္မည့္သူမ်ား၊ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုကို နင္းဖိထားမည့္သူမ်ားအျဖစ္(လက္ေတြ႔အရ)သိျမင္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔က တည္ၿမဲဖဆပလက လႊတ္ေတာ္တြင္ သန္႔ရွင္း ဖဆပလကို အယံုအၾကည္မရွိအဆိုတင္သြင္းၿပီး မဲခြဲခဲ့စဥ္က သန္႔ရွင္းမ်ားဘက္က အသာမဲရွစ္မဲေလးျဖင့္သာ အႏိုင္ရသြားခဲ့ဖူးပါသည္။ ထိုေန႔က လႊတ္ေတာ္တြင္းအေျခအေနမ်ားကို ေရဒီယိုမွ တိုက္ရိုက္ အသံလႊင့္ေပးရာ တႏိုင္ငံလံုး ရင္တမမျဖင့္ေနခဲ့ရသည္ကို တိုင္းသူျပည္သားမ်ားက မေမ့ႏိုင္ေသးပါ။ အိမ္ေစာင့္အစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း စစ္ဗိုလ္မ်ား၏မတရားရမ္းကားမႈကို အမ်ိဳးမ်ိဳးခံခဲ့ရသည့္အျဖစ္သနစ္မ်ားကလည္း ရွိေနပါသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးအတြင္း အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားႏွင့္နယ္မ်ားတြင္ စစ္တပ္၏လုပ္ရပ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ျပဴေစာထီး၊ လဲဗီးစသည့္ စစ္တပ္၏ က္ကိုင္တုတ္မ်ား၏ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲျပင္ဆင္ခ်ိန္ကာလမ်ားအတြင္း ဒီမိုကေရစီတစံုတရာဖြင့္ေပးထားရခ်ိန္တြင္ ျပည္သူအမ်ား သိရွိေအာင္ေျပာဆိုသူမ်ား၊ ေရးသားသူမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ျပည္သူလူထုက စစ္တပ္၏ေထာက္ခံမႈရေနသည္ဟု ထင္ရေသာတည္ၿမဲကို အျပတ္ဖယ္ရွားပစ္လိုက္ၿပီး၊ သန္႔ရွင္းကို ပံုေအာၿပီး အသည္းၾကားကမဲျပားမ်ားကို ေပးပစ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ တႏိုင္ငံလံုး ဝါထိန္သြားပါေတာ့သည္။ (သန္႔ရွင္း၏ အေရာင္မွာ အဝါေရာင္ျဖစ္ပါသည္။)

ကြ်န္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲရံႈးရသည့္အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ဤျပည္သူလူထု၏ သန္႔ရွင္းဖဆပလမ်ားအေပၚ အားကိုးအားထား ပံုေအာလိုမႈစိတ္ဓာတ္ အေျခခံေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

အျခားအေၾကာင္း အေသးအမႊားမ်ားလည္း ရွိပါေသးသည္။ ဥပမာ တည္ၿမဲအမတ္ေလာင္း ဗိုလ္စၾကာအတြက္ အရန္ထားေသာမဲမ်ားကို မိမိတို႔ မႏိုင္ႏိုင္ေတာ့မွန္းသိလာတဲ့ညေနပိုင္းတြင္ သန္႔ရွင္းအမတ္ပံုးထဲပဲထည့္ေပးလိုက္မႈ၊ သန္႔ရွင္းမ်ားဘက္က မဲဆြယ္ေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္ မိမိတို႔ကအစိုးရဖြဲ႔ဖို႔သာအေရးႀကီးေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အစိုးရျဖစ္လာလွ်င္ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာကိုပစ္ထားမွာ မဟုတ္ေၾကာင္းစသျဖင့္ ေဟာေျပာမႈမ်ား၊ ကြ်န္ေတာ္၏မဲပံုုးတြင္ ကြ်န္ေတာ္စစ္ဝတ္ႏွင့္ရိုက္ထားေသာဓာတ္ပံုကို ကပ္ထားျခင္း (တခ်ိဳ႔က စစ္ဆိုလွ်င္ ေရေတာင္စစ္မေသာက္လိုပါဟု ေျပာဆိုေနေသာအခ်ိန္) စသည္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

တကယ္ေတာ့ ထိုေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူလူထု၏ “အသံမထြက္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးတရပ္”သာ ျဖစ္ခဲ့ပါေတာ့သည္။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဗမာျပည္သူမ်ားက စစ္တပ္ကို ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ႏိုင္ငံေရးအရဖယ္ခ်လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သန္႔ရွင္းအစိုးရတက္လာၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ ထိုလူထု၏ တည္ၿမဲဆန္႔က်င္ေရးလိႈင္းကိုစီးၿပီး၊ တပ္မေတာ္ထဲမွ “မိမိ၏ ဘက္မလိုက္ေရးညႊန္ၾကားခ်က္ကို မလိုက္နာ”ဟုဆိုကာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း တည္ၿမဲဘက္ကပင္းေပးခဲ့သည့္ တပ္မွဴးႀကီးမ်ားကို ထုတ္ပယ္ ပစ္လိုက္ပါသည္။ ဗိုလ္ေနဝင္း၏တကယ့္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သူ႔အားၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္သည့္ စစ္ဘက္ဝါခ်င္း မတိမ္းမယိမ္းျဖစ္ေနသည့္ တပ္မွဴးႀကီးမ်ားကို သူ႔ရာထူးလံုၿခံဳေရးအတြက္ ဖယ္ရွားရန္သာျဖစ္ပါသည္။ ထိုဖယ္ရွားခံရသည့္တပ္မွဴးႀကီးမ်ား အုပ္စုတြင္ ယခု (အင္န္အယ္လ္ဒီ)ဥကၠ႒ျဖစ္ေနသည့္ဦးေအာင္ေရႊ (ထိုစဥ္က ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း-တိုင္းမွဴး၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္)လည္း ပါဝင္သြားပါသည္။ ထိုစဥ္က ျပဳတ္သြားသည့္တပ္မွဴးမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသို႔ သံအမတ္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ေစလႊတ္ခန္႔ထားမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖဳတ္ခ်ခံရသည့္တပ္မွဴးႀကီးမ်ားကလည္း ေက်နပ္ၾကပါသည္။ ျပည္သူအမ်ား၏အျမင္တြင္လည္း ဗိုလ္ေနဝင္းမွာ ေတာ္တည့္မွန္ကန္သူဟု ထင္မွတ္သြားႏိုင္ပါသည္။

ဤနည္းျဖင့္ ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ မိမိအားတင္ေပးခဲ့သည့္ ျပည္သူလူထု၏စြန္႔ပစ္ျခင္းခံလိုက္ရၿပီျဖစ္ေသာ ဆရာရင္းတည္ၿမဲမ်ားႏွင့္ လမ္းခြဲ လိုက္ပါေတာ့သည္။ တပ္တြင္းတြင္လည္း တစံုတရာၾသဇာရွိေနသည့္ ဆိုရွယ္လစ္တပ္မွဴးမ်ားကိုလည္း ဖယ္ထုတ္လိုက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ေနဝင္း၏ဤလုပ္ရပ္သည္ သူ႔ကို္ယ္က်ိဳးအတြက္ေတာ့ အလြန္ေျပာင္ေျမာက္သည့္လုပ္ရပ္တခု ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ျပည္သူလူထုအတြင္းမွာလည္း သူ႔အေပၚ ႏိုင္ငံေရးအရ အျမင္ေကာင္းမြန္ေစၿပီး စစ္တပ္တြင္းမွာလည္း သူ႔အားယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိသည့္တပ္မွဴးအခ်ိဳ႔ကို ဖယ္ထုတ္လိုက္ႏိုင္ပါသည္။

ဤေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရလာေသာသန္႔ရွင္းအစိုးရတက္လာေသာအခါ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္အသက္ဝင္ လာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္က ပ်က္သြားေသာ ပထမျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔အစား ဒုတိယျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႔ႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၾကၿပီး “ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိႈးေဆာ္ေရးအဖြဲ႔”ကို ၂၂-၅-၆ဝ ေန႔တြင္ ကြ်န္ေတာ္အပါ ပုဂၢိဳလ္ေျခာက္ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔ခဲ့ပါသည္။ ထိုသူမ်ားမွာ ၁။ ဆရာႀကီးကို္ယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ကာ ၂။ ကြ်န္ေတာ္ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာက အႀကံေပးအျဖစ္လည္းေကာင္း ၃။ ဦးဘေသာ္ ၄။ ဦးေက်ာ္ ၅။ လႊတ္ေတာ္ေရွ႔ေနႀကီး ဦးထြန္းတင္ႏွင္႔ ၆။ ဦးသန္႔ဇင္(ေတာ္ဘုရားေလး)တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

ထိုအဖြဲ႔မွာ ႏိႈးေဆာ္ေရးအဖြဲ႔သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းမွာ အသက္ ၈ဝ ေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ အေတာ္ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္အပါအဝင္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပါဝင္လႈပ္ရွားလာသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု ကိုယ္တိုင္ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကမ္းလွမ္းခ်က္အသစ္မ်ား ျပဳလုပ္လာသျဖင့္လည္းေကာင္း အားတက္ရႊင္လန္းလာပါသည္။ ဆရာႀကီး အေတာ္အတန္က်န္းမာလာေသာအခါ မ်က္စိတြင္းမွ တိမ္ကို ခြဲစိတ္ကုသရန္ အေရွ႔ဂ်ာမဏီသို႔ထြက္ခြာသြားပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိႈးေဆာ္ေရးအဖြဲ႔သည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ ျပည္သူတို႔ျပန္လည္စိတ္ဝင္စားတက္ႂကြလာေစရန္ ႏိႈးေဆာ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေအေပၚထားရွိသည့္ ျပည္သူမ်ား၏သေဘာထားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏သေဘာထားမ်ားကို တီးေခါက္ ေလ့လာျခင္း၊ ေနာင္ဖြဲ႔စည္းမည့္ “ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔”အတြင္းပါဝင္မည့္သူမ်ားကို ရွာေဖြေရြးခ်ယ္ျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္တိုက္လုပ္ကို္င္ၾကရပါေတာ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္လံုးပန္းေနစဥ္မွာပင္ ဗမာျပည္၌ အမ်ိဳးသားေရးျပႆနာတခု ေပၚေပါက္လာပါသည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္၏ တရုတ္ျဖဴတိုက္ေရး မဲေခါင္စစ္ဆင္ေရးႀကီးအတြင္း တရုတ္ျဖဴစစ္ဌာနခ်ဳပ္အတြင္းမွ အေမရိကန္လုပ္လက္နက္မ်ား ဖမ္းဆီးမိျခင္း၊ အေမရိကန္လုပ္ စက္ေလးလံုးတပ္ တရုတ္ျဖဴေလယာဥ္ႀကီးက တရုတ္ျဖဴတပ္ေတြအေပၚ ရိကၡာခ်ေပးေနစဥ္ ဗမာ့တိုက္ေလယာဥ္ႏွင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ရာ ထိုေလယာဥ္ႀကီးလည္းပ်က္က်ၿပီး၊ ဗမာ့တိုက္ေလယာဥ္တစင္းလည္း ပ်က္က် သြားပါသည္။ ထိုေလယာဥ္မွ ေလယာဥ္မွဴးဗိုလ္ပီတာ က်ဆံုးသြားရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗမာျပည္တြင္ တရုတ္ျဖဴအေရးအခင္းႀကီး ထပ္မံ ေပၚေပါက္လာၿပီး လူထုက အေမရိကန္သံရံုးေရွ႔ဆႏၵျပမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါသည္။


0 comments:

Post a Comment