Monday, October 26, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ စတုတၳတြဲ၊ အခန္း(၄)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ စတုတၳတြဲ၊ အခန္း(၄)
(ခ) အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔
၁၉၄၉၊ ၅ဝ-၅၁ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဗမာျပည္ႀကီးအာ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းဆူပူမႈမ်ား အထူးသျဖင့္ ေကအင္ဒီအိုတို႔၏ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈမ်ားကို က်ေနာ္ဦးစီးၿပီး အေတာ္ၿငိမ္သက္ေအာင္ ေျဖရွင္းလိုက္ႏိုင္သည့္အတြက္ ထိုကာလက က်ေနာ္သည္ တိုင္းျပည္တြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလာပါသည္။
ထိုစဥ္က ဗမာျပည္၏ အာဏာရ (ဖဆပလ)ဆိုရွယ္လစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ၿငိမ္းသည္ ဤေက်ာ္ၾကားလာေသာ က်ေနာ္၏အေျခအေနေၾကာင့္ က်ေနာ့္ကို သူ႔ၾသဇာေအာက္သိမ္းသြင္းရန္ ႀကံစည္စိတ္ကူးလာပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုစဥ္က စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းကိုလည္း သူက သိပ္မႀကိဳက္ေတာ့ေပ။ ဗိုလ္ေနဝင္းမွာ ဘာအရည္အခ်င္းမွ မရွိသည္ကိုလည္း သူကသိသည္။ ထို႔အျပင္ ေနာင္တြင္ သူ႔ၾသဇာမကိုက္ဘဲ တန္ျပန္အႏၲရာယ္ပင္ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟုလည္း ထင္ျမင္ေနဟန္ရွိသည္။ (ထိုကာလက ဗိုလ္ေနဝင္း က အိမ္ေထာင္ရွိ-ကစ္တီဘသန္း(ခင္ေမသန္း)ကို ယူလိုက္သည့္အတြက္ ဖဆပလအတြင္း ဗိုလ္ေနဝင္းျဖဳတ္ခ်ေရးအတြက္ အေတာ္ေျပာဆို ေနေသာ ကာလလည္းျဖစ္သည္)
ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းသည္ ဗိုလ္ေနဝင္းကိုျဖဳတ္ၿပီး က်ေနာ့္အားတင္ေျမွာက္ရန္ စိတ္ကူးခဲ့ေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း က်ေနာ့္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္စိတ္ဓာတ္ အနည္းအက်ဥ္းရွိေနသည္ဟု သူကယူဆၿပီး ထိုစိတ္ဓာတ္ေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ရန္ ႀကံစည္စိတ္ကူးလာဟန္ရွိသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ခရီးထြက္ရာတြင္ က်ေနာ့္ကိုေခၚသြားခဲ့ပါသည္။ ထိုအေနာက္ႏိုင္ငံသြား စစ္ဖက္ ေလ့လာေရးေခါင္းေဆာင္မွာ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းကိုယ္တိုင္ျဖစ္ၿပီး၊ ဒုေခါင္းေဆာင္မွာ က်ေနာ္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအဖြဲ႔တြင္ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီမွ လူအမ်ားအျပားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ဝန္ႀကီးသခင္ခ်စ္ေမာင္၊ တပ္မေတာ္အတြင္းမွာ ဗိုလ္မႉးႀကီးေက်ာ္စိုး၊ ဗိုလ္မႉးႀကီးခင္ညိဳ၊ ဗိုလ္မႉးႀကီး သိမ္းေမာင္၊ ေရတပ္မွဗိုလ္မႉးတင္သိန္းလူ၊ ေလတပ္မွဗိုလ္မႉးစိုးလိႈင္၊ ဗိုလ္မႉး(ျပည္)လွေဖ(အဆိုေတာ္) စသူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။
က်ေနာ္တို႔သည္ အဂၤလန္၊ ျပင္သစ္စသည့္ ဥေရာပႏိုင္ငံႀကီးမ်ားသာမက ဘယ္လ္ဂ်ီယန္၊ ေနာ္ေဝ၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ဆြီဒင္၊ ဒိန္းမတ္စသည့္ အရင္းရွင္ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး၊ သာယာဝေျပာခ်မ္းသာေနေသာ အရင္းရွင္ႏိုင္ငံငယ္ကေလးမ်ားတြင္ တနဂၤေႏြတပတ္စီမွ် လည္ပတ္ၾကည့္ရႈခဲ့ပါသည္။ ထိုခ်မ္းသာေနေသာ အရင္းရွင္ႏိုင္ငံငယ္ကေလးမ်ားကို က်ေနာ့္အား တမင္ျပသျခင္းျဖစ္ပံုရပါသည္။
ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သေဘၤာက်င္းမ်ား၊ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းမ်ား၊ စစ္တကၠသိုလ္မ်ား၊ စစ္ေလ့က်င့္ေရးစခန္းမ်ား၊ လက္နက္ငယ္စက္ရံုမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္ရႈခဲ့ရပါသည္။ က်ေနာ္တခ်ိဳ႔ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ေရာက္စဥ္ ထူးျခားသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။
မိမိက နယ္ခ်ဲ႔ႏိုင္ငံလည္း မျဖစ္ဖူးခဲ့။ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ကိုလိုနီႏိုင္ငံမျဖစ္ဖူးခဲ့ေသာႏိုင္ငံမ်ား။ ဥပမာ - ဆြစ္ဇာလန္၊ ဆြီဒင္ စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွလူမ်ားကို ဆက္ဆံရသည္မွာ အလြန္ေပါ့ပါးေကာင္းမြန္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ကို ေကာင္းမြန္စြာတန္းတူဆက္ဆံပါသည္။ အလြန္ခင္မင္ဖြယ္ ေကာင္းပါသည္။ သူတို႔အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္လည္း အထက္ဆင့္ ေအာက္ဆင့္ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ ဗ်ဴရိုကရက္လုပ္ဟန္မ်ား သိပ္မေတြ႔ရေခ်။
ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံတြင္ တညဧည့္ခံပြဲတခု၌ ၿဗိတိသွ်သံမႉးတဦးက က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆိုေနစဥ္ “ခင္ဗ်ားတို႔အထဲမွာ သစၥာေဖာက္တဦး ပါတယ္”ဟူေသာ သေဘာေျပာဆိုလိုက္တာကို က်ေနာ္ၾကားလိုက္မိပါသည္။ က်ေနာ္ သိပ္မသဲကြဲလိုက္ပါ။ ည တည္းခိုသည့္ေဟာ္တယ္ျပန္ေရာက္မွ ဗိုလ္မႉးႀကီးခင္ညိဳကို က်ေနာ္အဲသလိုၾကားလိုက္သည္။ ဟုတ္သလားဟု ေမးျမန္းၾကည့္ရာ သူက ဟုတ္ေၾကာင္းေျပာသျဖင့္ ဘယ္သူ႔ကိုေျပာတာလဲဟု ထမ္မံေမးျမန္းေတာ့၊ သူက ရယ္ေမာၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုေျပာတာေပါ့ဟု ဆိုပါသည္။ က်ေနာ္က ဟာ ခင္ဗ်ားက ေစာေစာကေျပာေရာေပါ့။ ဒီလိုေျပာမွန္းသိရင္ က်ေနာ္ ထျပန္မွာေပါ့ဟု ဆိုမိပါသည္။ က်ေနာ္တို႔ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္မ်ားကို သူတို႔က ဒီလိုသေဘာထားပါသည္။
ဒီႏိုင္ငံမ်ားကို က်ေနာ့္ကိုေခၚသြားျခင္းမွာ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္မွ မဟုတ္ဘဲ အရင္းရွင္ဒီမိုကေရစီေအာက္မွာလည္း ႏိုင္ငံမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား ခ်မ္းသာဝေျပာႏိုင္ေၾကာင္းကို ျပသရန္ရည္ရြယ္ပံုရပါသည္။
က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႔ တလနီးပါးအခ်ိန္ယူေလ့လာလည္ပတ္ခဲ့သည့္ အဓိကႏိုင္ငံမွာ ယူဂိုစလားဗီးယားျဖစ္ပါသည္။ ထိုစဥ္က ဆိုဗီယက္ရုရွား ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကိုဆန္႔က်င္သျဖင့္ ကမၻာေပၚတြင္ေက်ာ္ၾကားလာေနေသာမာရွယ္တီးတိုးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
မာရွယ္တီးတိုးမွာ ဖက္ဆစ္ဂ်ာမဏီလက္ေအာက္ေရာက္ေနေသာ သူ႔ႏိုင္ငံကို ေျပာက္က်ားစစ္ပြဲဆင္ႏႊဲၿပီး ေတာ္လွန္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ယူဂိုစလပ္ ကြန္ျမဴနစ္ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္တဦးအျဖစ္ အလြန္ေက်ာ္ၾကားခဲ့သူတဦးျဖစ္ကာ က်ေနာ္တို႔ကိုယ္တိုင္လည္း အလြန္ေလးစား ၾကည္ညိဳခဲ့ပါသည္။ သူသည္အေစာပိုင္းက ဆိုဗီယက္ယူနီယံ ရုရွားကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္အတူယွဥ္တြဲၿပီး၊ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက ဖက္ဆစ္ ဂ်ာမန္မ်ားကိုတိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရုရွားတို႔ႏွင့္ကြဲကာ ရုရွားဆန္႔က်င္ေရးျဖစ္လာေနရာမွ ေနာက္ပိုင္း ကြန္ျမဴနစ္ ဆန္႔က်င္ေရးပါ ျဖစ္လာသျဖင့္ အေမရိကန္၏ေႁမွာက္စားျခင္းကိုခံေနရခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။
က်ေနာ္တို႔သည္ ယူဂိုစလပ္တြင္ ရုရွားမေကာင္းေၾကာင္း၊ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒမေကာင္းေၾကာင္းေတြကို သူတို႔ယူဂိုစလပ္မ်ားေျပာသမွ်ကို တဝႀကီ နားေထာင္ခဲ့ရပါသည္။
ယူဂိုစလပ္တြင္ က်ေနာ္တို႔လွည့္လည္ၾကည့္ရႈေနရင္းက တေန႔တြင္ လူအုပ္ႀကီးတအုပ္ မာရွယ္တီးတိုးကိုခ်ီးက်ဴးၾသဘာေပးၿပီး ေႂကြးေၾကာ္ ေအာ္ဟစ္ကာ က်ေနာ္တို႔ ေဟာ္တယ္အနီးသို႔ေရာက္လာရာ က်ေနာ္တို႔ႏွင့္အတူရွိေနေသာ ယူဂိုစလပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္က က်ေနာ့္အား ထိုလူအုပ္ႀကီးကိုမိန္႔ခြန္းေျပာရန္ အတင္းတိုက္တြန္းၿပီး လူအုပ္ႀကီးအားလည္း ဧည့္သည္ဗမာဗိုလ္ခ်ဳပ္ကမိန္႔ခြန္းေျပာမည္ဟု ေၾကညာလိုက္ပါေတာ့သည္။
က်ေနာ္လည္း မလြဲသာေတာ့ဘဲ မိန္႔ခြန္းတိုေလးေျပာရပါသည္။ က်ေနာ္က မာရွယ္တီးတိုးေခါင္းေဆာင္ေသာ ယူဂိုစလပ္ျပည္သူေတြ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးအတြင္း ဂ်ာမန္ဖက္ဆစ္တို႔ကို စြမ္းစြမ္းတမံ ျပန္လည္တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္မႈကို ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုၿပီး၊ ပုဂၢိဳလ္အရလည္း ေခါင္းေဆာင္မာရွယ္တီးတိုးကို အလြန္ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုလိုက္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မာရွယ္တီးတိုး၏သူရသတၲိကို ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ ထိုစဥ္က ၎တို႔လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ ရုရွားကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ေနမႈမ်ားကို ေထာက္ခံခ်ီးက်ဴးရာပါ ေရာက္သျဖင့္တေၾကာင္း၊ ဘာသာျပန္သူမွာလည္း အာဝဇၨန္းအလြန္ရႊင္သျဖင့္တေၾကာင္း လူထုကအလြန္သေဘာက်သြားၿပီး မ်ားစြာ ၾသဘာေပးပါေတာ့သည္။ ထိုမိန္႔ခြန္းကိုလည္း ယူဂိုစလပ္ စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ အျပည့္အစံုထည့္သြင္းေဖာ္ျပသည္ဟု ေနာက္ပိုင္းတြင္ သိရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ့္မွာ ယူဂိုစလပ္တြင္လည္း ထင္ရွားသြားပါသည္။
က်ေနာ့္မွာ မိမိစိတ္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္မ်ားကို ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ေနရသျဖင့္ အထူးသတိထားေန ေနရပါသည္။ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းမွာလည္း အလြန္ သတိႀကီး၊ ပါးနပ္သူျဖစ္ရာ က်ေနာ့္အကဲကို ခတ္ေန၊ ေလ့လာေနသည္ထင္ပါသည္။
က်ေနာ္လည္း ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက ယူဂိုစလပ္အေပၚ ဤမွ်ေလာက္ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံျပဳမူေနမႈအေပၚ သံသယရွိလာပါသည္။ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းအေနျဖင့္ ယူဂိုစလပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဗမာျပည္သို႔ဖိတ္ေခၚၿပီး ဗမာျပည္တြင္ ရုရွားမေကာင္းေၾကာင္း၊ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ မေကာင္းေၾကာင္း၊ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးေတြ ဝါဒျဖန္႔ေျပာဆိုေစလိမ့္မည္။ ထိုအေရးတြင္ က်ေနာ့္ကိုလည္း အိမ္ရွင္အျဖစ္ ယူဂိုစလပ္ အဖြဲ႔ကို ႀကိဳဆိုဧည့္ခံရာတြင္ပါဝင္ေစၿပီး၊ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးတြင္ က်ေနာ္ေရာေႏွာပါဝင္လာေစရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ကိုင္ေနသည္ဟု က်ေနာ္ ထင္ျမင္ယူဆ လာေနပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္သည္ ထိုအေရးကိုမျဖစ္ေစရန္၊ အနိမ့္ဆံုး ထိုကိစၥတြင္ က်ေနာ္ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းမရွိေစရန္ လုပ္ကို္င္ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ထင္ျမင္လာပါသည္။
ထိုအတြင္း ယူဂိုစလပ္မွ လည္ပတ္ၾကည့္ရႈမႈမ်ားၿပီး၍ က်ေနာ္တို႔ျပန္ခါနီးအခ်ိန္ေရာက္လာရာ၊ ဗိုလ္မႉးႀကီးေက်ာ္စိုးက က်ေနာ့္ထံေရာက္လာၿပီး စကားစျမည္ေျပာရင္းက ယူဂိုစလပ္အေပၚ က်ေနာ့္ထင္ျမင္ခ်က္ကိုေမးျမန္းပါေတာ့သည္။
က်ေနာ္ကလည္း ဤေမးခြန္းသည္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက ေမးခိုင္းတာျဖစ္ရမည္ဟု နားလည္လိုက္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေနာင္ က်ေနာ့္ကို ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဆန္႔က်င္ေရးတြင္ အသံုးမခ်ႏိုင္ရန္ အျပတ္ေျပာမွေကာင္းမည္ဟုယူဆၿပီး၊ က်ေနာ္က ျပန္ေျပာဆိုရာတြင္ မွတ္မိသေလာက္မွာ-ယူဂိုစလပ္တိုင္းျပည္သည္ က်ေနာ္တို႔တိုင္းျပည္ထက္ပင္ငယ္သည့္ ဥေရာပမွဆင္းရဲသည့္ႏိုင္ငံငယ္ေလးတရပ္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မာရွယ္တီးတိုး ၏ လက္ထက္တြင္လည္း ဘာမွ်ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္တိုးတက္ေနတာလည္း မေတြ႔ရေၾကာင္း၊ ေဖာက္ျပန္တဲ့အေမရိကန္နဲ႔သာ ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ရုရွားဆန္႔က်င္ေရးေတြသာေျပာေဟာ အခ်ိန္ကုန္ေနၾကတာျဖစ္ေၾကာင္းစတာေတြ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ က်ေနာ္တို႔ မေတာ္တဆေတြ႔ျမင္လိုက္ရတဲ့ ယူဂိုစလပ္စစ္ဗိုလ္တခ်ိဳ႔ရဲ့ မဖြယ္မရာ၊ ကေရာ္ကမည္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း ေထာက္ျပလိုက္ၿပီး ဤလို ေသးငယ္လွသည့္ ယူဂိုစလပ္လိုႏိုင္ငံမွာ က်ေနာ္တို႔ ေလ့လာအတုယူစရာမရွိဟု ေျပာလိုက္မိၿပီး က်ေနာ္ေလ့လာဖတ္ရႈထားရေသာ ယူဂိုစလပ္ မေကာင္းေၾကာင္း အခ်က္အလက္ေတြကိုလည္း ေျပာျပလိုက္မိပါသည္။
ထိုစဥ္က ဗိုလ္မႉးႀကီးေက်ာ္စိုးကိုလည္း ဆိုရွယ္လစ္ပါတီမွအမာခံလူရင္းဟု မထင္ခဲ့မိ။ မလႊဲသာ၍ ဆိုရွယ္လစ္ထဲေရာေနရသည္ဟု ထင္ျမင္ခဲ့ မိသည္။ ေနာင္မွသာ သူသည္ ဆိုရွယ္လစ္လူရင္းတဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိလာရပါသည္။
ဤသို႔က်ေနာ္က ဗိုလ္မႉးႀကီးေက်ာ္စိုးကိုေျပာဆိုလိုက္မႈမွာ က်ေနာ့္ဘဝအတြက္ ႀကီးစြာထိခိုက္သြားခဲ့ေၾကာင္းကို ေနာက္ပိုင္းက်မွ သိခဲ့ရ ပါသည္။ တိုင္းျပည္အတြက္ေရာ၊ တပ္မေတာ္အတြက္ပါ နစ္နာသြားခဲ့ရပါသည္။
က်ေနာ္၏ သေဘာထားမ်ားကိုသိရွိသြားသူဦးေက်ာ္ၿငိမ္းမွာ က်ေနာ္သည္ သာမန္လူရိုးတဦးမဟုတ္။ အေတာ္ခိုင္မာေသာကြန္ျမဴနစ္ တေယာက္ဟု ယူဆလိုက္ပံုရပါသည္။ က်ေနာ့္ကို သူ႔ၾသဇာေအာက္သိမ္းသြင္းၿပီး ဆိုရွယ္လစ္ပါတီဘက္ပါလာေအာင္ လုပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ရံုမက က်ေနာ့္အႏၲရာယ္ပါ ျမင္လာပံုရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္က်ေနာ့္ကို ဗိုလ္ေနဝင္းထက္ပင္ အႏၲရာယ္မ်ားသူဟုျမင္လာပံုရၿပီး က်ေနာ့္အေပၚ ဖိႏွိပ္ေရးကို ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးႏွင့္တတန္းတည္းျဖစ္လာကာ က်ေနာ္၏ရန္သူေတာ္ႀကီး ျဖစ္သြားပါေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ က်ေနာ့္ကို တပ္မေတာ္မွထုတ္ပစ္ေရးကို ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးႏွင့္အတူ ႀကိဳးစားေလေတာ့သည္။
က်ေနာ္တို႔ အေနာက္ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္ရႈၿပီးေနာက္၊ အထူးသျဖင့္ ယူဂိုစလပ္တြင္ တလနီးပါးမွ် ေလ့လာ ေနထိုင္ၿပီး ေနာက္ အဂၤလန္သို႔ျပန္လာၾကပါသည္။ ယူဂိုစလပ္တြင္ တလလံုးလံုး ထမင္းမစားဘဲ ေပါင္မုန္႔သာစားေနရရာ က်ေနာ္တို႔ အဂၤလန္ ေရာက္သည့္ေန႔တြင္ ဗမာမုန္႔ဟင္းခါးဆိုင္တဆိုင္ကိုရွာၿပီး ဆိုင္ပိတ္ခိုင္းလိုက္ၿပီး က်ေနာ္တို႔စားခ်င္သည့္ ဗမာအစားအစာမ်ားႏွင့္ထမင္းကို အားရပါးရ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ခဲ့ၾကရသည့္အျဖစ္အပ်က္တခုကိုလည္း မွတ္မိေနပါသည္။
အဂၤလန္တြင္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက တပတ္မွ် မိမိတို႔ သြားခ်င္လည္ပတ္ခ်င္သည္မ်ားကို လည္ပတ္သြားေရာက္ခြင့္ျပဳရာ က်ေနာ္သည္ နံနက္တြင္ ေပါင္မုန္႔အသားညွပ္မုန္႔မ်ားဝယ္သြားၿပီး၊ လန္ဒန္ျပတိုက္ႀကီးထဲတြင္ တေနကုန္ ဗမာျပည္အေၾကာင္းေရးသားထားခ်က္မ်ား၊ ကမၻာ့စစ္ပြဲႀကီးမ်ား အေၾကာင္း၊ ကမၻာ့စစ္သူႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသုခမိန္မ်ားအေၾကာင္းစတာေတြကို သြားေရာက္ဖတ္ရႈေလ့လာခဲ့ပါသည္။ က်ေနာ့္အတြက္ အေတာ္ အဖိုးတန္ေသာဗဟုသုတမ်ားကို ေလ့လာရရွိခဲ့ပါသည္။ ဗိုလ္မႉးႀကီးခင္ညိဳႏွင့္ က်န္အဖြဲ႔ဝင္အခ်ိဳ႔ကလည္း စေကာ့တလန္သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ၾကပါသည္။
အဂၤလန္တြင္ ေရတပ္ေလ့က်င့္ေရး၊ ကမ္းရိုးတန္းကာကြယ္ေရး၊ ကမ္းတက္တပ္မ်ား၏ ကြန္မင္ဒိုေလ့က်င့္ေရးမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ က်ေနာ္တို႔ အေနာက္ႏိုင္ငံသြားေလ့လာေရးအဖြဲ႔ ဗမာျပည္သို႔ ျပန္လာခဲ့ပါသည္။
က်ေနာ္တို႔ မဂၤလာဒံုေလဆိပ္သို႔ဆိုက္ေရာက္လာေသာအခါ ေလယာဥ္ကြင္းတြင္ လူအမ်ားအျပားလာေရာက္ႀကိဳဆိုေနတာကို ေတြ႔ရပါသည္။ က်ေနာ္ခရီးထြက္ေနစဥ္အတြင္း တပ္တြင္း၌ ဤတေခါက္က်ေနာ္ျပန္ေရာက္လွ်င္ ဒု-ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးေပး ေတာ့မည္ဟူေသာ သတင္းထြက္ေနၿပီး လူအမ်ားကလည္း ဒီသတင္းဟုတ္မဟုတ္ မိမိကိုေမးျမန္းေၾကာင္း က်ေနာ္ ျပန္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ က်ေနာ့္ဇနီးက ေျပာျပပါသည္။
ထိုေန႔က လာေရာက္ႀကိဳဆိုသူမ်ားၾကားတြင္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ေနဝင္းလည္း ပါ-ပါသည္။ သူက က်ေနာ့္ကို ေလယာဥ္ပ်ံကြင္းမွ ေတာင္ပိုင္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ရံုးရွိ ကပြဲခန္းမေဆာင္သို႔ေခၚသြားၿပီး ခရီးစဥ္အေၾကာင္း အေသးစိတ္ေမးျမန္းပါသည္။ က်ေနာ္က သူႏွင့္က်ေနာ္ အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကိုမမွတ္မိေတာ့ပါ။ ေျပာရိုးေျပာစဥ္ေျပာခဲ့ၾကသည္ဟုသာ သေဘာထားခဲ့ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ေနဝင္းအတြက္ေသာ္ ထိုသို႔မဟုတ္ေခ်။ သူက ရာထူးတည္ၿမဲေရးအတြက္ ပူပန္ေနရေသာအခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက က်ေနာ့္ကိုေခၚသြားသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုလည္း ရိပ္မိေန၍လည္းေကာင္း၊ က်ေနာ့္စိတ္ကို စမ္းသပ္ဟန္ရွိပါသည္။ ဗိုလ္ေနဝင္းက က်ေနာ့္ကို ထိုခန္းမေဆာင္တြင္းေခၚမသြားခင္ ခန္းမေဆာင္အတြင္းရွိ ဇာတ္ရံုကန္႔လန္႔ကာေနာက္တြင္ ဗိုလ္ခ်စ္ခင္ (ေနာင္ မဆလေခတ္ ေထာက္လွမ္းေရးမႉး)ကို ပုန္းေအာင္းေနေစၿပီး က်ေနာ္ျပန္ေျပာခ်က္မ်ားကို မွတ္သားေစခဲ့ပါသည္။ ေနာင္ ဗိုလ္ခ်စ္ခင္က က်ေနာ့္ကိုျပန္ေျပာျပ၍ က်ေနာ္သိရသည္မွာ က်ေနာ္က ဗိုလ္ေနဝင္းကို က်ေနာ့္အေနႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လက္ေအာက္မွာေနၿပီး တပ္မေတာ္ ေကာင္းေရးအတြက္ပဲရည္ရြယ္ပါသည္။ တျခားပုဂၢိဳလ္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္ က်ေနာ့္မွာ မရွိပါဟုေျပာလိုက္သည္တြင္ ဗိုလ္ေနဝင္း အေတာ္ စိတ္သက္သာရာရသြားသည္ဟု ဆိုပါသည္။
ထို႔အျပင္ ထိုကာလက ဆိုရွယ္လစ္တပ္မႉးအခ်ိဳ႔ ဗိုလ္ေနဝင္းကို အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥကိုအေၾကာင္းျပ၍ ျဖဳတ္ပစ္ရန္ က်ေနာ့္ကို လာဆြယ္ၾက ပါေသးသည္။ က်ေနာ္က ေနာင္လာမည့္ေမာင္ပုလဲ ဒိုင္းဝန္ထက္ကဲမည္ကိုျမင္သျဖင့္၊ ဒါက ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥပဲဗ်ာ။ တပ္လည္း ဘာမွ ထိခိုက္တာမဟုတ္ဘဲဟုေျပာၿပီး ပယ္ခ်လိုက္ပါသည္။
ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ က်ေနာ္ႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ တျခားဆိုရွယ္လစ္မ်ားႏွင့္မတူဘဲ၊ အေတာ္ ေထာက္ေထာက္ထားထားဆက္ဆံသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ တိုင္းျပည္တြင္ စစ္ေရးစစ္ရာျပႆနာေပၚလာပါက အခ်ိန္မေရြးေခၚယူေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ က်ေနာ့္အေပၚအားကိုးသည့္သေဘာ ထားဟန္ရွိပါသည္။ က်ေနာ့္မွာလည္း ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာႀကီးပြားလိုစိတ္၊ ေနရာယူလိုစိတ္နည္းပါးမွန္းလည္း သူသိပံုရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေနာက္ပိုင္းက်မွ က်ေနာ္စဥ္းစားမိသည္မွာ က်ေနာ္တပ္ထဲတြင္ရွိေနသေရြ႔ သူ႔အတြက္လံုၿခံဳသလို ျဖစ္ေနပါသည္။ သူ႔ကို ဖဆပလထဲမွ ႏိုင္ငံေရးသမားအခ်ိဳ႔က မႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကေသာ္လည္း၊ သူ႔ကို ဖယ္ရွားလိုက္လွ်င္ က်ေနာ့္ကိုပဲတင္ရေတာ့မည္ျဖစ္သျဖင့္၊ ဒါကို ထို ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ဆိုရွယ္လစ္မ်ားကႀကိဳက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔ပဲဆက္ထားရပါလိမ့္မည္။ ဤအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ က်ေနာ့္အေပၚ ဗိုလ္ေနဝင္း၏ဆက္ဆံေရးမွာ အေတာ္အသင့္ေကာင္းမြန္ေျပျပစ္ခဲ့ဟန္ ရွိပါသည္။
ဤကာလအတြင္း ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာတခုကိုလည္း မွတ္မိေနပါသည္။ တိုင္းျပည္တြင္ ထင္ရွားခဲ့သည့္ကိစၥတခုျဖစ္ခဲ့၍လည္း က်ေနာ္တတ္ႏိုင္သမွ် ျပန္လည္စဥ္းစား ေရးသားရပါဦးမည္။
