Tuesday, October 6, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ ကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ တတိယပိုင္း၊ အခန္း(၁၆)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ တတိယပိုင္း၊ အခန္း(၁၆)
တတိယပိုင္း
မိုးႀကိဳးစစ္ဆင္ေရး
၁၉၅ဝ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလထဲတြင္ ေကအင္ဒီအိုတို႔ ၿမိ့ဳေတာ္ ေတာင္ငူကို ခ်ီတက္သိမ္းပိုက္ရန္ ျပင္ဆင္ရပါသည္။ ပါဝင္သည့္တပ္မ်ားမွာ စာဘူးေတာင္းတိုက္ပြဲတြင္ပါဝင္ခဲ့သည့္တပ္မ်ားအျပင္ ဗိုလ္မႈးဗန္ကူးလ္၏ ခ်င္းေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း(၁)၊ ဒုဗိုလ္မႈးႀကီးလ်င္ခ်င္ဇန္၏ ခ်င္းေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း(၃)တို႔ပါ ပါဝင္လာပါသည္။

ထိုစစ္ဆင္ေရးႀကီးသည္ ထိုအခ်ိန္ထိ တပ္မေတာ္၏သမိုင္းတေလွ်ာက္တြင္ စစ္ဆင္ေရးစီမံခ်က္ေရးဆြဲကာ စနစ္တက်အရွိဆံုးျပဳလုပ္မည့္ သမရိုးက်စစ္ဆင္ေရးႀကီးျဖစ္သည္။ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ဦးစီးၿပီး စစ္ဆင္ေရးစီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲရာတြင္ ေျခလ်င္တပ္ႏွင့္တင့္ကား၊ သံခ်ပ္ကာကား ကယ္ရီတပ္မ်ားအၾကား ဟန္ခ်က္ညီညီ ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈ၊ ေျခလ်င္တပ္မ်ား ခရီးတိုခ်ီတက္ထိုးေဖာက္မႈ SRP တို႔ ပါဝင္သည္။ အေျမာက္တပ္ကိုလည္း က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ ပစ္ခတ္မႈစီမံခ်က္ Fire Plan ေရးဆြဲၿပီး ကိုယ္တိုင္ကိုင္တြယ္ ၫႊန္ၾကားသည္။ အေျမာက္တပ္အရာရွိတဦးကိုလည္း က်ေနာ့္အနီးမွာပင္ေခၚထားၿပီး တိုက္ရိုက္အမိန္႔ေပးၫႊန္ၾကားပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းမ်ားကို ထိုစဥ္က အေျမာက္တပ္အရာရွိတဦးျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခင္ေမာင္ေသာင္း(မိုးမိုးတာ ေရာစန္)က “မုန္တိုင္းကိုမမႈ အံတုေလေသာ္”စာအုပ္တြင္ ေတာ္ေတာ္ ျပည့္ျပည့္စံုစံုေရးထားတာ ေတြ႔ရပါသည္။ သူက ထိုေဆာင္းပါးမ်ားကို ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေရးသားေသာေၾကာင့္(က်ေနာ္က ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ သို႔ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္) က်ေနာ့္ကို နာမည္မေဖာ္ျပႏိုင္ဘဲ တိုင္းမႈးဟုသာေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။ သူကက်ေနာ့္ကို တိုင္းမႈးသည္ “မျဖစ္ႏိုင္တာမရွိေစရ၊ လူလုပ္လွ်င္ ဘာမဆိုျဖစ္ရမည္”ဟူေသာစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ဇြတ္လုပ္တတ္သူဟု ေရးသားထားပါသည္။

