Monday, August 24, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ တတိယပိုင္း၊ အခန္း(၁၁)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ တတိယပိုင္း၊ အခန္း(၁၁)
တတိယပိုင္း

ဦးေအာင္သင္းႏွင့္ ေစာဘဦးႀကီး (ေကအင္ဒီအို ဥကၠ႒)တို႔မွာ လန္ဒန္၌ ဥပေဒပညာသင္ ေက်ာင္းတက္ဘက္မ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေစာဘဦးႀကီးမွာ တခါတရံ ဦးေအာင္သင္း၏ မဂၤလာဒံုရွိ တိုင္းမႈးေနအိမ္သို႔ လာလည္စားေသာက္တတ္ၿပီး ညဥ့္နက္မွျပန္တတ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။ က်ေနာ္ႏွင့္တာဝန္မလဲမီကေလးမွာပင္ (၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလကုန္ပိုင္းေလာက္တြင္) မဂၤလာဒံုရွိကရင္တပ္မ်ား အစိုးရကိုပုန္ကန္ၿပီး ေတာင္ပိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ကိုပင္ ေခတၲဝင္စီးခဲ့ၿပီး အင္းစိန္ထဲဝင္သြားၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔အေပၚမယံုၾကည္ျခင္း၊ သူ၏လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ အေပၚမေက်နပ္ျခင္း တျခားက်ေနာ္မသိသည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖဳတ္ပစ္လိုက္ဟနတူပါသည္။

ဦးေအာင္သင္းသည္ က်ေနာ္မွတ္မိသေလာက္ က်ေနာ္လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမထြက္မီ ၁၉၇ဝ ႏွင့္ ၇၅ ခုႏွစ္အၾကား ကြယ္လြန္သြားၿပီးၿပီ ထင္ပါသည္။
           
ဤသည္မွာ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္က က်ေနာ္ေရးခဲ့သည့္ ဦးေအာင္သင္းအေၾကာင္း - စာတမ္းျဖစ္ပါသည္။
ဦးေအာင္သင္းႏွင့္လဲလွယ္ဖို႔က်ေနာ့္ကို အစိုးရက ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းမွအျမန္ေခၚယူရေသာအေၾကာင္းရင္းကို က်ေနာ္ထင္ျမင္ယူဆရသည္မွာ အထက္ပါစာတမ္းတြင္ အနည္းငယ္ေရးသားေဖၚျပခဲ့သလို ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ဦးေအာင္သင္း၏ ေတာင္းပိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ေအာက္ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ ကရင္တပ္သား ၁ဝဝ ေလာက္စုရံုးၿပီး ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလကုန္ပိုင္းမွာ ဦးေအာင္သင္း၏ေတာင္ပိုင္းစစ္ဌာနာခ်ဳပ္ေနရာအပါအဝင္ တခ်ိဳ႔ ေနရာေတြကို ရုတ္တရက္ထၿပီးတိုက္ခိုက္သည္။ ေတာင္ပိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ကိုလည္း ခတၲဝင္စီးနင္းလိုက္ေသးသည္။

လက္နက္ခဲယမ္းေတြသယ္ယူၿပီး အင္းစိန္ထဲဝင္သြားၾကသည့္ကိစၥ ေပၚခဲ့သည္။ ထိုကိစၥေၾကာင့္ အစိုးရ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔သြားပံုရသည္။ အစိုးရကို အနီးကပ္ကာကြယ္ေရးမွာ အဓိကေတာင္ပိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တာဝန္ျဖစ္ရာ ၎ဌာနခ်ဳပ္ပင္လွ်အစီးနင္းခံရသျဖင့္ အစိုးရ စိုးရိမ္သြားပံု ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးေအာင္သင္းေနရာ ေတာင္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္သို႔ က်ေနာ့္ကို ေျပာင္းလဲယူရန္ က်ေနာ့္ကိုေခၚယူျခင္း ျဖစ္ပံုရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ေနဝင္းက က်ေနာ့္ကိုေတြ႔လွ်င္ေတြ႔ခ်င္းပင္ သူၾကည့္ေနေသာ အင္းစိန္ေျမပံုႀကီးကိုထိုးေပးၿပီး ဦးေအာင္သင္းထံမွ တာဝန္ အျမန္သြားလႊဲေျပာင္းယူဖို႔ႏွင့္ အင္းစိန္တိုက္ပြဲတိုက္ရန္ ၫႊန္ၾကားျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ထိုစဥ္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းကို ေမၿမိ့ဳဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဗိုလ္မႈးႀကီးေမာင္ေမာင္ကို တာဝန္ယူေစခဲ့သည္။

အင္းစိန္တိုက္ပြဲႀကီး
က်ေနာ္သည္ ေတာင္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမႈးအျဖစ္ႏွင့္ အင္းစိန္ၿမိ့ဳတိုက္ပြဲႀကီးကို ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလဆန္းကစၿပီး ဦးစီးတိုက္ခိုက္ ခဲ့ရပါသည္။ အင္းစိန္ၿမိ့ဳကို ေကအင္ဒီအိုမ်ားက ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁)ရက္ေန႔ကစၿပီး သိမ္းခဲ့သည္။ ထိုတိုက္ပြဲအေၾကာင္းကို ေရးရ ပါေတာ့မည္။ အင္းစိန္တိုက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ က်နာ္၏မွတ္စုမွတ္တမ္းမ်ားမွာ က်ေနာ္၏ရန္ကုန္အိမ္တြင္သာက်န္ရစ္ခဲ့ရာ ထိုမွတ္စုစာတမ္း မ်ားကို က်ေနာ္တို႔ေတာခိုလာၿပီးေနာက္ အစိုးရက က်ေနာ့္အိမ္မွ ကားတစီးတိုက္ လာသိမ္းယူသြားေၾကာင္း အိမ္တြင္က်န္ရစ္ေသာ သမီးအငယ္ စန္းစန္းက ေျပာျပပါသည္။

အင္းစိန္တိုက္ပြဲအေၾကာင္း အခ်က္အလက္ရွာေဖြရန္ က်ေနာ့္သား ကိုျမေမာင္ရွာေပးထားေသာ စာအုပ္စာတမ္းအခ်ိဳ႔ က်ေနာ့္ထံတြင္ ရွိေနပါသည္။ ဗိုလ္မႈးႀကီး (ေဟာင္း)တင္ေမာင္ ေရးသားေသာ “တိုင္းျပည္ကႏုႏု မုန္တိုင္းကထန္ထန္”၊ မိုးမိုးတာေရာစန္ (ဗိုလ္မႈးႀကီး ခင္ေမာင္ေသာင္း)ေရးသားေသာ “မုန္တိုင္းကိုမမႈ အန္တုေလေသာ္“ ႏွင့္ စစ္သမိုင္းျပတိုက္မွထုတ္ေဝေသာ “တပ္မေတာ္သမိုင္း”စာအုပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္ထိုစာအုပ္မ်ားကို အခ်ိန္ယူဖတ္ၾကည့္ပါသည္။ စာအေရးအသားေကာင္းၾကပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ ၆ဝ နီးပါးက အျဖစ္အပ်က္မ်ားလည္းျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ့္အတြက္ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ေသာအခ်က္မ်ား သိပ္မေတြ႔ရေသာ္လည္း သြယ္ဝိုက္ သက္ဆိုင္ေသာအခ်က္အခ်ိဳ႔ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အင္းစိန္တိုက္ပြဲအေၾကာင္းကို က်ေနာ္မွာ က်ေနာ့္စိတ္တြင္ မွတ္သားစြဲၿမဲမိသမွ် ကိုသာ အဓိကအေျခခံၿပီး ေရးသားရပါေတာ့မည္။

အထက္ပါစာအုပ္မ်ားကို ျပန္လည္ဖတ္ရႈၿပီးေနာက္ က်ေနာ္တို႔ ျဖတ္သန္းတိုက္ခိုက္လာရေသာ က်ေနာ္တို႔တိုင္းျပည္၏ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး အေပၚ ျပန္ဆင္ျခင္ေတြးေတာမိၿပီး မ်ားစြာရင္နာစိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိပါသည္။ က်ေနာ္သည္ ေနာက္ေၾကာင္းျဖစ္ရပ္ေတြကို ျပန္စဥ္းစားၿပီး မ်ားစြာလည္း စိတ္ထိခိုက္မိသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးအတြင္းမွာ တခ်ိန္က ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အတူတိုက္ပြဲဝင္လာခဲ့ၾကသူမ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကား ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ၾကရၿပီး ဗမာ့သားေကာင္းသမီးေကာင္းေျမာက္ျမားစြာ ေသေက်ခဲ့ၾကရေပသည္။ တိုင္းျပည္အတြက္ ႏွေမွ်ာတသစရာ ဆံုးရံႈးမႈႀကီးပင္ျဖစ္သည္။ အခ်င္းခ်င္းၾကား မတိုက္ၾကရဘဲ မေသဆံုးကုန္ၾကဘဲ အားလံုးတိုင္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး တည္ေဆာက္ေရးမ်ားမွာသာ ဝိုင္းအလုပ္လုပ္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ တိုင္းျပည္အတြက္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလိုက္မလည္းဟုလည္း ယူဆစဥ္းစား ေနမိပါသည္။ ျပည္တြင္းစစ္သည္ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစခဲ့ေသာအေၾကာင္းဆိုးႀကီး ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု က်ေနာ့္စိတ္တြင္ ထင္ျမင္မိသည္။

ဤသို႔ က်ေနာ္ေရးသျဖင့္ က်ေနာ့္ကိုေတာ္လွန္ေရးသမားထက္ ေရႊျပည္ေအးသမားဟု ထင္ျမင္ေကာင္းထင္ျမင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းစစ္အေပၚ က်ေနာ္၏တဒဂၤထိေတြ႔ခံစားရမႈကို ဝမ္းနည္းနာက်ည္းစြာေဖာ္ျပမိျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

အမွန္ေတာ့လည္း အင္းစိန္တိုက္ပြဲ ျပည္တြင္းစစ္ စသည္တို႔မွာ နယ္ခ်ဲ႔ပေယာဂႏွင့္မကင္းေပ။
က်ေနာ္သည္ “စစ္”၏သေဘာကို ဆက္၍စဥ္းစားေနမိပါသည္။ “စစ္” ဆိုသည္မွာ လူတန္းစားတိုက္ပြဲ၏ အဆင့္အျမင့္ဆံုးတိုက္ပြဲပင္ျဖစ္သည္။
ကမၻာ့သမိုင္းဆိုသည္မွာလည္း အေျခခံအားျဖင့္ လူတန္းစားတိုက္ပြဲ၏သမိုင္းသာျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတန္းစားတိုက္ပြဲ၏ အျမင့္ဆံုး သ႑ာန္ျဖစ္ေသာ “စစ္” ဆိုသည္မွာလည္း ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ ပါဝင္တြန္းေဆာ္ေနေပသည္။

စစ္ဆိုသည္မွာ အနိဌာန္ရံုျဖစ္၍ က်ေနာ္တို႔က စစ္အားလံုးကိုမုန္းတီးဆန္႔က်င္ရန္ မသင့္ေပ။ စစ္ဆိုသည္မွာ လူတန္းစား တိုက္ပြဲပင္ျဖစ္၍ အဆိုးအေကာင္း၊ တရားတဲ့စစ္၊ မတရားတဲ့စစ္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားအၿမဲရွိေနေပသည္။ က်ေနာ္တို႔သည္ မတရားေသာစစ္ကို မုန္းတီးဆန္႔က်င္ ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တရားေသာစစ္ကိုမူ ေထာက္ခံအားေပးရမည္ျဖစ္ေပသည္။ သို႔မွာသာ ကမၻာႀကီးတိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ဆိုသည္မွာ လူ႔သမိုင္း ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈႏွင့္ မကင္းႏိုင္၊ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ က်ေနာ္တို႔သည္ တရားေသာစစ္ကို ေထာက္ခံ အားေပးၿပီး မတရားေသာစစ္ကို ဆန္႔က်င္ရႈတ္ခ်ပစ္ပယ္ရေပမည္။

က်ေနာ္တို႔သည္ “အင္းစိန္တိုက္ပြဲႀကီး”ကို မလႊဲသာ၍ တိုက္ရေပေတာ့သည္။ ႏွစ္ဘက္စလံုး ကိုယ့္ဘက္ကအမွန္ဟု ယူဆေနၾကေပမည္။
အင္းစိန္စစ္ပြဲသည္ က်ေနာ္၏ပထမဆံုးစစ္တကၠသိုလ္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ က်ေနာ္သည္ ဤစစ္ပြဲမွ စစ္အတတ္ပညာ၏အႏွစ္သာရကို အေျခခံ သေဘာေပါက္ နားလည္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ အင္းစိန္တိုက္ပြဲႀကီးသည္ က်ေနာ္၏ စစ္သားဘဝတြင္ အခက္ခဲဆံုး၊ အပင္ပန္းဆံုး၊ အက်ပ္အတည္းအရွိဆံုး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ အမ်ားဆံုးႏွင့္ ထိခိုက္က်ဆံုးမႈအမ်ားဆံုး၊ အခ်ိန္အၾကာဆံုးဆင္ႏႊဲခဲ့ရေသာ တသက္မေမ့ႏိုင္သည့္တိုက္ပြဲႀကီးပင္ ျဖစ္ေပသည္။
အင္းစိန္တိုက္ပြဲသည္ က်ေနာ္၏ ပထမဆံုးစစ္တကၠသိုလ္ဟုေျပာရျခင္းမွာ ဒီအရင္က က်ေနာ္တို႔တိုက္ခဲ့ရေသာ စစ္အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ ေျပာက္က်ားစစ္ပြဲမ်ားသာ မ်ားခဲ့ပါသည္။ က်ေနာ္တို႔၏ အဓိကစစ္အေတြ႔အႀကံဳမွာ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး စစ္ပြဲပင္ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္တိုက္ခိုက္ေရးတြင္ အဓိကတပ္မ်ားမွာ မဟာမိတ္စစ္တပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး က်ေနာ္တို႔ကတပ္ဆြယ္မ်ားသာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္က်ေနာ္တို႔၏တိုက္ပြဲပံုစံမွာလည္း ေျပာက္က်ားစစ္သာအဓိကျဖစ္ၿပီး ေနရာယူစစ္မ်ားမွာ ရက္အနည္းသငယ္ႏွင့္ ေခတၲခဏ တစိတ္တပိုင္းမ်ားသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

စစ္တြင္ ေနရာယူစစ္မ်ားသာ တကယ့္စစ္ပြဲျဖစ္၍ ေျပာက္က်ားစစ္မွာ ေယဘုယ် အမ်ားအာျဖင့္ ေနရာယူစစ္ပြဲ၏အေထာက္အကူသာ ျဖစ္သည္။ ေျပာက္က်ားစစ္သာအဓိကတိုက္ခဲ့ရေသာ က်ေနာ္တို႔မွာ အင္းစိန္တိုက္ပြဲတြင္ တေလွ်ာက္လံုး “လ” အခ်ိဳ႔ၾကာေအာင္ ေခါင္းမာေသာရန္သူမ်ားႏွင့္ ေနရာယူစစ္ပြဲႀကီးကို စတင္ေတြ႔ႀကံဳဆင္ႏႊဲရသျဖင့္ ၎သည္က်ေနာ္တို႔၏ ပထမစစ္တကၠသိုလ္ ျဖစ္ရ ေပေတာ့သည္။

ေနရာယူစစ္ပြဲဆိုသည္မွာ တဖက္ႏွင့္တဖက္ က်က်နနအတိအက်ေနရာခံကတုတ္မ်ားစြဲၿပီး အခ်ိန္ရွည္လ်ားစြာတိုက္ရၿပီး ေျပာက္က်ားစစ္ မွာေတာ့ ခံကတုတ္မ်ားစြဲမထားဘဲ မိမိအတြက္အခြင့္သာမည့္ေနရာႏွင့္ အခြင့္သာမည့္အခ်ိန္တြင္ ရုတ္တရက္အလစ္ဝင္ေရာက္ၿပီး ထိုးသုတ္ တိုက္ခိုက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔တိုက္ခိုက္ၿပီး ရန္သူ႔ဘက္က ျပန္လွန္၍တံု႔ျပန္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ျခင္းမရွိမီ ရသမွ်လက္နက္ပစၥည္းမ်ားယူၿပီး ခ်က္ခ်င္းဆုတ္ခြာ ကြယ္ေပ်ာက္သြားရျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ေျပာက္က်ားစစ္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ခ်ီတက္လႈပ္ရွားေနေသာ ေပၚလြင္ေနေသာရန္သူကို ပုန္းလွ်ိဳးလာၿပီး သင့္ေတာ္ေသာေနရာတြင္ အလစ္အငိုက္တြင္ ရုတ္တရက္ဝုန္းကနဲဝင္ေရာက္ထိုးသုတ္ တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္၍ မိမိဘက္က အထိအခိုက္အက်အဆံုး မမ်ားေပ။ “မ” စ” ေသာ လက္နက္ႀကီး၊ သံခ်ပ္ကာကား စသည့္ အကူအညီမ်ားသိပ္မလိုအပ္ေပ။ (သို႔ေသာ္ လက္နက္ႀကီးမ်ား၊ သံခ်ပ္ကာကားအကူအညီႏွင့္ ရုတ္တရက္ဝင္တိုက္ေသာ ေျပာက္က်ားစစ္မ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။ အလြန္နည္းပါသည္။)
ေနရာယူစစ္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ခံကတုတ္ျဖင့္ က်က်နနအေသတပ္စြဲထားေသာရန္သူကို မိမိလက္နက္ႀကီးဖိအား၊ သံခ်ပ္ကာကား အကူတို႔ျဖင့္ က်က်နနစီစဥ္ၿပီးတိုက္ရေပသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျပာက္က်ားစစ္မွာ လႈပ္ရွားေနေသာ၊ ေပၚလြင္ေနေသာရန္သူကို လွ်ိဳ႔ဝွက္ပုန္းေအာင္းၿပီး ရုတ္တရက္ဝင္တိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနရာယူစစ္တြင္ ခံစစ္စြဲထားေသာရန္သူကို “မ” စ” ေသာ မီးအား၊ သံခ်ပ္ကာကား အကူမပါဘဲ တခါတရံအလစ္ထိုးေဖာက္ၿပီး ထိုးသုတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ိဳးလည္း အခါေကာင္းအခြင့္ေကာင္းတြင္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္ျခင္းလည္း ရွိေပသည္။

အင္းစိန္တိုက္ပြဲသည္ က်ေနာ္၏ စစ္သားဘဝတြင္ အခက္အခဲဆံုး၊ အက်ပ္တည္းဆံုးျဖစ္ခဲ့ရသည္မွာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ ပထမဆံုးအေၾကာင္းမွာ ထိုစဥ္က က်ေနာ့္မွာ စစ္အေတြ႔အႀကံဳ ပညာဗဟုသုတအားနည္းေနေသးျခင္းသည္ အဓိကအေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ေန ပါသည္။ က်ေနာ္သာ  အေတြ႔အႀကံဳအားနည္းေနသည္သာမက ထိုစဥ္က အင္းစိန္တိုက္ပြဲတြင္ က်ေနာ္ႏွင့္အတူပါဝင္တိုက္ခိုက္ေနၾကေသာ တပ္မႈးႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဗိုလ္မႈးႀကီးဘလိပ္၊ ဒုဗိုလ္မႈးႀကီးခ်စ္ၿမိဳင္၊ ဒုဗိုလ္မႈးႀကီးၾကည္ေမာင္၊ ဒုဗိုလ္မႈးႀကီးေစာျမင့္ စသူတို႔မွာလည္း က်ေနာ့္လိုပင္ အေတြ႔အႀကံဳအားနည္းေနေသာကာလျဖစ္ေနေပသည္။ သို႔ေသာ္ က်ေနာ္တို႔အားလံုး တတ္ႏိုင္သစည္းလံုးညီၫြတ္စြာျဖင့္ တိုင္တိုင္ပင္ပင္ေဆြးေႏြးလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဒုတိယအေၾကာင္းမွာ ထိုစဥ္က ရန္သူမ်ားျဖစ္ေနၾကေသာ ေကအင္ဒီအိုတပ္မႈးအခ်ိဳ႔မွာ ၿဗိတိသွ်တပ္မွပါလာသူမ်ားျဖစ္၍ စစ္ေရးအရ အေတာ္အတန္ကြ်မ္းက်င္ၾကၿပီး ေနရာယူစစ္ပြဲအေတြ႔အႀကံဳမ်ား ရွိထားၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ေကအင္ဒီအိုတပ္သမ်ားမွာလည္း တိုက္ခိုက္ေရး စိတ္ဓာတ္ျမင့္မားၿပီး အလြန္ေခါင္းမာႀကံ့ခိုင္ၾကေသာသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ က်ေနာ့္အထင္ အခ်က္အခ်ိဳ႔ ရွိပါသည္။

ပထမအခ်က္မွာ ထိုအခ်ိန္ကာလက ေကအင္ဒီအိုတို႔မွာ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္အျပင္ထန္ဆံုးကာလ ျဖစ္ေနေပသည္။ ဒုတိယအခ်က္လည္းျဖစ္ အဓိကအခ်က္လည္းျဖစ္သည္မွာ ထိုအင္းစိန္ဝန္းက်င္ေဒသမွာ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားစြာ၏ ဇာတိ႒ာေနေဒသ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔စစ္ရံႈးေနေသာ္လည္း သူတို႔၏ဇာတိမွ မိမိအိမ္သားမ်ားႏွင့္ခြဲခြာၿပီးမဆုတ္ခြာလို မခြဲခြာလိုၾကေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေပေတၿပီး စြဲၿမဲစြာ ဇြဲေကာင္းေကာင္းႏွင့္ခုခံၾကသည္။

ထို႔ျပင္ အင္းစိန္အဝင္ဝ ႏႈတ္ခမ္းမ်ားတြင္ရွိေသာ “မင္းဓမၼကုန္း”၊ “ေတာင္သူကုန္း” စေသာ လက္နက္ငယ္ခံစစ္အတြက္ မ်ားစြာအသံုးဝင္ ႏိုင္ေသာ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ေတာင္ကုန္းကေလး သံုး ေလး လံုးရွိေနရာ ထိုကုန္းေတြေပၚမွတပ္စြဲထားသူတို႔ကို က်ေနာ္တို႔ခက္ခဲစြာ တိုက္ခိုက္တြန္းလွန္ခဲ့ရေပသည္။

ေနာက္အေၾကာင္းတခုမွာ ေနရာယူခံစစ္ တပ္စြဲထားေသာရန္သူကိုတိုက္ခိုက္ရာတြင္ တိုက္သူဘက္က လံုေလာက္ေသာ အေျမာက္ဆံမီးအား၊ သံခ်ပ္ကာအားတို႔ရွိရမည္ျဖစ္ရာ က်ေနာ္တို႔တြင္ အေျမာက္ဆံ၊ ဗံုး၊ သံခ်ပ္ကာအားတို႔ မလံုေလာက္ေပ။ အဓိက ေျခလ်င္တပ္လက္နက္ႏွင့္ပင္ တိုက္ေနရသည္။ ၂၇ တန္ စတူးဝပ္တင့္ကားေလး ႏွစ္စီးသံုးစီးရွိေသာ္လည္း ၎၏အေျမာက္ဆံမရွိ၍ စစ္ပြဲတြင္ မထိေရာက္လွေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ “မ” စ” ေသာ လက္နက္ႀကီးအားမလံုေလာက္၍လည္း အင္းစိန္တိုက္ပြဲသည္ ခက္ခဲၾကန္႔ၾကာရေပသည္။

အလြန္ခက္ခဲ က်ပ္တည္းသြားရေသာအေၾကာင္းကေတာ့ ဗမာ့တပ္မေတာ္တြင္းရွိ ကရင္အမ်ိဳးသားေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းႏွစ္ရင္း အစိုးရကို ပုန္ကန္သြားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ ေတာင္ငူရွိ ကရင္တပ္ရင္း(၁)မွာ အင္းစိန္ကို ေကအင္ဒီအိုမ်ားမသိမ္းပိုက္မီကေလးတြင္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလကုန္ (၂၇)ရက္ေန႔ေလာက္တြင္ အစိုးရကိုပုန္ကန္ၿပီး ေတာင္ငူၿမိ့ဳကိုသိမ္းပိုက္လိုက္သည္။ အလားတူ ေဖေဖာ္ဝါရီ(၄)တြင္ ျပည္ၿမိ့ဳတြင္ တပ္စြဲထားေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္း(၂)က ျပည္ၿမိ့ဳကိုသိမ္းပိုက္လိုက္သည္။

ထိုအခ်ိန္ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏စီမံကိန္းမွာ အင္းစိန္ကိုသာသိမ္းယူရန္မက ဗမာအစိုးရၿမိ့ဳေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိ့ဳကိုပါသိမ္းၿပီး၊ ဗမာျပည္ကိုပါ လႊမ္းမိုးအုပ္စိုးႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ (သို႔မဟုတ္)ကရင္ျပည္နယ္ကို သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ေတာင္းဆိုရယူရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။

ေကအင္ဒီအိုတို႔၏ ထိုစဥ္ကစီမံကိန္းမွာ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေတာင္ငူႏွင့္ျပည္ၿမိ့ဳမွာရွိေသာ ကရင္ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း(၂)ရင္းက ရန္ကုန္ၿမိ့ဳေတာ္ဘက္ဆင္းလာၾကၿပီး အင္းစိန္တြင္ အင္းစိန္ၿမိ့ဳရွိေကအင္ဒီအိုတို႔ႏွင့္ပုူးေပါင္းၿပီး ရန္ကုန္ၿမိ့ဳေတာ္ကိုတိုက္ခိုက္သိမ္းယူရန္ ျဖစ္ေပသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ က်ေနာ္တို႔ ရန္ကုန္ကာကြယ္ေရးအတြက္ နယ္မွတပ္မ်ားကို သယ္ယူႏိုင္ေသာလမ္းမွာလည္းေကာင္း၊  ရန္ကုန္ႏွင့္နယ္ေဒသ ဆက္သြယ္ေရးမွာလည္းေကာင္း၊ မဂၤလာဒံုေလယာဥ္ပ်ံဆိပ္သာ ရွိေပသည္။ အျခားေသာရန္ကုန္ဝင္လမ္းမ်ား ပိတ္ဆို႔ေနပါသည္။ ထိုစဥ္က အင္းစိန္ရွိ ေကအင္ဒီအိုတို႔က ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္းစစ္မ်က္ႏွာတြင္ ၎တို႔လက္ရွိစခန္းမွ ေရွ႔သို႔ကိုက္(၂ဝဝ)မွ်တိုးၿပီး တပ္စြဲလိုက္ႏိုင္လွ်င္ ေလယာဥ္အဆင္းအတက္ကို လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ လက္လွမ္းမီစြာပစ္ခတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္၍ မဂၤလာဒံုေလယာဥ္ကြင္းသံုးမရ ျဖစ္ရေပေတာ့မည္။ အင္းစိန္မွ ၃ လကၼေမာ္တာတို႔ျဖင့္ အလွမ္းမီႏိုင္ေသာ္လည္း အင္းစိန္ၿမိ့ဳသိမ္းေကအင္ဒီအိုတို႔တြင္ ၃ လကၼေမာ္တာမ်ားမရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔၏ တခုတည္းေသာ ရန္ကုန္ၿမိ့ဳသို႔ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည့္ မဂၤလာဒံုေလယာဥ္ကြင္းကို လံုၿခံဳစြာအသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့ၾက ေပသည္။

ထိုအခ်ိန္သည္ ဗမာျပည္အတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္အႀကီးဆံုး အစိုးရိမ္ရဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ေပသည္။
ေကအင္ဒီအိုတို႔၏စီမံကိန္းအတိုင္း ၎တို႔၏ အင္းစိန္၊ ေတာင္ငူ၊ ျပည္ တပ္သံုးတပ္ အင္းစိန္မွာဆံုၾကၿပီး ရန္ကုန္ၿမိ့ဳႀကီးကိုလုပ္ႀကံံၾကလွ်င္ က်ေနာ္တို႔ ခုခံႏိုင္ဖို႔ခဲယဥ္းသည္။ အေျခအေန ႀကီးစြာရႈပ္ေထြးသြားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

