Saturday, November 7, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ပဥၥမတြဲ၊ အခန္း(၄)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ပဥၥမတြဲ၊ အခန္း(၄)
ပဥၥမပိုင္း

ထိုအတြင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္လည္းက်င္းပေနရာ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက လႊတ္ေတာ္တြင္ တရုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိန္႔ခြန္းရွည္ႀကီးတခု ေပးပါသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏မိန္႔ခြန္းတြင္ ထိုအခ်ိန္က တျခားနယ္ခ်ဲ႔အက်ဴးေက်ာ္ခံႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ကြန္ဂိုႏွင့္လာအိုႏိုင္ငံမ်ားအေၾကာင္းသာ ရွည္လ်ားစြာ ေျပာဆိုသြားၿပီး မိမိတိုင္းျပည္၏ အႏၲရာယ္ႀကီးျဖစ္ေနေသာတရုတ္ျဖဴကိစၥကို ၁ဝ မိနစ္မွ်သာ ေျပာသြားေပသည္။ ေျပာသမွ်အပိုင္းကေလးတြင္ လည္း ဤအႏၲရာယ္ႀကီးကို သာမန္ျပႆနာေလးအျဖစ္သာ တင္ျပသြားသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တဦးအေနျဖင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ အက်ဴးေက်ာ္ခံေနရမႈ အေပၚ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ေနာက္ခံျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံအျဖစ္လည္းေကာင္း နာၾကည္းခံခက္စြာေျပာေနျခင္းနဲ႔မတူဘဲ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံအား ေတာင္းပန္ေနသည့္သေဘာသာ ဖံုးလႊမ္းေနေပသည္။

ထို႔အျပင္ တရုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားကို ယခင္အခါမ်ားက တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံကိုသာရည္ရြယ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ေသာ္လည္း ဤ မိန္႔ခြန္းတြင္မူ ဗမာျပည္ကိုရည္ရြယ္သည္ဟု ဆိုလာပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႔က်ဴးေက်ာ္ရသည္ဆိုသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အက်ယ္တဝင့္ ေဆြးေႏြးထားျခင္း မရွိပါ။ ဤသို႔ စစ္မက္ေရးတြင္ ရန္သူ၏ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ကို မွန္ကန္စြာမသံုးသပ္ႏိုင္ပါလွ်င္ ထိုျပႆနာကို ေအာင္ျမင္စြာမေျဖရွင္းႏိုင္ရံုမွ်မက ပို၍ပင္အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီက မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းစာမ်ားသို႔ထုတ္ျပန္ခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ၿပီး ဦးႏု၏ မိန္႔ခြန္းသည္ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း၊ တရုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္မႈ၏ေနာက္ကြယ္မွ နယ္ခ်ဲ႔သမားမ်ား၏ သူတို႔အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ကမၻာအရပ္ရပ္ တိုင္းျပည္အမ်ားအျပားတြင္ ဤနည္းမ်ားအတိုင္း စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ေသြးခြဲေရးနည္းေပါင္းစံုျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္ဖိႏွိပ္ၿခိမ္းေျခာက္ေနေၾကာင္း၊ ဤအႏၲရာယ္ႀကီးကို စစ္ေရးနည္းျဖင့္သာမက ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖစ္သည့္ တမ်ိဳးသားလံုးစည္းလံုးညီညြတ္ၿပီး ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားၾကရန္လိုေၾကာင္း တို႔ကို တင္ျပလိုက္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိ့ဳအတြင္း ရပ္ကြက္အသီးသီးတြင္လည္း အဖြဲ႔ခြဲမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ရပ္ကြက္လိုက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားေဟာေျပာပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရာ၊ အင္းစိန္ခရိုင္သည္ အတက္ႂကြဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲမ်ားမစမီ ဂီတစာဆိုမ်ား ျဖစ္သည့္ ကိုျမတ္ေလး၊ စႏၵယားခ်စ္ေဆြ စသူမ်ား ေခါင္းေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔က ေတးသီခ်င္းမ်ား၊ သီဆိုေျဖေဖ်ာ္ၾကပါသည္။ အလြန္တက္ႂကြလန္းဆန္းသည့္ ႏိုင္ငံေရးပတ္ဝန္းက်င္တရပ္ကို ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ဤတရုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်င္ေရးအမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ရံုးကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္၏ေနအိမ္ (စမ္းေခ်ာင္း၊ အမွတ္ ၃၆ -ဆီဆံုလမ္း)မွာပင္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ထိုအမ်ိဳးသားေကာ္မတီမဖြဲ႔မီေလးမွာပင္ ကြ်န္ေတာ္က ပုဂၢိဳလ္ေရးႏိႈးေဆာ္ခ်က္စာတမ္းတေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါေသးသည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလအတြင္း မဲေခါင္စစ္ဆင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္၍ ကြ်န္ေတာ္၏သေဘာထားကို ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထိုစာတမ္းတြင္ တရုတ္ျဖဴမ်ားသည္ နယ္ခ်ဲ႔အားကိုးျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏လြတ္လပ္ေရးႀကီးကို ၿခိ္မ္းေျခာက္ေနေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သည္ ျပင္းထန္စြာအားမထုတ္ဘဲ ေအာင္ျမင္ထေျမာက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအေပါင္းႏွင့္ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးက ဤကဲ့သို႔ ခဲယဥ္းပင္ပန္းစြာတိုက္ခိုက္ေပးေနသည့္တပ္မေတာ္ကို ဝိုင္းဝန္းေထာက္ခံအားေပးရန္ ပန္ၾကားေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ မ်ားကလည္း ယခင္စစ္ဆင္ေရးႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ သတင္းေထာက္မ်ားကိုစစ္ေျမျပင္လႊတ္၍ ျပည္သူအမ်ားစိတ္ဝင္စားလာေအာင္ တင္ျပေစလို ေၾကာင္း စသည္တို႔ ပါရွိပါသည္။

ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္တြင္းရွိ တပ္မွဴးတပ္သားအေပါင္းကိုလည္း ေအာက္ပါအတိုင္းပန္ၾကားထားပါေသးသည္။
“တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေရွ႔တန္းစစ္ဆင္ေရးကြန္မင္ဒါမ်ားအမွဴးျပဳၿပီး ရဲေဘာ္မ်ား၊ အရာရွိမ်ား တပ္မွဴးမ်ားအားလည္း ပန္ၾကားပါသည္။ စစ္ဆိုသည္မွာ မေကာင္းေသာအရာ၊ ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္ရေသာအရာ၊ အနည္းႏွင့္အမ်ား စြန္႔စားရေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ နယ္ခ်ဲ႔စနစ္ေအာက္မွာ လူျဖစ္လာရသျဖင့္ မလႊဲသာ၍ ဤရန္သူကိုအသက္ေပးတိုက္ခိုက္ရပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘိုးေဘးမ်ားလည္း သူ႔ေခတ္နဲ႔သူ တိုက္ခဲ့ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရဲေဘာ္အေပါင္းမွာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထက္သန္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ျဖင့္ ေနာက္ဆံုး ဤနယ္ခ်ဲ႔ရန္သူကို ႀကိဳးစားၿပီး တာဝန္ေက်ပြန္စြာတိုက္ခိုက္ၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ယံုၾကည္သည္။”

“ဤသို႔ ရဲဝံ့စြာတိုက္ခိုက္ၾကရာတြင္ တဖက္တြင္ မလိုအပ္ေသာထိခိုက္ဆံုးရံႈးမႈမ်ားမျဖစ္ရေအာင္ႏွင့္ ေအာင္ပြဲကို မိမိဘက္မွ အက်အဆံုး နည္းစြာျဖင့္ရရွိေအာင္ အစြမ္းကုန္ ေစ့စပ္ေသခ်ာမႈႏွင့္ ႀကီးမားေသာလံု႔လဝီရိယတို႔ျဖင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။”

“စစ္ဦးစီးဌာနရွိ ရဲေဘာ္ညီေနာင္ စစ္ဦးစီးအရာရွိမ်ားအားလည္း ပန္ၾကားပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္မွာ ယခုမဲေခါင္စစ္ဆင္ေရးေနရာမ်ားကို ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ကပင္ ေလေၾကာင္းကင္းေထာက္မႈျဖင့္ ေစ့စပ္စြာၾကည့္ရႈေလ့လာၿပီးျဖစ္၍လည္းေကာင္း၊ တရုတ္ျဖဴတို႔၏လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ အက်င့္ ဓေလ့မ်ားကိုလည္း ယခင္တိုက္ပြဲမ်ား၏အေတြ႔အႀကံဳအရ သိၿပီးျဖစ္၍လည္းေကာင္း၊ တစံုတရာသိရွိေမးျမန္းလိုေသာ္ အခ်ိန္မေရြးကူညီရန္ အသင့္ရွိပါသည္။”

“ႏိုင္ငံသားတေယာက္အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကြ်န္ေတာ့္အေနျဖင့္လည္းေကာင္း ဤသို႔ကူညီရန္မ်ားစြာလိုလားပါသည္။ ဝတၲရားလည္း ရွိသည္ဟု ူဆပါသည္”ဟု ေရးသားပန္ၾကားထားပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးျဖစ္ေသာ ဦးႏုထံသို႔လည္းေကာင္း၊ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းထံသို႔လည္းေကာင္း သီးသန္႔စာ မ်ားလည္း ေရးသားေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ အတြင္းသေဘာကေတာ့ အထက္ပါပန္ၾကားလႊာႏွင့္အတူတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုစာကို ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

ထိုအမ်ိဳးသားေကာ္မတီႀကီးကပင္ ဦးစီးၿပီး ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔ ကန္ေတာ္မင္ပန္းၿခံတြင္ ၿမိ့ဳလံုးကြ်တ္ဆႏၵျပပြဲႀကီးတရပ္ကို စည္းရံုးက်င္းပခဲ့ရာ လူထုသိန္းခ်ီတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိ့ဳတြင္း ရပ္ကြက္အသီးသီးမွလည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ၿမိ့ဳနယ္ အသီးသီးမွလည္းေကာင္း လူအင္အားအမ်ားအျပားတက္ေရာက္ရာ သတင္းစာမ်ားက လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းသည့္ကာလ ၄၆-၄၇ ခုႏွစ္မ်ား ေနာက္ အႀကီးမားဆံုးေသာလူထုဆႏၵျပပြဲႀကီးဟု ေရးသားၾကပါသည္။

ထိုဆႏၵျပပြဲႀကီးတြင္ ကြ်န္ေတာ္မိန္႔ခြန္းေျပာဆိုရာ အေၾကာင္းအရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ယခင္တင္ျပခ်က္ထဲမွပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းသည့္ေန႔က ကြ်န္ေတာ္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည့္မိန္႔ခြန္းေပၚအေျခတည္ၿပီး ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထိုေန႔က ကြ်န္ေတာ္တို႔ တင္သြင္းၾကသည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံ ၃ ရပ္မွာ-
- တရုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္မႈ တိုက္ခိုက္ၾက၊ တိုက္ခိုက္ၾက
- အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႔စြက္ဖက္မႈ ဆန္႔က်င္ၾက၊ ဆန္႔က်င္ၾက
- အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္ၾက၊ တည္ေဆာက္ၾကဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

ဤနယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်င္ေရးအမ်ိဳးသားေကာ္မတီလုပ္ငန္းျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔တေတြ အလုပ္မ်ားေနၾကၿပီး၊ တတိုင္းျပည္လံုး လွည့္လည္စည္းရံုး ေဟာေျပာေနရပါသည္။ ဤသည္မွာ နယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်င္ေရးအေျခခံျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈအတြက္လည္း အေထာက္အကူ ျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဒုတိယအဖြဲ႔ကို ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ဆရာႀကီးမိႈင္း၏ေနအိမ္၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ အမွတ္ ၅ ခ်မ္းသာလမ္းတြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။   

ထိုအဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္သူမ်ားမွာ ဥကၠ႒မွာ ဆရာႀကီးကိုယ္တိုင္ျဖစ္ၿပီး၊ ဒုဥကၠ႒အျဖစ္ ကြ်န္ေတာ္က ေဆာင္ရြက္သည္။  က်န္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွာ ၁။ ဦးဘေသာ္(ယခင္ ရွစ္ဦးေကာ္မတီဝင္) ၂။ ဦးထြန္းတင္(လႊတ္ေတာ္ေရွ႔ေနႀကီး၊ အဖြဲ႔၏အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး) ၃။ ဦးေက်ာ္ (ႏိႈးေဆာ္ေရး အဖြဲ႔ဝင္) ၄။ ဦးသန္႔ဇင္(ေတာ္ဘုရားေလး၊ ေနာင္ ဦးေအာင္ေဇဟု အမည္ေျပာင္း) ၅။ ေဒၚအိမ္စိုး(ဆရာေတာ္ဦးဥတၲမ၏ ႏွမ) ၆။ မန္းေက်ာ္အံုး (ကရင္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္) ၇။ ဦးဘေက်ာ္(လႊတ္ေတာ္ေရွ႔ေနႀကီး) ၈။ ဦးလွေက်ာ္(လႊတ္ေတာ္ေရွ႔ေနႀကီး)တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုဒုတိယ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔တြင္ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ ထိုသူမ်ားမွာ - ၁။ စာေရးဆရာႀကီး ဗန္းေမာ္ တင္ေအာင္ ၂။ လႊတ္ေတာ္ေရွ႔ေနႀကီးဦးလွတင္(ကေလာင္အမည္ ေမာင္ေမာင္တင္) ၃။ ဦးတင္ေရႊ(မံုရြာ) ၄။ ဦးစိုးမင္း(ဗလစ) ၅။ ေစာေက်ာ္စိုး (အင္းစိန္မွ ကရင္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္) ၆။ ကြ်န္ေတာ္ အမည္မမွတ္မိေတာ့ေသာ တြံေတးမွ ကရင္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္တဦးတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုအတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏တာဝန္မ်ားမွာ လိုအပ္သည့္အကူအညီမ်ားျဖင့္ အဖြဲ႔ကိုကူညီပံ့ပိုးျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဘက္စံုက ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး အဖြဲ႔ကိုအႀကံေပးတင္ျပျခင္း၊ ေဒသအသီးသီး၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔ရာတြင္ လက္လွမ္းမီ သေလာက္ ကူညီဖြဲ႔စည္းေပးျခင္း၊ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ နယ္လွည့္ေဟာေျပာပြဲမ်ားသို႔ လိုက္ပါေဟာေျပာရျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏အဖြဲ႔ကို ပင္တိုင္အကူအညီေပးေနေသာပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႔လည္း ရွိၾကပါေသးသည္။ ၎တို႔မွာ ၁။ သခင္ဘေမာင္ ၂။ သခင္ေထြးႏွင့္ ၃။ က်ံဳမေငး သခင္တင္ေမာင္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ တျပည္လံုးရွိ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြသူမ်ားအားလံုးေလာက္နီးနီးပါဝင္လာၾကၿပီး ေငြေရးေၾကးေရး အရလည္း အကူအညီအေတာ္ရလိုက္ပါေသးသည္။ နယ္ခရိုင္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အဖြဲ႔ခြဲမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာပါသည္။

တကယ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဤဒုတိယျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔ေရးျပင္ဆင္ရာတြင္ ထင္တာထက္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာသြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ပထမျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ပ်က္သြားသည္ကို စိတ္ပ်က္သြားေသာ ထိုစဥ္က အင္အားအႀကီးဆံုးအတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရး ပါတီႀကီးက ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ ေထာက္ခံမႈမေပးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ဒုတိယအဖြဲ႔ကို မလႊဲမေရွာင္သာဖြဲ႔လိုက္ရ ေသာ္လည္း အားမရလွပါ။ သို႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ထိုအဖြဲ႔ဖြဲၿပီး စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ရာတြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ လ်င္ျမန္စြာ သက္ဝင္လႈပ္ရွား ႀကီးထြားလာပါေတာ့သည္။

ဤတြင္ ကြ်န္ေတာ္ သင္ခန္းစာတခု ရရွိခဲ့ပါသည္။ ဤသည္မွာ ျပည္သူတို႔လိုလားေတာင့္တေသာ လမ္းစဥ္အေၾကာင္းတရားမွန္ကန္ပါလွ်င္ လူထုႀကီးက လ်င္ျမန္စြာလႈပ္ရွားထႂကြၿပီး ေထာက္ခံလာတတ္သည္ဆိုသည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လူထုက မိမိတို႔ဘက္က ရပ္တည္ေနသူမ်ားဟု သတ္မွတ္ထားခံရသူမ်ားကဦးေဆာင္ပါက ထိုယံုၾကည္မႈႏွင့္ပင္ ပိုမိုျမန္ဆန္စြာေထာက္ခံလာႏိုင္ပါသည္။ ထိုသင္ခန္းစာ ရမွပင္ နဂိုက အားမရတရျဖစ္ေနေသာ ကြ်န္ေတာ္တို႔တေတြလည္း စိတ္သက္သာရာရၿပီး တက္ႂကြလႈပ္ရွားေနေသာလူထုႏွင့္အတူ ဆက္လက္ႀကိဳးစား လႈပ္ရွားရပါေတာ့သည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ဤအဖြဲ႔ကို ပထမဆံုးစတင္ၿပီးဖိတ္ေခၚေသာ နယ္ခရိုင္မွာ ပုသိမ္ၿမိ့ဳ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ေမလကုန္ပိုင္းတြင္ စတင္ သြားေရာက္ၾကသည္။ ပုသိမ္ခရိုင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ကို စတင္ဖြဲ႔စည္းၿပီး ဖိတ္ေခၚသူမွာဦးေအာင္မိုး ျဖစ္ပါသည္။ ပမညတမွ ေခါင္းေဆာင္တဦး ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္ ဘဇီဒီေအေခတ္က ကြ်န္ေတာ့္တပ္မွစစ္ဗိုလ္ေဟာင္းတဦး (နာမည္ေမ့ေန)ကလည္း တက္ႂကြစြာ ဦးေဆာင္လာပါသည္။ ေနာက္ ပုသိမ္ခရိုင္၊ သာေပါင္းၿမိ့ဳနယ္ကဖိတ္လာ၍ တဆက္တည္းသြားရပါေသးသည္။ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္အတူ ဦးဘေသာ္၊ ဦးသန္႔ဇင္တို႔ပါဝင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ေတာ့ ေအာက္ဗမာျပည္၊ အထက္ဗမာျပည္ တခြင္တျပင္အႏွံ႔၊ နယ္အသီးသီးကဖိတ္ေခၚလာသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္အတူ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား သြားေရာက္ေဟာေျပာစည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ၾကပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္မွာ တရုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်င္ေရးအမ်ိဳးသားေကာ္မတီကိုလည္းဦးေဆာင္ေနရသျဖင့္ တခါတရံ ထိုႏွစ္ဖြဲ႔ (အမ်ိဳးသားေကာ္မတီႏွင္႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး) ကိုေပါင္း၍ ဖိတ္ၾကားခံရျခင္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ အေျခခံလုပ္ငန္းခ်င္းကလည္း မကြဲျပားလွပါ။

ရန္ကုန္ခရိုင္အတြင္း တိုက္နယ္တိုင္းလိုလိုမွာလည္း ေဟာေျပာစည္းရံုးလာရာ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂ဝ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ခရိုင္၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ တိုက္နယ္ေကဒါေပါင္းစံုအစည္းအေဝးႀကီး လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိ့ဳ ၾကည့္ျမင္တိုင္ရွိ စလင္းေက်ာင္းတိုက္ အတြင္းျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တိပ္ေခြႏွင့္သြင္းထားေသာ ဆရာႀကီး၏မိန္႔ခြန္းကိုလည္း ဖြင့္ျပၾကပါသည္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔မွ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္ ရန္ကုန္ခရိုင္ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔၏အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ေရႊ(မံုရြာ)က ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ ေပၚေပါက္ရပံုအေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ခရိုင္ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ ဖြဲစည္းလာရပံုအေၾကာင္းမ်ားကို တင္ျပပါသည္။

ထိုအစည္းအေဝးႀကီးတြင္ ကြ်န္ေတာ္သည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔၏သေဘာထားမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ အေၾကာင္းအရာ အေတာ္စံုလင္ သည့္ မိန္႔ခြန္းတရပ္ကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။


0 comments:

Post a Comment