မိုးႀကိဳးစစ္ဆင္ေရးကို ၁၉၅ဝ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ မိုးႀကိဳးစစ္ဆင္ေရးႀကီး စပါသည္။ ကရင္သူပုန္မ်ားသည္ ထိုအခ်ိန္က ႁပြန္တန္ဆာၿမိ့ဳတြင္ လက္နက္ႀကီးအေတာ္မ်ားမ်ားျဖင့္ အခိုင္အမာတပ္စြဲထားၾကသည္။ က်ေနာ္တို႔က ထိုလက္နက္ႀကီးမ်ားကို အမိအရ သိမ္းဆည္းႏိုင္ဖို႔အေရးႀကီးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႁပြန္တန္ဆာကို ႏွစ္ဘက္ညွပ္၍တိုက္ရန္ စီစဥ္ရသည္။ က်ေနာ္က ထိုးမည့္တပ္အလံုးအရင္းကို ကားလမ္း၊ မီးရထားလမ္းအတိုင္း ၿမိ့ဳေတာင္ဘက္မွဖိ၍တိုက္ခိုင္းသည္။ ဗိုလ္မႈးတင္ေမာင္၏ တပ္ရင္း(၆)ကို ရန္သူ၏ေက်ာေနာက္ပိုင္း ႁပြန္တန္ဆာႏွင့္ ေညာင္ေလးပင္အၾကား ကားလမ္း၊ မီရထားလမ္းတို႔ကို ပိတ္ဆို႔၍တိုက္ရန္ စီစဥ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ႏွစ္ဘက္ညွပ္တိုက္ရာတြင္ က်န္တပ္ဖြဲ႔အသီးသီးကလည္း ဟန္ခ်က္ညီညီပူးေပါင္းႏိုင္မႈေၾကာင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ(၂၅)ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ႁပြန္တန္ဆာကို က်ေနာ္တို႔တပ္မ်ား သိမ္းပိုက္လိုက္ႏိုင္ပါသည္။

ရန္သူသည္ အေတာ္ကေလး အထိနာသြားသည္။ အက်အဆံုး အထိအခိုက္မ်ားသည္။ ထို႔ထက္ အေရးပိုႀကီးသည္မွာ သူတို႔၏ သံခ်ပ္ကာ မီးရထား၊ သံခ်ပ္ကာကားမ်ား၊ ၆ ေပါင္ဒါအေျမာက္၊ ၃လကၼေမာ္တာအခ်ိဳ႔ႏွင့္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားကို ဖမ္းဆီးရလိုက္မိျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့ သည္။
ဤ ႁပြန္တန္ဆာတိုက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စစ္သေဘာတရားအခ်ိဳ႔ကို ေရးရပါဦးမည္။

က်ေနာ္တို႔မွာ ႁပြန္တန္ဆာၿမိ့ဳတြင္းရွိ ေကအင္ဒီအိုတို႔၏လက္နက္ႀကီးမ်ားကို သိမ္းဆည္းရႏိုင္ဖို႔လိုသည္။ ဤလိုစစ္ဆင္ေရးမ်ိဳး၏သေဘာမွာ စစ္ဆင္သူဘက္တြင္ တပ္မ်ားအေနႏွင့္တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ၿပီး တပ္မ်ားစြဲမထားရေသးေသာ ပထမဆံုးတိုက္ပြဲျဖစ္ရာ တပ္အင္အားအလံုး အရင္း ႀကီးမားစြာရွိေနသည္။ ရန္သူတို႔ဘက္ကမူ တေလွ်ာက္လံုး အဆင့္ဆင့္ေနရာအႏွံ႔အျပား ခံစစ္တပ္စြဲထားရသျဖင့္ သူ႔တပ္အင္အား ကုန္ခမ္းၿပီး အရံတပ္မ်ား အလြန္အားနည္းေနေသာကာလမ်ိဳးျဖစ္ရာ ထိုးစစ္ဆင္သူဘက္က မိမိလက္ထဲရွိေနေသာစစ္အင္အားႀကီးျဖင့္ ပထမဆံုး ရန္သူ႔ေရွ႔တန္းတပ္စခန္းမ်ားကို အလံုးအရင္းျဖင့္ဝိုင္းရံပိတ္ဆို႔ၿပီး ရန္သူ႔ဘက္ကို အေတာ္ႀကီးထိခိုက္နာက်င္သြားေအာင္ ေခ်မႈန္း တိုက္ခိုက္ႏိုင္ေပသည္။

ယခုေတာင္ငူ “မိုးႀကိဳးစစ္ဆင္ေရး”တြင္ ေကအင္ဒီအိုတို႔၏ ေရွ႔ဆံုးခံစစ္စခန္းျဖစ္ေသာ ႁပြန္တန္ဆာၿမိ့ဳတိုက္ပြဲတြင္ က်ေနာ္သည္ အထက္ ေဖာ္ျပပါစစ္သေဘာတရားအတိုင္း လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေကအင္ဒီအိုတို႔၏ ႁပြန္တန္ဆာၿမိ့ဳကို က်ေနာ္၏အင္အားႀကီးမာလွေသာတပ္ျဖင့္ ေရွ႔တည့္တည့္မွတိုက္ခိုက္ရံုမွ်မက ႁပြန္တန္ဆာၿမိ့ဳ၏ ေနာက္ေက်ာကိုပါ မိမိ၏တပ္မ်ားကထိုးေဖာက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းႏွင့္ေဘးဘက္မ်ားကပါ ေလးဘက္ဝိုင္းရံၿပီးတိုက္ခိုက္ပါေတာ့သည္။

ေကအင္ဒီအိုတပ္ အစိတ္စိတ္ၿပိဳကြာသြားၿပီးေနာက္ ၎တို႔၏ေျခလ်င္တပ္မ်ား တေယာက္စီ၊ ႏွစ္ေယာက္စီ အစုစုကြဲၿပီး ဝိုင္းထားေသာ စစ္ေျမျပင္မွ အေတာ္မ်ားမ်ားလြတ္ေျမာက္သြားၾကသည္။ ကိုယ့္တိုင္းျပည္သူအခ်င္းခ်င္းၾကားျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲျဖစ္သျဖင့္ အေရာေရာအေႏွာေႏွာျဖစ္ကာ အရပ္သားမ်ားႏွင့္ေရာေထြးလြတ္ေျမာက္ ထြက္ေျပးသြားႏိုင္ျခင္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သယ္ယူရန္ ခက္ခဲေသာ စိန္ေျပာင္း၊ ေမာ္တာႏွင့္ ၆ေပါင္ဒါ ကာပစ္အေျမာက္ စသည္မ်ား မီးရထား၊ သံခ်ပ္ကာကားမ်ား၊ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ စသည့္ ၎တို႔ထံတြင္ရွိေနေသာ လက္နက္ႀကီးအားလံုး က်ေနာ္တို႔ သိမ္းဆည္း ရမိလိုက္သည္။

ႁပြန္တန္ဆာၿမိ့ဳဝန္းက်င္မွာ ႏႈတ္ခမ္းေမႊးမ်ားထြက္ေနသကဲ့သို႔ ကားထြက္ၿပီးက်ယ္ျပန္႔ေနသျဖင့္ က်ေနာ္တို႔တပ္မ်ားက ၿမိ့ဳကိုေစ့ေစ့စပ္စပ္ မဝိုင္းႏိုင္သျဖင့္ သူတို႔ေျခလ်င္တပ္သားမ်ား အေတာ္လြတ္ေျမာက္သြားရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္ငူသို႔ ခ်ီတက္ရာလမ္းမႀကီး ပြင့္သြားပါေတာ့သည္။

ထိုပြဲတြင္ က်ေနာ္၏ေထာက္လွမ္းေရးတာဝန္ခံ ဗိုလ္ႀကီးစိုးမင္းက်ဆံုးသြားပါသည္။ က်ေနာ္ကသူ႔ကို ေရွ႔တန္းစစ္ေျမျပင္သို႔လႊတ္၍ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ရန္ ေစခိုင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူကလည္းေနာက္တန္းရံုးတြင္ မထိုင္ခ်င္ ေရွ႔တန္းသြားရန္သာေတာင္းဆိုေနသျဖင့္ လႊတ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ျပန္ေလးျဖစ္၍ လူေတာ္ေလးျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္လည္း အေတာ္ႏွေျမာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသည္။

ရန္သူသည္ ႁပြန္တန္ဆာမွဆုတ္ခြာၿပီးေနာက္ ခုခံမႈမရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ လမ္းတေလွ်ာက္ရွိၿမိ့ဳမ်ားကို တၿမိ့ဳၿပီးတၿမိ့ဳ ဝင္သိမ္း ၾကသည္။ ၿမိ့ဳသူၿမိ့ဳသားမ်ားလည္း ဝမ္းသာအားရထြက္ႀကိဳၾက၊ စားဘြယ္ေသာက္ဘြယ္မ်ား ေဝငွေပးကမ္းၾကပါသည္။

