Thursday, March 17, 2016

ကာခ်ဳပ္ရဲ႕မူ (၆) ခ်က္ တည္ရွိေနသမၽွ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ (ကိုေထြး)

0 comments
ကာခ်ဳပ္ရဲ႕မူ (၆) ခ်က္ တည္ရွိေနသမၽွ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ
 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္တို႔ တတိယအႀကိမ္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကသည့္သတင္းႏွင့္ ဒီသတင္းရဲ့ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံျပင္ေရးအလားအလာ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိမရွိတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ခန္႔မွန္းေျခသတင္းမ်ား ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပမွပါ ဆက္တိုက္ထြက္လာခဲ့ပါသည္။ 
 
မၾကာခင္ ဖြဲ႔စည္းေတာ့မည့္ အစိုးရသစ္ကိစၥႏွင့္ ဒီအစိုးရသစ္ေခတ္မွာ လုပ္ဖို႔လိုမည့္အေရးႀကီးကိစၥမ်ားအတြက္ အျပန္အလွန္ထိန္းၫွိ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးၾကျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဟု ေႂကြးေၾကာ္ၿပီးတက္လာတာေၾကာင့္
ျပည္သူလူထုမ်ားရဲ႕ဘ၀ကို တိုးတက္ေျပာင္းလဲေပးလိုတဲ့ဆႏၵႏွင့္ ျပင္းျပစြာျပင္ဆင္မႈ လုပ္ေနတာျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ဒါေၾကာင့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီကဖြဲ႔မည့္ အစိုးရသစ္ အဆင္ေျပစြာဖြဲ႕ႏိုင္ၿပီး ေခ်ာေမာစြာ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ စစ္အုပ္စုဘက္က အေရးပါတဲ့တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတြ႔ဆုံၫွိႏႈိင္းေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားပါသည္။
သို႔ေသာ္ ဤတတိယအႀကိမ္ေတြ႔ဆုံပြဲ မတိုင္မီမွာပင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ရဲ့သက္တမ္းကို (၆၅) ႏွစ္ထိ တိုးေပးလိုက္ေၾကာင္း သတင္းထြက္လာပါသည္။ ဤသတင္းဆိုးမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားေၾကာင္း ေနာက္ထပ္အခိုင္အမာသတင္းမ်ား ထြက္မလာမီကတည္းက ႀကိဳတင္တြက္ဆ၍ရပါသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ ကာခ်ဳပ္မူ (၆)ခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီး စစ္အုပ္စုတစ္ခုလုံးရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ျပတ္ျပတ္သားသားရပ္ခံကာကြယ္ေပးေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကို စစ္အုပ္စုက ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈအျပည့္အဝရွိေၾကာင္း အေစာပိုင္းကပင္ သိသာထင္ရွားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္အုပ္စုက ယုံၾကည္ရသူမွာ ျပည္သူလူထုနဲ႔အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားရဲ့ အက်ိဳးစီးပြားကိုေဆာင္ၾကဥ္းေပးသူ ျဖစ္လာႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ 


ကာခ်ဳပ္မူ (၆)ခ်က္ကို ကိုင္ဆြဲထားၿပီး ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည့္သူမွာ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားလိုလားေသာအခ်က္မ်ားကိုျပင္ေပးဖို႔ လိုက္ေလ်ာမည့္သူ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် မရွိေလာက္ေအာင္နည္းပါးမွာ ေသခ်ာပါသည္။ ကာခ်ဳပ္မူ (၆)ခ်က္မွာ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုသာမက ဥပေဒတြင္းနဲ႔ဥပေဒပက ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္လိုသူနဲ႔ ဖ်က္သိမ္းၿပီးအသစ္ေရးဆြဲလိုသူမ်ားကိုပါ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ၿပီး စိန္ေခၚထားတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္တယ္ဆိုတာ အားလုံးကသိရွိနားလည္ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
 

စစ္အုပ္စုရဲ့ႀကံ႕ဖြံပါတီ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ၿပီး ေပၚေပၚလြင္လြင္ပြဲတက္နည္းသြားတဲ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္ေနရာမွာ စစ္တပ္ကိုင္ထားတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ေပၚေပၚလြင္လြင္ ပြဲထြက္ၿပီး မိန္ခြန္းေတြေျပာခဲ့တာ ၂၀၁၆ ႏွစ္စ (၆၈)ႀကိမ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ကတည္းက ျဖစ္ပါသည္။ 

