Thursday, November 5, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ စတုတၳတြဲ၊ အခန္း(၁၈)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ စတုတၳတြဲ၊ အခန္း(၁၈)
သို႔ေသာ္ တကယ္ျဖစ္လာသည္မွာေတာ့ ထိုဖိုင္တြဲကို ဗိုလ္ေနဝင္းက သူ႔မိတ္ေဆြ အရပ္သား ေရွ႔ေနႀကီးဦးဘစိန္ကိုေပးဖတ္ကာ က်ေနာ့္ကို ဘယ္လိုတရားစြဲအေရးယူႏိုင္မယ္ဆိုတာ တိုင္ပင္ပါသည္။ ဦးဘစိန္ဆိုသည္မွာ ဂ်ပန္ေခတ္ (ဘီဒီေအ)ကာလက စစ္တပ္အျပင္မွ ေရွ႔ေနေတြကို တပ္တြင္းဆြဲသြင္းစဥ္ကပါလာၿပီး၊ တပ္မေတာ္ စစ္ဥပေဒဌာနႀကီးတာဝန္ခံ၊ ေရွ႔ေနခ်ဳပ္ခန္႔အပ္ခံထားရသူ၊ မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္ ရွိသူတဦး ျဖစ္ေနပါသည္။ (ဘီဒီေအ) ကာလ တပ္ထဲမွာေနစဥ္ က်ေနာ္လုပ္ပံုကိုင္ပံုေတြကိုသေဘာက်ၿပီး တပ္၏အနာဂတ္တြင္ က်ေနာ္ မရွိမျဖစ္အေရးပါသူျဖစ္သည္ဟု ယူဆထားသူလည္း ျဖစ္ေနပါသည္။

ေရွ႔ေနႀကီးဦးဘစိန္က ဖိုင္တြဲကိုယူဖတ္ၾကည့္ၿပီး ဒီစာတမ္းမ်ားအရေတာ့ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာကိုအေရးယူအျပစ္ေပးဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္။ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ နာမည္လည္း မပါ၊ လက္ေရးလည္း မပါ၊ ဒီဖိုင္တြဲဘယ္က ရသလည္းဆိုတာပင္ခက္ေနသည္ဟု ဗိုလ္ေနဝင္းကိုျပန္ေျပာၿပီး ဖိုင္တြဲ ျပန္ေပးအပ္ ခဲ့သည္။ (ထို “ေအာင္မာဃစစ္ဆင္ေရး”ကို ဦးစီးခဲ့သူဗိုလ္ၾကည္ဝင္းမွာ တပ္တြင္းဆိုရွယ္လစ္တပ္မႉး၊ အမာခံတဦးျဖစ္ေၾကာင္း လူအမ်ား သိရွိထားသျဖင့္ ထိုဖိုင္တြဲကိစၥကို လူအမ်ားကမယံုမၾကည္ ျဖစ္ေနၾကျခင္းလည္း ရွိပါသည္)

သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ေနဝင္းတို႔က က်ေနာ္သည္လူရိုးလူအျဖစ္၍ တရားစြဲလို႔ရႏိုင္သည္ဟုယူဆၿပီး က်ေနာ့္ကို စစ္ေဆးအျပစ္ေပးရန္ ခံုရံုးတရံုး ဖြဲ႔ခဲ့ပါသည္။

ထိုအတြင္းမွာပင္ က်ေနာ္ေနထိုင္ေနသည့္မဂၤလာဒံုစစ္တပ္နယ္ေျမ၊ ဧည့္ရိပ္သာ (Guest House)သို႔ ဗမာျပည္ေပါက္ အိႏၵိယလူမ်ိဳးေရွ႔ေနႀကီး မစၥတာဂန္ဂူလီဆိုသူေရာက္လာၿပီး သူသည္ဦးဘစိန္၏တပည့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဦးဘစိန္က က်ေနာ့္ကိုအကူအညီေပးရန္ ေစလႊတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းမိတ္ဆက္လာၿပီး ဖိုင္တြဲအေၾကာင္း သူသိသမွ် ေျပာျပလာပါသည္။ က်ေနာ္ကို ဘာမွ မစိုးရိမ္ဖို႔၊ တရားရံုးမွာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေကာင္းေကာင္းကာကြယ္ႏိုင္သည္ဟုလည္း အားေပးေျပာျပပါသည္။

ထို႔အျပင္ က်ေနာ့္ကိုလည္း ဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႔ႏွင့္ ေတြ႔စကားစျမည္ေျပာဖို႔ တို္က္တြန္းပါသည္။ သူက ခင္ဗ်ားမ်က္ႏွာကိုျမင္ရင္ သူတို႔တေတြ ခင္ဗ်ားအေပၚ မရက္စက္ႏိုင္ပါဘူးဟုလည္း ဆိုပါသည္။ က်ေနာ္၏ တိုင္းျပည္အေပၚေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားအေပၚ သူတို႔တေတြ ေထာက္ထား ၾကလိမ့္မည္ဟု သူက ထင္ပံုရပါသည္။ က်ေနာ္ကေတာ့ မထင္ပါ။ သို႔ေသာ္ သူ႔ေစတနာအရင္းခံႏွင့္တိုက္တြန္းမႈကို လိုက္ေလ်ာသည့္အေနႏွင့္ သူ႔အႀကံေပးခ်က္ကိုက်ေနာ္လိုက္နာခဲ့ၿပီး ဖဆပလဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႔ႏွင့္ သူတို႔အိမ္မ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တင္းနစ္ကစားရင္းေသာ္ လည္းေကာင္း က်ေနာ္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရင္း သူတို႔ကလည္း သူတိုၾကားထားသည့္သတင္းမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို က်ေနာ့္ကိုေမးျမန္းရာ က်ေနာ္က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာျပ ရပါသည္။

