Tuesday, May 22, 2012

ဂႏၶလရာဇ္ကထာ(၁)–တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၿပိဳင္စံကင္းမႈ(ေစာထူးပြယ္ႏွင့္ကိုဝင္းေက်ာ္)

0 comments
(စစ္ေအးကာလ၏ဇာတ္ရွိန္အျမင့္ဆံုးအခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးတစ္ဦးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ဟင္နရီကစ္ဆင္းဂ်ား ဂႏၶလရာဇ္ကထာ (On China) စာအုပ္သစ္သည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေရးပါေသာစာအုပ္တစ္အုပ္အျဖစ္ ထြက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္၏သံတမန္အျဖစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ အေခါက္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ကာလအတြင္း သံတမန္တစ္ဦး၏ ျပတင္းေပါက္မွတဆင့္ျမင္ေတြ႔ရသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေၾကာင္းဟုလည္း ဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ မည္သည့္ခ်ိန္ခါဟုမသိခဲ့ရေသာ တ႐ုတ္အင္ပါယာႀကီး စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္မွ ေထာင္စုႏွစ္သစ္ကာလမ်ားအထိ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ တစ္ခု၏ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးလာပံုႏွင့္တည္တံ့ေနပံုကို သီ၀ရီမ်ားျဖင့္မမြမ္းၾကပ္ေစဘဲ အခန္းေပါင္း ၁၈ ခန္းျဖင့္ ေရးသားတင္ျပထားေသာ ေလ့လာခ်က္မ်ားလည္းဖစ္သည္။ ထိုစာအုပ္ထဲမွ ကစ္ဆင္းဂ်ား၏အျမင္ကို ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ကို၀င္းေက်ာ္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ေစာထူးပြယ္တို႔က Ecovision Journal တြင္ အပတ္စဥ္ ဘာသာျပန္ဆိုေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ အြန္လိုင္းတြင္ရရွိႏိုင္ရန္ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ဘာသာျပန္ဆိုမႈမ်ားကို ေ၀မွ်လိုက္ရပါသည္။ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္။)
(ဤေနရာကယူပါသည္) http://sawhtoopwe.wordpress.com/2011/09/27/163/
ဂႏၶလရာဇ္ကထာ() – တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၿပိဳင္စံကင္းမႈ
အခန္း()
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၿပိဳင္စံကင္းမႈ
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ သူတို႔သည္သာ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုရာဟု မွတ္ယူေတြးထင္ၾကစၿမဲ ျဖစ္သည္။ သူတို႔ ဘယ္ကဆင္းသက္လာသည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ျဖစ္ေအာင္လည္း မြမ္းမံေျပာဆို ၾကသည္။ တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈ၏ အထူး၀ိေသသတစ္ရပ္မွာ ဘယ္သို႔ဘယ္ပံု ဆင္းသက္လာသည္ဟူေသာ နိဒါန္းအစရွိသည္ဟု မထင္ရျခင္းပင္ဖစ္သည္။ သမိုင္းထဲတြင္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေၾကာင္းကို သာမာန္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ထက္ တည္ၿမဲေသာသဘာ၀တရားျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္လို ေဖာ္ျပခံခဲ့ရသည္။ တ႐ုတ္ လူမ်ဳိးမ်ား ျမတ္ႏိုးဂုဏ္ယူေလ့ရွိေသာ ႏိုင္ငံထူေထာင္ခဲ့သူ ေရႊ၀ါေရာင္ဧကရာဇ္မင္းႀကီးအေၾကာင္း ရာဇ၀င္ ပံုျပင္ထဲတြင္ပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေရွးေရွးတည္းက တည္ရွိေနခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ပမာ ယူဆရသည္။ ဒ႑ာရီထဲတြင္ ေရႊ၀ါေရာင္ဧကရာဇ္မင္းႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့ခ်ိန္မွာပင္ တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈသည္ ကေသာင္းကနင္းအျဖစ္သို႔ က်ေရာက္ေနခဲ့သည္။ အားအင္ခ်ည့္နဲ႔ေနေသာအုပ္ခ်ဳပ္သူက တရားဥပေဒစိုးမိုးေအာင္ မထိန္းသိမ္းႏိုင္ခ်ိန္မွာ ၿပိဳင္ဆိုင္ေနၾကေသာမင္းသားမ်ားက အခ်င္းခ်င္းေရာ ျပည္သူကိုပါႏွိပ္စက္သည္။ ထိုအခ်ိန္မွာပင္ စစ္တပ္ကို ၾကပ္မတ္လိုက္ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္၀န္း ေအးခ်မ္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ သူရဲေကာင္းအသစ္ ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။ ထိုသူက အင္ပါယာရွင္ ဧကရာဇ္မင္းႀကီးအျဖစ္ ခံယူသည္။ ေရႊ၀ါေရာင္ကရာဇ္မင္းႀကီးသည္ ႏိုင္ငံထူေထာင္သူ သူရဲေကာင္းအျဖစ္ သမိုင္းတြင္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံထူေထာင္ပါသည္ဆိုေသာ ဒ႑ာရီမွာပင္ သူက ျပန္လည္ထူေထာင္သူမွ်သာျဖစ္သည္။ အင္ပါယာႏိုင္ငံတစ္ခုကို စတင္စုဖြဲ႔ဖန္တီးခဲ့သူမဟုတ္။ တ႐ုတ္တြင္ သူ႔ကို အဦးအဖ်ားမွာထားေသာ္လည္း သမိုင္းအျမင္အရေတာ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုကိုထူေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ စုဖြဲ႔ဖန္တီျခင္းထက္ ျပန္လည္မြမ္းမံ အသက္သြင္းျခင္းလိုသည္ဟုသာ ေက်ာ္လႊားေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုသို႔ တ႐ုတ္သမိုင္းဆိုင္ရာ၀ိေရာဓိကို ေရွးတ႐ုတ္ပညာရွိ ကြန္ျဖဴးရွပ္ထံတြင္ ျပန္ေတြ႔ရသည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္သည္ တ႐ုတ္ျပည္ႀကီးေကာင္းစားလ်က္ ေရႊေခတ္ေရာက္စဥ္က ရွိေနခဲ့ၿပီး သူ႔ေခတ္ေရာက္ခါမွ ႏိုင္ငံေရးဖ႐ိုဖရဲ ျဖစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့သည့္ ဟန္ခ်က္ညီမွ်မႈကို ျပန္လည္အားျမႇင့္ေပးခဲ့သူသာျဖစ္ကာ အသစ္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါဟု သူ႔ကိုယ္သူေဖာ္ျပေသာ္လည္း သူ႔အား ယဥ္ေက်းမႈထူေထာင္သူအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။
တ႐ုတ္တို႔၏ မူလဘူတႏွင့္စပ္ေသာ ၀ိေရာဓိႏွင့္ပတ္သက္၍ ၁၉ ရာစုတြင္ လွည့္လည္ခရီးသြားလာခဲ့သူ သာသနာျပဳတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အဘီရဲဂစ္အဲဗာရစ္တ္ဟုခ်္က ေတြ႔ျမင္မွတ္သားခဲ့သည္မွာ -
တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈသည္ ေရွးအတီေတတည္းကပင္ စတင္ခဲ့သည္ျဖစ္၍ မည္သို႔မည္ပံု စတင္ခဲ့ေၾကာင္းကို ေဖြရွာလိုစိတ္မွာ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ဖို႔သာရွိသည္။ ႏိုင္ငံသားတို႔ထံတြင္လည္း မည္သို႔ႏိုင္ငံႏုႏုအျဖစ္ ေပၚထြန္းလာခဲ့ေၾကာင္း သဲလြန္စမေတြ႔ရေခ်။ ဤသည္မွာ တ႐ုတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္မူထူးသည့္အခ်က္ေပ။ ႏိုင္ငံမ်ား၏သမိုင္းႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ မည္သို႔ေျပာင္းလဲလာပံု အခ်က္မ်ား၊ သမိုင္း၀င္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၊ ေမာ္ကြန္း၀င္အေဆာက္အအံုမ်ားတို႔ က်န္ရွိေနပါက ယင္းတို႔ကိုအေထာက္အထားျပဳ၍ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ကာက္ယူကာ လူမႈတိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည့္ မည္သို႔ ႏိုင္ငံအျဖစ္ေပၚေပါက္ လာသည္ကို တင္ျပႏိုင္သည္၊ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမႈႏွင့္ ေရွ႕ မည္သို႔ တက္လွမ္းမည္တို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ မည္သို႔ ႏိုင္ငံပ်က္စီးက်႐ႈံးသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ေတာ့ ထိုသို႔မဟုတ္။ သူတို႔သည္ ယေန႔ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ တိုးတက္မႈမ်ဳိးျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကပံုရသည္။ ေရွးအတီေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အခ်က္အလက္တို႔မွာလည္း ထိုသို႔ေသာ အဓိပၸါယ္မ်ဳိးကိုသာ ေပးေလသည္။
ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ဒုတိယေထာင္စုႏွစ္အတြင္းမွ ရွန္မင္းဆက္ေခတ္ကာလ၌ တ႐ုတ္အကၡရာမ်ား စတင္ ေရးသားသံုးစြဲၾကသည့္အခါ ေရွးေဟာင္းအီဂ်စ္ယဥ္ေက်းမႈသည္ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ စံေတာ္၀င္ဂရိၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံမ်ားလည္း ေပၚထြန္းခဲ့ျခင္းမရွိေသး။ ေရာမၿမိဳ႕ႀကီး ေပၚေပါက္လာရန္ ေထာင္စုႏွစ္ တစ္ခုစာခန္႔ ေစာေနေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစဥ္တည္းကေပၚခဲ့ေသာရွန္အကၡရာမ်ားကို ယေန႔ေခတ္အထိ တ႐ုတ္သန္းေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္တို႔က ဆက္လက္သံုးစြဲေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္တ႐ုတ္မ်ားသည္ ကြန္ျဖဴးရွပ္ေခတ္က ေရးသားထားခဲ့ေသာကမၸည္းစာမ်ားကို ဖတ္႐ႈနားလည္ႏိုင္ၾကသည္။ ေခတ္ၿပိဳင္ တ႐ုတ္စာအုပ္မ်ားကိုလည္း ေရွးစစ္ပြဲမ်ားႏွင့္တရား႐ံုးမ်ားတြင္သံုးႏႈန္းခဲ့ေသာ လကၤာေဆာင္ပုဒ္မ်ားျဖင့္ တန္ဆာဆင္ေရးဖြဲ႔ဆဲ ျဖစ္သည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တ႐ုတ္သမိုင္းသည္လည္း ျပည္တြင္းစစ္ပြဲမ်ား၊ မင္းမဲ့ကာလမ်ားႏွင့္ ပရမ္းပတာအေျခ အေနမ်ားပါရွိခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခါ ၿပိဳကြဲပ်က္စီးရၿပီးတိုင္းလည္း တ႐ုတ္ျပည္သည္ မေဖာက္ျပန္ႏိုင္ေသာ ဥပေဒသတစ္ရပ္ရွိေနသကဲ့သို႔ပင္ သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္ ျပန္လည္စုစည္း တည္ေဆာက္ယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို အေျခအေနမ်ဳိးတိုင္းတြင္ အားလံုးကို ျပန္လည္စုစည္းႏိုင္မည့္ပုဂၢိဳလ္၊ အင္အားစုတစ္ခု အသစ္ေပၚေပါက္ လာေလ့ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ေရႊ၀ါေရာင္ဧကရာဇ္မင္းႀကီးကို သာဓကေဆာင္၍ ပုန္ကန္ျခားနားသူမ်ားကို ႏွိမ္နင္းၿပီးလွ်င္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ညီညြတ္ေစသည္။ (ရံဖန္ရံခါတြင္ နယ္နိမိတ္ကိုပင္ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ခဲ့သည္။) ၁၄ ရာစုတြင္ေရးသားခဲ့ကာ တ႐ုတ္တို႔ ရာစုေပါင္းမ်ားစြာတန္ဖိုးထားခဲ့ေသာ (ေမာ္စီတုန္းကိုယ္တိုင္လည္း သူ၏ လူငယ္ဘ၀တြင္ စြဲလမ္းစြာျဖင့္ စူးစူးစိုက္စုိက္ဖတ္႐ႈခဲ့သည္ဟုဆုိသည့္) “မင္းႏိုင္ငံသံုးခု၏ လြမ္းဇာတ္ေမာ္ကြန္း၀တၳဳရွည္ႀကီး၏အဖြင့္တြင္ ထိုသို႔ စည္း၀ါးမွန္မွန္ ျဖစ္ပ်က္လ်က္ရွိေသာအစီအစဥ္ႀကီးအား  “ဧကရာဇ္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ၾကာရွည္စြာ ၿပိဳကြဲေနခဲ့လွ်င္ ျပန္စည္းလံုးရမည္သာတည္း၊ ၾကာျမင့္စြာ စည္းလံုးခဲ့သည္ရွိေသာ္ ၿပိဳကြဲရမည္တည္း။ ထိုသို႔ေသာ အျခင္းအရာသည္ ျဖစ္ပ်က္ၿမဲသေဘာပင္တည္းဟူ၍ ေဖာ္က်ဴးထားခဲ့သည္။ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ မရွိေသာကာလတိုင္းသည္ ယာယီသေဘာဟူ၍သာ ႐ႈျမင္ခဲ့ၾကသည္။ မင္းဆက္အသစ္တိုင္းသည္ ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ယခင္မင္းဆက္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျပန္လည္ယူငင္ခဲ့ၾကသည္။ ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ေရာက္ရွိလာေသာ ေဘးဒုကၡမ်ား၏တိုက္စားျခင္းကို ခံခဲ့ရသည့္ၾကားမွပင္ တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈ၏အေျခခံက်ေသာ ယင္းလက္ခံထင္ျမင္ပံုသည္ ခိုင္မာစြဲၿမဲေနခဲ့သည္။
ဘီစီ ၂၂၁ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္ ျပန္လည္စုစည္းမႈျပဳသည့္ ၾသဇာတိကၠမႀကီမားေသာ အျဖစ္အပ်က္မတိုင္မီတြင္ ေထာင္စုႏွစ္ တစ္ခုခန္႔စာမွ်ရွည္ၾကာသည့္ မင္းအဆက္ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ကာလတစ္ခုရွိခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္အတြင္းက လြတ္လပ္မႈႏွင့္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ နယ္ေျမမ်ားအစိတ္စိတ္ကြဲကာ ေျမပိုင္ရွင္စနစ္ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္အေျခအေနသို႔ တျဖည္းျဖည္း အဆင့္ေလွ်ာက်ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထိုမွ (ကြဲထြက္မႈမ်ား) အထြတ္အထိပ္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ဘီစီ ၄၇၅ မွ ၂၂၁ အထိ ႏွစ္ရာခုခြဲခန္႔ ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံငယ္မ်ားအၾကား စစ္မက္မ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ကာ သမိုင္းတြင္သည့္ ၀႐ုန္းသုန္းကားအေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရ သည္။ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ထိုသို႔ေသာကာလမ်ဳိးမွာ ၀က္စ္ေဖးလီးယားစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ ၁၆၄၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ဒုတိယကမာၻစစ္ ၿပီးၿငိမ္းသည့္အထိျဖစ္သည္။ ၁၆၄၈ ၀က္စ္ေဖးလီးယားစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ႏွစ္ႏွင့္ ဒုတိယကမာၻစစ္ ၿပီးဆံုးခ်ိန္တို႔သည္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ ပါ၀ါခ်ိန္ခြင္ၫွာၫွိေရးဟူေသာ အေျခခံမူေဘာင္အတြင္း၌ ႀကီးစိုးလႊမ္းမိုးႏိုင္ေရး အတြက္ အျပင္းအထန္ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည့္ကာလပင္ ျဖစ္သည္။ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာကြဲရျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ၿပီး ရံဖန္ရံခါတြင္ ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီၾကာျမင့္တတ္ေသာ ျပန္လည္ညီညြတ္ေရး သံသရာႀကီးထဲသို႔ ဘီစီ ၂၂၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ဧကရာဇ္ႏိုင္ငံ၏ ထံုးစံႏွင့္ညီညြတ္မႈကို ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံတစ္ခုပိဳကြဲၿပီဆိုလွ်င္ နယ္ပယ္ပိုင္နက္ငယ္အသီးသီး၌ စစ္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္စြာတိုက္ခိုက္ၾကသည္။ ေအဒီ ၂၂၀ မွ ၈၀ ခုႏွစ္အထိကာလျဖစ္သည့္ မင္းႏိုင္ငံသံုးခု ေခတ္ကာလအတြင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏လူဦးေရသည္ သန္း ၅၀ မွ ၁၀ သန္းအထိ က်ဆင္းခဲ့ရသည္ဟု ေမာ္စီတုန္းက တစ္ခ်ိန္က ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။ ၂၀ ရာစုအတြင္းရွိ ကမာၻစစ္ႏွစ္ခု၌ ရန္ေစာင္ေနၾကေသာ အုပ္စုမ်ားအၾကားတြင္ျဖစ္ပြားေသာပဋိပကၡသည္ အလားတူ ျပင္းထန္ေသာေသြးစြန္းျခင္းကို ျဖစ္ေစခဲ့ေလသည္။
တ႐ုတ္တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားရာနယ္ပယ္သည္ ကမာၻ႔ကုန္းေျမတိုက္ငယ္ ေျမျပင္တစ္ခုလံုးနီးပါး ျဖန္႔က်က္ႏိုင္ခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားထက္ ႀကီးမားသည္။ အမွန္အားျဖင့္ ဥေရာပတိုက္အရြယ္ခန္႔ပင္ ရွိသည္။ တ႐ုတ္ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဧကရာဇ္အမိန္႔စာခၽြန္သည္ ရွိသမွ်ေသာကုန္းေျမျပင္အႏွံ႔သို႔ ျဖန္႔က်က္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ကုန္းေျမမတ္ေစာက္ၿပီး ထင္း႐ႈးေတာမ်ားရွိသည့္ဆာဗီးယားသို႔ ေျမာက္ဘက္မွ အပူသမပိုင္းေတာနက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စပါးခင္းမ်ားျဖန္႔က်က္ထားသည့္ေတာင္ဘက္ပိုင္းသို႔ အရိပ္ထိုးအုပ္မိုးခဲ့သည္။ တူးေျမာင္းမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ တံငါရြာကေလးမ်ားႏွင့္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခမွ အလယ္အာရွ လြင္တီးေခါင္ကႏၲာရမ်ားႏွင့္ ဟိမ၀ႏၲာေတာင္တန္းႀကီးကာဆီးထားသည့္ ေရခဲလႊမ္းေတာင္ေပၚေဒသမ်ားလည္း မခ်န္။ ထိုသို႔ပမာဏရွိၿပီး အေသြးအေရာင္စံုလင္ေသာ နယ္ေျမပိုင္နက္ႀကီးက တ႐ုတ္တို႔၏စိတ္အာ႐ံုတြင္ သူတို႔သည္သာတစ္ကမာၻဟု ထင္မွတ္လာေအာင္ ျပဳေပးခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေလာကတံြာဓမၼတာအရ မင္းဧကရာဇ္တို႔၏ သိမွတ္နားလည္မႈထဲတြင္ သူတို႔သည္ တစ္မိုးေအာက္ရွိရွိသမွ်ကို (တ႐ုတ္ဘာသာျဖင့္ ထ်န္းရွား) ကို အပိုင္စားရသည္ဟု ထင္ျမင္လာေလသည္။
ေစာထူးပြယ္

0 comments:

Post a Comment