Wednesday, January 4, 2017

သတင္းနဲ႕ မွတ္ခ်က္

0 comments
သတင္းနဲ႕ မွတ္ခ်က္
၄- ၁- ၂၀၁၇
(၁-၁- ၂၀၁၇) မွာ ႏွစ္သစ္အဖြင့္အျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူငယ္မ်ားနဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝုိင္းတခု ျပဳလုပ္တာ ေတြ႕ရပါတယ္။
တုိင္းရင္းသားေတြကုိ ကုိယ္စားျပဳတဲ့ လူငယ္ကုိယ္စားလည္မ်ား အစုံအညီမတက္ေရာက္ႏုိင္တာကေတာ့(ကခ်င္၊ ကယားနဲ႕ ခ်င္းတုိ႕ကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့ လူငယ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား မတက္ေရာက္ႏုိင္ပါ) ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္တရပ္ပါ။
ဒါေပမဲ့ ဒီမွာေတာ့ အဲဒီစကားဝုိင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာထားကုိပဲ အဓိက မွတ္ခ်က္ေပးလုိပါတယ္။
သူ႕ေျပာၾကားခ်က္ထဲက-
ပစ္ရင္း ခတ္ရင္းနဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရတယ္ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ (ေယဘုယ်အားျဖင့္ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ ့၂၁ ရာစု ပင္လုံၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမတုိင္မီကေရာ၊ ေဆြးေႏြးပြဲကာလအတြင္းမွာေရာ၊ ေဆြးေႏြးပြဲ အၿပီးမွာေရာ ဘာလုိ႕ စစ္ပြဲေတြ ျဖစ္ေနသလဲ။ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္မထုိးၾကေသးတာေတြကုိခ်ည္း အျပစ္တင္ေနလုိ႕ မရပါဘူး။ အဲသလုိ လက္မွတ္မထုိးႏုိင္ေအာင္ စစ္တပ္ဘက္က ေတာင္းဆုိခ်က္၊ ကန္႕သတ္ခ်က္ေတြနဲ႕ ဟန္႕တားထားတာေတြကုိလည္း ျပန္လည္ သုံးသပ္ရမွာပါ။ တုိင္းရင္းသားေတြဘက္က ေတာင္းဆုိတာေတြကုိခ်ည္း “ကုိယ္က ရခ်င္တာကုိပဲ မၾကည့္နဲ႕- ကုိယ္က ဘာေပးႏုိင္သလဲဆုိတာ စဥ္းစားၾကရမယ္”လုိ႕ ေျပာရင္ တဖက္သတ္က်ပါလိမ့္မယ္။ စစ္အာဏာပုိင္ေတြဘက္က ေတာက္ေလွ်ာက္ အေပၚစီးနဲ႕ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြ လုပ္ေနတာကုိ မၾကည့္ျမင္လုိ႕ဒါမွမဟုတ္ ထည့္မေျပာလုိ႕ မရပါဘူး။ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ကုိယ္က်ဳိးမၾကည့္ဖုိ႕ ေျပာရင္လည္း စစ္အာဏာပုိင္ေတြဘက္က ကုိယ့္အတြက္ပဲ ရယူလုိေနတာေတြကုိ ရဲရဲေျပာမွ မွန္ကန္မွ်တမွာပါ။)
(စစ္ပြဲေတြရပ္) မ်ားမ်ားေျပာေပးပါ၊ တခ်ဳိ႕ေတြက နားနည္းနည္းေလးတယ္၊ မ်ားမ်ားေျပာေပးမွ ၾကားမယ္-၊
(ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုိလားေတာင့္တမႈနဲ႕ ေပါင္းစပ္ေပးလုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္လုိ႕ အေကာင္းဘက္က ၾကည့္ၿပီး လက္ခံႏုိင္ပါတယ္။ မိမိတုိ႕ေနထုိင္ရာေဒသတြင္း ထုိးစစ္မ်ားဝင္လာလုိ႕ မိမိတုိ႕တုိင္းရင္းသားမ်ား ေသေၾက၊ အုိးအိမ္မ်ား ပ်က္စီးဆုံးရႈံးေနရတဲ့ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေခၚသံကုိ မၾကားရေအာင္ နားေလးေနမယ္မထင္ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဟန္႕တားပိတ္ပင္ အတားအဆီး လုပ္ေနသူမ်ား(အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ကုိ အမိန္႕ေပးေနတဲ့ ကာခ်ဳပ္)ဘက္ကသာ နားေလးေနတယ္လုိ႕ ယူဆရပါလိမ့္မယ္။)
