Saturday, October 31, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ စတုတၳတြဲ၊ အခန္း(၈)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ စတုတၳတြဲ၊ အခန္း(၈)
ဘုရင့္ေနာင္စစ္ဆင္ေရးႀကီး
(၁၉၅၄ခုႏွစ္မတ္လ၁-ရက္မွ ေမလကုန္အထိ)
၁။ ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္း
(က) ရန္သူ႔ေနာက္ခံသမိုင္းမွာ ရန္သူမွာ တရုတ္ျဖဴကူမင္တန္မ်ားျဖစ္သည္။ ၁၉၄၉ခုႏွစ္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဦးေဆာင္မႈျဖင့္ တရုတ္ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မွ ကူမင္တန္ခ်န္ေကရွိတ္တပ္မ်ားကိုတိုက္ခိုက္ၿပီး တရုတ္ျပည္ကိုလြတ္ေျမာက္ေစရာ၊ တရုတ္ျပည္ အေနာက္ေတာင္ဘက္၊ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးအမာခံ ဂ်င္နရယ္လီမီဦးစီးေသာ တရုတ္ျဖဴ ေလးငါးေထာင္ခန္႔သည္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ကုန္ ၁၉၅ဝ ခုႏွစ္ဆန္း၊ က်ိဳင္းတံုခရိုင္တြင္းဝင္လာၿပီး မိုင္းဆတ္တြင္ အေျခခ်ခဲ့သည္။

၎တို႔ကို အေမရိကန္စီအိုင္ေအႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ေနာက္ထပ္ဝင္လာသူမ်ားႏွင့္ တရုတ္၊ ဗမာ၊ ထိုင္းစသည္တို႔မွလည္း ထပ္ၿပီး တရုတ္ျဖဴစစ္သား စုၿပီး၊ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ေက်ာ္တြင္ စုစုေပါင္းအင္အား (၁၂ဝဝဝ)တေသာင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္အထိ တိုးခ်ဲ႔စည္းရံုးၿပီး ပထမ တရုတ္-ဗမာနယ္စပ္မွ ဗမာျပည္အတြင္း သံလြင္ျမစ္အၾကား ဗမာျပည္တြင္းတေလွ်ာက္မွာအေျခခံၿပီး ေနာက္တဖက္က တရုတ္ျပည္နယ္စပ္ပိုင္းကို ဝင္ေႏွာင့္ယွက္တဲ့ စစ္ဆင္ေရးအေသးစားအခ်ိဳ႔လုပ္ၿပီး၊ တဖက္က သံလြင္အေနာက္ဘက္ေက်ာ္ကာ ဗမာျပည္အတြင္းပိုင္းသို႔ တဆင့္တိုးဝင္က်ဴးေက်ာ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ကစ၍ ဗမာျပည္သူလူထုထဲတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက စတင္လံႈ႔ေဆာ္သည့္ နယ္ခ်ဲ႔ႏွင့္တရုတ္ျဖဴဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈႀကီး ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

တရုတ္ျဖဴမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္သာမက ကယားျပည္နယ္ကိုပါက်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီး ေတာင္ငူအေရွ႔ ေမာ္ခ်ီမိုင္းေဒသအထိ၊ ကယားသူပုန္ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီးေနာက္၊ ေတာင္ပိုင္းမွ ကရင္ႏွင့္မြန္သူပုန္မ်ားႏွင့္လည္း ဆက္သြယ္ကာ ၎တို႔ႀကီးစိုးရာ (ကရုပၸိ-ပင)ဆိုေသာ ပင္လယ္ ကမ္းစပ္ ရြာႀကီးေတြဝင္၊ တပ္စြဲမႈကို ၁၉၅၂ခု ႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၎၏ ည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေနာက္ထပ္ဗမာျပည္တြင္ ကူမင္တန္ တရုတ္ျဖဴတပ္သစ္မ်ားကိုတိုးခ်ဲ႔ရန္ ထိုင္ဝမ္မွ ေကဒါမ်ား၊ လက္နက္ပစၥည္းခဲယမ္းမ်ား သေဘၤာႏွင့္တိုက္ရိုက္ပို႔ရန္ျဖစ္သည္။ ၎ကို ၁၉၅၃ - ၅၄ က်မွ ပိုၿပီးရွင္းရွင္းသိလာရသည္။ ထိုေနရာမွ ဗမာျပည္မွဘိန္းမ်ားကို တိုက္ရိုက္ႏိုင္ငံျခားသို႔ထုတ္ႏိုင္သျဖင့္ ထိုင္းပုလိပ္ကတဆင့္ ေရာင္းေနရတာထက္ ပိုျမတ္စြန္းႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပင္လယ္လမ္းကိုေဖာက္ရန္ႀကိဳးစားျခင္း ျဖစ္ပံုရသည္။

တရုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္လာသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ-
၁။ နယ္စပ္မွ တရုတ္ျပည္မႀကီးအစပ္ ဝင္ၿပီး ေႏွာက္ယွက္ေနျခင္းျဖင့္၊ တရုတ္ျပည္တြင္မၿငိမ္းခ်မ္းေသးဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ကုလသမဂၢက တရုတ္ျပည္အသိအမွတ္ျပဳေရးကိုအခ်ိန္ဆြဲထားၿပီး တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္တိုင္းျပည္အားဆန္႔က်င္ေရး ဆက္လုပ္သြားရန္။
၂။ ဗမာအစိုးရကို လံုးဝ အေမရိကန္ေနာက္လိိုက္ ျဖစ္ေစရန္။
၃။ အလားတူ အေရွ႔ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၊ ထိုင္းအပါအဝင္ အျခားတိုင္းငယ္ျပည္ငယ္ေတြအေပၚလည္း ၿခိ္မ္းေျခာက္လႊမ္းမိုးၿပီး၊ အေမရိကန္ၾသဇာခံမ်ား ျဖစ္ေစရန္။
၄။ လက္ေတြ႔လုပ္ေနရင္းကရလာတဲ့ ဘိန္းအေရာင္းအဝယ္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကလည္း မက္လံုးတလံုးျဖစ္လာဟန္ရွိသည္။
၅။ တရုတ္ျပည္တြင္းရွိ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးသမားမ်ား၊ ခ်န္ေကရွိတ္ေနာက္လိုက္မ်ားအတြက္လည္း အေမရိကန္က သူတို႔ဘက္ကေနၿပီး ကြန္ျမဴနစ္တရုတ္ျပည္ကို ဝင္တိုက္ေပးမည့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ျဖစ္ေစၿပီး၊ တရုတ္ျပည္တြင္းဆူပူလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဆက္လက္ျဖစ္ေစခ်င္သည့္ သေဘာလည္း ရွိသည္။

ဗမာအစိုးရ (ဖဆပလအစိုးရ)အေနႏွင့္လည္း လူထုအံုႂကြလာမႈေၾကာင့္ မလႊဲမေရွာင္သာ တရုတ္ျဖဴကိစၥကိုင္တြယ္လာရသည္။ ကုလသမဂၢမွာ တိုင္တမ္းသည့္အတြက္ ထိုႏိုင္ငံျခားတပ္မ်ားဆုတ္ခြာေပးေရးကို တရုတ္ျဖဴ၊ ထိုင္း၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ဗမာ (၄)ႏိုင္ငံအစည္းအေဝးထိုင္ၿပီး ေျဖရွင္းရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၅၃ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္း၌ ထို (၄)ႏိုင္ငံအစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပခဲ့သည္။ ဗိုလ္ေနဝင္းတို႔က ထိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားအရ တရုတ္ျဖဴအဓိကအင္အားမ်ား ထြက္သြားလိမ့္မည္ဟုထင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခြင့္အေရးယူၿပီး တပ္တခ်ိဳ႔ဝင္ေရာက္ ခ်ီတက္တိုက္ခိုက္လိုက္ရင္ လြယ္လြယ္ႏွင့္ေအာင္ႏိုင္မည္ဟု တြက္ဆခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစဥ္အလာအရေရာ၊ အဆင့္ေနရာအရေရာေက်ာ္ကာ၊ သူတို႔ဆိုရွယ္လစ္ ပါတီမွ တပ္မႉးအခ်ိဳ႔ႏွင့္ ဝင္တိုက္ဖို႔စီစဥ္ၾကပါသည္။ တပ္တြင္းရွိေနေသာ ကြန္ျမဴနစ္ယိမ္းသူမ်ား၊ မ်ိဳးခ်စ္မ်ားကိုေက်ာ္၍ေနရာေပးႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို”နဂါးႏိုင္စစ္ဆင္ေရး”သည္ သံလြင္ျမစ္ေက်ာ္ဝင္လာေသာဗမာ့တပ္မဟာကို တရုတ္ျဖဴတပ္မ်ားက သံလြင္အေရွ႔ဘက္ ကမ္း အတြင္းပိုင္းအထိဆုတ္ေပးၿပီးမွ သံလြင္ႏွင့္ညွပ္ၿပီး ျပန္တိုက္ခ်လိုက္လို႔ ထိုတပ္မဟာ ပ်က္သြားၿပီး သံလြင္အေနာက္ဘက္ကမ္းသို႔ ဖရိုဖရဲျပန္ဆုတ္ေျပးလာခဲ့ရရာ လက္နက္ႀကီးမ်ားဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္။ ထိုတိုက္ပြဲအၿပီး တရုတ္ျဖဴမ်ားကလည္း သူတို႔မဆုတ္ႏိုင္ဟု ေျပာင္ျငင္းဆန္ လိုက္သျဖင့္ (၄)ႏိုင္ငံအစည္းအေဝးမွ ဗမာကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း  အရွက္ကြဲခဲ့ရျပန္သည္။ ဗမာ့စစ္တပ္လည္း စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းသြား ေတာ့သည္။

တခ်ိန္တည္းေလာက္မွာပင္ ေတာင္ပိုင္းက ဗမာတပ္မ်ားက (ကရုပၸိ-ပင)ေဒသ တပ္စြဲထားသည့္တရုတ္ျဖဴေတြကို တိုက္ထုတ္လိုက္လို႔ ထိုင္ဝမ္က ေနာက္တပ္မ (၂)ဖြဲ႔- ဖြဲ႔ဖို႔ လက္နက္-ပစၥည္း-လူမ်ားသယ္လာသည့္ သေဘၤာငယ္ (၆)စင္းသည္လည္း ၿမိတ္ကြ်န္းစုမွ လွည့္ျပန္ သြားရပါသည္။

ဗမာအစိုးရအေနႏွင့္ကလည္း တရုတ္ျဖဴကိစၥ ရပ္ထား၍မရ။ ဆက္ၿပီး တတ္ႏိုင္သမွ်ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ မိမိစစ္တပ္ ျပန္လည္စိတ္ဓာတ္ တက္ႂကြ လာေစရန္အတြက္ ထိုကိစၥေျဖရွင္းရန္ တပ္တြင္းအစဥ္အလာရွိသည့္ ကြန္ျမဴနစ္ဘက္ယိမ္းသည့္မ်ိဳးခ်စ္တပ္မႉးမ်ားကို ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ မိုးရာသီတြင္ စလႊဲခဲ့ရပါေတာ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၅၃-၁၉၅၄ကာလမ်ားတြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္သည္ သံလြင္အေနာက္ဘက္ရွိတရုတ္ျဖဴမ်ားကို ေမာ္ခ်ီးမိုင္းကစၿပီး သံလြင္ျမစ္ကမ္း အထိ ပထမ စစ္ဆင္ေရးအငယ္စားမ်ားႏွင့္ရွင္းပစ္ၿပီး၊ ၁၉၅၄ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္ကစ၍ “ဘုရင့္ေနာင္စစ္ဆင္ေရး”အမည္ႏွင့္ သံလြင္အေရွ႔ တရုတ္ျဖဴဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ အေျခခံစခန္းႀကီးကိုတိုက္ခိုက္ၿပီး၊ တရုတ္ျဖဴမ်ားကို ထိုင္းနယ္စပ္အထိေမာင္းထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဗမာျပည္ေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္ ေနသည့္ တရုတ္ျဖဴအႏၲရာယ္ႀကီးကို ဖယ္ရွားပစ္လိုက္ႏိုင္သည္။

၂။ အေျခခံအေျခအေန အခ်က္အလက္မ်ား
(ဤသည္မွာ တိုက္ပြဲတပြဲ၊ ျပႆနာတရပ္ကိုဆင္ႏႊဲေျဖရွင္းရန္အတြက္ စီမံကိန္းတခုေရးဆြဲရန္နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္ေပသည္)
(က) ရည္ရြယ္ခ်က္-၁။ မိမိတို႔၏ တာဝန္ေက်ပြန္ရမည္။
၂။ လက္ေတြ႔အရေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ေဘာင္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိရမည္။
၃။ ဤ ၂ ခ်က္ေပၚ မူတည္ၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျပတ္ျပတ္သားသား ျဖစ္ရမည္။

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ား
           
တရုတ္ျဖဴေနာက္တြင္ အေမရိကန္ရွိျခင္း။ တရုတ္ျဖဴမ်ား ေက်ာေပးလႈပ္ရွားႏိုင္သည့္ထိုင္းနယ္စပ္ႀကီး ရွည္လ်ားစြာရွိေနျခင္း။
မိမိတပ္အင္အားလည္း သိပ္မရွိ။ မေတာင့္တင္း။ ေတာင္ေပၚတိုက္ပြဲအေတြ႔အႀကံဳလည္း မရွိ။ ေနာက္က ေထာက္ပံ့ေရးလမ္းလည္း ရွည္လ်ားစြာ မလိုက္ႏိုင္။

ထို႔ေၾကာင့္ တရုတ္ျဖဴမ်ားကို အၿပီးအပိုင္ရွင္းလင္းပစ္ဖို႔မလြယ္။
ထို႔ေၾကာင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ပထမဆင့္အေနျဖင့္ ဗမာျပည္အေပၚၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ တရုတ္ျဖဴအႏၲရာယ္ကို တြန္းလွန္ဖယ္ရွားပစ္ရန္။ တရုတ္ျဖဴမ်ားအား အေျခခံအားျဖင့္ ဗမာျပည္အတြင္းပိုင္းထိုးဝင္က်ဴးေက်ာ္ႏိုင္မည့္ေနရာမ်ားကေနၿပီး ထိုင္းနယ္စပ္သို႔ေမာင္းထုတ္ရန္ ျဖစ္သည္။

ဤကဲ့သို႔ မိမိ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပတ္ျပတ္သားသားသိၿပီးေနာက္တြင္ ဘက္ (၂)ဘက္ (ရန္-ငါႏွစ္ဘက္)၏ ထူးျခားခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြရသည္။

(ခ) ရန္သူ
အင္အား
၁။ တေသာင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိၿပီး သံုးေထာင္ခန္႔မွာ မိမိယခုစစ္ဆင္ေရးႏွင့္တိုက္ရိုက္မက်ေသာ ေတာင္ႀကီး-က်ိဳင္းတံုကားလမ္း ေျမာက္ဘက္ သံလြင္အေရွ႔ႏွင့္ တရုတ္နယ္စပ္အၾကားတြင္ တရုတ္နယ္စပ္ေႏွာင့္ယွက္ေရးႏွင့္ ဘိန္းကိစၥလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေနၾကသည္။

၂။ ၉ဝဝဝခန္႔မွာ ထိုလမ္း၏ေတာင္ဘက္၊ ဗမာျပည္အတြင္းပိုင္းက်ဴးေက်ာ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဘိန္းကိစၥလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။

၃။ ထိုရန္သူ႔အင္အား ၉ဝဝဝ ၏ အခိုင္အမာတပ္ျဖန္႔ပံုမွာ
(၁)ပထမေလယာဥ္ကြင္းရွိတဲ့မိုင္းဆတ္တြင္ အေျခခံဌာနခ်ဳပ္ထားရာက အတြင္းပိုင္း ပိုမိုလႈပ္ရွားႏိုင္ဖို႔ႏွင့္ (မို္င္းဆတ္လည္း နာမည္ႀကီးလာသျဖင့္) ထိုင္းနယ္စပ္အနီး ပြန္ပါက်င္ေဒသသို႔ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ကုန္ေလာက္တြင္ ဌာနခ်ဳပ္ကို ေျပာင္းထားခဲ့သည္။ (၂)မိုင္းဆတ္ေဒသတြင္မူ ကင္းစခန္းသာဖြင့္ထားၿပီး ကာကြယ္ထားသည္။
(၃)အဓိက ေရွ႔တန္းဌာနခ်ဳပ္- မိုင္းတံုတြင္ ထားၿပီး၊ အဓိကအခိုင္အမာခံစစ္ေနရာကို မိုင္းတံုေဒသႏွင့္သံလြင္ျမစ္အၾကား မိုင္းတံုမွ (၁ဝ)ကီလိုမွ်ကြာတဲ့ ေပ ၅ဝဝဝ ခန္႔စီျမင့္တဲ့ ေတာင္ကုန္း (၃)ခု-ဖိုခံုေလာက္ဆိုင္တြင္ ခံကတုတ္ႀကီး(၃)ခု တည္ေဆာက္ထားၿပီး အခိုင္အမာခံထားသည္။ မိုင္းတံုမွ သံလြင္ကူးတို႔ဆိပ္ ဝမ္ဆလာအထိ (၆)ေပက်ယ္ လားလမ္း က၊ ထိုေတာင္ (၃)လံုးကို ျဖတ္သြားသည္။ (မည္သူမဆို မိုင္းတံု၊ မိုင္းဟန္၊ ပြန္ပါက်င္ ေျမျပန္႔ကို လႊမ္းမိုးလိုသူအဖို႔၊ ၎ေတာင္ (၃)လံုးကိုလည္းေကာင္း၊ ၎သံလြင္-မိုင္းတံုလမ္းကိုလည္းေကာင္းသိမ္းထားႏိုင္မွ ေရရွည္လႊမ္းမိုးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္)
(၄)ရန္သူ႔ေရွ႔ဖ်ားခံစစ္မွာ သံလြင္ကူးတို႔၊ ဝမ္ဆလာႏွင့္ ၎ဝန္းက်င္တြင္ တပ္စြဲထားသည္။ ယင္းမွာ သံလြင္အေနာက္ဘက္ကမ္းမွ ရိကၡာစုရန္ျဖစ္သည္။ အျခားေနရာမ်ားမွာ
(၅)မိုင္းပုလံုတြင္လည္း စခန္းခြဲတခု။
(၆)၎ေနာက္ ပို အေရွ႔ဘက္က်ေသာ ထိုင္းနယ္စပ္-တာခ်ီလိတ္-မဲဆိုင္ေဒသတြင္ စခန္းခြဲႀကီးတခုရွိသည္။
(၇)ရန္သူ၏ေသနဂၤဗ်ဴဟာ အရံတပ္အင္အား (၃ဝဝဝ)သံုးေထာင္ခန္႔ကို မိုင္းဟန္၊ ပြန္ပါက်င္ေဒသတြင္ ခ်ထားသည္။
(၈)နည္းပရိယာယ္ အရံတပ္အင္အား (၁ဝဝဝ)တေထာင္ခန္႔ကို မိုင္းပုလံုႏွင့္ အထက္ပါေတာင္ (၃)လံုးႏွင့္မိုင္းတံုအၾကားတြင္ ခ်ထားသည္။

၄။ ရန္သူတပ္မႉးခ်ဳပ္။          ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လီမီ မက်န္းမမာျဖစ္လာ၍ တပ္မႉးအသစ္တင္ရသည္။ ထိုတပ္မႉးအသစ္မွာ ထိုင္ဝမ္ရွိ အႀကီးအကဲ တဦး၏သားျဖစ္ၿပီး ငယ္စဥ္ကတည္းက အေမရိကန္ရွိ အကယ္ဒမီဗိုလ္သင္တန္းကစ၍ တပ္မအဆင့္အထိ သင္တန္းေပါင္း (၈)ခုေလာက္ တက္ခဲ့ရသူ။ စစ္အေတြ႔အႀကံဳ လံုးဝနီးပါး မရွိသူ။ အထက္လႊာမ်ား၏ လူယံု။ လူလတ္ပိုင္းအရြယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တဦး ျဖစ္သည္။