၁၉၅၂ ခုႏွစ္ေလက္ကပဲဟု ထင္ပါသည္။ သာယာဝတီ၊ မင္းလွၿမိ့ဳတြင္ ထင္ရွားေသာအတိုက္အခံ (ေနာင္တြင္ ပမညတျဖစ္လာ) ေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္ေသာဦးဘၿငိမ္း ႀကီးမႉးက်င္းပေသာလူထုတရားပြဲကို ဗမာ့တပ္မေတာ္အတြင္းရွိ ဆိုရွယ္လစ္ဘက္သားစစ္ဗိုလ္တဦးအမိန္႔ျဖင့္ တပ္ၾကပ္တပ္သားတစုက ဝင္ေရာက္ရိုက္ႏွက္ၿပီး တရားပြဲကိုဖ်က္ခဲ့မႈျဖစ္ပါသည္။ ဦးဘၿငိမ္းကိုယ္တိုင္ပင္ ဦးေခါင္းတြင္ဒဏ္ရာရသြားပါသည္။
ထိုကိစၥ သတင္းစာမ်ားတြင္လည္းပါလာရာ၊ ဗမာျပည္လူထုႀကီးကမေက်မနပ္ျဖစ္လာၿပီး ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားလာပါသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ အစိုးရက ေၾကညာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္ရပါသည္။ (မင္းလွၿမိ့ဳ လူထုတရားပြဲအား ဝင္ေရာက္ရိုက္ႏွက္သည့္ကိစၥကို အစိုးရက စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔ၿပီး စစ္ေဆးအေရးယူမည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒အျဖစ္ ဗမာ့တပ္မေတာ္၊ ေတာင္ပိုင္းတိုင္း-တိုင္းမႉးဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေဇာကို တာဝန္ေပးမည္)ဟူေသာ ေၾကညာခ်က္ျဖစ္သည္။
ထိုအခါ ျပည္သူလူထုမွာလည္း က်ေနာ္သည္ မွန္သည့္အတိုင္းလုပ္မည္ကိုယံုၾကည္သျဖင့္ ၿငိမ္က်သြားပါသည္။
က်ေနာ္၏ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္တြင္ ဗိုလ္မႉးႀကီးသန္းစိန္ကိုလည္း ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ဗိုလ္သန္းစိန္မွာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ရွိ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ေအာင္ႀကီး၏ ေနာက္လိုက္လူရင္း ဆိုရွယ္လစ္ပါတီဘက္ေတာ္သားႀကီး ျဖစ္သည္။ သူ႔ကိုထည့္သြင္းျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏လုပ္ငန္းကို ဖ်က္ဆီးေႏွာက္ယွက္ရန္ ျဖစ္ပံုရပါသည္။
က်ေနာ္တို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား မင္းလွၿမိ့ဳကိုသြားၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို စတင္ပါသည္။ က်ေနာ္တို႔သည္ မင္းလွတြင္ ထိုတရားပြဲကိုတက္ေရာက္ခဲ့သည့္သူ ၂ ဦး-၃ ဦးကို ေခၚယူစစ္ေဆးရာ၊ ၎တို႔အားလံုးက စစ္သားမ်ား တရားပြဲကိုဝင္ရိုက္ႏွက္ၿဖိဳခြဲေၾကာင္း အားလံုးတသံတည္း ထြက္ဆိုၾကပါသည္။
ဤတြင္ ဗို္လ္မႉးႀကီးသန္းစိန္က လူထုေထာင္ခ်ီရွိတဲ့တရားပြဲကို တပ္သားတဦးႏွစ္ဦးက ဝင္ၿပီးရိုက္ရဲပါ့မလား။ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ေျပာဆိုလာပါသည္။ က်ေနာ္သူ႔ကို ဘာမွ်ျပန္မေျပာဘဲ၊ တရားပြဲတက္ခဲ့သူမ်ားကိုစစ္ေဆးၿပီးေသာအခါ တရားပြဲအနီးရွိအိမ္မ်ားမွလူမ်ားကို ဆက္ၿပီးစစ္ေဆး ေမးျမန္းပါသည္။
ဤတြင္ တရားပြဲအဝင္ဝရွိ အိမ္တအိမ္မွအမ်ိဳးသမီးတဦးကိုစစ္ေဆးရာတြင္ အေရးႀကီးေသာထူးျခားခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ရပါေတာ့သည္။

0 comments:

Post a Comment