Thursday, April 9, 2015

ဖုန္ၾကားရွင္အေရးေတာ္ပံု၌ က်ဆံုးေနရသူမ်ား(တူေမာင္ညိဳ)

0 comments
ဖုန္ၾကားရွင္အေရးေတာ္ပံု၌ က်ဆံုးေနရသူမ်ား(တူေမာင္ညိဳ)
(၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၅ ရက္)

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျပလုိက္ေတာ့မွ ေလာက္ကိုင္ကိစၥ ရွင္းလင္းသြားေတာ့သည္။ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ေျပာသမွ်ထဲတြင္ ရွက္ေဒါသနဲ႔ဝန္ခံရတာေတြပါဝင္သကဲ့သုိ႔ ေရွ႔ေနာက္မညီ လိုရာဆြဲေျပာေနတာေတြလည္း ထံုးစံတိုင္း အေျမာက္အမ်ားပါဝင္ေနပါသည္။

ေဒါသလည္းထြက္ ရွက္ရွက္နဲ႔ဝန္ခံရတာေတြ

ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ဖုန္ၾကားရွင္၏ေကာက္ေၾကာင္းကို ဤသုိ႔ဆြဲျပသည္။
ဖုန္ၾကားရွင္သည္ ကူမင္တန္တရုတ္ျဖဴလက္က်န္၊ ဗကပ(၄ဝ၄)တပ္ရင္းမွဴး၊ ျဖဴေၾကာင္က်ား၊ မူးယစ္ရာဇာျဖစ္သည္။ ဝန္မခံဘဲ ျမွဳပ္ထားသည့္ အခ်က္မွာ (ဗကပ)ထံမွခြဲထြက္ခဲ့သျဖင့္ သူတုိ႔(နဝတ-နအဖ)စစ္အစုိးရက လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးကာ “ဦးဖုန္ၾကားရွင္”ဟူ၍ သူေကာင္းျပဳခဲ့သည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

ဖုန္ၾကားရွင္သည္ (ကူမင္တန္)ဘဝ၊ (ဗကပ)ဘဝ၌လည္းဘိန္းကုန္ကူးခဲ့သည္၊ (ဗကပ)ႏွင့္လမ္းခြဲၿပီး တပ္မေတာ္အစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ (ဦးဖုန္ၾကားရွင္)ဘဝ ျဖစ္လာသည့္အခါတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးအႀကီးအက်ယ္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္ဆိုေသာအခ်က္ကိုမူ  ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ဝန္ခံထားပါသည္။

တကယ္ေတာ့ ဖုန္ၾကားရွင္ႏွင့္ေလာက္ကိုင္ျပႆနာဆုိသည္မွာ စစ္အုပ္စုအတြက္ ကိုယ့္ရွဴးကိုယ္ပတ္ေနသည့္ျပႆနာတစ္ခုသာျဖစ္သည္။ စစ္အုပ္စု၏ မုိက္ကန္းလွသည့္ တပြဲထိုးတနပ္စားဉာဥ္ျဖင့္လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္ရလဒ္လည္းျဖစ္သည္။

           
ေရွ႕ေနာက္မညီလိုရာဆြဲေျပာတာေတြ

သမၼတဆုိသူကလည္း လက္ပံတန္းအၾကမ္းဖက္မႈ၌ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ ေျဗာင္လိမ္ညာျပခဲ့ၿပီ။ သုိ႔ပါ၍ အတိုင္ေဖာက္ညီစြာပင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကလည္း ေရွ႔ေနာက္မညီလုိရာဆြဲေျပာ၍လိမ္ေတာ့သည္မွာ ဘာမွ်မဆန္းပါေခ်။ “လိမ္သေလ၊ လိမ္ေနက်၊ လိမ္ေမက ဝမ္းနံပတ္ေဆာင္”ဆုိသည့္ ဦးပုညစာခ်ိဳးအတိုင္းပင္။
           
ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ေလာက္ကုိင္တုိက္ပြဲကို “အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကာကြယ္သည့္တိုက္ပြဲ၊ အမ်ိဳးသားေရးတုိက္ပြဲ၊ အေရးေတာ္ပံု”တစ္ခုဟု မရွက္မေၾကာက္မေလ်ာ္မကန္ ဆုိျပန္ပါသည္။ ဖုန္ၾကားရွင္အေရးေတာ္ပံုဟုဆိုလွ်င္ ေတာ္ေပေသးသည္။

“ႏုိင္ငံေရးအယူဝါဒ”ေၾကာင့္လည္း မဟုတ္၊“လူမ်ိဳးေရးအျမင္”ေၾကာင့္လည္း မဟုတ္၊ “မူးယစ္ရာဇာတစ္ဦး၏နယ္ေျမလုတုိက္ပြဲ”ဟု ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာျပခဲ့ၿပီး အဘယ့္ေၾကာင့္ “အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ကာကြယ္သည့္တုိက္ပြဲ၊ အမ်ိဳးသားေရးတုိက္ပြဲ၊ အေရးေတာ္ပံု”တစ္ခုဟု ေျပာဆို ေနျပန္ပါသနည္း။

“မူးယစ္ရာဇာတစ္ဦး၏ နယ္ေျမလုတုိက္ပြဲ”ကိုပင္ တုိက္ေလယာဥ္ပ်ံမ်ား၊ အေျမာက္ႀကီးမ်ား၊ တင့္ကားမ်ားအသံုးျပဳ၍ မီးကုန္ယမ္းကုန္ တုိက္ေနရသည္မွာလည္း အျမင္မေတာ္ဆင္ေတာ္နဲ႔ခေလာက္ဆုိတာကဲ့သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေနသည္။ အျဖစ္မရွိတာေတာ့ ေပၚလြင္ပါသည္။

အေသအခ်ာေျပာႏုိင္သည့္အခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ေျခစစ္ဗိုလ္စစ္ဗိုလ္စစ္သားမ်ား အတုံးအရုန္း ေန႔စဥ္ေသေနၾကရသည္။ ဒဏ္ရာရေန ၾကရသည္။ တရုတ္ျပည္နယ္နိမိတ္ထဲ ဗံုးက်သျဖင့္ တရုတ္အစုိးရထံဝန္ခ်ေတာင္းပန္ရသည္၊ ေသဆံုးထိခိုက္မႈမ်ားအတြက္ ေလွ်ာ္ေၾကးေပး ရသည္။ တပ္မမွဴး ၃ ေယာက္ ျဖဳတ္ပစ္ရသည္ စသည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ဤကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ေမးျမန္းၾကရမည္။

သုိ႔ပါ၍ေလာက္ကုိင္တုိက္ပြဲသည္ အေရးေတာ္ပံုတစ္ခု ဟုတ္သည္/မဟုတ္ထက္ “အေလာင္းေတာ္ပံု” ျဖစ္ေနသည္မွာေတာ့ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။
           
ေရွ႕ေနာက္မညီ လိုရာဆြဲေျပာသြားသည့္အခ်က္မ်ားအနက္ အဆိုးဝါးဆံုးအခ်က္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမိန္႔ခြန္းကို လိုရာဆြဲ၍အသံုးခ်ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ (နဝတ-နအဖ)စစ္အစုိးရေခတ္၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဓါတ္ပံု၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သမုိင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းမ်ားကို ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္ ျခင္း၊ မွိန္ေဖ်ာ့ထားျခင္းတို႔ျဖင့္ စစ္အုပ္စုက အသံုးခ်ခဲ့ၾကသည္။

ယေန႔အေျခအေန၌ စစ္အုပ္စု(ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္)အတြက္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဓာတ္ပံု၊ မိန္႔ခြန္း စသည့္ သမုိင္းဝင္ အေထာက္အထားမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအတြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စစ္တပ္ေအာက္ေျခအတြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း လွည့္စားအသံုးခ် စရာေကာင္းလွသည့္အခ်ိန္အခါျဖစ္ေနပါသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အခြင့္အခါေကာင္းကို လက္မလြတ္စတမ္း ယေန႔ စစ္အုပ္စုက အသံုးခ် ေနပါသည္။            

စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာဒီမိုကေရစီေခတ္၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ မိန္႔ခြန္းမ်ားသည္ စစ္အုပ္စုအတြက္ မ်က္ႏွာပန္းလွ၍ ေစ်းကြက္ဝင္လွေသာကုန္ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။

သုိ႔ပါ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေျပာခဲ့သည့္မိန္႔ခြန္းမ်ားမွ လိုသည့္ခ်င္အပုိဒ္၊ လိုခ်င္သည့္စကားမ်ားကို ျဖတ္ညွပ္ယူ၍ သတင္းစာထဲတြင္ထည့္သြင္း၍ အသံုးခ်ပါသည္။ ဤသို႔အသံုးခ်သည္မွာ သူတို႔၏အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား၊ လိမ္ညာမႈမ်ားကို ဖံုးကြယ္ဖာေထးရန္ႏွင့္ လွည့္စားရန္ အတြက္သာျဖစ္ပါသည္။

ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ကလည္း ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္ဆိုသည့္ဇီးသီးဗန္းႀကီးအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းကိုမဆီမေလ်ာ္ကိုးကား၍ ႀကံဖန္ကာကြယ္ သြားပါသည္။ ၁၉၆၂ မွ ယေန႔အထိ တုိင္းျပည္အာဏာကိုအဓမၼရယူခဲ့ၾကေသာစစ္အုပ္စုသည္ တုိင္းျပည္ကာကြယ္ေရးတြင္လည္း ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိသည္မွာ ဘိန္းဘုရင္ႏွင့္စစ္ခင္းေနသည့္ပြဲ၌ စစ္တပ္၏ည့ံဖ်င္းႏုံခ်ာလွသည့္စြမ္းရည္က အထင္အရွား သက္ေသခံေနပါသည္။ တကယ္ေတာ့ ၁၉၆၂ မွ ယေန႔အထိ အဆက္ဆက္ေသာစစ္အုပ္စုသည္ စစ္တပ္ကို ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္အျဖစ္ အသံုးခ်ၿပီး၊ ေအာက္ေျခစစ္ဗုိလ္စစ္သားမ်ား၏ အသက္ေသြးေခၽြးမ်ား၊ ခႏၶာကုိယ္အစိတ္အပုိင္းမ်ားကို စေတးကာ စီးပြားျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝလာၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
             
ေသြးရိုးသားရုိး အမ်ိဳးသားေရးတုိက္ပြဲ၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ကာကြယ္သည့္တုိက္ပြဲဟုဆုိလွ်င္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးကို စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္၍ တုိက္ပြဲဆင္ၾကရမည္သာျဖစ္သည္။ ယခုေတာ့ စစ္တပ္ထဲ၊ ျပည္သူထဲတြင္ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္စစ္ျဖစ္ေနသေယာင္ လိမ္ညာဝါဒျဖန္႔မိႈင္းတုိက္ၿပီး ေသတြင္းတြန္းပုိ႔ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ တရုတ္ျပည္သုိ႔သြား၍ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ရပါသည္။ ေသဆံုးထိခိုက္ခဲ့ရသည့္ တရုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေနရပါသည္။

အရင္းစစ္လုိက္လွ်င္ ေလာက္ကိုင္စစ္ပြဲဆုိသည္မွာ စစ္အုပ္စုနဲ႔ဘိန္းဘုရင္တို႔ အျပန္အလွန္ လည္ပင္းညွစ္ၾကသည့္ အခဲမေက်ပြဲသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိမေက်ပြဲ၌ ေအာက္ေျခစစ္ဗိုလ္စစ္သားေတြ ေျမစာပင္ျဖစ္ေနၾကရျခင္းသာျဖစ္သည္။
ညြန္း
-       (၅-၄-၂ဝ၁၅) ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ


0 comments:

Post a Comment