Wednesday, May 13, 2015

ယဥ္ေက်းမႈပ်က္ေနတာ ျမန္မာျပည္မွာ သႀကၤန္တခုုတည္းမွ မဟုတ္ပါ

0 comments
ယဥ္ေက်းမႈပ်က္ေနတာ ျမန္မာျပည္မွာ သႀကၤန္တခုုတည္းမွ မဟုတ္ပါ
(ေၾကးမံုစာတည္းရႈေဒါင့္အေပၚ တုန္႔ျပန္ခ်က္)(တူေမာင္ညိဳ)
(၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၆ ရက္)

“အေနာက္တုိင္းယဥ္ေက်းမႈသည ္ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈလြယ္ကူၿပီးသႀကၤန္ပြဲေတာ္ကဲ့သုိ႔ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈမ်ားမွတဆင့္ ၿမိဳ႕ျပမွသည္ ေက်းလက္အထိ လက္ခံႏွစ္သက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈပ်က္အေရာအေႏွာပံုစံမ်ား ကူးစက္ခံေနရၿပီျဖစ္ပါသည္”

“ယဥ္ေက်းမႈပ်က္ယြင္းျခင္းလက္သည္ကုိ အပူတျပင္းရွာေဖြၾကရပါမည္” တဲ့

ဤသည္မွာ စစ္တပုိင္းအစိုးရပုိင္ သတင္းစာအာေဘာ္မွ အာေခါင္ျခစ္၍အသံေကာင္းဟစ္လုိက္ေသာအသံ ျဖစ္ပါသည္။
ထိုေအာ္သံထဲမွ ေအာက္ပါအခ်က္ ၃ ရပ္ကို ထင္ရွားစြာသိျမင္ႏုိင္ပါသည္။
၁။ ထုိးေဖာက္လာသည့္ “အေနာက္တုိင္းယဥ္ေက်းမႈ”ကို ခုခံႏုိင္စြမ္း သူတို႔တြင္မရွိေၾကာင္း၊
၂။ “အေနာက္တုိင္းယဥ္ေက်းမႈ”သည္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔လြယ္ေၾကာင္း၊
၃။ ယဥ္ေက်းမႈပ်က္ယြင္းျခင္းလက္သည္တရားခံသည္ သူတို႔စစ္တပုိင္းအစိုးရမဟုတ္ေလဟန္၊ သူတို႔ကိုယ္သူတုိ႔ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈဘက္မွ ခုခံေနသူမ်ားအျဖစ္ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစရန္ လွည့္စားေျပာေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

အညွီရွိလွ်င္ ယင္အံုမည္။ ကိုယ္ခံအားမေကာင္းေသာခႏၶာကိုယ္တြင္းသုိ႔ ေရာဂါဘယေပါင္းစံု ဝင္ေရာက္လာမည္သာျဖစ္သည္။ ယခုလည္း ထုိသေဘာပင္ျဖစ္သည္။ စစ္တပုိင္းအစုိးရ၏အုပ္စိုးမႈမွာ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ႏွာေခါင္းရံႈ႔ၾကရသည့္ အပုပ္န႔ံတေထာင္းေထာင္း ထေနေသာ၊ ကိုယ္ခံအားမေကာင္းသည့္ ခ်ိနဲ႔ႏံုခ်ာေသာအုပ္စိုးမႈျဖစ္ပါသည္။

“ယဥ္ေက်းမႈ”ဆိုသည္မွာ သီးျခားတည္ရွိေနႏုိင္ေသာ အရာကိစၥမဟုတ္ပါ။
စီးပြားေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကို စုစည္းထင္ဟပ္ျပရသည့္အသြင္သဏၭာန္တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲ သြားသည့္အခါ ေျပာင္းလဲသြားသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကိုလိုက္၍ ယဥ္ေက်းမႈ၏အသြင္သဏၭာန္တို႔သည္လည္း အစဥ္သျဖင့္ လုိက္ပါေျပာင္းလဲသြားၾကရစၿမဲျဖစ္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈသည္ တန္႔ရပ္ေနသည္မရွိ အစဥ္သျဖင့္လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲေနေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္မ်ားအေပၚတည္မွီ၍ ေျပာင္းလဲေနသည္သာျဖစ္သည္။