(အင္အားႀကီးမားေလေလ တာဝန္သိသိနဲ႕ ဒီအင္အားကုိ သုံးရေလေလပဲ။ အင္အားႀကီးမားတဲ့ သူမ်ားက တာဝန္မသိဘူးဆုိရင္ ႏုိင္ငံ အင္မတန္ ဒုကၡေရာက္ပါတယ္)- ဆုိတဲ့ စကားကလည္း ဘယ္သူ႕ကုိ ရည္ရြယ္တယ္ဆုိတာ မွန္းဆႏုိင္တာမုိ႕ ႀကဳိဆုိရမယ့္စကားလုိ႕ ထင္ပါတယ္။ အင္အားအႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ တပ္မေတာ္ဘက္က အရင္ဆုံး စစ္ရပ္စဲေရး ေၾကညာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးအတြက္ မွန္ကန္မွ်တဲ့ သေဘာထားေတြ၊ အားလုံးလက္ခံႀကဳိဆုိမယ့္သေဘာထားေတြ ေဖာ္ထုတ္ကမ္းလွမ္းရမွာပါ။ )
ျပည္သူလူထုက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆႏၵေတြ ေဖာ္ထုတ္ၾကဖုိ႕ မ်ားမ်ား ေျပာေပးၾကဖုိ႕ဆုိတာဟာ ျပည္သူ႕ဆႏၵနဲ႕ ကုိက္ညီပါတယ္။ ျပည္သူေတြကလည္း မိမိတုိ႕ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆႏၵကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပသလုိၾကပါတယ္။ ဒီလုိ ေဖာ္ထုတ္ဖုိ႕ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ျပင္ဆင္ေနတာလည္း ၾကားရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္အုပ္စုနဲ႕ သူ႕ေနာက္လုိက္အင္အားစုေတြက ဖန္တီးေဖာ္ထုတ္လာတဲ့ တရားေသာစစ္ ေထာက္ခံပြဲဆုိတာေတြက် ဗမာျပည္အဝန္း အၿမဳိ႕ၿမဳိ႕အနယ္နယ္မွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ က်င္းပခြင့္ရေနတာမုိ႕ သူတုိ႕က် ခြင့္ျပဳၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုိအပ္ဆႏၵေတြ ေဖာ္ထုတ္လာတာကုိက် မပိတ္ပင္ၾကဖုိ႕ လုိပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား မ်ားမ်ားေျပာေပးဖုိ႕ ေတာင္းခံတဲ့အခါ ဒီမုိကေရစီ စည္းဝုိင္းကုိလည္း က်ယ္က်ယ္ဖြင့္ေပးထားရပါလိမ့္မယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆႏၵကုိ က်ယ္က်ယ္ေျပာၾကဖုိ႕ မ်ားမ်ားထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၾကဖုိ႕ဆုိတာကုိ တခ်ဳိ႕က ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲမွာ ေျခခ်ဳပ္မိေနသူတဦးရဲ႕ အကူအညီေတာင္းခံခ်က္လုိ႕ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူၾကတာလည္း ရွိပါတယ္။ ျပည္သူလူထုနဲ႕ ေပါင္းစပ္လက္တြဲတယ္ဆုိတာ ျပည္သူေတြ မဲထည့္ဖုိ႕ လႈံ႕ေဆာ္တာ၊ ျပည္သူေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိပါလုိ႕ ေတာင္းခံရုံသက္သက္ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ျပည္သူ႕အက်ဳိးစီးပြားဘက္က ျပတ္ျပတ္သားသားရပ္ခံ၊ ျပည္သူ႕အက်ဳိးစီးပြားကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ကာကြယ္၊ ျပည္သူ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းတုိ႕ဟာ အေရးႀကီးတဲ့အေၾကာင္းအခ်က္ေတြအေနနဲ႕ေရာ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသင့္တဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြအေနနဲ႕ပါ ပါဝင္ေနပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment