Tuesday, November 10, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ပဥၥမတြဲ၊ အခန္း(၇)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ပဥၥမတြဲ၊ အခန္း(၇)
ထိုစဥ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႔ကို ဘယ္လိုမ်က္ႏွာလုပ္သည္ကို ကြ်န္ေတာ့္ကိုယ္ေတြ႔တခု ေျပာျပလိုပါသည္။

၁၉၅၄ - ၅၅ ခုႏွစ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တရုတ္ျဖဴတိုက္ခိုက္ေရးစစ္ဆင္ေရးမ်ား လုပ္ေနစဥ္ကာလတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက ေရွ႔တန္းက ရဲေဘာ္မ်ားအား ေမးျမန္းအားေပးစကားေျပာၾကားရန္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေရွ႔တန္းဌာနခ်ဳပ္ရံုးစိုက္ရာ မိုင္းဆတ္သို႔ တပ္မေတာ္ေလယာဥ္ငယ္ တစင္းႏွင့္ ေရာက္ရွိလာပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က တပ္မ်ားကိုတန္းစီေပးၿပီး ဦးႏုကို ၾသဝါဒစကားေျပာၾကားရန္ ေတာင္းဆိုရပါသည္။

ဦးႏုက တပ္မေတာ္သားမ်ားကို စိတ္ဓာတ္ထက္သန္စြာ၊ သူရသတၲိေျပာင္ေျမာက္စြာျဖင့္တိုက္ခိုက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းၿပီး၊ သူရဲေကာင္းတဦးကို ဥပမာေပး ေျပာၾကားသြားပါသည္။ သူဥပမာေပးေျပာၾကားသည့္သူရဲေကာင္းမွာ ေဂ်ာ့ဝါရွင္တန္ ဦးေဆာင္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲအတြင္းက အေမရိကန္သူရဲေကာင္းေလးတေယာက္အေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္ အားေပးကူညီမႈျဖင့္ ဗမာျပည္အားက်ဴးေက်ာ္လာသည့္တရုတ္ျဖဴမ်ားအား အရိုးေၾကေၾကအရည္ခမ္းခမ္း တိုက္ခိုက္ရမည့္သူမ်ားကို အေမရိကန္သူရဲေကာင္းအေၾကာင္း အသားေပးေျပာၾကားသည့္ဦးႏုအေပၚ ကြ်န္ေတာ္တို႔တေတြ အေတာ္ပင္ စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္မိၾကသည္။ ေနာက္မွ တြက္မိသည္မွာ ဦးႏုက အေမရိကန္အစိုးရကို မ်က္ေျဖစကားပါးလိုက္တာပဲဟု တြက္ဆမိ ပါေတာ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ နယ္ခ်ဲ႔သမားမ်ားကို မ်က္ႏွာလုပ္ အႀကိဳက္ေပးဆက္ဆံရသည့္ ဖဆပလအစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီကိုလည္း ဖိႏွိပ္လာရပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လြတ္လပ္ေရးရၿပီးလွ်င္ ဒုတိယအဆင့္မွာ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရး၊ ထြန္းကားေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။ တကယ္ေတာ့ ျပည္သူမ်ား၏လြတ္လပ္ေရးမွာ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားမရွိလွ်င္ အဓိပၸာယ္မရွိပါ။ ျပည္သူလူထုအေနႏွင့္ မိမိတို႔အက်ိဳးအတြက္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္၊ ေရးသားခြင့္၊ စည္းရံုးခြင့္၊ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္မ်ား ရွိရပါမည္။ ဤသည္မ်ားမွာ ျပည္သူမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ကိုလိုနီဘဝတြင္ ဤအခြင့္အေရးမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္။ လြတ္လပ္ၿပီးရင္ေတာ့ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားအျပည့္အဝရရွိဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကပါသည္။ ရရွိဖို႔ လိုလည္းလိုအပ္ပါသည္။ ထိုဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားရရွိမွသာလွ်င္ မိမိတိုင္းျပည္၏အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူ လူထုႀကီးတရပ္လံုး တက္ႂကြစြာပါဝင္လာေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္စည္းရံုးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ နယ္ခ်ဲ႔အမွီခိုကင္းသည့္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း စီးပြားေရးႀကီးမ်ားကို ျပည္သူလူထု၏ မ်ားျပားလွေသာ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္ေသာအေတြ႔အႀကံဳ အရည္အခ်င္းမ်ားကို အားကိုးအမွီျပဳ၍ ေအာင္ျမင္က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္သူလူထု၏အက်ိဳးကို ကိုယ္စားမျပဳဘဲ နယ္ခ်ဲ႔ႏွင့္ေပါင္းကာ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားရွာ ခ်မ္းသာလာၾကသည့္ အုပ္စိုးသူ ဖဆပလအစိုးရသည္ ဖိႏွိပ္ေရး ဥပေဒအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ပိုမိုဆိုးဝါးစြာ တိုးခ်ဲ႔အသံုးခ်လာပါသည္။ တိုးတက္တဲ့ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ သတင္းစာ ဆရာမ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားစသည့္ တိုင္းျပည္၏သားေကာင္းရတနာအမ်ားအျပားကို ႏွစ္ရွည္ေထာင္ခ် ႏွိပ္စက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဤနည္းျဖင့္ ဗမာျပည္ႀကီးသည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခဲ့ေသာ္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား မလုပ္ႏိုင္ၾကဘဲ၊ ျပည္တြင္းစစ္ေခ်ာက္တြင္း က်ကာ အက်ပ္အတည္းေပါင္းစံုႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤပဋိပကၡတိုက္ပြဲမ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရန္သူနယ္ခ်ဲ႔သမားမ်ားႏွင့္ တိုက္လာခဲ့ရသည့္တိုက္ပြဲမ်ား၏အဆက္ (တနည္း)အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏အဆက္ ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ နယ္ခ်ဲ႔ႏွင့္မေစ့စပ္ဘဲ အျပတ္အသတ္တိုက္ပြဲဝင္ကာ ေတာ္လွန္ေရးနည္းျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးကိုအရယူကာ၊ နယ္ခ်ဲ႔စနစ္မွ လြတ္ကင္းသည့္ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့မည္ဆိုပါက ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။ နယ္ခ်ဲ႔ သမားမ်ားက ၎တို႔၏လက္ေဝခံ ျပည္တြင္းေဖာက္ျပန္ေရးသမားမ်ား (ဖဆပလ လက္ယာဂိုဏ္း)ကို အသစ္ေမြးျမဴၿပီး၊ သူတို႔အားအသံုးခ်၍ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလမ္းေၾကာင္း တလြဲတေခ်ာ္ျဖစ္သြားေအာင္လုပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဤသည္မွာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ရခဲ့သည့္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကြ်န္ေတာ့္အျမင္ ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို မတည္ေဆာက္ႏိုင္ဘဲ၊ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးကို မတည္ေဆာက္ႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အရင္းခံျပႆနာ ျဖစ္သည့္ တမ်ိဳးသားလံုးစည္းလံုးညီညြတ္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အလိုအပ္ဆံုးျဖစ္ေနသျဖင့္ ဤလုပ္ငန္းတြင္ ကြ်န္ေတာ္ ဝင္ေရာက္ပါဝင္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


0 comments:

Post a Comment