သက္ဦးဆံပုိင္ ပေဒသရာဇ္အုပ္စိုးမႈအား ကိုလုိနီနယ္ခ်ဲ႔သမားက ပလႅင္ေပၚမွာဆြဲခ်သြားေသာအခါ တႏြယ္ငင္တစင္ပါ ပေဒသရာဇ္ယဥ္ေက်းမႈ သည္လည္း က်ိဳးပဲ့ေက်မြသြားကာ ျပတုိက္ထဲသုိ႔ေရာက္ရွိသြားေတာ့သည္။ ၿပိဳက်သြားေသာပေဒသရာဇ္အုပ္စိုးမႈႏွင့္စီးပြားေရးေနရာတြင္ ကုိလိုနီအုပ္စုိးမႈနွင့္ ကိုလုိနီစီးပြားေရးဘဝေရာက္ရွိလာေတာ့သည္။ တဆက္တည္းတၿပိဳင္တည္းပင္ ကိုလိုနီယဥ္ေက်းမႈမ်ားလည္း တစတစ ေပၚထြက္လာေတာ့သည္။

စစ္တပုိင္းအစိုးရအုပ္စီးထားသည့္ ယေန႔ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဝကိုၾကည့္လွ်င္ ႏုိင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာ၌ ႏုိင္ငံေပါင္းစံုထံ လက္ျဖန္႔ခံေနၿပီး ဘက္ေပါင္းစံု မွီခိုေနရသည့္လက္ေဝခံဘဝႏွင့္ ျပည္တြင္းမ်က္ႏွာစာ၌မူ အဓိကစီးပြားေရးအသက္ေသြးေၾကာမွန္သမွ်ကို စစ္ဗ်ဴရုိကရက္မ်ားႏွင့္ အေပါင္းပါခရိုနီတစ္စုက လက္ဝါးႀကီးလႊမ္းမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ စစ္ဗ်ဴရုိကရက္လက္ဝါးႀကီးအုပ္စီးပြားေရးစနစ္ျဖစ္သည္ကို အထင္အရွား ျမင္ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။

ယင္းသုိ႔ ခ်ိနဲ႔ႏုံခ်ာလွေသာစီးပြားေရးအေျခခံအေဆာက္အအံုေပၚ၌ တည္ေဆာက္ထားသည့္ စစ္တပုိင္းအစုိးရ၏ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအစရွိေသာ အေပၚထပ္အေဆာက္အံုမ်ား၏အသြင္သဏၭာန္မ်ားသည္လည္း ဂ်ိဳက်ိဳးနားရြက္ပဲ့ ပံုပ်က္ ပန္းပ်က္ျဖစ္ေနေတာ့သည္မွာ ဘာမွ်မဆန္းပါေခ်။

သုိ႔ပါ၍ ရာစုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ၾကာ အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီညြတ္မႈ တစစီၿပိဳကြဲကာ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားေနေသာ၊ ႏံုခ်ာလွသည့္ လယ္ယာ စုိက္ပ်ိဳးေရး စီးပြားေရးကိုသာ အဓိကအားထားေနရေသာ၊ ျပည္ပႏုိင္ငံေပါင္းစံုအေပၚအလံုးစံုမွီခုိေနေသာ၊ တုိင္းျပည္၏ဓနဥစၥာမွန္သမွ်ကို စစ္အုပ္စုလက္တစ္ဆုပ္စာႏွင့္ ခရုိနီအေပါင္းပါတုိ႔က လုယက္အပုိင္စီးျခင္းခံထားရသည့္တုိင္းျပည္တစ္ခု၏ စီးပြားေရးဘဝသည္ အဘယ္သို႔ လြတ္လပ္ အမွီခိုကင္းေသာစီးပြားေရး ျဖစ္ႏုိင္ပါေတာ့မည္နည္း။

