Friday, December 2, 2016

အမည္မေဖာ္အရက္စြဲသူမ်ား (မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ)

0 comments
အမည္မေဖာ္အရက္စြဲသူမ်ား (မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ)
သမၼတလုပ္ေနတုန္း ေသတဲ့၊ အသတ္ခံရတဲ့ အေမရိကန္ ၈ ေယာက္ အေၾကာင္း ေျပာေနရင္းတန္းလန္း ေဖေဖေဒၚမ်ား နဝမေျမာက္ျဖစ္သြားရင္ ခက္ရခ်ည္ရဲ့လိုေတြးၿပီး စိတ္လက္မခ်မ္းသာတာနဲ႔ အရက္ခြက္ဘက္ လက္ေရာက္မိေတာ့မလိုလိုျဖစ္သြားတာနဲ႔ ဟာ မျဖစ္ေသးပါဘူးေလဆိုၿပီး ဒီစာအုပ္ေကာက္ဖတ္မိတာပဲ။ ဒါနဲ႔ ၾကားျဖတ္ေလး လက္တည့္စမ္းလိုက္မိတာပဲ။ ဟို ၈ ေယာက္အေၾကာင္းလည္း ဆက္ျပန္ျဖစ္မွာပါ။ ဒီထဲက အရက္သမား အမွားတရာ ဘာညာသရကာဇာတ္လမ္းေတြလည္း ထံု႔ပိုင္းထံု႔ပိုင္းေလးျပန္မယ္ေတြးတာပဲ။ တက္က်မ္းလိုလို၊ လူငယ္ႀကီးပြားေရးလိုလို၊ မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔ တိုးတက္ရစ္ဖို႔တို႔ေလေလ ဆရာေတြဖတ္မိၿပီး မ်ိဳးျမင့္ႀကီး ဘာအရူးထေနတာလဲလို႔ ထင္မွာလည္း စီုးရေသး။
Preface of the Fourth Edition of Big Book, the Basic Text for Alcoholics Anonymous
စတုတၳအႀကိမ္တည္းျဖတ္ထုတ္ေဝသည့္ အမည္မေဖာ္အရက္စြဲသူမ်ားစာအုပ္၏ စကားဦး
ဒီ အမည္မေဖာ္အရက္စြဲသူမ်ား Alcoholics Anonymous- A.A စာအုပ္ဟာ စတုတၳအႀကိမ္တည္းျဖတ္ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလထဲမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ပံုႏွိပ္စာအုပ္ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ၁၆ ႏွစ္အတြင္း အုပ္ေရသံုးသိန္းေက်ာ္(၃ဝဝဝဝဝ)အထိ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ တည္းျဖတ္ထုတ္ေဝေတာ့ အုပ္ေရ တသန္းတသိန္းငါးေသာင္းငါးေထာင္(၁၁၅ဝ၅ဝဝ)ေက်ာ္အထိ ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ တတိယအႀကိမ္တည္းျဖတ္ ထုတ္ေဝတဲ့အခါမွာ သံုးႀကိမ္ေပါင္းအုပ္ေရစုစုေပါင္း ဆယ့္ကိုးကုေဋငါးသိန္းငါးေထာင္(၁၉၅၅ဝဝဝဝ)ထိ ေရာက္ခဲ့ၿပီလို႔ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ဒီစာအုပ္ဟာ အေျခခံသင္ရိုးၫႊန္းတမ္းျဖစ္လာခဲ့တာအျပင္ က်ား/မအရက္သမားတပံုတေခါင္းႀကီး လူတလံုးသူတလံုးနဲ႔ ပံုမွန္ဘဝ ျပန္ေရာက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူလည္း အႀကီးအက်ယ္ေပးခဲ့ပါၿပီ။ ဘယ္ေလာက္ခက္ခဲ့တဲ့အေျပာင္းအလဲကိုမဆို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ လုပ္ျပလိုက္မဟဲ့ဆိုတဲ့ ခိုင္မာတဲ့သံႏၷိဌာန္ေၾကာင့္ ဒီစာအုပ္ဟာ ခုတိုင္တည္ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အရက္သမားကေန ပံုမွန္ဘဝျပန္ေရာက္ေရးဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔ ဒီစာအုပ္ရဲ့ အစပိုင္းမွာေဖာ္ျပထားတဲ့ A.A Recovery လို႔ဆိုတဲ့ ပံုမွန္ဘဝျပန္ေရာက္ေရးအစီအစဥ္ကို တည္းျဖတ္ မြမ္းမံတဲ့အခါ သိတ္အမ်ားႀကီး တို႔တာထိတာ သုတ္သင္တာမလုပ္ပဲ ေရွ႔ကထုတ္ခဲ့တဲ့ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယအႀကိမ္ထုတ္ေတြထဲကအတိုင္း ခ်န္ထားခဲ့ရပါတယ္။ သမားေတာ္ရဲ့အျမင္ The Doctor’s Opinion ဆိုတဲ့က႑ကိုဆိုရင္ မူလေျခရာလက္ရာမပ်က္ကို ထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီက႑ကိုေရးခဲ့သူဟာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ ဧရာမေက်းဇူးျပဳခဲ့ၿပီး ဆံုးပါးရွာၿပီျဖစ္တဲ့သမားေတာ္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝီလ်ံ ဒီ ဆစ္လ္ေဝါ့သ္ Dr. William D. Silkworth ျဖစ္ပါတယ္။ သူက ဒီက႑ကို ၁၉၃၉ ခုႏွစ္မွာ ေရးသားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ပထမအႀကိမ္တည္းျဖတ္တဲ့စာအုပ္ကို ဒုတိယေျမာက္ပံုႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိတဲ့အခါ ဝိဉာဥ္ဆိုင္ရာအေတြ႔အႀကံဳ Spiritual Experience ကို ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ေပါင္းထည့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္တည္းျဖတ္ထုတ္ေဝတဲ့အခါ အမည္မေဖာ္အရက္စဲြသူမ်ားအစဥ္အလာ ေနာက္ဆက္တြဲ the Appendices on A.A Tradition, အမည္မေဖာ္အရက္စြဲသူမ်ား၏ေဆးဘက္ဆိုင္ရာႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာအျမင္ the medical view and the religious view of A.A, လက္စကာဆုခ်ီးႁမွင့္ခံရျခင္းႏွင့္ အမည္မေဖာ္အရက္စြဲသူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ရမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ the Lasker Award and information on how to contact A.A စတာေတြကို ထပ္ေပါင္းထည့္ခဲ့ၿပီး အရက္သမားမ်ားေဖာင္ေဒးရွင္း Alcoholic Foundation ကိုေတာ့ ျဖဳတ္ခ်ထားခဲ့ပါတယ္။ အဓိက အေျပာင္းအလဲကေတာ့ ပုဂၢိဳလ္ေရးဇာတ္လမ္းမ်ား Personal Stories မ်ားက႑ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္တည္းျဖတ္ထုတ္ေဝျခင္းမွာပါတဲ့ ပုဂၢိဳလ္လိက ရာဇဝင္ Personal History, ေဒါက္တာေဘာ့ဘ္၏ေျခာက္အိပ္မက္ Doctor Bobs Nightmare, ဘီလ္ရဲ့ဇာတ္လမ္း Bill’s Story စတာေတြကို လက္ရာမပ်က္ ထားခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါမ်ား ဖြံ႔ထြားျမင့္မားေရးကိုထင္ဟပ္မိေစဖို႔ ဒီက႑ကိုထပ္ခ်ဲ႔ထြင္ခဲ့ပါတယ္။ ခ်ဲ႔ထြင္ရာမွာ သံုးပုဒ္ကိုတည္းျဖတ္တာလုပ္ၿပီး အဲ့ဒီ သံုးပုဒ္ထဲကတပုဒ္ကို နံမည္ျပန္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းေတြထဲက ၂ ပုဒ္ကိုေတာ့ သ႑န္သစ္နဲ႔ျပင္ေရးခဲ့ပါတယ္။ တပုဒ္ကို နံမည္ပါ အသစ္ေပးလိုက္ ပါတယ္။ အားလံုး ဇာတ္လမ္းအျပည့္အစံုအပုဒ္သံုးဆယ္ ထည့္ျဖည့္ထည့္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီဇာတ္လမ္းက႑ကိုလည္း သံုးပိုင္း ပိုင္းလိုက္ပါတယ္။ က႑တူ ေအာက္မွာ အပိုင္း သံုးပိုင္း ပိုင္းလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။
တတိယအႀကိမ္တည္းျဖတ္စာအုပ္ရဲ့အပိုင္းတစ္ျဖစ္တဲ့ ကနဦး အမည္မေဖာ္အရက္စြဲသူမ်ား Pioneers of A.A, ကို ဒုတိယအႀကိမ္တည္းျဖတ္စာအုပ္ထဲက အတိုင္း ဘာအေျပာင္းအလဲမွမလုပ္ပဲ ထားခဲ့ပါတယ္။ အပိုင္းႏွစ္ျဖစ္တဲ့ သူတို႔ အခ်ိန္မီရပ္လိုက္ၾကၿပီ They Stopped, ထဲက ကိုးပုဒ္က ဒုတိယအႀကိမ္ တည္းျဖတ္စာအုပ္ထဲကေန ဆက္ယူထားတာျဖစ္ၿပီး အသစ္ရွစ္ပုဒ္ ထပ္ျဖည့္ထားပါတယ္။ တတိယပိုင္းျဖစ္တဲ့ သူတို႔ အားလံုးနီးပါးဆံုးရံႉးရေလၿပီ They lost Nearly All, မွာ ဇာတ္လမ္းရွစ္ပုဒ္က မူလဟာေတြျဖစ္ၿပီး အသစ္ငါးပုဒ္ ထပ္ျဖည့္ထားပါတယ္။
ခု စတုတၱအႀကိမ္တည္းျဖတ္ထုတ္ေဝစာအုပ္မွာ ကမၻာ့ဝန္ေဆာင္မႈ အယူအဆ ၁၂ ခ်က္ Twelve Concepts for World Service, နဲ႔ ပုဂိၢဳလ္ေရးဇာတ္လမ္း မ်ားက႑ထဲကသံုးခုကို ျပန္သံုးသပ္ျပဳျပင္ထားပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းသစ္တခုကို အပိုင္းတစ္ထဲေပါင္းထည့္လိုက္ပါတယ္။ တတိယအႀကိမ္တည္းျဖတ္စာအုပ္ အပိုင္းသံုးမွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ၂ ပုဒ္ကို ဒီစာအုပ္အပိုင္းသံုးမွာပဲ ေရွ႔ေနာက္ေနရာျပန္ခ်ထားၿပီး ၆ ပုဒ္ကိုေတာ့ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ တတိယအႀကိမ္တည္းျဖတ္စာအုပ္ အပိုင္းႏွစ္ထဲက ၆ ပုဒ္ကို ဒီစာအုပ္အပိုင္းႏွစ္မွာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားၿပီး ဇာတ္လမ္းအသစ္ ၁၁ ပုဒ္ ထပ္ျဖည့္ထားသလို ဇာတ္လမ္းေဟာင္း ၁၁ ပုဒ္ကိုလည္း ဖယ္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ခုစာအုပ္ရဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေရးဇာတ္လမ္းမ်ားအပိုင္းသံုးမွာ ဇာတ္လမ္းသစ္ ၁၂ ပုဒ္ပါဝင္ပါတယ္။ တတိယအႀကိမ္တည္းျဖတ္စာအုပ္ ပုဂိၢဳလ္ေရး ဇာတ္လမ္းမ်ားက႑ အပိုင္းသံုးထဲက ၈ ပုဒ္ကို ဖယ္ထုတ္ခဲ့တဲ့အျပင္ ၂ ပုဒ္ကို အပိုင္းတစ္ထဲ ေရႊ႔ပစ္လိုက္ပါတယ္။
ဒီစာအုပ္ကို စာအုပ္ႀကီး Big Book လို႔ အမည္ေျပာင္သေဘာေပးတာကို အသင္းသားေတြႏွစ္ၿခိဳက္ၾကပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဒီစာအုပ္ႀကီး Big Book ထဲမွာ အေျပာင္းအလဲမ်ားလုပ္ခဲ့ရျခင္းရဲ့ တူညီတဲ့့ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အမည္မေဖာ္အရက္စြဲသူမ်ား Alcoholics Anonymous A.A ေတြကို ပိုၿပီး တိက်ေသခ်ာ သိေစ့ခ်င္တာရယ္၊ အဲ့သလို သိသိလာမွ အမည္မေဖာ္အရက္စြဲသူမ်ား လက္လွမ္းမီလာေစခ်င္တာရယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္မွာ အရက္ေသာက္လို႔ ျပႆနာတခုခုရွိလာၿပီဆိုရင္ ပုဂိၢဳလ္ေရးဇာတ္လမ္း ၄၂ ပုဒ္ထဲက တပုဒ္ပုဒ္ကိုဖတ္မိၿပီး အေသာက္ခနရပ္သြားလိမ့္မယ္၊ ၿပီးရင္ နဖူးေပၚလက္တင္ၿပီး အင္း ဒီအျဖစ္မ်ိဳး ငါလည္းျဖစ္ခဲ့တာပါလားလို႔ အေတြးဝင္လာႏိုင္လိမ့္မယ္၊ ဒါမွမဟုတ္လည္း အင္း ငါလည္း ဒီဇာတ္လမ္းထဲကလို ခံစားခဲ့ရပါလားလို႔ ေတြးမိေကာင္းေတြးမိႏိုင္ပါတယ္၊ ဒါအေရးႀကီးပါတယ္၊ အေရးအႀကီးဆံုးကေတာ့ ဒီပရိုဂရမ္ဟာ သူမ်ားနည္းတူ ငါ့အတြက္လည္း အက်ိဳးရွိႏိုင္ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ အေတြးဝင္သြားတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔ မိမိတို႔အေနနဲ႔ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။
။ီဇင္ဘာ ၁၊ ၂ဝ၁၆

0 comments:

Post a Comment