Saturday, October 3, 2015

သံဃာစင္မွဆင္းကာ သံဝါသသို႔တက္သြားသူမ်ား (မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ)

0 comments
(သံဃာစင္မွဆင္းကာ သံဝါသသို႔တက္သြားသူမ်ား)
အေမရိကားမွာလည္း တလင္တမယားစနစ္ပဲလို႔ ဥပေဒအရျပဌာန္းထားပါတယ္။ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳခ်င္ရင္ လက္ရွိအိမ္ေထာင္နဲ႔ တရားဝင္ျပတ္စဲၾကပါတယ္။ ကြဲၾကခ်ိန္မွာ ကေလးငယ္ေတြရွိၿပီး မိခင္ဘက္က အုပ္ထိမ္းခြင့္ရထားတယ္ဆို ဖခင္ဘက္က ကေလးေတြအသက္ျပည့္ခ်ိန္ထိ သူ႔ဝင္ေငြအေျခအေန ဇနီးေဟာင္းရဲ့ဝင္ေငြအေနအထား စတာေတြၾကည့္ၿပီး ကေလးေတြအရြယ္ေရာက္ခ်ိန္အထိ ကေလးေထာက္ပံ့ေၾကး ဘယ္ေရြ႔ဘယ္မ်ွေပးရမယ္လို႔ ဆိုင္ရာတရားရံုးက ဆံုးျဖတ္ေပးပါတယ္။ ဒါလည္း တသမတ္တည္းေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ျခြင္းခ်က္ေတြဘာေတြ ရွိပါတယ္။
လင္မယားျပတ္စဲၾကတဲ့အခါ ပိုင္ဆိုင္မႈခြဲေဝတာေတြကလည္း အျခားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနည္းတူ ရွိပါတယ္။ ဓေလ့ထံုးထမ္းဥပေဒလိုဟာမ်ိဳးေတာ့ သတ္သတ္ႀကီးမရွိပါ။ လင္ခန္းမယားခန္းျပတ္ စီရင္ရာမွာလည္း မိန္းမကို အားႏြဲ႔သူဆိုတဲ့သေဘာ သတ္မွတ္တာမ်ိဳး၊ နစ္နာရသူဆိုတဲ့သေဘာ သတ္မွတ္တာမ်ိဳးထက္ တရားဥပေဒအညီအမ်ွ သက္ေရာက္ေစေရးရႈေထာင့္ကၾကည့္ၿပီး စီရင္ဆံုးျဖတ္ၾကတာမ်ိဳးပါ။ မမ်ွတဘူးထင္ရင္ ျပန္လွန္အမႈဖြင့္တာ တရားစြဲတာေတြလည္း လုပ္ၾကပါတယ္။
အိမ္ေထာင္ရွင္မိန္းမဟာ ေယာက္်ားကိုမွီခိုေနရတဲ့ မီးဖိုေခ်ာင္ ျခင္ေထာင္ခန္းနဲ႔ သားေမြးမႈမွာတင္ အခ်ိန္ကုန္ရတဲ့အျဖစ္ထက္ ဝင္ေငြရွာနိုင္မယ့္ အမွီအခိုကင္းမယ့္ဝန္းက်င္မ်ိဳး အေျခအေနမ်ိဳး ဖန္တီးေပးထားတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ လူတန္းစားဘဝ မလြတ္ေျမာက္ေသးသေရြ႔ မိန္းမရဲ့လြတ္ေျမာက္ျခင္းဟာလည္း အျပည့္မရွိနိုင္ဘူးဆိုတာ မွန္ေပမယ့္ တခ်ိဳ႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာလို လင္ေယာက္်ားအပါအဝင္ ေယာက္်ားသားမ်ားရဲ့ တရားလြန္ဖိစီးဖိနွိပ္မႈကေန အထိုက္အေလ်ွာက္ သက္သာရာရေနတာေတာ့ အမွန္ပါ။
လက္ထပ္ၾကတဲ့အခါမွာေတာ့ လက္လုပ္လက္စား အေျခခံလူတန္းစားေတြကေတာ့ သာမန္သူလိုငါလိုပဲ လက္ထပ္ၾကေပမယ့္ ပိုက္ဆံရွိသူေတြကေတာ့ လက္မထပ္ခင္ ကတည္းက သူပိုင္ကိုယ္ပိုင္ဓနေတြကို သီးသန္႔စာရင္းလုပ္ထားၿပီး ေရွ႔ေနေရွ႔ရပ္နဲ႔ စာခ်ဳပ္စာတမ္းနဲ႔သက္ေသထားတတ္ၾကပါတယ္။ ညားၿပီးမွျဖစ္လာတဲ့ လက္ထက္ပြား အစီးအပြားေတြကိုေတာ့ နွစ္ဦးဆိုင္အျဖစ္ သတ္သတ္ထားပါတယ္။ အဲ့သလိုထားရတာက အိမ္ေထာင္မ်ား မေတာ္တဆပ်က္ခဲ့ရင္ ပိုင္ဆိုင္မႈအျငင္းမပြားရေအာင္လို႔ လို႔ ဆိုပါတယ္။ လင္ခန္းမယားခန္းျပတ္စဲ စီးပြားခြဲၾကတဲ့အခါ လက္ထက္ပြားပစၥည္းကိုပဲခြဲေဝယူၾကၿပီး နဂိုပိုင္ဥစၥာကို မ်က္ေစာင္းသြားခဲလို႔မျဖစ္ပါ။
ဒါကို နွစ္သက္သူေတြရွိသလို နွာေခါင္းရႉံ႔သူေတြလည္းရွိပါတယ္။ ဓနရွင္အိမ္ေထာင္ေရးရဲ့ သေႏၶပါအပ်က္အယြင္းလို႔ ေျပာသူေျပာသလို လူ႔တကိုယ္ရည္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးနဲ႔ လြတ္လပ္မႈအျဖစ္ ေကာင္းခ်ီးေပးသူေပးပါတယ္။
တခုေတာ့ ရွိပါတယ္ မိန္းမကို မွီခိုသူသက္သက္ မီးဖိုေခ်ာင္ ျခင္ေထာင္ခန္းနဲ႔ သားေမြးမႈမွာပဲထားလိုတဲ့ မိန္းမရဲ့ခႏၶာနဲ႔လုပ္အားတင္မက ကာမကိုပါအပိုင္စီးထားလိုတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာေတာ့ အေမရိကန္မေတြရေနတဲ့ လြတ္လပ္အမွီအခိုကင္းမႈမ်ိဳး ေမ်ွာ္လင့္ဖို႔မျဖစ္နိုင္ပါဘူး။ ဒီေနရာမွာ ခုေျပာတဲ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ့ ကာမပိုင္သတ္မွတ္ေျပာဆိုခ်က္ဟာ ေယာက္်ားေပၚမွာထက္ မိန္းမေပၚပို တဘက္ေစာင္းနင္းသေဘာေဆာင္ပါတယ္။ သေဘာက လင္ငယ္ထားမိတဲ့မိန္းမကို လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းကေန က်ဥ္ပစ္တာမ်ိဳးေတြသာလုပ္ေပမယ့္ မယားငယ္ထားတဲ့ေယာက္်ားၾကေတာ့ သာမန္ နွာေခါင္းရႉံ႔တာ ေမးေငါ့တာေလာက္နဲ႔ ၿပီးသြားတာမ်ိဳးပါ။
ဒီမွာျဖစ္ေနတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးစီးပြားခြဲမႈကိစၥက ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရးမတူမႈ အေျခခံကေနျဖစ္တာမဟုတ္ပဲ စီးပြားေရးဘဝအေျခခံကေန ျဖစ္ေနတာဆိုတာကိုေတာ့ သတိခ်ပ္မိၾကမွာပါပဲ။ သူ႔ပံုစံ သူ႔လူမႈစီးပြား သူ႔ကုန္လုပ္ဆက္ဆံေရးပံုစံနဲ႔ သူ႔ဟာသူ အသားက်ေနတာျဖစ္သလို အေကာင္းအဆိုးေတြလည္းလည္း ဒြန္တြဲေနတာပါ။ က်ေနာ္တို႔ ေယဘုယ်သေဘာ နားလည္ထားခ်က္အရ အိမ္ေထာင္ျပဳတယ္ဆိုတာ စီးပြားေရးအရ၊ ေသြးသားကိစၥအရ၊ မ်ိဳးဆက္တည္တန္႔ျပန္႔ပြားေရးအရ ဘဝေတြေပါင္းစည္းၾကတာ မဟုတ္လား။ ဒီမွာကေတာ့ အိမ္ေထာင္စီးပြားမႈဘဝကိုပဲ နွစ္ပိုင္းခြဲထားတာလို႔ေျပာလည္း မွားမယ္မထင္ပါဘူး။
