Tuesday, February 21, 2017

ဆံပင္ၫွပ္ျခင္း(မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ)

0 comments
(ဆံပင္ၫွပ္ျခင္း)
ဒီေန႔ လင္းၾကက္မတြန္မီကတည္းက အလုပ္သြားဖို႔အိမ္မွထြက္ရၿပီး ႏြားရိုင္းသြင္းခ်ိန္လြန္မွ အိမ္ျပန္ေရာက္ပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ မိတ္ဆက္သင္တန္း ေပးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကုမၸဏီဘက္မွဆိုင္ရာလူေတြသာ အလွည့္ေျပာင္းသြားၾကေသာည္လည္း က်ေနာ္ အထိုင္စကားျပန္ ဘာသာျပန္အျဖစ္ အသံုးေတာ္ခံရပါသည္။ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္မဟုတ္ေသာ္လည္း အစစအရာရာ အဆင္ေျပသည္ဟု ဆိုရပါမည္။
အလုပ္သမားသစ္အားလံုး ဗမာစကားတတ္ၾကသည့္အတြက္ က်ေနာ္ အသက္ရႉေခ်ာင္ပါသည္။ အားအကုန္ အသံအကုန္ ေလ်ာ့ပါသည္။ ဗမာလို မဆိုစေလာက္ေလးတတ္ၿပီး ပိုးကရင္စကားကိုထံုးလိုေမႊ ေရလိုေႏွာက္သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားတေယာက္အတြက္ ဗမာ-ကရင္ ၂ ဘာသာတတ္လူတေယာက္ႏွင့္ ေဘးတိုက္ ေနရာခ်ေပးႏိုင္သျဖင့္လည္း Three Ways Interpretation အတြက္ အခ်ိန္ သိတ္မဖင့္ဘဲ ကိစၥအၿပီးေျမာက္ျမန္ခဲ့ပါသည္။
စာတလံုးမွမတတ္ေသာ္လည္း စကားအထအန ေကာက္သည့္ပုဂၢိဳလ္ကိုလည္း ေၾကလည္ေအာင္ ျဖည္ျပ ဖ်ဥ္ျပခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ မိမိဇနီး၏ အမည္ရင္းမသိသူအားလည္း သင္တန္းခ်ိန္တြင္းျဖစ္ေသာ္လည္း သူ႔ဇနီးအား ခ်က္ျခင္းဖုန္းဆက္ၿပီး ေမးျမန္းခြင့္ရသျဖင့္ ုနွစ္ေပါင္း နွစ္ဆယ္ေက်ာ္ေပါင္းသင္းလာခဲ့သည့္ မိမိဇနီး၏နံမည္ရင္းကိုလည္းေကာင္း အဂၤလိပ္လို မည္သို႔စာလံုးေပါင္းရသည္ကိုလည္းေကာင္း သူ သိခြင့္ရသြားပါသည္။ တိုက္တိုက္တြန္းတြန္းႏွင့္ အလြတ္က်က္ခိုင္းသျဖင့္ ထိုခင္ပြန္းသည္လည္း သူ႔ဇနီး၏အမည္အဂၤလိပ္လိုစာလံုးေပါင္းကို အေသမွတ္မိသြားပါသည္။

လက္ထဲတြင္ အိုင္ဖုန္း ၇ ကိုင္ထားေသာ္လည္း ကိုယ့္ဖုန္းနံပတ္လည္း မသိ၊ မည္သို႔ရွာရမွန္းလည္းမသိသူတေယာက္အား အျခားသူတေယာက္၏ဖုန္းကိုေခၚခိုင္းၿပီး ထိုသူ႔ထံတဆင့္ျပန္ေမးကာ သူ႔ဖုန္းနံပတ္အားရွာေပးလိုက္ႏိုင္သျဖင့္ သူလည္း သက္မခ်ႏိုင္သြားပါသည္။ ထမင္းစားခန နားခ်ိန္တြင္ ထိုသူက ဒါ ငါ့ဖုန္းနံပတ္ဟု လူတိုင္းအား လိုက္ေပးေနျပေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္မွာ စိတ္ၾကည္ႏူးစရာေကာင္း၀လို စိတ္မေကာင္းစရာလည္းျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ့္အိမ္လိပ္စာမသိသူ ၂ ေယာက္အားလည္း အမွတ္ရလြယ္နည္းေလးမ်ား ျပေပးလိုက္သျဖင့္ အဆင္ေျပသြားပါသည္။

ဘဲဂေလာ္ (မဲလ)ဒုကၡသည္စခန္းမွ ေရာက္လာသူအမ်ားစုေနထိုင္ၾကသည့္ အပါ့တ္မင္န္႔ကြန္ပလက္စ္ႀကီး၏အမည္မွာ Autumn Wood ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘဲဂေလာ္စုဟုပဲ သူတို႔ေျပာၾကပါသည္။ ဘယ္အပါ့တ္မင္န္႔မွာေနသလဲဟုေမးလွ်င္ အာတမ္ဝုဒ္ဟု သူတို႔ မေျပာတတ္ပါ၊ ဘဲဂေလာ္စုဟုသာေျပာပါ။ East Wood Pointe ဟုေခၚသည့္ အပါ့တ္မင္န္႔ကြန္ပလက္စ္ႀကီးတြင္ကား အုန္းျပန္႔ဒုကၡသည္စခန္းမွ လာၾကသူအမ်ားစုေနသျဖင့္ အိစ္ဝုဒ္ပိြဳင့္တ္အပါ့တ္မင့္န္႔ဆိုလွ်င္ မည္သူမွမသိပဲ အုန္းျပန္႔စုဆိုလွ်င္ လူတိုင္း တန္းကနဲသိၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လိပ္စာေမးသည့္အခါ ဇစ္ပ္ကုဒ္ျဖည့္ရန္လိုသည့္အခါ က်ေနာ္က အုန္းျပန္႔စုကလား ဘဲဂေလာ္စုကလားဟုေမးလိုက္လွ်င္ အလြန္ျမန္ဆန္ၿပီး တာသြားပါသည္။ မ်က္ႏွာျဖဴသင္တန္းဆရာေတြ ဒါကို သေဘာမေပါက္ျဖင့္ ရွင္းျပေတာ့ ၿပံဳးၿပံဳးရႊင္ရႊင္ ရယ္ရယ္ေမာေမာႏွင့္ နင္ကေရာ ဘယ္အစုကလဲဟုေမးပါသည္။ လာတာကေတာ့ အုန္းျပန္႔ကပဲ ဒါေပမယ့္ ေရာက္တည္းက အဲ့အစုေတြမွာမေနခဲ့ေတာ့ ဘယ္အစုကလို႔ေျပာလို႔မရဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ငါက ဗမာျပည္ကလာၿပီး အေမရိကန္စုမွာေနတာဆိုေတာ့ ဘာရ္ရိကန္စုကေပါ့ဆိုေတာ့ သူတို႔ ဝါးလံုးကြဲရယ္ၾကပါသည္။

ထို႔ေနာက့္ Safety Orientation ေခၚ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေရးက႑သို႔ ဆက္စခန္းသြားၾကပါသည္။ သင္တန္းဆရာမွာ အေမရိကန္ေလတပ္တြင္ ေလယဥ္စက္အင္ဂ်င္နီယာအျဖစ္ အနွစ္ ၂ဝ (တန္းျပည့္စစ္မႈထမ္း)ၿပီးထြက္လာသည့္ တပ္ထြက္အင္ဂ်င္နီယာ ျဖစ္ပါသည္။ တပ္မွ ပင္စင္အျပည့္ျဖင္ထြက္လာၿပီး ယခုကုမၸဏီတြင္ စက္ရံုဝင္းႀကီးတခုလံုး၏ ေဘးကင္းေရးအင္ဂ်င္နီယာအျဖစ္ အလုပ္ လုပ္ေနသူျဖစ္ပါသည္။ အရပ္ရွည္သလို စိတ္လည္းရွည္ၿပီး ဗမာျပည္သားေတြကို ခင္မင္ပါသည္။ သူ႔ အိုရီရင္န္ေေတးရွင္န္းအတြက္ စကားျပန္ ဘာသာျပန္လုပ္ေပးေနရင္း တေနရာေရာက္ေတာပ့ စက္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္သျဖင့္ စက္ယႏၱယားမ်ား ယဥ္မ်ား စက္ကိရိယာမ်ား ကိုင္တြယ္ေမာင္းႏွင္လုပ္ေနရသည့္အလုပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ နားကြင္း နားဆြဲ ဆံထိုး ဆံညွပ္ နာရီ လက္စြပ္မ်ား ဝတ္မထား ပတ္မထားၾကရန္ေျပာပါသည္။ နားတြင္ကပ္၍ပန္ထားသည့္ နားကပ္ေတာ့ရပါသည္၊ က်န္တာမ်ား ခြင့္မျပဳေၾကာင္း လူအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိသျဖင့္ ခၽြတ္ထားၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ အိမ္မွ ပတ္လာဝတ္လာခဲ့လွ်င္လည္း အလုပ္အဆိုင္းမစခင္ အားလံုးခၽြတ္ၿပီး ေလာ့ကာမ်ားထဲတြင္ ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္အဆိုင္းျပီး၍ အိမ္ျပန္ခ်ိန္ၾက ျပန္ဝတ္ႏိုင္ ပတ္ႏိုင္ေၾကာင္းေျပာေတာ့ မိန္းမငယ္ေလးတေယာက္ လက္ထပ္လက္စြပ္ေရာဟုေပးပါသည္။ အင္ဂ်င္နီယာဆရာက ငါလည္း အိမ္ေထာင္သည္ပါ ငါဝတ္မထားပါဘူး၊ လူေတြအားလံုး အလုပ္လာတုန္းကလို အလုပ္ကအျပန္လည္း အဲ့အတိုင္းျပန္ေစ့ခ်င္ပါသည္၊ ဘယ္လူတေယာက္ကိုမွ ထိခိုက္အနာတရ ျဖစ္သြားတာမ်ိဳး ငါမျမင္ရက္ပါ၊ ဒါ့ေၾကာင့္ မိမိအိမ္ေထာင္ရွိမွန္း ေဖာ္ျပခ်င္စိတ္ရွိျငားလည္း အလုပ္ခ်ိန္ရွစ္နာရီအတြင္း အိမ္ေထာင္သည္ ျဖစ္မွန္းကို လက္စြပ္ျဖင့္မေဖာ္ျပဘဲ အျခင္းျခင္း ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာလည္းရပါသည္ဟုဆိုပါသည္။

ဆက္ရွင္းရင္း တေနရာေရာက္ေတာ့ ဆံပင္ရွည္သမားမ်ား ဆံပင္ကို ျပည္မက်ေအာင္ ေလွ်ာမက်ေအာင္ ခ်ည္ထားထံုးထားရပါမည္၊ အကယ္၍ ထံုးမထားခ်ည္မထားလိုလွ်င္ ဆံပင္တိုၫွပ္ၾကတာေကာင္းပါသည္၊ ဆံပင္ရွည္ႀကီး တဖါးဖါးႏွင့္လုပ္ရင္း စက္ထဲဆံပင္ၫွပ္ပါသြားၿပီး ဦးေရးတျပားလံုးစုတ္ျပတ္ကာ တသက္တာဒဏ္ရာရသြားသည့္ အမ်ိဳးသားတေယာက္အေၾကာင္း ဥပမာေပးၿပီး ရွင္းျပပါသည္။ သူက ဆံပင္ရွည္မ်ား ခ်ည္ထားထံုးထားပါ၊ မခ်ည္ခ်င္မထံုးခ်င္လွ်င္ဆံပင္တိုက ပိုအဆင္ေျပပါသည္ဟုဆိုသည္တြင္ ကိြဳင္ကစပါသည္။

အဂၤလိပ္လိုလည္း နည္းနည္းေျပာတတ္သည့္ နားလည္းလည္သည့္ ဆံပင္ ခါးလည္ခန္႔ရွိေသာမိန္းကေလးက Then I will have to cut my hair. ဟု ဝမ္းနည္းသံျဖင့္ေျပာပါသည္။ သူဆံပင္ရွည္ကို ျမတ္နိုးတနာရွိမွန္း က်ေနာ္ေရာ သင္တန္းဆရာေရာ ခံစားနားလည္ပါသည္။ ထို႔အတူ သူ ဘာေျပာခ်င္မွန္းကို က်ေနာ္တို႔နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။ သင္တန္းဆရာက မင္းဆံပင္ေတြကို အလုပ္ လုပ္ေနခ်ိန္မွာ ျပည္မက်ေအာင္ စည္းစားခ်ည္ထားရင္ရပါတယ္ ၫွပ္စရာမလိုဟုေျပာေတာ့ မိန္းကေလး ငါက ဆံပင္ေတြကို ခုအတိုင္း ဖားဖားက်ေနတာ ဖြားဖြားလြင့္ေနတာကိုပဲႀကိဳက္တယ္ ခ်ည္ထားရတာကိုမႀကိဳက္ဘူး၊ ေနာက္ၿပီး ခ်ည္ထားရင္ နာလည္းနာတယ္ဟု ဗမာလို ေစာဒကတက္ပါသည္၊ က်ေနာ္က သင္တန္းဆရာကိုဘာသာျပန္ေပးေတာ့ ဖားဖားက်ေနလို႔မရပါ ဖြားဖြားလြင့္ေနလို႔မရပါ။ စည္းထားခ်ည္ထားပါ။ မစည္းထားမခ်ည္ထားခ်င္ဘူးဆိုရင္ ဒီမွာ အလုပ္လာလုပ္လို႔မရပါ။ ဒါဟာ ကုမၸဏီက (စက္ရံုက)သတ္မွတ္ထားတဲ့ က်န္းမားေရးနဲ႔ ေဘးကင္းေရးဆိုင္ရာေပၚလစီကိုဆန္႔က်င္ရာ ခ်ိဴုးေဖါက္ရာေရာက္ပါတယ္။ လက္မခံနိုင္ပါဟုဆိုေတာ့ ေကာင္မေလး ပိုဝမ္းနည္းသြားပံုေပၚပါသည္။ မ်က္ႏွာမေကာင္းပါ။ က်ေနာ္လည္း စိတ္မေကာင္းပါ။ သို႔ေသာ္ ဘာမွ မတတ္နိုင္ပါ။ သို႔ျဖင့္ သင္တန္း ဆက္သြားၾကပါသည္။
ဤေနရာတြင္ က်ေနာ့္တြင္ ေကာင္မေလးအားေျပာခ်င္တာ ရွိလာ ေပၚလာပါသည္။ သို႔ေသာ္ သင္တန္းႏွင့္မဆိုင္သျဖင့္ ေျပာမျဖစ္ပါ။ ဒါႏွင့္ ထမင္းစားခ်ိန္ၾက ဦးမ်ိဳးျမင့္ ေျပာစရာရွိတယ္ဟုေျပာၿပီး ျဖတ္လိုက္ပါသည္။

ထမင္းစားခ်ိန္ေရာက္ေတာ့ သူတေယာက္တည္းထမင္းစားေနသည့္ေနရာသြားၿပီး ဆံပင္ကိစၥကေတာ့ ညည္းရွင္းသြားၿပီထင္ပါတယ္ဟု ေျပာေတာ့ ရွင္းတယ္ဦးေလး၊ ဦးေလး ဘာေျပာခ်င္တာလဲဟုေမးပါသည္။ ဒီလို ဦးမ်ိဳးျမင့္က အိမ္မွာ လွ်ပ္စစ္ဆံပင္ညွပ္စက္ေလးရွိတယ္။ ဆံပင္ကလည္း ဂတံုးေကထားတာဆိုေတာ့ မွန္ ေရွ႔တခ်ပ္ေနာက္တခ်ပ္ထားၿပီး ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ရိပ္လိုက္တာပဲ။ အဲ့ဒါကို I shave my hair or I cut my hair. လို႔ေျပာလို႔ရတယ္။ အဲ့သလိုပဲ သိဒၶတၳမင္းသားေတာထြက္ေတာ့ အေနာ္မာေသာင္ကမ္းမွာ သူ႔သံလ်က္နဲ႔ သူ႔ဆံပင္ သူကိုင္ျဖတ္တာကိုလည္း He cut his hair. လို႔ေျပာလို႔ရတယ္။ သေဘာက ကိုယ့္ဆံပင္ ကိုယ့္လက္နဲ႔ ျပန္ျဖတ္ ျပန္ညွပ္တာ။ သူမ်ားက ျဖတ္ေပး ညွပ္ေပးတာမဟုတ္ဘူး။ သူမ်ားက လာျဖတ္ေပးညွပ္ေပးတာ၊ သူမ်ားဆီသြား အျဖတ္အညွပ္ခံတာဆိုရင္ေတာ့ အဲ့လိုေျပာလို႔ မရေတာ့ဘူးကြဆိုေတာ့ က်ေနာ့္ကို အထူးအဆန္းသတၱဝါတေကာင္ေတာ့ လာေတြ႔ေနၿပီဆိုသည့္အၾကည့္ႏွင့္ၾကည့္ပါသည္။

ဒါႏွင့္ ေဘာလ္ပင္န္စာရြက္ထုတ္ၿပီး ကိုယ့္ဆံပင္ကို ဆိုင္သြားညွပ္တယ္ျဖတ္တယ္၊ သူမ်ားက လာညွပ္ေပးျဖတ္ေပးတယ္ဆို I have my hair cut or I have my hair shave. လို႔ေျပာရတယ္ဆိုေတာ့ ဟင္..တခါမွမၾကားဖူးဘူးဟုေျပာကာ သမီးကို အဲ့ဒီစာရြက္ေလးေပးပါလားဟုေျပာပါသည္။ ဒါႏွင့္သူ႔လက္ထဲ အဲ့စာရြက္ေလးေပးလိုက္ပါသည္။ ဒါဆို သမီးက ငါဆံပင္ ညွပ္ရမယ္ဆိုေရာဟု ထပ္ေမးပါသည္။ ဒါဆို I will/shall have to have my hair cut တို႔ I am going to have my hair cut. တို႔ I am supposed to have my hair cut. တို႔ စတာေတြနဲ႔ အလွည့္သင့္သလို ၾကည့္ၿပီးေျပာေပါ့ဆိုေတာ့ မ်က္ႏွာတခ်က္ လက္ကနဲျဖစ္သြားၿပီး အိုေက သေဘာေပါက္ၿပီ၊ ေက်းဇူး ဦးေလး၊ ထမင္းစားပါဦး အမဲအူစံုအသည္းစံုခ်က္ေလဟု ေျပာပါသည္။ က်ေနာ္ စားခ်ိန္မရေတာ့သျဖင့္ ေနာက္မွဟုေျပာကာ အခန္းထဲျပန္ခဲ့ပါသည္။ က်ေနာ္ ဝမ္းသာပါသည္။ သူလည္း ဝမ္းေျမာက္မည္ ေတြးပါသည္။
မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁၊ ၂ဝ၁၇

0 comments:

Post a Comment