Sunday, October 25, 2015

ႏုိင္ငံေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ ေကာ္မရွင္ေတာ္တုိ႔၏ညစ္ပြဲ(သုိ႔မဟုတ္) ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ (တူေမာင္ညိဳ)

0 comments
ႏုိင္ငံေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ ေကာ္မရွင္ေတာ္တုိ႔၏ ညစ္ပြဲ  (သုိ႔မဟုတ္) ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ (တူေမာင္ညိဳ)

(၂ဝ၁၅ ေအာက္တုိဘာ ၂၂ )

ေရြးေကာက္ပြဲရက္ တေရြ႕ေရြ႕နီးကပ္လာတာနဲ႔အမွ် “ႏုိင္ငံေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ ေကာ္မရွင္ေတာ္”တို႔ရဲ့ ေထာင့္ေစ့ကြက္ေစ့ ညစ္ပတ္မႈေတြကလည္း လက္ရဲဇက္ရဲ ပုိရွိလာပါတယ္။
တပ္မေတာ္၊ ကာခ်ဳပ္ႀကီးနဲ႔ ေကာ္မရွင္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးတို႔ရဲ့ေျပာၾကားခ်က္ေတြကေတာ ့ေျဗာင္အက်ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။
 ေကာ္မရွင္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးက ဝန္ထမ္းေတြအေပၚ အခုလို ၿခိမ္းေခ်ာက္သြားပါတယ္။  “အစုိးရဝန္ထမ္းေတြ လက္ခုပ္တီးရင္ အျပစ္ရွိတယ္၊  ပါတီႏုိင္ငံေရးမကင္းပါလားဆိုၿပီး အေရးယူ”လုိ႔ ရတယ္တဲ့။

သမၼတ၊ ကာခ်ဳပ္နဲ႔ဝန္ႀကီးဆုိတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြ ေျပာေနလုပ္ေနတာက “ပါတီႏုိင္ငံေရး”ကင္းလြတ္ပါရဲ့လား။

စစ္တပ္ဆုိတာ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းအစုအဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး၊ ကာခ်ဳပ္ဆုိတာ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ့လစာစရိတ္ကို စားသံုးေနသူပါ။ ကာခ်ဳပ္ေျပာဆုိေနတာေတြဟာ ပါတီႏုိင္ငံေရးကင္းရွင္းရဲ့လား။ ေျပာဆုိမႈေတြက မဲဆြယ္တာတင္ မကဘဲ၊ မဲေပးဖို႔ ေျဗာင္ အမိန္႔ေပး ညြန္ၾကားေနတာေတြျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္အစုိးရဝန္ထမ္းေတြကို ပါတီႏိုင္ငံေရးမကင္းရင္ အေရးယူမယ္လုိ႔ၿဖဲေခ်ာက္ေနတဲ့ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႀကီးဟာ ကာခ်ဳပ္ရဲ့စကားေတြကိုေတာ့ နားမၾကားေလဟန္ေဆာင္ေနပါတယ္။

ကာခ်ဳပ္ေျပာတဲ့စကားထဲမွာ ပါတီနာမည္ေျဗာင္ထုတ္မေျပာတာပဲ က်န္ေတာ့တယ္၊ ကာခ်ဳပ္ဗုိလ္မင္းေအာင္လိႈင္က “စဥ္းစား ေရြးခ်ယ္ အႀကံျပဳလိုေၾကာင္း”လို႔ ေျပာေနေပမယ့္၊  စစ္တပ္ထိပ္သီး ကာခ်ဳပ္ရဲ့အႀကံျပဳခ်က္ကို ဘယ္သူပယ္ရွားဝံ့မွာလဲ။ “ေရဘူးေပါက္တာ မလိုခ်င္ဘူး - ေရပါဖို႔ အဓိက”ဆုိတဲ့ စစ္တပ္ထဲက တပ္ဗိုလ္တပ္သားေတြဟာ သူတုိ႔မဲေတြ ဘယ္ပါတီကိုေပးရမယ္ဆိုတာ သိၾကတာေပါ့။