ေရႊျပည္ႀကီးမွာလည္း လူ႔အခြင့္အေရးကို ကမ္းကုန္ေအာင္ ဗလက္ကာယျပဳထားတဲ့ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒေၾကာင့္ ဘာသာတူတူ/မတူတူ လူမိန္းမ လူေယာက္်ားေတြ အိမ္ေထာင္ျပဳၾကေတာ့မယ္ဆိုရင္ မညားခင္ သူပိုင္ကိုယ္ပိုင္က သတ္သတ္ လက္ထက္ပြားကသတ္သတ္ စာရင္းထားတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္လာမယ္ထင္တယ္။ လင္မယားဆိုတာ တသက္လံုးေပါင္းရမယ္လို႔ ဘယ္သူကမွ အတင္းအက်ပ္ျပဳရမယ့္ကိစၥမွ မဟုတ္တာ။ အေျခအေနအမ်ိဳးအမ်ိဳး အေၾကာင္းရင္းခံအမ်ိဳးေတြေၾကာင့္ အခ်ိန္မေရြးကြဲတာၿပဲတာ အိုးသစ္အိမ္သစ္ထူေထာင္တာေတြလည္း ရွိရမွာပါပဲ။
မိန္းမနဲ႔ေယာက္်ားအိမ္ေထာင္ျပဳတယ္ဆိုတာ ဘုရားေက်ာင္းမွာ ဘိသိတ္ဆရာေရွ႔မွာ နွစ္ဘက္မိဘေတြေရွ႔မွာ ဘုရားေရွ႔မွာ ေသသည္အထိ မေဖါက္ျပန္ေသာအခ်စ္ မယြင္းေသာေမတၱာေတြနဲ႔ ရိုးေျမက်တိုင္ေပါင္းပါ့မယ္လို႔ ဘယ္လိုပဲသစၥာေရေတြ ေသာက္ေသာက္၊ ဘယ္လိုပဲ စာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြရွိရွိ၊ နႈတ္ကတိေတြထားထား၊ ဘယ္ဘုရားေတြပဲတိုင္တိုင္ ဆက္ေပါင္းေနလို႔ ပိုဆိုးဖို႔ပဲရွိေတာ့တယ္လို႔ နွစ္ဘက္စလံုးက ဒါမွမဟုတ္ တဘက္ဘက္ကျမင္သြားၿပီဆို ကိုယ့္လမ္း ကိုယ္ေလ်ွာက္ၾကရတာပဲ မဟုတ္လား။
အိမ္ေထာင္ရွိရက္နဲ႔ (မိန္းမေရာ ေယာက္်ားပါ) ေနာက္တေယာက္နဲ႔ ဇာတ္လမ္းျဖစ္ၾကတာေတြကိုလည္း ေဘးအျမင္ေတြနဲ႔သြားဆံုးျဖတ္လို႔ ဘယ္ေတာ့မွ မမွန္နိုင္မယ့္ သူတို႔လင္မယားျခင္းသာသိတဲ့ လိင္မႈဘဝေတြလည္းရွိပါတယ္။ ဒါကိုသြားၿပီး ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်တယ္ဆိုတာ အေတာ့္ကို စက္ဆုပ္ရြံရွာစရာ ေအာ့နွလံုးနာစရာ ညာဏ္ပညာနည္းပါးမႈလို႔ ေျပာရမွာပါ။ ခုခ်ိန္ကတည္းက ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္မထားရင္ ေနာက္ဆို ေရွး ဂ်ဴးနဲ႔ အာရဗ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြကလို ခဲနဲ႔ေပါက္သတ္ေတြဘာေတြေတာင္ ျဖစ္လာမယ္ထင္တယ္။
လူေတြရဲ့ လိင္မႈဘဝ မိသားစုဘဝ စီးပြားေရးဘဝ မ်ိဳးဆက္တည္တန္႔ ျပန္႔ပြားေရးဘဝေတြထဲကျပႆနာေတြကို တရားမ်ွတတဲ့၊ ဘယ္ဘာသာေရး ဘာလူမ်ိဳးေရးအစြဲမွ အစြန္းမွမပါတဲ့ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳး ဥပေဒမ်ိဳးနဲ႔သာ ထိန္းသိမ္းေပးရမွာပါ။
သံဃာစင္နဲ႔ထိုက္တဲ့သူမွန္ရင္ သံဝါသထဲေခါင္းတိုးမဝင္ပါဘူး။

0 comments:

Post a Comment