Saturday, April 21, 2012

“ေလးစားလိုက္နာ”လို႔ျပင္မေပးရင္ ဘာဆက္လုပ္မွာလဲ (တူေမာင္ညိဳ)

0 comments

“ေလးစားလိုက္နာ”လို႔ျပင္မေပးရင္ ဘာဆက္လုပ္မွာလဲ (တူေမာင္ညိဳ) ဧၿပီ ၂၁၊ ၂၀၁၂
           “ေလးစားလုိက္နာ” လို႔ ျပင္မေပးရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမဝင္ေသးဘူးဆုိတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က အတည္ျဖစ္ခဲ့ၿပီ။ 
           “ဘာမဟုတ္တဲ့ စကားလံုး၊ စကားစုေလး”ကို ကပ္ေနတယ္၊ ရမယ္ရွာေနတယ္..တဲ့။
“ဘာမဟုတ္တဲ့ စကားေလး၊ စကားစုေလး” ကုိ ဘာေၾကာင့္လြယ္လြယ္ကူကူ ၊ ၾကည္ၾကည္သာသာ၊ ျပင္မေပးခ်င္ရတာလဲ/ဘာေၾကာင့္ျပင္မေပးႏုိင္ရတာလဲ ဆုိတဲ့ေမးခြန္းကို ဘယ္လုိေျဖၾကမလဲ။
ပုဒ္မ။  ၆ (စ)“ႏုိင္ငံေတာ္၏အမ်ိဳးသားနုိင္ငံေရး“ဦးေဆာင္မႈ”အခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရးတို႔ကို အစဥ္တစုိက္ဦးတည္သည္”။
အထက္ပါစာပုိဒ္ထဲက“ဦးေဆာင္မႈ”ဆိုတဲ့စကားလံုးက ဘာမဟုတ္တဲ့စကားလံုးလား။ အဲဒီစကားလံုးျပင္ေပးပါလို႔ ေတာင္းဆိုလာရင္ အဆိုျပဳလာရင္ ဘာမဟုတ္တဲ့စကားလံုးပဲဆိုၿပီး အလြယ္္တကူျပင္ေပးႏုိင္ပ့ါမလား။ 
“ႏုိင္ငံေရးအေရးအက်ဥ္းသား”၊“ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ခံေနရသူ” ဆုိတာေတြကုိ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရကလက္မခံတာဟာ ဘာမဟုတ္တဲ့စကားလံုး၊ စကားစုေတြမို႔လား။ စကားကပ္ၿပီးသက္သက္မဲ့ ျငင္းခုန္ေနတာလား။
မတူတာေတြဆိုၿပီး ေဘးဖယ္ထားရမွာလား။
“စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္”ဆုိတဲ့စကားရပ္ထဲက“စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ”ဆုိတဲ့ စကားလံုးနဲ႔စကားရပ္က ဘာမဟုတ္တဲ့စကားလံုးကို ကပ္သီးကပ္သပ္အပိုထည့္ထားတာလား။
ဥပေဒဆိုတာကို လူေတြကစကားလံုးေတြစကားစုေတြကို သဒၵါသတ္ပံုနည္းက်စြာနဲ႔ေရးသားထားတာပဲ။ လူေတြေရးထားတာကို လူေတြကျပင္ေပးဖို႔ ျဖည့္စြက္ဖို႔ေတာင္းဆိုတာဟာ ဘာမွျပႆနာမရွိပါဘူး။ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္တယ္ဆုိတာ စကားလံုးကိုမသံုးဘဲ၊ အမူအယာနဲ႔ျငင္းခုန္ၾကရမွာလား။
က်ေနာ္ျမင္တာေတာ့ စကားလံုး၊ စကားစုေတြထက္ပိုအေရးႀကီးတာက ျပင္ဆင္ေပးလိုတဲ့ဆႏၵနဲ႔သေဘာထား ရွိ/မရွိ ဆိုတဲ့အခ်က္က ပိုၿပီးအေရးႀကီးပါတယ္။
အဓိကေတာ့ Political will ရွိ/မရွိ ဆုိတဲ့အခ်က္က အခရာက်ပါ။ အဆံုးအျဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။
အဆံုးအျဖတ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္+ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္)ထဲမွာ အမ်ားစုျဖစ္တဲ့ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ(USDP) က လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားနဲ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ရဲ႕ (၁၆၆)ဦးေသာ စစ္သားအမတ္ေတြအေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။ သူတုိ႔တေတြမွာ ျပင္ဆင္ေပးလိုတဲ့ဆႏၵနဲ႔သေဘာထားမရွိရင္ ျပင္ဆင္ေပးေရးေတာင္းဆိုခ်က္ လက္ေတြ႔ျဖစ္မလာႏုိင္ပါဘူး။
ေဒါက္တာေအးေမာင္(RNDP-ပါတီဥကၠ႒)ကဲ့သုိ႔ “ျပင္ဆင္ေပးဖို႔က်ေနာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္မွာတာဝန္ရွိတယ္” ဆုိတဲ့ ဆႏၵသေဘာထားမွန္သူေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာအမ်ားစုျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ ျပင္ဆင္ေရးဟာလက္ေတြ႔ျဖစ္ေျမာက္လာႏုိင္ၿပီး၊   ဦးသန္းေမာင္(ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္)ကဲ့သို႔ “ဘာမဟုတ္တဲ့အျငင္းပြားမႈ”လို႔ ၾကည့္ျမင္ၿပီး ေပါ့ေပါ့တန္တန္သေဘာထားရွိသူေတြသာအမ်ားစုျဖစ္ေနရင္ေတာ့ ျပင္ဆင္ေရးဟာ လက္ေတြ႔ျဖစ္ေျမာက္မလာႏုိင္ပါဘူး။
ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး(NLD)ပါတီကို ဝန္းရံၾကမယ္ဆုိတဲ့(ျပည္တြင္း/ျပည္ပ)လႊတ္ေတာ္ျပင္
အင္အားစုေတြရဲ့အသံ သိပ္မၾကားရတာလည္းထူးျခားတယ္။
ယခုကိစၥသည္ စကားလံုးသက္သက္ကိုအျငင္းပြားေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ အဲဒီစကားလံုးကေဖၚျပေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကိုေျပာေနၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကာလေဟာေျပာခ်က္မွာေဖၚျပခဲ့တဲ့ NLD ပါတီရဲ့ ထိပ္တန္းတာဝန္ ၃ ရပ္
(တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး)နဲ႔ ထဲထဲဝင္ဝင္ဆက္ႏႊယ္ ပတ္သတ္ေနတဲ့ကိစၥလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အခုေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းကေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ထံ(NLD)ပါတီက စာေရးတင္ျပမယ္လို႔ဆိုပါတယ္။
ျဖစ္စဥ္ေတြကိုအခုလိုစီၿပီး ၾကည့္ေတာ့ –
၁၁ ဧၿပီမွာ (NLD) ဥကၠ႒ ၊ ေနျပည္ေတာ္သြားပါတယ္။ သမၼတနဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ေတြ႔ပါတယ္။
သတိျပဳမိတ့ဲအခ်က္က ပထမတစ္ႀကိမ္(၁၉ ၾသဂုတ္၂၀၁၁) ေတြ႔ဆံုစဥ္ကလုိ ဥကၠ႒နဲ႔သမၼတေတြ႔ဆံုတဲ့ သတင္းဓါတ္ပံုနဲ႔သတင္းလည္း အစိုးရသတင္းစာေတြမွာေဖၚျပတာမေတြ႔မိပါဘူး။
၁၄ ဧၿပီမွာ (NLD) ပါတီ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူဦးဉာဏ္ဝင္း ေနျပည္ေတာ္သြားၿပီး သမၼတထံ“အႀကံျပဳစာ” တင္ပါတယ္။
၁၉ ဧၿပီမွာ ေနျပည္ေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုခံုရံုးကဖိတ္လို႔ဆိုၿပီး ဦးဉာဏ္ဝင္း ေနျပည္ေတာ္သြားပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ခံုရံုးက လက္ခ်ာရုိက္လႊတ္လုိက္တဲ့ပံုပါပဲ။
၂၃ ဧၿပီ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ဦးဉာဏ္ဝင္း အခုလိုရင္ဖြင့္ပါတယ္။
“ — သေဘာမတူတဲ့အခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ သေဘာမတူတဲ့အခ်က္ေတြကိုေျပာပါလားဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အမႈတစ္ခုၾကားနာေနတာမဟုတ္ဘူး။ အမႈတစ္ခုဆိုရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ေရွ႔ေနပါ။ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို ဆယ္ခါမကေပးႏုိင္တယ္။ ေပးတတ္တယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။
ျဖစ္စဥ္အေပၚ အၾကမ္းဖ်င္းၿခံဳငံုသံုးသပ္ရရင္ သမၼတထံအႀကံျပဳစာတင္တယ္။ သမၼတ မတတ္ႏုိင္ဘူးဆိုတဲ့အခ်က္ ေပၚလြင္ပါတယ္။
သမၼတက“လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္”ေပးႏုိင္တဲ့သမၼတမဟုတ္ဘူး။ “လႊတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္” ေလာက္သာ ေပးႏုိင္တဲ့သမၼတျဖစ္ပါတယ္။ အခုကိစၥက ဖြဲ႔စည္းပံုဆုိင္ရာခံုရံုးနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တုိ႔က အေရးပိုင္တဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။
ခံုရံုးကေခၚလို႔သြားရတယ္၊ ခံုရံုးက“ရွင္းျပ”(လက္ခ်ာေပး)တာေတြ နားေထာင္ခဲ့တယ္။ ရွင္းျပခ်က္ေတြထဲမွာ သေဘာမတူတာေတြရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ႀကိဳးစားမႈအျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ထံ (NLD) ပါတီက စာေရးတင္ျပတာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အကယ္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေတြကလည္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခံုရုံးက ေခၚၿပီးရွင္းျပသလို“ရွင္းျပ” (လက္ခ်ာထပ္ေပး) ေနရင္ (NLD)ပါတီ ဘာဆက္လုပ္မလဲ။

ၫြန္း
-       (ဧၿပီ ၁၁ မွ ၂၁ အထိ )ျပည္တြင္း/ျပည္ပ မီဒီယာသတင္းမ်ား
(ယူတာကဒီေနရာကပါ) http://moemaka.com/2012/04/tu-maung-nyo-ေလးစားလိုက္နာလို႔-ျ/

0 comments:

Post a Comment