Tuesday, March 22, 2016

စစ္ေတြဆႏၵျပပြဲသည္ ဥကၠ႒ဦးေအးေမာင္၏ (၃/၂ဝ၁၆) လား

0 comments
စစ္ေတြဆႏၵျပပြဲသည္ ဥကၠ႒ ဦးေအးေမာင္၏ (၃/၂ဝ၁၆) လား
မတ္ ၁၃၊ ၂ဝ၁၆
ေအာင္ေက်ာ္သာ (စစ္ေတြ)

ရခုိင့္ႏုိင္ငံေရး အကြဲအၿပဲႏွင့္အတူ ေဒါက္တာေအးေမာင္၏ ႏုိင္ငံေရးမ်က္ႏွာဖုံး မသိမသာကြာက်လာသည္။ ရခုိင့္ႏုိင္ငံေရးအကြဲအၿပဲဟု ဆုိသည္ထက္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏အကြဲအၿပဲဟုေျပာလွ်င္ ပုိမွန္လိမ့္မည္။ တခ်ိဳ႔ကလည္း အဆုိပါအသုံးအႏႈန္းကုိ သေဘာေတြ႔ၾကမည္ မထင္။ (၁/၂ဝ၁၆) ကုိ ထုတ္ျပန္သည့္အခ်ိန္က ပါတီတြင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ေသြးပူေနတုန္း အႀကိဳက္ေတြ႔ၾကဟန္တူသည္။ ျပည္သူမ်ားကလည္း (၁/၂ဝ၁၆)၏ ေျပာင္ေျမာက္သည့္စကားလုံးမ်ားေအာက္တြင္ နစ္ေမ်ာသြားသည့္သေဘာရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ALD)မွ ဗဟုိေကာ္မတီ(၆)ဦး ရန္ကုန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲႏွင့္ ပန္းနီလာ အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ပယ္လုိက္သည့္အခ်ိန္တြင္ အင္အားစုႏွစ္ရပ္၏အားၿပိဳင္မႈသည္ အထြတ္အထိပ္သုိ႔ေရာက္လာခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ Facebook အသုိင္းဝုိင္းတြင္လည္း ရခုိင္အခ်င္းခ်င္း ႏုိင္ငံေရအျမင္ရွိသူႏွင့္ မရွိသူ၊ ေဒါက္တာေအးေမာင္အား ေထာက္ခံသူႏွင့္ မေထာက္ခံသူ စသည့္အင္အားစုမ်ားအသီးသီး ကြဲျပားသြားခဲ့ရသည္။

တကယ္ေတာ့ အဆုိပါထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကုိ ANP ပါတီ၏ ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္တခုဟု နားလည္ထားၾကေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တြင္ ထုိေၾကညာခ်က္သည္ သၾကားအုပ္ထားေသာ ေဆးခါးႀကီးတမ်ိဳးသာျဖစ္သည္။ ေဒါက္တာေအးေမာင္အတြက္ ဆူးေျငာင့္ခလုတ္ဟုယူဆရေသာ ဦးေအးသာေအာင္အမွဴးျပဳသည့္အုပ္စုကုိ အဆုိပါ ေဆးခါးႀကီးတုိက္ေကြ်းလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ တနည္း ေျပာရလွ်င္ ေဒါက္တာေအးေမာင္၏ မိမိကုိယ္ကုိအေရာင္တက္ေရးအတြက္ ရန္သူရွာေဖြသည့္ေပၚလစီျဖစ္သည္။ ရန္သူမရွိလွ်င္ ေထာက္ခံမႈက်ဆင္းသည္ဟုယူဆသည့္ အမုန္းတရားအေျချပဳေပၚလစီ ျဖစ္သည္။

(၁/၂ဝ၁၆)ကုိ တဘက္အုပ္စုကလက္မခံႏုိင္သည့္အတြက္ ထုတ္ပယ္လုိက္ၿပီးေနာက္ အဆုိပါရပ္တည္ခ်က္အတုိင္း အတုိက္အခံအျဖစ္ ရပ္တည္ေရးသာ ျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္လာသည္။ သုိ႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)က အဖက္မလုပ္သည့္အခါ ေဒါက္တာေအးေမာင္၏ ယခင္မူလဗ်ဴဟာသည္ အလုပ္မျဖစ္သည့္အေနအထားကုိ ေတြ႔လာၾကရသည္။ သူ႔ေပၚလစီကုိအေျချပဳေသာ အဆုိပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေၾကာင့္ NLD သည္ အက်ပ္ရုိက္ၿပီးလက္ကမ္းလာမည္ဟု အစပုိင္းက ယူဆထားပုံရသည္။ မကမ္းလွမ္းလာပါကလည္း NLD အား ရခုိင္လူထုက မုန္းတီးရန္၊ ဗမာဆုိသည့္အစြဲျဖင့္ ရခုိင္လူထုအုံၾကြလာမည္ကုိထည့္တြက္ၿပီးသားျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရခုိင္လူထုသည္ Facebook ေပၚတြင္ ေပါက္ကြဲျပရုံမွတပါး အျပင္သုိ႔မထြက္လာေခ်။ က်န္ပါတီတြင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း လုိလားမႈကုိ မျပၾကသည့္အဆုံး သူ႔ေပၚလစီက်ဆုံးမႈကုိကာမိေစရန္၊ ယခုအခါ စစ္ေတြ ပါတီရပ္ေက်းကုိ တာဝန္ေပး၍ဆႏၵျပခုိင္းရသည့္အဆင့္သုိ႔ ေရာက္လာခဲ့ရသည္။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ စားပြဲဝုိင္းႏုိင္ငံေရးမွ လမ္းေပၚႏုိင္ငံေရး ေခ်ာဆင္းေပးရသည့္သေဘာေရာက္လာခဲ့သည္။

သည္ေနရာတြင္ တခ်ဳိ႕သူမ်ားေျပာေနၾကသကဲ့သုိ႔ ျပည္နယ္တြင္ မဲအမ်ားစုအႏုိင္ရပါတီအေနျဖင့္ ေတာင္းပုိင္ခြင့္ရွိသည္၊ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုမူကုိ NLD လက္ခံလွ်င္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကုို ANP ရသင့္သည္ဟုအေကာက္အယူမ်ားလည္း ရွိသည္။ မွန္ပါသည္၊ အမွန္တရားလည္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ NLD ဘက္ကလည္း ေပးပုိင္ခြင့္ရွိသလုိ၊ မေပးပုိင္ခြင့္ရွိသည္မွာလည္း အမွန္တရားပင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သည္ေနရာတြင္ အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္တခ်က္ ရွိေနသည္။ ANP က ဦးေဆာင္ၿပီးအစုိးရဖြဲ႔ခြင့္မရွိလွ်င္ အတုိက္အခံအျဖစ္ရပ္တည္မည္ဆုိသည့္ မူ ျဖစ္သည္။ မေပးလွ်င္ အတုိက္အခံအျဖစ္ ရပ္တည္ရုံသာရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ေတြ႔တြင္ ထုိသုိ႔မဟုတ္။ မေပးလွ်င္ ဆႏၵျပခုိင္းရသည့္အဆင့္သုိ႔ ေရာက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကုိယ္ကုိတုိင္ လက္ႏွင့္ေရးသည္ကုိ ေျခႏွင့္ဖ်က္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။ ပါတီ၏ႏုိင္ငံေရးသိကၡာ၊ ရခုိင္တုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရးသိကၡာကုိ ေျမာင္းထဲ ခ်လုိက္သကဲ့သုိ႔ျဖစ္သည္။ ယခင္က အစုိးရဖြဲ႔ခြင့္ရေရးမွ လာမည့္ဆႏၵျပပြဲေၾကြးေၾကာ္သံအျဖစ္ “ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္အား အေလးအနက္ထားေဆာင္ရြက္ေပးေရး”ထိ အသနားခံလမ္းစဥ္သုိ႔ နိမ့္ဆင္းသြား ခဲ့သည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆုိေသာ္ အဆုိပါဆႏၵျပပြဲသည္ ပါတီ၏ (၃/၂ဝ၁၆)ထုတ္ျပန္ခ်က္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ ဂ်ပန္ဆႏၵျပပြဲ၏ေၾကြးေၾကာ္သံ မက္ဆစ္သည္ “ANP အား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာေပးေရး” ျဖစ္သည္။

ဦးေအးေမာင္၏ ႏုိင္ငံေရး ေရွ႔မတုိးႏုိင္သည့္ေပၚလစီႏွင့္အတူ အင္လုိင္း(အြန္လိုင္း)တက္ပြဲ၊ အင္(အြန္)လုိင္း ဆြမ္းေတာ္ႀကီးေလာင္းပြဲ မ်ားလည္းကပ္ပါလာသည္။ အဆဲသန္သူမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးေရရွိန္(ခ်ိန္)ကုိလည္း အမ်ားစုေတြ႔ျမင္လာရသည္။ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကုိ ေထာက္ခံသူမ်ားက ဥကၠ႒လုပ္ရပ္မွန္သည္၊ ထုတ္ပယ္သင့္သူကုိ ထုတ္ပယ္လုိက္မွ ေရွ႔ဆက္သြားႏုိင္မည္၊ အဆုိပပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ သစၥာေဖာက္မ်ားျဖစ္သည္၊ စံေရေဖြမ်ားျဖစ္သည္ စသည္ျဖင့္ေျပာၾကသည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ဆုိလွ်င္ အဆုိပါအဆဲသန္သူမ်ားအား ႏုိင္ငံေရးဖတ္စာ မေက်ညက္ၾကသူမ်ားဟုဆုိလွ်င္ လြန္မည္ မထင္။ အခ်ဳိ႔ကလည္း ရုိးရုိးသားသား ရခုိင့္ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားညီညႊတ္ေရးကုိ ျမင္လုိသူမ်ား၏ ဂရုဏေဒါသလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေပမည္။ အမ်ားႀကိဳက္ဝါဒ (Populism)၏ သေဘာ၊ (Populist)မ်ား၏သေဘာသဘာဝကုိ သိရွိထားပါမွာ ယခုလက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ရခုိင့္ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းကုိ အေတာ္အတန္ တီးမိေခါက္မိႏိုင္မည္ဟုယုံၾကည္မိသည္။
ရခုိင္အမ်ားစုသည္ စကားလုံးေဝါဟာရအဆင္တနဆာမ်ားျဖင့္ ေျပာႏုိင္ေဟာႏုိင္သူကုိ အထင္တႀကီးရွိတတ္သည့္သေဘာရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဒါက္တာဆုိသည့္ ဘြဲ႔ထူး၊ ဂုဏ္ထူးအားလည္း ေလးစားတန္ဖုိးထားတတ္သူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ပညာကုိ ေလးစားတန္ဖုိးထားသည့္ အခံေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေပမည္။ အမ်ားစုအျမင္တြင္ ေဒါက္တာဆုိသူမ်ားသည္ အမ်ားထက္ ေခါင္းတလုံးသာသူဟု မသိစိတ္တြင္ကိန္းေအာင္း ေနတတ္ၾကသည္။ ပညာရွိေျပာလွ်င္မွန္သည္ဟု မ်က္စိမွိတ္ယုံမိတတ္ၾကသည္။ သည္ေနရာတြင္ တခုေမးလုိသည္မွာ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ကုိ ေထာက္ခံသူအမ်ားစုအား ေဒါက္တာေအးေမာင္သည္ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာေဒါက္တာျဖစ္သနည္းဟု ေမးၾကည့္ပါ၊ ေဆးကုေသာ ေဒါက္တာဟုေျပာၾကမည့္သူ အမ်ားအျပားရွိေနေပလိမ့္မည္။ ၎သည္ ျငင္းမရသည့္အမွန္တရားျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေပမည္။

တုိင္းျပည္ တျပည္၊ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး ဆင္းရဲက်ပ္တည္းမႈ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့မႈ၊ အထီးအက်န္ဆန္မႈႏွင့္ႀကံဳေတြ႔ရသည့္အခါ မင္းေလာင္းေမွ်ာ္ အစြဲ၊ ကယ္တင္ရွင္အစြဲမ်ား ႏုိင္ငံတုိင္း၊ လူမ်ိဳးတုိင္းတြင္ ေပၚလာတတ္ၾကသည္။ ထုိအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အမ်ားႀကိဳက္ဝါဒီ၊ အမ်ားႀကိဳက္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား ေနရာရလာၾကသည္။ “မုသာဝါဒႏုိင္ငံေရး” ထြန္းကားလာတတ္သည္။ လက္ေတြ႔ ျဖစ္ႏုိင္၊ မျဖစ္ႏုိင္ထက္ လူအမ်ား၏ ရင္ထဲကုိ ထိမိ ခ်(ရွ)မိသည့္စကားလုံးမ်ားကုိေျပာႏုိင္သူမ်ား လူထုေထာက္ခံမႈ အခ်ိန္တုိအတြင္းရတတ္ၾကသည္။ တနည္းေျပာရလွ်င္ (Band Wagon) လူအမ်ားစုကေထာက္ခံေနၾကၿပီဟု တြင္တြင္သုံးၿပီး (Mobocracy)လူအုပ္ဝါဒႏွင့္ (Democracy)ဒီမုိကေရစီကုိ ေရာခ်တတ္ ၾကသည္။ ကမၻာ့သမုိင္းတြင္ ဟစ္တလာသည္ ႏွစ္ေပါင္း(၂ဝ)ၾကာ ဂ်ာမနီျပည္၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းေနသည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ စင္ေပၚေရာက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္သမုိင္းတြင္ အနီးစပ္ဆုံးဥပမာျပရပါက အိမ္နီးရွင္း(ခ်င္း)ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ရွင္နာဝပ္ထရာ ျဖစ္သည္။ (၁၉၉၇) အာရွစီးပြားေရးပ်က္ကပ္ႏွင့္အတူၿပိဳလဲခဲ့ေသာ ထုိင္းစီးပြားေရးေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနမႈအား သက္ဆင္၏စကားလုံးမ်ားျဖင့္ သူႏွင့္သူ႔ပါတီ အာဏာရရွိလာခဲ့သည္။ အာဏာရလာၿပီးေနာက္ လူထုႀကိဳက္ ေပၚလစီမ်ား ခ်က္မွတ္လာခဲ့သည္။ ပညာရွင္မ်ားက ေဝဖန္ေထာက္ျပခဲ့ၾကေသာ္လည္း အမ်ားႀကိဳက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုိးမေဖာက္ႏုိင္ခဲ့။ ေနာက္ပုိင္း မဖုံးႏုိင္မဖိႏုိင္ လာဘ္စား ျခစားမႈမ်ား၊ အစုိးရအခြင့္အာဏာသုံးၿပီး မိသားစုစီးပြားေရးႀကီးထြားေအာင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ လာခဲ့ရသည္။

ယေန႔ လက္ရွိ ရခုိင္ျပည္အေျခအေနကုိ သုံးသပ္ရာတြင္ ရခုိင္လူထု၏ ႏုိင္ငံေရး ေရရွိန္(ခ်ိန္)၊ မီဒီယာ စာတတ္ေျမာက္မႈ (Media Literacy) အေျခအေနမ်ားကုိလည္းထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိအပ္သည္။ ျပည္မအေျချပဳမီဒီယာမ်ားက ပါတီအကြဲအၿပဲအေၾကာင္းကုိ ေရးၾကသားၾကလွ်င္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားက ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားအားေသြးခြဲေနသည္ဟု မီဒီယာအေပၚ ရခုိင္အခ်ဳိ႔၏အျမင္သည္ ေရွးရုိးဆန္လြန္းအားႀကီးေနသည္။ မီဒီယာကုိ မီဒီယာကဲ့သုိ႔ သုံးသပ္ေဝဖန္ေထာက္ျပသည့္တာဝန္ကုိ သေဘာမေပါက္ျခင္းဟုဆုိႏုိင္သည္။ ေခတ္သစ္တြင္ မရုိးမသား၊ မမွန္မကန္လုပ္သည့္ မည္သည့္ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္း၊ လူပုဂၢိဳလ္မွ် မီဒီယာကုိလိမ္ညာ၍ မရႏုိင္ေခ်။ ရသည္ဆုိလွ်င္ တာရွည္လိမ္ညာထားရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။ ပါတီ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မီဒီယာႏုိင္ငံေရး၏အတုိ႔အေထာင္၊ အထုိးအႀကိတ္ဒဏ္ကုိ ခံႏုိင္သည့္စြမ္းရည္လည္းရွိရန္ လုိအပ္လာသည္။

တကယ္ေတာ့ ရခုိင္လူထုအမ်ားစုသည္ ဗမာစစ္အုပ္စု၏ (၂ဝ၁ဝ)ႏုိင္ငံေရး တံခါးဖြင့္ျခင္း၊ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးလုိင္း၊ အင္တာနက္လုိင္းမ်ား ေကာင္းမြန္လာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ တစုံတရာ ႏုိင္ငံေရးႏုိးၾကားမႈ၊ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာအသိအျမင္ ရရွိလာခဲ့ရသည္။ ထုိအခ်ိန္ကာလႏွင့္ (The Rise of Dr. Aye Maung) ေဒါက္တာေအးေမာင္၏ စမ္း(စန္း)တက္ခ်ိန္ႏွင့္ အခ်ိန္ကုိက္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထုိအေျခေနကုိ ထပ္ဆင့္တြန္းတင္ေပးလုိက္သည္မွာကား ကုလား-ရခုိင္အဓိကရုဏ္း ျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့ ေဒါက္တာေအးေမာင္သည္ လူထုစိတ္ပညာကုိ အတုိင္းအတာတခုထိ ကြ်မ္းက်င္ပုိင္ႏုိင္သူတဦးဆုိသည္ကုိ ဝန္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ရခုိင္လူထု၏အငု႔ံစိတ္ကုိ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ပြင့္အန္ထြက္လာေအာင္အသုံးခ်ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ရခုိင္ျပည္သူလူထုအမ်ားစုသည္ (၂ဝ၁ဝ)၏ဟုိဖက္ႏုိင္ငံေရး ျဖတ္သန္းမႈကုိ သိသူနည္းသည္။ သိရန္လည္း မလြယ္၊ ေလ့လာစရာလည္း မရွိ၊ ေရဒီယုိနားေထာင္သူေလာက္သာ ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရး၊ ရခုိင္ျပည္ႏုိင္ငံေရးကုိ တီးမိေခါက္မိရုံသာရွိသည္။ စာေပ၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္လည္း မနီးစပ္ၾကသည့္အတြက္ ဦးေအးသာေအာင္၊ ဦးဦးလွေစာ၊ ဦးခုိင္ျပည္စုိး၊ ေဒၚေအးႏုစိန္ စသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေလးစားေကာင္းရမွန္း မသိ။ သူတုိ႔ ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္မႈမ်ားကုိလည္း နားမလည္ၾကေခ်။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ အဆုိပါႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားမွာ ရခုိင္အခ်ဳိ႔၏ တုိက္ခုိက္စရာ၊ ဆြမ္းေတာ္ႀကီးေလာင္းစရာျဖစ္ေနသည္။ သူတုိ႔၏ တြံေတြးခြက္တြင္ေမ်ာရသည့္အျဖစ္ကုိ ေရာက္ေနၾကရသည္။

စာေရးသူအျမင္တြင္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ဆုိသူမ်ားသည္ လူထု၏ နိမ့္က်ေနေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးအေတြးအေခၚမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ေပးရန္တာဝန္ရွိသည္ဟု နားလည္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္သည္ အဆုိပါတာဝန္ကုိေက်ပြန္သည့္ ေခါင္းေဆာင္တဦး ေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ လူထု၏ေပါက္ကြဲခ်င္ေသာစိတ္ဓာတ္ကုိ မီးထုိးေပးသူတဦးသာ ျဖစ္သည္။ ကုလားမုန္းတီးေရးစိတ္၊ ဗမာမုန္းတီးေရးစိတ္ကုိ သူ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးၾသဇာက်ယ္ျပန္႔ေရးအတြက္ အသုံးခ်ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မွီက DVB Debate တခုတြင္ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ က ျပည္မတြင္ NLD ကုိ မဲေပး၊ ျပည္နယ္တြင္ ANP ကုိ မဲေပးဟု ေျပာဖူးသည္။ ထုိအခ်ိန္ထိ ေဒါက္တာေအးေမာင္၏ရင္ထဲတြင္ NLD အေပၚမုန္းတီးေရးအဃာတ မရွိသည္ကုိ ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။

ဗမာျပည္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ႏုိင္ငံေရးပုံစံႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္ဟု အၾကမ္းအားျဖင့္ယူဆႏုိင္သည္။ တမ်ိဳးက ႏုိင္ငံေရးအေပးအယူကိစၥကုိ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာေရး၊ ေနာက္တမ်ိဳးက လမ္းေပၚထြက္ႏုိင္ငံေရး Street Politics ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ေဘာင္ထဲမွ မရွင္းဘဲ လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပျခင္းျဖစ္သည္။ လမ္းေပၚထြက္ႏုိင္ငံေရးကုိ ႏုိင္ငံေရးအီလစ္မ်ားက ကစားတတ္သည့္သေဘာရွိသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ သက္ဆင္အေျချပဳ အနီ၊ အဝါတုိက္ပြဲသည္ ျပင္းထန္ခဲ့သည္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္၏ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈသမုိင္းေၾကာင္းကုိ ျပန္ၾကည့္လုိက္လွ်င္ (၂ဝ၁ဝ)ဟုိးေရွ႔ဘက္တြင္ သူ၏ ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈဟူ၍ မည္မည္ရရ မရွိေခ်။ (၂ဝ၁ဝ)ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ပါတီမ်ားဖြဲ႔ခြင့္ျပဳလုိက္သည့္အခါ ရရွိလာမယ့္ Space တခုအတြက္ ပါတီေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည့္ ဦးဦးလွေစာအမႈးျပဳသည့္ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဝင္စားသူမ်ားႏွင့္ ေဒါက္တာေအးေမာင္တုိ႔ဆုံမိၾကၿပီး ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား တုိးတက္ေရးပါတီဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္က ပါတီထူေထာင္ၾကသည့္ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုကလည္း “ေဒါက္တာ” ဆုိသည့္ဂုဏ္ပုဒ္သည္ ေမြးဖြားစပါတီတခုကုိ အေရာင္ပုိထြက္ေစႏုိင္သည္ဟု ရုိးသားစြာသုံးသပ္ကာ ေဒါက္တာေအးေမာင္အား ပါတီေခါင္းေဆာင္ႀကီးအျဖစ္ ပြဲထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ (၂ဝ၁ဝ) မွ (၂ဝ၁၅)၊ သူ၏ (၅)ႏွစ္တာ ျဖတ္သန္းမႈကာလ ဗမာျပည္၊ ရခုိင္ျပည္၏ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ားက ေဒါက္တာေအးေမာင္အား ႏုိင္ငံေရးအီလစ္တေယာက္အျဖစ္သုိ႔ ေမြးထုတ္ေပးလုိက္သလုိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ အေျခအေနတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ ႏွစ္ပါတီေၾကြးေၾကာ္သံေအာက္တြင္ တဘက္ပါတီမွ အီလစ္တဦး(သုိ႔) ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီျဖတ္သန္းမႈ၏ လူသန္ႀကီး ဦးေအးသာေအာင္ႏွင့္ တပူးတတြဲရွိလာရသည္။ ႏွစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး အၿပိဳင္ျဖစ္လာသည္။ ေဒါက္တာေအးေမာင္ အေတြးထဲတြင္ ဦးေအးသာေအာင္အား ၿပိဳင္ဘက္တဦးကဲ့သုိ႔သေဘာထားသည့္ ပုံစံရွိခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း(၂ဝ)ေက်ာ္ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံ ဦးေအးသာေအာင္သည္ (၅)ႏွစ္သက္တမ္းရွိ ညီေလးေဒါက္တာေအးေမာင္ကုိ သေဘာထားႀကီးႀကီးျဖင့္ ဥကၠ႒ရာထူးအတြက္ အၿပိဳင္ ထမရပ္ဘဲ ၿငိမ္ခံေနခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အမ်ားသိၾကသည့္အတုိင္း (၂ဝ၁၅)ေရြးေကာက္ပြဲက ေဒါက္တာေအးေမာင္၏ ခြက္ခြက္လွန္အရႈံး (NLD ကုိ မႏုိင္ရုံသာမက USDP ကုိေတာင္ မႏုိင္ေသာေၾကာင့္)က ႏုိင္ငံေရးအီလစ္တဦး၏ ပါဝါက်ဆင္းခန္းကုိ မထင္မွတ္ဘဲေရာက္လာခဲ့ရသည္။ ထုိပါဝါအက်ကုိကာမိေစရန္ သူ၏တပည့္သားေျမးမ်ားက ေထာက္ခံပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေပး၍ အေရာင္ျပန္တင္ေပးၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထင္သေလာက္ မတက္လာ။ တခ်ိန္က မီဒီယာေလာကတြင္ ဟုိေလးတေက်ာ္ေက်ာ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ မုိက္အထုိးခံဘဝကုိ လြမ္းသလုိလုိရွိၿပီး အနာဂတ္ ေျပာခြင့္ေပ်ာက္မည့္အေရး၊ ပါတီတြင္း ပါဝါက်ဆင္းမည့္အေရးကုိ ေတြးပူမိသလုိရွိလာခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခြင့္ရသည့္အေနအထားႏွင့္ သူအေနထားကုိ မတင္းတိမ္ႏုိင္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ အင္တာဗ်ဴးေျပာခြင့္ မရသည့္ေနာက္၊ လမ္းေပ်ာက္ေနေသာေဒါက္တာေအးေမာင္သည္ ရခုိင္သားမ်ား၏စိတ္အခံအား အသုံးခ်ၿပီး၊ တခ်က္ခုတ္ သုံးေလးခ်က္ျပတ္ႏုိင္သည္ဟု တြက္ဆထားသည့္ Anti-NLD Policy ကုိ လုိင္းတင္လာခဲ့သည္။ ထုိေပၚလစီျဖင့္ပင္ NLD ဘက္ယိမ္းသည့္ ALD အုပ္စုကုိလည္း ထုတ္ႏုိင္၊ ရခုိင္ျပည္သူလူထု၏ေထာက္ခံမႈကုိ တဖန္ျပန္ရသည့္ လမ္းစဥ္မွားျဖင့္ သူ႔ႏုိင္ငံေရး အနာဂတ္ကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္ရွိေနသည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္ရလွ်င္ ပါတီမွ က်န္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေဒါက္တာေအးေမာင္၏ေပၚလစီအမွားကုိ သိသိႀကီးႏွင့္လက္ေရွာင္ေနၾကသည့္ အေနအထားတြင္ ရွိသည္။ ဆန္႔က်င္ေျပာမိလွ်င္ ပါတီအကြဲအၿပဲ၊ ဥကၠ႒ႀကီး၏ အရွက္သိကၡာကုိ ပုိခြဲသလုိျဖစ္မည္စုိး၍ ၿငိမ္ခံေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ပါတီသိကၡာ၊ မိမိတုိ႔၏ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကုိ ေထာက္ခံသူမ်ားက ထုိကဲ့သုိ႔ႏႈတ္ဆိတ္ေနျခင္းအား ဥကၠ႒ႀကီးေပၚလစီအား ပါတီထုတရပ္လုံးေထာက္ခံျခင္းဟု အမွတ္မွားေနၾကသည္။ ေျပာင္းျပန္စဥ္းစားပါက အဆုိပါေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကုိ မွားခြင့္ေပးထားၿပီး မွတ္တမ္းယူေနျခင္းလည္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အထူးစိတ္ဝင္စားဖြယ္အခ်က္တခ်က္မွာ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကုိဖယ္ရွားၿပီး ေခါင္းေဆာင္တက္လုပ္မည့္သူမရွိသည့္ ျပႆနာ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ေဒါက္တာေအးေမာင္အတြက္ အခြင့္အေရးတရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ (၁/ ၂ဝ၁၆) ေနာက္ဆက္တြဲ ပါတီအကြဲအၿပဲႏွင့္ ဥကၠ႒ႀကီး၏ေပၚလစီအမွားမ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္လုသည့္ျပႆနာ မဟုတ္ဘဲ၊ ေခါင္းေဆာင္ရွားပါးသည့္ျပႆနာသာ ျဖစ္သည္ဟု ျမင္မိပါသည္။
(ယခုေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ ေအာင္ေက်ာ္သာ (စစ္ေတြ) ၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္ၿပီး RAKHAPURA REVIEW ၏ အာေဘာ္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိေစအပ္ပါသည္။)
RAKHAPURA REVIEW
Facebook Page

0 comments:

Post a Comment