က်ေနာ္သည္ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသႏႈတ္ခမ္းတြင္အသင့္ရွိေနေသာ ဒုဗိုလ္မႈးႀကီးခ်စ္ၿမိဳင္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဗမာ့ေသနတ္ကို္င္ တင္ရင္း(၃)မွာ က်ေနာ္ကိုင္ခဲ့ေသာမူလတပ္ရင္းျဖစ္၍ ထိုတပ္ရင္းကို အရင္ဆံုးႏွင့္အေစာဆံုး ရန္ကုန္သို႔ေခၚယူလိုက္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က တြံေတး တူးေျမာင္းကို ေကအင္ဒီအိုတို႔သိမ္းပိုက္တပ္စြဲထားသျဖင့္ ထိုတပ္ရင္းမွာ ပင္လယ္ဘက္မွေလွမ်ားျဖင့္ ခဲယဥ္းစြာခ်ီတက္လာရၿပီး က်ေနာ္တို႔ရွိရာ ရန္ကုန္သို႔ေခ်ာေမာစြာေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုတပ္ရင္းကိုပင္ ျပည္ၿမိ့ဳက ရန္ကုန္သိမ္းရန္ဆင္းလာေသာ ဒုဗိုလ္မႈးႀကီး ေစာျမေမာင္ဦးစီးသည့္ ကရင္ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း(၂)ကို လမ္းမွႀကိဳတိုက္ရန္ တာဝန္ေပးရပါသည္။

ဒုဗိုလ္မႈးႀကီးခ်စ္ၿမိဳင္တို႔ အျမန္ခ်ီတက္သြားရာ လမ္းရွိ သာယာဝတီခရိုင္၊ နတၲလင္းၿမိ့ဳနယ္ “ဝက္ေကာ္”ရြာတြင္ ျပည္ၿမိ့ဳကဆင္းလာေသာ ကရင္ေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္း(၂)ႏွင့္ ေတြဆံုတိုက္ပြဲ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကရင္ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း(၂) တပ္ရင္းမႈးမွာ စစ္အေတြ႔အႀကံဳ အားနည္းသျဖင့္ ထိုဝက္ေကာ္တိုက္ပြဲတြင္ ဒုဗိုလ္မႈးႀကီးခ်စ္ၿမိဳင္ဦးစီးေသာ ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း(၃)က လံုးဝေအာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ကရင္ ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း(၂)မွာ လံုးဝဖရိုဖရဲ ၿပိဳကြဲသြားပါသည္။ က်ေနာ္တို႔သည္ ျပည္ၿမိ့ဳဘက္ကဆင္းလာေသာရန္သူအေပၚ လံုးဝေအာင္ႏိုင္ လိုက္ပါသည္။

ထိုအခ်ိန္ေလာက္တြင္ပင္ အင္းစိန္ရွိကရင္သူပုန္မ်ားက အစိုးရႏွင့္ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းလိုသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေပးပါဟုေတာင္းဆို လာပါသည္။ က်ေနာ္တို႔ဝမ္းေျမာက္စြာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ၎တို႔၏ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရန္ကုန္ၿမိ့ဳတြင္းရွိအစိုးရႏွင့္ေတြ႔ရန္ စီစဥ္ေပးပါသည္။
ကရင္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ေစာဘဦးႀကီးကိုယ္တို္င္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကရင္အဖြဲ႔  ရန္ကုန္ထဲဝင္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ က်ေနာ္တို႔ဝမ္းသာေနၾကေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲႏွစ္ရက္ေလာက္ၾကာၿပီးေနာက္ ကရင္တို႔ဘက္က ေဆြးေႏြးပြဲျဖက္လိုက္ၿပီဟု ေၾကညာသည္။ က်ေနာ့္စိတ္အထင္ ေတာင္ငူကရင္ေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္း(၁)က တားျမစ္လို႔ဟုသံသယရွိေနပါသည္။

က်ေနာ္တို႔ဆက္ၿပီးတိုက္ၾကရပါေတာ့သည္။


0 comments:

Post a Comment