Tuesday, November 3, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ စတုတၳတြဲ၊ အခန္း(၁၄)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ စတုတၳတြဲ၊ အခန္း(၁၄)
ရန္ႀကီးေအာင္ စစ္ဆင္ေရး
မူလက ၁၉၅၅ခုႏွစ္တြင္၊ အဓိက စစ္ဆင္ေရးႀကီးအျဖစ္ “ေအာင္မာဃစစ္ဆင္ေရး”လုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ထားခဲ့ၿပီး၊ အလယ္ပိုင္း ဧရာဝတီႏွင့္ အေနာက္ဘက္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုကို ထိုးစစ္ဆင္ရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၅၄ မိုးအကုန္ ေဆာင္းအကူး၊ ထိုင္းမွ ပုလိပ္မင္းႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဖာင္း ဗမာျပည္လာလည္ၿပီး က်ေနာ္တို႔ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ ေမၿမိ့ဳသို႔လာေရာက္လည္ပတ္ပါသည္။ က်ေနာ္တို႔ႏွင့္ တရုတ္ျဖဴတိုက္ပြဲမ်ားအေၾကာင္းေျပာဆိုၾကရင္း အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း တရုတ္ျဖဴမ်ားတိုက္ခိုက္ရာတြင္ ထိုင္းနယ္တြင္းသို႔ လိုက္လံဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခြင့္ အစရွိသည္မ်ား ရရွိလိုက္ပါသည္။ က်ေနာ္ကလည္း သူႏွင့္ေဆြးေႏြးခဲ့သမွ်ကို အစိုးရကို တင္ျပခြင့္ေတာင္း လိုက္ပါသည္။

ထိုစဥ္က တရုတ္ျဖဴတို႔၏ဌာနခ်ဳပ္မွာ မိုင္းဟန္၏ အေရွ႔ေတာင္ဘက္ ကီလို(၃ဝ)ခန္႔ကြာေသာ ထိုင္းနယ္စပ္မ်ဥ္းေပၚရွိ လြယ္လန္းစခန္းႀကီး (ေနာင္ ခြန္ဆာတပ္စြဲထားေသာေဒသ) ျဖစ္ပါသည္။ တျခားစခန္းမ်ားရွိေသးေသာ္လည္း ဤစခန္းသာလွ်င္ အဓိကက်သည္။ ဤစခန္းကို သိမ္းပို္က္လိုက္လွ်င္ တရုတ္ျဖဴမ်ား ထိုင္းနယ္စပ္တေလွ်ာက္ လႈပ္ရွားစခန္းခ်ဖို႔အလြန္ခက္သြားမည္။ ဗမာျပည္အတြက္ အႏၲရာယ္ျပဳႏိုင္ ေတာ့မည္ မဟုတ္ေတာ့ေခ်။ ထိုစခန္းကိုလည္း ေရွ႔ကမတိုက္ဘဲ ေနာက္ကအလစ္အငိုက္ဝင္တိုက္ရလွ်င္ တပ္နည္းနည္းျဖင့္ အလြယ္တကူ ရႏိုင္မည္ဟုထင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။ ဘုရင့္ေနာင္တိုက္စဥ္က ေသနဂၤဗ်ဴဟာေကာင္းမြန္သျဖင့္ အလြယ္တကူေအာင္ပြဲရမႈအေပၚ မိမိကိုယ္မိမိ အထင္ႀကီးၿပီး အလြယ္သံုးသပ္မိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရမွာ “ေအာင္မာဃစစ္ဆင္ေရး”လုပ္ရန္သာအားသန္ေနသျဖင့္ က်ေနာ္က အစိုးရထံမွ တပ္ရင္းတရင္းခြဲ၊ မိမိထံမွ ႏွစ္ခြဲေပါင္း၊ ႏွစ္ရင္းျဖင့္ တလႏွင့္အၿပီးတိုက္မည္။ မတ္လဆန္းတြင္ တရင္းျပန္ေပးမည္။ ထိုအခ်ိန္က်မွ “ေအာင္မာဃစစ္ဆင္ေရး”စတင္ပါရန္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးသို႔ လွမ္း အေၾကာင္းၾကားပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ နယ္စပ္တြင္တိုက္ႏိုင္မည့္အခြင့္အေရး ေနာင္ရဖို႔ မေသခ်ာ။ ထို႔ေၾကာင့္ ထို အခြင့္အေရးရတုန္း၊ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ႏိုင္သေလာက္လုပ္သင့္သည္ဟု က်ေနာ္က အေၾကာင္းျပတင္ျပရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ထိုင္းဆက္သြယ္ေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး၊ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလလယ္ေလာက္တြင္ ရန္ႀကီးေအာင္စစ္ဆင္ေရးကို စတင္ခဲ့ပါသည္။
           
က်ေနာ္တို႔တပ္မ်ားမွာ-ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း(၁)မွ ၂ခြဲ
(ဒု ဗိုလ္မႉးႀကီးတင္ဦး-တပ္ရင္းမႉး)
-ေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္း(၅)မွ ဗိုလ္ႀကီးဘေအာင္ႏွင့္ ၂ ခြဲ
-ေျခလ်င္တပ္ရင္း(၁ဝ) ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးခ်စ္ခိုင္
-၇၆မမ ၂လက္
-ေလတပ္မွ ပါဝင္ၾကသည္။

ပထမအဆင့္- ရန္သူကို ခါးလည္ကျဖတ္သည့္အေနႏွင့္ ၾကားစခန္းတခုျဖစ္ေသာ လြယ္တုန္းႀကီးစခန္းကို တိုက္သိမ္းရန္။
ဒုတိယအဆင့္- ၎လြယ္တံုးႀကီးမွ အေနာက္ဘက္ မိုင္းေယာင္းရြာဘက္ ခ်ီရန္။
တတိယအဆင့္- လြယ္လန္းကို တိုက္သိမ္းရန္တို႔ျဖစ္သည္။

လြယ္တံုးႀကီးစခန္းမွာ ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ ေပ ၇ဝဝဝခန္႔ျမင့္ေသာ ေတာင္တန္းေပၚတြင္ရွိသည္။ ၎စခန္းကို ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးတင္ဦး ဦးစီးေသာ ေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္း(၁)မွ တပ္ခြဲ(၂) ခြဲ၊ ၇၆ မမ ေတာင္ေပၚပစ္ အေျမာက္(၂)လက္ျဖင့္ တက္တိုက္ရာ အေတာ္ခဲရာခဲဆစ္ တိုက္ယူ ရပါသည္။ ေနာက္ဆံုး လွံစြပ္တက္ထိုးရာတြင္ တပ္ရင္းမႉးဒုဗိုလ္မႉးႀကီးတင္ဦးကိုယ္တိုင္ တက္ထိုးရပါသည္။ (ထို႔ေၾကာင့္ ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးတင္ဦးကို က်ေနာ္က စစ္ဆင္ေရးမ်ားၿပီးေသာအခါ “သီဟသူရဘြဲ႔”ေပးရန္ ေထာက္ခံတင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း “သူရဘြဲ႔”သာ ရခဲ့ပါသည္။)

ဒုတိယအဆင့္အျဖစ္ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ တပ္ရင္းတရင္းခြဲႏွင့္ မိုင္းေယာင္းရြာသို႔ခ်ီတက္ရာ လမ္းခုလတ္က ေတာင္ကုန္းတခုက ရန္သူ႔ ခံတပ္ကိုလည္း မိမိက အေျမာက္ႀကီး(၂)လက္ျဖင့္တိုက္ခိုက္ၿပီး တက္သိမ္းခဲ့သည္။ မိုင္းေယာင္းရြာ ဆင္းခါနီး ေနာက္ဆံုးေတာင္ေၾကာတြင္ က်ေနာ္တို႔ေရွ႔ေျပးတပ္ခြဲကို ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္သိမ္းသြင္းၿပီးစားလိုက္ရာ၊ မိမိတို႔ဘက္က လူ (၂ဝ)ေက်ာ္က်ကာ ဒဏ္ရာ အမ်ားအျပား ရလိုက္ ပါသည္။ ရန္သူက မိမိတို႔သည္ ေရွ႔မွမထိုး။ ေနာက္မွထိုးမွာျဖစ္ေၾကာင္း။ ထိုးရာတြင္လည္း တပ္သိပ္မမ်ားေၾကာင္းသိရွိသြားၿပီး တျခား စစ္မ်က္ႏွာ (မိုင္းဟန္)ဘက္ခ်ထားေသာတပ္ေတြကို အျမန္ေရႊ႔လာၿပီး က်ေနာ္တို႔ တတပ္လံုးကို ဝိုင္းစားဖို႔ စီစဥ္တိုက္ခိုက္လာရာ က်ေနာ္တို႔မွာ အဝိုင္းမခံရေအာင္ အလြန္ခဲရာခဲဆစ္ႏွင့္ဆုတ္ခြာခဲ့ရပါသည္။

ဒီကာလအတြင္း အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို က်ေနာ္ျပန္ေရးထားေသာမွတ္တမ္းတခ်ိဳ႔ကို က်ေနာ္ျပန္ရထားပါသည္။ (က်ေနာ္ပင္ စင္ယူၿပီးေနာက္) ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ (၁)ရက္ေန႔ အႏွစ္(၂ဝ)ေျမာက္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးစတင္ျဖစ္ပြားရေသာေန႔ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ရန္ကုန္ၿမိ့ဳတြင္ “ကမၻာစစ္ ဆန္႔က်င္ေရးေန႔”က်င္းပရာတြင္ ေဟာေျပာခဲ့ေသာ က်ေနာ္၏ေဟာေျပာခ်က္မ်ားထဲမွ “စစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုယ္ေတြ႔ ခံစားရခ်က္မ်ား”အပိုင္းမွ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ပိုင္းကို က်ေနာ္ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပပါမည္။
           
တရုတ္ျဖဴစစ္မ်က္ႏွာ — ေနာက္ဆံုးစိတ္ထိခိုက္မႈကေတာ့ တရုတ္ျဖဴတိုက္ပြဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယႏွစ္ “ရန္ႀကီးေအာင္စစ္ဆင္ေရး” ပထမဆင့္မွာ က်ေနာ္တို႔ မံုယြင္း(ေယာင္း)’လြယ္လန္းဆိုတဲ့ ယိုးဒယားနယ္စပ္က တရုတ္ျဖဴဗဟိုဌာနခ်ဳပ္အေျခခံစခန္းႀကီးကို ခ်ီတက္ လုပ္ႀကံံစဥ္က ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအေျခခံစခန္းကို ရန္သူ႔ေက်ာဘက္က ေတာႀကီးေတာင္ႀကီးေတြျဖတ္ၿပီး တပ္နည္းနည္းနဲ႔ ရဲရင့္လ်င္ျမန္စြာခ်ီတက္တိုက္ခိုက္တဲ့ တိုက္ပြဲစဥ္မွာ တျဖည္းျဖည္းတိုက္ရင္း မံုယြင္းေရာက္ခါနီးမွာ နက္ရိႈင္းတဲ့ေတာႀကီးေတာင္ႀကီးထဲက မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ျဗဳန္းခနဲ အင္အား ေတာ္ေတာ္ႀကီးတဲ့တရုတ္ျဖဴတပ္မ်ားက ဝို္င္းတိုက္လို႔ ဆက္ၿပီးတိုက္ဖို႔ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ ဆုတ္ခြာဖို႔စီစဥ္ရတယ္။

စစ္ဆုတ္တယ္ဆိုတာ စစ္ထံုးစံတရပ္ပါပဲ။ တိုက္စစ္၊ ခံစစ္၊ တက္စစ္၊ ဆုတ္စစ္ဆိုတာ ရွိစၿမဲပဲ။ မိမိရဲ့ရည္မွန္းခ်က္မကိုက္ေသးရင္ မိမိအင္အား မပ်က္မယြင္းဘဲဆုတ္ခြာႏိုင္ဖို႔သာ အဓိကလုပ္ငန္းပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔တပ္မေတာ္အဖို႔ ယခုလို အလံုးအရင္းႏွင့္ ေတာႀကီးေတာင္ႀကီး ထဲမွာ တဖက္ကအင္အားႀကီးတဲ့ရန္သူက ဝိုင္းထားၿပီး၊ ေနာက္က အတင္းဖိလိုက္မည့္အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ဆုတ္ခြာဖို႔ဆိုတာ အလြန္အႏၲရာယ္ ႀကီးလွပါတယ္။ စစ္အေတြ႔အႀကံဳအေတာ္ရွိတဲ့ တပ္ရင္းအမွတ္(၅)ဟာလည္း မေန႔ကတိုက္ပြဲမွာ အေတာ္ထိခိုက္က်ဆံုးၿပီးပါၿပီ။ တပ္ရင္း အေနႏွင့္ မိမိလူနာေတြကိုပင္ ခဲခဲယဥ္းယဥ္းသယ္ယူေနရပါတယ္။

ေန႔တေန႔မွာ ခက္ခက္ခဲခဲ စစ္ဆုတ္ခဲ့ရတယ္။ က်ေနာ့္အဖို႔ဆိုရင္ ေနာက္ခံတပ္ႏွင့္ အေျခမပ်က္အမိန္႔ေပးရတယ္။ စစ္သေဘာမွာ စစ္ဆုတ္တာ ဟာ အခက္ဆံုးပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုရင္ စစ္ဆုတ္တဲ့အခါ စစ္တပ္အဖြဲ႔အစည္းဟာ ဖြဲ႔စည္းပံု (Order)အလိုက္ လႈပ္ရွားႏိုင္ေတာ့တာ မဟုတ္ဘူး။ ဘယ္ေလာက္ ေသသပ္ေအာင္လုပ္လုပ္ ဖရိုဖရဲႏွင့္ အလ်င္စလိုေျပးလႊားလုပ္ကိုင္ေနၾကရေတာ့ အေျခအေနကို တပ္မႉးမ်ားသာ မက ရဲေဘာ္တိုင္းသိရွိၿပီး တကယ့္အေျခအေနထက္ပိုၿပီး တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားလာၾကတယ္။

ဒါကို ေနရာတကာမွာ တည္ၿငိမ္ေအာင္ ကြပ္ကဲရတာဟာ မလြယ္ဘူး။ ဒီအတြင္း ရန္သူကလည္း ဆုတ္ခြာမွန္းသိၿပီး အတင္းဖိလိုက္ေတာ့ တာပဲ။ ဖိလိုက္တာကို ျပန္တိုက္လိုက္။ ေနာက္တခါ ဆုတ္လိုက္ႏွင့္ ဆုတ္ခြာခဲ့ရပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ဆုတ္ခြာမည့္အေျခခံ “ခံတပ္စခန္း”ေနရာကို ေရာက္ခါနီးက်မွ အေတာ္ထိတ္လန္႔ဖြယ္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ အဲဒီခံစစ္ထိုးဖို႔ စုရံုးတပ္ခ်စီစဥ္ေနတုန္း မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ရန္သူဟာ အလံုးအရင္းႏွင့္ စတင္ၿပီး ဗဟိုအူေၾကာင္းဝင္ရိုးတည့္တည့္၊ အျပင္ကာ ကြယ္ေရး ခံစစ္လိုင္းကို အလံုးအရင္းႏွင့္ ခရာေတြ၊ ဝီစီေတြမႈတ္ ေအာ္ဟစ္ညာသံေပးၿပီး မုန္တိုင္းဆင္တိုက္ခိုက္တယ္။ ၂ ႀကိမ္ ၃ ႀကိမ္ လန္သြား ေသးတယ္။ တႀကိမ္မွာ က်ေနာ္တို႔ရဲ့ပထမခံစစ္လိုင္းဟာ တက္နင္းခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ခံရၿပီး၊ ဖရိုဖရဲႏွင့္ အျပင္ကာကြယ္ေရးႏႈတ္ခမ္းက အတြင္း ေျပးဝင္လာၾကတယ္။ အတြင္းစစ္ေၾကာင္းမွာလည္း ေနရာယူလို႔မၿပီးေသးဘူး။ ထိုးဝင္လာတဲ့တရုတ္ေတြကို အခ်ိန္အနည္းငယ္ေလး အတြင္းမွာ မတားဆီးႏိုင္ရင္ အတြင္းစည္းပါက်ိဳးေပါက္ၿပီး၊ တပ္ဖြဲ႔တခုလံုး အိုးနင္းခြက္နင္း ဖရိုဖရဲျဖစ္ရေတာ့မယ္။ ရဲေဘာ္ေတြဟာ ေတာႀကီးအလယ္ ဟိုတကြဲ၊ သည္တကြဲ၊ အကြဲကြဲႏွင့္ ရန္သူေခ်မႈန္းျခင္းခံရမယ္။ ဒါထက္ ဒီစစ္ပြဲရံႈးသြားရင္ ေနာက္တရုတ္ျဖဴကို က်ေနာ္တို႔ရဲ့ ရဲေဘာ္ေတြ ေၾကာက္ရြံ႔သြားမယ္။ ေနာက္ တရုတ္ျဖဴက သံလြင္ အေနာက္ဘက္ေက်ာ္လာႏိုင္သည္အထိ ဗမာျပည္ကို ၿခိမ္းေျခာက္မွာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ဒီတိုက္ပြဲရဲ့အက်ိဳးဆက္ဟာ ေရွ႔မွာ တိုင္းျပည္ကံၾကမၼာကိုပါ ထိခိုက္လာႏိုင္တယ္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဆံုးျဖတ္ဖို႔ မိနစ္ပိုင္းေတာင္ အခ်ိန္မရ။ စကၠန္႔ပိုင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ရတာပဲ။
က်ေနာ္ဟာ ေျပးဝင္လာတဲ့ရဲေဘာ္ေတြကို “မ်က္ႏွာကို ရန္သူ႔ဘက္ျပန္လွည့္ဖို႔”ႏွင့္ “လွံစြပ္တပ္လိုက္ၾကဖို႔”ေအာ္ဟစ္ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး က်ိဳးေပါက္လာတဲ့စစ္မ်က္ႏွာဘက္ကို ျမင္းႏွင့္ေျပးရပါတယ္။ ထိုးဝင္လာတဲ့ရန္သူႏွင့္ လမ္းမွာေတြ႔ၿပီး တိုက္ၾကရေတာ့တာပဲ။ ေဘးပတ္လည္မွာ က်ေနာ္ႏွင့္ရဲေဘာ္ (၂ဝ-၃ဝ)ေလာက္ အေျပးလိုက္လာသူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းၿပီးတိုက္ၾကရတယ္။ အဲဒီမွာ တရုတ္တပ္ဦးကြ်ံ လာတာကို ေခတၲတားထားလိုက္ႏိုင္တဲ့အတြက္ အတြင္းစည္းဝိုင္း ဒုတိယလိုင္းမွာခုခံဖို႔အသင့္ျဖစ္ၾကၿပီးေနာက္၊ ရန္သူ ေနာက္ထပ္ တိုက္လာတဲ့အခါ တြန္းလွန္ႏိုင္ေတာ့တယ္။

ဒီတိုက္ပြဲအတြင္းမွာ က်ေနာ္ဟာ ရန္သူဖမ္းဆီးမိျခင္းခံခဲ့ရဖို႔ သို႔မဟုတ္ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရဖို႔တို႔မွ သီသီကေလးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ရတယ္။ ဒီတိုက္ပြဲႀကီးၿပီးေတာ့ တပ္ကို ခံတပ္ေတာင္ကုန္းေပၚ ဆုတ္ခြာလံုၿခံဳေစၿပီး ေနာက္တေန႔ ရန္ႀကီးေအာင္ ဒုတိယစစ္မ်က္ႏွာဖြင့္ၿပီး လြယ္လန္း ျပန္သိမ္းဖို႔ အစီအစဥ္ေတြလုပ္ဖို႔ မိုင္းဆတ္ကိုသြားရတယ္။ မိုင္းဆတ္မွာ စစ္ရံုးခ်ဳပ္က ဦးစီးအရာရွိမ်ားေဆြးေႏြးဖို႔ ေစာင့္ေနတယ္။ လမ္းခရီး ျမင္းေပၚမွာ ခံတပ္ေတာင္ကုန္းကဆင္းလာေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ (၃-၄)ရက္က တိုက္ပြဲႀကီးကို ယခုမွ ေအးေအးေဆးေဆး ေတြးႏိုင္ေတာ့တယ္။ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့တိုက္ပြဲကို ယခုမွပဲ စဥ္းစားႏိုင္တယ္။ (၃-၄)ရက္မွ် ေတြးခ်ိန္၊ စဥ္းစားခ်ိန္ပင္ မရခဲ့ပါဘူး။

က်ေနာ့္အဖို႔ ဒီတုန္းက စိတ္သိပ္ထိခိုက္တာပဲ။ ဘယ္လိုစိတ္ထိခိုက္မႈျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ မေဖာ္ျပတတ္ပါ။ က်ေနာ္ဟာ မေန႔ တေန႔ကတိုက္ခဲ့ရတဲ့ စစ္ေျမျပင္ဘက္လွည့္ၿပီး တခါမွ မျဖစ္ဘူးတဲ့စိတ္မ်ိဳး ျဖစ္လာတယ္။ ေၾကာက္ရြံ႔လို႔ဆိုတာေတာ့ မဟုတ္ပါ။ က်ေနာ္တို႔ ဘဝကို နာၾကည္းပါတယ္။ နယ္ခ်ဲ႔စနစ္ႀကီးရွိလို႔ ဒါေတြလုပ္ေနရတာ။ နယ္ခ်ဲ႔စနစ္ႀကီးကို ရြံရွာမိတယ္။ လူ႔ဘဝကို စိတ္နာမိတယ္။ ယခုမွ အမွန္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အဲဒီတုန္းက မ်က္ရည္ေတြေတာင္ ၿဖိဳင္ၿဖိဳင္က်ဆင္းလာပါတယ္။ 

တခါမွ ယခုလို မ်က္ရည္မက်ခဲ့ဖူးပါ။ ငါတို႔ဘာေတြ လုပ္ေနၾကတာလဲ။ လူ႔ဘဝဟာ ဘယ္မွာမြန္ျမတ္လို႔လဲ။ ဘာအက်ိဳးရွိသလဲလို႔လည္း နာၾကည္းေနမိတယ္။

ေနာက္ က်ေနာ္ဟာ ဖ်ားသလိုတုန္လာၿပီး၊ ျမင္းကိုပင္ ဆက္မစီးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အားနည္းလာတယ္။ တခါမွ ဒါေလာက္ ရုတ္တရက္ အင္အားကုန္ခန္းမသြားဖူးဘူး။ သစ္ပင္ႀကီးတပင္ေအာက္ေရာက္ေတာ့ ဆက္မသြားႏိုင္ေတာ့တာနဲ႔ ထိုးအိပ္လိုက္ရတယ္။ (၂) နာရီေလာက္ အိပ္ၿပီး ႏိုးလာေတာ့မွ က်ေနာ္နဲ႔ပါလာတဲ့ရဲေဘာ္ေတြက ပါလာတဲ့လက္ဖက္ရည္အခ်ိဳ ႀကိဳၿပီးတိုက္တယ္။ ေနာက္ ဝိုင္ယာလက္ရဲေဘာ္တဦးက သူဘယ္ကရလာသလည္း မသိဘူး။ နာနတ္ယိုတဘူး လာေဖာက္ေကြ်းတယ္။ က်ေနာ္ ဒါေတြစားေသာက္ၿပီး အင္အားျပည့္လာတာနဲ႔ မျဖစ္ဘူး။ အခ်ိန္မရွိဘူး။ ဒီေကာင္ေတြ ဆက္တိုက္မွ ျဖစ္မွာ။ အခ်ိန္မျဖဳန္းႏိုင္ဘူးဆိုၿပီး အိပ္ရာျပန္သိမ္း၊ ျမင္းေပၚျပန္တက္ မိုင္းဆတ္ကို ဆက္ထြက္ခဲ့ရပါတယ္။

ကဲ-ေတာ္ေလာက္ပါၿပီ။ က်ေနာ့္ခံစားရခ်က္ကို တင္ျပၿပီးပါၿပီ။ စစ္ကိုတိုက္ခိုက္ရတာ ေပ်ာ္လို႔ေတာ့မထင္ပါနဲ႔။ စစ္ဆိုတာ ေသေၾကၾကရတာပါ။ မေသရင္လည္း ပစၥည္းေရာအခ်ိန္ေရာ ျဖဳန္းတီးပစ္ရတာပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္ ေစ့ေစ့ေတြးရင္ စစ္သားမ်ားဟာ စစ္ရဲ့ဒုကၡကိုအသိဆံုးပဲ။ တကယ္တိုက္ရေလ တကယ္သိေလပါပဲ။

ဤသည္တို႔မွာ ရန္ႀကီးေအာင္စစ္ဆင္ေရးႀကီးအတြင္း ကိုယ္ေတြ႔အျဖစ္အပ်က္တခ်ိဳ႔ကို “ကမၻာစစ္ဆန္႔က်င္ေရးေန႔”တြင္ ေဟာေျပာ ခဲ့ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ က်ေနာ္ျပန္ဆုတ္ခြာရၿပီးေနာက္ က်ေနာ္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို သံုးသပ္ရာတြင္ ဤအင္အားမွ်ေလာက္ႏွင့္ စစ္ဆက္တိုက္၍ မျဖစ္ႏိုင္။ မႏွစ္က ဘုရင့္ေနာင္စစ္ဆင္ေရးလို အင္အားေကာင္းေကာင္း၊ ျပင္ဆင္မႈေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ေရွ႔ကထိုးမွျဖစ္မည္ဟုနားလည္ၿပီး စစ္ရံုးခ်ဳပ္သို႔ က်ေနာ္ လွမ္းအေၾကာင္းၾကားပါသည္။ ယခုအင္အားႏွင့္ေတာ့ ဆက္မတိုက္ႏိုင္။ ဆက္မတိုက္လွ်င္ မိမိစစ္တပ္ စိတ္ဓာတ္က်မည္။ ရန္သူက ပိုေခါင္းမာ၊ ေခါင္းေထာင္သြားမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “ေအာင္မာဃစစ္ဆင္ေရး”ကို ေနာက္တႏွစ္ေရႊ႔ေျပာင္းၿပီး၊ ေအာင္မာဃတိုက္မည့္တပ္မ်ား မိမိဘက္ေပးၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း ထိုင္းနယ္စပ္အားလံုးကိုရွင္းလိုက္လွ်င္ ေကာင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ရာ၊ စစ္ရံုးခ်ဳပ္ကသေဘာတူၿပီး အင္အားထပ္ျဖည့္ေပးပါသည္။


0 comments:

Post a Comment