Saturday, October 31, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ စတုတၳတြဲ၊ အခန္း(၇)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ စတုတၳတြဲ၊ အခန္း(၇)
ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းမႉးအျဖစ္ ေျပာင္းရျခင္း
၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအတြင္း က်ေနာ့္ကို တရုတ္ျဖဴအႏၲရာယ္ကို ခုခံတြန္းလွန္ရန္တာဝန္ေပးၿပီး ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းမႉးအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႔ ခန္႔ထားလိုက္ပါသည္။ က်ေနာ္လည္း မဂၤလာဒံုတြင္ ေတာင္ပိုင္းတိုင္းမႉးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနရာမွ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းရံုးစိုက္ရာ ေမၿမိ့ဳသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ခဲ့ရပါသည္။

ထိုအခ်ိန္ကလမွာ ဗမာ့တပ္မေတာ္အတြင္း ဆိုရွယ္လစ္တပ္မႉးမ်ား အလြန္ေျခရႈပ္လာေသာအခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ျဖဴအႏၲရာယ္ကို ကုလသမဂၢတိုင္ၾကားရာတြင္လည္း ႏိုင္ငံျခားတပ္မ်ားရုပ္သိမ္းေပးရမည္ဟူေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္လိုက္ႏိုင္သျဖင့္ တရုတ္ျဖဴတပ္မ်ားကို အလြယ္တကူေမာင္းထုတ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ထင္ေယာင္မွားခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ တပ္မေတာ္အတြင္းရွိ ဆိုရွယ္လစ္တပ္မႉးမ်ားက ဆိုရွယ္လစ္အမာခံတဦးျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ေက်ာ္စိုး (ေနာင္ မဆလေခတ္ - ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး)ကိုပြဲထုတ္ကာ စစ္ဆင္ေရးမႉးခ်ဳပ္ခန္႔ၿပီး နဂါးႏိုင္ စစ္ဆင္ေရးတိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုကာလက ကုလသမဂၢကဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သည့္ (၄)ႏိုင္ငံစစ္ေကာ္မရွင္တြင္လည္း ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

နဂါးႏိုင္စစ္ဆင္ေရး အေရးနိမ့္သြားၿပီး (၄)ႏိုင္ငံစစ္ေကာ္မရွင္အစည္းအေဝးကလည္း တိုးတက္မႈဘာမွမရွိလာသည့္အခါက်မွ က်ေနာ့္ကို တာဝန္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
           
က်ေနာ္ ေမၿမိ့ဳသို႔ မိသားစုအားလံုးပါေခၚ၍ မိုးတြင္းႀကီးမွာ ေျပာင္းေရႊ႔သြားရပါသည္။ က်ေနာ့္အငယ္ဆံုးသားတြတ္တြတ္မွာ (၆)လ သားေလးသာ ရွိပါေသးသည္။ သူ႔ကို ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလထဲတြင္ မဂၤလာဒံု၌ဖြားျမင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

က်ေနာ္ ေမၿမိ့ဳေရာက္ၿပီးမၾကာမီမွာပင္ ဘန္ေကာက္ၿမိ့ဳ၌ က်င္းပေနသည့္ (၄)ႏိုင္ငံစစ္ေကာ္မရွင္ကသေဘာထားတခု ရရွိလာပါသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္တရုတ္ျဖဴကိုယ္စားလွယ္တို႔က ဗမာျပည္တြင္းရွိ အေရးႀကီးေသာတရုတ္ျဖဴအေျခခံစခန္းလုပ္ထားသည့္ မိုင္းဆတ္၊ မိုင္းတံု၊ မိုင္းယန္း၊ မိုင္းေယာင္းတို႔ကို ဗမာ့တပ္မေတာ္သို႔လႊဲေျပာင္းေပးပါမည္ဟု ဆိုလာသည္။ သို႔ေသာ္ ေခါင္းမာေသာ တရုတ္ျဖဴအခ်ိဳ႔လည္းရွိႏိုင္ သျဖင့္ တိုက္ပြဲအနည္းအက်ဥ္းလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုပါေသးသည္။

ထိုအခါ အစိုးရက အထက္ပါေနရာမ်ားကို ဝင္မည္၊ မဝင္မည္သေဘာထားေပးရန္ က်ေနာ့္ကို ေမးျမန္းလာပါသည္။

မိုးတြင္း အလယ္ႀကီးျဖစ္၍ အလြန္ျမင့္ေသာေတာင္တန္းမ်ားအေပၚ ေရစီးသန္ေသာျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ျဖတ္ခ်ီတက္ရမည့္အေရးမွာ မလြယ္ကူ လွပါ။ တိုက္ပြဲမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေသးသည္ဟုဆိုထားေသးသည္။ သို႔ေသာ္ က်ေနာ္သည္ တပ္မႉးမ်ားႏွင့္ထိုင္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးၾကည့္ ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က တပ္မွာလည္း နဂါးႏိုင္စစ္ဆင္ေရးရံႈးနိမ့္မႈေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္ တစံုတရာထိခိုက္က်ဆင္းေနပါသည္။

