Tuesday, December 20, 2016

လူမ်ိဳးစုံခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးနိုင္ငံ တည္ေဆာက္ျခင္း State - Nation နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ့ပင္လုံမူ (စိုင္းထြန္းေအာင္လြင္)

0 comments

လူမ်ိဳးစုံခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးနိုင္ငံ တည္ေဆာက္ျခင္း State - Nation နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ့ပင္လုံမူ (စိုင္းထြန္းေအာင္လြင္)
ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ ၂ဝ၁၆ အသြင္မတူတဲ့ ယဥ္ေက်းမွု ဓေလ့ထုံးတမ္းနဲ႔ အသြင္မတူတဲ့မ်ိဳးႏြယ္စုေတြ အေျမာက္ျမားေနထိုင္တဲ့နိုင္ငံေတြအဖို႔ စတိတ္ေနးရွင္းသေဘာ (လူမ်ိဳးစုံခ်စ္ၾကည္နိုင္ငံ)ပုံစံနဲဲ႔ နိုင္ငံတည္ေဆာက္ဖို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ အႀကံျပဳတင္ျပသူေတြအထဲမွာ အဲလ္ဖရက္ စတီဖင္ ပါဝင္ပါတယ္။ သူဟာဖက္ဒရယ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့စာတမ္းေတြကိုလည္း ျပဳစုခဲ့ဖူးတဲ့ပါေမာကၡတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ သူနဲ႔ ေယးလ္း တကၠသိုလ္က ဟြမ္လင့္၊ အိႏၵိယနိုင္ငံက ယာဒက္ဖ္တို႔ပူးေပါင္းၿပီး Crafting State Nation ; India and Multinational Democracies ဆိုတဲ့စာအုပ္ကို ေရးသားထားပါတယ္ ။

ေခတ္ေဟာင္းနိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚေတြမွာ နိုင္ငံတစ္ခုရဲ့နယ္နိမိတ္ပိုင္နက္နဲဲ့ ယဥ္ေက်းမွုနယ္နမိတ္မ်ဥ္းေတြက တထပ္တည္းက်ေန ရမယ္လို႔ဆိုၾကပါတယ္။ အဲဒီလို အေနထားေၾကာင့္ နိုင္ငံတစ္ခုအတြင္းမွာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းပဲရွိေနရမယ့္သေဘာေဆာင္ပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမွုနဲ႔ မတူကြဲျပားတဲ့မ်ိဳးႏြယ္စုေတြရွိတဲ့နိုင္ငံမွာ နိုင္သူအကုန္ယူစနစ္နဲ႔ဗဟို ေရြးေကာက္ပြဲေတြက်င္းပေပးလိုက္ရင္ မေဂ်ာ္ရတီ Majority လူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးကပဲအၿမဲနိုင္ေနမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ တျခားအင္အားနည္း မ်ိဳးႏြယ္စုေတြအဖို႔ နစ္နာမွုေတြရွိနိုင္တာေၾကာင့္ ပဋိပကၡေတြ မုခ်ေပၚလာနိုင္တယ္လို႔ အဲဖရက္စတီဖင္ကဆိုပါတယ္။

ဒါဟာ မလုံေလာက္ပါဘူး။ မလုံေလာက္တဲ့အတြက္လည္း ယဥ္ေက်းမွုဓေလ့ထုံတမ္းေပါင္းစုံရွိတဲ့နိုင္ငံေတြမွာ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာႀကံဳေတြ႔ ခဲ့ရျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။


တစ္ခ်ိဳ႔ကလည္း ေတြ႔ရတဲ့ျပႆနာေတြကို ေျပေျပလည္လည္ေျဖရွင္းနိုင္တဲ့အတြက္ ကာလရွည္ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာအျဖစ္ မေရာက္ၾက ပါဘူး။ မရွင္းနိုင္တဲ့တိုင္းျပည္ေတြကေတာ့ ကာလရွည္ပဋိပကၡေတြနဲ႔ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။ ေအာင္ျမင္သြားတဲ့ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတြကိုၾကည့္ရင္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံဆိုတဲ့အေနထားမ်ိဳးမဟုတ္ၾကပါဘူးလို႔ သူတို႔က ဆိုပါတယ္ ။

အုပ္စု (၁) ။ ။ ယဥ္ေက်းမွုဓေလ့ထုံးတမ္း မ်ားျပားတဲ့နိုင္ငံေတြျဖစ္တယ္။ အဲဒီလိုစုံလင္တဲ့အထဲမွာ တစ္ခ်ိဳ႔ယဥ္ေက်းမွုရွိတဲ့လူေတြက သီးျခားစုဖြဲ႔ေနထိုင္ၾကတယ္။ သူတို႔အတြက္ ထင္ရွားတဲ့အုပ္စုအသီးသီးက နိုင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာမွာေျပာဆိုေနၾကတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႔အမ်ိဳးသားေရး အရ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ဆိုတာကိုသုံးၿပီး လြတ္လပ္ေရးဆိုတဲ့အဆင့္အထိ ေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။ အဲဒီအုပ္စုဝင္ေတြကို Robustly Multinational လူမွုအဖြဲ႔အစည္းေတြလို႔ေခၚၿပီး ကေနဒါက ကြီဘက္ျပည္နယ္၊ စပိန္က ကာတလန္ျပည္နယ္တို႔ပါဝင္သလို ဘယ္လဂ်ီယံ ကေတာ့ ဖလမ္းဒါးေဒသပါဝင္ပါတယ္။ ပန္ဂ်ပ္ျပည္နယ္က ဆစ္ခ့္ခြဲထြက္လွုပ္ရွားမွု၊ မီဇိုခြဲထြက္ေရးနဲ႔ အေရွ႔ေျမာက္ျပည္နယ္ ခြဲထြက္ေရး လွုပ္ရွားမွုေတြရွိေနတဲ့အိႏၵိယနိုင္ငံကလည္း အဲဒီအုပ္စုထဲပါဝင္သြားပါတယ္။

အုပ္စု (၂) ။ ။ ယဥ္ေက်းမွုအရ အေတာ္ေလးမ်ားျပားတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ ဘာသာစကားယဥ္ေက်းမွုအရအုပ္စုေတြက နိုင္ငံေရးအရထင္ရွားၿပီး နယ္ေျမအလိုက္အုပ္စုဖြဲ႔ စုဖြဲဲ႔တာေတြ လုပ္မေနၾကပါ။ လြတ္လပ္ေရးေတာင္းဆိုတာေတြလည္း လုပ္မေနၾကပါ။ ဆြစ္ဇာလန္နဲ႔အေမရိကန္လို နိုင္ငံေတြျဖစ္ပါတယ္ ။

အုပ္စု (၃)။ ။ ယဥ္ေက်းမွုဓေလ့ထုံးတမ္းေတြ တစ္မ်ိဳးတည္းျဖစ္ေနတဲ့နိုင္ငံေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းက တစ္နိုင္ငံလုံးကို လႊမ္းမိုးထားတယ္လို႔ေတာင္ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ အဓိကလူမ်ိဳးႀကီးနဲဲ႔အလားတူ ရပိုင္ခြင့္ေတြေတာင္းေနတဲ့လူမ်ိဳးေတြလည္း မရွိၾကပါ။ ဂ်ပန္၊ ေပၚတူဂီနဲ႔ စကင္ဒီေနးဗီးယန္းနိုင္ငံအမ်ားစုပါဝင္ပါတယ္။ ျပင္သစ္နိုင္ငံကေတာ့ တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာအေျခခံတဲ့ ေနရွင္း စတိတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉ ရာစု ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးၿပီးခ်ိန္မွာ ယဥ္ေက်းမွုအရေရာ နိုင္ငံေရးအရပါ၊ အမွတ္သ႐ုပ္လကၡဏာ တစ္ခုတည္း ရွိေစမယ့္ တျပည္ေထာင္အမ်ိဳးသားနိုင္ငံ (Unitary Nation State)တည္ေထာင္ဖို႔ စီမံခဲ့ပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္လစ္ဇင္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာမွာလိုပဲ တကယ့္ကိုေၾကာက္လန္႔စရာ ေသဒဏ္ေပးနိုင္တဲ့ျပစ္မွုအျဖစ္ကို သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါတယ္ ။

ေဒသအလိုက္ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ယဥ္ေက်းမွုေတြကို ပုံစံေပၚလာေအာင္ ခြင့္ျပဳေပးတာမ်ိဳး မရွိခဲ့ပါဘူး။ ျပင္သစ္နိုင္ငံတစ္ဝွမ္းကေက်ာင္းေတြမွာ တူညီတဲ့သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေတြပဲ သင္ၾကားေပးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးနဲ႔တစ္မ်ိဳး နိမ့္ခ်ေစာ္ကားမွုေတြမပါသလို လိုသလိုပုံသြင္းမွုေတြ မပါပါဘူး။ ဆရာေတြအားလုံးကိုလည္း ဗဟိုကေနပဲေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးပါတယ္။ ျပင္သစ္ အမ်ိဳးသား လကၡဏာတစ္ခုတည္းျဖစ္လာေအာင္နဲ႔ ေပါင္းစည္းမွုသေကၤတအျဖစ္ အားလုံးစစ္မွုမထမ္း၏မေနရဥပေဒ ျပဌာန္းေပးထားပါတယ္။


ဒါေပမဲ့ ျပင္သစ္မွာ ျပင္သစ္နိုင္ငံသားျဖစ္မွုအေပၚ ျပဌာန္းခ်က္ေတြအတိုင္း သာတူညီမၽွခံစားခြင့္ရွိပါတယ္။ ေပၚတူဂီ၊ ဂ်ပန္၊ ဆြီဒင္တို႔လည္း ေအာင္ျမင္တဲ့ တျပည္ေထာင္ ေနးရွင္းစတိတ္ျဖစ္သြားဖို႔ နီးစပ္သြားသလို ဂ်ာမန္ ၾသစေၾတးလ်တို႔လို ဖက္ဒရယ္နိုင္ငံေတြကလည္း ေနရွင္း စတိတ္ျဖစ္ဖို႔ နီးစပ္သြားပါၿပီ။ အမ်ိဳးသားနိုင္ငံတစ္ခုကိုတည္ေထာင္ေနတုန္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းျခားနားမွုေတြက နိုင္ငံသားေတြအတြင္း သာတူညီမၽွရွိတယ္လို႔ခံစားရတာ၊ အားလုံးသမိုင္းေၾကာင္းတူညီတယ္လို႔ခံစားရရင္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွာ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မေနဘူးလို႔ အဲလ္ဖရက္စတီဖင္က ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုအေနထားေတြက ရင့္က်က္ခိုင္မာၿပီးသားနိုင္ငံမွာပဲ လြယ္လြယ္ကူကူ ကူးေျပာင္းနိုင္တာျဖစ္တယ္လို႔ သူကဆိုပါတယ္။ ၂ဝ ရာစုေနာက္ပိုင္းေရာက္လာတဲ့အခါ အစိုးရမူဝါဒနဲ႔ တျပည္ေထာင္ အမ်ိဳးသားနိုင္ငံတည္ေထာင္ဖို႔ဆိုတဲ့ကိစၥေတြက အခက္အခဲေတြရွိလာတယ္လို႔ သူကဆိုပါတယ္။

စပိန္တို႔ဘယ္လ္ဂ်ီယံတို႔လိုနိုင္ငံေတြေတာင္ ခြဲထြက္ေရးနဲ႔ႀကံဳရတာကို သူကေထာက္ျပပါတယ္။ ဒါေၾကာင ့္နိုင္ငံတစ္ခုမွာ လူမ်ိဳးစုံဘာသာစုံၿပီး အဲဒီလို စုံလင္မွုက နိုင္ငံေရးအရလည္း အဓိပၸာယ္ထင္ရွားေလးနက္ေနရင္ (State-Nation) လူမ်ိဳးစုံခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမွုပါတဲ့ စရိုက္လကၡဏာ အေျခခံ နိုင္ငံကိုတည္ေထာင္ဖို႔ စဥ္းစားဖို႔၊ ဖန္တီးဖို႔၊ အသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔ အဲဖရက္စတီဖင္က ဆိုပါတယ္။ ဟြမ္လင့္နဲ႔ အဲဖရက္စတီဖင္တို႔ဟာ State Nation အယူအဆနဲ႔ပတ္သက္လို႔ စတိတ္ေနးရွင္းဆိုတာဟာ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု လူမ်ိဳးစုံ ယဥ္ေက်းမွုအစုံ ပါဝင္တဲ့ စုံလင္မ်ားျပားတဲ့နိုင္ငံျဖစ္တယ္ ။

သို႔ေသာ္ နိုင္ငံေတာ္အေပၚသစၥာရွိ၊ အသိအမွတ္ျပဳတယ္လို႔ သက္ဆိုင္ရာျပည္သူမ်ားကေထာက္ခံတဲ့စနစ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္လို႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို ပါ တယ္။ စာေရးသူတို႔နိုင္ငံနဲ႔ယဥ္ေက်းမွုအရေကာ လြတ္လပ္ေရးသမိုင္းအရပါဆက္စပ္ခဲ့တဲ့ အိႏၵိယနိုင္ငံဟာ (State – Nation) လူမ်ိဳးဘာသာ ယဥ္ေက်းမွုအစုံခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမွုအေပၚ အေျခခံတည္ေဆာက္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

စာေရးသူနဲ႔ခင္မင္တဲ့ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္က မီဇိုခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္မိတ္ေဆြနဲ႔ အ႐ုနခ်န္ျပည္နယ္က Tai Khamtis (ျမန္မာက ခႏၲီးရွမ္းနဲ႔တူတယ္) မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ဆိုရင္ သူတို႔နိုင္ငံအေပၚ သူတို႔ခ်စ္ခင္သစၥာရွိေၾကာင္း စာေရးသူကိုေျပာျပဖူးပါတယ္။ သူတို႔နိုင္ငံရဲ့ျပည္ေထာင္စုစနစ္၊ နိုင္ငံသားေတြအေပၚ ဂ႐ုစိုက္မွုေတြေၾကာင့္လည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ အေျခခံဥပေဒအေပၚ နိုင္ငံသားေတြရဲ့ယုံၾကည္ေလးစားမွုျမင့္တယ္ လို႔လည္း သူတို႔ႏွစ္ဦးစလုံးက စာေရးသူကိုေျပာျပခဲ့ဖူးပါတယ္။

အမွန္ေတာ့ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီကိုအေျခခံတဲ့ အိႏၵိယနိုင္ငံဟာလည္း စာေရးသူတို႔နိုင္ငံလိုပဲ လြတ္လပ္ေရးရစက တျပည္ေထာင္ပုံစံရွိခဲ့တပါ။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္တဲ့ ဂ်ဝါဟာလာေန႐ူးနဲ႔ ကြန္ကရက္ပါတီရဲ့ လိမၼာပါးနပ္တဲ့ အမ်ားသေဘာတူ ာဏာခြဲေဝေရးအစီအမံေတြေၾကာင့္ပဲ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသိပ္မၾကာခင္ ၁၉၅ဝနဲ႔ ၁၉၆ဝ အၾကားမွာတင္ ဒီမိုကရက္တစ္ State – Nation ျဖစ္လာပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးၿပီးခ်င္း ပါကစၥတန္ခြဲထြက္မွုနဲ႔ ႀကံဳခဲ့ရေပမယ့္ ေနာက္ႀကံဳရတဲ့ ဆစ္ခြဲထြက္မွုေတြနဲ႔ တမီလ္နာဒူျပည္နယ္အေရးေတြမွာေတာ့ တင္းမာမွုမရွိေအာင္ ကိုင္တြယ္နိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္လည္း ခြဲထြက္မွုမရွိပဲေျပလည္ခဲ့တာပါ။

ေနရွင္းစတိတ္ေပၚလစီဆိုတာ တိုင္းျပည္တစ္ခုရဲ့ ယဥ္ေက်းမွုေတြနဲ့နိုင္ငံေရးနယ္နိမိတ္ကိုကိုက္ညီေအာင္ နိုင္ငံေရးအင္စတီက်ဴးရွင္း နည္းလမ္းနဲ႔ ႀကိဳးစားပုံေဖာ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ယဥ္ေက်းမွုပုံစံတူညီမွုေတြက တပုံစံတည္းမရွိပဲ ကြဲျပားမွုေတြမ်ားတဲ့ေနရာေတြ မ်ားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကြဲျပားျခားနားမွုေတြကိုဂ႐ုစိုက္ၿပီး ကြဲျပားျခားနားမွုေတြအတြက္ အခြင့္ထူးေပး လိုက္တာေတြလည္းရွိပါတယ္။ ေနးရွင္းစတိတ္ေတြကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ရာမွ ေပ်ာ့ေျပာင္းတဲ့နည္းလမ္းေတြသုံးခဲ့တဲ့နိုင္ငံေတြရွိသလို ၾကမ္းတမ္းတဲ့နည္းလမ္းေတြသုံးတဲ့နိုင္ငံေတြလည္း ရွိပါတယ္။ နံပတ္(၁) နိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ မတူကြဲျပားသူေတြအၾကား သစၥာခံမွုတမ်ိဳး ထူးထူးျခားျခားေပၚလာေအာင္ ဆြဲေဆာင္စည္း႐ုံးနည္း၊ ေစ့ေဆာ္ေပးတဲ့နည္း၊ ဖန္တီးေပးတဲ့နည္း၊ နံပတ္(၂) အဲဒီလိုဖန္တီးေပးမွုအေပၚ ေနးရွင္းစတိတ္ အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေတာ္ကို မူလက မေထာက္ခံသူေတြ ေနာက္ပိုင္းေထာက္ခံလာေအာင္ အမွတ္လကၡဏာကို မိမိဆႏၵအရ ပူးေပါင္းပါဝင္လာေအာင္ တိုက္တြန္းအားေပးျခင္း၊ နံပတ္(၃) ေနးရွင္းစတိတ္ရဲ့ပုံစံကိုလက္ခံလာေအာင္ အျခားမူကြဲေတြကို လက္မခံပဲ တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း၊ ရွိၿပီးသားဆိုရင္ အင္အားနည္းသြားေအာင္ဖိႏွိပ္ျခင္း၊ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ ဖိအားေပးျခင္း (ျမန္မာမွာ ဗုဒၶဘာသာ တျပည္ေထာင္ထူေထာင္ရန္ႀကိဳးစားျခင္း၊ မဆလေခတ္က တိုင္းရင္းသားစာေပေတြကိုႏွိပ္ကြပ္ျခင္း၊ အျခားမ်ိဳးႏြယ္စု ကိုးကြယ္မွုအမွတ္ လကၡဏာ ပါပါက နိုင္ငံသားမွတ္ပုံတင္ခက္ခဲေအာင္လုပ္ျခင္း(အစိုးရအလုပ္အကိုင္ရာထူး တပ္ရာထူးတက္ရန္ခက္ခဲျခင္း)၊ နံပတ္(၄) တစ္ခ်ိဳ႔ျဖစ္ရပ္ေတြမွာ ဖိအားေပးရာကတစ္ဆင့္ လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္တဲ့အထိက်ဴးလြန္ျခင္း စတဲ့နည္းလမ္းေလးသြယ္ကေတာ့ အမ်ိဳးသား နိုင္ငံထူေထာင္ဖို႔ႀကိဳးစားရာမွာေတြ႔ရတဲ့ နည္းလမ္းေတြပဲျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။


အမ်ိဳးအစားကြဲျပားေနေပမဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ယဥ္ေက်းမွုအမွတ္လကၡဏာေတြကို အင္စတီက်ဴးရွင္းအရ ေလးစားလိုက္နာၿပီး ခ်ဥ္းကပ္တာကေတာ့ State Nation ေပၚလစီျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း မတူကြဲျပားေနတာကို နိုင္ငံေရးနည္းလမ္းနဲ႔ တရားဝင္ေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳတာဟာ ယဥ္ေက်းမႈုေပါင္းစုံ စီးေမၽွာေစတဲ့ State Nation ေပၚလစီပဲျဖစ္ပါတယ္။

အခ်င္းခ်င္းခြဲျခားဆက္ဆံခံရတယ္ထင္လို႔ ပဋိပကၡျဖစ္ေနတာ (သို႔မဟုတ္)တင္းမာမွုေတြရွိေနတာကိုေျပလည္ဖို႔အတြက္ ေက်နပ္ေအာင္ အခြင့္အေရးေတြေပးလိုက္တာကလည္း State – Nation ေပၚလစီပဲျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလိုပါဝင္ေအာင္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံတဲ့ပုံနဲ႔ အထူးအခြင့္ေရးေပးတာ၊ အတင္းအက်ပ္လုပ္ယူတာမရွိပါ ။
နိုင္ငံေရးရာနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ကိစၥေတြမွာ We ကၽြန္ုပ္တို႔အားလုံးျဖစ္ေအာင္လည္း State Nation က အားေပးပါတယ္။

