Thursday, April 9, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ တတိယပိုင္း၊ အခန္း(၅)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ တတိယပိုင္း၊ အခန္း(၅)
တတိယပိုင္း

၅။ စတုတၴအေထာက္အထားမွာ။

က။ ဦးခင္ေအာင္စာအုပ္ေဖာ္ျပခ်က္အရ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔လုပ္ႀကံံခံရၿပီး တပတ္ေလာက္တြင္ ဇူလိုင္(၂၅)ရက္ေန႔ေလာက္တြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ ဤလုပ္ႀကံံမႈႀကီးမွာပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ဆိုသည့္ ေကာလာဟလမ်ား ပ်ံ႔ႏွံ႔ေနခဲ့မႈေၾကာင့္ ဦးႏုအစိုးရသည္ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ဆႏၵႏွင့္လည္း ကိုက္ညီေအာင္ ေအာက္ပါေၾကညာခ်က္တခုထုတ္ရန္စီစဥ္ခဲ့သည္။ ၎မွာ “ဤလုပ္ႀကံံမႈႀကီးတြင္ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီအစိုးရတို႔ မပါဝင္ေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္အစိုးရႏွင့္အတူ ဤလုပ္ႀကံံမႈႀကီး၏တရားခံအစစ္ကိုရဖို႔ ႀကိဳးစားရွာေဖြလ်က္ရွိေၾကာင္း”ဆိုေသာ တရားဝင္ေၾကညာခ်က္ထုတ္ဖို႔ပင္ စီစဥ္ခဲ့ရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

ခ။ သို႔ေသာ္ ၂၈/၇/၄၇ ေန႔ထုတ္ ရန္ကုန္လမ္းၫႊန္သတင္းစာႀကီးတြင္ပါလာေသာ သတင္းတပုဒ္ေၾကာင့္ အေျခအေနပိုဆိုးဝါးလာခဲ့ရသည္။ ၎သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မွာ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔အဖြဲ႔ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုဖို႔အတြက္ အဂၤလန္ ေရာက္ခဲ့စဥ္က ဦးေစာႏွင့္သခင္ဗစိန္တို႔က လက္မွတ္ထိုးဖို႔ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကသည္။ ဦးေစာသည္ ဖဆပလႀကီးအား ၿဖိဳခြဲရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အဂၤလန္မွာေနရစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ လူျဖဴမ်ား၏အကူအညီျဖင့္ ဦးေစာ ေငြ(၅)သိန္း လက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အဂၤလန္မွ အရင္းရွင္အခ်ိဳ႔က ဦးေစာအား ေငြအေျမာက္အျမားေပးခဲ့ေၾကာင္း စသျဖင့္ေရးသားထားပါသည္။ ထိုသတင္းေၾကာင့္ ဦႏုအစိုးရ၏ အထက္ပါေၾကညာခ်က္ထုတ္ ေရးအစီအစဥ္ကို မျပဳလုပ္ျဖစ္ဘဲရုပ္သိမ္းခဲ့ရပါသည္။

ဂ။ ထိုကိစၥမွာ ၿဗိတိသွ်အစိုးရႏွင့္ပဋိပကၡမျဖစ္လိုတဲ့အျပင္ ၿဗိတိသွ်တို႔အေပၚ ေကာလာဟလျဖစ္မႈေတြမွ ကာကြယ္ေပးလိုေသာ ဦးႏုအစိုးရသည္ပင္လ်င္ ထိုကာလက ၿဗိတိသွ်တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေနတဲ့ အထက္ပါလိုသတင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ားေၾကာင့္ ကာကြယ္ေပးတဲ့ ေၾကညာခ်က္မ်ိဳးေတာင္မထုတ္ရဲေအာင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္မွာလည္း ထင္ရွားတဲ့အခ်က္တခု ျဖစ္ပါသည္။

၆။ ပဥၥမအေထာက္အထား၊ ဤတြင္အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ပါဝင္ပါသည္။
က။ ပထမ - ဦးေစာသည္ လက္စားေခ်ေရးသက္သက္သာရည္ရြယ္ပါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတဦးတည္းသာ သတ္ျဖတ္ဖို႔ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ယခုမူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သာမက အစိုးရတဖြဲ႔လံုးႏွင့္ ဦးႏုကိုပါ လုပ္ႀကံံသတ္ျဖတ္တာျဖစ္သည္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္အပါဝန္ႀကီး(၇)ဦး၊ အတြင္းဝန္(၁)ဦးႏွင့္ သက္ေတာ္ေစာင့္(၁)ဦးတို႔က်ဆံုးရၿပီး က်န္ဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႔ က်ည္ဆံမထိလို႔ လြတ္ေျမာက္ရသည္) ထို႔ေၾကာင့္ လက္စားေျခေရး သက္သက္ မဟုတ္ႏိုင္၊ ၿပီးရင္အစိုးရသစ္ရာထူးအတြက္ပါ ရည္ရြယ္သည္မွာထင္ရွားပါသည္။
ခ။ ထိုလုပ္ႀကံံမႈႀကီးၿပီးလ်င္ ဘုရင္ခံက ဦးေစာကို အစိုးရသစ္ဖြဲ႔ဖို႔ဖိတ္ေခၚလိမ့္မည္လို႔ ဦးေစာကေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိေနသည္။ ဦးေစာကိုဖမ္းရာ တြင္ သူ႔အိမ္၌ “ဦးေစာ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္”ဆိုေသာစာတန္းႏွင့္လုပ္ထားေသာ တံဆိပ္တံုးကိုပင္ေတြ႔ရေၾကာင္း ဦးခင္ေအာင္စာအုပ္အရ သိရသည္။ ထိုကိစၥကို သတင္းစာမ်ားႏွင့္ ဘီဘီစီအသံလႊင့္ခ်က္မ်ားတြင္လည္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ ဤကဲ့သို႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်ကရွိလာေအာင္ မည္သူေတြက လမ္းခင္းေပးသနည္း။ ဤသည္မွာ ဦးေစာကလုပ္ႀကံံလာဖို႔ လံႈ႔ေဆာ္တိုက္တြန္းေပးသည့္အခ်က္ႀကီးမဟုတ္ပါလား။ ဤသည္မွာ လုပ္ႀကံံမႈႀကီးျဖစ္လာေအာင္ ေျမွာက္ပင့္လံႈ႔ေဆာ္ေပးတဲ့မက္လံုးႀကီး မဟုတ္ပါလား။
အထက္ပါအခ်က္ (၂)ခ်က္ေၾကာင့္လည္း ဤလုပ္ႀကံံမႈႀကီးတြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရတို႔ပါဝင္ႏိုင္ပံုကို သိရွိႏိုင္သည္။

၇။ ဆ႒မအေထာက္အထား။
ဦးခင္ေအာင္စာအုပ္တြင္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ထပ္ေတြ႔ရပါသည္။
က။ ပထမက ဦးေစာ၏ေရွ႔ေနျဖစ္သူ အဂၤလန္မွ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးေရွ႔ေန “ဖရက္ဒရစ္ဟင္နရီ”သည္ အဂၤလန္ရွိ သူ႔အခန္းတြင္ ရုတ္တရက္ လုပ္ႀကံံသတ္ျဖတ္ခံရသည္။
 ခ။ ဒုတိယက ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔လုပ္ႀကံံမႈႀကီးကို အလြတ္စံုေထာက္ေနသူ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး “အက္ဖ္ကိုလင္”မွာလည္း သူ၏စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးသြားကာ သူလည္း ရုတ္တရက္ေသဆံုးသြားရသည္။ ထိုႏွစ္ဦးေသဆံုးေၾကာင္း ယခင္က က်ေနာ္တို႔မသိခဲ့ရ၊ ဦးခင္ေအာင္စာအုပ္ အရသာ သိရသည္။ အလြန္စဥ္းစားၾကည့္စရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အမႈႀကီး၏အရင္းခံအျဖစ္အပ်က္အခ်ိဳ႔ကို သူတို႔သိေနသျဖင့္ ေနာင္ ေပါက္ၾကားမွာစိုး၍ ယခုလို အဆံုးစီရင္လိုက္ပံုရသည္။
ဤကိစၥသည္လည္း လုပ္ႀကံံမႈႀကီးတြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရတို႔ပါဝင္ႏိုင္ပံုကို မ်ားစြာသံသယဝင္ဖြယ္ျဖစ္သည္။

၈။ သတၲမအေထာက္အထား။
ဦးခင္ေအာင္စာအုပ္အရသိရသည္မွာ ဦးေစာေသဒဏ္စီရင္ခ်က္ခ်ခံရၿပီးေနာက္ ႀကိဳးမိန္႔ေပးခံရသူမ်ား၏ အက်ဥ္းေထာင္အခန္းတြင္းေနရစဥ္ သူလြတ္ေျမာက္ထြက္ေျပးေရးအတြက္ ၿဗိတိသွ်အရာရွိမ်ားထံ အကူညီေတာင္းခံမႈျဖစ္သည္။ ဦးေစာသည္ ထိုကာလတြင္းက ေထာင္မင္းႀကီး ဦးစံတင္ကို လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ ေငြအေျမာက္အျမားေပးမည္ဟုဆိုၿပီး ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ဖူးသည္။ ဦးစံတင္က ဦးထြန္းလွေအာင္ႏွင့္တိုင္ပင္ၿပီး စီမံခ်က္တခုလုပ္ကာ ေငြေပးရင္လုပ္ေပးမည္ဟုေျပာရာ ထိုမွစၿပီး ဦးေစာ၏ေငြရွာပံုေတာ္ေၾကာင့္ ဦးေစာႏွင့္ဆက္စပ္သူ အဂၤလိပ္မ်ား အေၾကာင္း အံ့ၾသဖြယ္ေတြ႔ရေတာ့သည္ဟု ဆိုထားပါသည္။ ၎ေငြေတာင္းစာမ်ားတြင္ နာမည္ဝွက္မ်ားႏွင့္ စကားလံုးေတြပါေရးထားသည္။

က။ ပထမဆံုး ဦးေစာေငြေတာင္းသူကေတာ့ ကပၸတိန္ဗီဗီယန္း ျဖစ္ပါသည္။ (ဦးေစာကို ဘရင္းဂန္း ၂ဝဝ ႏွင့္ ခဲယမ္းမ်ား ထုတ္ေပးသူ ျဖစ္သည္) ဦးေစာသည္ ၎ဗီဗီယန္း - လက္နက္ထုတ္ေပးမႈျဖင့္ ေထာင္ထဲေရာက္ေနမွန္း မသိေပ။ ဗီဗီယန္းက ဦးေစာထံျပန္ေပးစာတြင္ “ငါတို႔အားလံုး စီစဥ္ေပးႏိုင္သည္။ မင္းဘာလို႔ လူရွည္ႀကီးကို မဆက္သလည္း”ဟု ေရးထားသည္ဟု ဆိုထားသည္။

ခ။ ဦးေစာ ဒုတိယအေရးတႀကီးဆက္သြယ္သူမွာ ရန္ကုန္ၿမိ့ဳ၊ ၿဗိတိသွ်ေကာင္ဆယ္က မစၥတာဂြ်န္စတီးဝပ္ဘင္ကလင္ျဖစ္ၿပီး ေငြေတာင္းစာ ေရးၿပီး ဆက္သြယ္တာျဖစ္သည္။ (၎မွာ ၿဗိတိသွ်သံတမန္ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေရးအရ ပိုအေရးႀကီးသူျဖစ္သည္) ဘင္ကလင္က ထိုစာကိုဖတ္လိုက္ရ ေတာ့ သိပ္ေျခာက္ျခားၿပီး စာကိုဖ်က္ဆီးကာ စာလာပို႔သူပုလိပ္အရာရွိကို ေမာင္းထုတ္လိုက္သည္။ ေနာက္ဦးေစာက ၎ဘင္ကလင္ထံ ၾသဂုတ္လ ၂၂ - ၂၃ ရက္ေန႔မ်ားမွာ စာေတြထပ္ပို႔သည္။ ေငြေတာင္းတာသာမက ၿခိမ္းေျခာက္သည့္စာမ်ားပါေရးခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဘင္ကလင္ထိုစာမ်ား မရေတာ့ပါ။ အေၾကာင္းမွာ ဦးေစာ၏ ပထမစာရၿပီးကတည္းက သူဗမာျပည္မွ ထြက္ခြာဖို႔ျပင္ဆင္ၿပီး ေနအိမ္မွ ကမ္းနားလမ္းဟိုတယ္သို႔ ေျပာင္းေနခဲ့သည္။ သူထြက္ခြာဖို႔စီစဥ္ေနတုန္း သူ႔ကိုဖမ္းဖို႔ ဦးထြန္းလွေအာင္က ထိုစဥ္က ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းထံအေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက ဘုရင္ခံထံတင္ျပရာ ဘုရင္ခံက သက္ေသအေထာက္အထားေတြ ထပ္မံေတာင္းဆို သည္ဟုဆိုသည္။ ေနာက္တေန႔ ဦးထြန္းလွေအာင္က သူမထြက္ခြာမီ ရုတ္တရက္ ထပ္သြားၿပီး ဦးေစာ၏ေနာက္ဆံုးစာကို ျပသည္။ ဘင္ကလင္က ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႔သြားၿပီး သူကိုဖမ္းလို႔မရေၾကာင္း သူ႔အေနျဖင့္ သံတမန္ေရးရာ အကာအကြယ္မရွိထားေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ဤကိစၥအေပၚ ဦးခင္ေအာင္ေရးထားသည္မွာ “အမွန္ကေတာ့ မစၥတာဘင္ကလင္အေနႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တလုပ္ႀကံံခံရမႈမွာ ၎ ဘယ္လိုပတ္သက္သလဲဆိုတာ အေသအခ်ာသိလို႔ပဲ ျဖစ္တယ္္” ဟု ဆိုထားပါသည္။ ဦးထြန္းလွေအာင္က သူ႔ကိုျမန္မာႏိုင္ငံမွအၿပီးအပိုင္ ထြက္သြားရန္ေျပာခဲ့သည္ဟုဆိုပါသည္။ ထိုေန႔ ၄/၉/၄၇ ေန႔ကစၿပီး ၎ဘယ္ေရာက္သြားသည္ အစမေပၚေတာ့ဟုဆိုသည္။

ဂ။ ဗီဗီယန္သည္ ဘရင္းဂန္း (၂ဝဝ)နွင့္ က်ည္ဆံမ်ားစြာ ဦးေစာကိုထုတ္ေပးခဲ့သူျဖစ္၍ ဤလုပ္ႀကံံမႈႏွင့္ပတ္သတ္ရာတြင္ အေရးအပါဆံုးသူ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ ဘင္ကလင္ဆိုသူမွာလည္း ၿဗိတိသွ်သံတမန္ျဖစ္၍ အေရးပါသူပင္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္မႈးယန္းကို ဖမ္းဆီးၿပီးစစ္ေဆးေသာ အခါတြင္လည္း ၎၏ ေျဖာင့္ခ်က္အရ ဦးေစာႏွင့္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္ဆယ္မွ ဘင္ကလင္တို႔၏ဆက္သြယ္မႈသည္ သာမန္ထက္ပို၍ ဆက္သြယ္မႈ ရွိေၾကာင္း ဆိုထားပါသည္။ ၿဗိတိသွ်အစိုးရမွ ထိုအေရးပါသူ (၂)ဦးထံသို႔ ဦးေစာက အေရးႀကံဳေသာအခါ ေငြေတြအတင္းလွမ္းေတာင္းယူပံု ေတြကိုေထာက္ရႈ၍ ထိုလုပ္ႀကံံမႈတြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရတို႔ပါဝင္ႏိုင္ပံုကို သိျမင္ယူဆႏိုင္ေပသည္။

၉။ ေနာက္ဆံုး အ႒မအေထာက္အထားမွာ -
ဦးခင္ေအာင္စာအုပ္အရ အထက္ပါဗီဗီယန္း၏ ေနာက္ဆံုးအျဖစ္အပ်က္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ေဖာ္ျပထားပံုအရ ဗီဗီယန္းသည္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ေမလ အင္းစိန္တိုက္ပြဲမွ ကရင္မ်ားဆုတ္သြားရာတြင္ အင္းစိန္ေထာင္မွလိုက္ပါသြားၿပီး ၁၉၅ဝ ခုႏွစ္အထိ ေကာ့ကရိတ္ၿမိ့ဳအနီးတြင္ ေစာဘဦးႀကီးႏွင့္ အတူရွိေနခဲ့သည္။ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက သူ႔ကိုသတ္လိုက္ၿပီဟုဆိုေသာ္လည္း သူသည္ ၁၉၅ဝ ခုႏွစ္ အလယ္ပိုင္းေလာက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ မွတဆင့္ အဂၤလန္သို႔ျပန္သြားၿပီး ၁၉၈ဝ ခုႏွစ္ေလာက္တြင္မွ ကြယ္လြန္သြားသည္ဟုဆိုထားပါသည္။ အမႈႀကီးအတြက္ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္ လြတ္ေျမာက္သြားပံုျဖစ္ပါသည္။ ဤတြင္လည္း ၿဗိတိသွ်အစိုးရတို႔ပါဝင္ႏိုင္ပံုကို ထင္ဟပ္သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အေထာက္အထားမ်ားေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔လုပ္ႀကံံမႈႀကီးတြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရတို႔ပါဝင္ေၾကာင္း က်ေနာ္ေကာင္းစြာထင္ျမင္ ယူဆပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေထာက္အထားမ်ားအနက္ နံပါတ္ (၂)ဗီဗီယန္းက ဦးေစာအား ဘရင္းဂန္း အလက္(၂ဝဝ)နွင့္ က်ည္ဆံမ်ား ထုတ္ေပးမႈသည္။ ၿဗိတိသွ်အစိုးရတို႔ပါဝင္ေၾကာင္း အထင္အရွားဆံုးအခ်က္ႀကီးျဖစ္သည္။ ဒုတိယထင္ရွားသည့္အခ်က္မွာ နံပါတ္(၃)အရ လုပ္ႀကံံေရးအတြက္ လက္နက္မ်ားက်ည္ဆံမ်ားေရာင္းတဲ့ ဗိုလ္မႈးယန္းႏွင့္ လန္႔စဒိန္းတို႔အမႈျဖစ္သည္။ ဗီဗီယန္း၏ ဘရင္းဂန္း(၂ဝဝ) ႏွင့္ က်ည္ဆံမ်ား ဦးေစာအားထုတ္ေပးမႈသည္ လုပ္ႀကံံမႈႀကီးျဖစ္ရန္ တြန္းေဆာ္ေပးရံုမွ်မက ေနာက္ပိုင္းဦးေစာ အာဏာရေရး ပုန္ကန္ထႂကြေရး အတြက္ပါရည္ရြယ္သည္ျဖစ္သျဖင့္ ထိုစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဖဆပလတပ္ေပါင္းစုႀကီးေအာက္တြင္ စည္းလံုးညီၫြတ္လာေနေသာ ျမန္မာျပည္ႀကီးကိုလည္း ျပည္တြင္းစစ္ျဖင့္ ၿဖိဳခြဲအားနည္းသြားေစရန္လုပ္ေသာလုပ္ႀကံံမႈႀကီးတခုလည္းျဖစ္သည္။ ၎မွဆက္၍ ေတြးေခၚ ႏိုင္သည္မွာ ဦးေစာ လုပ္မသြားႏိုင္သည့္ ေနာက္ပိုင္းျဖစ္လာေသာ ဗမာျပည္၏ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားျဖစ္လာေအာင္လုပ္ရာတြင္လည္း ၿဗိတိသွ် အစိုးရတို႔ တနည္းတဖံုပါဝင္ၾကသည္ကို ေမွ်ာ္မွန္းသိျမင္ႏိုင္ေပသည္။

အထက္ပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားလုပ္ႀကံံသတ္ျဖတ္မႈတြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရတို႔ပါဝင္သည္ကို က်ေနာ္ ထင္ျမင္ယံုၾကည္ရံုမွ်မက ယခုႏွစ္ (၅ဝ)ေက်ာ္ၾကာ ဗမာျပည္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးျဖစ္လာေအာင္ ဖန္တီးၾကရာတြင္လည္း ၿဗိတိသွ်အစိုးရ တို႔ တနည္းတဖံုပါဝင္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း က်ေနာ္ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။

ဤသည္မ်ားမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလုပ္ႀကံံခံရမႈ အႏွစ္ (၅ဝ)ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္အတြက္ ဘီဘီစီအသံလႊင့္ဌာနမွ က်ေနာ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းခန္းမွ ေမးခြန္း အမွတ္(၁) (၂) ႏွင့္ ၎တို႔အေပၚ က်ေနာ္၏ေျဖၾကားခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ထိုေမးျမန္းခန္းတြင္ ေမးခြန္းေပါင္း (၁၃)ခု ေမးခဲ့ရာ တခ်ိဳ႔ေမးခြန္းမ်ားမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ေရာ ထိုေခတ္ထိုကာလ (၁၉၄၇/၄၈) အတြင္းက ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပါပတ္သတ္ေနရာ ထိုေမးခြန္းမ်ားႏွင့္အေျဖမ်ားကိုလည္း ယခုထည့္သြင္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။


0 comments:

Post a Comment