က်ေနာ္တို႔ အေသးစိတ္တြက္ခ်က္တိုင္ပင္ၿပီးေနာက္ ေႏြဥတုတြင္ ႀကီးက်ယ္စြာတိုက္ရသည္ထက္စာလွ်င္ ယခုဒုကၡႏွင့္တိုက္ပြဲကေလးမ်ားကို ရင္ဆိုင္မည္။ သတိ၊ ဝိရိယႏွင့္ စနစ္တက်အဆင့္ဆင့္ျပင္ဆင္ၿပီး တထစ္ၿပီးတထစ္ခ်ီတက္လွ်င္ အက်အဆံုးနည္းစြာႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆၿပီး က်ေနာ္တို႔ခ်ီတက္သိမ္းပိုက္မည္ဟု အေၾကာင္းျပန္ၾကားလိုက္ပါသည္။

သူတို႔ေျပာဆိုလာသည့္ရက္ခ်ိန္းအမီ သိမ္းႏိုင္ဖို႔လည္း တပ္ေတြကို ခဲရာခဲဆစ္ျပင္ဆင္ရပါသည္။ တပ္သားမ်ား ရိကၡာပစၥည္းမ်ား၊ လက္နက္ ကိရိယာမ်ား၊ ဝန္တင္လားျမင္းစသျဖင့္ လိုအပ္သမွ် စုစည္းျပင္ဆင္ရပါသည္။ သံလြင္ျမစ္ကို ေရစီးအသန္ဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္သည့္ ဝါဆို ဝါေခါင္ တြင္ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး မိုင္းပုေအာင္တြင္ အားလံုးစု-ရပ္ေစရပါသည္။

ေနာက္ဆံုး ရက္ခ်ိန္းနီးကပ္လာစဥ္မွာပင္ က်ေနာ္တို႔ အေစာကတည္းကသံသယရွိမိသည့္အတိုင္း အမွန္ျဖစ္လာပါသည္။ တရုတ္ျဖဴ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားက ဗမာ့တပ္မ်ားကို သူတို႔အေျခခံစခန္းမ်ားအတြင္းသို႔ဝင္ခြင့္မေပးႏိုင္ဟု ေျပာင္ေျပာင္ပင္ ျငင္းဆိုလိုက္ပါေတာ့သည္။ အေတာ္ပင္ နာၾကည္းခံခက္စရာ ျဖစ္ရပါသည္။

၎တို႔ အေျခခံကပင္ ရိုးသားမႈမရွိပါ။ မိုးတြင္းက်လာေအာင္အခ်ိန္ဆြဲထားၿပီး သူတို႔ကန္႔သတ္ေပးသည့္ရက္ခ်ိန္းအမီ ေနရာ ေလးငါးေနရာကို ဖယ္ေပးမည္။ ဝင္ေရာက္ႏိုင္လွ်င္ဝင္ယူပါဟု ဆိုလာျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔ရိုးသားလွ်င္ ထြက္ခြာသြားေပးရံုသာရွိသည္။ မိုးတြင္းႀကီး ဗမာတပ္မ်ား ဝင္လာရဲမွာမဟုတ္။ ဝင္မလာလွ်င္ သူတို႔တာဝန္ေက်ၿပီဟု ဝါဒျဖန္႔ရန္အတြက္သာရည္ရြယ္ရင္းျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တို႔ဘက္က ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဝင္မည္ဟုဆံုးျဖတ္လိုက္ေတာ့ သူတို႔ အက်ပ္ရိုက္သြားၿပီး ေျပာင္ေျပာင္ပင္ ျငင္းပယ္ရျခင္းျဖစ္ေပသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ (၄)ႏိုင္ငံအစည္းအေဝးမွ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏုတ္ထြက္လိုက္သျဖင့္ ထိုေကာ္မရွင္လည္း ပ်က္သြားပါေတာ့သည္။ ဤ ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း တရုတ္ျဖဴမ်ားဆုတ္ေပးမည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားပါဟုဆိုလာၿပီး ကေလးလူႀကီး အိမ္ေထာင္သည္မ်ားကို ဆုတ္ခြာျခင္း၊ လက္နက္အညံ့စားမ်ားသာယူသြားျခင္းစသည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ၾကပါေသးသည္။

သို႔ေသာ္ က်ေနာ္တို႔ စိတ္မဝင္စားေတာ့ပါ။ တရုတ္ျဖဴျပႆနာေျဖရွင္းေရးသည္ မိမိတိုင္းျပည္အင္အားေပၚတြင္သာ ရပ္တည္ရေတာ့မည္ ဆိုသည့္သင္ခန္းစာကို ေကာင္းစြာရရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ၁၉၅၃ခုႏွစ္၊ မိုးဥတုကုန္ေသာအခါ သံလြင္ျမစ္အေနာက္ဘက္ကမ္းရွိ တရုတ္ျဖဴတပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတို္က္ခိုက္ပစ္ရပါသည္။ ဒီဇင္ဘာလကုန္တြင္ေတာ့ သံလြင္အေနာက္ဘက္ျခမ္းရွိတရုတ္ျဖဴမ်ားကို အေရွ႔ဘက္ကမ္းသို႔ ေမာင္းထုတ္လိုက္ႏိုင္ပါေတာ့သည္။ က်ေနာ္ ဤစာတမ္းကိုေရးေနစဥ္မွာပင္ လြန္ခဲ့သည့္(၁ဝ)ႏွစ္ခန္႔က က်ေနာ္ေရးခဲ့ဖူးသည့္ “ဘုရင့္ေနာင္စစ္ဆင္ေရးမွတ္တမ္း”စာတမ္းကို ျပန္ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္က က်ေနာ္သတိရသေလာက္ အေတာ္ျပည့္စံုစြားေရးထားသည့္စာတမ္းျဖစ္သျဖင့္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။


0 comments:

Post a Comment