ထို႔ေနာက္ က်ေနာ့္ကို စစ္ခံုရံုးက ေခၚယူစစ္ေဆးပါသည္။ က်ေနာ္ကလည္း မစၥတာဂန္ဂူလီ သင္ၾကားေပးသည့္အတိုင္း ဘယ္လိုေမးလွ်င္ ဘယ္လိုေျဖဆိုသည့္အတိုင္းထြက္ဆိုၿပီး၊ သူမွာလိုက္သည့္အတိုင္း တခ်ိဳ႔ေမးခြန္းမ်ားကို တရားရံုးကိုျပန္ေမးပါသည္။ ဤတြင္တရားရံုးက က်ေနာ့္ကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူအျပစ္ေပးႏိုင္ရန္မလြယ္ကူဆိုသည္ကို သိသြားၾကပါသည္။ က်ေနာ္ႏွင့္ဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႔ေဆြးေႏြး ရာတြင္လည္း သူ႔တို႔အမႈဆင္မည့္ကိစၥမ်ားကို က်ေနာ္အလြယ္တကူေခ်ဖ်က္ႏိုင္ေၾကာင္း သူတို႔သေဘာေပါက္ေနၾကၿပီး ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္လာသျဖင့္ က်ေနာ္ေျပာျပလိုသည့္ ကိစၥတခုရွိပါသည္။ က်ေနာ့္ဘဝ အခက္အခဲေတြ႔ဆံုေနစဥ္၊ က်ေနာ့္ကို တရားဥပေဒေရးရာဘက္တြင္ကူညီခဲ့ၾကေသာ ေရွ႔ေနႀကီးဦးဘစိန္ႏွင့္ မစၥတာဂန္ဂူလီကို က်ေနာ္အၿမဲသတိရ ေက်းဇူးတင္လ်က္ရွိပါသည္။ မစၥတာဂန္ဂူလီမွာ က်ေနာ္တပ္ကထြက္ရလွ်င္ ကေလးတၿပံဳႀကီးႏွင့္ ခက္ခဲဆင္းရဲေတာ့မည့္အျဖစ္ကို အလြန္ၾကင္နာစိုးရိမ္ပံုရပါသည္။ ထို က်ေနာ့္အမႈ ျဖစ္ေနစဥ္အတြင္း ေမၿမိ့ဳမွာက်န္ခဲ့ေသာက်ေနာ့္အိမ္သားမ်ား၊ မဂၤလာဒံုေရာက္လာၿပီး ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းထားေရးကိစၥမ်ား စီစဥ္ေနစဥ္က က်ေနာ့္ကေလးမ်ား၏လြယ္အိတ္မ်ား ဧည့္ခန္းအတြင္း တိုင္မ်ားတြင္ခ်ိတ္ထားသည္ကိုၾကည့္ၿပီး-ေၾသာ္ကေလးေတြလည္း ေက်ာင္းတက္ရဦးမယ္ေနာ္ဟု အေတာ္မ်က္ႏွာမေကာင္းစြာေျပာဖူးတာကို က်ေနာ္မွတ္မိေနပါသည္။ က်ေနာ့္သမီးအငယ္ စန္းစန္းကိုလည္း သူကအေတာ္ခ်စ္သည္။ စန္းစန္းက ငယ္စဥ္ကတည္းက သပ္သပ္ရပ္ရပ္ေနတတ္သည္။ သူက စန္းစန္းကိုေတြ႔လွ်င္ Princess Margret ေလးဟုေခၚၿပီး စတတ္ေနာက္တတ္သည္။ (ထိုစဥ္က အဂၤလန္က မင္းသမီးေလးမာဂရက္မွာ အလြန္လွသည္ဟု နာမည္ေက်ာ္ၾကား ေနပါသည္) အမႈၿပီးစီး၍ က်ေနာ္က ေရွ႔ေနခ ေငြတေထာင္က်ပ္ေပးသည္ကို ဘယ္လိုမွ ေပး၍မရ။ မယူေပ။

ထိုသို႔ တရားရံုးအေနႏွင့္ဆက္စစ္ေဆးရန္ မလြယ္ကူေတာ့ေသာအခါ၊ စစ္ခံုရံုးအေနႏွင့္ က်ေနာ့္ကို တရက္ပဲ ေခၚယူစစ္ေဆးၿပီး အမႈကို ဆက္မစစ္ေဆးေတာ့ဘဲ ရပ္လိုက္ပါေတာ့သည္။ က်ေနာ့္ကို တရားစြဲဆိုုျခင္းလည္းမျပဳေတာ့ဘဲ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အာဏာႏွင့္ မိမိမႀကိဳက္သူကို အလုပ္ကထုတ္ပစ္ဖယ္ရွားႏိုင္သည့္ဥပေဒႏွင့္ က်ေနာ္ဟာ သူပုန္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္သတင္းေပးေနသည္ဟု ယူဆစရာရွိေန၍ မယံုၾကည္ရသျဖင့္ တပ္မေတာ္ကဖယ္ရွားလိုက္ရသည္ဟု ေၾကညာလိုက္ပါေတာ့သည္။

သို႔ျဖင့္ က်ေနာ္သည္ တပ္မေတာ္မွ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ အၿငိမ္းစားေပးျခင္းခံလိုက္ ရပါသည္။ ထိုစဥ္က က်ေနာ့္အသက္မွာ(၃၈)ႏွစ္သာ ရွိပါေသးသည္။ စစ္မႈထမ္းသက္မွာ (၁၉၄၁)မွစလို႔ (၁၆)ႏွစ္အရတြင္ တပ္မေတာ္မွထြက္လိုက္ရျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment