Wednesday, May 13, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ တတိယပိုင္း၊ အခန္း(၈)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ တတိယပိုင္း၊ အခန္း(၈)
တတိယပိုင္း

ေသနတ္ကိုင္ေျခလ်င္တပ္ရင္း(၃) ရန္ကုန္ၿမိ့ဳသို႔ေျပာင္းေရႊ႔ရျခင္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔က်ဆံုးၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိ့ဳကိုထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ က်ေနာ္တို႔ ေသနတ္ကိုင္ေျခလ်င္တပ္ရင္း(၃)ကို ရန္ကုန္သို႔ေရႊ႔ေျပာင္းၿပီး ၿမိ့ဳလံုျုခံေရးကို ပုလိပ္အဖြဲ႔ႏွင့္တြဲ၍ကိုင္ရပါသည္။
ထိုကာလတြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ တပ္မႈးမ်ားေနရာကို အဂၤလိပ္မ်ားမကိုင္ေတာ့ဘဲ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားကိုလႊဲအပ္လာပါသည္။ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးေပးရန္ရက္နီးကပ္လာ၍ ျဖစ္ဟန္ရွိပါသည္။ က်ေနာ္မွာ တပ္ရင္း(၃) တပ္ရင္းမႈးျဖစ္လာၿပီး ရာထူးလည္း ဒုဗိုလ္မႈးႀကီး (လက္ဖတင္နင္ကာနယ္) ျဖစ္လာပါသည္။
           
ရခိုင္ျပည္နယ္ဆူပူ ပုန္ကန္မႈ
၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ဗမာျပည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဗမာျပည္သခင္စိုးဦးစီးေသာ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏အႏြယ္ဝင္ျဖစ္ၾကေသာ ဗံုေပါက္သာေက်ာ္ ဆိုသူႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဆရာေတာ္ဦးစိႏၵာတို႔ေခါင္းေဆာင္ေသာ ရခိုင္သူပုန္လႈပ္ရွားမႈေပၚေပါက္ေနပါသည္။

၎တို႔ႏွစ္ဦးသည္ ၁၉၄၇ ခု ဧၿပီလ၌ျပဳလုပ္ေသာ ရခိုင္ျပည္ေျမပံုညီလာခံေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္သည့္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ကာ စင္ၿပိဳင္အစိုးရေထာင္ၿပီး ေတာခိုကာလက္နက္ကိုင္ ေျပာက္က်ားသူပုန္မ်ားျဖစ္လာၾကသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း(၅) ႏွင့္ ခ်င္းတပ္ရင္းတရင္းရွိေနရာ ၎တို႔ကို အဂၤလိပ္တပ္ရင္းမႈးမ်ားက ကိုင္ထားၿပီး သူပုန္ေတြကို လဲဗီးတပ္၊ ရဲတပ္တို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းကာတိုက္ခိုက္ေနပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္သူပုန္မ်ားႀကီးထြားလာမွာစိုးသျဖင့္ အစိုးရက ေနာက္ထပ္ယူအမ္ပီတပ္ရင္းတရင္းႏွင့္ ဗမာ့ေသနတ္ကိုတပ္ရင္း(၃)ကို ရခိုင္သို႔ထပ္ပို႔ၿပီး က်ေနာ္႔ကို ရခိုင္ျပည္နယ္သူပုန္မ်ားကို ႏွိမ္နင္းရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ တပ္ေပါင္းစုမႈးအျဖစ္ခန္႔အပ္ၿပီး တာဝန္လႊဲေပးပါသည္။ က်ေနာ္ ရခိုင္ျပည္နယ္သြားခါနီးတြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဥကၠဌ သခင္သန္းထြန္းထံသြားေတြ႔ၿပီး က်ေနာ္၏ရခိုင္ျပည္နယ္တာဝန္ကိုေျပာျပၿပီး ဘာမ်ားမွာၾကားလိုပါသနည္းဟု ေမးပါသည္။ က်ေနာ္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္ျဖစ္ေန၍ျဖစ္ပါသည္။

ဥကၠဌသခင္သန္းထြန္းလည္း အလုပ္အလြန္မ်ားေနပံုရပါသည္။ အထူးအေထြသိပ္မေျပာေတာ့ဘဲ ရခိုင္ျပည္နယ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ ရဲေဘာ္ေက်ာ္ျမထံသို႔သာ စာတေစာင္ေပးလိုသည္ဆိုၿပီး ခ်က္ခ်င္းစာေရးေပးပါသည္။

က်ေနာ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိ့ဳသို႔ေရာက္ေသာအခါ စစ္အရာရွိတေယာက္ကို ရဲေဘာ္ေက်ာ္ျမကိုအေခၚခိုင္းပါသည္။ ရဲေဘာ္ေက်ာ္ျမ ေရာက္လာေသာအခါ သခင္သန္းထြန္း၏စာကိုေပးလိုက္ၿပီး စကားအနယ္းငယ္ေျပာကာ ရင္းႏွီးလာၾကပါသည္။ ၎ ရဲေဘာ္ေက်ာ္ျမမွာ အျခားလူမဟုတ္ပါ။ ယခုအခါတရုတ္ျပည္ ခြန္မင္းၿမိ့ဳ၌ က်ေနာ္တို႔ႏွင့္အတူတကြေရာက္ရွိေနေသာ ဦးေက်ာ္ျမပင္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ အသက္ (၉ဝ)နီးပါးရွိၿပီး က်ေနာ္တို႔လူစုတြင္ အသက္အႀကီးဆံုးျဖစ္ကာ အားလံုးကဝိုင္း၍ေလးစားၾကပါသည္။ ဦးေက်ာ္ျမသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၏(ေပါလစ္ဗ်ဴရို) ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္လူႀကီးျဖစ္ၿပီး သူႏွင့္အတူမိသားစုပါအတူရွိေနပါသည္။

ရခိုင္စစ္ေတြတြင္ က်ေနာ္ႏွင့္ ဦးေက်ာ္ျမ အေတာ္ၾကာစကားစမည္ေျပာၿပီး ျပန္သြားပါသည္။ က်ေနာ္က ရခိုင္တြင္ မိမိ၏တာဝန္လုပ္ငန္းကို လည္း ေျပာျပလိုက္ပါသည္။ က်ေနာ့္ထံ အေၾကာင္းရွိတိုင္း အခ်ိန္မေရြးလာရန္လည္း ဖိတ္ၾကားလိုက္ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္သူပုန္မ်ား ထႂကြလႈပ္ရွားသည့္ေနရာမွာ ပထမက ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ျဖစ္ပါသည္။ သူပုန္မ်ားမွာ တေထာင္ေက်ာ္မည္ ထင္ပါသည္။ က်ေနာ့္လက္ေအာက္တြင္ ဗမာ့တပ္ေတာ္အၿမဲတမ္း ေျခလ်င္တပ္ရင္း(၃) ရင္း၊ ယူအမ္ပီ(စစ္ရဲ) တပ္ရင္းတရင္း ေပါင္း အဓိက တပ္ရင္း (၄)ရင္း ရွိေနပါသည္။ မိမိတပ္အင္အားမွာ ေကာင္းစြာလံုေလာက္ပါသည္။

က်ေနာ္ ရခိုင္သူပုန္တိုက္ေနစဥ္ ဗိုလ္မႈးႀကီး(ကာနယ္)ရာထူးသို႔ တိုးျမွင့္ျခင္းခံရပါသည္။
က်ေနာ္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္သူပုန္မ်ားကို ယခင္က အဂၤလိပ္မ်ားဦးစီးေသာတပ္ရင္းမ်ားက တိုက္ခိုက္သလို “ဆန္စင္ရာက်ည္ေပြ႔လိုက္သလို” လိုက္ၿပီး မတိုက္ဘဲ အကြက္ခ်ၿပီး စုစုစည္းစည္းအလံုးအရင္းႏွင့္ အႏွံအျပား၊ ေစ့ေစ့စပ္စပ္တိုက္ခိုက္သျဖင့္ သူပုန္မ်ား အေျခအေနဟန္ခ်က္ ပ်က္ၿပီး ေျပးလႊား၍သာေနၾကရာက စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းလာၿပီး သူတို႔၏အဓိကအင္အားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းသို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းပုန္းေအာင္း ၾကရန္ အျမန္စီစဥ္ၿပီး ေတာင္ပိုင္းသို႔ လွ်ိဳ႔ဝွက္စြာခ်ီတက္ေရႊ႔ေျပာင္းၾကပါသည္။

အတန္ၾကာေသာအခါ သူပုန္မ်ား ေတာင္ပိုင္းသို႔ေျပာင္းေရႊ႔ဆုတ္ခြာေၾကာင္း က်ေနာ္တို႔သိလာသျဖင့္ က်ေနာ္တို႔တပ္မ်ား ေတာင္ပိုင္းသို႔ လိုက္ၾကပါသည္။ သူပုန္မ်ားမွာ ေျခလ်င္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကိုျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ပင္ပန္းႀကီးစြာ မိုင္(၁ဝဝ)ခန္႔ ခ်ီတက္သြားၾကရတာျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔ အလြန္ပင္ပန္းၾကပါသည္။ က်ေနာ္တို႔တပ္မ်ားကမူ သေဘၤာမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားစီးၿပီးလိုက္ရသျဖင့္ မပင္ပန္းဘဲ ျမန္ဆန္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္သုပုန္မ်ား ေတာင္ပိုင္းေရာက္ၿပီးခ်က္ခ်င္းလိုပင္ က်ေနာ္တို႔တပ္မ်ားက ထက္ၾကပ္မကြာ ေတာင္ပိုင္းသို႔ေရာက္ရွိလာၿပီး လိုက္လံတိုက္ခိုက္ႏိုင္ပါေတာ့သည္။

