Sunday, October 25, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ စတုတၳတြဲ၊ အခန္း(၁)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ စတုတၳတြဲ၊ အခန္း(၁)
နိုင္ငံျခားခရီးမ်ား
တရုတ္ျဖဴျပႆနာ
၁။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ခရီးထြက္ျခင္း
၁၉၄၉ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္-ၾသဂုတ္လမွာ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းသည္ ၿဗိတိန္ႏွင့္အေမရိကန္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ဤသည္မွာ ဗမာျပည္၏ ပထမဆံုးေသာစစ္ဘက္ေလ့လာေရးမစ္ရွင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဗမာျပည္တြင္ အဓိကအက်ပ္အတည္းႀကီးဆိုက္ခဲ့ရေသာ အင္းစိန္တိုက္ပြဲႀကီးၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ သြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဗမာျပည္ ျပည္တြင္းစစ္တြင္ အစိုးရဘက္မွ ႀကီးမားေသာအႏၲရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး၊ ေအာင္ျမင္မႈဘက္အေပၚစီးရလာမွသြားျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။
ဤသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းခရီးထြက္သြားျခင္းကိစၥမွစ၍ က်ေနာ့္ဘဝကို အႀကီးအက်ယ္အေျပာင္းအလည္းျဖစ္ေစမည့္ ကိစၥႀကီးတခု စတင္ ေတြ႔ႀကံဳလာရပါေတာ့သည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္မွာ အဂၤလန္မွဝယ္ယူခြင့္ျပဳရန္ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္စာရင္းမ်ားကို ဗမာ့တပ္မေတာ္ ေထာက္ပံ့ေရးဌာနကျပဳစုၿပီး အဂၤလိပ္အစိုးရထံတင္ျပေတာင္းဆိုဝယ္ယူရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းႏွင့္ေပးလိုက္ရာ၊ ထိုတင္ျပေသာ စာရင္းအတိုင္း လက္နက္က်ည္ဆံအားလံုးနီးပါးကို အဂၤလိပ္အစိုးရက ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္ အလြန္ပင္ အံ့ၾသသြားပါသည္။
၎ဝယ္ယူရရွိေသာ လက္နက္က်ည္ဆံမ်ားအထဲတြင္ ဗမာျပည္ ျပည္တြင္းစစ္အရွိန္ကို မ်ားစြာယုတ္ေလ်ာ့က်ဆင္းထိခိုက္ေစမည့္ လက္နက္တမ်ိဳး ပါဝင္ရာ၊ ၎ကို ေတာင္းဆိုတင္ျပေသာစာရင္းအတိုင္းနီးပါးရရွိခဲ့သျဖင့္ အစိုးရအတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳးရွိခဲ့ေပသည္။
ထိုလက္နက္မွာ ေခြးသြားစိတ္ခ်ိန္းႀကိဳးႏွင့္ေမာင္းႏိုင္ေသာ ေမာင္းသူအပါ လူ(၆)ေယာက္စီး၊ အမိုးမပါေသာ ပက္လက္သံခ်ပ္ကာ ယာဥ္ကေလးမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသံခ်ပ္ကာယာဥ္ကေလးေပါင္းအစီး (၂ဝဝ)ႏွစ္ရာေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေပသည္။ ထိုယာဥ္ကေလးကို ရဲေဘာ္မ်ားက ‘ခ်ိန္းပက္လက္’ဟု ေခၚၾကသည္။
၎ယာဥ္ကေလးမ်ားသည္ ဗမာျပည္၏ ေတာေတာင္ထူထပ္ေသာေနရာ၊ ရႊံ႔ႏြံထူထပ္ေသာေနရာတို႔မွတပါး မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ေမာင္းႏိုင္သည္။ ေျခလ်င္တပ္ လက္နက္ငယ္က်ည္မ်ားကိုလည္းကာကြယ္ႏိုင္ရာ ေျခလ်င္တပ္လက္နက္ငယ္မ်ားကိုသာကိုင္စြဲႏိုင္သည့္ သူပုန္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရာတြင္ အစိုးရတပ္အဖို႔ တပန္းသာေနေပသည္။ ၎ယာဥ္ကေလးသြားႏိုင္သည့္ ေျမျပန္႔မ်ား၊ ဆင္ေျခေလ်ာ ေတာင္ကမူ စသည္တို႔တြင္ သူပုန္တို႔ကို အစိုးရစစ္တပ္အေနႏွင့္ ထိုယာဥ္ကေလးမ်ားႏွင့္ထိုးေဖာက္ႏိုင္သျဖင့္ သူပုန္တို႔အဖို႔ အစိုးရတပ္ကိုအန္တုၿပီး ေနရာယူစစ္ပြဲ မဆင္ႏႊဲႏိုင္ေတာ့ဘဲ အဓိကေျပာက္က်ားစစ္ပြဲအဆင့္သို႔ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ၾကရပါေတာ့သည္။
ထိုခ်ိန္းပက္လက္သံခ်ပ္ကာ ယာဥ္ကေလး (၂၅)စီးေပၚတြင္ သံခေမာက္ေဆာင္းထားေသာ ေျခလ်င္တပ္ခြဲတခြဲကို ယာဥ္တစီး လူ(၅)ေယာက္ စီမွ် တင္ၿပီး၊ ေနာက္ကတပ္တခ်ိဳ႔ႏွင့္ သူပုန္တို႔၏ ေနရာစြဲထားေသာတပ္စခန္းတို႔ကို ထိုးစစ္ဆင္ၿပီးတပ္စြဲေစရာ သူပုန္တို႔မွာ မခုခံႏိုင္ေတာ့ဘဲ ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးၿပီး၊ အေျခခ်စခန္းမထားႏိုင္ေသာ ေျပာက္က်ားစစ္ဘဝသို႔ေရာက္ရွိသြားၿပီး ေတာေတာင္မ်ားသို႔သာ အမွီျပဳၾကရ ပါေတာ့သည္။ သူတို႔သည္ ၿမိ့ဳရြာ လူေနမ်ားေသာေဒသတို႔တြင္ အထင္ကရတပ္မစြဲႏိုင္ေတာ့ေပ။
သူပုန္မ်ားအေနႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ၎ခ်ိန္းပက္လက္ယာဥ္မ်ားအနီးသို႔ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ထိုအမိုးမပါေသာယာဥ္ေပၚလက္ပစ္ဗံုး ပစ္သြင္း ႏိုင္လွ်င္ ထိုယာဥ္မွာ လက္ပစ္ဗံုးဒဏ္ေၾကာင့္ရပ္ဆိုင္းသြားႏိုင္ၿပီး ထိုယာဥ္ကိုပင္ သူတို႔သိမ္းဆီးႏို္င္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ ထိုသို႔ မလုပ္ႏိုင္ေပ။
သို႔ျဖင့္ ဗမာျပည္ ျပည္တြင္းစစ္မွာ ညွိဳးေျခာက္အားနည္းလာရေပသည္။ ဤသို႔ညွိဳးေျခာက္လာရေသာအေၾကာင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးရာ အေၾကာင္းသည္ အဓိကျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္မႈေရးရာတြင္ ထိုအဂၤလိပ္တို႔ကေပးေသာလက္နက္မ်ားသည္ အဓိကအေၾကာင္းတရားျဖစ္သည္။ အိႏၵိယက ေနရူးအစိုးရကလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု၏ေမတၲာရပ္ခံခ်က္အရ လက္နက္အေတာ္မ်ားမ်ားေပးအပ္လာပါသည္။ ထို႔ျပင္ အဂၤလိပ္တို႔က ဗမာႏိုင္ငံကို ေခ်းေငြအမ်ားအျပားလည္း ထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။
ဤတြင္ က်ေနာ္သည္ ဗမာျပည္၏အေျခအေနကို ျပန္လည္စဥ္းစားလာမိသည္။ ယခင္က က်ေနာ္၏ထင္ျမင္မႈမွာ ဗမာျပည္ကိုအုပ္စိုးရာတြင္ အဂၤလိပ္တို႔က သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ ဆက္လက္လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ သူတို႔ အဂၤလိပ္မ်ားကိုလိုလားေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားကိုသာ ကူညီဖန္တီး ေပးလိမ့္မည္ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားတို႔၏ပုန္ကန္မႈကို က်ေနာ့္အေနႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႔အဂၤလိပ္၏ပေယာဂအျဖစ္ၾကည့္ျမင္ၿပီး က်ေနာ္ဦးေဆာင္ၿပီး တိုက္ခိုက္ႏွိမ္နင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
