Wednesday, June 13, 2012

အမ်ိဳးသားေရးဝါဒႏွင့္လူမ်ိဳးစံုဝါဒ(ျမသန္းတင့္)

0 comments

အမ်ိဳးသားေရးဝါဒႏွင့္လူမ်ိဳးစံုဝါဒ(ျမသန္းတင့္)
(ယူတာကဒီေနရာကပါ) http://www.maukkha.org/index.php/book-store/essay-maukkha/2149-maukkha-nationalism-and-multiculturism
အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒသည္ ကမၻာ့ရြာကို ပ်က္ေအာင္လုပ္ေနသည္၊ ယခင္ ယူဂိုဆလားဗီးယားႏိုင္ငံေဟာင္းမွသည္ ခ်ီခ်င္းညာအထိ ၿပိဳကြဲေအာင္ လုပ္ေနသည္ဟု ႏိုင္ငံစုံ၀ါဒသမားတို႔ကေျပာၾကသည္။ လူမ်ိဳးစုမ်ားစုစည္းထားသည့္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၿပိဳလဲပ်က္စီးေနၾကသည္။ လူမ်ိဳးစုခြဲထြက္ေရး၀ါဒသည္ အရွိန္ေကာင္းေနသည္။
ယင္းမွာ ဆင္းရဲမြဲေတသည့္အာဖရိကတိုက္တြင္သာ မဟုတ္။ ခ်မ္းသာသည့္ ဥေရာပတိုက္ႏွင့္ ေျမာက္အေမရိကတိုက္မွာပင္ ရွိေနသည္။ ၂၄နာရီအတြင္း ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ၿပီး အရင္းအႏွီးမ်ားတင္ပို႔ေနသည့္ အင္တာနက္ေခတ္တြင္ ထိုအခ်င္းအရာသည္ မည္သို႕ျဖစ္ႏိုင္စရာရွိပါသနည္း။
ကမာၻ႔၀ါဒပ်ံႏွံ႔ေရးသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေခတ္တြင္လႊမ္းမိုးတြင္က်ယ္ေနေသာ ေ၀ါဟာရတစ္ခုျဖစ္၏။ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ အထင္အျမင္ေသးသည့္သေဘာထားတြင္ လူမ်ိဳးစံု၀ါဒသည္ ယဥ္ေက်းမႈဟူေသာအဓိပၸါယ္ ထြက္ေနၿပီး အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒသည္ အရိုင္းအစိုင္း၀ါဒဟု အဓိပၸါယ္ထြက္ေနသည္။
လူမ်ိဳးစံု၀ါဒသမားတို႔အဖို႔ အမ်ိဳးသားေရးအံုၾကြမႈမ်ားသည္ နားမလည္ႏိုင္စရာေကာင္းေသာအရာမ်ား ျဖစ္ေနဟန္ရွိ၏။ အာဏာသည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွေလွ်ာက်သြားခ်ိန္တြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအတြက္ အဘယ့္ေၾကာင့္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနမည္နည္း။
စင္ကာပူလို ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံ၊ ေတာင္ပိုင္းတရုတ္ျပည္လို ေဒသ၊ ေျမာက္အေမရိကတိုက္လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ စသည့္ တိုက္လံုးဆိုင္ရာကုန္သြယ္မႈအစီအစဥ္တို႔သည္ ေနာက္ရာစုသစ္ႀကီးမ်ား၏ ကမာၻ႔ပံုစံသစ္အတြက္ေဆာက္လုပ္မည့္ အုတ္အစိုင္အခဲမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အင္တာနက္လႈိင္းလံုးကို စီးလို႔ရပါလ်က္ ယဥ္ေက်းမႈအခ်ဳပ္အခ်ာတည္ရွိေရးကို အဘယ့္ေၾကာင့္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနဦးမည္နည္း။ ကမာၻ႔စီးပြားေရး၏ဆက္သြယ္ေရးဘာသာစကားအျဖစ္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားရွိေနပါလ်က္ အငယ္စားဘာသာစကားကေလးမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အဘယ့္ေၾကာင့္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနဦးမည္နည္း။
ယခုအခ်ိန္တြင္တြင္ လူမ်ိဳးစံု၀ါဒသမားတို႔အဖို႔ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒသမားတို႔ကိုအထင္ေသးျခင္းမွရပ္တန္႔ရန္ အခ်ိန္ေရာက္ေလၿပီ။ ေနာက္ေလယဥ္တစ္စင္းကို စီးရန္ ခပ္သုတ္သုတ္သြားေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ားအားလံုးသည္ ခ်မ္းသာၿပီးတည္ၿငိမ္ေသာလူမ်ိဳးႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ထားၾကမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ သူတို႔အဖို႔မွာမူ လူမ်ိဳးစံု၀ါဒသမားျဖစ္ရန္ ကံုလံုၾကြယ္၀ပါေပ၏။ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္တစ္ေစာင္ႏွင့္အတူ အခြင့္အေရးသည္ ပါလာတတ္ပါ၏။
အမ်ိဳးသားေရးမာန္ကိုရႈတ္ခ်ျခင္းမျပဳမီ ခ်ီခ်င္းညာလူမ်ိဳးတို႔အေၾကာင္းကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ခ်ီခ်င္းညာတို႔၏ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ သမၼတနန္းေတာ္ကို ရုရွတင့္ကားမ်ားမွ အေျမာက္ျဖင့္ထုရန္ လူမ်ိဳးစံု၀ါဒသမားမ်ား ဘာေၾကာင့္ အလိုရွိေနၾကပါသနည္း။
ကမာၻ႔၀ါဒီတုိ႔၏ ထိုေ၀ါဟာရကို ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားၾကည့္ပါေလ။ ကာလီဖိုးနီးယားျပည္နယ္သားသည္ သူ၏ အိမ္သံုးကြန္ပ်ဴတာေရွ႕တြင္ထိုင္ကာ ေတာင္ကိုးရီးယားရွိမိတ္ေဆြတဦးထံ စာတစ္ေစာင္ရိုက္ေနစဥ္၊ အျပင္တြင္ရပ္ထားေသာ သူတို႔ကားမ်ားကိုခိုးသြားမည္လားဟု ႏွစ္ေယာက္စလံုး စိတ္တထင့္ထင့္ ျဖစ္ေနၾကရသည္။ သူတို႔၏ ကြန္ပ်ဴတာအဆက္အသြယ္ကို လံုၿခံဳမႈ ရွိမရွိကို မည္သူအာမခံပါသနည္း။ 
ရဲ၊ တရားရံုးမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေခတ္သစ္လူမ်ိဳးႏိုင္ငံမ်ား၏ ပံုမွန္အေဆာက္အအံုမ်ားက အာမခံခ်က္ေပးေနပါသည္။ ထိုအေဆာက္အအံုမ်ားမရွိလွ်င္ ကမာၻ႔ရြာသည္ ပရမ္းပတာေနရာႀကီးအျဖစ္သို႔ ေရြ႕လ်ားသြားေပလိမ့္မည္။
ေခတ္သစ္လူမ်ိဳးႏိုင္ငံမ်ားအား ေခတ္မမွီေတာ့ဟုဆိုကာ ေက်ာ္လႊားဖယ္ရွားလို႔ မရႏိုင္ေတာ့ပါ။ ေခတ္သစ္လူမ်ိဳးႏိုင္ငံမ်ားကို ပိုၿပီးခိုင္မာေတာင့္တင္းေအာင္ လုပ္ရမည္သာျဖစ္ပါသည္။ တတိယကမာၻတြင္မွ်သာ မဟုတ္ပါ။ ယင္းမွာ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒသမားတစ္ဦး၏ နားလည္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
လူမ်ိဳးစံု၀ါဒသမားမ်ားမွာပင္လွ်င္ ေအာက္ေျခပင္ျမစ္မ်ား ရွိပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ဇာတိအရည္အေသြးသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုခြဲျခားထားသည့္ သေကၤတကေလးမ်ားေပၚတြင္ မွီတည္ေနပါသည္။ ထိုသေကၤတကေလးမ်ားကို စိတ္ပညာရွင္ဖရိြဳက္က အေသးစားကြဲလြဲခ်က္ကေလးမ်ားကို ခ်စ္ခင္တြယ္တာေသာ နာစစ္ဆပ္၀ါဒဟု ေခၚခဲ့ပါသည္။ ထိုကြဲလြဲခ်က္ကေလးမ်ားသည္ အလြန္႔အလြန္ ေသးငယ္ေကာင္း ေသးငယ္ပါလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမဟုတ္ပါ။ ထိုကြဲလြဲခ်က္ကေလးမ်ားကိုပင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပင္ကိုယ္ဇာတိအရည္အေသြး၏ အျမဳေတအျဖစ္ သံုးႏိုင္ပါသည္။
လူမ်ိဳးစံု၀ါဒသမားတို႔က လီဗိုင္းဂ်င္းအ၀တ္အထည္မ်ားႏွင့္ ဘင္နက္တန္ကုန္္ပစၥည္းမ်ား၊ မက္ေဒၚနယ္ ဟမ္ဘာဂါမ်ားႏွင့္ အိုင္ဘီအမ္စက္မႈသိပၸံပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ လူမ်ိဳးမ်ားၾကားတြင္တည္ရွိေနၾကေသာ အေသးစားကြဲလြဲမႈကေလးမ်ားသည္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါသည္။ တကယ္ျဖစ္လာသည္မွာ ထိုသို႔မဟုတ္။ လူမ်ားက ပိုၿပီးႀကီးမားေသာကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို အတင္းဖမ္းဆုပ္ထားၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ယူဂိုဆလားဗီးယားတြင္ ဆန္းျပားေပြလီေသာ ဥေရာပတိုက္သားမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနပါသည္။ သူတို႔သည္ မာစီးဒီးကားႀကီးမ်ားကိုေမာင္းကာ ဆြစ္ဇာလန္စတိုင္ အနားယူေဂဟာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ေနၾကပါသည္။ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ သူတို႔သည္ ခရိုအက္မ်ား၊ ဆာ့ဘ္မ်ား ေဘာစနီးယားမူဆလင္မ်ား ျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ ေခတ္မီေရးလုပ္ငန္းသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ႀကီးမားေသာတြယ္တာစြဲလန္းမႈမ်ားကိုခြာခ်ပစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ယူဂိုဆလားဗီးယားမ်ားက ျပသေနပါသည္။
အဖိႏွပ္ခံလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္လူမ်ိဳးစုမ်ားက သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ကာကြယ္ခြင့္မရေသးသမွ်ကာလပတ္လံုး လံုၿခံဳေရးစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အသိုက္အ၀န္းစိတ္ဓာတ္သည္ တည္ရွိဦးမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻ႔ေျပာင္းလဲမႈသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို နီးစပ္လာေအာင္လုပ္ေပးခဲ့သည္မွာ မွန္ေပသည္။
သို႔ရာတြင္ နီးစပ္လာျခင္းေၾကာင့္ပင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈ ကိုယ့္သမိုင္းႏွင့္ ကိုယ့္ဘာသာစကား စသည့္ကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို ပိုၿပီးကာကြယ္ထိန္းသိမ္းလာခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔မွ ကာကြယ္ထိ္န္းသိမ္းျခင္းမျပဳႏိုင္လွ်င္ လူအျဖစ္မွေလွ်ာက်သြားေတာ့မည္သာ ျဖစ္ပါသည္။
၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ေဘာလ္တစ္ေဒသမွ လူမ်ိဳးစုမ်ား၊ ပိုလန္လူမ်ိဳးစုမ်ား၊ ခ်က္လူမ်ိဳးမ်ားလြတ္လပ္ေရး ရလာသည့္အခါတြင္ ႏိုင္ငံစံု၀ါဒသမားမ်ားသည္ မွန္ကန္စြာၾသဘာေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။  ၁၇၇၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္လူမ်ိဳးမ်ား၊ ၁၇၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္လူမ်ိဳးမ်ားကိုႏိႈးဆြခဲ့သည့္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ဒီမိုကေရစီစေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒတြင္မွားေနေသာအခ်က္မွာ ကိုယ့္အိမ္တြင္ ကိုယ္အရွင္သခင္ ျဖစ္ခ်င္ေသာဆႏၵ မဟုတ္ပါ။ အိမ္ကို အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ ေရာေႏွာမေနႏိုင္ဟု ျငင္းဆန္ေနသည့္ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးတိုင္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္ႏိုင္ငံရွိရမည္ဆိုသည့္ အမွားျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးသန္႔စင္ရမည္၊ မ်ိဳးမေႏွာရဆိုသည့္ အမွားျဖစ္ပါသည္။
လူမ်ိဳးစံု၀ါဒသမား ျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒသမား ျဖစ္ေစ၊ အေရျပားေအာက္က ေသြးထဲတြင္ မ်ိဳးေႏွာေနၾကပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ဘိုးေဘးမ်ားသည္ အတူ၀ိုင္းဖြဲ႔ၿပီးအိပ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တကယ္အမွန္ေျပာရလွ်င္ ကမာၻေပၚတြင္ေသြးမေႏွာသည့္ လူမ်ိဳးသန္႔စင္မႈဆိုသည္မွာ မရွိႏိုင္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကို ကြ်န္ေတာ္တို႔လိုမ်ိဳးေႏွာသူမ်ားႏွင့္ ခြဲေ၀မေနႏိုင္ပါဟုဆိုလွ်င္ မည္သို႔ေသာ ကံၾကမၼာမ်ိဳးႏွင့္ေတြ႔ရတတ္ေၾကာင္းကို ယူဂိုဆလားဗီးယားက ျပသေနပါသည္။
လူမ်ိဳးစုံ၀ါဒသမားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒသမားမ်ားအား ဘီလူးသဘက္ႀကီးေတြအျဖစ္မ်ိဳး ေျပာေနျခင္းကိုရပ္တန္႔သင့္ပါၿပီ။ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒသမားမ်ားကလည္း မိမိတို႔လူမ်ိဳးတြင္ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ႏိုင္ငံေတာ္ရွိရမည္ဆိုသည့္အစြဲကို ေဖ်ာက္သင့္ၾကပါၿပီ။
ခြဲထြက္ေရးသမားတို႔၏စိန္ေခၚမႈႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနသည့္အေျခခိုင္ေနေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္ အာဏာကိုျဖန္႔ခြဲေပးဖို႔ လိုပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ လူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ ခြဲထြက္ျခင္းမျပဳဘဲ သူတို႔၏ယဥ္ေက်းမွုႏွင့္ဘာသာစကားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒသမားတို႔၏စိန္ေခၚမႈႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ေဒသမ်ားသည္ (တူရကီ၊ အီရတ္၊ အီရန္ႏွင့္ ဆီးရီးယားနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ေနၾကေသာ ကာဒ့္လူမ်ိဳးစုမ်ားကဲ့သို႔) နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ တြဲေနၾကရသည့္လူမ်ိဳးစုမ်ားအား ခြဲထြက္ျခင္းမျပဳဘဲႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုသ႑န္မ်ားရရွိႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြသင့္ၾကပါသည္။
အနာဂတ္ကို လူမ်ဳိးစံု၀ါဒသမားမ်ားကလည္း မပိုင္ပါ။ သူတို႔ခ်စ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲ၀င္ရန္အဆင္သင့္ရွိေသာ၊ သူတို႔မေရာက္ဖူးေသာေနရာမ်ားမွသင္ခန္းစာယူရန္အဆင္သင့္ရွိေသာ လူမ်ိဳးစံု၀ါဒသမားမ်ားႏွင့္လူမ်ိဳးေရး၀ါဒသမား ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးျဖစ္ရန္အဆင္သင့္ရွိေသာ လူထုမ်ားကသာ ပိုင္ပါသည္။
ရည္ညႊန္း။ Time, Feb 27,1995 မွ Michel Ignatieff The State of belonging ကို ျပန္ဆိုသည္။
ျမသန္းတင္႔

0 comments:

Post a Comment