ဤတြင္ ရခိုင္ေပ်ာက္ၾကားသူပုန္မ်ား မ်ားစြာအံ့ၾသၾကၿပီး အႀကီးအက်ယ္စိတ္ဓာတ္မ်ားက်ဆင္းကာ ေျပလႊားေရွာင္တိမ္းေနၾကရပါသည္။ ေနာက္ဆံုး ၎တို႔ ပင္ပန္းလြန္း၍ တခ်ိဳ႔အဖမ္းခံလက္နက္ခ်ၿပီး အမ်ားအျပားမွာ မိမိတို႔၏သူပုန္လုပ္ငန္းကိုစြန္႔လႊတ္ကာ မိမိအိုးအိမ္ဇာတိသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားၾကသျဖင့္ သူပုန္တပ္အလံုးအရင္းမွာ ပ်က္ျပားသြားပါေတာ့သည္။ တခ်ိဳ႔အနည္းငယ္မွ် ရခိုင္ရိုးမေတာင္တန္းေပၚ တက္ေျပၾကသူမ်ားလည္းရွိသည္ဟု ၾကားရပါသည္။ အခ်ဳပ္မွာ ရခိုင္သူပုန္မွာၿပိဳကြဲပ်က္စီးသြားသေလာက္ ျဖစ္သြားပါသည္။ က်ေနာ္တို႔လည္း အေသးအဖြဲမ်ားကို လိုက္လံတိုက္ခိုက္ေနရပါသည္။

ထိုအတြင္း က်ေနာ္မွတ္မိတာတခုမွာ သူပုန္မ်ားလိုက္ၿပီး အႏွံအျပားတိုက္ခိုက္ေနစဥ္ က်ေနာ္တို႔ရခိုင္ျပည္နယ္ “ေျမပံုၿမိ့ဳနယ္”အတြင္း တိုက္ခိုက္ေနၾကစဥ္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ (၄)ရက္ေန႔ေရာက္လာၿပီး ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးေၾကညာသံကို ၾကားရပါသည္။ က်ေနာ္တို႔သည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ (၄)ရက္တြင္ က်ေနာ္တို႔ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္လိုခ်င္ေတာင့္တၿပီး တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ရပါေတာ့သည္။ ထိုစဥ္ က်ေနာ္မွာ ဗိုလ္မႈးႀကီးရာထူးႏွင့္ ျဖစ္ေနပါသည္။

ရခိုင္သူပုန္တိုက္ပြဲၿပီးဆံုးခါနီးတြင္ က်ေနာ့္မွာ ငွက္ဖ်ားဝင္လာသည္ထင္ရသည္။ မက်န္းမမာျဖစ္လာ၍ စစ္ေတြသို႔ျပန္လာရၿပီး ေဆးရံုတြင္ လဲ ပါေတာ့သည္။ က်ေနာ့္က်န္းမာေရးမွာ တိုးတက္ေကာင္းမြန္မလာဘဲ ဆိုးဝါးလာသျဖင့္ ရခိုင္မွရန္ကုန္သို႔ ျပန္ပို႔ေပးၾကပါသည္။