ႏုိင္ငံေပါင္းစံုကိုမွီခိုေနရသည့္ စစ္ဗ်ဴရိုကရက္လက္ဝါးႀကီးအုပ္ စီးပြားေရးစနစ္အေျခခံအေဆာက္အအံုေပၚတြင္ “အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ စစ္တပ္ကပါဝင္ေရး”ဟူသည့္ စစ္အုပ္စုထာဝစဥ္ဗိုလ္က်လႊမ္းမိုးထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးအေပၚထပ္အေဆာက္ အအံုကို တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သဘာဝက်စြာပင္ ထုိသုိ႔ေသာစီးပြားေရးဘဝကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနသည့္ယဥ္ေက်းမႈကလည္း လက္ေဝခံယဥ္ေက်းမႈ၊ အမွီခုိမကင္းသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စစ္အုပ္စုဗိုလ္က်လႊမ္းမိုးမႈကို အမႊမ္းတင္ေနသည့္ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔သာ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ခ်ိနဲ႔ႏုံခ်ာလွသည့္ ဖက္စပ္ယဥ္ေက်းမႈ၊ သရုပ္ပ်က္ယဥ္ေက်းမႈသာ ျဖစ္ေတာ့သည္။ စစ္ဗ်ဴရုိကရက္ယဥ္ေက်းမႈ ေခါင္းေမာ့ဝင့္ႂကြားေနသည္ မဟုတ္ပါလား။ စစ္ဗ်ဴရုိရက္မ်ားကို ျပည္သူလူထုက လက္အုပ္ခ်ီေနၾကရသည္မဟုတ္လား။

“ယဥ္ေက်းမႈပ်က္ အေရာအေႏွာပံုစံမ်ား ကူးစက္ခံရၿပီျဖစ္ပါသည္”ဟူေသာ ေျပာဆုိခ်က္မွာ ခုခံအားနည္းလွသည့္ ခ်ိနဲ႔ႏုံခ်ာေသာ၊ ျပည္ပႏုိင္ငံ ေပါင္းစံုလက္ေဝခံ၊ အမွီခိုခံစီးပြားေရးဘဝျဖစ္ေၾကာင္း ေအာ္ဟစ္ဝန္ခံေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ခံအားခ်ိနဲ႔ႏုံခ်ာလြန္းလွေသာ ျပည္ပ လက္ေဝခံ၊ အမွီခိုခံ စီးပြားေရးဘဝသည္ ေရာဂါေပါင္းစံုကို ဖိတ္ေခၚလက္ခံေနျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ပါ၍ စစ္တပုိင္း အစိုးရ၏စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအုပ္စုိးမႈသည္ “ယဥ္ေက်းမႈပ်က္ယြင္းျခင္း၏အဓိကလက္သည္တရားခံ”ျဖစ္သည္ဟူေသာအခ်က္မွာ ထင္ရွားေပၚလြင္ေနေတာ့သည္။

သုိ႔ပါ၍ “အမ်ဳိးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းေရး”ဆုိသည္မွာ အရွက္မဲ့ေလလံုးထြားေသာ ဗလာစကား သက္သက္မွ်သာျဖစ္ေတာ့သည္။ ဒင္းတို႔အုပ္စိုးမႈကို တာရွည္ဖံုးကြယ္ရန္အတြက္ ဟန္ျပလွည့္စားမႈႏွင့္ အသံေကာင္းဟစ္ေျပာဆိုေန မႈမ်ားသာျဖစ္သည္။

ဖက္စပ္စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္အတူ ဖက္စပ္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို စစ္အုပ္စုႏွင့္စစ္တပုိင္းအစုိးရက ဖိတ္ေခၚတင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ကိုရီးယားဆပ္ျပာဇာတ္လမ္းမ်ိဳးစံုႏွင့္အတူ ကိုရီးယားအမူအက်င့္၊ ေနထုိင္စားေသာက္ပံုမ်ားကို အစိုးရပုိင္ရုပ္သံမွတဆင့္ ေန႔စဥ္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ တုိင္းတပါးယဥ္ေက်းမႈ ကူးစက္ပ်ံ႕ပြားေအာင္လုပ္ခဲ့သူမ်ားကို ယဥ္ေက်းမႈဖ်က္ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈအေပၚသစၥာေဖာက္ၾကသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ ဖ်က္ဆီးသူမ်ားဟုေခၚရပါမည္။

မည္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈပံုစံ၊ အမူအက်င့္ကိုမဆုိ သူခ်ည္းသက္သက္ တင္ပုိ႔ႏုိင္ၾကသည္မဟုတ္ပါ။ အထည္ကိုယ္ျဒပ္ရွိေသာ အႆျပာ အရင္းအႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္အတူတကြ တင္ပုိ႔ၾကရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေပါင္းစံုမွ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကပါရန္ အသံစာစာျဖင့္ လက္ျဖန္႔ခံ၊ လက္ယပ္ေခၚေနရသည့္အုပ္စုိးသူမ်ားသည္ ထုိသို႔လာေရာက္ၾကသည့္အရင္းအႏွီးမ်ားႏွင့္အတူ ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစံု၊ ဓေလ့မ်ိဳးစံုကို ဖိတ္ေခၚ ခြင့္ျပဳရေတာ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈမိ်ဳးစံုကို ဖိတ္ေခၚတင္သြင္းေနသည့္အဓိကလက္သည္တရားခံမွာ လက္ရွိအုပ္စိုးသူမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားလာပါသည္။

သုိ႔ျဖင့္ လက္ေဝခံလကၡဏာေဆာင္ေသာ စစ္ဗ်ဴရုိကရက္လက္ဝါးႀကီးအုပ္ယဥ္ေက်းမႈသည္ အင္ေဖာ္ေမးရွင္းတကၠႏုိလုိဂ်ီနည္းပညာကို စီးနင္းၿပီး အရွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္းျဖင့္ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္လာေနေသာ ဂလိုဘယ္အရင္းရွင္စနစ္ယဥ္ေက်းမႈႈကို ဘယ္လိုမွ ေတာင့္မခံႏုိင္ သည္မွာ ဘာမွ်မဆန္းေခ်။

ဂုဏ္လုပ္ႂကြားဝါးေနသည့္ ယဥ္ေက်းမႈကိုၾကည့္ျပန္ေတာ့ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ႏွင့္ကိုလုိနီေခတ္က က်န္ေကာင္းက်န္ရာက်န္ခဲ့သည့္ အခိုင္အမာ အထည္ကိုယ္ျဒပ္ရွိေသာ ဗိသုကာလက္ရာမ်ား (သာသနာဆုိင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား)သာျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရလိမ့္မည္။ ေစာင္းေကာက္၊ ဆြမ္းအုပ္၊ ထုိင္မသိမ္းအကႌ်၊ ခ်ိတ္လံုခ်ီ၊ ေခါင္းေပါင္းတုိ႔ကို အေမြအႏွစ္လုပ္ေနရေတာ့သည္။ ဒါေတြကိုင္ၿပီး ၊ ဒါေတြဝတ္ၿပီးဓာတ္ပံုရုိက္ျခင္း၊ ဝတ္ဆင္ျခင္းသည္ ယဥ္ေက်းမႈျမတ္ႏုိးသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ထုိအရာမ်ားသည္လည္း ဂုဏ္တုဂုဏ္ၿပိဳင္လုပ္ၾကေသာ ဗ်ဴရိုရက္အထက္ လႊာမ်ား၏ အလွဴ၊မဂၤလာေဆာင္မ်ားတြင ္နာရီပုိင္းခံပကာသနအျဖစ္သာသက္တမ္းရွိၿပီး က်န္အခ်ိန္မ်ားတြင္ အဝတ္အစားဘီရုိထဲတြင္ ပရုပ္လံုးျဖင့္ ေပါင္းဖက္အိပ္စက္ေနရမည္။

ဖမ္းဆုပ္၍မရေသာ “ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္”ဆုိသည္ကေတာ့ ေရနွင့္တူၿပီး ထည့္သည့္ခြက္၏ပံုသဏၭာန္ကိုလိုက္၍ ေျပာင္းလဲေနသည္၊ ဟိုလူလာလည္း မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြးရ၊ ဒီလူလာလည္း မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြးရႏွင့္ မူလပံုစံပ်က္ျပားကာ သရုပ္ပ်က္ပံုစံမ်ဳိးစံုျဖစ္ေနခဲ့ရေတာ့သည္။ ဟိုတယ္ႀကီးတစ္ခုက လာေရာက္တည္းခုိသူမ်ားအား “ဒူးေထာက္အရိုေသေပးရမည္/ႀကိဳဆုိရမည္”ဟုဆုိသည့္ အမူအက်င့္ကိုပင္ အမ်ားျပည္သူ သိရွိကန္႔ကြက္လာေတာ့မွ စစ္တပုိင္းအစုိးရက အရွက္ေျပတားဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္မဟုတ္ပါလား။  

သုိ႔ျဖင့္ စစ္ဗ်ဴရုိကရက္အုပ္စုိးသူမ်ားသည္ ပေဒသရာဇ္နွင့္ကိုလိုနီယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို အေမြဆက္ခံထိန္းသိမ္းေနသူမ်ား၊ ကာကြယ္ေနသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနေတာ့သည္။

စစ္ဗ်ဴရုိကရက္လက္ဝါးႀကီးအုပ္စီးပြားေရး၊ စစ္ဗ်ဴရုိကရက္အုပ္စုိးမႈႏွင့္ စစ္ဗ်ဴရုိကရက္ယဥ္ေက်းမႈအား တုိက္ခုိက္၊ ဆန္႔က်င္၊ ေဝဖန္ရႈံခ်သည့္ လကၡဏာပါရွိေသာ အညြန္႔တလူလူျဖင့္လူးလြန္႔ႏုိးၾကားေပၚထြက္လာေနသည့္ ဒီမုိကေရစီယဥ္ေက်းမႈသစ္ကိုလည္း စစ္တပုိင္းအုပ္စုိးသူမ်ားက “စိစစ္၊အကဲျဖတ္၊တင္းက်ပ္သည္”ဟူေသာ စကားလံုးသံုးကာ အညွိဳးအေတးျဖင့္ ပိတ္ပင္၊ ကန္႔သတ္၊ အညြန္႔ခ်ိဳး၊ ေခ်မႈန္းေနပါသည္။

အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ စြမ္းသန္တည္တံ့လုိလွ်င္ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးခုိင္မာေတာင့္တင္းမွျဖစ္မည္။ အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီညြတ္မႈရွိမွ ျဖစ္ႏုိင္မည္။ စီးပြားေရးတြင္အမွီခုိခံေနရသမွ် ယဥ္ေက်းမႈကလည္း အမွီခိုခံယဥ္ေက်းမႈသာ ျဖစ္ၿမဲျဖစ္ေနမည္။ အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီညြတ္မႈ ၿပိဳကြဲေနသမွ် အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈကလည္း တစစီက်ိဴးပဲ့ေနမည္သာျဖစ္သည္။
           

ညြန္း
-       ေၾကးမံုစာတည္းရႈေဒါင့္ (၁၅-၄-၂ဝ၁၅) ေၾကးမံုသတင္းစာ


0 comments:

Post a Comment