Monday, April 6, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ တတိယပိုင္း၊ အခန္း(၃)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ တတိယပိုင္း၊ အခန္း(၃)
တတိယပိုင္း
ကႏၵီအစည္းအေဝးႏွင့္စာခ်ဳပ္

၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၇)ရက္ေန႔တြင္ ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရးျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔မွ သီဟိုကြ်န္း (ယခုသီရိလကၤာႏိုင္ငံ) ကႏၵီၿမိ့ဳတြင္ အေရွ႔ေတာင္အာရွေဒသဆိုင္ရာ မဟာမိတ္တပ္မ်ား၏စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ေမာင့္ဘက္တန္ႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္ဗမာ့ တပ္မေတာ္ကိစၥကိုေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ေစလႊတ္ေရးကို သေဘာတူေၾကာင္းဆံုးျဖတ္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေရြးျခယ္ခဲ့ပါသည္။
၁။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း - စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္၊ မ်ိဳးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္။
၂။ ဗိုလ္လက်ာ္ - ဒုတိယစစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္၊ မ်ိဳးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္။
၃။ ဗိုလ္ေနဝင္း - ေရွ႔တန္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မႉး၊ မ်ိဳးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္။
၄။ ဗိုလ္ေဇယ် - စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၊ မ်ိဳးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္။
၅။ ဗိုလ္ေဇာ္မင္း - (ဦးေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ဝင္း)စစ္ေရးဌာန၊ မ်ိဳးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္။
၆။ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ - တိုင္းမႉး၊ မ်ိဳးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္။
၇။ ဗိုလ္ေမာင္ေမာင္ - တိုင္းမႉး၊ မ်ိဳးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္။
၈။ ဦးဘေဖ - ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္၊ ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရးျပည္သူ႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္။
၉။ ေစာဘဦးႀကီး - ဗဟိုေကာင္စီဝင္၊ ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရးျပည္သူ႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္။
၁ဝ။ ကိုၫိုထြန္း - ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္။
၁၁။ သခင္သန္းထြန္း - အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး၊ ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရးျပည္သူ႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္။

ကႏၵီအစည္းအေဝးေခၚယူရျခင္းမွာ မ်ိဳးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္မွေတာင္းဆိုသကဲ့သို႔ ၿဗိတိသွ်အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း မ်ိဳးခ်စ္ဗမာ့ တပ္မေတာ္အေရးကို အၿပီးသတ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ မေခၚလွ်င္မျဖစ္ေသာအေျခအေနေၾကာင့္ ေခၚယူက်င္းပရျခင္းျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခါင္းေဆာင္ေသာ က်ေနာ္တို႔ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိ့ဳမွ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ (၄)ရက္ေန႔တြင္ ေလယာဥ္ျဖင့္ထြက္ခြာလာခဲ့ရာ ကာလကတၲားၿမိ့ဳတြင္ ညအိပ္ရပ္နားၿပီးေနာက္ ကႏၵီၿမိ့ဳသို႔ စက္တင္ဘာ (၅)ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ (၆)ရက္ေန႔တြင္ အေရွ႔ေတာင္အာရွေဒသဆိုင္ရာမဟာမိတ္တပ္မ်ား၏ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ေလာ့ဒ္လူဝီ ေမာင့္ဘက္တန္၏ရံုးခန္းမေဆာင္၌ ကႏၵီအစည္းအေဝးကိုစတင္က်င္းပၾကပါသည္။

ထိုအစည္းအေဝးသို႔ က်ေနာ္ပါသြားစဥ္ မွတ္မိေသာအေၾကာင္းအရာတခုမွာ က်ေနာ့္အိတ္ထဲတြင္ ကိုယ္ပိုင္ေငြ ၂ က်ပ္သာပါသြားတာကို မွတ္မိပါသည္။ ေနာက္ က်ေနာ္ေငြသံုးရန္နည္းနည္းလိုေသာအခါ ဦးဘေဖႀကီးဆီမွေတာင္းယူသံုးစြဲခဲ့ရပါသည္။ ကႏၵီမွျပန္လာေသာအခါ တခ်ိဳ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အိႏၵိယမွ ႏိုင္ငံျခားပစၥည္းေတြဝယ္လာႏိုင္ၾကေသာ္လည္း က်ေနာ္က ဘာလက္ေဆာင္ပစၥည္းမွ ဝယ္မလာႏိုင္ေခ်။

အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာဘက္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခါင္းေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဝင္ (၁၁)ဦးႏွင့္ ၿဗိတိသွ်တို႔ဘက္မွ ေလာ့ဒ္ ေမာင္ဘက္တန္၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆလင္းတို႔ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဝင္(၂၅)ဦး တက္ေရာက္ၾကသည္။ ထိုအထဲတြင္ ျမန္မာျပည္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ အိုင္စီအက္စ္ဦးတင္ထြဋ္ ပါဝင္ပါသည္။
အစည္းအေဝးတြင္ ေလာ့ဒ္ေမာင့္ဘက္တန္ကစ၍ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ေရးအတြက္ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲစဥ္ တေလွ်ာက္လံုးတြင္ ဖတပလ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပံု၊ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ ပူးေပါင္းပါဝင္ကူညီမႈႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားကို မည္သို႔မည္ပံု ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေပးခဲ့ပံုတို႔ကိုေျပာၾကားၿပီး  အမွတ္ (၁၄)တပ္မေတာ္စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆလင္း အား ျမန္မာႏိုင္ငံတိုက္ပြဲစဥ္တြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္အင္အားစုမ်ားထံမွ ရရွိခဲ့ေသာအကူအညီႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေစသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကလည္း မိမိတို႔ဘက္က ၿဗိတိသွ်တိုႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္၊ ရသင့္ရထိုက္သည့္အခြင့္အေရးမ်ား၊ ေတြ႔ရွိ ရသည့္အခက္အခဲမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးပါသည္။

စက္တင္ဘာ (၇)ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အၿပီးသတ္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး မ်ိဳးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကႏၵီစာခ်ဳပ္ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးၾကသည္။ ထိုစာခ်ဳပ္ကို ျမန္မာတို႔ဘက္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္သခင္သန္းထြန္းတို႔က လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ၿဗိတိသွ်တို႔ဘက္မွ ေမာင္ဘက္တန္ကေရးထိုးသည္။

ထိုစာခ်ဳပ္အရ မ်ိဳးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ တပ္သားဦးေရ(၅၂ဝဝ)ႏွင့္အရာရွိ(၂ဝဝ)ကို အၿမဲတမ္းျမန္မာႏိုင္ငံတပ္မေတာ္ Burma Regular Army ထဲသို႔ ပူးေပါင္းထည့္သြင္းရန္ျဖစ္ပါသည္။ ကႏၵီစာခ်ဳပ္ကို ထိုအခ်ိန္ ဘေရာက္ဒါဝါဒဝင္ေနစဥ္ကာလမွာခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္ေရးကို ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္နည္းနဲ႔ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္ဆိုေသာအယူအဆေအာက္မွာ လက္နက္ကိုင္ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိသည့္ မ်ိဳးခ်စ္ဗမာ့ တပ္မေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းေပးလိုက္ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ တဖက္တြင္လည္း ထိုအထဲမွ လူေပါင္းငါးေထာင္ေက်ာ္ကို အၿမဲတမ္းတပ္အတြင္းသို႔ သြတ္သြင္းလိုက္ႏိုင္ပါသည္။ ဤသည္ကေတာ့ အရံႈးထဲကအျမတ္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ကႏၵီစာခ်ဳပ္သေဘာတူညီခ်က္အရ မ်ိဳးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို  အၿမဲတမ္းျမန္မာႏိုင္ငံတပ္မေတာ္ထဲသို႔ ပူးေပါင္းသိမ္းသြင္းဖြဲ႔စည္း ခဲ့ၿပီး အမွတ္ (၃)ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းကို သံလ်င္ၿမိ့ဳ၌လည္းေကာင္း၊ အမွတ္ (၄)ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းကို ျပည္ၿမိ့ု၌လည္းေကာင္း၊ အမွတ္ (၅)ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းကို ပ်ဥ္းမနားၿမိ့ဳ၌လည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

အမွတ္ (၃)တပ္ရင္းတြင္ က်ေနာ္၊ အမွတ္ (၄)တပ္ရင္းတြင္ ဗိုလ္ေနဝင္း၊ အမွတ္ (၅)တပ္ရင္းတြင္ ဗိုလ္ေဇယ်တို႔က ဗိုလ္မႉး (ေမဂ်ာ)ရာထူးျဖင့္ ဒုတိယတပ္ရင္းမႉးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ တပ္ရင္းမႉး ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးမ်ားမွာ မ်က္ႏွာျဖဴအဂၤလိပ္လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္သည္။

မ်ိဳးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ အရာရွိ၊ အၾကပ္တပ္သားတို႔ကိုလည္း ကႏၵီစာခ်ဳပ္တြင္သတ္မွတ္ထားသည့္ အေရအတြက္အတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ား၊ ေလ့က်င့္ေရးတပ္မ်ား၊ မိတၴီလာရွိအေျမာက္တပ္ႏွင့္ အထက္ပါေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း (၃)ရင္းတို႔သို႔ ျဖန္႔ေဝခဲ့ပါသည္။

သံလ်င္စခန္း အမွတ္(၃)ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းတြင္ အိုင္းရစ္လူမ်ိဳး ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးသန္းဒါးကတပ္ရင္းမႉးျဖစ္ၿပီး က်ေနာ္က ဒုတပ္ရင္းမႉး ျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္ သံလ်င္ေျခလ်င္တပ္ရင္း(၃) ဒုရင္းမႉးျဖစ္စဥ္ကာလတြင္ ဂ်ပန္ေခတ္ အထူးသျဖင့္ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးကာလ ဆင္းရဲဒုကၡ ဒဏ္တို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္အနည္းငယ္ မက်န္းမမာျဖစ္ေနပါသည္။

တပ္ရင္း(၃) ၏ တပ္ခြဲမႉးမ်ားမွာ ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္ႏွင့္ပါလာေသာ မ်က္ႏွာျဖဴမ်ား၊ ကျပားမ်ားျဖစ္ၾက၍ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာအရာရွိမ်ားမွာ ဒုတပ္ခြဲမႉးႏွင့္တပ္စုမႉးမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုၿဗိတိသွ်တို႔ႏွင့္ ပါလာသည့္တပ္ခြဲမႉးတို႔က ဒုရင္းမႉေနရာတြင္ က်ေနာ့္ကို ဖယ္ရွားၿပီး သူတို႔လိုခ်င္လာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကာနယ္သန္းဒါးနဲ႔က်ေနာ့္အၾကား တိုက္ခိုက္ၾကသျဖင့္ ကာနယ္သန္းဒါးက က်ေနာ့္ကို မေလးမစားဆက္ဆံလာကာ မသင့္မတင့္ျဖစ္လာပါသည္။ က်ေနာ္လည္း စိတ္ညစ္လာသျဖင့္၊ ေနာက္ အဂၤလိပ္မ်ားကိုလည္း မုန္းတီး ေနသျဖင့္ ၎တို႔ေအာက္ မေနေတာ့ဘဲ တပ္မွထြက္ရန္အထိစိတ္ကူးၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထံသြား၍ တပ္ကထြက္လိုေၾကာင္းႏွင့္ ကာနယ္သန္းဒါးႏွင့္ မသင့္မျမတ္ျဖစ္ပံုတို႔ကို ေျပာျပပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ခင္ဗ်ားဟာ တပ္ႏွင့္သင့္ေတာ္သူ ျဖစ္တယ္။ တပ္မွာ ဆက္ေနပါ။ မသင့္တာေတြကေတာ့ ခင္ဗ်ားဟာ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္လည္း ျဖစ္၊ ကႏၵီစာခ်ဳပ္ကိစၥမွာလည္းပါဝင္ခဲ့သူျဖစ္လို႔ ဒါေတြသူတို႔သိလို႔ ဖိႏွိပ္တာပဲ။ ခဏေတာ့သည္းခံပါ။ ေရရွည္ သူတို႔အာဏာရေနမွာ မဟုတ္ ပါဘူးဟုေဖ်ာင္းဖ်ေျပာဆိုသျဖင့္ က်ေနာ္တပ္ကမထြက္ျဖစ္ဘဲ တပ္ထဲတြင္ပင္ ဆက္ေနရန္ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါသည္။ သန္းဒါးလို အမႈထမ္း တေယာက္ကဗိုလ္က်တာကို ေခတၲေတာ့သည္းခံရမည္ဟု နားလည္လာပါေတာ့သည္။
တပ္ရင္း(၃) ၏ ဒုတပ္ခြဲမႉးမ်ားမွာ ဗိုလ္ႀကီးစိန္မွန္ (ေနာင္ ဗိုလ္မႈးႀကီးစိန္မွန္) ၊ ဗိုလ္ႀကီးေသာင္းၾကည္ (ေနာင္ ဗိုလ္မႈးႀကီးေသာင္းၾကည္)၊ ဗိုလ္
ႀကီးေက်ာ္ထြန္း (ေနာင္ ဗိုလ္မႈးေက်ာ္ထြန္း)၊ ဗိုလ္ႀကီးခ်စ္ၿမိဳင္ (ေနာင္ ဗိုလ္မႈးႀကီးခ်စ္ၿမိဳင္)၊ ဗိုလ္ႀကီးစိန္ဝင္း (ေနာင္ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္စိန္ဝင္း)၊ ဗိုလ္ႀကီးတင္ေမာင္ (ေနာင္ ဗိုလ္မႈးႀကီးတင္ေမာင္) တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

ထိုစဥ္ကဒုတပ္ခြဲမႈးမ်ားအားလံုးမွာ ဗိုလ္ႀကီးရာထူးမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပါသည္။

က်ေနာ္တို႔မ်ိဳးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ အရာရွိမ်ားသည္ မိမိတို႔တပ္ရင္းအလိုက္ ေဂၚရခါးတပ္ၾကပ္ႀကီးမ်ားထံမွ ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္ခံတပ္မ်ား ၏ စစ္ေလ့က်င့္ေရးအေျခခံစစ္သင္တန္းမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ယူရပါသည္။


0 comments:

Post a Comment