Monday, July 6, 2015

၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲမွာ ႏုိင္ငံနဲ႔ျပည္သူ ေအာင္လံထူႏုိင္ပါ့မလား (တူေမာင္ညိဳ)

0 comments
၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲမွာ ႏုိင္ငံနဲ႔ျပည္သူ ေအာင္လံထူႏုိင္ပါ့မလား (တူေမာင္ညိဳ)
(၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၃ ရက္ )

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမယ့္ အမတ္ေလာင္းမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အမတ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မယ့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီရဲ့ အေျခခံမူနဲ႔သေဘာထားကုိ ၾကားရပါတယ္။  သိပ္ေကာင္းမြန္တဲ့ အေျခခံမူနဲ႔သေဘာထားလုိ႔ျမင္ပါတယ္။

            တုိင္းျပည္္နဲ႔လူထုက “လူ႔စည္းနဲ႔သူခုိးစည္း” ရွင္းရွင္းျပတ္ျပတ္ျမင္ႏုိင္ၿပီး ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ႏုိင္မယ့္နည္းလမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္းရဲမြဲေတလွတဲ့တုိင္းျပည္ထဲမွာ ဘယ္သူေတြဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ဘယ္လိုခ်မ္းသာႂကြယ္ဝလာၾကတယ္ဆိုတာ ျပည္သူေတြက ေကာင္းေကာင္း သိပါတယ္။ သမာအာဇီဝလား၊ မသမာအာဇီဝလားဆုိတာ ခြဲခြဲျခားျခားသိၾကပါတယ္။ အာဏာဆုပ္ကုိင္ထားသူေတြက အာဏာနဲ႔ခ်မ္းသာမႈ ရွာခဲ့ၾကသလို ေငြေၾကးရွိသူေတြကလည္း အာဏာရွိသူေတြနဲ႔အျပန္အလွန္ေပါင္းဖက္ၾကၿပီး သူတုိ႔ဥစၥာဓနကို တုိးပြားေအာင္၊ တုိးလာသမွ်ကို ခုိင္မာေအာင္ ႀကံစီၾကတယ္။ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာဖို႔၊ ငေတခ်မ္းသာဖို႔ပဲ။ ငေတအာဏာၿမဲဖို႔သာအဓိက။

            အာဏာကုိင္ထားသူေတြက ေငြေၾကးရွိသူေတြအတြက္  ဂြင္ေတြဖန္တီးေပးမယ္။ ေငြရွိတဲ့သူေတြက အာဏာရွိတဲ့သူေတြကို ေငြနဲ႔ျပန္ဝယ္တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ခရိုနီလက္သစ္ေတြဟာ မႀကံဳဖူးမၾကားဖူးတဲ့ ပမာဏေတြနဲ႔ ႀကီးထြားလာတယ္။ အာဏာရွိစစ္ဗိုလ္ထိပ္သီးေတြရဲ့ သားသမီးေတြလည္း သူေ႒းသူႂကြယ္ေတြျဖစ္လာၾကတယ္။ ကုမၸဏီေတြေထာင္လာၾကတယ္။ တုိင္းျပည္ရဲ့အသက္ေသြးေၾကာစီးပြားေရး  လုပ္ငန္းမွန္သမွ် အုပ္စီးဝါးမ်ိဳထားၾကတယ္။ သူတုိ႔ခ်ည္းအုပ္စီးထားတာေတြရွိသလို သူတုိ႔နဲ႔အၿမွီးစားဖက္ေခါင္းစားဖက္ ခရိုနီေတြနဲ႔ဖက္စပ္ ပုိင္တာေတြလည္းရွိပါတယ္။

 ဒီေတာ့ “ပြင့္လန္းလာတယ္” ဆုိတဲ့ “စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ဒီမုိကေရစီေခတ္” မွာ အာဏာရစစ္ဗ်ဴရိုရက္လူတန္းစားနဲ႔ စစ္ခရိုနီ တစ္သုိက္ဟာ  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားရံုတင္မက ပံုႏွိပ္နဲ႔ ရုပ္သံမီဒီယာလုပ္ငန္းေတြကိုပါ တဆင့္တိုးခ်ဳဳပ္ကုိင္ လာခဲ့ၾကတယ္။ ဒါ့အျပင္ သူတုိ႔လက္တံေတြကို ႏုိင္ငံေရးေလာကထဲပါ ျဖန္႔က်က္လာၿပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကို ေဘာလံုးအသင္းေထာင္သလို လုပ္လာခဲ့ၾကတယ္။ ဒီလိုနဲ႔စပြန္ဆာႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ စပြန္ဆာႏုိင္ငံေရးသမားေတြ၊ စပြန္ဆာအမတ္ေတြေပၚေပါက္လာတယ္။ စပြန္ဆာပါတီေတြ၊ စပြန္ဆာႏုိင္ငံေရးသမားေတြ၊ စပြန္ဆာအမတ္ေတြကို ၂ဝ၁၅  ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ၿပိဳင္ေစမွာပဲျဖစ္တယ္။

၂ဝ၁၅ ဇြန္ ၃ဝ ရက္ေန႔အထိ မွတ္ပံုတင္ၿပီးတဲ့ႏုိင္ငံေရးပါတီေပါင္း ၈၁ ပါတီရွိပါတယ္။ ဒီကေန႔ကာလ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ထူေထာင္တာမွာ ဝါဒေတြ၊ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြ၊ အယူအဆေတြထက္ စပြန္ဆာေကာင္းေကာင္းရဖုိ႔သာ အဓိကျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေလာက္ေပါမ်ားေနတဲ့ပါတီေတြဟာ ဒီခ်ဳပ္ကိုဝန္းရံဖို႔၊ ဒီခ်ဳပ္နဲ႔မဟာမိတ္ဖြဲ႔ဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ညွပ္ပူးညွပ္ပိတ္လုပ္ဖို႔ပါ။ ဖ်က္ျမင္းလုပ္ဖို႔ပါ။  ျပည္သူေတြ ေဝဝါးေစဖုိ႔၊ မဲေတြျပားေစဖို႔ပါ။ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ လူမ်ိဳးေရးခုတုံးလုပ္ဖုိ႔၊ မိႈင္းတိုက္ေသြးခြဲဖို႔ စတဲ့ ေအာက္လမ္းနည္းမ်ိဳးစံုက သူတုိ႔ရဲ့မုိက္ေဖာ္ဆိုးဖက္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ မတည္ၿငိမ္မႈေတြဖန္တီးဖို႔ဟာ သူတုိ႔ရဲ့အဓိကတာဝန္ပါ။

ဒီလိုအေျခအေနေတြေအာက္မွာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီက အမတ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မယ့္ အေျခခံမူနဲ႔သေဘာထားက လူနဲ႔သူခုိးကို ထင္ရွားေအာင္ စည္းသားေပးလုိက္သလိုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သိပ္ေကာင္းပါတယ္လုိ႔ေျပာတာပါ။

ဒါေပမယ့္ လူ႔စည္း/သူခုိးစည္းျပတ္သားရံုနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေမွ်ာ္မွန္းထားသလုိအႏုိင္ရဖုိ႔မလြယ္ေသးပါဘူး။ ျဖတ္သန္းရမယ့္ ေရွ႕ခရီးမွာ အခက္အခဲေတြ၊ ေကာက္က်စ္ညစ္ပတ္မႈမ်ိဳးစံုက ေရွ႔မွာႀကိဳဆိုေစာင့္ဆုိင္းေနပါတယ္။ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ဘယ္ေန႔ျဖစ္မလဲ၊ တကယ္ျဖစ္လာမွာလား၊ စတဲ့ မေရရာမေသခ်ာမႈေတြ ျပည့္ႏွက္ေနပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူေတြ မဲေပးႏုိင္ရံုတစ္ခုထဲနဲ႔ အႏုိင္ မရႏုိင္ပါဘူး။ ဒီအတြက္ သာဓကကို ရွည္ရွည္ေဝးေဝး မျပေတာ့ပါဘူး၊ ထင္ရွားတဲ့သာဓက ႏွစ္ခု ျပပါ့မယ္။

၁။  “၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္” ကိုၾကည့္ပါ။
 ျပည္သူေတြက “စုနဲ႔ခေမာက္”ကို တခဲနက္မဲေပးခဲ့တာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒီခ်ဳပ္ အစုိးရမဖြဲ႔ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။

၂။  “ပုဒ္မ ၄၃၆” ျပင္ဆင္ေရး လက္မွတ္ငါးသန္းနီးပါးကိစၥကိုၾကည့္ပါ။
 “ျပည္သူ႔အသံ လႊတ္ေတာ္အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵ လႊတ္ေတာ္ဆႏၵ၊ ျပည္သူတုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ လႊတ္ေတာ္ကေဖာ္ေဆာင္ရြက္” လို႔ ဆုိေပမယ့္  လႊတ္ေတာ္ အသိအမွတ္မျပဳပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို မျပင္ဆင္ဘဲ မူလျပ႒ာန္းခ်က္အတိုင္းထားဖုိ႔ ဇြန္လ ၂၅ ရက္မွာ လႊတ္ေတာ္ႀကီးက စိမ္းစိမ္းကားကား ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္မဟုတ္ပါလား။ စစ္သားအမတ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တညီတညာထဲ မဲေပးၾကရံု မွ်မက အူျမဴးဂ်ိဳႂကြၿပီး လက္ခုပ္လက္ဝါးတီးခဲ့ၾကတယ္ မဟုတ္ပါလား။

ျပည္သူ႔ဆႏၵကို လႊတ္ေတာ္ကလည္း အသိအမွတ္မျပဳသလုိ၊ စစ္တပ္ကလည္းအေရးမထားဘူးဆိုတာ သိပ္ထင္ရွားပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္  ျပည္သူေတြေအာင္ႏုိင္ဖုိ႔၊ ႏုိင္ငံေအာင္ႏုိင္ဖို႔ဆိုတာ “၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒ”ေဘာင္ထဲမွာ ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ ယူဆပါတယ္။ “၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒ”ဆုိတာ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို စစ္အုပ္စုနဲ႔စစ္တပ္က ထာဝစဥ္ဗိုလ္က်အႏုိင္ယူထားတဲ့ဥပေဒ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကုိ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ မွာ အထင္အရွားသက္ေသျပခဲ့ၿပီလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အခုအခါမွာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ေျဗာင္အက်ဆံုးညစ္ပတ္မႈနဲ႔မသမာမႈျဖစ္တဲ့ “အေျခခံ မဲစာရင္း မွားယြင္းမႈ” ဆုိတဲ့ကိစၥပဲျဖစ္ပါတယ္။ တမင္တကာလုပ္ႀကံထားတဲ့၊ ေကာက္က်စ္ဖန္တီးထားတဲ့မွားယြင္းမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အေျခခံ မဲစာရင္းပဲ ရွိပါေသးတယ္။ အမွားရဲ့ပမာဏဟာ အနည္းဆံုး ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန အမ်ားဆံုး ၈ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းထိရွိတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ေမြးေန႔ သကၠရာဇ္ေတြထပ္ေနတာ၊ ကြယ္လြန္သူေတြ မဲစာရင္းထဲပါေနတာ၊ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဝင္ေတြ မဲစာရင္းထဲမပါတာ စသျဖင့္ နည္းစံုလမ္းစုံနဲ႔ညစ္ပတ္ ထားတဲဲ့ မွားယြင္းမႈေတြ တသီတတန္းႀကီးျဖစ္ေနပါတယ္။ ေတာင္ကိုးရီးယားႏုိင္ငံမွာ မားစ္ေရာဂါျဖစ္ပြားေနတာကို စုိးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနၾကရ သလို၊ က်ေနာ္တုိ႔တုိင္းျပည္မွာေတာ့ အေျခခံမဲစာရင္း တမင္လုပ္ႀကံမွားယြင္းမႈကပ္ေရာဂါဆုိးႀကီး  ႏုိင္ငံနဲ႔အဝွမ္း ေပၚေပါက္ျဖစ္ပြားေနပါတယ္။ ေျပာထားသလုိသာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျဖစ္မယ္ဆုိရင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပဖို႔ ၾကားမွာ ၄ လ ခန္႔သာ လို ပါေတာ့တယ္။

တမင္လုပ္ႀကံမွားယြင္းထားမႈႀကီးကို အခ်ိန္မီ ၿပီးစီးေအာင္ဘယ္လို ျပင္ဆင္ၾကမလဲ။ မဲေပးခြင့္ရွိသူတုိင္း၊ အသက္၁၈ ျပည့္ၿပီးသူတုိင္း မဲေပးႏုိင္ခြင့္ ရရွိပါ့မလား။

ဒါ့အျပင္ ေနာက္ထပ္ အကြက္ခ် ဇယားရႈပ္ဖို႔ ဖန္တီးလာခ်က္တစ္ခုက၊ “ပုဒ္မ ၅၉(ဃ)” အတြက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲကို ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ တေပါင္းထဲတၿပိဳင္ထဲလုပ္ဖုိ႔ဆိုတဲ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဗိုလ္ေရႊမန္း လွမ္းလိုက္တဲ့ေျခလွမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေျခလွမ္းက ေရြးေကာက္္ပြဲမွာ လူထုက ပါတီတစ္ခုထဲကို အာရံုစုစည္းေနမွာကို အႀကံယုတ္နဲ႔ တမင္ရႈပ္ေထြးေအာင္လုပ္လုိက္တဲ့သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ဆႏၵခံယူပြဲကို သီးသန္႔လုပ္သင့္တာပါ။ အခုေတာ့ မဲေပးတာကို ဆႏၵခံယူပြဲတြဲလုပ္မယ္ဆုိေတာ့ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ေဝဝါးရႈပ္ေထြးမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ဳခ်ာရူပါနဲ႔လုိက္ဖက္တဲ့ ဗ်ဴဟာယုတ္/ဗ်ဴဟာစုတ္ေတြကိုခ်ေနတာေတာ့ မေကာင္းပါဘူး။

“၂ဝဝ၈အေျခခံဥပေဒ”မျပင္ဆင္ဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္မယ္ဆုိရင္ အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္ခ်င္လြတ္လပ္မယ္ တရားမွ်တမႈေတာ့ရွိမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ေျပာထားဖူးတဲ့စကားရွိပါတယ္။ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိတာ “ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ၊ ပုဒ္မ ၄၃၆”  တို႔ကို ေနၿမဲအတိုင္းရွိတဲ့အေနအထားေအာက္မွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ကာခ်ဳပ္ကလည္း စစ္တပ္ထဲမွာ စစ္ဗိုလ္စစ္သားေတြ ဘယ္ပါတီကိုမဲထည့္ရမယ္ဆိုတာ ႀကိဳတင္အမိန္႔ေပးၿပီးသားျဖစ္မွာပါ။ အထူးသျဖင့္ဗိုလ္မွဴးအဆင့္နဲ႔ အထက္ေတြေပါ့။

ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္လိုပဲအႏုိင္ရပါေစ၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ သပိတ္ဝင္အိတ္ဝင္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ စစ္တပ္က  ထာဝစဥ္ အႏုိင္ ယူထားၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း (၄၉၈ ေနရာ) ကို ႏုိင္ငံေရးပါတီ (၈၁) ပါတီက ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရမွာပါ။

ဒါေၾကာင့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ  ဒီခ်ဳပ္ပါတီက ဇကာတင္ၿပီးေရြးသန္႔ထားတဲ့ အမတ္ေလာင္းလူပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ သူခုိးေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရေတာ့မွာပါ။ ဒါ့အျပင္ကာခ်ဳပ္ကလည္း စစ္တပ္ထဲမွာ စစ္ဗိုလ္စစ္သားေတြ ဘယ္ပါတီပဲ မဲထည့္ရမယ္လုိ႔ ႀကိဳတင္အမိန္႔ေပးၿပီးသား ျဖစ္မွာပါ။ အထူးသျဖင့္ဗုိလ္မွဴးအဆင့္နဲ႔ အထက္အဆင့္ေတြကေတာ့ ဘယ္ပါတီမဲေပးရမယ္ဆုိတဲ့ အမိန္႔ရၿပီးသားျဖစ္ေနေလာက္ပါၿပီ။

အႏူးအညြတ္ေတာင္းပန္ျခင္တာကေတာ့ (ခံေနရတဲ့) အေတြ႔အႀကံဳေတြလည္းမ်ားလွပါၿပီ။ ျပည္သူလူထုႀကံဳေတြ႔ခံစားေနရတဲ့ နာက်င္မႈေတြကလည္း ခါးသီးလွပါၿပီ။ ၁၉၉ဝ မွာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္တယ္၊ ျပည္သူေတြက တခဲနက္မဲေပးခဲ့ၾကတယ္။ အစိုးရမဖြဲ႔ႏုိင္ခဲ့ဘူး။ ၂ဝ၁၂ မွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္တယ္၊ ျပည္သူေတြက တခဲနက္မဲေပးျပန္ပါတယ္။ “အေျခခံဥပေဒ”လည္း မျပင္ႏုိင္၊ “ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္မသိ” ၊ “တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး”ဆုိတာက ဗလာနတၱိ၊ “ပုဒ္မ၄၃၆” ျပင္ဆင္ေရး လက္မွတ္ငါးသန္းကလည္း အေဟာသိကံ ျဖစ္ခဲ့ရၿပီ။ ဒီေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္တမ္း ကစားသလို၊ ဆႏၵခံယူပြဲလုပ္တမ္း ကစားသလုိမ်ိဳးေတာ့ ဆက္မျဖစ္ေစခ်င္ေတာ့ပါဘူး။

အကယ္၍  ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီက မဲရလဒ္ပမာဏတစံုတရာနဲ႔ အႏုိင္ရခဲ့ရင္လည္း  “၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒ” တည္ၿမဲ ေနသမွ် စစ္တပ္၊ ႀကံ့ဖြ႔ံပါတီနဲ႔မဟာမိတ္မ်ားက  ဒီခ်ဳပ္ကို လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ထိန္းေက်ာင္း ထားႏုိင္အံုးမွာလို႔ပဲျမင္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီရဲ့တုိင္းျပည္နဲ႔လူထုအတြက္အက်ိဳးရွိမယ့္အဆိုေတြဟာ ကန္႔ကြက္မႈမ်ိဳးစံုနဲ႔ ရင္ဆုိင္ၿမဲရင္ဆုိင္ေနရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒ မဖ်က္သိမ္းႏုိင္သမွ် ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာအႏုိင္ရေနလည္း အႏုိင္ရသူဟာ ထာဝစဥ္တစ္ဖက္သတ္ ရႈံးၿမဲ ရႈံးေနပါလိမ့္မယ္။ သူခုိးေတြဘက္မွာ သူခုိးေတြကို ဘက္စံုအကာအကြယ္ေပးထားတဲ့ “ဥပေဒ”ေတြအခုိင္အခံ့ရွိေနတယ္၊ သူခိုးေတြဟာ မိတ္ကပ္ေကာင္းေကာင္း လိမ္းႏုိင္တယ္၊ မိတ္ကပ္စားတယ္၊ သူခိုးေတြကို ျပည္တြင္းျပည္ပ မိတ္ကပ္ဆရာေတြက သူမတူေအာင္ လိမ္းျခယ္ ပံုသြင္းေပးႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ကိုလည္း သတိထားပါ။ အေျခခံဥပေဒမရွိတာထက္စာရင္ ရွိတာကပုိေကာင္းတယ္၊ ေရမရွိတာထက္ ေရတစ္ဝက္ရွိတာက ပုိေကာင္းတယ္ဆုိတဲ့ ေလာဂ်စ္နဲ႔ ဒီေထာင္ေခ်ာက္ထဲေရာက္ခဲ့/တုိးဝင္ခဲ့ၾကတာပဲ။ အဝင္ရွိရင္ အထြက္ရွိပါတယ္။ ထြက္ေပါက္မရွိရင္ ေဖာက္ထြက္ၾကရမွာေပါ့။ ဆရာဦးဝင္းတင္ရဲ့ အေရးေတာ္ပံုစိတ္ဓါတ္ ကုိင္စြဲႏုိင္ၾကပါေစ။


0 comments:

Post a Comment