Tuesday, December 2, 2014

ခါးပုိက္ေဆာင္ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ခါးပုိက္ေဆာင္အတုိက္အခံ(တူေမာင္ညိဳ)

0 comments
ခါးပုိက္ေဆာင္ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ခါးပုိက္ေဆာင္အတုိက္အခံ(တူေမာင္ညိဳ)
(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္)
ယေန႔ စစ္အုပ္စုဟာ ယခင္ (နဝတ-နအဖ)စစ္အုပ္စုလို ထစ္ကနဲရွိရင္ “အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ေခ်မႈန္း”ဆုိတဲ့နည္းတစ္ခုထဲသာမကေတာ့ဘဲ။ အကြက္ဆင္လွည့္ျဖားတဲ့ “ေျဗာင္လိမ္လည္မႈ”ကိုပါ အတြဲအဖက္မိမိက်င့္သံုးလာေနတာျဖစ္တယ္။ ဒီလိုက်င့္သံုးလာနိုင္ေစဖို႔ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ”၊ အဲဒီအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ဆက္စပ္အဆြယ္အပြား ယႏၱယားေတြကိုဖန္တီးထားႏုိင္ခဲ့လို႔ျဖစ္္တယ္။ ေျဗာင္လိမ္ညာမႈက အၾကမ္းဖက္မႈကိုဖံုးကြယ္ေပးၿပီး၊ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ေျဗာင္လိမ္ညာမႈကို တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစတယ္။

စစ္အုပ္စုက “တပ္မေတာ္”ကို ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္အျဖစ္ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ခ်ဳပ္ကုိင္ထားတဲ့ ေအာက္မွာ စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲအတည္ျပဳထားတဲ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”၊ ဒီ ဥပေဒအရ တစ္ဆက္ထဲဖန္တီးထားတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးဆုိတဲ့ ယႏၱယားေတြ အဆင့္ဆင့္ဖန္္တီးထားတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္နဲ႔ စြမ္းအားရွင္တုိ႔ကိုပါ ထည့္သြင္းထားရမယ္။ ဒီယႏၱယားေတြကို လိုသလိုလည္ပတ္ ခုတ္ေမာင္းေစျခင္းျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ေျဗာင္လိမ္ညာမႈကို သင္းတို႔စိတ္ႀကိဳက္ အသံုးေတာ္ခံေစႏုိင္ခဲ့တယ္။ “ ၁၄ပြင့္” တုိ႔၊ “၆ ပြင့္” တုိ႔၊ “လာလတၱံအပြင့္” တုိ႔ဆုိတာ ဒီယႏၱယားရဲ့အထြက္ပစၥည္းေတြပဲျဖစ္တယ္။

မိတ္အင္သိန္းစိန္၊ မိတ္အင္ေရႊမန္း၊ မိတ္အင္မင္းေအာင္လိႈင္ဆုိၿပီး ပုဂၢလိအမည္ေတြ ကြဲျပားခ်င္ကြဲျပားေနမွာျဖစ္ေပမယ့္၊ သူတုိ႔ “အၾကမ္းဖက္/လိမ္ညာလွည့္ျဖား”လို႔ ရရွိလာသမွ်အက်ိဳးအျမတ္ေတြေတာ့ သူတုိ႔အားလံုးရဲ့ ပင္မကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ စစ္အုပ္စုကုမၸဏီထဲကိုသာ တုိက္ရုိက္စီးဝင္သြားၾကမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္  “အီဘုိလာ”ထက္ဆုိးဝါးျပင္းထန္တဲ့ ထိပ္သီးေရာဂါနဲ႔အပြင့္ဗုိင္းရပ္စ္ကို သူတုိ႔ျဖန္႔ျဖဴးေနပါတယ္။ အခုအဲဒီေရာဂါ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြထဲမွာ ကူးစက္ျပန္႔ပြားေနပါတယ္။

ယခုလတ္တေလာတြင္ အစုိးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ဥပေဒျပဳေရး၊ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္၊(ဗိုလ္) ဦးေရႊမန္း၊ ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္တို႔အၾကား ေထြလီကာလီေတြ၊ မိုးေျပာခ်ိဳးေျပာ ေျပာေနၾကသည္မွာ အျခားမဟုတ္ပါ၊ အတုိက္အခံအင္အားစုမ်ားကို ပရိယာယ္ဆင္၊ ဂြင္သြင္းၿပီး လွည့္စားၿဖိဳခြဲဖို႔ “ညာသံေပး”ေတာေခ်ာက္ေနျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” အႏွစ္သာရနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူတုိ႔အၾကားမွာ ကြဲျပားမႈ၊ ျခားနားမႈ လံုးဝမရွိပါ။ ျပင္ဆင္ေရးဆုိသည္မွာလည္း သူတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ျပင္ဆင္ေရးသာျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္ပုဒ္မ၊ ဘယ္စကားလံုးကို ဘယ္လိုျပင္မယ္၊ ဘယ္လို စကားလံုးနဲ႔အစားထိုးမယ္ဆုိတဲ့အထိ သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္းအၾကားမွာ စည္းဝါးရုိက္ထားၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဦးရဲထြဋ္ဆိုသူမွာ အစုိးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္အၾကား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ဥပေဒျပဳေရးအၾကား ဗိုလ္သိန္းစိန္နဲ႔ ဗိုလ္ေရႊမန္းႏွင့္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္တို႔အၾကားမွာ “ႀကိဳတင္သင္ျပညြန္ၾကား”ထားသည့္အတိုင္း ျပည္သူအမ်ား ထင္ေရာင္ထင္မွားျဖစ္ေစရန္အလို႔ငွာ လိုအပ္သလိုအကြက္ဆင္ေပးသူ၊ ခၽြန္ေပးသူ၊ ဖြေပးသူ၊ ဆြေပးသူ၊ ဆီထိုးေပးသူ၊ သဲပက္ေပးသူ၊ မိႈင္းတုိက္ေပးသူ၊ ေလပင့္ေပးသူ၊ ဖာေထးေပးသူ စသျဖင့္ ဗေလာင္းဗလဲစကားေတြကို လွ်ာအရိုးမရွိတုိင္း ၾကက္တူေရြးတစ္ေကာင္ကဲ့သုိ႔ ေျပာေနသူသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေျပာဖို႔တာဝန္ဟာ သူ႔ အဓိကတာဝန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

အတုိက္အခံလို႔ေခၚတာမႀကိဳက္ေသာ က်ေနာ္တို႔ အတိုက္အခံေတြအေနနဲ႔လည္း ဒီအကြက္ေတြ၊ ဒီအခ်က္ေတြကို  ျမင္ထား၊  သိထားၿပီးျဖစ္မွာပါ။ မိတ္ျဖစ္ေဆြျဖစ္ထမင္းစားပြဲ မလာဝ့ံ၊ မလာရဲတဲ့ စစ္သားႀကီးလံုးလံုး၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးရံႈးေလာက္တဲ့စစ္ဗိုလ္အမတ္ေတြရဲ့ သူရသတၱိရွိမႈကို တိုင္းျပည္နဲ႔လူထုက ျပက္ျပက္ထင္ထင္ သိၾကရၿပီပဲ။ ဒီေတာ့ မိတ္ေဆြျဖစ္ ထမင္းပြဲေတာင္ မလာဝ့ံရင္၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုရင္ေတာ့ အဘယ္ဆိုဖြယ္ရာမရွိေတာ့ပါၿပီ။

လႊတ္ေတာ္ထဲသြားၾကရတဲ့စစ္ဗိုလ္အမတ္ေတြဆုိတာ အျမင့္ဆံုး “ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္”အဆင့္နဲ႔ အနိမ့္ဆံုးက “ဗိုလ္ႀကီး- ဗိုလ္မွဴး” အဆင့္ေတြသာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားစုက ဗိုလ္မွဴး အဆင့္ေတြသာမ်ားပါတယ္။

စစ္ဗိုလ္စစ္သားဆုိတာ ေလွနဲ႔ျမင္းလိုပါပဲ။ စီးတဲ့သူ၊ ေစတဲ့သူ၊ ႏွင္တဲ့အတုိင္းသာ သြားလာလႈပ္ရွားစၿမဲျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ဦးေႏွာက္ (ကိုယ္ပုိင္ဆင္ျခင္မႈ) မသံုးၾကပါ။ သံုး၍လည္းမျဖစ္ပါ၊ သူတုိ႔အင္စတီက်ဴးရွင္းသဘာဝကိုက အထက္အမိန္႔နဲ႔ေပးတဲ့တာဝန္ကို အႂကြင္းမဲ့နာခံထမ္းရြက္ဖို႔သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစာဒကတက္ခြင့္ လံုးဝမရွိပါ။ ေရဗူးေပါက္တာမလိုခ်င္/ေရပါဖုိ႔အဓိက ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္အုပ္စုအဆက္ဆက္က စစ္တပ္ရဲ့ဒီလိုဖြဲ႔စည္းမႈသဘာဝကို သူတုိ႔အက်ိဳးအတြက္ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ အသံုးခ်ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္ကိုု သူတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ ႀကိဳးကိုင္အမိန္႔ေပး ေစခုိင္းေနတာသာျဖစ္ပါတယ္။

စစ္အုပ္စုက ၾကည္း-ေရ-ေလ တပ္မေတာ္ႀကီး တစ္ခုလံုးကို အထက္အမိန္႔ဆုိတဲ့ သံေႏွာင္ႀကိဳးနဲ႔ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ခ်ဳပ္ကုိင္ထားၿပီး ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္အျဖစ္ အသံုးခ်ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ အာဏာရယူထားႏုိင္ေလေတာ့ ဒီအျပဳအမူနဲ႔ အေလ့အက်င့္ဟာ စစ္တပ္ထဲမွာ ကိုးကြယ္မႈတစ္ခုလို အရိုးစြဲေနေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ထဲက တကယ့္တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ စစ္ဗိုလ္၊ စစ္သားေတြကို ဒီခ်ဳပ္ကုိင္မႈကေနလြတ္ေျမာက္ေအာင္ ရုန္းထြက္ႏုိင္ေစၾကရပါမယ္။

တပ္မေတာ္ႀကီးကို “ဗိုလ္ေနဝင္း- ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔ရဲ႕ တစ္လက္ကုိင္ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္”ဆုိတဲ့ ဘဝဆုိးကေန “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ”တုိ႔ ရည္ရြယ္ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ၾကတဲ့ ၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကိုကာကြယ္တဲ့တပ္မေတာ္၊ ဒီမိုကေရစီကိုကာကြယ္တဲ့တပ္မေတာ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲယူရပါ့မယ္။

တပ္မေတာ္ကို “ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္”ဘဝကေန ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳတပ္မေတာ္ဘဝသုိ႔  မျပဳျပင္မေျပာင္းလဲႏုိင္သမွ်ကာလပတ္လံုး ဒီမိုကေရစီေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြအတြက္ အာမခံခ်က္မရွိႏုိင္ပါ။

စစ္အုပ္စုက “တပ္မေတာ္” ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္အျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးဘက္ေပါင္းစံုမွာ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ျခယ္လွယ္ေနတာကို  ကုန္စင္ေအာင္ဖယ္ရွားရွင္းလင္းပစ္ေရးဟာ ယေန႔ ဒီမိုကေရစီအေရးရဲ့ ေသာ့ခ်က္အက်ဆံုး လုပ္ငန္းတာဝန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

ယခုအခါမွာ စစ္အုပ္စုက“ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္မေတာ္”လုပ္ထားႏုိင္ခဲ့သလုိ၊ “ခါးပုိက္ေဆာင္ဥပေဒ”၊“ခါးပုိက္ေဆာင္လႊတ္ေတာ္” တုိ႔ကုိပါ ဖန္တီးလာႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ “ခါးပုိက္ေဆာင္အတုိက္အခံ” ေတြေတာင္ အရွင္ေမႊးေနခ်င္း “ႀကီး” ေနၾကၿပီမဟုတ္ပါလား။

“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ဒီမိုကေရစီဟာ တပ္မေတာ္က ေပးသေလာက္ပဲရမွာပါ၊ တပ္မေတာ္ အလိုရွိသေလာက္ပဲ က်မတို႔လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းက ရွိမွာပါ” လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့ ကေျပာဖူးပါတယ္၊ အဲဒီစကားကို ယခုလိုျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ပါရေစ။

“ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ဒီမုိကေရစီဟာ စစ္အုပ္စုကေပးသေလာက္ပဲရမွာပါ၊ စစ္အုပ္စု အလိုရွိသေလာက္ပဲ လႊတ္ေတာ္နဲ႔အတုိက္အခံ သက္တမ္းကရွိေနမွာပါ”။

0 comments:

Post a Comment