Sunday, January 17, 2016

ေရွ႕ခရီးအတြက္ စဥ္းစားခ်က္

0 comments
ရဲေဘာ္ၾကင္ေမာင္ရဲ႕ အေရးေတာ္ပုံ ေဆာင္းပါး(၆)
ေရွ႔ခရီးအတြက္ စဥ္းစားခ်က္
အေရးေတာ္ပုံ ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၁) အမွတ္(၃) မွာ
ရဲေဘာ္ညဳိမင္းနာမည္နဲ႕ ေရးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
၂၀၁၁ ေဖေဖာ္ဝါရီလထုတ္ အေရးေတာ္ပုံဂ်ာနယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

အေျခအေနေတြေျပာင္းသြားေပမယ့္ အေျခခံသေဘာကုိစဥ္းစားႏုိင္ရန္ပါ။
“လမ္းျပေျမပုံခရီး” ၿပီးဆုံးေတာ့မည္။ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒခရီး” စေတာ့မည္။ မိမိတို႔ကေရွ႕မွာ ဘာလုပ္ၾကမလဲဆိုတာကို စဥ္းစားၾကရေတာ့မည္။

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ့စဥ္းစားခ်က္ကို တင္ျပပါသည္။
(၁) ကုန္သြားခဲ့သည့္ ‘၆၃’ႏွစ္ခရီး ျဖစ္စဥ္မ်ိဳးကို တေက်ာ့မျပန္ခ်င္ေတာ့ပါ။ ဒါက ဗကပ၏ဆႏၵျဖစ္သည္။ ၆၃ အစတုန္းကလည္း (၁၉၄၈ တုန္းကလည္း)ထိုဆႏၵမ်ိဳး ရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဆႏၵအတိုင္း မျဖစ္ခဲ့ပါ။ အာဏာမာန္ယစ္ေနတဲ့ဖဆပလအစိုးရက သူ႕အာဏာစက္ေအာက္တြင္ အားလုံး ျပားျပားေမွာက္ ေနၾကေစခ်င္သည္။

မတ္လ (၁၂) ရက္တြင္ ဆိုရွယ္လစ္ဝန္ႀကီးတဦးရဲ့မဖြယ္မရာသတင္း ထည့္ရေကာင္းလားဆိုကာ သတင္းစာတိုက္တခ်ိဳ႕ကို လူအုပ္နဲ႔ ႐ိုက္ခ်ိဳးဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ ဒါဟာ တရားဥပေဒျပင္ပမွာ လူအုပ္နဲ႔ ရမ္းကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥ သာမန္ကိစၥမဟုတ္ပါ။ သူ႕အာဏာစက္ေအာက္ကို က်ိဳးႏြံစြာ မဝင္လၽွင္ဥပေဒတြင္း ဥပေဒပနည္းျဖင့္နွိမ္နင္းပစ္မည္ဟုေၾကညာလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေနာက္ (၁၆) ရက္ၾကာေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ စၿပီး ျဖစ္သည္။ ဖဆပလအစိုးရတဖက္ ဗကပတဖက္။ ဒီ ၂ ဖက္သာ တိုက္ၾကရလၽွင္ ဗကပ ၾကာရွည္တိုက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဖဆပလက အာဏာမာန္တက္ၿပီး လူတကာကိုရန္လုပ္သျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး က်ယ္ျပန္႔သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုလည္း ဖဆပလအစိုးရထက္ ပိုတဲ့အာဏာမာန္ျဖင့္ “ႀကံ႕-ဖြံ႔အစိုးရ”နဲ႔ “ႀကံ့ဖြံ႕လႊတ္ေတာ္”တို႔က အားလုံးကိုရန္လုပ္ေနေလၿပီ။ အားလုံးကို က်ိဳးႏြံသြားေအာင္လုပ္ဖို႔ဆိုတာ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
 အထူးသျဖင့္ ဒီေန႔လို ျပည္တြင္းျပည္ပအေျခအေနတြင္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

(၂) “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”သည္ “၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ”ထက္ ပိုၿပီး တင္းမာသည္။ အာဏာပိုင္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အမ်ားႀကီး ေပးထားသည္။ ဒါေၾကာင့္ ပိုၿပီး ၾကမ္းမည္၊ ရမ္းမည္။ အာဏာ၏အခ်က္အခ်ာ ဝန္ႀကီး(၃ ေနရာကို သူတို႔ အပိုင္ယူထားသည္။“အခန္း (၁၀) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား”ဆိုသည့္ အခန္းတြင္ေရးထားတာကို ဖတ္ၾကည့္လၽွင္မည္မၽွ ၾကမ္းမည္ရမ္းမည္ကို ေတြ႔နိုသည္။

ထိုအခန္းပါ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားမွာ ေသခ်ာသည္။“ႀကံ့ဖြံ႕အစိုးရ”နဲ႔ “ႀကံ႕/ဖြံ႕လႊတ္ေတာ္တို႔က အစြမ္းျပၾကလိမ့္မည္။ ဤသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ (သူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္ တည္ရွိေနတဲ့ ပကတိအေျခအေနအရ)တေကြ႔ႀကီး ခက္ခက္ခဲခဲပတ္သြားရေတာ့မွာ ေသခ်ာေနသည္။ ျဖတ္လမ္း မရွိပါ။

(၃) ျပင္ဆင္ခ်ိန္ ယူရလိမ့္မည္။ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ မည္မၽွယူရမလဲဆိုတာကို ႀကိဳၿပီးေျပာဖို႔ခက္သည္။“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”၏ အခန္း (၇) ပုဒ္မ(၃၃၈)ကို “ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရ”က မည္သို႔မည္ပုံ အေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲ-ဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔လိုသည္။ ဒီကိစၥကို အကိုင္မတတ္လၽွင္ ေပါက္ကြဲသြားႏိုင္သည္။

(၄) ဗကပ ဘာလုပ္မလဲ။
- ေတာ္လွန္တက္ႂကြေသာအင္အားစုမွန္သမၽွကို စုစည္းမည္။
- စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္သို႔ ေခါင္းလၽွိဳၿပီးမဝင္သူမွန္သမၽွကို ေထာက္ခံမည္။
- မည္သို႔ပင္ တေကြ႔ႀကီး ခက္ခက္ခဲခဲခ်ီတက္ရသည္ျဖစ္ေစ၊ စိတ္ပ်က္အားေလၽွာ႔သြားမွာ မဟုတ္။ ဇြဲျဖင့္ ခ်ီတက္မည္။
ပန္းခ်ီပုံကုိ ဖဘ မွ ကူးယူထားတာပါ။

0 comments:

Post a Comment