ဒီေနာက္ ဆက္တိုက္ဆိုသလို ကေလာစစ္ဦးစီးတကၠသိုလ္မွာ၊ ဗထူးဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းမွာ၊ ဟိုင္းႀကီးကၽြန္းေရတပ္စခန္းမွာ စစ္အုပ္စုရဲ့အေျခခံႏိုင္ငံေရးသေဘာထားေတြကို ဆက္တိုက္မိန္႔ခြန္းေတြ ေျပာခဲ့ပါသည္။ အသစ္အဆန္း လုံး၀မပါပါ။ စစ္အာဏာရွင္ဗိုလ္ေနဝင္း၊ ဗိုလ္သန္းေ႐ႊတို႔ ဆုပ္ကိုင္ခဲ့၊ ေျပာဆိုခဲ့တဲ့အခ်က္ေတြသာျပန္ေျပာေနျခင္း ျဖစ္ေနပါသည္။
 

 ဗိုလ္ေနဝင္းဟာ သူအာဏာသိမ္းခ်ိန္မွာ တိုင္းျပည္ၿပိဳကြဲေတာ့မယ့္အႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္ခဲ့ရတာပါလို႔ေျပာခဲ့ၿပီး စစ္အင္အားတိုးခ်ဲ႔တည္ေဆာက္ကာ သူ အာဏာၿမဲေရးကို တစ္သက္လုံးလုပ္ၿပီး သူနဲ႔သူ႔အသိုင္းအဝိုင္းေကာင္းစားဖို႔ တိုင္းျပည္ရဲ့သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္လိုသေဘာထားၿပီးသုံးျဖဳန္းခဲ့ရာ ေနာက္ဆုံးမွာ တိုင္းျပည္ ကမၻာ့အဆင္းရဲအမြဲေတဆုံး အဆင့္ထိေရာက္သြားခဲ့တယ္ မဟုတ္ပါလား။ အမွန္က တိုင္းျပည္မၿပိဳကြဲဖို႔၊ စည္းလုံးညီၫြတ္ဖို႔ဆိုတာ ျပည္တြင္းစစ္ (၆၈)နွစ္ၾကာ ကာလအတြင္း သေဘာထားကြဲေနတဲ့နိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ အခြင့္အေရးတန္းတူညီမၽွမႈမရွိဘဲ ဗိုလ္က်လႊမ္းမိုးခံရလို႔ ခုခံတိုက္ခိုက္ေနၾကရတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလုံး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးေဝဖန္တာ၊ ေတာင္းဆိုတာ၊ ကန္႔ကြက္၊ ျငင္းခုန္တာေတြလုပ္ၿပီး တရားအမၽွတဆုံး၊ အမ်ားစုအေက်နပ္ဆုံးရလဒ္တခု ေပၚထြက္လာသည္အထိ ၫွိႏႈိင္းရယူဖို႔ လိုပါသည္။ 

ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ စစ္တပ္က ဘာမွ ဝင္အာဏာျပစရာ၊ ဩဇာေပးစရာ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ဝင္ေရာက္ဦးေဆာင္မႈေပးစရာ မလိုအပ္ပါ။ စစ္တပ္ဟာ စစ္တန္းလ်ားမွာေနၿပီး ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းအျဖစ္ က်င့္ႀကံေနထိုင္ဖို႔သာလိုပါသည္။ စစ္တပ္ဟာ ႏိုင္ငံကို ျပည္ပရန္ကကာကြယ္ဖို႔ ျပည္သူလူထုမွာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြက်ေရာက္ရင္ ကူညီကယ္ဆယ္ေပးသည့္တာဝန္မ်ားယူဖို႔သာ လိုပါသည္။ ဒီလို ပုံမွန္စစ္တပ္တခု လုပ္ေဆာင္ရမယ့္လုပ္ငန္းတာဝန္ထက္ပိုၿပီး တိုင္းျပည္မွာ ႏိုင္ငံေရးအရ ဦးေဆာင္မႈအခန္းကပါဝင္ဖို႔လိုတယ္လို႔ယူဆမႈကို အာဏာမက္တဲ့ဗိုလ္ေနဝင္းက စခဲ့ၿပီး သူ႕အကြက္အတိုင္းလိုက္ကခဲ့တဲ့ဗိုလ္သန္းေ႐ႊက ဆက္တီထြင္ခဲ့တာျဖစ္ပါသည္။ အာဏာကို ထာ၀ရဆုပ္ကိုင္ထားႏိုင္ဖို႔ မေက်နပ္လို႔ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္တဲ့ျပည္သူလူထုကို သတ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္အာဏာသိမ္းေနရတဲ့ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ဖို႔၊ သူ႔ေခတ္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုၿပီးေရးဆြဲျပဌာန္းခဲ့ရာက ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ေနဝင္းက ထုတ္မေျပာခဲ့ဘဲ တစ္သက္လုံးလုပ္ခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္က အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးတြင္ဦးေဆာင္မႈအခန္းကပါဝင္ျခင္းကို ဗိုလ္သန္းေ႐ႊက ေျဗာင္ထုတ္ေျပာလာတာသာ ပိုလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ခုေတာ့ ဗမာျပည္မွာ စစ္အုပ္စု ကာလရွည္ၾကာစြာလႊမ္းမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ခံေနရမႈႏွင့္အတူ စစ္တပ္ရဲ့နိုင္ငံေရးအရ ဗိုလ္က်လႊမ္းမိုးခံရမႈမွာ ပုံမွန္ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္လာေနပါသည္။
 

