Tuesday, November 1, 2016

ပ်ားရည္ဆမ္းလြန္ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရး(ေမာင္သန္းျမေ႐ႊ)

0 comments
ပ်ားရည္ဆမ္းလြန္ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရး(ေမာင္သန္းျမေ႐ႊ)
အေရးေတာ္ပုံ ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ(၂) အမွတ္ ၇ ေဆာင္းပါး
ဒီခ်ဳပ္အစိုးရသစ္တက္လာၿပီး ပ်ားရည္ဆမ္း ၆ လ အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ျပည္ပခရီးစဥ္ေတြမွာ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးရလဒ္သစ္ေတြ ရရွိလာတယ္လို႔ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေရးျပႆနာကိုင္တြယ္ရာမွာ မထိရက္မတို႔ရက္ ျဖစ္ေနတုန္းပဲ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေကာေဇာနီခင္းႀကိဳဆိုတဲ့တ႐ုတ္ျပည္ခရီးမွာ သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္က နယ္စပ္တည္ၿငိမ္ေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ မိတ္ေဆြေကာင္းပီသစြာ ကူညီမယ္၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ျမႇင့္တင္မယ္လို႔ေျပာတယ္။ အိမ္ျဖဴေတာ္နဲ႔ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံသို႔သြားေရာက္တဲ့ အေမရိကန္ခရီးမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တဦးရဲ့ အေဆာင္အေယာင္မ်ားနဲ႔ ဧည့္ဝတ္ျပဳခံရကာ သမၼတအိုဘားမားက ရသင့္တဲ့ဆုလာဘ္အျဖစ္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းဖို႔ရွိေၾကာင္းေၾကညာတယ္။
တကယ္ေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ေတာင္ၿပဳိကမ္းၿပဳိ အႏိုင္ရကာ အရပ္သားတပိုင္းအစိုးရအျဖစ္ေပၚထြက္လာတဲ့ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရအဖို႔ အေျခအေနသစ္မွာ ျပႆနာသစ္မ်ားကေစာင့္ႀကိဳေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္ပဆက္ဆံေရးမွာ အျပင္ကအပူ အတြင္းမကူးေအာင္၊ အတြင္းကအပူ အျပင္ကိုမကူးေအာင္ ရြဲ႔ေစာင္းေနတဲ့ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးကို ပုံမွန္အေျခအေနတရပ္ေရာက္ေအာင္ ထိန္းၫႇိဖို႔လိုပါတယ္။ အမွီအခိုကင္းတဲ့၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးတဲ့၊ လြတ္လပ္တဲ့ဘက္မလိုက္မူႀကီး ၅ ခ်က္ ေပၚမွာ ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္ႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ အာဏာၿမဲဖို႔ တဖက္ဖက္ကိုေျပးကပ္ေနရတဲ့ဘဝမ်ိဳး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာ အလဲအထပ္ လုပ္ရတဲ့ဘဝမ်ိဳး၊ ကိုယ့္ျပည္သူကိုဖိႏွိပ္ဖို႔ ျပည္ပကိုမ်က္ႏွာခ်ိဳေသြးရ လာဘ္ထိုးရတဲ့ဘဝမ်ိဳးမွ လြတ္ဖို႔လိုပါတယ္။
တက္သမၽွ အာဏာရအစိုးရတိုင္းနဲ႔ တဖက္သတ္ဆက္ဆံတဲ့ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔တဲ့ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံႀကီးမ်ားရဲ့အက်ိဳးစီးပြားအရ က်င့္သုံးၾကတာပါ။ စီးပြားေရးအက်ိဳးစီးပြား ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးစီးပြား တခုမဟုတ္တခု ပါပါတယ္။ အကာအကြယ္ေပးတာျဖစ္ျဖစ၊္ ပိတ္တာဖြင့္တာျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔အက်ိဳးစီးပြားပါပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံတန္းတူ အျပန္အလွန္အက်ိဳးရွိဖို႔ဆိုတာ ျပႆနာေပါင္းစုံသပြတ္အူလိုက္ေနတဲ့ နာတာရွည္လူမမာျဖစ္ေနတဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ကဗမာျပည္အဖို႔ မလြယ္ပါဘူး။
- စစ္ေအးလြန္ကာလတေလၽွာက္လုံး (၁၉၈၈-၂ဝ၁ဝ) မာရွယ္ေလာနဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရ
- လူထုအေပၚ ဗိုလ္က်အႏိုင္က်င့္ ဖိႏွိပ္ကၽြန္ျပဳခဲ့တဲ့စစ္အစိုးရ
- အျပစ္မဲ့ျပည္သူေထာင္ေသာင္းခ်ီ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ် သတ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရ -တိုင္းျပည္ရဲ့သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ေတြ ျဖဴခါျပာခါက်ေအာင္ လက္ၫႇဳိးထ္ိုးေရာင္းစားခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရ – သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္သုဥ္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေတြပ်က္ဆီး၊ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ေတြကို ဆိုးေမြေတြတပုံႀကီးခ်န္ထားခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရ
- ဒီမိုကေရစီလည္းကင္းမဲ့ အမ်ိဳးသားတန္းတူမႈလည္းမရွိတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ အဆင့္ေနရာရ အာဏာသိမ္းတက္လာတဲ့ စစ္အစိုးရ
- စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္မ်ားနဲ႔အေပါင္းပါခ႐ိုနီတစုက တိုင္းျပည္ရဲ့အတြင္းပစၥည္းမွန္သမၽွ လုယက္ဓားျပတိုက္ထားသမၽွကို အကာအကြယ္ေပးေနတဲ့ စစ္အစိုးရ
- လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားတဲ့ ေျမယာ၊ အိုးအိမ္နဲ႔ ဘ႑ာအရင္းမွန္သမၽွ တရားဝင္ေအာင္ျပဳထားတဲ့ ၂ဝဝ၈ (ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ) အရ ရာသက္ပန္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္အာဏာအပ္ႏွင္းထားတဲ့ စစ္အစိုးရ…ထံမွ
၂ဝ၁၆ ဧၿပီ ၁ မွာ ၂ဝဝ၈ ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းဖို႔ကတိသစၥာျပဳၿပီး အာဏာလႊဲေျပာင္းရရွိခဲ့တဲ့ ဒီခ်ဳပ္ အရပ္သားတပိုင္းအစိုးရအဖို႔ စိန္ေခၚမႈႀကီးပါတယ္။
ဒီခ်ဳပ္ရဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမူဝါဒက အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆုံး မွ၂ဝဝ၈ျပင္ေရး ျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္းေျပာထားပါတယ္။ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းအေနနဲ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ၂၁ရာစုပင္လုံနဲ႔ ရခိုင္ေဒသ သဟဇာတျဖစ္ေရးျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အာဆီယံပါလီမန္ညီလာခံမွာ ေျပာတယ္။
ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈကိုေရွာင္၊ လမ္းေပၚမထြက္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအသြင္ကူးေျပာင္းေရးလမ္းစဥ္ကိုလည္း ေၾကညာထားတယ္။ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္အမႈကိစၥမ်ားကို လႊတ္ေတာ္မွာမေမးျမန္းဖို႔ အမတ္ေတြကို ေျပာတယ္။ အစိုးရကိုအက်ပ္႐ိုက္ေစမယ့္ေမးခြန္းမ်ား မေမးဖို႔ ဒီခ်ဳပ္ဗဟိုက ၫႊန္ၾကားတယ္။ တမတ္သားပါလို႔ အခက္အခဲမရွိေၾကာင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာတယ္။
ေပၚလစီကိုမေဝဖန္ခင္ မူအရႀကံ့ခိုင္ၿပီး နည္းပရိယာယ္အရေပ်ာ့ေျပာင္းတာလား၊ မူမဲ့အေလၽွာ႔ေပးေရးလားဆိုတာကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ၾကည့္ဖို႔လိုပါတယ္။
အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးေခ်ာေမြ႔ဖို႔ ေစ့စပ္ရပါတယ္။ တပ္ခ်ဳပ္ကေလးနဲ႔တင္မၿပီးလို႔ အၿငိမ္းစားဆိုတဲ့တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးအထိ ေစ့စပ္ရတယ္။ ႀကံ့ဖြံ႔သမၼတဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းက ခတ္မာမာ ဆင္းသြားတာျဖစ္တယ္။ ေျဗာင္လုပ္သြားတယ္။ ေက်ာက္စိမ္း၊ သစ္၊ ေရႊ လက္ကုန္ႏႈိက္ တူးသြားတယ္။ စီမံကိန္းသစ္ေတြ သူ႔ခ႐ိုနီေတြကို ခ်ေပးသြားတယ္။ ေက်ာက္မ်က္အသင္းေကာ္မရွင္ရေငြေတြ ေဒၚလာသန္း၈ဝ စာရင္း ေပ်ာက္သြားတယ္။ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားေတြထဲမွာ မိုးက်ေရႊကိုယ္ေတြ ထိုးထည့္သြားတယ္။ ခ်ိပ္ပိတ္ထားတဲ့ သူ႔ပိုင္ဆိုင္မႈစာရင္းကို ျပန္ယူသြားတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဥပေဒထုတ္သြားတယ္။
၂ဝဝ၈ ျပင္ေရးကို (အနည္းဆုံး ၂ ႏွစ္) ေနာက္တန္းပို႔ၿပီး ေစ့စပ္ရတာျဖစ္တယ္။ ၄၃၆ အသာထားလို႔ ၅၉(စ)ေတာင္ ျပင္မရတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံဆိုတာကို ထြင္ရတယ္။ အစိုးရသစ္မွာ ႀကံ့ဖြံ႔ေဟာင္းေတြကိုလည္း ေနရာေပးရတယ္။ ဝန္ထမ္း အသက္၆ဝျပည့္ အၿငိမ္းစားယူရမယ့္ဥပေဒနဲ႔ ၿငိေနတဲ့ တပ္ခ်ဳပ္ကေလးက ကိုယ့္ဥပေဒကိုယ္ထုတ္ၿပီး ၆၅ ႏွစ္လို႔ျပင္တာကို ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္ သေဘာတူ ေပးရတယ္။ စြမ္းအားရွင္ေတြ မဘသေတြရဲ့ ေျဗာင္က်တဲ့ မာဖီးယားဂိုဏ္းလုပ္ရပ္ေတြကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးၿပီး ေက်ေအးေပးခဲ့တယ္။ ရာဇဝတ္မႈမကင္းတဲ့ စီးပြားေရးေသာင္းက်န္းမႈႀကီးေတြ (မူးယစ္ေဆး သစ္ ေက်ာက္စိမ္း စသည္) လက္သည္မေပၚဘူး။
ဒီခ်ဳပ္အရပ္သားတပိုင္းအစိုးရသစ္ တက္လာၿပီး ရက္ ၁ဝဝ စီမံကိန္းက ေၾကာ္ျငာဝင္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပြဲစည္သလိုေတာ့ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ တကယ္တမ္းပြဲထုတ္လာတဲ့ ၂၁ ပင္လုံက်ေတာ့ ပြဲက စပ်က္ေတာ့မလိုျဖစ္လာတယ္။ ကိုယ္စားျပဳ အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးက မိမိတို႔ အႏွစ္ႏွစ္အလလ ႀကိတ္ခံခဲ့ရတာေတြ ညီလာခံမွာ အခြင့္အေရးရတုန္း ပြင့္အန္လာေတာ့ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ေတြ အ႐ႈိက္အထိုးခံရသလိုျဖစ္ကာ မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္လာတယ္။ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး ဘယ္လိုတည္ေဆာက္မလဲ၊ စစ္အုပ္စုမွာ ေစတနာေကာင္းမရွိပါဘူး။ ျပည္တြင္းစစ္ ဘယ္လိုရပ္မလဲ၊ စစ္အုပ္စုက ေနာက္ဆုတ္လိုစိတ္ မရွိပါဘူး။
စစ္တပိုင္းအစိုးရေဟာင္းအထိုင္ခ်ထားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကိုဆက္ခံတိုးခ်ဲ႔ထားတယ္ဆိုတဲ့ ‘၂၁ ရာစုပင္လုံ’ဟာ ကာခ်ဳပ္မူ ၆ ခ်က္ကို မေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ကိုးကန္႔၊ တေအာဝ္း၊ ရခိုင္ ၃ ဖြဲ႕က ‘လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း’ (လက္နက္ခ်ဖို႔သေဘာတူေၾကာင္း) မေၾကညာလို႔ တက္ခြင့္မရဘူး။ ‘ဝ’ က ခြဲျခားဆက္ဆံတာ မေက်နပ္လို႔ ျပန္တယ္။ ညီလာခံၿပီးတာနဲ႔ ကခ်င္မွာ ၾကည္းေၾကာင္းေလေၾကာင္းနဲ႔ ထိုးစစ္ျပန္စတယ္။ ရွမ္း နဲ႔ ကရင္မွာ တိုက္ပြဲေတြျပန္ျဖစ္တယ္။
ရခိုင္ေဒသ ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္းေတာ ဘက္မွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္သူမ်ားက နယ္ျခားေစာင့္ရဲစခန္း ၃ ခုကို ဝင္စီးသြားလို႔ (၉ ေအာက္တိုဘာ ၂ဝ၁၆) ပုဒ္မ ၁၄၄ နဲ႔ အေရးေပၚအမိန္႔ထုတ္ၿပီး စစ္တပ္က ဝင္ရွင္းေနရေၾကာင္း၊ စစ္ေတြမွာ ရွင္းလင္းပြဲလုပ္ေသာ္လည္း သတင္းသမားေတြ ေမးျမန္းခြင့္ရခဲ့ဘူး။
စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ေဂ်ာက္(ေခ်ာက္)ထဲက်ဖို႔ တည္းတည္းလိုေတာ့တဲ့တိုင္းျပည္ကို ကယ္ဖို႔ ျပင္လာၾကျပန္ပါၿပီ။ သူတို႔မရွိရင္ မျဖစ္ေၾကာင္း ျပသလာျပန္ပါၿပီ။ သူတို႔ဟာ အေရးပါအရာေရာက္ေၾကာင္းသိေအာင္ ထုတ္ေဖာ္လာၾကျပန္ပါၿပီ။ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ မိမိအဆင့္ေနရာကို ျမႇင့္လာတဲ့ စစ္အုပ္စုဟာ (ေခတ္မစားေတာ့တဲ့)စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစား အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရာမွာ သူတို႔ အႏွစ္ႏွစ္အလလတည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ယႏၲရားကို အရပ္သားအစိုးရတရပ္လက္ထဲ အလြယ္တကူထိုးအပ္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါသလား။
ဦးႏုလည္း ဒီလိုပဲထင္ခဲ့ဖူးတယ္။ ဂ်ပန္ေခတ္အဓိပတိ ေဒါက္တာဗေမာ္လည္း ဒီလိုပဲထင္ခဲ့ဖူးတယ္။ ဗမာပေဒႆရာဇ္ ေနာက္ဆုံးမင္းဆက္ သီေပါမင္းလည္း ဒီလိုပဲ ထင္ေယာင္မွားေရာဂါစြဲကပ္ရာက ပါေတာ္မူဇာတ္ခင္းသြားရတယ္။
ႏိုင္ငံေရးအရ ဖိႏွိပ္မႈဥပေဒတခ်ိဳ႔ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ခဲ့တယ္ (ဧည့္စာရင္း နဲ႔ ပုဒ္မ ၅ ၊ တခ်ိဳ႕ကို ေနာက္ကလိုက္ၿပီး နငယ္နကြင္း ပိတ္လုပ္တာ ခံရတယ္(ၿငိမ္းစုစီ)၊ ဖိႏွိပ္ေရးယႏၲရားသစ္ ဖြဲ႔ဖို႔ျပင္တာလည္းရွိတယ္ (အေရးေပၚစီမံခန္႔ခြဲမႈဗဟိုေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းျခင္း)၊ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ဖို႔ ဥပေဒျပဳတာလည္းရွိတယ္ (ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာလြတ္လပ္မႈႏွင့္ လုံၿခဳံမႈကိုကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒၾကမ္း)။ ေရွ႔က လက္နဲ႔ေရး ေနာက္ကေျခနဲ႔ဖ်က္ျဖစ္စဥ္ကို ဒီခ်ဳပ္အစိုးရအေနနဲ႔ တေလၽွာက္လုံးရင္ဆိုင္ေနရပါလိမ့္မယ္။
လက္သန္း မင္္္ဆြတ္ၿပီး လူထုကတင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့လႊတ္ေတာ္မွာ ေျမသိမ္းယာသိမ္းကိစၥေတြ၊ လုပ္ခြင္လုပ္ခ မမၽွတတဲ့ကိစၥေတြ၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢ တရားဝင္ဖြဲ႔စည္းခြင့္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥေတြ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ တင္ျပေတာင္းဆိုတာ မၾကားရဘူး။ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ခ်က္ေအာက္မွာ မုဒိမ္းက်င့္ခံရတဲ့တိုင္းရင္းသူေတြ၊ အသတ္ခံရတဲ့အျပစ္မဲ့ျပည္သူေတြ လုံၿခဳံမႈကင္းမဲ့ ဆာေလာင္ေနတဲ့ ကေလးငယ္ေတြအေၾကာင္းနဲ႔ သူတို႔ရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုအင္ဆႏၵကို လူသိထင္ရွားေတာင္းဆိုေပးတာ မရွိဘူး။ ဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမယ့္ လူပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုယ္တိုင္က ဥပေဒကိုမ်က္ကြယ္ျပဳ၊ ေငြမ်က္ႏွာလိုက္ၿပီး လူထုကို အကာအကြယ္ မေပးႏိုင္႐ုံတင္မက လည္မ်ဳိတက္နင္းေနတဲ့၊ ျဖစ္ခ်င္တိုင္းျဖစ္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္။ ယခင္ကအတိုင္း ခိုးၿမဲ-လုၿမဲ-ဗိုလ္က်ၿမဲကိစၥေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္က ဘယ္လိုကိုင္တြယ္မလဲ၊ ဘယ္လိုေျဖရွင္းေပးမလဲ အေမးေတာင္မခံရဲဘူး။
ပိုဆိုးတာက အစိုးရသစ္ကို အထိုင္မက်ခင္ မထိခိုက္ေစခ်င္တဲ့အတြက္ လူထုက ကိုယ္ပိုင္အသိနဲ႔ခ်ဳပ္တည္းထားတဲ့ လူထုတိုက္ပြဲေတြကို မထီေလးစားလုပ္ ဟန္႔တားႏွိပ္ကြပ္ဖို႔ႀကိဳးစားလာျခင္းပါပဲ။ အစိုးရသစ္ကိုပညာျပေနတာ ယႏၲရားေဟာင္းထဲက ဗ်ဴ႐ိုကရက္ေတြျဖစ္တယ္။ ဒါကို ျမင္ေအာင္မၾကည့္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အစိုးရသစ္ဟာ ေအာက္ေျခလြတ္ေနၿပီလား။ စစ္ဘက္အရပ္ဘက္ ႏွစ္ပါးၾကည္ေရးကို ဦးစားေပး ရတဲ့အတြက္ လူထုဟာ အဖ်က္သမားျဖစ္သြားၿပီလား။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလႊတ္တာ ကာလုံသေဘာထားမပါဘဲ ဥပေဒနည္းနာရွာ လႊတ္ရတာျဖစ္တယ္ (မလႊတ္ခ်င္တဲ့သူေတြကို ဆက္ဖမ္းထား တုန္းပဲ)။ ျပည္ပေရာက္အတိုက္အခံေတြ ျပည္ေတာ္ျပန္ဖို႔အေရး အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္/ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးရဲ့ နံမည္ပ်က္စာရင္း ပယ္ဖ်က္ဖို႔၊ ႏိုင္ငံေရးခံဝန္ခ်က္ပယ္ဖ်က္ဖို႔ သံ႐ုံးတခုခ်င္းကို ၫႊန္ၾကားခ်က္ေပးၿပီးမွ ျပန္ရတာျဖစ္တယ္။ (အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေၾကညာတာ မဟုတ္ဘူး)
ျပည္ထဲေရးေအာက္က ဌာန ၅ ခု (ေထြအုပ္၊ ရဲ၊ မီးသတ္၊ စသုံးလုံး၊ အက်ဥ္းဦးစီး) ျပည္နယ္-တိုင္းေဒသအစိုးရေအာက္ လႊဲေပးထားတာကို ၂ဝဝ၈ ပါ ပုဒ္မမ်ားအရဟုဆိုကာ ျပန္႐ုပ္သိမ္းသြားျပန္တယ္။ျမင္ေနရတာက အဆင္ေျပခ်င္ရင္ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား ေခ်ာေမြ႔ေစခ်င္ရင္) ပါဝါမာကိုကိုင္ထားတဲ့ကာခ်ဳပ္ကို ၾကည္ေအာင္ လုပ္ထားရမယ္ဆိုတဲ့ ခ႐ိုနီေခတ္ပ်က္သူေဌးအေတြးမ်ိဳး အတိုက္အခံေတြထဲ ကူးစက္လာတာပါပဲ။ တရားဥပေဒအထက္မွာ ဘယ္သူမွ မရွိဘူးဆိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ ရြတ္လို႔ေကာင္းတဲ့ စကားသက္သက္ပါပဲ။ တရားဥပေဒအထက္မွာတင္မက တရားဥပေဒအပမွာပါ စစ္အုပ္စုရွိေနပါတယ္။ ၂ဝဝ၈ ကို သူတို႔ေရးဆြဲခဲ့တာပါ။
ဗမာျပည္စီးပြားေရးဟာ အုံဖြဆိုၿပီး ေန႔ခ်င္းညခ်င္းထိုးတက္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။ စစ္ခ႐ိုနီေတြဝါဒျဖန္႔သလို ႏိုင္ငံျခားအရင္းအႏွီးေတြ ဒလေဟာဝင္လာ ေရႊမိုးေငြမိုးေတြ ရြာလာမွာမဟုတ္ဘူး။ ကမၻာ့စီးပြားေရးဟာ အေရးႀကီးတဲ့လမ္းဆုံမွာေရာက္ေနတယ္။ ၂ဝဝ၈ က စခဲ့တဲ့ စီးပြားေရးထိုင္းမႈိင္းမႈမွ မလြတ္ေျမာက္ေသးဘူး။ ကမၻာနဲ႔အဝွမ္း ဝယ္လိုအားက်၊ ကုန္သြယ္ေရးခ်ည့္နဲ႔၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ထိုင္းမႈိင္း၊ ဘ႑ာေရး ေဈးကြက္ အေျပာင္းအလဲျမန္၊ ေငြတန္ဖိုး အၿပဳိင္ခ်၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္၊ နည္းပညာလႈိင္းသစ္တရပ္အတြက္ ၿပဳိင္ဆိုင္ဆိုတဲ့ အေနအထားေအာက္မွာ လာမယ့္ႏွစ္အခ်ိဳ႕အတြင္း ကမၻာ့စီးပြားေရးတက္ရိပ္မရွိဘူးလို႔ အမ်ားကသုံးသပ္ၾကတယ္။
ဗမာျပည္စီးပြားေရးက ေပၚလစီေတာင္ တာမစူႏိုင္ေသးဘူး။
လူထုဟာ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ႀကီးတယ္။ လူမႈဒုကၡအေပါင္းကိုလည္း ခံႏိုင္ရည္ရွိတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအသိလည္း ႏိုးၾကားတယ္။ တိုင္းျပည္ ဘာျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ မသိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ထုံထိုင္းေနတာမဟုတ္ဘူး။ တိုက္ပြဲသဏၭာန္ကို လူထုက သူ႔ကိုယ္ပိုင္အသိနဲ႔ ေ႐ြးခ်ယ္ပါလိမ့္မယ္။ ၂ဝဝ၈ ေအာက္မွာ ဒူးတုတ္သင့္ျမတ္ေရးကိုေတာ့ ေရြးမွာမဟုတ္တာ ေသခ်ာပါတယ္။
(၁၄ ေအာက္တိုဘာ ၂ဝ၁၆)

0 comments:

Post a Comment