Sunday, December 11, 2016

ႏိုင္ငံေရးမွဴးရဲေဘာ္စိုးသိမ္းနဲ႔အတူ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ေတာ္လွန္ေရးဘဝမ်ား ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ဝင္း

0 comments
ႏိုင္ငံေရးမွဴးရဲေဘာ္စိုးသိမ္းနဲ႔အတူ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးဘဝမ်ား
ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ဝင္း
၁၉၇ဝ ခု ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေ႐ႊရတုအထိမ္းအမွတ္လႈပ္ရွားမႈေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ ပုဒ္မ ၅ နဲ႔ အဖမ္းခံရၿပီး ၁၉၇၃ ဧၿပီ (၁၃) အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔ အင္းစိန္ေထာင္က လြတ္လာတယ္။ ေထာင္ကလြတ္ၿပီး ၆ လေက်ာ္ေလာက္ရွိေတာ့ လာ႐ႈိးကားလမ္းကေန ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ လြတ္ေျမာက္ေရးအေျခခံေဒသ ကိုးကန္႔ခ႐ိုင္သို႔ ျပည္သူဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးမွာပါဝင္ဖို႔ ေတာခိုခဲ့တယ္။ ကိုးကန္႔ခ႐ိုင္ ေရွ႔တန္းတပ္မွဴး ရဲေဘာ္ၫြန္႔ေမာင္ကူညီမႈနဲ႔ ကိုးကန္႔ခ႐ိုင္႐ုံးကို ေရာက္ခဲ့တယ္။ ခ႐ိုင္မွဴး ရဲေဘာ္ရဲဒင္ (ရဲေဘာ္ထြန္းလြင္၊ ေနာင္ ၇၅ ဗဟိုေကာ္မတီ၊ ၈၅ တတိယအႀကိမ္ကြန္ဂရက္ ဗဟိုေကာ္မတီ)ရဲ့လုံၿခဳံေရးဌာနမွာ ေခတၱေနၿပီး ခ႐ိုင္ လက္ဖက္ေျခာက္စက္႐ုံနဲ႔၊ အရက္ခ်က္စက္႐ုံမွာ ရဲေဘာ္ေမာင္ၾကည္ဆိုတဲ့ ျမင္းၿခံသားတေယာက္နဲ႔အတူေနထိုင္ရင္း ရဲေဘာ္မ်ားနဲ႔အတူ ထင္းေခြေရခပ္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလိုနဲ႔ ကိုးကန္းခ႐ိုင္ပါတီရဲ့ဆက္သြယ္ေပးမႈနဲ႔ ပါတီဗဟိုနဲ႔ အဆက္အသြယ္ရလာၿပီးေနာက္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေရွ႔ေျမာက္စစ္ေဒသ၊ ကြတ္ခိုင္ခ႐ိုင္၊ ေရွ႔တန္းလၽွိဳ႕ဝွက္စခန္း (ဖိုင္ေကာင္စခန္း) မွာ ရဲေဘာ္ျမေအာင္နဲ႔အတူ လၽွိဳ႕ဝွက္ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး ရန္သူေဒသလႈပ္ရွားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၇၄ ဇန္နဝါရီလ မွာေတာ့ အေရွ႔ေျမာက္စစ္ေဒသ (သံလြင္ အေနာက္ျခမ္း) ဒုႏိုင္ငံေရးမွဴး ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းရဲ့ မုံဂူ ႏိုင္ငံေရး၏ဌာနစခန္းကို ေရာက္ပါတယ္။ ဒါ ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းနဲ႔ စတင္ေတြ႕ခဲ့ျခင္းပါပဲ။

ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းက ေႏြးေထြးခင္မင္စြာပဲ သူတို႔စခန္းမွာ တာဝန္ယူသြားဖို႔ ေျပာပါတယ္။ ဗဟို အလုပ္အဖြဲ႔စခန္းကိုေတာ့ မသြားပါနဲ႔ဦး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ေကဒါ မလုံေလာက္ဘူး။ ဒီမွာပဲလုပ္ပါလို႔ေဆြးေႏြးၿပီး ဗဟိုရဲ့သေဘာတူညီမႈအရ သူ႔ရဲ့အတြင္းေရးမွဴးတာဝန္ကို ေပးလို႔ ဒီတာဝန္ကိုပဲ ပထမဆုံး ယူခဲ့ရပါတယ္။

ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းရဲ့ ေနထိုင္စားေသာက္မႈဟာ ႐ိုးစင္းပါတယ္။ မ်က္မွန္ထူထူနဲ႔ ဟန္ပန္ကင္းၿပီး လယ္သမားေကဒါႀကီးတေယာက္နဲ႔ တူပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က အေရွ႔ေျမာက္စစ္ေဒသဟာ လူအင္အား၊ လက္နက္အင္အား အျပည့္အဝနဲ႔ ရန္သူ႔ေရွ႔တန္းစခန္းေတြကို ေခ်မႈန္းေရးတိုက္ပြဲမ်ား ေဖာ္ေနတဲ့ကာလပါ။ တခ်ိန္တည္းမွာ ၾကဴကုတ္၊ ပန္ဆိုင္း၊ ဝနယ္ေတာင္ေျမာက္တို႔ကို ရန္သူ႔ထံမွသိမ္းပိုက္ၿပီး လြတ္ေျမာက္ေရးအေျခခံေဒသ ထူေထာင္တာ သိပ္မၾကာေသးေတာ့ ေဒသလုပ္ငန္းေတြ အပူတျပင္း တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ေနရတယ္။ မုန္းေဝ၊ မိုးကုတ္ေျပာက္က်ားေဒသ တိုးခ်ဲ႕ေရး၊ ၂ဝ၂ စစ္ေဒသနဲ႔ ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားေရးစတဲ့ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ အဆက္မျပတ္လုပ္ေနပါတယ္။ ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းဟာ ေန႔မအိပ္ညမအိပ္ အလုပ္ လုပ္တတ္ပါတယ္။ မုံဂူႏိုင္ငံေရးဌာနမွာ တပတ္အတြင္း စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနပညာေပး အစည္းအေဝးမ်ားကို ရဲေဘာ္စိုးသိမ္း အစဥ္အၿမဲလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ တခါတရံ ေရွ႔တန္းကို တပ္စုတစုေလာက္နဲ႔ ေတာင္ေပၚခရီးၾကမ္း ထြက္ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းနဲ႔အတူ၊ အေျခခံေဒသ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ အစည္းေဝးမွတ္တမ္းေတြ ျပဳစုရပါတယ္။ စစ္ေရးလိုအပ္ရင္လည္း ရဲေဘာ္စိုးသိမ္း ကိုယ္ရံတပ္ဖြဲ႔နဲ႔အတူ လႈပ္ရွားရပါ တယ္။

ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းရဲ့ ငယ္နာမည္ဟာ ခ်စ္သိန္းျဖစ္တယ္။ သူ႔ဖခင္ကဦးပါ။ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ကုန္း႐ြာမွာေနၿပီး လက္မႈလုပ္ငန္း၊ ဆင္႐ုပ္၊ ကၽြဲ႐ုပ္စတဲ့ ကေလးကစားစရာေတြ၊ လက္ပန္သားနဲ႔ ပန္းပု႐ုပ္တု ထု၊ ခုံဖိနပ္ခုတ္ၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတယ္လို႔ သိရတယ္။ ငယ္စဥ္ကဘဲ ပါတီေခါင္းေဆာင္တဲ့ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးထဲပါဝင္ခဲ့သူ၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ့ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး စစ္သားျဖစ္တယ္။ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးၿပီးတဲ့ေနာက္ ပါတီကထုတ္ေဝတဲ့ ျပည္သူ႔အာဏာနဲ႔ကြန္ျမဴနစ္ေန႔စဥ္သတင္းစာကို ပါတီရန္ပုံေငြ အတြက္ လမ္းတကာလွည့္လည္ ေရာင္းခ်ခဲ့သူျဖစ္တယ္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးအစပိုင္းမွာ ဗိုလ္ရန္ေအာင္ရဲ့တာဝန္ေပးခ်က္အရ ဗဟိုဆက္သားအျဖစ္ ေက်ာက္ဆည္ သခင္တင္ေ႐ႊကို ရွာေဖြဆက္သြယ္ရန္ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ေက်ာက္ဆည္တဝိုက္အေျခခံၿပီး လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲခဲ့ရတယ္။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ပါတီဗဟိုရဲ့တာဝန္ေပးခ်က္အရ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ပညာေတာ္သင္အျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ရၿပီး မာ့က္စ္လီနင္ဝါဒတကၠသိုလ္ မွာ ၅ ႏွစ္တင္းတင္း ပညာသင္ယူခဲ့ရသူ ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးမွဴးရဲေဘာ္စိုးသိမ္းဟာ မူလက မူလတန္းအဆင့္ေလာက္သာ ပညာသင္ယူခြင ရရွိခဲ့သူျဖစ္ခဲ့ရာက ပါတီရဲ့ေမြးျမဴမႈေအာက္မွာ ႏိုင္ငံျခားဘာသာတ႐ုတ္စာတတ္ မာ့က္စ္လီနင္ဝါဒတကၠသိုလ္ဆင္း ပညာတတ္တေယာက္ ျဖစ္လာသူျဖစ္ပါတယ္လို႔ နားလည္သိရွိခြင့္ရရွိပါတယ္။

၁၉၆၄ ခုႏွစ္မွာ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက တ႐ုတ္ျပည္၊ ေကြ႕က်ိဳးျပည္နယ္မွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ “ရဲေဘာ္ေနာ္ဆိုင္း” ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ကခ်င္တပ္ဖြဲ႔ေတြကို ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပါတယ္။ အဲဒအခါ ပါတီက အဲဒီတပ္ဖြဲ႔ကို မာ့က္စ္လီနင္ဝါဒ ပညာေပးေရး အတြက္ ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းကိုတာဝန္ေပးအပ္ခဲ့လို႔ ေကြ႕က်ိဳးျပည္နယ္သြားေရာက္ေနထိုင္ကာ အဲဒီတပ္ဖြဲ႔ေရာ အဲဒီတပ္ဖြဲ႔ဝင္မိသားစု သားသမီးမ်ားပညာေပးေရးပါ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နယ္စပ္ေရာက္ရွိ ေတာ္လွန္ေရးတာဝန္ယူရတဲ့ ကာလေတြမွာ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးမႉးရဲေဘာ္စိုးသိမ္းနဲ႔ ေကြ႕က်ိဳးရဲေဘာ္မ်ားနဲ႔မိသားစုဝင္ေတြအၾကား အထူးရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈေတြကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရတာလို႔ ဆိုႏိုင္မယ္ ထင္ပါတယ္။

၁၉၆၇ ခုႏွစ္ေရာက္ေတာ့ ႏိုင္ငံတကာအေျခအေန အေျပာင္းအလဲတရပ္ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ဗမာျပည္နဲ႔တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္တာကေတာ့ ဗိုလ္ေနဝင္းက တ႐ုတ္-ဗမာအေရးအခင္းကို အေနာက္အုပ္စုအားကိုးနဲ႔ ဖန္တီးလိုက္ျခင္းပါပဲ။ ဒီအခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား ႏိုင္ငံတကာစိတ္ဓာတ္အရ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားကိုအကူအညီ အေထာက္အပံ့ေတြေပးေနတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီတုန္းက ဒုဥကၠ႒သခင္ဗသိန္းတင္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ တ႐ုတ္ျပည္ေရာက္ရဲေဘာ္မ်ား ဗမာျပည္ေတာ္လွန္ေရး ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေရး အခြင့္အလမ္းတခုေပၚေပါက္လာပါတယ္။ အဲဒီအေျခအေနေအာက္မွာ အေဝးေရာက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအဖြဲ႔က ရဲေဘာ္သန္းေ႐ႊ (တပ္မွဴး) ရဲေဘာ္စိုးသိမ္း(ႏိုင္ငံေရးမွဴး) ရဲေဘာ္ေနာ္ဆိုင္း(ဒု-တပ္မွဴး)နဲ႔ ဦးေဇာ္မိုင္း(ႏိုင္ငံေရး ဌာနမွဴး)တို႔ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ၃ဝ၃ တပ္ဖြဲ႔ကို လူအင္အား ၂ဝဝ ေက်ာ္နဲ႔ စတင္ဖြဲ႔စည္းလိုက္တယ္လို႔ ေလ့လာသိရွိမွတ္သားခဲ့ရဖူးပါတယ္။ ဒီတပ္ဖြဲ႔ဟာ ၁၉၆၈ ဇန္နဝါရီတရက္မွာ မုန္ဂူ၊ မုန္လုံ၊ ေကာင္းလုံ၊ ေဝါခ်ဳံ႐ြာမ်ားကိုအေျချပဳၿပီး ေျပာက္က်ားစစ္ စတင္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကၿပီး ဒီတပ္ဖြဲ႔ေတြက မုန္ဂူ၊ မုန္လုံ၊ ေဖာင္းဆိုင္စတဲ့ ႐ြာေတြကို စတင္တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ကာ နယ္စပ္အေျခခံေဒသကိုဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ ေဗြေဆာ္ဦးလုပ္ငန္းေတြကို ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္တဦးအျဖစ္လည္း ေလ့လာမွတ္သားထား ဖူးပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ဟာ ၇၃ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမွာ နယ္စပ္အေျခခံေဒသကိုေရာက္လာသူျဖစ္ေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္မွာ နယ္စပ္အေျခခံေဒသဟာ ခိုင္မာတဲ့ အေျခခံေဒသႀကီးျဖစ္ေနၿပီ၊ လူအင္အားလက္နက္အင္အား အင္မတန္ေတာင့္တင္းတဲ့ကာလျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုရမယ့္အေနအထားပါ။ ဒိုင္နယ္၊ ၿမိဳ့နယ္၊ ခ႐ိုင္စသျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး အေရွ႔ေျမာက္စစ္ေဒသ(သံလြင္ျမစ္အေနာက္ျခမ္း) တာဝန္ခံ၊ အေရွ႔ေျမာက္စစ္ေဒသ ႏိုင္ငံေရးမွဴးအျဖစ္ ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းက တာဝန္ေတြကို ေန႔မအား၊ ညမနားလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီတိုးခ်ဲ႔အစည္းအေဝးမွာ ႏိုင္ငံေရးမွဴးရဲေဘာ္စိုးသိမ္းဟာ အရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ၇၄ မွ ၇၈ အထိ ႏိုင္ငံေရးမွဴးနဲ႔အတူေနထိုင္ၿပီး မိမိက်ရာ ေတာ္လွန္ေရးတာဝန္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးမွဴးဟာ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ေဒသလုပ္ငန္း ဘက္စုံလုပ္ကိုင္ႏိုင္သူျဖစ္တာကို သူနဲ႔အတူျဖတ္သန္းရင္းမွ သိရွိနားလည္ခြင့္ရၿပီး ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ သင္ခန္းစာေကာင္းမ်ားကို ရရွိေစခဲ့ပါတယ္။ ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းဟာ ေဒသလုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့ လူထုစည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းကိုလည္း အခါအခြင့္ရတိုင္း ပညာေပးလႈံ႔ေဆာ္စည္း႐ုံးခဲ့တယ္။ ေဒသခံ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ တိုင္းရင္းသား ကိုးကန္႔ တ႐ုတ္မ်ားကိုလည္း အၿမဲမျပတဆက္သြယ္လႈပ္ရွားခဲ့တယ္။ ေဒသခံေတြရဲ့ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရးဘဝ၊ ေနထိုင္စားေသာက္ေရး ဘဝျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာလည္း ေလွကားထစ္လယ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္စိုက္ပ်ိဳးေစတယ္။ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္တဲ့ လယ္သမားသမဂၢမ်ား၊ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ားကို ေက်း႐ြာ၊ ဒိုင္နယ္အလိုက္ ကြင္းဆင္းစည္း႐ုံးဖြဲ႔စည္းပါတယ္။ သီးစားခေလၽွာ႔ေပါ့ေရး၊ အတိုးႏႈန္းေလၽွာ႔ေပါ့ေရး၊ လုပ္ခတိုးျမႇင့္ေရးစတဲ့ ေတာင္တန္းေဒသနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ ေျမယာေပၚလစီမ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တယ္။