ကမၻာႀကီးက ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေနပါသည္။ တရားမၽွတမႈအတြက္ ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲဝင္ၾကတဲ့ တိုက္ပြဲအရွိန္ကလည္း ေခတ္ႀကီးတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈနဲ႔အတူ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ လာေနပါသည္။ ေဖာက္ျပန္တဲ့အုပ္စိုးသူမ်ား လိမ္ညာမႈိင္းတိုက္တိုင္းယုံေနၾကတဲ့ေခတ္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ 

ဒါေၾကာင့္လည္း ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္ဟာ (၆၈)ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႔က သူတာဝန္ေပးလို႔ တိုက္ပြဲဝင္ရင္း ေသဆုံးဒဏ္ရာရခဲ့ၾကတဲ့တပ္မႈးတပ္သားေတြကို ေခၽြးသိပ္ဆုေပးတဲ့ပြဲမွာ သူအပါအဝင္ တပ္မႈးတပ္သားေတြက တိုင္းျပည္ကိုကာကြယ္ဖို႔ ဂတိသစၥာျပဳေနၾကပါတယ္လို႔ ဝင္ၿပီး မာန္တင္းေပးေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အထူးသျဖင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွာ စစ္အုပ္စုထိပ္သီးေတြနဲ႔ခ႐ိုနီေတြ တစ္ျပည္လုံးက ေျမေတြလိုက္သိမ္းၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြလုပ္၊ သယံဇာတေတြ ထုတ္ေရာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလုပ္ကာ က်ိက်ိတက္ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ေနၾကခ်ိန္မွာ ေအာက္ေျခတပ္မႈးတပ္သားေတြဟာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ မလိုအပ္ဘဲတိုက္ခိုက္ဖို႔ တာဝန္ေပးေစလႊတ္ခံၾကရရင္း အသက္ခႏၶာေပးဆပ္ေနၾကရတာရဲ့အဓိပၸာယ္မဲ့မႈကို ပိုမိုသေဘာေပါက္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္ အပါအဝင္ စစ္အုပ္စုထိပ္သီးေတြ ခ်မ္းသာသထက္ခ်မ္းသာဖို႔၊ သူတို႔ရဲ႕စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားလုံၿခဳံေအာင္ကာကြယ္ဖို႔ေရးဆြဲထားတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကာကြယ္ေရးအတြက္ ေရွ႕ဆက္ၿပီး စစ္တိုက္ခိုင္းတာခံရဦးမယ့္ အလားအလာကလည္း ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္ ဆက္တိုက္ေျပာေနတဲ့မိန္႔ခြန္းေတြအရ ျမင္သာေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီလို မလိုအပ္ဘဲစစ္တိုက္ေနၾကရတဲ့ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းကေတာ့ စစ္တပ္က စစ္တန္းလ်ားျပန္ၿပီး ပုံမွန္တပ္မေတာ္တခုရဲ့တာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအသီးသီးနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုအသီးသီးက အားလုံးလက္ခံႏိုင္တဲ့အေျဖတစ္ခုထြက္လာေအာင္ ဝိုင္းဝန္းၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာတဲ့နည္းလမ္းသာ ရွိပါလိမ့္မည္။ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္က ဗိုလ္ေနဝင္း၊ ဗိုလ္သန္းေ႐ႊတို႔ရဲ့ေခရာအတိုင္းလိုက္နင္းရင္း စစ္အုပ္စုအက်ိဳးအတြက္သာ ဆက္လက္ၿပီး ေခါင္းမာစြာ ရပ္တည္ေနမည္ဆိုပါက ျပည္တြင္းစစ္မီး ျပန္လည္ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔စြာ ေတာက္ေလာင္လာမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။
ကိုေထြး
၁ – ၃ – ၁၆
အေရးေတာ္ပုံ အတြဲ (၂) အမွတ္ (၄) မွ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment