Saturday, January 21, 2017

စစ္အုပ္စုအဆိပ္ရည္ကို တံဆိပ္သစ္ကပ္၊ ပုလင္းသစ္ေျပာင္း ထည့္ေပးရတာမ်ိဳးမျဖစ္ေစနဲ႕

0 comments
စစ္အုပ္စုအဆိပ္ရည္ကို တံဆိပ္သစ္ကပ္၊ ပုလင္းသစ္ေျပာင္း
ထည့္ေပးရတာမ်ိဳးမျဖစ္ေစနဲ႕
ျပည္သူ႕အာဏာဂ်ာနယ္၊ အမွတ္(၄၀)
ဇန္နဝါရီလ။ ၂၀၁၇....
“ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရးတို႔ကို အစဥ္တစိုက္ ဦးတည္သည္”
ဒီေဖာ္ျပခ်က္က စစ္အုပ္စုရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ သေဘာ ထားကို ၿခဳံငုံေဖာ္ျပထားခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အုပ္စုရဲ႕အေတြးအေခၚလို႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္လည္း ေျပာလို႔ရပါတယ္။ စစ္အုပ္စုက သူတို႔ရဲ႕ ဒီရပ္တည္ခ်က္နဲ႔သေဘာထားကို အေတြးအေခၚအရ၊ သမိုင္း အခ်က္အလက္အရ၊ ဥပေဒအရပါ အတင္းအက်ပ္ကိုင္ၿပီး လက္ခံခိုင္းေနတာျဖစ္ပါတယ္။
အေတြးအေခၚအရဆိုတာက “တပ္မေတာ္” ကို ႏိုင္ငံ ေတာ္ရဲ႕ အထက္မွာတင္ထားၿပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကို က်ေရာက္လာတဲ့ ေဘးအႏၲရာယ္ေတြထဲကေန ကယ္တင္ႏိုင္တဲ့ တဦးထဲေသာ ကယ္တင္ရွင္ဟာ “တပ္မေတာ္” ပဲရွိတယ္ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚကို ေျပာတာပါ။
သမိုင္းအခ်က္အလက္အရဆိုတာက အထက္ပါ အေတြး အေခၚဆိုတဲ့အခ်က္ကို ကိုလိုနီဆန္႔က်င္ေရး၊ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္ လွန္ေရးစတဲ့ သမိုင္းဝင္လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ တတန္းတည္းထားၿပီး လိုသလို အသုံးခ်ေရးသားဝါဒျဖန္႔ေနတာေတြကို ေျပာတာပါ။
ဥပမာအားျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕နဲ႔ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ သမိုင္းအစဥ္အလာနဲ႔ ၁၉၄၈ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ေနာက္ အုပ္စိုးသူအစိုးရ အာဏာလက္မလႊတ္ရေရးအတြက္ လက္ကိုင္တုတ္အခန္းက ပါဝင္ကျပအသုံးေတာ္ခံခဲ့တာကို တတန္းတည္း သေဘာထားၿပီး ၾကည့္ျမင္လို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ထို႔အတူ ၁၉၄၈ - ၄၉၊ ၁၉၅၈၊ ၁၉၆၂၊ ၁၉၈၈ စတဲ့ သမိုင္းအခ်ိဳးအေကြ႕ေတြမွာ စစ္တပ္ဟာ အုပ္စိုးသူေတြရဲ႕အာဏာနဲ႔အက်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေပးခဲ့ၿပီး။ ျပည္သူ ေတြကို အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ခဲ့တာပါ။ အဲဒီလို အုပ္စိုးသူေတြရဲ႕ အာဏာ နဲ႔ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္သာ ကာကြယ္ရပ္တည္ေပးခဲ့တာေတြနဲ႔ ကိုလိုနီဆန္႔က်င္ေရး၊ ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးစတဲ့ သမိုင္းဝင္ လႈပ္ရွားမႈေတြကို တတန္းတည္းထားၿပီး၊ ေရာေထြးၿပီး လိမ္ညာဝါဒ ျဖန္႔ေနတာေတြကို ဘယ္လိုမွ လက္ခံလို႔မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။
ဥပေဒအရ ဆိုတာကေတာ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို လက္ၫႈိးထိုးျပရမွာပါ။ ဒီဥပေဒရဲ႕အႏွစ္သာရ စစ္အုပ္စုရဲ႕ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေပးထားတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၆ (စ)၊ ပုဒ္မ ၁၄၊ ပုဒ္မ ၂၀၊ ပုဒ္မ ၄၀ (ခ) နဲ႔ (ဂ) တို႔ကိုပဲ ဖတ္ၾကည့္ရင္ သိႏိုင္ပါတယ္။ အျမင္ သာဆုံး အခ်က္ကေတာ့ လူထုဆႏၵမဲနဲ႔ ေ႐ြးခ်ယ္ထားတဲ့ ျပည္သူ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအမ်ားစု (၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း) ရဲ႕ ဆႏၵကို ကာခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ စစ္တပ္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ေစလႊတ္ထားတဲ့ စစ္ဗိုလ္ (၁၁၀+၅၆ =၁၆၆ ဦး) သို႔မဟုတ္ (၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း) က ငွက္ေပ်ာသီး အခြံႏႊာစားသလို အလြယ္တကူ ပစ္ပယ္ႏိုင္တဲ့ အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
စစ္အုပ္စုက သူတို႔ ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ သေဘာထားကို ဥပေဒပုဒ္မအျဖစ္ဖန္တီးၿပီး “ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ လိုက္နာပါမည္” လို႔ က်မ္းသစၥာဆိုခိုင္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က ဒီေက်ာ့ကြင္းထဲဝင္၊ ဒီက်မ္းသစၥာကိုဆိုၿပီး ဒီဥပေဒကို ျပင္ဆင္ ဖို႔ လုံးပန္းေနၾကပါတယ္။ နဖူးေတြ႕ဒူးေတြ႕ အေတြ႕အႀကဳံေတြနဲ႔ သင္ခန္းစာေတြေတာ့ အတန္အသင့္ရရွိထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ျမည္းစမ္း စရာ အေတြ႕အႀကဳံသစ္ေတြကလည္း ေရွ႕မွာ အစီအရီနဲ႔ပါ။
စစ္အုပ္စုရဲ႕ဒီလိုရပ္တည္ခ်က္နဲ႔သေဘာထားကို (အေတြးအေခၚအရ၊ သမိုင္းေၾကာင္းအရ၊ ဥပေဒအရ) ဘယ္လို အေၾကာင္းအခ်က္နဲ႔မွ လက္ခံဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စစ္အုပ္ စုရဲ႕ ဒီလိုရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ သေဘာထားကို ပထမအခ်က္က ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္ရမယ္။ ဒုတိယ အခ်က္က အကုန္အစင္တိုက္ဖ်က္ပစ္ရမယ္ ဆိုတာပါပဲ။
စစ္အုပ္စုက သူတို႔ေဖာ္စပ္ထား တဲ့ “အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈ” ကို အေတြးအေခၚအရ၊ သမိုင္းေၾကာင္းအရ၊ ဥပေဒအရပါ လက္ခံလာေအာင္ အႏုနည္း အၾကမ္းနည္း စတဲ့ နည္းလမ္းေပါင္းစုံ သုံးၿပီး လုပ္ခဲ့တာပါ၊ လုပ္ေနတာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒါကို ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္ရမယ္။ အကုန္ အစင္ တိုက္ဖ်က္ပစ္ရမယ္။ ဒီႏွစ္ခ်က္ကို ဦးတည္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္သူတိုင္းနဲ႔ အတူ တကြပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္အတိုင္းအတာထိ လုပ္ေဆာင္ၾကမွာ လဲဆိုတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသူတိုင္းရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ သေဘာထားက အဆုံးအျဖတ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုံဦးတည္ခ်က္ကေတာ့ စစ္အုပ္စုရဲ႕ “အမ်ိဳး သားႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈ” ဆိုတာကို အကုန္ အစင္ တိုက္ဖ်က္ေရးျဖစ္ပါတယ္။
စစ္အုပ္စုက သူ႕အေတြးအေခၚနဲ႔ ရပ္တည္ခ်က္ကို “အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးနဲ႔ တပ္မေတာ္” ဆိုတဲ့ စကားလုံးေတြကို ေဖာခ်င္းေသာခ်င္းသုံးၿပီး ဖုံးကြယ္ထားတာ ျဖစ္ ပါတယ္။ တၿပိဳင္နက္ထဲမွာ ဒါဟာ လိမ္ညာ လွည့္စားမႈျဖစ္တယ္။
“စစ္အုပ္စုနဲ႔ စစ္အုပ္စု အက်ိဳး စီးပြား” ဆိုတာကို “တပ္မေတာ္” ဆိုတဲ့ စကားလုံးတြင္တြင္သုံးၿပီး တဖက္မွာ ဖုံးကြယ္ ထားတယ္။ တၿပိဳင္နက္ထဲမွာ “အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရး” ဆိုတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ခ်ိတ္ၿပီး ကိုလိုနီ ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္း ကို လိုသလိုအသုံးခ်ကာ ျပည္သူမ်ားနဲ႔ တပ္မေတာ္ အတြင္းက တပ္မႉး တပ္သားမ်ားကို အျခားတဖက္ကေန မႈိင္းတိုက္ၿပီး လိမ္ညာ လွည့္စားေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ပထမအခ်က္အေနနဲ႔ “စစ္အုပ္စု နဲ႔တပ္မေတာ္” ဆိုတာကို ခြဲျခားၿပီး သီးျခားစီ ၾကည့္ျမင္ၾကရပါမယ္။ တၿပိဳင္နက္ထဲမွာ စစ္ အုပ္စုက “တပ္မေတာ္” ဆိုတဲ့ စကားလုံး အသုံးခ်ၿပီး ဘယ္လိုဖုံးဖိထား၊ ဘယ္လိုအႀကံ အဖန္လုပ္ၿပီး ထပ္တူျပဳထားသလဲဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုလည္း ျမင္ေအာင္ၾကည့္ၾကရပါ လိမ့္မယ္။ “စစ္အုပ္စုနဲ႔တပ္မေတာ္” ကို လုံးေထြးၿပီး တသေဘာထဲထားမယ္၊ ၾကည့္ ျမင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ စစ္အုပ္စုဆန္႔က်င္ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ အက်ိဳးမရွိ ႏိုင္တဲ့အျပင္ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း ကြဲၿပဲစရာေတြ ျဖစ္ကုန္မွာပါ။
ဒါေၾကာင့္ စစ္အုပ္စုနဲ႔ တပ္မေတာ္ ကို ခြဲျခားၿပီး၊ သီးျခားစီ ၾကည့္ျမင္ရမယ္၊ သေဘာထားရလိမ့္မယ္။ တကယ္ေတာ့ စစ္ အုပ္စုဟာ “တပ္မေတာ္” ကုပ္ခြစီးထားၿပီး စစ္အုပ္စုအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့တဲ့ သမိုင္းအခ်ိဳးအေကြ႕တိုင္းမွာ “တပ္ မေတာ္” ကို ခုတုံး လုပ္အသုံးခ်ခဲ့တာ၊ အသုံး ခ်ေနတာသာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိ အတင့္ရဲလာခဲ့သလဲဆိုေတာ့ “ႏိုင္ငံေတာ္” နဲ႔ “တပ္မေတာ္” ကို တန္းတူထား႐ုံတင္ မကေတာ့ဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္အထက္မွာ တပ္မေတာ္ရွိေနတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကယ္ တင္ႏိုင္သူဟာ တပ္မေတာ္သာျဖစ္တယ္ဆို တဲ့အထိ လက္ရဲဇက္ရဲရွိလာေနတာ ျဖစ္ တယ္။
ဒီလို တဖက္ကေန ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကယ္တင္ႏိုင္သူဟာ တပ္မေတာ္ပဲျဖစ္ တယ္/အမ်ိဳးသားေရးမွာ သစၥာမေဖာက္သူ ဟာ တပ္မေတာ္ပဲျဖစ္တယ္လို႔ အတင့္ရဲစြာ၊ အရွက္မဲ့စြာနဲ႔ ဝါဒျဖန္႔ေနေပမယ့္ “ေက်ာက္ တုံးေပၚ ေခ်းပါမိတဲ့ ေၾကာင္လို” စစ္အုပ္စု အဖို႔ မဖုံးႏိုင္ မဖိႏိုင္တဲ့ အခ်က္တခ်က္ ရွိေန ပါတယ္။
အဲဒါကေတာ့ တိုင္းျပည္နဲ႔လူထု တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။
လုပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိတာတင္မကဘဲ၊ တိုင္းျပည္နဲ႔လူထုရဲ႕ ဘ၀ဟာ နဂိုရွိတဲ့ အေန အထားကေန စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ပညာ ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အားကစား အဘက္ဘက္က ယိုယြင္းပ်က္စီးၿပီး ဆိုးဆိုး ႐ြား႐ြား ဆင္းရဲနိမ့္က်သြားရတာပါ။ တိုင္း ျပည္နဲ႔ လူထု ကသာ ဒီလိုအျဖစ္ဆိုးမ်ိဳးကို ႀကဳံရရင္ဆိုင္ရေပမယ့္၊ အုပ္စိုးသူစစ္အုပ္စု ကေတာ့ အဆမတန္ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ေနတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ စစ္အုပ္စုက တိုင္းျပည္ အာဏာ ကို (လုယူ) ရရွိခဲ့တာ ၁၉၆၂ ကေန စေရ တြက္ၾကည့္ရင္ ရာစုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။
ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးထဲကေန ေမြး ဖြားအစြယ္ေပါက္လာခဲ့တဲ့ စစ္အုပ္စုဟာ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးထဲမွာ အာဏာရ၊ စီးပြား ျဖစ္လာၿပီး ခ်မ္းသာႂကြယ္၀လာခဲ့ပါတယ္။
စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအေရးကို တကယ္တမ္း ဦးတည္ၾကမယ္ဆိုရင္ တပ္ မေတာ္အေပၚ ကုပ္ခြစီးထားတဲ့ စစ္အုပ္စုနဲ႔ စစ္အုပ္စု အေတြးအေခၚကို အကုန္အစင္ ဖယ္ရွားပစ္ရလိမ့္မယ္။
“တပ္မေတာ္” နဲ႔ စစ္အုပ္စုကို ခြဲျခားရမယ္။
“တပ္မေတာ္သမိုင္း” နဲ႔ စစ္ အုပ္စုသမိုင္းေၾကာင္းကို ခြဲျခားစိစစ္ရမယ္။
“ဥပေဒ” မ်က္ႏွာဖုံးစြပ္ထားတဲ့ စစ္အုပ္စုနဲ႔ စစ္အုပ္စုအက်ိဳးစီးပြားကို ဖြင့္ခ်ၿပီး ဖ်က္သိမ္းပစ္ရမယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြဟာ ဒီေန႔ေခတ္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး လုပ္ ငန္းတာဝန္ေတြပါပဲ။ စစ္အုပ္စုအေတြးအေခၚ ကို ယာယီလက္ခံရင္ ယာယီနစ္မြန္း ပါလိမ့္မယ္။ ထာ၀ရ လက္ခံလိုက္ရင္ေတာ့ သံသရာ မဆုံး နစ္မြန္းေနပါလိမ့္မယ္။
ဒါေၾကာင့္ ယေန႔ေရပန္းစား လူေျပာ မ်ားေနတဲ့ “အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေရး” ဆိုတာကလည္း စစ္အုပ္စုဆိုတဲ့ အဆိပ္ရည္ကို တံဆိပ္သစ္ကပ္၊ ပုလင္းသစ္ ေျပာင္းထည့္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ေသာက္သုံးတဲ့ အျပင္ အမ်ားျပည္သူကို ေသာက္သုံးဖို႔ တိုက္တြန္းတဲ့ အလုပ္မ်ိဳး၊အျဖစ္မ်ိဳးကိုေတာ့ (အက်ပ္ကိုင္ခံရလို႔ပဲျဖစ္ေစ/ျငင္းပယ္ျခင္းငွာ မစြမ္းသာလို႔ျဖစ္ေစ) ဘယ္လိုအေၾကာင္း အခ်က္နဲ႔မွ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း မျပဳသင့္ ပါဘူး။ မက်ေရာက္ေစသင့္ပါဘူး။

0 comments:

Post a Comment