Friday, May 20, 2016

ကြန္ျမဴနစ္တေစၦ (ျမစမ္းေအး)

0 comments
ကြန္ျမဴနစ္တေစၦ(ျမစမ္းေအး)
ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးမွာ ျပည္တြင္းေဖာက္ျပန္ေရးသမားမ်ားက နယ္ခ်ဲ႔သမားထက္သာတယ္။ ဒါဟာ ဗမာျပည္အဖို႔ သမိုင္းနဲ႔ခ်ီလာတဲ့ျဖစ္ရပ္ပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အာဏာနဲ႔တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္ေနလို႔ ျဖစ္တယ္။ အာဏာရွိမွ ႀကီးပြားမယ္၊ အာဏာပိုင္နဲ႔ပိုင္မွ အဆင္ေခ်ာမယ္ဆိုတာ ဗမာျပည္အတြက္ တက္က်မ္းျဖစ္ေနလို႔ပဲ။

သမိုင္းေၾကာင္းကို နည္းနည္းျပန္ၾကည့္ရေအာင္။
ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးစ အာရွကိုလိုနီႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း နယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ပြဲနဲ႔အတူ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ ဒီေရျမင့္လာတယ္။ ၿဗိတိသၽွနယ္ခ်ဲ႔သမားဟာ စစ္ႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္ႀကီးအၿပီးမွာ အႀကီးအက်ယ္ခ်ည့္နဲ႔သြားခဲ့ၿပီျဖစ္တယ္။ ၿဗိတိသၽွေနမဝင္အင္ပိုင္ယာခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႔ ေသခ်ာေနၿပီ။ သူ႔ရဲ႕ ကိုလိုနီခံတပ္ျဖစ္တဲ့အိႏၵိယတိုက္ငယ္နဲ႔ အီဂ်စ္၊ ပါလက္စတိုင္း လက္လြတ္ရေတာ့မယ္။ ဗမာျပည္နဲ႔ မေလး(စင္ကာပူ အပါ) ဆက္မထိန္းႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဂၤလိပ္က ပရိယာယ္ႂကြယ္တယ္။ အေပ်ာ့ဆြဲနဲ႔ ေစ့စပ္တယ္။ ျပင္သစ္တို႔ ဒတ္ခ္်တို႔နဲ႔ မတူဘူး။

ျပင္သစ္နဲ႔ ဒတ္ခ္်တို႔က စစ္ႀကီးအတြင္း နာဇီဂ်ာမနီလက္ေအာက္က်ေရာက္သြားသျဖင့္ အထိနာသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ရဲ့ကိုလိုနီႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္တဲ့ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားသုံးႏိုင္ငံ(ျပင္သစ္)နဲ႔ အင္ဒိုနီးရွား(ဒတ္ခ္်)တို႔က လြတ္လပ္ေရးကိုတိုက္ယူတယ္။ ျပင္သစ္နဲ႔ဒတ္ခ္်တို႔က သူတို႔ရဲ့ကိုလိုနီေဟာင္းကို ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းဖို႔အားမရွိေတာ့ဘူ။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔က အဂၤလိပ္ေလာက္ ပရိယာယ္မႂကြယ္ဘူး။ ျပင္သစ္က ဒိုင္ဘင္ဖူးတိုက္ပြဲမွာ(၁၉၅၄)႐ႈံးတယ္။ ျပင္သစ္ေနရာ ဝင္လာတဲ့အေမရိကန္ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲမွာ႐ႈံးတယ္(၁၉၇၅)။ အင္ဒိုနီးရွားမွာ ဒတ္ခ္်အစား အေမရိကန္ ဝင္လာတယ္။ အေမရိကန္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားတဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ဆူဟာတို အာဏာသိမ္းတယ္ (၁၉၆၅)။ ကြန္ျမဴ နစ္ေတြ ေထာင္ခ်ီအသတ္ခံရတယ္။

ေျပာခ်င္တာက အဂၤလိပ္က ပရိယာယ္ႂကြယ္တယ္။ သူ႔အက်ကို သိတယ္။ လက္လြတ္သြားတဲ့နိုင္ငံေတြကို ၿဗိတိသၽွဓနသဟာယနိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ သူ႕ဩဇာနယ္ပယ္ေအာက္မွာ စုစည္းထားတယ္။ အဲဒီလို စုစည္းထားႏိုင္ဖို႔ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားမွာ လက္ေဝခံလူတန္းစားတရပ္ကို ေမြးတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေသာ္လည္း စီးပြားေရးအရ နယ္ခ်ဲ႔အက်ိဳးစီးပြားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေပးဖို႔ျဖစ္တယ္။

ေနရာဝင္ယူလာတဲ့ အေမရိကန္ကိုလည္း လြယ္လြယ္နဲ႔ဖယ္ေပးတာ မဟုတ္ဘူး။ စူးအက္တူးေျမာင္း အေရးအခင္း(၁၉၅၆) ေပါင္စတာလင္ေငြေၾကးစနစ္ ၿပဳိပ်က္မႈ(၁၉၇၁)တို႔ေနာက္ပိုင္းမွ အေမရိကန္ရဲ႕ လက္ေထာက္ဗိုလ္ကေလးအျဖစ္ လက္ခံတာျဖစ္တယ္။ ဂုဏ္သေရရွိၿဗိတိသၽွႏိုင္ငံေရးသမား လူႀကီးလူေကာင္းမ်ားက ဘယ္ေတာ့မွ႐ႈံးတယ္လို႔ မေျပာဘူး၊ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ခြာစစ္ဆင္တယ္ ေအာင္ျမင္စြာဆုတ္ခြာတယ္လို႔ပဲေျပာပါတယ္။

အဂၤလိပ္ေနရာဝင္လာတဲ့အေမရိကန္က ဆူပါပါဝါအသစ္၊ မင္းပ်ိဳမင္းလြင္၊ အႏုျမဴလက္နက္ပိုင္ရွင္ ျဖစ္တယ္။ မာရွယ္စီမံကိန္း၊ ေနတိုးေခါင္သူႀကီး၊ ကြန္ျမဴနစ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးေပၚလစီတို႔နဲ႔ စစ္ေအးေခတ္ကိုပုံေဖာ္တယ္။ ကိုရီးယားစစ္ပြဲ၊ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲတို႔နဲ႔ၾကမ္းရမ္းတယ္။ ကမၻာ့ပုလိပ္ႀကီး လုပ္တယ္။ ဗီယက္နမ္စစ္မွာ အ႐ႈံးႀကီး႐ႈံးတဲ့အခါ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးမွားခဲ့ၿပီလို႔ေအာ္တယ္။ ေျပာခ်င္တာက အေမရိကန္က ၾကမ္းတယ္ရမ္းတယ္၊ အျပဳတ္တိုက္ဖို႔ ႀကိဳးစားတယ္။ မေအာင္ျမင္ဘူး။ သူက ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ စစ္အာဏာရွင္ေတြကို ေမြးတယ္။ စစ္ေအးေခတ္မွာ တကမၻာလုံး စီအိုင္ေအေက်ာေထာက္ေနာက္ခံနဲ႔ စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းတာေတြ တၿခိမ္းၿခိမ္းပဲ။ ပတ္ခ်ဳံဟီး (ေတာင္ကိုရီးယား) ငိုဒင္ဇင္(ေတာင္ဗီယက္နမ္) လုံႏိုး(ကမ္ေဘာဒီးယား) ဆူဟာတို(အင္ဒိုနီးရွား) မာကိုစ့္(ဖီလစ္ပိုင္) ကစ္တီကာခၽြန္(ထိုင္း) ေနဝင္း(ဗမာျပည္)စသည္။

ဗမာျပည္ကိုၾကည့္ရေအာင္။
အုပ္စိုးသူအဆက္ဆက္ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ရာမွာ အဂၤလိပ္ရဲ့ပရိယာယ္ဆင္တဲ့နည္းေကာ၊ အေမရိကန္ရဲ့အျပဳတ္တိုက္တဲ့နည္းပါ သုံးတယ္။ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီအစိုးရေကာ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ေကာ လူထုနည္းနဲ႔အာဏာရလာတာမဟုတ္တဲ့ ဘယ္အာဏာရွင္အစိုးရပဲျဖစ္ျဖစ္ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရး ျပည္သူဆန္႔က်င္ေရးမလုပ္ရင္ သူတို႔ အာဏာမၿမဲႏိုင္လို႔ပဲျဖစ္တယ္။

အဂၤလိပ္က ဗမာျပည္ကို လြတ္လပ္ေရးေပးရေတာ့မယ့္အခါ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးသမားျဖစ္မယ့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကိုေ႐ြးတယ္ေမြးတယ္ ခ်ီးေျမႇာက္တယ္။
ဖဆပလ-ကြန္ျမဴနစ္ညီၫြတ္ေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ၿပီး လုံး၀လြတ္လပ္ေရးကို အၾကည္အသာနဲ႔မရရင္ ခ်ဖို႔အထိျပင္ဆင္လာတဲ့အခါ ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းလုပ္ႀကံခံရတယ္။ ႏိုင္ငံေရးစန္းမရွိေတာ့တဲ့ အလိုေတာ္ရိ လက္ယာႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ားနဲ႔လည္းမျဖစ္၊ ဂဠဳန္ဦးေစာလို လူသတ္သမားဆိုရင္ ပိုဆိုးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္၊ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႔ဟာ လစ္ဘရယ္အက်ဆုံးလို႔ယူဆရတဲ့ ဖဆပလဒုဥကၠဌသခင္ႏုလက္ထဲ အာဏာအပ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဖဆပလထဲမွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိုလည္း ထုတ္ပယ္ထားၿပီးၿပီ၊ ဆိုရွယ္လစ္ေတြကလည္း ကြန္ျမဴနစ္ဆိုရင္ သူျဖဴရင္ကိုယ္မဲ၊ အာဏာရမက္ကလည္းႀကီးတယ္။ အလိုေတာ္ရိေတြကလည္း အာဏာအဝန္းအဝိုင္းထဲ ျပန္ပါလာႏိုင္ၿပီျဖစ္တယ္။

ဗမာျပည္မွာ အရင္းရွင္စနစ္ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ တျခားအာရွႏိုင္ငံမ်ားထက္ ေနာက္က်တယ္။ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ေျမရွင္နဲ႔ ကုန္သည္ပြဲစားပဲမ်ားတယ္။ လယ္သမားကအမ်ားစု၊ အလုပ္သမားက ျပန္က်နဲ႔ အလုပ္ၾကမ္းသမားက မ်ားတယ္။ အမ်ိဳးသားအရင္းရွင္ဆိုတာကလည္း ေတာ္ေတာ္ကိုခ်ည့္နဲ႔ပါတယ္။ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ကစလို႔ ယခုေခတ္အထိ အေျခခံအားျဖင့္မေျပာင္းလဲေသးဘူး။ စစ္ခ႐ိုနီဆိုတဲ့ ေခတ္ပ်က္သူေဌးက ဒီေခတ္မွာမွေပၚတာပါ။ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္အာဏာနဲ႔ ကိုယ္က်ိဳးရွာႀကီးပြားလာသူေတြျဖစ္တယ္။

ဖဆပလ၊ မဆလ၊ န၀တ-နအဖ၊ ယခုစစ္တပိုင္းအစိုးရ ေခတ္အဆက္ဆက္ အာဏာနဲ႔ႀကီးပြားတဲ့ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ဓနရွင္ေတြ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ေတြေပၚခဲ့ပါတယ္။ အာဏာမဲ့သြားရင္ အထည္ႀကီးပ်က္ေတြ ျဖစ္သြားတာပဲ။ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ဓနရွင္လူတန္းစားဟာ အစိုးရေျပာင္းရင္ မ်ိဳးဆက္ေျပာင္းသြားတတ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အာဏာရမက္ပိုႀကီးပါတယ္၊ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ဓနရွင္လူတန္းစားရဲ႕ ပင္ကိုယ္လကၡဏာကိုယ္၌က နယ္ခ်ဲ႔ကိုမွီခိုရတယ္၊ ပေဒသရာဇ္ကို ထိန္းသိမ္းရတယ္၊ ဒါမွ ႀကီးထြားနိုင္မယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူတို႔ဟာ ဗီဇကိုယ္၌က ျပည္သူဆန္႔က်င္ေရး ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးရွိသူေတြျဖစ္တယ္။

ဗ်ဴ႐ိုကရက္ဓနရွင္ေတြအာဏာၿမဲေနသမၽွ တိုင္းျပည္ဟာ ဆင္းရဲတြင္းက တက္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတဲ့စက္မႈႏိုင္ငံ ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ အက်ပ္အတည္းေတြ႔ေလ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရး ျပည္သူဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ေလျဖစ္မွာ တရားတခုလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဗမာဗ်ဴ႐ိုကရက္ေတြက ပေဒသရာဇ္အစြဲပိုႀကီးပါတယ္။ ယခုအထိ ေ႐ႊတြင္းေငြတြင္းပတၱျမားတြင္းနဲ႔ ပယင္းဒုတၳာ ရတနာဆင္ျဖဴ ပိုင္စိုးေတာ္မူေသာဆိုၿပီး ဘဝင္ျမင့္ေနၾကတုန္းပဲ။ သယံဇာတထုတ္ေရာင္းတာနဲ႔ အခြန္ေကာက္စားတာပဲလုပ္တတ္တယ္။ သူတို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္သက္ဆိုးရွည္တာ ျဖစ္သလို၊ ျပည္တြင္းစစ္တိုက္ၿပီး စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္အာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေအာင္လုပ္ေနသူေတြျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးသမားလည္း ေပါတယ္။ အေခ်ာင္သမားလည္း ေပါတယ္။

၇၀ စုႏွစ္လယ္ပိုင္းေလာက္ကစလို႔ စစ္ေအးေခတ္ ဒုတိယပိုင္းလို႔သတ္မွတ္ႏိုင္တယ္။ တင္းမာမႈ ေလ်ာ့ပါးေရးကာလလို႔ေခၚၾကတယ္။ အေမရိကန္ ေ႐ႊေခတ္ကုန္ၿပီ။ အက်ဘက္ေရာက္ၿပီ။ စီးပြားေရးကပ္ေတြ ႀကဳံလာရၿပီ(၁၉၇၃ ေရနံကပ္) (၁၉၈၃ ေငြေၾကးကပ္) စသည္ စသည္။ စစ္ေအးေခတ္ကုန္ဆုံး၊ သတင္းနည္းပညာႏွင့္ ကမၻာမႈေခတ္၊ ယခုေနာက္ဆုံး ေငြေၾကးကပ္၊ ဥေရာပပါဆြဲေခၚသြားၿပီ အက်ယ္မေျပာေတာ့ဘူး။

ဒီမိုကေရစီဖခင္ႀကီးျဖစ္တဲ့အေမရိကန္က ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးကို ဒီမိုကေရစီနဲ႔လူ႔အခြင့္အေရးဆိုတဲ့ လစ္ဘရယ္သေဘာတရားအားျဖင့္ပဲ ေျပာေတာ့တယ္။ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ ဝိုင္းပတ္ပိတ္ဆို႔ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဆိုတာ မလုပ္ေတာ့ဘူး။ လုပ္လို႔လည္းမရဘူး။

ဗမာျပည္ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္မ်ားကေတာ့ သူတို႔အာဏာၿမဲေရးအတြက္ စစ္ေအးေခတ္အေတြးအေခၚနဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးကို လုပ္တုန္းပဲ။ အေခ်ာင္သမားေတြကလည္း ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးကို တက္က်မ္းအမွတ္နဲ႔ က်င့္သုံးတုန္းပဲ။

ဒါေပမဲ့ ေခတ္က မင္းေလာင္းေမၽွာ္တဲ့ေခတ္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဗမာျပည္သူလူထုႀကီးဟာ အမွီအခိုကင္းစြာ မားမားမတ္မတ္ထရပ္ရင္း ဗမာျပည္သစ္ကို ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးၾကပါလိမ့္မယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရး တေစၧအေျခာက္ခံေနရတဲ့ ျပည္တြင္းျဖစ္ေဖာက္ျပန္ေရးသမားမ်ား မုခ်က်ဆုံးရပါလိမ့္မယ္။
အေရးေတာ္ပုံဂ်ာနယ္ အတြဲ(၂) အမွတ္(၃)မွ ေဆာင္းပါး
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝဘ္ဆုိဒ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment