Saturday, November 7, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ပဥၥမတြဲ၊ အခန္း(၅)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ပဥၥမတြဲ၊ အခန္း(၅) ပဥၥမပိုင္း
ထိုမိန္႔ခြန္းတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႔စနစ္၏ ေသြးခြဲေရးႏွင့္တိုက္ခိုက္ဖိႏွိပ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ဗမာ ႏိုင္ငံတြင္သာမက တျခားကိုလိုနီႏိုင္ငံမ်ား၏အေတြ႔အႀကံဳ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ပါ တင္ျပေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ထိုမိန္႔ခြန္းအတြင္းမွ တခ်ိဳ႔ အခ်က္မ်ားကို ထုတ္ႏုတ္တင္ျပရေသာ္ -
“ဗမာျပည္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က်ဆံုးသြားရျခင္းမွာ နယ္ခ်ဲ႔သမားႏွင့္တိုင္းရင္းသားသစၥာေဖာက္မ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ႀကံံမႈျဖစ္ေၾကာင္း အားလံုး သိရွိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္က်ဆံုးသြားရတာဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ကို ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးရဲ့တံခါးဝကို ပို႔ေဆာင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ လက္ဝဲအင္အားစုမ်ားညီညြတ္ေရးနဲ႔ တမ်ိဳးသားလံုးစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ၿပီး ဗမာျပည္မွာ ႂကြင္းက်န္တည္ရွိေနတဲ့နယ္ခ်ဲ႔စနစ္ကို အၿပီးတိုင္စာရင္းရွင္း၊ ေမာင္းထုတ္ၿပီးေတာ့ ျပည့္စံုတဲ့အမ်ိဳးသားလြတ္လပ္ေရးနဲ႔ နယ္ခ်ဲ႔အမွီခိုကင္းတဲ့အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးထူေထာင္ေရးကိုခ်ီတက္သြားႏိုင္တဲ့အလားအလာကို နယ္ခ်ဲ႔သမားမ်ားက သိခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုသာ ခ်ီတက္သြားႏိုင္မယ္ဆိုရင္ နယ္ခ်ဲ႔သမားမ်ားဟာ လူေပါင္းသန္း ၂ဝ ရွိတဲ့ ေစ်းကြက္က သူတို႔အက်ိဳးစီးပြားအားလံုး လက္လြတ္ဆုတ္ခြာ သြားရမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ “

“ဗမာျပည္ကို ၿဖိဳခြဲရာမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလုပ္ႀကံံခံရျခင္းဟာ ပထမအဆင့္သာ ျဖစ္ပါေသးတယ္။ ဒိေနာက္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရနဲ႔ ဗမာအစိုးရတို႔ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ ႏုအက္တလီစာခ်ဳပ္ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ၿပိဳကြဲေရးအတြက္ ဒုတိယအဆင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာခ်ဳပ္ဟာ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ အေပၚ ေစ့စပ္ခ်ဳပ္ဆိုရတဲ့အတြက္ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ နယ္ခ်ဲ႔အမွီခိုကင္းတဲ့အမ်ိဳးသားစီးပြားေရး တည္ေဆာက္မႈအတြက္ တိုင္းျပည္သစ္ တည္ေထာင္ႏိုင္၊ မတည္ေထာင္ႏိုင္တို႔အေပၚ သေဘာကြဲလြဲၿပီး ျပင္းထန္တဲ့ ပဋိပကၡမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ေပၚထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို ျပည္သူေတြကိုတင္ျပစည္းရံုးၾကရင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း၊ ဒီမိုကေရစီအက်ပ္အတည္းဆိုက္ေရာက္ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ျဖစ္လာတာပါ။”

“ဒါ့အျပင္ အာဏာပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြဟာ အေရးတႀကီးေျဖရွင္းရမယ့္ လူမ်ိဳးစုေရးရာျပႆနာကိုလည္း မွန္ကန္စြာမေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ဘူး။ နယ္ခ်ဲ႔သမားက ဒီအမ်ိဳးသားေရး ပဋိပကၡမ်ားကို သူတို႔အက်ိဳးအတြက္ ဝင္အသံုးခ်ခဲ့ၾကလို႔ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးဟာ ပိုနက္ရိႈင္းခဲ့ရတယ္။ အခ်ဳပ္မွာေတာ့ ဒီျပည္တြင္းစစ္ႀကီးဟာ နယ္ခ်ဲ႔သမားႏွင့္တိုင္းရင္းသားေဖာက္ျပန္ေရးသမားမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ “

တျခား လြတ္လပ္ခါစႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း နယ္ခ်ဲ႔သမားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးနည္းအရေသြးခြဲပံုမ်ားကိုလည္း ဥပမာေပးတင္ျပရာမွာ -
- တရုတ္ျပည္ကို ေဖာ္မိုဆာကြ်န္း(ထိုင္ဝမ္)ႏွင့္ အေမရိကန္ ၇ နံပါတ္ေရတပ္ႀကီးနဲ႔ခြဲျခားထားၿပီး ကုလသမဂၢမွာ လူဦးေရ သန္း ၆ဝဝ ေက်ာ္ရွိတဲ့တရုတ္ျပည္ႀကီးကိုအသိအမွတ္မျပဳဘဲ လူဦးေရရွစ္သန္းသာရွိေသာေဖာ္မိုဆာကို အသိအမွတ္ျပဳထားေပးၿပီး တရုတ္ျပည္ ႏွစ္ျပည္ျဖစ္ဖို႔ ႀကံစည္ေနပံု။

အိႏၵိယမွာလည္း ၁၉၄၉ လြတ္လပ္ေရးေပးၿပီးေနာက္ မူစလင္-ဟိႏၵဴခြဲပံု၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္အိႏိၵယခြဲလိုက္ပံု၊ အေရွ႔ပါကစၥတန္ႏွင့္ အေနာက္ ပါကစၥတန္အျဖစ္ထပ္မံခြဲလိုက္ပံု၊ ကက္ရွမီးယားျပႆနာတန္းလန္းျဖစ္ေအာင္လုပ္ထားၿပီး ဟိႏၵဴ-မူဆလင္ပဋိပကၡ၊ အဓိကရုဏ္းမ်ားေၾကာင့္ လူအမ်ားအျပားေသေက်ေနရပံု။

အာရွတိုက္ရွိ ျပင္သစ္၏အႀကီးဆံုးအင္ပိုင္ယာႀကီးအင္ဒိုခ်ိဳင္းနားကို လြတ္လပ္ေရးေပးတဲ့အခါ အစိတ္စိတ္အျမႊာျမႊာေတြ ခြဲပံု၊ ဗီယက္နမ္၊ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယား ၃ ပိုင္းအျပင္၊ ဗီယက္နမ္ကို ေျမာက္ပို္င္း၊ ေတာင္ပိုင္းထပ္ခြဲလိုက္ေသးပံု၊ ယခုလည္း လာအိုကို ႏွစ္ပိုင္းထပ္ခြဲဖို႔ အေမရိကန္က ႀကိဳးစားေနပံု။

အာဖရိကမွ ကြန္ဂိုမွာဆိုရင္လည္း ကြန္ဂိုအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ နယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်င္ေရးသမားလူမြန္ဘာကို သတ္ပစ္ၿပီး၊ တိုင္းျပည္ကိုလည္း အစိတ္စိတ္အျမႊာျမႊာ ခြဲပစ္ပံု။

အေရွ႔အလယ္ပိုင္း အာရပ္ႏိုင္ငံေတြထဲမွာလည္း နည္းမ်ိဳးစံုခြဲဖို႔ႀကိဳးစားၾကပံု၊ ယခင္ကမရွိခဲ့တဲ့ အစၥေရးႏိုင္ငံကို အာရပ္ေတြၾကားထဲမွာ တည္ေဆာက္ေပးၿပီး ပဋိပကၡေတြအဆက္မျပတ္ေအာင္ဖန္တီးေနပံုမ်ားႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႔စနစ္၏စစ္ေရးနည္းမ်ား၊ စီးပြားေရးနည္းမ်ားျဖင့္ တိုင္းျပည္တိုင္းအား ဝင္ေရာက္ျခယ္လွယ္လုပ္ေဆာင္ေနပံုကို ကြ်န္ေတာ္ အက်ယ္တဝင့္ရွင္းျပပါသည္။
ဒါ့အျပင္ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လူထုကိုအားမကိုးဘဲ နယ္ခ်ဲ႔ကိုအားကိုတဲ့အစိုးရမ်ားဟာ နယ္ခ်ဲ႔အကူအညီနဲ႔ ေခ်းေငြမ်ားကို ေခ်းယူၿပီး၊ နယ္ခ်ဲ႔စီးပြားေရးစက္ကြင္းေအာက္ နစ္သထက္နစ္ရပံု၊ ေနာက္ဆံုး ျပည္သူမ်ားက စီးပြားေရးက်ပ္တည္း၍ စီးပြားေရးတိုက္ပြဲမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႀကီးထြားလာတဲ့အခါ ထိုလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီမ်ိဳးနဲ႔ မထိန္းသိမ္းႏိုင္ေတာ့တဲ့အခါ အသင့္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ စစ္တပ္မ်ားနဲ႔ အာဏာသိမ္းၾကသျဖင့္၊ ဒီမိုကေရစီခမ္းေျခာက္ရပံုမ်ားကိုပါ ကြ်န္ေတာ္ရွင္းျပပါသည္။

ထို႔အျပင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္လမ္းမွာ ျပည္သူတို႔ခ်မ္းသာဝေျပာတဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ဖို႔ နယ္ခ်ဲ႔အမွီခိုကင္းတဲ့အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤေတာ္လွန္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွန္အတိုင္းသာ ခ်ီတက္ႏိုင္ၾကမယ္ဆိုရင္ ယခုလိုျပည္တြင္းစစ္ႀကီးလည္း ေပၚေပါက္စရာမရွိေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာသည့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားျဖစ္သည့္ စီးပြားေရးျပႆနာ၊ လူမ်ိဳးစုျပႆနာ၊ ပညာေရးျပႆနာ၊ ဒီမိုကေရစီေရးျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာစရာ မရွိဘဲ၊ တမ်ိဳးသားလံုး တက္တက္ႂကြႂကြျဖင့္ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးကိုထူေထာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္းေတြကိုလည္း ေျပာျပပါသည္။
ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း တိုက္ရိုက္နစ္နာဆံုးရံႈးမႈမ်ားကိုလည္း ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္အတူ ကြ်န္ေတာ္တင္ျပေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး နည္းနာမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးျပပါသည္။
စစ္ရပ္စဲရာတြင္ ပထမနည္းျဖစ္သည့္ အျပဳတ္တိုက္ေရး၊ လက္နက္ခ်ေရးလမ္းသည္ ၁၃ ႏွစ္ေက်ာ္သည့္တိုင္ ဘာမွမထူးျခားဘဲ၊ ျပည္သူေတြသာ နစ္နာၿပီးရင္း နစ္နာေနၾကာင္း၊ ဤလမ္းသည္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း ဘဝေပးအသိႏွင့္ ျပည္သူေတြကသိေနၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ဒုတိယနည္းျဖစ္သည့္ တဖက္ႏွင့္တဖက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းသည့္နည္းလမ္းသာရွိေၾကာင္း၊ ဤနည္းသည္ ျပႆနာမ်ားကို ေျပေျပလည္လည္ေျဖရွင္းယူသည့္နည္းလမ္းျဖစ္၍ စစ္ရပ္စဲၿပီးသည့္ေနာက္တြင္လည္း အနာဂတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပိုမိုတည္ၿငိမ္ေစႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အနာဂတ္ဒီမိုကေရစီတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိုလည္း အက်ိဳးျပဳမွာျဖစ္ေၾကာင္း။

ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာႀကီးသခင္ကို္ယ္ေတာ္မိႈင္းဦးေဆာင္တဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔က ျပည္သူတို႔အက်ိဳးအတြက္ ျပည္တြင္းစစ္ကို အျပဳတ္တိုက္ေရးနည္းမဟုတ္ဘဲ၊ ဆရာႀကီးအစဥ္တစိုက္ပန္ၾကားခဲ့တဲ့ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းယူတဲ့နည္းနဲ႔ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းၿပီး ရပ္စဲဖို႔ပန္ၾကားေၾကာင္း၊ ယခုအစည္းအေဝးတက္ေရာက္လာတဲ့လူပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာလည္း ဘာအခက္အခဲမ်ားနဲ႔ရင္ဆိုင္ပါရေစ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူလက္တြဲၿပီး မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးစားခ်ီတက္လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္ပါေၾကာင္း- ေနာက္ဆံုးနိဂံုးခ်ဳပ္အေနႏွင့္ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏မိန္႔ခြန္းမ်ားကိုစုေပါင္းၿပီး စာအုပ္ရိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝကာ နယ္အသီးသီးသို႔လည္း ျဖန္႔ခ်ိေပးခဲ့ပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အဖြဲ႔သည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈအတြင္း ျပည္သူလူထုႀကီးပါဝင္လာေအာင္ စည္းရံုးလႈပ္ရွားၾကပါသည္။

0 comments:

Post a Comment