ကာခ်ဳပ္က ဘယ္သူေတြကို ဘယ္လိုေနရာမွာ၊ ဘာေတြ ေျပာတာလဲ။
- ပထမဆံုး စေျပာတာ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ကျဖစ္ပါတယ္။
- ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္ၿပီးေျပာတာက ေအာက္တုိဘာလ ၂ဝ ရက္ေန႔ကျဖစ္ပါတယ္။

ပထမဆံုး စေျပာတာ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ကျဖစ္ပါတယ္။
  “စစ္ဦးစီး၊ စစ္ေရး၊ စစ္ေထာက္ဆုိင္ရာ ညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝး”မွာ ေျပာတာပါ။ ဒီအစည္းအေဝးဆုိတာ စစ္တပ္ထဲက “အေကာင္အႀကီး ႀကီးေတြ”ခ်ည္း တက္ရတဲ့အစည္းေဝးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအစည္းအေဝးမွာ ကာခ်ဳပ္ကေျပာတဲ့စကားဆုိတာဟာ “အမိန္႔နဲ႔ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ညြန္ၾကားခ်က္”ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအမိန္႔နဲ႔ညြန္ၾကားခ်က္ကို  မလုပ္တဲ့သူမလုိက္နာတဲ့သူဟာ အမိန္႔မနာခံသူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
 ေနာက္တစ္ခ်က္က “စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္”ဆုိတာ စစ္တပ္က ၁၉၈၈ ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီးကို အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲၿပီး အာဏာသိမ္းတဲ့ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔မွာ ဒီစကားေျပာတာဟာ သာမန္တိုက္ဆုိင္မႈ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီတုန္းက ကာခ်ဳပ္ ဘယ္လို စကားလံုးေတြသံုးၿပီး ေျပာခဲ့သလဲၾကည့္ရေအာင္။

“မဲဆႏၵေပးမႈနဲ႔ ပတ္သက္၍တပ္မေတာ္၏ ရပ္တည္ခ်က္မူဝါဒ”တဲ့ (ဘယ္ေလာက္ ရွင္းၿပီး၊ ဘယ္ေလာက္ ျပတ္သားပါသလဲ၊ စစ္တပ္ရဲ့ “ရပ္တည္ခ်က္မူဝါဒ”ပါလု႔ိ ဆုိေနမွေတာ့ ဘယ္သူက ဒါေတြကို ေက်ာ္လြန္ေဖာက္ဖ်က္ဝ့ံေတာ့မွာလဲ) ဘယ္လိုအခ်က္ေတြ ပါသလဲ ဆက္ၾကည့္ၾကပါစို႔။

(ကာခ်ဳပ္ ပထမအႀကိမ္ ေျပာၾကားခ်က္)

- မိမိႏုိင္ငံမိမိေဒသအတြက္ ေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူ
- ဒုိ႔တာဝန္အေရးသံုးပါးအား သိရွိနားလည္းေစာင့္ထိန္းႏုိင္သူ
- ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ကာကြယ္ေရးအျမင္ေလးျမင္ရွိသူ
- တပ္မေတာ္အေပၚနားလည္စာနာမႈရွိသူ  ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း --    တဲ့။

ဒီေျပာဆိုခ်က္ေတြက စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းေတြနဲ႔ အမာခံဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ပါတီ၊  ဖုတ္ပူမီးတုိက္ အၿငိမ္းစားယူသြားတဲ့စစ္ဗိုလ္ေတြ ခ်က္ခ်င္းဝင္ေရာက္သြားႏုိင္တဲ့ပါတီ၊  စစ္တပ္ရဲ့ခါးပုိက္ေဆာင္ပါတီျဖစ္တဲ့ ႀကံ့ဖြံပါတီကိုမဲေပးၾကလုိ႔ေျပာေနတာ မထင္ရွားလြန္းဘူးလား။

ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္ၿပီးေျပာတာက ေအာက္တုိဘာလ ၂ဝ ရက္ေန႔ကျဖစ္ပါတယ္။
ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္ (NDC)မွာ ေျပာၾကားတာပါ။ ဒီေတြ႔ဆံုပြဲမွာ  ဒုကာခ်ဳပ္ဗုိလ္စုိးဝင္းအပါအဝင္ စစ္တပ္ထဲက အေကာင္ႀကီးေတြနဲ႔ (NDC)သင္တန္းသား စုစုေပါင္း (၇၁၄)ဦး တက္ေရာက္တယ္လို႔ဆုိပါတယ္။ (NDC)ကို ဗိုလ္မွဴးႀကီးအဆင့္ေတြသာ တက္ေရာက္ရတာပါ။ အဲဒီပြဲမွာ ကာခ်ဳပ္က ဘာေတြေျပာသလဲ။

 လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္လေက်ာ္ “စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္”က ေျပာတာေတြထက္ ပိုၿပီးတိက်လာၿပီး၊ ပထမ အႀကိမ္ေျပာၾကားစဥ္က အခ်က္ ၄ ခ်က္သာျဖစ္ေပမယ့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျပာဆုိရာမွာ အခ်က္ ၂ အခ်က္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ျဖည့္စြက္ထားတဲ့အခ်က္ ၂ ခ်က္အနက္ ပထမအခ်က္က (မဘသ)နဲ႔ (မဘသ)လႈပ္ရွားမႈေတြရဲ့ ေနာက္ကြယ္မွာ စစ္တပ္ရွိတယ္လုိ႔ ေျဗာင္ေဖာ္ျပတာျဖစ္ၿပီး။ ဒုတိယ အခ်က္ကေတာ့ “ပုဒ္မ ၅၉ (စ)”လိုပါပဲ။ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ဘယ္ပါတီကိုရည္ရြယ္သလဲဆုိတာ သိပ္ကို ထင္ရွားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ပထမအႀကိမ္ေျပာဆုိတာနဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ေျပာဆုိမ ႈႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏုိင္ေအာင္ မူရင္းအတုိင္းေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပ လိုက္ပါတယ္။
ဒုတိယအႀကိမ္ေျပာရာမွာ “တပ္မေတာ္သား မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္လည္း ဆႏၵမဲေပးေရြးခ်ယ္ရာတြင္”လုိ႔ အစခ်ီထားတဲ့အတြက္ ပထမအႀကိမ္တုန္းကလို စစ္သားေတြခ်ည္းသက္သက္ ရည္ညြန္းေနတာမဟုတ္ေတာ့ဘဲ။ မဲေပးႏုိင္ခြင့္ရွိတဲ့ စစ္ဗိုလ္စစ္သား မိန္းမနဲ႔ သားသမီးေတြကိုပါ အမိန႔္ေပးညြန္ၾကားေနတာပါ။ 

(ကာခ်ဳပ္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျပာၾကားခ်က္)

- ႏုိင္ငံနဲ႔ေဒသကိုအက်ိဳးျပဳမည့္သူ
- ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ကာကြယ္ေရးအျမင္ေလးျမင္ရွိသူ
- ဒုိ႔တာဝန္အေရးသံုးပါးအားကို ေစာင့္ထိန္းေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္သူ
- တပ္မေတာ္အေပၚစာနာနားလည္မႈရွိသူ
- အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကို မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းႏုိင္သူ
- ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္း၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ တနည္းနည္းအားျဖင့္ လႊမ္းမိုးမႈမရွိသူ

မ်ားကို “စဥ္းစားေရြးခ်ယ္ရန္ အႀကံျပဳလုိေၾကာင္း” တဲ့။

 ကာခ်ဳပ္ရဲ့ “စဥ္းစား ေရြးခ်ယ္ရန္အႀကံျပဳခ်က္”ကို စစ္တပ္ထဲမွာ ဘယ္သူက ပယ္ရွားဝ့ံမွာလဲ။ ဒီအမိန္႔ညြန္ၾကားခ်က္အတုိင္း တစ္သေဝမတိမ္း မဲေပးမွာေသခ်ာတာေပါ့။ ဒီလို ဘက္စံုေဒါင့္စံု ပုိင္ႏုိင္ေနတဲ့အေျခအေနေအာက္မွာ (EU)ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေရးအဖြဲ႔ကို စစ္တပ္တြင္းကမဲရံုေတြမွာ ေလ့လာခြင့္ျပဳမယ္ဆုိတာဟာ ဘာမွမထူးဆန္းပါဘူး။ စစ္တပ္ထဲက ေသခ်ာေပါက္ရမယ့္ ႀကံ့ဖြံ႔မဲေတြအတြက္ “အေရာင္တင္”ေပးတာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္လာမွာပါ။

ဒါ့အျပင ကာခ်ဳပ္ရဲ့အမိန္႔ေပးညြန္ၾကားမႈေတြဟာ စစ္တပ္တစ္ခုထဲမဟုတ္ဘဲ၊ စစ္တပ္ကခ်ဳပ္ကုိင္ထားတဲ့ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွာရွိ ရဲ အစရွိတဲ့ တပ္ဖြဲ႔ေတြ၊  နယ္စပ္ေရးရာေရးရာဝန္ႀကီးလက္ေအာက္ကဝန္ထမ္းေတြပါ အက်ံဳးဝင္မွာပါ။

ေကာ္မရွင္ဟာ စစ္တပ္ထဲက “မဲေတြ”ကိုေတာ့ သာမန္ျပည္သူ အမ်ားစုႀကီးေပးရမယ့္မဲေတြလို ကေမာက္ကမျဖစ္အာင္၊ မွားစာရင္း မွားယြင္းမႈေတြျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ပါဘူး။ ဘာလုိ႔လဲ ဒီမဲေတြဟာ သပိတ္ဝင္အိတ္ဝင္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီထဲကိုသြားမယ့္မဲေတြ ျဖစ္လုိ႔ပါပဲ။

 ႀကံ့ဖြံ႔ရဲ့ရမယ့္ မဲေတြ၊ ႀကံ့ဖြံ႔လက္ပြားပါတီေတြ၊ ႀကံ့ဖြံ႔ရဲ့ စပြန္ဆာပါတီေတြ၊ ႀကံ့ဖြံ႔ရဲ့စပြန္ဆာတသီးပုဂၢလအမတ္ေတြရမယ့္ မဲေတြန႔ဲ ကာခ်ဳပ္ရဲ့ အသားတင္ ၂၅ % ေပါင္းလိုက္ရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အစုိးရဖြဲ႔ႏုိင္ဖုိ႔ေရာ ၿပိဳင္ဖက္ပါတီကိုအၾကပ္ကိုင္ဖုိ႔ သိပ္ကို လြယ္ကူေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ႀကံ့ဖြံ႔အမတ္ဦးလွေဆြေျပာခဲ့တဲ့စကားဟာ သက္သက္အာေခ်ာင္တဲ့စကား မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔စစ္အုပ္စုရဲ့ တကယ့္ေျခလွမ္း ျဖစ္ပါတယ္။
ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ အတုိက္အခံပါတီအမတ္ေလာင္းမ်ားအေနနဲ႔လည္း ေကာ္မရွင္ရဲ့“ ဥပေဒနဲ႔ အညီ” ညစ္ပတ္မႈမ်ိဳးစံုကို ရင္ဆုိင္ၾကရဦးမွာပါ။ မၿပီးႏုိင္မစီးႏုိင္တဲ့ စြပ္စြဲတုိင္ၾကားမႈမ်ိဳးစံုကိုလည္း ရင္ဆုိင္ျဖတ္သန္းၾကရဦးမွာပါ။ ဒါေတြကို ျဖတ္သန္းၿပီးမွ က်န္ေကာင္းက်န္ရာအမတ္ေတြသာ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္မယ္လု႔ိ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ ဒီလိုစြပ္စြဲတုိင္ၾကားလာမယ့္ ျဖစ္ရပ္ေတြရဲ့ နိဒါန္းအစကိုေတာ့ ေအာက္တုိဘာ၂၁ ရက္ေန႔က ရမည္းသင္းမွာေဟာေျပာခဲ့တဲ့ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ရဲ့ေျပာဆိုခ်က္ကို နားေထာင္ၾကည့္ရင္ သေဘာေပါက္ၾကမွာပါ။

ဒီလုိ  “နိုူင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္၊ ေကာ္မရွင္ေတာ္”တုိ႔ အတုိင္အေဖာက္ညီညီ လုပ္ႀကံဖန္တီး ညစ္ပတ္ေနတာေတြကို
အတိုက္အခံပါတီရဲ့တုန္႔ျပန္ခ်က္တာက အားတက္စရာမေကာင္းလွပါ။ “အနည္းဆံုးျဖစ္ပါေစလုိ႔ပဲ ဆုေတာင္းတယ္”တဲ့။
ဒါဟာ သူတုိ႔အတတ္ႏုိင္ဆံုးတုန္႔ ျပန္ခ်က္ျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။
ပင္နီတုိက္ပံုနဲ႔ကခ်င္ပုဆိုး မဝတ္ရ/ “ေဟာေျပာပြဲ” မလုပ္ရလုိ႔လည္း ညြန္ၾကားခ်က္ေတြထုတ္ျပန္ေနပါတယ္။ “ေဟာေျပာပြဲ” မလုပ္ရဆိုတဲ့ညႊန္ၾကားခ်က္ ဘာေၾကာင့္ထုတ္မွန္း နားမလည္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္“ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိပဲနဲ႔ လူထုကို လက္တစ္လံုးျခား ေရြးေကာက္ပြဲပညာေပးေဟာေျပာပြဲဆိုၿပီးမွ မိမိတို႔ႏိုင္ေစခ်င္တဲ့ပါတီဖက္က မဲဆြယ္စည္းရံုးတာ တရားမဝင္ဘူး”လို႔ဆိုတဲ့ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ရဲ့မဲဆြယ္ပြဲေျပာစကားကို နားေထာင္ရေတာ့မွ ဇာတ္ရည္လည္ပါေတာ့တယ္။

တကယ္ေတာ့ “၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ”ဆုိတာဟာ အစုိးရ၊ စစ္တပ္နဲ႔ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တို႔ရဲ့ ပူးေပါင္းညစ္ပတ္မႈအဖံုဖံုကို ျပည္တြင္းျပည္ပက ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေတြ႔ျမင္ၾကရမယ့္ ပြဲ တပြဲသာျဖစ္ပါတယ္။ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကို မဖ်က္သိမ္းႏုိင္သမွ် ဒီလို ညစ္ပြဲေပါင္းမ်ားစြာကို က်ေနာ္တုိ႔ ၾကည့္ရႈေနၾကရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။
 စစ္အုပ္စုက ႏုိင္ငံေရးကုိ ဗိုလ္က်ခ်ဳပ္ကုိင္ထားေနသမွ် စစ္အုပ္စု အလိုက်ဒီမုိကေရစီ၊ စစ္အုပ္စုအလိုက်ဖက္ဒရယ္၊ စစ္အုပ္စု ျပဳသမွ်ႏုရတဲ့ အစိုးရ၊ စစ္အုပ္စုအလိုက် အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ စစ္အုပ္စုအလိုက်ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စစ္အုပ္စုစိတ္ႀကိဳက္ေရြးေကာက္ပြဲ၊ စစ္အုပ္စုလုိခ်င္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေတြသာေပၚ ထြက္ၿမဲ ေပၚထြက္ေနပါလိမ့္မယ္။
 ဒါေတြဖ်က္သိမ္းပစ္ႏုိင္ဖို႔ဆုိရင္ စစ္အုပ္စုနဲ႔ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းပစ္မွပဲျဖစ္မယ္။ 

ညြန္း
- ေၾကးမံုသတင္းစာ၊ (၂၁ - ၁ဝ - ၂ဝ၁၅)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္ ၌ေျပာၾကားခ်က္

- ေၾကးမံုသတင္းစာ၊ (၁၉ - ၉ - ၂ဝ၁၅) ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ ၊ စစ္ဦးစီး၊ စစ္ေရး၊ စစ္ေထာက္ဆုိင္ရာ ညွိႏိႈင္းအစည္း အေဝး၌ ေျပာၾကားခ်က္

0 comments:

Post a Comment