၅။ ရန္သူတို႔၏ စစ္ပညာအဆင့္။         ။ တပ္ရင္းအထက္ တပ္မႉးအေတာ္မ်ားမ်ား အေတြ႔အႀကံဳအသင့္အတင့္မွ်သာ ရွိသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အဆင့္မ်ားမွာ တပ္မႉးေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး အေတြ႔အႀကံဳအေတာ္အသင့္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လီမီေလာက္ စိတ္ဓာတ္ေရာအေတြ႔အႀကံဳပါ ရွိသူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ တပ္သားမ်ားမွာ မူလတပ္သားေဟာင္းမွာ သံုးပံုတပံုေက်ာ္ခန္႔သာရွိၿပီး စစ္အေတြ႔အႀကံဳ အသင့္အတင့္ရွိၾကေသာ စစ္မႈထမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ က်န္တပ္သားအမ်ားစုမွာ ေဒသအလိုက္စုေဆာင္းထားေသာတပ္သားသစ္မ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္။

၆။ ရန္သူ႔စိတ္ဓာတ္။           ။ (က)ဗမာျပည္သူတို႔၏ တခဲနက္အံုႂကြဆန္႔က်င္မႈ။ (ခ)တရုတ္ျပည္တြင္း တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရအေပၚ လြတ္ေျမာက္ခါစလူထု၏ ေထာက္ခံတက္ႂကြေနမႈ။ (ဂ)သူတပါးတိုင္းျပည္အေပၚ မတရားက်ဴးေက်ာ္ဝင္ေနရမႈ။ (ဃ)မိမိတို႔၏အနာဂတ္ မေရမရာ ျဖစ္လာမႈ - စသည္တို႔ေၾကာင့္ တရုတ္ျဖဴတပ္သားမ်ားအၾကား စိတ္ဓာတ္ တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းလာေနၾကသည္။ ရန္သူအထက္ တပ္မႉးႀကီးအမ်ားစုမွာမူ ဘိန္းမွရရွိသည့္အက်ိဳးအျမတ္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဗမာ့တပ္ကို အထင္ေသးသျဖင့္လည္းေကာင္း စိတ္ဓာတ္ အေတာ္အသင့္ခိုင္မာေနပံုရသည္။

သို႔ေသာ္ ကမၻာ့အေျခအေနတစံုတရာေျပာင္းလည္းလာမႈက သူတို႔စိတ္ဓာတ္ကို ထိခိုက္လာေစပါသည္။ ၎တို႔၏ဆရာ အေမရိကန္အဖို႔ ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးကာစ အႏုျမဴဗံုးကိုင္၍ဗိုလ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းဆိုဗီယက္ယူနီယံကလည္း အႏုျမဴဗံုးရွိလာခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အေမရိကန္တို႔အဖို႔ ကိုးရီးယားစစ္တြင္ တရုတ္ျပည္အေပၚ ထင္သလိုမလႊမ္းမိုးႏိုင္ဘဲ ေစ့စပ္ေျပၿငိမ္းလိုက္ရသျဖင့္ ထိုကိုးရီးယားစစ္ႀကီးကို မိမိတို႔အနာဂတ္ႏွင့္ယွဥ္တြဲထားခဲ့ေသာ တရုတ္ျဖဴဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား စိတ္ဓာတ္ထိခိုက္သြားခဲ့ၾကပံုရပါသည္။

၇။ ရန္သူ႔လက္နက္။           ။ (၁)တရုတ္ရိုင္ဖယ္အမ်ားစု ျဖစ္သည္။ (၂)၎တို႔သည္ တပ္မေတာ္အဆင့္အထိဖြဲ႔ထားေသာ္လည္း လက္နက္ႀကီးမ်ားမွာ တပ္ရင္းသံုးလက္နက္ႀကီးမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ၆ဝ မမ ေမာ္တာႏွင့္ က်ေနာ္တို႔တပ္ရင္းသံုး ၃ လက္မ ေမာ္တာႏွင့္ အလားတူေမာ္တာမ်ားသာ ရွိသည္။ ၎ေမာ္တာမ်ားပင္လွ်င္ က်ည္မ်ားမ်ားမသံုးႏိုင္။ တရုတ္ျပည္မွထြက္ေျပးလာရသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ လက္နက္ႀကီးမ်ား သယ္မလာႏိုင္။ အေမရိကန္မွ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးအၿပီးထုတ္လုပ္ေသာ ေတာတြင္းသံုးလက္နက္အခ်ိဳ႔ရွိေသာ္လည္း ေပၚလြင္သြားမွာစိုး၍ ထုတ္မသံုးရဲေပ။ မိုင္းလည္း မရွိေပ။


0 comments:

Post a Comment