၁၉၆၈ မတိုင္မီက မုန္းဂူကြင္း၊ မုန္းယားကြင္းစတဲ့ေဒသမ်ားဟာ ကခ်င္ဒူးဝါးဆိုးေတြနဲ႔ နယ္ခံဗိုလ္က် ကူမင္တန္ဗိုလ္ေတြ၊ ဗိုလ္ေနဝင္း စစ္သားေတြရဲ့ မတရားေသြးစုပ္ဖိႏွိပ္တာေတြကို ႀကိတ္မွိတ္ခံခဲ့ရတဲ့ေဒသေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္တဲ့ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္က ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားၿပီး ဖိႏွိပ္မႈ၊ ေသြးစုပ္မႈနဲ႔စနစ္ဆိုးမ်ားကိုတိုက္ဖ်က္ ျပည္သူလူထုကို လြတ္ေျမာက္ေစလိုက္ေတာ့မွ လူထုဟာ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ကို ပိုမိုေထာက္ခံကာ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ထဲပိုပါဝင္လာၿပီး တပ္သားေရေသာက္ျမစ္လည္း ပိုမိုခိုင္မာလာခဲ့တယ္။ စစ္ေရးလုပ္ငန္းေတြလည္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ေဒသခံ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးငယေတြျဖစ္တဲ့ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္သား ၃ ဦးကို မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္း ဝင္ေရာက္ထိုးေဖာက္ေထာက္လွမ္းကာ ရန္သူ႔အေျခအေနကိုသိရွိဖို႔ ကင္းေထာက္ လႊတ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ မူဆယ္ၿမိဳ႕ရဲစခန္းကိုဝိုင္းထားၿပီး ရန္သူ႔တပ္မွ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္သို႔ကူးေျပာင္းလာသူ ကူးေျပာင္း စစ္သားမ်ားကို ရန္သူ႔တပ္ ဒုဗိုလ္၊ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ ယူနီေဖာင္းမ်ားဆင္ျမန္းေပးၿပီး မူဆယ္ရန္သူ႔ကင္းစခန္းကို ဝင္ေရာက္ လၽွပ္တျပက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့တယ္။ ရန္သူ႔စခန္းကိုတိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္း ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္ႏိုင္ၿပီး၊ ရန္သူ႔ရဲတပ္သား အေျမာက္အျမား က်ဆုံးေစခဲ့တယ္။ ဒါဟာ ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းနဲ႔ ရဲေဘာ္ထြန္းတင္တို႔ရဲ့ အျမန္တိုက္၊ အျမန္အဆုံးသတ္ ေခ်မႈန္းေရးစစ္ပြဲ တပြဲျဖစ္တယ္။ ဒီစစ္ပြဲဟာ ရန္သူကို တုန္လႈပ္ ေျခာက္ျခားသြားေစခဲ့တယ္။ မိမိတပ္ေတြဟာ မုန္းဂူ နယ္စပ္အေျခခံေဒသကေန ေန႔ညမအိပ္ဘဲခရီးျပင္းခ်ီတက္ၿပီး မူဆယ္ၿမိဳ့ကို ဝိုင္း၊ ေ႐ႊလီျမစ္ကိုညအခ်ိန္ျဖတ္ၿပီး မုန္းဂူတပ္က ထိုးေဖာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။
အဲဒီကာလေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးမွဴးရဲေဘာ္ စိုးသိမ္းဟာ ၿမိဳ႕ေပၚကလာတဲ့ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေဗာ္လံတီယာတပ္အျဖစ္ စုစည္းေလ့က်င့္ ေပးထားတဲ့ တပ္ဖြဲ႔တဖြဲ႔လည္း ရွိပါတယ္။ ဒီတပ္ဖြဲ႔ကို ၁၉၇၆ ဇူလိုင္အေစာပိုင္းမွာ ေတာင္ကုန္းတခုမွာ တင္လိုက္တယ္။ မုန္းေပၚ၊ ေ႐ႊက်င္ဝမ္းမွာ တပ္မဟာ ၂ နဲ႔ မုန္းေပၚခ႐ိုင္တပ္က ေတာင္ထိပ္မွာစခန္းထိုင္ၿပီး ၁ဝ၅ မိုင္ကားလမ္းကို ထိန္းသိမ္းထားပါ တယ္။ ရဲေဘာ္ (ဗိုလ္)သန္းေ႐ႊ၊ ရဲေဘာ္ထြန္းတင္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးမွဴးရဲေဘာ္စိုးသိမ္းစတဲ့ ၫႊန္ၾကားေရးအဖြဲ႔ဟာ ရန္သူနဲ႔အနီးဆုံးစခန္းမွာ တက္ေနရာယူၿပီး ရန္သူကားလမ္းေစာင့္တပ္ခြဲစခန္းကို ေခ်မႈန္းေရးလုပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ၾကပါတယ္။ ေရွ႔တန္းကင္းတပ္နဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႔ ကင္းေထာက္ ျပန္လာတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြက ရဲေဘာ္သန္းေ႐ႊနဲ႔ ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းတို႔ထံ အစီရင္ခံၾကပါတယ္။ မနက္လင္းအားႀကီးမွာ မုန္တိုင္းတပ္ဖြဲ႔ဟာ ရန္သူ႔ကားလမ္းေစာင့္စခန္းကို ထိုးစစ္ဆင္ပါေတာ့တယ္။ ရန္သူတပ္သားမ်ားရဲ့ ေအာ္သံဟစ္သံမ်ား ၾကားေနရပါတယ္။ လက္နက္ႀကီးတပ္ဖြဲ႔ ကလည္း ရန္သူ႔စခန္းနဲ႔ကားလမ္းကို ပစ္ခတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားတယ္။ ဒီတိုက္ပြဲမွာ ရန္သူအမ်ားအျပားဒဏ္ရာရၿပီး မူဆယ္ေဆး႐ုံမွာ လူနာမ်ားနဲ႔ ျပည့္လၽွံသြားတယ္လို႔ ျပန္လည္ သတင္းရရွိပါတယ္။

ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းဦးေဆာင္ၿပီး ၇၅၁ဝ စီမံကိန္း မိုးမိတ္-မိုးကုတ္ ေဒသတိုးခ်ဲ႕ေရး၊ ေက-အိုင္-ေအနဲ႔ တပ္ေပါင္းစုတိုးခ်ဲ႔ေရးတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ၇၆၊ ၇၇၊ ၇၈ ခုႏွစ္မ်ားကေတာ့ စစ္ေရးတိုက္ပြဲေတြ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲေအာင္ပြဲခံေနတဲ့ကာလ ျဖစ္တယ္။ ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းက ေျပာက္က်ား ေဒသတိုးခ်ဲ႔ေရးစီမံကိန္းနဲ႔ အေျခခံေဒသတည္ၿငိမ္ေရး၊ လူထုဘဝျမႇင့္တင္ေရးတို႔ကိုလည္း ဂ႐ုတစိုက္ ႀကီးၾကပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းဟာ ေဒသျဖဴလုပ္ငန္းကိုလည္း လက္မလႊတ္ပါ။ ၁၉၇၄ ေမ-ဇြန္အလုပ္သမားအေရးအခင္း၊ ဦးသန္႔အေရးအခင္းနဲ႔ မႈိင္းရာျပည့္ အေရးအခင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဝါဒျဖန္႔စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို ၿမိဳ့တြင္းျဖန္႔ေဝရင္း အထူးတပ္ရင္းရဲ့ ကားလမ္းျဖတ္တိုက္ပြဲကို ေပါင္းစပ္ေပးခဲ့တယ္။

ေနာက္ၿမိဳ႕ေပၚက ေတာခိုလာတဲေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အထူးတပ္ကို စစ္ေရးေလ့က်င့္တာ၊ ေရွ႔တန္းစစ္ေျမျပင္ လက္ေတြ႕ ျဖတ္သန္းေစတာေတြလည္း လုပ္ခဲ့တယ္။ ၇ ရက္ဇူလိုင္အထိမ္းအမွတ္ ဟိုဖ်က္-မန္ပင္းစခန္းသိမ္းတိုက္ပြဲကိုလည္း ေအာင္ျမင္စြာစည္း႐ုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ရဲေဘာ္သစ္ေတြ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႔ေပၚကေတာခိုလာသူ ရဲေဘာ္ေတြအေပၚ မွာ အထူးဂ႐ုစိုက္ အကူအညီေပးတတ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္အပါအဝင္ ရဲေဘာ္ေတြကို စာအုပ္ထဲက မာ့က္စ္ဝါဒေလ့လာတာနဲ႔ လက္ေတြ႔ကြန္ျမဴနစ္ပါတီထဲ ျဖတ္သန္းရတာမတူညီေၾကာင္း ပဲခူ႐ိုးမေျပာက္က်ားေဒသနဲ႔ နယ္စပ္ေဒသရဲေဘာ္ေတြရဲ့ ေနထိုင္စားေသာက္မႈဘဝ မတူႏိုင္မႈ လက္ေတြ႔ အေျခအေနကိုပညာေပးရင္း မိမိကိုယ္ကိုယ္ ပစၥည္းမဲ့တပ္သားေကာင္းျဖစ္ေအာင္တည္ေဆာက္ေရးမွာ အလြန္အကၽြံေတာင္းဆိုမႈေတြကို ပညာေပးေလ့ရွိပါတယ္။

ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းရဲ့အားေကာင္းခ်က္ကေတာ့ ေလ့လာေရးလုပ္ဟန္ ျဖစ္တယ္။ ဘယ္ေလာက္အလုပ္မ်ားမ်ား အလုပ္ၿပီးတာနဲ႔ ခဏနားၿပီးရင္ မွတ္စုစာအုပ္ထုတ္ၿပီး ေရးမွတ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ဟန္ဟာ နယ္စပ္ေဒသအေရးအခင္းျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔အတူ ေနာက္ဆုံး တ႐ုတ္ျပည္ထဲက ဂ်င္းေဖာ႐ြာေလးတ႐ြာမွာေနေတာ့လည္း ေတြ႔ေနရၿပီး ေနာက္ဆုံးကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ခြဲသြားၿပီး အနားယူရတဲ့အထိတိုင္ သူဖတ္မိသမၽွ တ႐ုတ္စာနယ္ဇင္းေတြထဲကအခ်က္အလက္ေတြ မွတ္စုထုတ္ေပးတာ၊ ေဆာင္းပါးေတြေရးေပးသြားတာ ေနာက္ဆုံးအထိလိုပဲ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ နယ္စပ္ေဒသ သံလြင္ျမစ္အေနာက္ဘက္ ႏိုင္ငံေရးဌာနကိုတာဝန္ခံစဥ္ကလည္း တပတ္ ၂ ဧႀကိမ္ေလာက္ ေလ့လာေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ႏိုင္ေရးကို စခန္းမွဴးကို မွန္မွန္ေဆာ္ဩေလ့ရွိပါတယ္။ ေရွ႔တန္းတပ္မွဴးေတြ ေရာက္လာရင္လည္း စစ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ေျပာက္က်ားစစ္၊ ေခ်မႈန္းစစ္စတဲ့ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပညာေပးေဆြးေႏြးတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေနရာယူစစ္မ်ိဳးမတိုက္မိဖို႔ ပညာေပးတယ္။ ေျပာက္က်ားစစ္နဲ႔လႈပ္ရွားစစ္လုပ္ၿပီး ရန္သူသက္ရွိအင္အားကိုေခ်မႈန္းေရးစစ္ကိုတိုက္ၾကဖို႔ ေဟာေျပာတယ္။ ေနာက္ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒိုင္နယ္ ေဒသလုပ္ငန္းေကဒါေတြ ေရာက္လာရင္လည္း လူထုအေျခအေန၊ လူထုလုပ္ငန္း၊ ထုတ္လုပ္ေရးဘဝ၊ ေနထိုင္စားေသာက္ေရး ဘဝအေျခအေနအစီရင္ခံခ်က္ေတြကို နားေထာင္၊ သူတို႔ထံမွ ေလ့လာမွတ္သားၿပီး ေဒသလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ ေရွ႔တန္းကူညီေရးလုပ္ငန္း၊ တပ္မေတာ္သားအိမ္ေထာင္မ်ား ကူညီေရးလုပ္ငန္း၊ အာဇာနည္အိမ္ေထာင္မ်ားေမးျမန္းေရး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ အခိုင္အမာ အေျခအေနမ်ားကို ေမးျမန္းသုံးသပ္ေဝဖန္ပါတယ္။

စခန္းအသီးသီးရွိရဲေဘာ္မ်ားကိုလည္း ျပည္သူလူထုရဲ့ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္ကူညီေရးကို လႈံ႔ေဆာ္ပါတယ္။ လုပ္အားခက္ခဲတဲ့အိမ္ေထာင္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲေဘာ္ေတြဟာ တက္တက္ႂကြႂကြကူညီၾကတယ္။ ေတာင္ယာခင္းေပါင္းႏုတ္၊ ပ်ိဳးႏုတ္၊ လယ္စိုက္၊ စပါးရိတ္၊ စပါးပုံ၊ အိမ္ေဆာက္စသျဖင့္ လူထုလုပ္ငန္းမ်ားကို ရာသီအလိုက္ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၇၄-၇၅-၇၆ ကာလေတြမွာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားနဲ႔အတူ ရဲေဘာ္မ်ားဟာ လြတ္ေျမာက္ေဒသတခြင္ ေနရာအႏွံ႔ တက္တက္ႂကြႂကြလႈပ္ရွား အေျခခံေဒသ တည္ေဆာက္ေရး၊ ခိုင္မာေရး၊ တိုးခ်ဲ႔ေရးအတြက္ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ေဒသလုပ္ငန္း ဘက္စုံလုပ္ေဆာင္ေနတာကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသရဲ့ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္းေတြ အၫြန္႔တလူလူ သက္ဝင္လႈပ္ရွားေနတဲ့ကာလလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးမွဴးနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲေဘာ္အားလုံး အသိအမွတ္ျပဳေလ့လာထ္ိုက္တာတခုကေတာ့ သူ႔ရဲ့ စိတ္ရွည္စြာ ပညာေပး ေဖ်ာင္းဖ်တတ္မႈပါပဲ။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အမွတ္ရစရာအျဖစ္အပ်က္တခုကို နမူနာတင္ျပပါရေစ။ အခ်ိန္ကာလ ေန႔ရက္အတိအက်ေတာ့ မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။ ၇၅ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းေလာက္လို႔ ထင္ပါတယ္။

မုန္းဂူ စစ္ေဒသခြဲ၊ ႏိုင္ငံေရးဌာနခြဲ႐ုံးခန္းကို ၄၈ -၄၉ ေကဒါႀကီးတဦးျဖစ္တဲ့ လုံၿခံဳေရးဌာနတာဝန္ခံ ရဲေဘာ္(ဦး)ဖိုးခ်ိဳ ေရာက္လာတယ္။ သူက ႏိုင္ငံေရးမွဴးကို ကိုစိမ္းေမာင္ႀကီး မုန္ဂူေဈးထဲက အိမ္တအိမ္မွာေရာက္ေနတယ္လို႔ သတင္းပို႔ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးမွဴးဟာ ရဲေဘာ္ဖိုးခ်ိဳနဲ႔အတူ ကိုယ္ရံရဲေဘာ္ေလး ၂ ေယာက္ေခၚၿပီး မုန္ဂူေဈးဘက္ကိုထြက္သြားပါတယ္။ ေဈးထဲက ကိုစိမ္းေမာင္ႀကိဳက္တတ္တဲ့ ေပါင္မုန္႔၊ မုန္႔ႂကြပ္စတဲ့ မုန္႔ပဲသေရစာမ်ားဝယ္သြားၿပီး ဒိုင္နယ္႐ုံးကအိမ္တအိမ္မွာ စီစဥ္ဧည့္ခံပါတယ္။ ကိုစိမ္းေမာင္ကလည္း အထက္အဖြဲ႔အစည္းကိုတင္ျပဖို႔ စာ႐ြက္စာတမ္းေတြကို ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းထံအပ္ပါတယ္။ အေရွ႔ေျမာက္စစ္ေဒသရဲ့ ဟာကြက္ေပ်ာ့ကြက္ေတြကို ႏိုင္ငံေရးမွဴးရဲေဘာ္စိုးသိမ္းကို အားမနာတမ္းေျပာပါတယ္။ တခါတရံ စိတ္လိုက္မာန္ပါေျပာတာမို႔ အသံေတြဆူညံက်ယ္ေလာင္လြန္းလွပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးမွဴးက ဘာမွ ျပန္မေျပာပါ။ စိတ္ရွည္ရွည္နား ေထာင္ပါတယ္။ ကိုစိမ္းေမာင္ရဲ့အျမင္သေဘာထားေတြ၊ လူမ်ိဳးစုႏြယ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ထင္ျမက္ခ်က္ေတြကို ဗဟိုကို တင္ျပေပးဖို႔သာတာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ ေနေရးထိုင္ေရး၊ လုံၿခံဳေရးတို႔ကိုတာဝန္ယူေၾကာင္း၊ ဒါပဲေျပာႏိုင္ပါတယ္လို႔ ခပ္တိုတိုပဲေျပာၿပီး စကားဝိုင္းကို ႏိုင္ငံေရးမွဴးကအဆုံးသတ္လိုက္ပါတယ္။ ရဲေဘာ္စိမ္းေမာင္လည္း သူ႔ကိုထားတဲ့ သူ႔စခန္းရွိရာကို ညေနဘက္မွာ ျပန္သြားပါတယ္။

ကိုစိမ္းေမာင္ဆိုတာ မင္းလတ္ရဲေခါင္ပါ။ သူ႔ကို မုန္ဂူကြင္းမွ တနာရီခြဲ ၂ နာရီခရီးေလာက္ ေတာင္ေပၚတေနရာမွာ ကခ်င္ပုံစံ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ အိမ္ကေလးတလုံး ေဆာက္ေပးထားပါတယ္။ သူေနတဲ့အိမ္ကေလးကေနၾကည့္လိုက္ရင္ မုန္ဂူကြင္းက လယ္ကြင္းစိမ္းစိမ္းေတြနဲ႔ တ႐ုတ္ဗမာ နယ္စပ္ ျဖတ္ဆင္းသြားတဲ့ မုန္ဂူေခ်ာင္းကိုလည္းျမင္ရတယ္။ ႐ႈခင္းက လြမ္းေမာစရာပါ။ သူနဲ႔မလွမ္းမကမ္းမွာ ဂ်င္းေဖာ႐ြာေလးတ႐ြာ ရွိပါတယ္။ ႐ြာသားကခ်င္ေတြနဲ႔လည္း မိတ္ေဆြျဖစ္ေနၿပီး ႐ြာသားေတြကလည္း မၾကာမၾကာ သူ႔ထံလာလည္တတ္ပါတယ္။ သူက ဘာသာေဗဒစိတ္ဝင္စားသူမို႔လားေတာ့ မေျပာတတ္ပါ။ အဲဒီသူေနတဲ့စခန္းေလးေရာက္ၿပီး လတခ်ိဳ႔ၾကာေတာ့ သူက ကခ်င္စကား ေျပာတတ္ ေနပါၿပီ။ အဲဒီအိမ္ကေလးမွာေနရင္း စာတမ္းေတြျပဳစုၿပီး ႏိုင္ငံေရးမွဴးကတဆင့္တင္ျပလိုက္တာေတာ့ ၾကားသိရဖူးပါတယ္။ လၽွိဳ႕ဝွက္ကိစၥမ်ားျဖစ္လို႔ ဘာမွ စူးစမ္းေလ့လာခြင့္မရွိလို႔ ဘာမွေတာ့ သိခြင့္မႀကဳံဘူးလို႔ဆိုရမွာပါ။

ေနာက္ လတခ်ိဳ႔ၾၾကာတဲ့အခါ ရဲေဘာ္ဖိုးခ်ိဳ တေခါက္ျပန္လာပါတယ္။ ဒီတခါေတာ့ သူက မုန္ဂူကြင္းမွာ ရဲေဘာ္စိမ္းေမာင္ “ပိုစတာတိုက္ပြဲ ဆင္ေနေၾကာင္းေျပာျပလို႔ ႏိုင္ငံေရးမွဴးက ဗဟိုကိုအစီရင္ခံ အေၾကာင္းၾကားပါတယ္။ “ပိုစတာ စာလုံးႀကီး တိုက္ပြဲဆင္တာမလုပ္ဖို႔ ဥကၠ႒ သခင္ဗသိန္းတင္က အေၾကာင္းၾကားတာျဖစ္တယ္။ ဒါကိုဆန္႔က်င္ၿပီးမလုပ္ဖို႔ စစ္ေဒသကတားျမစ္ေပမယ့္ သူက နားမေထာင္ေတာ့ပါ။ စစ္ေဒသအမိန္႔နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးမွဴးက ပိုစတာေတြကိုခြာခ်ပစ္ေစၿပီး မင္းလတ္ရဲေခါင္ ေခၚ ကိုစိမ္းေမာင္နဲ႔ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ေဆြးေႏြးပါတယ္။ ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းက သူေျပာသမၽွနားေထာင္ စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔သည္းခံနားေထာင္ပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ ပါတီရဲ့ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ခပ္ျပတ္ျပတ္ေျပာဆိုၿပီး သူ႔ေနထိုင္ေရးကိစၥမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္စီစဥ္ေပးပါတယ္။

ပိုစတာတ္ိုက္ပြဲဆင္ၿပီး တပတ္ေလာက္ၾကာေတာ့ ဗဟိုလည္း ပန္ဆန္း၊ ဝနယ္ကိုေျပာင္းေတာ့မယ္။ ကိုစိမ္းေမာင္လည္း ဝနယ္ကို ေျပာင္းရမယ္လို႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေရာက္လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးမွဴးဟာ ကိုစိန္းေမာင္နဲ႔ အခ်ီအခ်ေျပာဆိုရျပန္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေရးကိုစီစဥ္ရပါတယ္။ လုံၿခံဳရးတပ္စုတစုနဲ႔ လုံၿခံဳေရးမွဴးရဲေဘာ္ဖိုးခ်ိဳတာဝန္ယူၿပီး ဝနယ္ ေျမာက္ပိုင္းကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနရာခ်ထားလိုက္ပါတယ္။ လမ္းခရီးမွာ ကိုစိမ္းေမာင္ရဲ့လုံၿခံဳေရးကို မွဲ႔တေပါက္မွမစြန္းေစရေအာင္ လုံၿခံဳေရးဌာနက တာဝန္ယူရမယ္လို႔ လုံၿခံဳေရးဌာနကိုတာဝန္ေပး ေသခ်ာအပ္ႏွံ စီစဥ္ေပးခဲ့တယ္။

လမ္းခရီးအတြက္ ျမင္း၂ ေကာင္နဲ႔ ရိကၡာအျပည့္အစုံ၊ လမ္းတေလၽွာက္အတြက္ ထမ္းစင္ပါ ျပင္ဆင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ သူက ပထမ ျမင္းမစီးဘဲလမ္းေလၽွာက္တယ္။ ခရီးကလည္းေဝး၊ ေတာင္ဆင္းေတာင္တက္နဲ႔ ခရီးကလည္းၾကမ္းေတာ့ ရက္တခ်ိဳ႕ရွိတဲ့အခါ လမ္းမေလၽွာက္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ျမင္းစီးရန္ေျပာေပမယ့္ ျမင္းမစီးပါ။ သူ႔ကို ဒီလိုပို႔တာမေက်နပ္လို႔ ခရီးဆက္မသြားေရးနဲ႔ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္ေရးကို လမ္းမွာ အစာမစားဘဲဆႏၵျပပါတယ္။ လုံၿခံဳေရးဌာနကလည္း ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ဝနယ္ေျမာက္ပိုင္းေရာက္ေအာင္ မျဖစ္ ျဖစ္ေအာင္ ပို႔ရမွာပါ။ ဆႏၵမျပရန္ေျဖာင္းျဖေပမယ့္ မရပါ။ အိပ္လွဲဆႏၵျပတယ္။ ေခတၱခရီးတေထာက္နားေတာ့ ေရွ႔ဆက္မသြားလိုေၾကာင္း ဆႏၵျပတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ထမ္းစင္စီစဥ္ၿပီး တပတ္အတြင္း ဝေျမာက္ခ႐ိုင္႐ုံးအေရာက္ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကတယ္။

ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းက သူကိုယ္တိုင္လည္း စိတ္ရွည္သည္းခံၿပီး ပါတီဗဟိုရဲ့ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သလို က်န္ ရဲေဘာ္မ်ားကိုလည္း ဒီရဲေဘာ္ႀကီးဟာ ပညာတတ္ဝါရင့္ရဲေဘာ္ႀကီးတေယာက္ျဖစ္တယ္လို႔ ေသခ်ာရွင္းျပမိတ္ဆက္ေပးၿပီး ဝေျမာက္ ခ႐ိုင္ပို႔ေပးေရးကို တာဝန္အပ္ႏွင္းခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံေရးမွဴးရဲေဘာ္စိုးသိမ္းရဲ့ အခိုင္အမာစီစဥ္ေပးမႈနဲ႔ လုံၿခံဳေရးတာဝန္ခံရဲေဘာ္ဖိုးခ်ိဳ တာဝန္ခံကာ မင္းလတ္ရဲေခါင္(ေခၚ)ကိုစိမ္းေမာင္ကို ျမစ္အေနာက္ဘက္ကေန ဝေျမာက္ခ႐ိုင္ပို႔ေပးခဲ့တာကို ျပန္လည္သတိရေနမိတယ္။

ဒီျဖစ္စဥ္နဲ႔အတူ ႏိုင္ငံေရးမွဴးရဲေဘာ္စိုးသိမ္းဟာ ျမစ္အေနာက္ဘက္မွာ တာဝန္ယူေနရာကေန ဗဟိုစခန္းေျပာင္းေ႐ႊ႔ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္တဲ့ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး အႏွစ္ ၃ဝ ေျမာက္အခမ္းအနားနဲ႔ နယ္စပ္အေျခခံေဒသ ၁ဝ ႏွစ္ေျမာက္အခမ္းအနားႀကီး ဝွဲခ်ီးက်င္းပေရးအတြက္ ဝေတာင္ခ႐ိုင္ ပန္ဆန္းကို ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ထဲမွာ ေျပာင္းေ႐ႊ႔ သြားရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ပန္ဆန္းကိုေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ရတယ္။ လုပ္ငန္းတာဝန္အရလည္း အေျပာင္းအလဲျဖစ္သြားၿပီး ႏိုင္ငံေရးမွဴးနဲ႔ ယာယီကြဲသြားပါတယ္။

ပန္ဆန္းမွာ ၁၉၇၅ ဗဟိုေကာ္မတီရဲ့ ၇၉ ဗဟိုေကာ္မတီစုံညီအစည္းအေဝး က်င္းပၿပီး ၇၉ လမ္းစဥ္ထြက္လာတဲ့အခါ ဗဟိုေကာ္မတီအတြင္း တာဝန္အေျပာင္းအလဲေတြ ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးမွဴးရဲေဘာ္စိုးသိမ္းဟာ အေရွ႔ေျမာက္စစ္ေဒသ ဒုႏိုင္ငံေရးမွဴး (ျမစ္အေနာက္ဘက္ တာဝန္ခံကေန) တပ္မ ၄၈ ရဲ့ ႏိုင္ငံေရးမွဴးအျဖစ္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္သြားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ ရွမ္းျပည္ အလယ္ပိုင္း ၁ဝ၈ စစ္ေဒသသို႔ ၁ဝ၈ စစ္ေဒသ ႏိုင္ငံေရးမွဴးရဲေဘာ္ခင္ၫိုနဲ႔အတူဆင္းသြားခဲ့ရလို႔ ပန္ဆန္းနဲ႔ ယာယီခြဲရျပန္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးမွဴး ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းဟာ တပ္မ ၄၈ ရဲ့ အင္အားတခ်ိဳ႕နဲ႔အတူ ျမစ္အေနာက္ဘက္ ျပန္ေ႐ႊ႔သြားရျပန္ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ စပယ္ေတာမွာ ႏွစ္တခ်ိဳ႔ ေနထိုင္ရင္း ၁ဝ၈ စစ္ေဒသကို ဆင္းလိုက္တက္လိုက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ရျပန္ပါတယ္။ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ့ တတိယအႀကိမ္ ျပည္လုံးကၽြတ္ကြန္ဂရက္ က်င္းပပါတယ္။ ကြန္ဂရက္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့ တည္ေဆာက္ေရးဆပ္ေကာ္မတီမွာ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရပါတယ္။

အဲဒီ ၈၅ တတိယကြန္ဂရက္မွာ ႏိုင္ငံေရးမွဴးရဲေဘာ္စိုးသိမ္းဟာ ဗဟိုေကာ္မတီအျဖစ္ ျပန္လည္ေ႐ြးေကာက္ခံရျပန္ပါတယ္။ ဒီအခါ ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းဟာ အေရွ႔ေျမာက္စစ္ေဒသရဲ့ ပါတီေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးနဲ႔ႏိုင္ငံေရးမွဴး ျဖစ္လာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း မိမိသက္ဆိုင္ရာ အထက္အဖြဲ႔အစည္းကို တင္ျပေတာင္းဆိုမႈအရ လုပ္ငန္းတာဝန္အေျပာင္းအလဲျဖစ္ၿပီး အေရွ႔ေျမာက္စစ္ေဒသဌာနခ်ဳပ္ကို ေရာက္ရွိ လာပါတယ္။ သိပ္မၾကာလိုက္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးမွဴးက ကၽြန္ေတာ့္ကို ဝေျမာက္ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္တေယာက္အျဖစ္ ဝေျမာက္ခ႐ိုင္ကို လႊဲေျပာင္းေပးၿပီး တာဝန္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးမွဴးရဲ့ အေရွ႔ေျမာက္စစ္ေဒသထဲမွ ဝေျမာက္ခ႐ိုင္ ႏိုင္ငံေရးဌာနတာဝန္ခံ တေယာက္အျဖစ္ ဝေျမာက္ခ႐ိုင္႐ုံးစိုက္ရာ ရွင္တိဖန္းမွာ အခ်ိန္တခ်ိဳ႔ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ ေဒသဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေတြလုပ္ကိုင္ေနရင္း ဝေျမာက္ခ႐ိုင္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္ စစ္ေဒသေကာ္မတီရဲ့ တိုက္႐ိုက္ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ခ႐ိုင္ကြန္ဂရက္ က်င္းပပါတယ္။ စစ္ေဒသအလုပ္အဖြဲ႔အျဖစ္ ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းတာဝန္ခံကာ ရဲေဘာ္ေအာင္လြင္၊ မနီေထြး ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခ႐ိုင္ ကြန္ဂရက္ကို ဦးစီးက်င္းပေပးပါတယ္။ ကြန္ဂရက္မွာ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္လည္အေ႐ြးခံရၿပီး ခ႐ိုင္ႏိုင္ငံေရးဌာန လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနပါတယ္။

ဒီအေတာအတြင္းမွာပဲ ဗမာျပည္ရဲ့အေျခအေနဟာ ဆိုးဝါးဆုတ္ယုတ္သထက္ဆုတ္ယုတ္လာလို႔ လူထုႀကီးဟာ စစ္အာဏာရွင္ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ ဖိႏွိပ္မႈကိုဆန္႔က်င္တြန္းလွန္တဲ့ “၈ ေလးလုံးလူထု အုံႂကြမႈႀကီး”ဟာ တျပည္လုံးေနရာအႏွံ႔ ေတာေရာၿမိဳ့ပါမက်န္ အရွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္းနဲ႔ ေပၚေပါက္ခဲ့တယ္။ ၈၈ စက္တင္ဘာမွာ စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းလိုက္ျပန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္လိုတဲ့ လူငယ္အင္အား တခ်ိဳ႔ ပါတီအေျခခံေဒသ ပန္ဆန္းနဲ႔ေျမာက္ပိုင္းဗ်ဴ႐ိုဌာနခ်ဳပ္တို႔မွာ ေရာက္ရွိလက္ခံခဲ့ၾကရေပမယ့္ လူထုအုံႂကြမႈဒီေရကိုစီးၿပီး၊ ေတာ္လွန္ေရးကို တြန္းမတင္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ အေျခခံေဒသအတြင္းရွိ ကိုးကန္႔အမ်ိဳးသားမ်ား စတင္ပုန္ကန္တယ္။ ဒီအခါ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးစိတ္ဓာတ္နဲ႔ ဗဟိုရဲ့အခိုင္အမာလုပ္ငန္းမ်ားခ်ျပေရးနဲ႔ ျပင္ဆင္ေရးကို စစ္ေဒသႏိုင္ငံေရးမွဴး ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းအေပၚ တာဝန္က်လာ ပါေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးမွဴးဟာ ဝေျမာက္ခ႐ိုင္နဲ႔ စစ္ေဒသဌာနခ်ဳပ္ပန္ဆန္း ကူးခ်ီသန္းခ်ီ လြန္းထိုးေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။

ဝအမ်ိဳးသား အရန္ဗဟိုေကာ္မတီမ်ားျဖစ္တဲ့ ေက်ာက္ညီလိုင္နဲ႔ ေပါက္ယိုခ်မ္းတို႔ရဲ့ “ဝ အမ်ိဳးသားမ်ားအေနနဲ႔ ပါတီအေပၚ မေက်နပ္စရာ ဘာမွမရွိပါဘူး၊ ပါတီနဲ႔အတူရပ္တည္သြားမယ္” ဆိုတဲ့ ပါတီဗဟိုအေပၚတင္ျပခ်က္ကို လုံးဝယုံၾကည္ထားမႈေအာက္မွာ ဝ အမ်ိဳးသားမ်ား ပုန္ကန္မႈေပၚေပါက္ၿပီး ဝေျမာက္ခ႐ိုင္သို႔ လုပ္ငန္းတာဝန္အရအလာခရီးလမ္းမွာ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ခ႐ိုင္႐ုံးစိုက္ရာ ရွင္တိဖန္းမွာ အဖမ္းခံလိုက္ရပါတယ္။ ပန္ဆန္းဗဟိုဌာနခ်ဳပ္လည္း ဝအမ်ိဳးသားမ်ားက ပုန္ကန္သိမ္းပိုက္လိုက္လို႔ စစ္ေဒသ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ဗဟိုအဖြဲ႔အစည္းေတြလည္းပ်က္သုဥ္းသြားကာ ပါတီဗဟိုနဲ႔ဗဟိုကိုေထာက္ခံသူအင္အားစုတခ်ိဳ႔ ဗဟိုနဲ႔အတူ တဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိသြားေတာ့တယ္။ အေျခအေနေတြနဲ႔လည္း ကၽြန္ေတာ္ လုံးဝ အဆက္ျပတ္သြားရပါေတာ့တယ္။

ေနာင္မွာ ဇနီးရဲ့ဇာတိ၊ ဂ်င္းေဖာ႐ြားေလးကို ေမာင္းထုတ္တာခံလိုက္ရၿပီး အခ်ိန္တခ်ိဳ႔ ဇနီး႐ြာမွာ ေတာင္ယာခုတ္လုပ္ကိုင္စားရင္း ေနထိုင္ခဲ့ရ ပါတယ္။ တဖက္ကလည္း ေရဒီယိုနားေထာင္၊ ပါတီသတင္းေတြကိုေလ့လာေနခဲ့ရာ ဗဟိုဟာ ၁ဝ၁ ေဒသမွာ အေျခစိုက္ေနတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းရရွိလိုက္ပါတယ္။ ဇနီးသည္နဲ႔အတူ လအနည္းငယ္သာရွိေသးတဲ့သမီးငယ္ကို ရင္ခြင္ပိုက္ၿပီး ဗဟိုရွိရာကို လိုက္လာခဲ့ပါတယ္။
ဒီလိုနဲ႔ ထိန္ခ်ဳံးအေရာက္မွာ မေမၽွာ္လင့္ဘဲ လမ္းၾကားတခုမွာ ရဲေဘာ္စိုးခ်စ္၊ ရဲေဘာ္ႏိုင္ဦး၊ ရဲေဘာ္ခ်ိဳ၊ ရဲေဘာ္ေအာင္လြင္တို႔ ၄ ေယာက္နဲ႔ ႐ုတ္တရက္ဆုံမိလိုက္ၿပီး တေယာက္နဲ႔တေယာက္ ဝမ္းသာအားရဖက္ရမ္းႏႈတ္ဆက္ႏိုင္ၾကၿပီး ပါတီဗဟိုနဲ႔ ျပန္အဆက္အသြယ္ရပါတယ္။ တဆက္တည္း ႏိုင္ငံေရးမွဴးရဲေဘာ္စိုးသိမ္းနဲ႔လည္း အဆက္အသြယ္ရရွိလာပါတယ္။ သူက ပါတီတြင္းအေျခအေန မိတ္ဆက္ျပ၊ ပညာေပး ပါတယ္၊ ပါတီဘက္ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားဖို႔အားေပးပါတယ္။ ဒီေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ ပါတီရဲ့ေနရာခ်ထားမႈအရ ပန္ဝါမွာ အခ်ိန္တခ်ိဳ႔ ေနထိုင္ခဲ့ရျပန္ပါတယ္။

အခ်ိန္တခ်ိဳ႔ ပန္ဝါမွာေနထိုင္ရင္း ဆက္လက္ေနထိုင္ရန္မသင့္ေတာ့ဘူးလို႔ထင္တာနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္ထဲကို ဇနီးသည္၊ သမီး ၂ ေယာက္တို႔နဲ႔အတူ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာခဲ့ရာမွ ေနာက္ဆုံးမွာ ႏိုင္ငံေရးမွဴးရဲေဘာ္စိုးသိမ္း စီစဥ္ေနရာခ်ထားေပးတဲ့ ကခ်င္႐ြာေလးတ႐ြာမွာ ရဲေဘာ္မိသားစုမ်ားနဲ႔အတူ ေနထိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီကာလမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးမွဴးနဲ႔အတူ ျပန္လည္ေနထိုင္ရျပန္ပါတယ္။ သိပ္မၾကာလိုက္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးမွဴးရဲေဘာ္စိုးသိမ္းနဲ႔ ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ လုပ္ငန္းတာဝန္မွအနားယူရန္ မိမိမိသားစုရွိရာ စစ္ခၽြမ္းျပည္နယ္ ခ်င္တူးသို႔ ျပန္သြားၾကပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ နယ္စပ္မွာပဲ မိသားစုအတြက္လုံးပန္းရင္း ပါတီဗဟိုရဲ့အမိန႔္သံေစာင့္ကာ မိမိယုံၾကည္ခ်က္ပန္းတိုင္အတြက္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္အျပည့္နဲ႔ လုံးပန္းတိုက္ခိုက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးမွဴးကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ေဝးရာမွာ ေရာက္ရွိသြားေပမယ့္ ဘာမထီစိတ္ဓာတ္နဲ႔ အေဝးကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ သေဘာတရားေရးလိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ အားသစ္ေတြကို သူရဲ့ေနာက္ဆုံး ထြက္သက္အထိ ျဖည့္ဆည္းေပးသြားခဲ့ပါၿပီ။

ႏိုင္ငံေရးမွဴးရဲေဘာ္စိုးသိမ္းအပါအဝင္ ပထမမ်ိဳးဆက္ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ့ ရာသက္ပန္ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္ ဥဒါန္းတြင္ပါေစသတည္း။
ႏိုင္ငံေရးမွဴးရဲေဘာ္စိုးသိမ္းကို အေလးနီျပဳလိုက္ပါတယ္။
၂၇ စက္တင္ဘာလ ၂၆။


0 comments:

Post a Comment