သို႔ရာတြင္ လက္ေတြ႔တြင္မူ အဂၤလိပ္တို႔သည္ ဗမာျပည္တြင္ ကီးစိုးလႊမ္းမိုးရန္ လက္ေတြ႔လည္း တကယ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးႀကီးထဲမွ သူတို႔ကိုမဆန္႔က်င္ေသာ အဂၤလိပ္ဘက္သားျဖစ္ႏိုင္ေသာ ဗမာျပည္ေခတ္သစ္နိုင္ငံေရးတြင္လည္း အေတာ္အတန္ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူၾကားတြင္ လည္း ၾသဇာအသင့္အတင့္ရွိသူ၊ ျမန္မာအလိုေတာ္ရိမ်ားကိုသာ ပိုအလိုရွိၿပီး၊ ထိုလူမ်ိဳးမ်ားကိုသာ အဂၤလိပ္တို႔က ကူညီလာၾကလိမ့္မည္ဟု က်ေနာ္ သိျမင္လာပါသည္။ ကရင္ပုန္ကန္မႈကို အဂၤလိပ္တို႔ကအားေပးခဲ့သည္မွာလည္း ကရင္မ်ားအာဏာရလာေရးအတြက္မဟုတ္ဘဲ လက္ရွိ ဗမာအစိုးရအက်ပ္အတည္းဆိုက္ၿပီး အဂၤလိပ္မ်ားထံ ရိုက်ိဳးေအာက္က်ိဳ႔ဆက္ဆံလာရန္သာအဓိကျဖစ္သည္ကို က်ေနာ္နားလည္ လာပါသည္။
ဤကာလအတြင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚအရပ္မ်ားသို႔ သေဘၤာႏွင့္ စည္းရံုးေရးထြက္ရာတြင္ က်ေနာ့္ကိုပါ ေခၚသြားပါသည္။ ဦးႏုသည္ သြားေလရာရာကို ေဗဒင္ဆရာမ်ား၊ နကၡတ္ဆရာမ်ားတရုန္းရုန္းႏွင့္ သြားလာေနၿပီး၊ အခ်ိန္နာရီကအစ ထိုဆရာမ်ား၏ ညႊန္ၾကား ခ်က္မ်ားကိုခံယူေနျခင္း၊ တိုင္းေရးျပည္ေရးေဆြးေႏြးေျပာဆိုေနမႈမ်ားထက္ ဘုရားရွိခိုးခ်ိန္၊ ပုတီးစိတ္ခ်ိန္ကမ်ားေနျခင္း၊ တခါတရံ အေရးႀကီး ကိစၥမ်ားျဖစ္ေနေသာ္လည္း သူဘုရားရွိခိုးၿပီးခ်ိန္မ်ားအထိ ေစာင့္စိုင္းေနရျခင္း စတာမ်ားကို က်ေနာ္ျမင္ေတြ႔လာရပါသည္။ ဤ ဦးႏု၏ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္မဆန္မႈမ်ားအေပၚ က်ေနာ္စိတ္ပ်က္လာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္က ဦးႏုကို ခပ္တန္းတန္းပင္ ဆက္ဆံမိပါသည္။ ဦးႏုက ဤခရီးတြင္ က်ေနာ့္ကိုေခၚသြားျခင္းမွာ သူ႔ဘက္သားအျဖစ္သိမ္းသြင္းရန္ ရည္ရြယ္ပံုရသည္။ သို႔ေသာ္ ဤခရီးက ျပန္လာၿပီးေနာက္ က်ေနာ္ႏွင့္ဦးႏု၏ဆက္ဆံေရးမွာ အေတာ္ပင္တန္းသြားပါေတာ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္သည္ နယ္ခ်ဲ႔အဂၤလိပ္တို႔၏အလိုေတာ္ရိျဖစ္ေနေသာ ဖဆပလအစိုးရလက္ေအာက္တြင္ ဆက္လက္အမႈထမ္းလိုစိတ္ မရွိေတာ့ပါ။ သင့္လည္းမသင့္ေလ်ာ္ေတာ့ဟု ထင္ျမင္လာမိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွ႔မွာ က်ေနာ္ ဘာဆက္လုပ္သင့္သည္ကို စဥ္းစားလာရ ပါသည္။
ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ တိုင္ပင္လိုေသာ္လည္း ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္က်ေနာ္ အဆက္အသြယ္မရွိပါ။ ဤကိစၥမွာ က်ေနာ့္ပုဂၢိဳလ္ေရးသာမက၊ တိုင္းျပည္အတြက္ပါ အေရးႀကီးေသာကိစၥႀကီးျဖစ္ေန၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မမွားရန္ လိုပါသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ တိုင္ပင္သင့္ သူမ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ စိတ္ခ်လံုၿခံဳစြာ က်ေနာ့္ကိုအႀကံဉာဏ္ေပးႏိုင္မည့္သူကိုစဥ္းစားရာ က်ေနာ္၏ ဂ်ပန္ေခတ္ တိုက္ေဖာ္တိုက္ဖက္ ရဲေဘာ္ႀကီးျဖစ္ခဲ့သူ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ကိုႀကီးျမင့္ကို သတိရမိပါသည္။
ကိုႀကီးျမင့္သည္ ၁၉၄၈ ကတည္းက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္အတူ ေတာခိုသြားခဲ့ၿပီး၊ ေတာတြင္းတိုက္ပြဲတပြဲတြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ ေတာခိုသြား ခဲ့သူ ဗို္လ္ေအးေဖႏွင့္အတူ အစိုးရတပ္၏ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ ဗိုလ္ေအးေဖမွာမူ(အလြန္စိတ္မေကာင္းဖြယ္) ေသဒဏ္အျပစ္ေပး ခံလိုက္ရၿပီး၊ ကိုႀကီးျမင့္ကိုေတာ့ ေထာင္ထဲထည့္ထားသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ေနပါသည္။
ကိုႀကီးျမင့္မွာ က်ေနာ္ႏွင့္အတူ ဗမာ့ေတာ္လွန္ေရးကိစၥတာဝန္မ်ားကို ဂ်ပန္ေခတ္တေလွ်ာက္လံုးလုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကေသာ မ်ိဳးခ်စ္ေတာ္လွန္ေရး ရဲေဘာ္။ က်ေနာ္ႏွင့္လည္း အလြန္ရင္းႏွီးေသာမိတ္ေဆြရဲေဘာ္ႀကီး ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ့္မွာ တတ္ႏိုင္သမွ်ကူညီရမည့္ဝတၲရားလည္း ရွိ၍ေနသည္။ အထက္မွာေရးခဲ့သလို က်ေနာ့္၏ေရွ႔ေရးကိစၥကိုလည္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခ်င္ေနတာလည္းရွိသည္။ ထိုအေၾကာင္းႏွစ္ရပ္ေၾကာင့္ က်ေနာ္ ကိုႀကီးျမင့္ကို ေထာင္မွလြတ္ေအာင္လုပ္ရန္စိတ္ကူးလာပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းထံသြားၿပီး ကိုႀကီးျမင့္ကိုလႊတ္ေပးပါရန္ ပန္ၾကားပါသည္။ ကိုႀကီးျမင့္မွာ (ဘီအိုင္ေအ)တပ္မႉးႀကီးျဖစ္ခဲ့ရာမွ ၁၉၄၃ခုႏွစ္၊ ဘီအိုင္ေအတပ္မ်ားကို(ဘီဒီေအ)သို႔ေျပာင္းရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဘီအိုင္ေအမွတခ်ိဳ႔တပ္မႉးမ်ားကို ဘီဒီေအသို႔ မေျပာင္းေစဘဲ အျပင္အရပ္သားအျဖစ္ေနရစ္ေစၿပီး ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ေစရာတြင္ သူသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ဘီဒီေအတပ္မႉးအျဖစ္မေျပာင္းေတာ့ဘဲ အျပင္အရပ္သားအျဖစ္ဆင္းဆင္းရဲရဲေနထိုင္ ကာ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ခဲ့သူ ျဖစ္ေၾကာင္း။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းသားလည္းျဖစ္ေၾကာင္း စသည္တို႔ကို က်ေနာ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းကိုေျပာျပၿပီး လႊတ္ေပးပါရန္ ပန္ၾကားပါသည္။
က်ေနာ္မွာ တိုင္းျပည္၏ ေသေရးရွင္ေရးတာဝန္ႀကီးမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း မိမိကိုယ္ေရးကိုယ္တာအက်ိဳးအတြက္ ဘာမွေျပာဆိုခဲ့ဖူးျခင္းမရွိသျဖင့္၊ ထိုကဲ့သို႔ မေျပာစဖူးလာ၍ေျပာေသာ က်ေနာ့္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက မ်ားစြာအားနာေနပံုရပါသည္။ သူကိုယ္တိုင္လည္း ကိုႀကီးျမင့္အေၾကာင္းနည္းနည္းသိထားပံု ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ သူက က်ေနာ္ၾကည့္ၿပီးစီစဥ္ပါဦးမည္ဟု ေျပာလိုက္ပါသည္။
သို႔ျဖင့္ပင္ ကိုႀကီးျမင့္လြတ္လာၿပီး က်ေနာ့္အိမ္သို႔ေရာက္လာပါသည္။ ၁၉၅၁ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ က်ေနာ္က သူ႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္တို႔ကိုသိရွိၿပီး ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားလည္းျဖစ္ခဲ့၍ မ်ားစြာယံုၾကည္အားထားပါသည္။ အျပင္အရပ္ထဲတြင္လည္း မေနရဲသျဖင့္ က်ေနာ့္မဂၤလာဒံုအိမ္မွာသာ ေနပါေတာ့သည္။ က်ေနာ္တို႔ကလည္း ေကာင္းစြာျပဳစုထားပါသည္။
ဤေနရာတြင္ က်ေနာ္ကိုႀကီးျမင့္အေၾကာင္း အနည္းငယ္ ေရးသားလိုပါသည္။ တကယ္ေတာ့ က်ေနာ့္ကို ခိုင္မာေသာကြန္ျမဴနစ္ျဖစ္ေအာင္ ကူညီေပးခဲ့ေသာ ပုဂၢၽိလ္(၂) ဦး ရွိပါသည္။
ပထမတဦးမွာ သခင္စိုး ျဖစ္ေပသည္။ သူသည္ ၁၉၄၄ခုႏွစ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရးျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရး (ဖတပလ)ဖြဲ႔ရန္ ေတြ႔ဆံုၾကဖို႔အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း က်ေနာ္က စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရစဥ္ကာလက က်ေနာ့္ကို ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ အရက္(၂ဝ)ေက်ာ္ သင္တန္းေပးခဲ့ၿပီး က်ေနာ့္ကိုလည္း ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္အျဖစ္ သိမ္းသြင္းေပးခဲ့ပါသည္။ ဤ အေၾကာင္းမ်ားကို က်ေနာ္အေသးစိတ္ေရးၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္တဦးမွာမူ ကိုႀကီးျမင့္ျဖစ္ပါသည္။ သူက်ေနာ္၏ မဂၤလာဒံုအိမ္တြင္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္က ေရာက္ရွိလာၿပီး အတူေနထိုင္စဥ္အတြင္း ညတိုင္းလိုလို လအခ်ိဳ႔ၾကာေအာင္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒအေၾကာင္းေဆြးေႏြးေျပာဆိုၾကရသျဖင့္ က်ေနာ္သည္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒအေၾကာင္း အေတာ္ႀကီး နားလည္လာပါသည္။
က်ေနာ္ကိုႀကီးျမင့္ကို ဘီအိုင္ေအအတြင္းက စတင္သိရွိခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၂ခုႏွစ္က ရန္ကုန္မဂၤလာဒံုတြင္ က်ေနာ္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရ ဘီအိုင္ေအစစ္ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းတခုဖြင့္၍ စစ္ပညာမ်ားသင္ၾကားေပးေနရပါသည္။ ထိုသင္တန္းတြင္ ကိုႀကီးျမင့္ ပါဝင္လာၿပီး သူသည္သင္တန္းတြင္လည္း ထင္ရွားလာရာ က်ေနာ္ႏွင့္ရင္းႏွီးသိကြ်မ္းလာပါသည္။ သူသည္စစ္ႀကီးမျဖစ္မီက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းသားတဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသင္တန္းၿပီးေနာက္ သင္တန္းဆင္းမ်ားအားလံုး ဘီအိုင္ေအ စစ္ဗိုလ္မ်ားအျဖစ္တာဝန္မ်ားေပးအပ္ခဲ့ရာ ကိုႀကီးျမင့္သည္ ပုသိမ္ခရိုင္တြင္ ဘီအိုင္ေအတာဝန္ခံတပ္မႉးျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ထင္ပါသည္။ ဘီအိုင္ေအတပ္မ်ားက အဂၤလိပ္တပ္မ်ားကိုတိုက္ခိုက္ရာတြင္ သူပါဝင္ခဲ့ပါသည္။
က်ေနာ္တို႔၏ ဘီအိုင္ေအ(ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္)ကို ဘီဒီေအ (ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္) အျဖစ္ ၁၉၄၂ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွာ ေျပာင္းလည္းဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေျပာင္းလည္းဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက က်ေနာ္တို႔ကို လွ်ိဳ႔ဝွက္ညႊန္ၾကားခ်က္တခု ေပးပါသည္။ ထိုညႊန္ၾကားခ်က္မွာ ဘီအိုင္ေအတပ္မွလူအားလံုး ဘီဒီေအသို႔မဝင္ၾကဘဲ တခ်ိဳ႔လူမ်ားကို အရပ္သားအျဖစ္ေနရစ္ေစၿပီး ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ၾကရန္ျဖစ္သည္။
က်ေနာ္မွာ ကိုႀကီးျမင့္ကို မ်က္စိက်ေနသျဖင့္ သူ႔ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏အမွာစကားကိုေျပာျပရာ ဒီလိုဆိုရင္ သူဘီဒီေအထဲမဝင္ေတာ့ဘဲ အျပင္တြင္ အရပ္သားအျဖစ္ေနကာ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးဆက္လုပ္မည္ဟုဆိုကာ စစ္တပ္ကထြက္လိုက္ပါသည္။ သူ႔အျပင္ တျခားလူတခ်ိဳ႔ (ကိုေဖညြန္႔၊ ကိုထြန္းစိန္စသူမ်ား)ကိုလည္း က်ေနာ္က ထိုကိစၥေျပာျပၿပီး တပ္ျပင္မွာေနရစ္ေစခဲ့ပါသည္။ သူတို႔တေတြ တပ္ျပင္မွာအရပ္သားအျဖစ္ ဆင္းဆင္းရဲရဲေနၾကၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏တာဝန္ေပးခ်က္မ်ားကို လွ်ိဳ႔ဝွက္စြာလုပ္ကိုင္ေနခဲ့ၾကပါသည္။ တပ္တြင္းဆက္ေနၾကလွ်င္ တပ္မႉးႀကီးမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
ထိုသို႔တပ္အျပင္မွာ ေနၿပီး ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ လွ်ိဳ႔ဝွက္ျပင္ဆင္ေနၾကရင္း ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒစာေပမ်ားကို မ်ားစြာဖတ္ခ်ိန္ရၿပီး ေနာက္ပိုင္း ကိုႀကီးျမင့္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒအေပၚ ပိုမိုနက္ရိႈင္းစြာသိျမင္လာၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္လည္း ဆက္သြယ္မိသြားပါသည္။ က်ေနာ္ႏွင့္ ကိုႀကီးျမင့္ မွာလည္း ရင္းႏွီးေသာမိတ္ေဆြရဲေဘာ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္လာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ က်ေနာ္က ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ေဆြးေႏြးရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ေတြ႔ရန္ သခင္စိုးကိုသြားေရာက္ေခၚယူရသည့္အခါ လွ်ိဳ႔ဝွက္ေရးအတြက္အေရးႀကီးလွသျဖင့္ သူတို႔အုပ္စုကိုသာ က်ေနာ္ ေခၚသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအေၾကာင္း က်ေနာ္အက်ယ္ေရးၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
၁၉၄၅ခုႏွစ္ မတ္လ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးတြင္လည္း ကိုႀကီးျမင့္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွတာဝန္ရွိေသာပုဂၢိဳလ္တဦးအေနႏွင့္ အေရးပါေသာအခန္းမွ ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေပသည္။
ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးၿပီးေနာက္ က်ေနာ္ႏွင့္ ကိုႀကီးျမင့္ အဆက္အသြယ္ျပတ္သြားပါေတာ့သည္။

0 comments:

Post a Comment