Wednesday, June 27, 2012

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲ့တင္သံ အပိုင္း (၈) မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ

0 comments
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲ့တင္သံ အပိုင္း (၈) မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ ဇြန္ ၂၈ ရက္ ၂၀၁၂ ေန႔က အာရ္အက္ဖ္ေအမွထုတ္လႊင့္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေသာတရွင္မ်ားခင္ဗ်ား..
၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ ဗိုလ္က်င္ေဖဦးေဆာင္တဲ့ ေကအင္န္ယူ၊ မြန္ျပည္သစ္နဲ႔ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ
(၃)ပါတီတို႔ရဲ႔ ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ေတြ ရန္ကုန္ကိုေရာက္လာ ခဲ့ၾကပါတယ္။ ပဏာမကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ သူတို႔သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမေဒသေတြကေနတဆင့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီရဲ႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈေတြကို ယူခဲ့ၾကပါတယ္။ ရန္ကုန္ကိုေရာက္မလာခင္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမေဒသေတြမွာ ေဒသခံျပည္သူေတြကသာမက ရန္ကုန္ကိုေရာက္ေတာ့လည္း ျပည္သူေတြက ပန္းစည္းေတြပန္းကံုးေတြစြပ္ၾက အခမ္းအနားေတြနဲ႔ႀကိဳၾကဆိုမို႔လို႔ တိုင္းျပည္အတြက္ အားတက္စရာေတြလို ျဖစ္ခဲ့ရတာလည္းအမွန္ပါပဲ။ ဇရန္ကုန္ေရာက္ၿပီးေနာက္တရက္ျဖစ္တဲ့ 
ဇူလိုင္လ (၃ဝ)ရက္ေန႔မွာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔နဲ႔ (၃)ပါတီပဏာမကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေတြ႔ဆံုရာမွာ (၃)ပါတီ ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကေန ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီထံ တင္ျပေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတင္ျပခ်က္မွာ သူတို႔လာရျခင္းဟာလည္း 
စစ္ရပ္စဲၿပီး စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ ျပည့္စံုေခ်ာေမာေအာင္ျမင္မယ့္ေဆြးေႏြးပြဲ 
ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္သေဘာနဲ႔ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့… ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီရဲ႔ကမ္းလွမ္းခ်က္ကိုသိရၿပီးတဲ့ေနာက္ (၃) ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ (ဇူလိုင္ ၅ ရက္) ေန႔မွာ သေဘာထားျပန္ၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း၊ 
(၃)ပါတီဟာ စစ္ရပ္စဲဖို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ဖို႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစံု ဗမာျပည္သူေတြရဲ႔ဆႏၵနဲ႔အညီ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္မ်က္နွာစံုညီ၊ တန္းတူရည္တူေဆြးေႏြးေျဖရွင္းဖို႔ အစိုးရအဆက္ဆက္ကို အစဥ္တစိုက္ တင္ျပကမ္းလွမ္းေတာင္းဆိုလာခဲ့တဲ့ေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ့္ ခုလိုအဆင့္အထိ အေကာင္အထည္ျဖစ္ေပၚ မလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ခုဖိတ္ေခၚခ်က္ဟာလည္း (၃)ပါတီနဲ႔တကြ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးရဲ႔ အစဥ္တစိုက္ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဘက္က လက္ခံလာတာျဖစ္လို႔ ဝမ္းသာတဲ့အေၾကာင္း၊ ဖိတ္ေခၚ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို (၃)ပါတီလံုးက မူအားျဖင့္လက္ခံေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႔လုပ္ရာမွာ ခုထက္ ျပည့္စံုလံုေလာက္တဲ့ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ိဳးျဖစ္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အေၾကာင္း၊  ပဏာမအားျဖင့္လိုအပ္တဲ့အခ်က္ေတြ၊ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမယ့္အခ်က္ေတြကိုဖယ္ရွားၿပီး 
က်ယ္ျပန္႔တဲ့ေဆြးေႏြးပြဲနယ္နမိတ္ေဘာင္ကို ျပည့္စံုလံုေလာက္စြာ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႔ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ယူဆတဲ့အေၾကာင္း၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာမွာ အဘက္ဘက္ကအဆင္ေျပေျပနဲ႔ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တိုက္ရိုက္အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ အခ်က္(၃)ခ်က္တင္ျပထားၿပီး ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဘက္က လက္ခံစဥ္းစားေပးပါရန္လို႔ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။

တင္ျပေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကေတာ့..
(၁) ဤ ပဏာမေဆြးေႏြးပြဲၿပီးခ်ိန္မွ ထပ္မံ၍ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးၿပီးဆံုးခ်ိန္အထိ တစ္တိုင္းျပည္လံုးတြင္ အပစ္အခတ္အတိုက္ရပ္စဲထားရန္။ ယင္းအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္ပါတီ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ တိုင္းျပည္သို႔ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္အခ်ိန္အတြင္း၊ ေဆြးေႏြးေနခ်ိန္အတြင္း ျပည္သူလူထုမ်ားအေနျဖင့္ 
လြတ္လပ္စြာေရးသားေျပာဆိုခြင့္၊ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခြင့္ႏွင့္ စည္းေဝးဆႏၵျပခြင့္မ်ားရွိေစရန္။

(၂) ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ပါတီအဖြဲ႔အစည္း အေနႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အျခားပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပည့္ျပည့္စံုစံုႀကိဳတင္ၫွိႏိႈင္းေရးအတြက္ လံုေလာက္ေသာအခ်ိန္ရရွိေရးႏွင့္ သြားလာဆက္သြယ္ေခၚယူေရးအတြက္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ လိုအပ္ေသာလံုၿခံမႈ၊ ကူညီမႈမ်ားေပးပါရန္၊

(၃) ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္ပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ ႏွစ္ဦးနွစ္ဘက္မွ အျပန္အလွန္တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္အျပည့္အစံုကို အသံလႊင့္႒ာနမွအသံလႊင့္ေပးရန္ႏွင့္ သတင္းစာကြန္ဖရင့္ျပဳလုပ္ရွင္းလင္းခြင့္၊ စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္အျပည့္အစံု ေရးသားေဖာ္ျပခြင့္မ်ား ရရွိေစရန္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး ဒီေတာင္းဆိုခ်က္ေတြဟာ  ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို အခ်ိန္ဆြဲခ်င္လို႔၊ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစခ်င္လို႔၊ အျမတ္ထုတ္ခ်င္လို႔လုပ္တာမဟုတ္ပဲ ျဖဴစင္တဲ့ေစတနာနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္ေတြ႔က်က်ျပန္တည္ေဆာက္ဖို႔ ျပည့္စံုလံုေလာက္တဲ့ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္လို႔ ေဖာ္ျပၿပီး...
တစ္အခ်က္ေတာင္းဆိုရတာဟာ ႏွစ္ဘက္သံသယကင္းကင္းနဲ႔ေတြ႔ဆံုႏိုင္ဖို႔၊ စစ္ေရးအရအၾကပ္ကိုင္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမျဖစ္ေစဖို႔၊ မလိုလားအပ္တဲ့သံသယေတြ ကင္းစင္ေအာင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီလို အပစ္အခတ္ရပ္ထားၿပီးေဆြးေႏြးေနစဥ္မွာ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးရဲ႔ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ဆႏၵေတြ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ အေထာက္အကူေတြ ရယူဖို႔လိုေၾကာင္း၊ ဒါ့ေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာေရးသားေျပာဆို၊ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝ၊ စည္းေဝးဆႏၵျပတာေတြဟာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တယ္လို႔ တင္ျပထားပါတယ္။
နံပတ္ႏွစ္အခ်က္ကို ေတာင္းဆိုရတာကေတာ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥဟာ တစ္ဖြဲ႔တစ္ပါတီျပႆနာမဟုတ္ပဲ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီနဲ႔ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးနဲ႔ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ေနတဲ့ျပႆနာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း  ပါဝင္ေနတဲ့ဘက္အသီးသီးမွာ အေျခအေနေတြကို ျပည့္ျပည့္စံုစံုေဆြးေႏြးေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ လံုေလာက္တဲ့အခ်ိန္ရဖို႔လိုအပ္တဲ့အေၾကာင္း၊ တစ္ဖြဲ႔ျခင္းအလိုက္ အတြင္းမွာအေၾကအလည္ၫွိႏိႈင္းဖို႔လိုတဲ့အျပင္ အျခား ေတာ္လွန္ေရးပါတီအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔လည္း တစ္ပါတည္းေဆြးေႏြး ၫွိႏိႈင္းႏိုင္ေရးအတြက္အခ်ိန္ယူၿပီး သြားလာဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးဟာလည္း မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ကိစၥျဖစ္လို႔ ေတာင္းဆိုတင္ျပရတာျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုထားပါတယ္။
သံုးအခ်က္ေတာင္းဆိုရတာကိုကေတာ့.. ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးပါတီအသီးသီးရဲ႔ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးသိရွိဖို႔၊ လူထုရဲ႔ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကို ျပန္သိရဖို႔အထူးအေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ဘက္တဘက္တည္းကေနပဲ တဘက္သတ္တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပေနတာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အျပန္အလွန္တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို လူထုကသိရွိနားလည္ၿပီး လူထုရဲ႔ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကို ျပည့္ျပည့္စံုစံုမွန္မွန္ကန္ကန္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ဖို႔ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း စတာေတြေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ခုလို တင္ျပတာေတာင္းဆိုတာေတြကို ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအေနနဲ႔ သေဘာတူလက္ခံမယ္ဆိုရင္ တိုင္းျပည္ကို တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံတဲ့အေၾကာင္း၊ အဲသလို ထုတ္ျပန္ေပးၿပီးရင္ (၃ပါတီက ဗဟိုကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔လာေရာက္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီနဲ႔ စစ္ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေျဖရွင္းသြားမွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း၊ ဒါတင္မကေသးပဲ (မဒညတ) လို႔ေခၚတဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစုနဲ႔ တစ္ပါတည္းျဖစ္ေစ၊ အျခား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔တစ္ပါတည္းျဖစ္ေစလာေရာက္ၿပီးေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားသြားမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေျပာဆိုတင္ျပထားတာေတြ႔ရပါတယ္။

ေသာတရွင္မ်ားခင္ဗ်ား..ေနာက္တပတ္မွာေတာ့ (၃)ပါတီပဏာမကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႔ တင္ျပေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဘက္က ဘယ္လိုတုန္႔ျပန္ခဲ့သလဲဆိုတာ တင္ျပေပးပါ့မယ္။
ေနာက္တပတ္ဆက္ပါဦးမယ္။
က်ေနာ္မ်ိဳးျမင့္ပါခင္ဗ်ား
မ်ိဳးျမင့္

0 comments:

Post a Comment