ဗမာ့တပ္မေတာ္ ေဆးမႈးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ကာနယ္ဦးေမာင္ေမာင္ႀကီးမွာ က်ေနာ္တပ္တြင္း၌ အားႀကိဳးမာန္တက္ ျပင္းထန္စြာအလုပ္လုပ္ပံုေတြကို သိရွိၿပီး က်ေနာ့္ကို အခ်ိန္မွန္လုပ္ဖို႔၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ စားေသာက္ေနထိုင္ဖို႔ မၾကာခဏသတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ့္ကိုလည္း မ်ားစြာခင္မင္ေလးစားသူ ျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္တြင္ က်ေနာ္သည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သူဟုယူဆထားသူလည္း ျဖစ္ပါသည္။ (ကာနယ္ဦးေမာင္ေမာင္ႀကီးသည္ က်ေနာ္တပ္မေတာ္မွ ေနာင္အခါထြက္ရေသာအခါ က်ေနာ့္ထံလာေရာက္ေတြ႔ဆံုလိုေသာ္လည္း မသင့္ ေတာ္၍ မလာျဖစ္ထင္ပါသည္။ က်ေနာ္ တပ္အျပင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ က်ေနာ့္သားငယ္ ထြန္းေအးေက်ာ္ေဇာ(တြတ္တြတ္)ကြယ္လြန္ေသာ အခါမွ စ်ာပနေမး က်ေနာ့္အိမ္ေရာက္လာပါသည္။ က်ေနာ့္အေၾကာင္းေတြကို ေမးျမန္သိရွိထားပံုရပါသည္။ က်ေနာ့္သမီးတေယာက္ ေဆးတကၠသိုလ္တက္ေနသည္ဟု ၾကားရေၾကာင္းေျပာသျဖင့္ သမီးလွလွႏွင့္မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ရပါသည္။)
က်ေနာ္စစ္ေတြမွ ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္ေသာအခါ ရန္ကုန္ၿမိ့ဳတြင္ စစ္ဘက္ေဆးရံုမရွိေသးသျဖင့္ ကာနယ္ဦးေမာင္ေမာင္ႀကီးက က်ေနာ့္ကို အရပ္ဘက္ ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီးသို႔ တင္လိုက္ပါသည္။ ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီးမွ ေဆးရံုအုပ္ႀကီးေဒါက္တာဦးဘသန္းတို႔ကလည္း က်ေနာ့္ကို ဂရုစိုက္ၾကပါသည္။ က်ေနာ္ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီးေရာက္မွ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈခ်က္မ်ားအရ က်ေနာ့္တြင္ တီဘီအဆုတ္ေရာဂါစတင္ရွိေနၿပီကို သိရပါေတာ့သည္။ ထိုစဥ္ တီဘီေရာဂါေပ်ာက္ေဆးမ်ားလည္း မေပၚေသးပါ။ ထိုေခတ္တီဘီေရာဂါျဖစ္လွ်င္ ယခုေခတ္ ကင္ဆာေရာဂါလို ေသျခင္းတရားကို တျဖည္းျဖည္းရင္ဆိုင္ရေတာ့မည္ဟုသိထားရ၍ က်ေနာ္လည္း မ်ားစြာစိုးရိမ္သြားပါသည္။

ေနာက္ကာနယ္ဦးေမာင္ေမာင္ႀကီးက က်ေနာ္ႏွင့္ေတြ႔ၿပီး တီဘီေရာဂါအတြက္ သိပ္စိတ္မပူဖို႔၊ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေနထိုင္စားေသာက္ၿပီး ေဆးဝါးေကာင္းမ်ားစားေသာက္သြားလွ်င္ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသက္သာသြားႏိုင္ေၾကာင္း အားေပးစကားေျပာပါသည္။

က်ေနာ္ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီးတြင္ တလခန္႔မွ်ေနရၿပီး က်န္းမာလာ၍ ေဆးရံုမွဆင္းခြင့္ရပါသည္။
ထို႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ေဆးမႈးခ်ဳပ္ ကာနယ္ဦးေမာင္ေမာင္ႀကီးက က်ေနာ့္ကိုေဆးခြင့္ (၆)လ ရက္ရွည္ယူေစၿပီး တီဘီေရာဂါသက္သာေစေသာ ရာသီဥတုရွိသည့္မိတီၴလာၿမိ့ဳတြင္ သူေပးလိုက္ေသာ စားေဆး၊ ထိုးေဆးမ်ားကိုသံုးစြဲၿပီး ေကာင္းေကာင္းအနားယူ စားေသာက္ေနထိုင္ဖို႔ ေျပာပါသည္။

က်ေနာ္သည္ စစ္ပြဲတြင္းေသရမွာကို သိပ္မေၾကာက္ရြံ႔ေသာ္လည္း ယခုလိုတီဘီအဆုတ္ေရာဂါႏွင့္ေတာ့ မေသခ်င္လွပါ။ တိုင္းျပည္တာဝန္ ေတြကို ဆက္ၿပီးထမ္းေဆာင္ခ်င္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆးဘက္က ၫႊန္ၾကားထားသည့္အတိုင္း က်ေနာ္အားလံုးကို လိုက္နာခံယူ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

က်ေနာ္သည္ ေဆးခြင့္ (၆)လယူၿပီး မိတီၴလာၿမိ့ဳသို႔ က်ေနာ့္အိမ္ေထာင္ႏွင့္အတူသြား၍ တီဘီေရာဂါသက္သာေရးအတြက္ အနားယူေနခဲ့ ပါသည္။ ထိုအတြင္း ႏိုင္ငံေရးစာအုပ္မ်ားလည္း အေတာ္အတန္ဖတ္ခ်ိန္ရလိုက္ပါသည္။


0 comments:

Post a Comment