၁၉၅ဝ ခုႏွစ္ မတ္လ(၅)ရက္ေန႔မွာ ေကအင္ဒီအိုမ်ား အလံုးအရင္းႏွင့္ရွိေနေသးသည္ဆိုေသာ “ျဖဴး” ၿမိ့ဳသို႔ ကယ္ရီယာမ်ားျဖင့္ က်ေနာ္သည္ ဗိုလ္မႈးခ်စ္ၿမိဳင္၊ ဗိုလ္မႈးတင္ေမာင္တို႔ႏွင့္အတူ ဝင္ေရာက္သြားခဲ့ပါသည္။ ၿမိ့ဳသည္ တစျပင္ကဲ့သို႔တိတ္ဆိတ္ေနၿပီး အိမ္တိုင္းလည္း တခါးမ်ား ပိတ္ထားပါသည္။ လူရိပ္လူေယာင္လည္း မေတြ႔ရပါ။ မၾကာမီမွာပင္ ဓားဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ေသဆံုးေနၾကေသာအေလာင္းမ်ားကို အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ေတြ႔ရပါေတာ့သည္။ က်ေနာ္တို႔အားလံုး အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္တုန္လႈပ္ သြားပါသည္။ ကရင္သူပုန္မ်ားသည္ ျဖဴးမွအဆုတ္ ၿမိ့ဳသူၿမိ့ဳသားမ်ားကို သတ္ျဖတ္သြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္မွတ္မိသေလာက္ အေလာင္းေပါင္း ၂ဝဝ ေက်ာ္ခန္႔ရွိပါသည္။ ဤကိစၥကို “ျမန္မာ့အသံ”မွ ဗိုလ္ဗကိုက အသံလႊင့္ေျပာၾကားရာတြင္“ဤျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ သင္တို႔ ဗမာျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲေခ်ၿပီ”ဟု ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔မရပ္မနား ဆက္လက္ခ်ီတက္ၾကရာ မတ္လ ၁၉ ရက္ ညေန ၅ နာရီခန္႔တြင္ ရန္သူ၏ အနည္းငယ္မွ်ေသာခုခံမႈကို တြန္းဖယ္၍ ေတာင္ငူၿမိ့ဳကိုသိမ္းပိုက္လိုက္ပါသည္။ ကရင္သူပုန္မ်ား သံေတာင္ေဒသသို႔ဆုတ္ခြာသြားရာ မိတၴီလာ၌ဖမ္းမိခဲ့ေသာ ေျမာက္ပိုင္း တိုင္းမႈး ဗိုလ္မႈးႀကီးေမာင္ေမာင္ႏွင့္အဖြဲ႔ကိုလည္း ၎တို႔ႏွင့္အတူ ေခၚေဆာင္သြားပါသည္။ က်ေနာ္တို႔ေတာင္ငူသိမ္းၿပီး တပတ္ခန္႔နားၾက ပါသည္။

ဤအတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း ေရွ႔တန္းသို႔ေရာက္ရွိလာပါသည္။ သူက ဤကဲ့သို႔ မ်က္ႏွာထြက္ျပသည့္အလုပ္မ်ိဳးကို ေကာင္းေကာင္းလုပ္တတ္ ပါသည္။

ေတာင္ငူၿမိ့ဳကိုရရွိၿပီးေသာ္လည္း ၿမိ့ဳ၏လံုၿခံဳမႈအတြက္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ကို ဆက္လက္ရွင္းလင္းရအံုးမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္ငူတြင္ တပတ္ခန္႔နားၿပီး က်ေနာ္သည္ ဗိုလ္မႈးတင္ေမာင္ႏွင့္ သူ၏တပ္ရင္း(၆) ႏွင့္အတူ သံေတာင္ကားလမ္းအတိုင္း ခ်ီတက္ၾကရျပန္သည္။ အင္းတိုင္ကုန္းတြင္ က်ေနာ္တို႔၏သံခ်ပ္ကာကားတစီး အေျမာက္ထိၿပီး ရပ္သြားရာ သံခ်ပ္ကာကားကိုေရာ အထဲရွိရဲေဘာ္မ်ားကိုေရာ ကယ္ဆယ္ရန္ႀကိဳးစားရာ ေနာက္ထပ္ရဲေဘာ္မ်ား အက်အဆံုးမ်ားလာသျဖင့္ လက္ေလွ်ာ့လိုက္ၿပီး ညေနေစာင္းလာမွ အေျမာက္မ်ား စုပစ္ေပးရာ ထိုသံခ်ပ္ကာကားထဲမွ တဦးတည္းအသက္ရွင္က်န္ရစ္ေသာ ရဲေဘာ္တေယာက္ သံခ်ပ္ကာကားအမိုးဖြင့္၍ ထြက္ေျပးလြတ္ ေျမာက္လာပါသည္။

က်ေနာ္တို႔အေျမာက္ ပစ္ေပးသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ကလည္း သံခ်ပ္ကာကားထဲက အသက္ရွင္ေနသူရွိက ထြက္လာႏိုင္ေအာင္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုညက က်ေနာ္တို႔ေတာင္ငူသို႔ ေျခကုန္လက္ပန္းက်ၿပီး ျပန္လာရပါသည္။

ေတာင္ငူပတ္ဝန္းက်င္ကို ဆက္လက္ရွင္းလင္းရာမွာ ထန္းတပင္ေဒသစစ္ဆင္ေရးလုပ္ရန္ လိုအပ္လာပါသည္။ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ ဦးစီးရန္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ေတာင္ငူတြင္ဖြဲ႔စည္းမည့္ တပ္မဟာဌာနခ်ဳပ္၏တပ္မဟာမႈးအျဖစ္ေရာက္လာေသာ ဗိုလ္မႈးႀကီးတင္ေဖ(ေနာင္ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီဝင္ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္)ကလည္း လိုက္ပါလာပါသည္။

က်ေနာ္တို႔သည္ နံနက္အရုဏ္ဦးတြင္ ေတာင္ငူမွ စတင္ထြက္ခဲ့ရာ မနက္မိုးလင္းတာႏွင့္ ေခ်ာင္းကေလးတခုကို ေရာက္လာသည္။ ထိုေခ်ာင္းကို အင္ဂ်င္နီယာတပ္က တံတားကေလးတခု အျမန္ခင္းေပးပါသည္။ က်ေနာ္တို႔ထိုေခ်ာင္းကိုကူးအၿပီး မလွမ္းမကမ္းရွိ ဒိုးေသာင္ရြာကိုသိမ္းပိုက္ဖို႔ ခ်ီတက္ရန္စီစဥ္ၾကပါသည္။ ထိုအတြင္းေခ်ာင္းေဘးရွိ ေတာင္ကုန္းကေလးတခုေပၚမွ ရန္သူသည္ ေမာ္တာျဖင့္ စထုပါေတာ့သည္။ အင္ဂ်င္နီယာတပ္မွ ဗိုလ္ႀကီးတင္ေအာင္မွာ တံတားျပင္ေနရင္း ေမာ္တာမ်ားက်လာရာ မ်က္လံုးမွာဒဏ္ရာရသြား ပါေတာ့သည္။ ေနာက္တခ်ီ ေမာ္တာမ်ားက်လာေသာအခါ သံခ်ပ္ကာကားေဘးမွ ေရွ႔ခ်ီတက္ေနေသာရဲေဘာ္မ်ားကို မွန္ေျပာင္းႏွင့္ ၾကည့္ေနမိေသာ က်ေနာ့္ကို ထိပါေတာ့သည္။ က်ေနာ့္ညာဖက္ေပါင္ကို ေမာ္တာက်ည္ဆံမွန္ျခင္းျဖစ္သည္။
က်ေနာ္ႏွင့္ဗိုလ္ႀကီးတင္ေအာင္တို႔အား ကယ္ရီယာတစီးေပၚတင္ေပးၾကၿပီး ေတာင္ငူသို႔ျပန္ပို႔ေပးၾကပါသည္။ က်န္သူမ်ားက ထန္းတပင္ၿမိ့ဳကို ဆက္လက္ခ်ီတက္ၾကၿပီး ထိုေန႔ညေနေစာင္းမွာပင္ ထန္းတပင္ၿမိ့ဳကို သိမ္းပိုက္လိုက္ၾကပါေတာ့သည္။

မိုးႀကိဳးစစ္ဆင္ေရးႀကီးလည္း ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ေပၿပီ။ ဤစစ္ဆင္ေရးႀကီးတေလွ်ာက္တြင္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔မွ ဓာတ္ပံုဆရာကိုမ်ိဳးျမင့္သည္ က်ေနာ္တို႔တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္အတူလိုက္ပါလာၿပီး ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးပါသည္။ ထိုရုပ္ရွင္သတင္းကားမ်ား တပ္မေတာ္ေမာ္ကြန္းတိုက္တြင္ရွိႏိုင္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment