Monday, November 2, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ စတုတၳတြဲ၊ အခန္း(၉)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ စတုတၳတြဲ၊ အခန္း(၉)
ဂ။ မိမိအေျခအေန။            ။အစိုးရတပ္အေျခအေန 
အင္အား
(၁) ေျခလ်င္တပ္ရင္း (၄) ရင္းႏွင့္ အရံတပ္မ်ား
-ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း(၁) တပ္ရင္းမႉး-ဒုဗိုလ္မႉးႀကီး တင္ဦး(ယခု အင္န္အယ္လ္ဒီ)
-ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း(၂) တပ္ရင္းမႉး-ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးျမဝင္း(ကြယ္လြန္)
-ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း(၅) တပ္ရင္းမႉး-ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးေမာင္လြင္ (ယခုအင္န္အယ္လ္ဒီ)
-ခ်င္းတပ္ရင္း (၃) တပ္ရင္းမႉး-ဗိုလ္မႉးေရာဒရစ္
-ေျခလ်င္တပ္ရင္းမ်ားမွ တပ္ခြဲ (၂) ခြဲ
-ကခ်င္တပ္ရင္း(၄)မွ တပ္ခြဲ (၂) ခြဲ

(၂) မိမိလက္နက္အင္အား
-၂၅ ေပါင္ဒါ အေျမာက္တပ္ခြဲ (၁)ခြဲ အေျမာက္ (၈)လက္
-၆ ေပါင္ဒါ တင့္ကားပစ္အေျမာက္ (၂)လက္
-၇၆ မမ ယူဂိုစလပ္ေတာင္ေပၚပစ္အေျမာက္ (၂)လက္ (စစ္တိုက္ခါနီးမွ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲကပ္၍ရသည္)
-ေလတပ္ (ဒုတိယကမၻာစစ္မွအက်န္မ်ား)
-ဆီးဖိုင္းယား (ေခၚ) ဒံုးက်ည္ပစ္တိုက္ေလယာဥ္ (၉)စီး
-သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ရိကၡာခ်ရန္ ဒါကိုတာ (၃)စင္း (ထိုစဥ္က ရဟတ္ယာဥ္မ်ားမရွိေသးပါ)
 ထို႔ေၾကာင့္ တိုက္ခိုက္ေရး အင္အားေပါင္းမွာ ဂ လူအင္အား ၆ဝဝဝ(ေျခာက္ေထာင္)

သယ္ယူေရးအတြက္လား ၁ဝဝဝ (တေထာင္)
အထမ္းသမား ၃ဝဝဝ (သံုးေထာင္)
၆ ေပါင္ဒါအေျမာက္ႏွင့္ က်ည္သယ္ရန္ ဆင္ (၂၅)စီးတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

(၃) မိမိတို႔၏ စစ္ေရးအေတြ႔အႀကံဳ

(၁) မိမိတပ္မ်ား ႏိုင္ငံျခားရန္သူႏွင့္ အႀကီးအက်ယ္စစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေသာအေတြ႔အႀကံဳ မရွိ။ အထူးသျဖင့္ အေျမာက္၊ ေလယာဥ္၊ လက္နက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီညာစြာတြဲတိုက္သည့္အေလ့အထ မရွိခဲ့။

(၂) မိမိတပ္မ်ား ေတာင္ေပၚတိုက္ပြဲအေတြ႔အႀကံဳ လံုးဝမရွိသေလာက္ျဖစ္ရာ ယခုတိုက္ရမွာက ေပ(၃ဝဝဝ) မွ ေပ(၇ဝဝဝ)အျမင့္အၾကား တိုက္ရမွာ ျဖစ္သည္။

(၃) မိမိတပ္မ်ားမွာ ျပည္တြင္းမွာလည္းတပ္ျဖန္႔ၿပီး တာဝန္ယူလာခဲ့ရသျဖင့္ ေလ့က်င့္ေရးလည္းေကာင္းေကာင္းမလုပ္ႏိုင္ၾက။
(၄) မိမိတို႔၏စိတ္ဓာတ္။       ။ နဂါးႏိုင္စစ္ဆင္ေရးရံႈးထားသျဖင့္ စိတ္နည္းနည္းေလးေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္လူထု၏ ေရွ႔တန္းသို႔ ေထာက္ခံ အားေပးမႈ၊ စစ္ဆင္ေရးအတြက္ျပင္ဆင္ရာတြင္ဘက္စံုမႈ စတာေတြေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းအားတက္လာၾကသည္။
ဤကဲ့သို႔ ဘက္၂ ဘက္၏ အေျခအေနမ်ားကိုတြက္ခ်က္ၿပီးေသာအခါ အျခားထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မွားမွာ

ဃ။ ေျမအေျခအေန
၁။ ေပ(၃ဝဝဝ) ႏွင့္ ေပ(၇ဝဝဝ)အၾကား ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ရမွာျဖစ္သည္။

၂။ မိမိတပ္အေနႏွင့္ ရန္သူႏွင္႔တိုက္ဖို႔ ေရွ႔မွာ သံလြင္ျမစ္ႀကီးက ကာစီးထားသည္။

၃။ ဗမာျပည္မကို တရုတ္ျဖဴမ်ားက်ဴးေက်ာ္ႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုးအေျခခံရန္ေဒသမွာ မိုင္းတံု၊ မိုင္းဟန္၊ ပြန္ပါက်င္ ေျမျပန္႔ေဒသျဖစ္သည္။ ဤေနရာမွေန၍ တရုတ္ျပည္နယ္စပ္ကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးႏိုင္သည္။ ၎တို႔၏ ေနာက္ခံအားေပးတိုင္းျပည္ ထိုင္းနယ္စပ္ႏွင့္လည္း နီးသည့္ေနရာျဖစ္သျဖင့္ ၎တို႔၏ဘိန္းလုပ္ငန္းလည္း အဆင္ေျပ။ ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ရိကၡာကိစၥပါ ေခ်ာေမာႏိုင္သည္႔ေနရာလည္း ျဖစ္ေပသည္။

၄။ ၎ေဒသကို ထိုးစစ္ဝင္ရန္အေကာင္းဆံုးလမ္းမွာ သံလြင္အေနာက္ဘက္ကမ္းရွိ မိုင္းပန္ၿမိ့ဳမွ ကားလမ္းၾကမ္း တစိတ္တပိုင္းရွိထားေသာ သံလြင္အေရွ႔ကမ္း ဝမ္ဆလာကူးတို႔ဆိပ္။ ၎မွ တဆင့္ မိုင္းတံုသို႔ (၆)ေပက်ယ္ လားလမ္းအတိုင္းျဖစ္သည္။

၅။ မိုင္းပုလံုႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ သံလြင္အေနာက္ဘက္ကမ္းအထိကားသြားႏိုင္ရန္ လမ္းကိုအနည္းငယ္ျပဳျပင္ရံုႏွင့္ ရရွိႏိုင္သည္။

၆။ မိုင္းပ်ဥ္းမွ မိုင္းပုေအာင္သို႔ ေႏြဥတု ကားလမ္းရွိၿပီး ထိုမွတဆင့္ မိုင္းဆတ္သို႔ လားလမ္းျဖင့္ ခ်ီတက္ႏို္င္သည္။

င။ ရာသီဥတု။       ။ စစ္တိုက္မည့္အခ်ိန္မွာ ေႏြဥတုျဖစ္သျဖင့္ အေႏြးထည္မလို။ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးခ်ီတက္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေမလ ၂ဝ ေနာက္ပိုင္း၊ မြန္ဆြန္း(မုတ္သုန္)ဝင္ မို္းစရြာႏိုင္သျဖင့္ တိုက္ပြဲျမန္ျမန္မၿပီးပါက ေတာင္ေပၚတြင္ ဆက္တိုက္ရန္ခဲယဥ္းသည္။
စ။ အခ်ိန္ႏွင့္ အကြာအေဝး။  ။ စစ္ဆင္ေရးအခ်ိန္မွာ မတ္လ (၁)ရက္ေန႔မွ စပါက ေမလလယ္အထိ အခ်ိန္ ႏွစ္လခြဲရမည္။ ထိုကာလအတြင္း မိမိတို႔ရည္မွန္းခ်က္ထေျမာက္ေလာက္ေအာင္ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ခ်ိန္လံုေလာက္သည္ဟု ယူဆသည္။ သိမ္းပိုက္သင့္ေသာေဒသမွာ တရုတ္ျဖဴမ်ား ဗမာျပည္အတြင္းပိုင္းသို႔ထိုးဝင္က်ဴးေက်ာ္ေနွာင့္ယွက္ႏိုင္မည့္ အေျခခံေဒသအျဖစ္လုပ္ႏိုင္သည့္ေဒသ မိုင္းတံု၊ မိုင္းဟန္၊ ပြန္ပါက်င္ ေျမျပန္႔ႏွင့္ ေနာက္တဆင့္ မိုင္းဆတ္ပါရက ပိုလံုၿခံဳမည္။

ဆ။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရးစသည့္တိုက္ပြဲႏွင့္အႀကံဳးဝင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ား
 ၁ - ကမၻာ့အေျခအေန-အထက္တြင္ အခ်ိဳ႔အခ်က္မ်ားေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္သည္။ အေမရိကန္အေနႏွင့္ ကိုးရီးယားစစ္အေရးနိမ့္ၿပီးကတည္းက ၾသဇာက်လာသည္။ အထူးသျဖင့္ အာရွတြင္ အာရွျပည္သူအမ်ားစုက အေမရိကန္မုန္းတီးမႈ၊ ဆန္႔က်င္မႈဒီေရ စတင္ျမင့္တက္လာေနေသာ ကာလ ျဖစ္သည္။ ကမၻာစစ္လိုလားတဲ့ အားထက္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအားကလႊမ္းမိိုးလာေနတဲ့ကာလ ျဖစ္သည္။ ထိုအတြင္း ဖဆပလအစိုးရက တရုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္မႈကို ကုလသမဂၢကိုတိုင္လိုက္သျဖင့္ အေမရိကန္အက်ပ္အတည္း ေတြ႔ေနရသည္။

၂ - ဗမာျပည္တြင္းတြင္လည္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ စတင္လံႈ႔ေဆာ္မႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေျမေပၚလက္ဝဲပါတီမ်ား၏လႈပ္ရွားမႈ (ဥပမာ-ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း၏ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား)မ်ားေၾကာင့္ ဗမာျပည္သူမ်ားအၾကား အေမရိကန္ႏွင့္ ေနာက္လိုက္ တရုတ္ျဖဴဆန္႔က်င္ေရးလိႈင္းမ်ား ႀကီးထြားလာရာ၊ ဤအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ စစ္တိုက္ရမည့္အစိုးရစစ္တပ္အေနႏွင့္လည္း စိတ္ဓာတ္ ျမင့္တက္ေစ ခဲ့ပါသည္။

၃ - ဖဆပလအစိုးရထဲမွ အေမရိကန္ဘက္ယိမ္းသည့္ဂိုဏ္းက တရုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္မႈကိုမတိုက္လိုေသာ္လည္း အဂၤလိပ္ဘက္ ယိမ္းသည့္ဂိုဏ္းက အေတာ္အသင့္တိုက္လိုသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔လည္း တကယ္အေသအေက်မတိုက္ဘဲ၊ တရုတ္ျဖဴကိစၥ ၿပီးသြားေစ လိုသည္။ အေၾကာင္းမွာ အေမရိကန္၏မ်က္မာန္ရွျခင္းကိုလည္းမခံခ်င္၊ တရုတ္ျဖဴႏွင့္စစ္တိုက္ရလွ်င္ ျပည္တြင္းစစ္တိုက္မည့္အင္အားေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္ၿပီး ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကိုမေခ်မႈန္းႏိုင္မွာလည္းစိုးရိမ္စိတ္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။

၄ - စီးပြားေရး။ ဖဆပလအစိုးရအေနႏွင့္ စပါးေဈးေကာင္းရေနသျဖင့္ ျပည္ေတာ္သာေခတ္လို႔ပင္ ေႂကြးေၾကာ္ေနေသာအခ်ိန္ျဖစ္ရာ ဤ စစ္ပြဲမ်ိဳးကိုတိုက္ႏိုင္ေအာင္ ဘ႑ာေရးအေျခအေနေတာင့္တင္းသည္။ လူထုစီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈ သိပ္မျပင္းေသးသည့္ကာလလည္း ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ရာတြင္ တရုတ္ျဖဴတို႔ဘက္တြင္ တပ္မႉးအမ်ားအျပားမွ ဘိန္းလုပ္ငန္းအရသာ ေတြ႔သြားၿပီျဖစ္၍ ၎တို႔၏ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အေမရိကန္၏ႏိုင္ငံေရးဆႏၵထပ္တူက်ေန၍ ဤစစ္ပြဲ ျမန္ျမန္ၿပီးျပတ္လိမ့္မည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္။

၅ - ရွမ္းျပည္လူထုမွာ တရုတ္ျဖဴတပ္မ်ား၏ဖိႏွိပ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ တရုတ္ျဖဴကိုဆန္႔က်င္ေသာ္လည္း၊ ေစာ္ဘြားအခ်ိဳ႔ကမူ တရုတ္ျဖဴ ေနာက္တြင္ အေမရိကန္ပါေနသျဖင့္ အားကိုးအားထားစိတ္ႏွင့္ဖိတ္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနသည္။

၆ - ဗမာျပည္တြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္ေနသူ လူမ်ိဳးစုအဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႔ကလည္း မိမိတို႔အတြက္အကူအညီရလိုရျငားစိတ္ျဖင့္ ပူးေပါင္း ဆက္ဆံမႈမ်ားရွိၾကသည္။    

၃။ ႏွစ္ဘက္၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ျခင္း
(က) ႏွစ္ဘက္အင္အား။      ။ အင္အားတြင္ ရန္သူက မိမိတို႔ထက္သာသည္။ သို႔ေသာ္ ရန္သူအေနႏွင့္ တပ္ကို ေနရာအမ်ားအျပားမွာ ျဖန္႔ခြဲခ်ရပ္ထားရသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔ ထိုးမည့္ဘက္ စုမသြားေစဘဲ ဆက္ျပန္႔ေနေအာင္ ဟန္ျပလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ပါက မိမိတို႔ဘက္က တပန္းသာႏိုင္သည္။ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါက အခက္အခဲႀကီးမားႏိုင္သည္။ အကယ္၍ ရန္သူက  မိမိတို႔တို္က္မည့္ဘက္မသိဘဲ ယခုလို ခြဲျဖန္႔ထားရလွ်င္ မိမိတို႔က ရွိသမွ်အင္အားကို အလံုးအရင္းႏွင့္ ရန္သူအားနည္းသည့္အဓိကေနရာကို ထိုးေဖာက္ပါက ထိုစစ္မ်က္ႏွာတြင္ အားသာႏိုင္သည္။ အဓိက ရန္သူ႔တပ္မ်ား ယခုအတိုင္းျပန္႔ေနေအာင္လုပ္ရန္ႏွင့္ ရန္သူ၏ေသနဂၤဗ်ဴဟာအရံတပ္ႏွင့္ နည္းပရိယာယ္အရံတပ္မ်ားကို လိုရာမသံုးႏိုင္ဘဲ ေသာင္တင္ေအာင္လုပ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ထိုသို႔လုပ္ႏိုင္ပါက မိမိတို႔က ထိုးေဖာက္စစ္ ကစားႏိုင္သည့္ အားသာသည့္အေျခအေနေရာက္ႏိုင္သည္။

(ခ) ရန္သူတပ္မႉးခ်ဳပ္အေၾကာင္းသိရခ်က္အရ မိမိတို႔အားသာႏိုင္သည္။ ထိုတပ္မႉးခ်ဳပ္ကိုေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အေတြ႔အႀကံဳအရည္အခ်င္းထက္ ပုဂၢိဳလ္ေရးယံုၾကည္မႈအေပၚအေျခခံ၍ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ထိုအေတြ႔အႀကံဳမရွိသည့္တပ္မႉးအေပၚ မိမိတို႔က အျမတ္ထုတ္ စစ္ကစား၍ စစ္ဆင္ေရးမ်ားလုပ္သြားႏိုင္သည္။ ဤသည္မွာ မိမိတို႔အတြက္အခြင့္သာခ်က္ႀကီးတခု ျဖစ္သည္။

(ဂ) ရန္သူ႔ေအာက္ေျခတပ္မႉးအမ်ားစုမွာလည္း စစ္ေရးအေတြ႔အႀကံဳ ေယဘုယ် အားနည္းသူမ်ားျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ စစ္ပရိယာယ္ကစားမႈ ေကာင္းလွ်င္ မိမိတို႔ကစားရာကို ပါလာႏိုင္သည္။ မိမိတို႔ ဖိဖိစီးစီးလုပ္ႀကံံလွ်င္ ရန္သူစိတ္ဓာတ္က်လြယ္မည္။ ဤသည္မွာလည္း ရန္သူ၏ အားနည္းခ်က္တရပ္ျဖစ္သည္။

(ဃ) ရန္သူတို႔၏စိတ္ဓာတ္တြင္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္က်မႈ တခုရွိသည္။ ၎တို႔သည္ တရုတ္ျပည္မႀကီးတြင္ တရုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္သားမ်ား (တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္တပ္မ်ား)ႏွင့္တိုက္ခဲ့ရာတြင္ ေလးဘက္ေလးတန္ဝိုင္းၿပီး ေနာက္ႏွင့္လည္းအဆက္ျဖတ္ကာ ဝိုင္းဝန္းေခ်မႈန္းမႈကိုခံခဲ့ရ၍ ဒါမ်ိဳးကို အလြန္ေၾကာက္သည္။ အထူးသျဖင့္ သူတပါးႏိုင္ငံတြင္ ဤကဲ့သို႔ ဝိုင္းၿပီးေခ်မႈန္းခံရမွာကို အလြန္ ေၾကာက္ရြံ႔ပံုရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔က ဤနည္းကိုသံုးႏိုင္သံုး၊ မသံုးႏိုင္လွ်င္လည္း ဝိုင္းပတ္ျဖတ္ေတာက္မည့္ဟန္ ၿခိမ္းေျခာက္လွ်င္ အျမန္ဆုတ္ေျပးဖို႔စိတ္ေစာမည္။ စိတ္ဓာတ္ အျမန္က်ဆင္းယိမ္းယိုင္ႏိုင္သည္။

(င) စိတ္ဓာတ္အရ မိမိတို႔တပ္က တရားသည့္စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲရသျဖင့္ ဘက္စံုကသာသည္။ ႏိုင္ငံတကာကလည္း အေမရိကန္ကိုရႈတ္ခ်ေန။ ျပည္တြင္းျပည္သူလူထုကလည္း မိမိတို႔ကို ေထာက္ခံအားေပးေနသျဖင့္ မိမိတို႔တပ္မ်ား တက္ႂကြသည္။

(စ) ေတာင္ေပၚတိုက္ပြဲအေတြ႔အႀကံဳအေနႏွင့္မူ ရန္သူကသာ၍ ပို၍လည္းအပင္ပန္းခံႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္စစ္ပြဲမွာ ႏွစ္လခြဲသာျဖစ္၍ မိမိတို႔ သိပ္မပင္ပန္းႏိုင္။ (ထို႔အတြက္ ျပင္ဆင္သည့္အေနႏွင့္ မိမိတပ္သားမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေရဗူးထဲတြင္ ဆားနည္းနည္းခပ္ေသာက္ေစရမည္။ ေရရွား၊ ေရျပတ္ပါက ေလယာဥ္မွ ေရစည္မ်ား၊ ေရခဲတံုုးမ်ားခ်ေပးရန္လည္း စီစဥ္ရသည္။ ေတာတြင္း ေရရႏိုင္သည့္အပင္မ်ား (ဥပမာ-ဝါးပင္)ကို ခုတ္၍ ေရခံရန္လည္းသင္ၾကားေပးရသည္)
(ဆ) စစ္ပညာတြင္မူ ႏွစ္ဘက္ -တဦးႏွင့္တဦး သိပ္မထူးျခား။ သို႔ရာတြင္ မိမိတို႔တပ္မ်ားအေနႏွင့္ အေျမာက္၊ ေလယာဥ္တို႔ျဖင့္ တြဲဖက္ တိုက္ခိုက္သည့္အေတြ႔အႀကံဳ မရွိ။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္မတိုက္မီ စုရပ္တြင္ ၃ ပတ္မွ်ရွိေနစဥ္ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့ရသည္။

(ဇ) သို႔ရာတြင္ စုရပ္တြင္ တပ္မ်ားစုေဝးေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေသာအခါ မိမိတပ္မ်ားသည္ ေပ(၃ဝဝဝ)ေက်ာ္ေတာင္တန္း မ်ားေပၚတြင္ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ က်န္းမာေရးအဆင့္မမီေၾကာင္း ဆရာဝန္မ်ားကေျပာလာၾက၍ အစည္းအေဝးေခၚကာ ၃ ပတ္အတြင္း က်န္းမာေရးေကာင္းလာရန္ နည္းလမ္းမ်ားရွာၾကရာ အထူးရိကၡာႏႈန္းထုတ္ေပးျခင္း။ တေန႔-ေန႔ အခ်ိန္ အနည္းဆံုး (၄)နာရီမွ် နားခ်ိန္အိပ္ခ်ိန္ေပးျခင္းတို႔ လုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ အထူးရိကၡာတြင္ ေနစဥ္အသားႏွင့္အရက္နည္းနည္းပါ ေပးေကြ်းေမြးသည္။ ေလ့က်င့္ေရးမ်ား ကိုလည္း သိပ္ပင္ပင္ပန္းပန္းမလုပ္ေစဘဲ၊ က်န္းမာသူမ်ားကိုသာ နမူနာျပေစၿပီး၊ အမ်ားစုကို လိုက္ၾကည့္ခိုင္းရံုသာၾကည့္ခိုင္းသည္၊ သို႔ျဖင့္ အခ်ိန္မီအသင့္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရသည္။ ဤက်န္းမာေရးအေျခအေနအေျခခံအားျဖင့္ ေတာင္ေပၚတိုက္ပြဲ ေရရွည္မဆင္ႏိုင္။ ဤသည္မွာ မိမိတို႔၏ အားနည္းခ်က္ျဖစ္သည္။

(ဈ) လက္နက္တြင္ မိမိတို႔ဘက္မွ အေျမာက္ႏွင့္ေလေၾကာင္းတြင္ ရန္သူထက္ အေရးသာေနသည္။ သို႔ရာတြင္ သံလြင္အေရွ႔ဘက္ကမ္းတြင္ ကားလမ္းမေဖာက္ရေသး၍ အေျမာက္မ်ားသယ္ႏိုင္မည္မဟုတ္၍ အဓိက ေလေၾကာင္းသာအားကိုးရမည္ျဖစ္ရာ ကတုတ္တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ အႀကိတ္အနယ္တိုက္ဖို႔ အလြန္ခက္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆင္ျဖင့္ သယ္ယူႏိုင္ေသာ တင့္ကားပစ္ (၆)ေပါင္ဒါ ၂ လက္၊ ေလယာဥ္ (၉)စီးျဖင့္သာ တိုက္ရေပမည္။ ရန္သူမွာ အေတြ႔အႀကံဳနည္းသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ဤမွ်ေသာလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပင္ တိုက္ခိုက္ထိုးေဖာက္ႏိုင္စရာရွိသည္။ ေနာက္ ရန္သူ႔ထံတြင္လည္း လက္နက္ႀကီးမရွိဘဲ တပ္ရင္းလက္နက္ (၃)လက္မ ေမာ္တာမ်ိဳးကိုပင္ က်ည္မ်ားမ်ားမသံုးႏိုင္၍ မိမိတို႔ အေျမာက္၂ လက္ကို ရန္သူကတုတ္နား တိုက္ရိုက္ကပ္ၿပီးပစ္ႏိုင္မည္။ မီတာ ၆ဝဝ ႏွင့္ ၁ဝဝဝ ၾကားထိယူသြားၿပီး တိုက္ရိုက္ပစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္၍ သိပ္မဆိုးလွပါ။ ေနာက္ဆံုးတပ္ထြက္ခါနီး ယူဂိုစလပ္ ၇၆ မမ ေတာင္ေပၚပစ္အေျမာက္ ၂ လက္ထပ္ရသျဖင့္ အေတာ္အသင့္အားရွိလာသည္။


0 comments:

Post a Comment