တခ်ိန္တည္းမွာလည္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လူမ်ိဳး၊ ဘာသာကြဲျပားမွုေတြအၾကား ေလးစားလိုက္နာဖို႔အတြက္ အကာကြယ္ျဖစ္ေစမယ့္ ကိစၥရပ္ေတြကိုလည္း ဖန္တီးေပးပါတယ္။ ငါတို႔အားလုံးဆိုတဲ့အျမင္ကို သြင္းေပးမွုမွာ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမွု ဘာသာစကား တန္းတူအခြင့္အေရး၊ သမိုင္းဆိုင္ရာတန္းတူညီမၽွေဖာ္ျပခြင့္ (ျမန္မာမွာေတာ့ ဗမာတစ္မ်ိဳးတည္းကိုအသားေပးတဲ့ လိုသလိုဆြဲတဲ့သမိုင္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းေတြကို ေက်ာင္းေတြမွာသင္ခိုင္းခဲ့ဖူး)၊  ယဥ္ေက်းမွုဓေလ့ထုံးတမ္းဆိုင္ရာေဖာ္ျပခြင့္ေတြကလည္း အေရးပါ ပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အထိမ္းအမွတ္ အမွတ္အသားသေကၤေတြမွာ နိုင္ငံေတာ္အလံကအစ နိုင္ငံသားေတြႏွစ္သက္စြဲလမ္းတဲ့စိတ္ေတြ ေပၚလာေအာင္၊ နိုင္ငံသားေတြရဲ့ အေျခခံဥပေဒနဲ႔နိုင္ငံကို ခ်စ္စိတ္ေပၚလာေအာင္လည္း အားေပးပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတြမွာေတာ့ အဲဒီ State Nation ပုံစံက ဖက္ဒရယ္စနစ္နဲ႔ အံဝင္ခြင္က်ပါပဲလို႔ဆိုၿပီး မတူကြဲျပားမွုေတြမ်ားတဲ့နိုင္ငံေတြ ကလည္း ဒီမိုကေရစီတည္တံ့ဖို႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုက်င့္သုံးမွ အဆင္ေျပနိုင္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႔ကလည္း အမ်ားႀကီးမဟုတ္ေပမဲ့ သီးသန႔္ တျခားစကားေျပာတဲ့မ်ိဳးႏြယ္စု ႏွစ္စုသုံးစုရွိေနၿပီး သူတို႔က လူနည္းစုျဖစ္ေနရင္ သူတို႔အတြက္ မေဂ်ာ္ရတီ Majority က အကုန္ ဆုံးျဖတ္ဆိုတဲ့ပုံစံမ်ိဳးမျဖစ္ရေအာင္ ဖက္ဒရယ္မဟုတ္ေတာင္ သူတို႔ကိုအခြင့္အေရးေပးထားတဲ့ဖက္ဒေရစီပုံစံမ်ိဳးကို က်င့္သုံးၾကပါတယ္။ ဖက္ဒေရစီဆိုတာ နိုင္ငံေရးနဲ႔ယဥ္ေက်းမွုအရထင္ရွားတဲ့ ဒါမွ မဟုတ္သီးသန႔္ရွိတဲ့နယ္ေျမေဒသတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ အာေခ်းျပည္နယ္က လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေျဖရွင္းဖို႔ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲမရွိတဲ့အင္ဒိုနီးရွားမွာ အာေခ်းအတြက္ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေပးၿပီး၊ ျပည္နယ္က ဥပေဒျပဳခြင့္အခ်ိဳ႔နဲ႔ အခြန္ေကာက္ခံခြင့္၊ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ကိုထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္၊ အာေခ်းကထြက္တဲ့ ေရနံဝင္ေငြ ၇ဝ ရာႏွုန္းကို ျပည္နယ္က ခြဲေဝရယူခြင့္ေတြေပးမွ အာေခ်းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡက ေျပလည္ခဲ့ပါတယ္။ အီတလီမွာလည္း တျပည္ေထာင္ဆိုေပမယ့္ ဂ်ာမန္စကားေျပာ ၈၅ ရာခိုင္နႈန္းရွိတဲ့နယ္ေျမတစ္ခုမွာ ဖက္ဒေရစီပုံစံက်င့္သုံးေပးရသလို နယူးဇီလန္မွာေတာ့ မာအူရီမူလဌာေနမ်ိဳးႏြယ္စုေတြအတြက္ သီးသန႔္ေရြးေကာက္ပြဲမဟုတ္ေပမယ့္ ဗဟိုလႊတ္ေတာ္မွာမနစ္နာရေအာင္ အခ်ိဳးက်မဲနဲ႔ပါဝင္ခြင့္ ေပးထားရပါတယ္။ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ေတာင္ မတူပါဘူး။

စတိတ္ေနးရွင္းစနစ္က်င့္သုံးရာမွာ ေအာင္ျမင္တဲ့ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံအမ်ားစုကေတာ့ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီက်င့္သုံးၾကတာျဖစ္ၿပီး ပါလီမန္စနစ္က ညႊန႔္ေပါင္းနဲ႔အားလုံးပါဝင္နိုင္တဲ့အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းဖို႔ ခြဲေဝေပးလို႔ရတဲ့စနစ္ေတြပါတဲ့အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ မေဂ်ာ္ရတီအမ်ားစုရတဲ့ပါတီသာမရွိခဲ့ရင္ ညႊန႔္ေပါင္းဖြဲ႔ဖို႔လိုလာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ မိတ္ဖက္ပါတီေတြရဲ့ေထာက္ခံမွုကိုရဖို႔ အေပးအယူညႇိႏွိုင္းမွုေတြ အဆက္မျပတ္လုပ္ရမွာျဖစ္တယ္။ နိုင္ငံအနံ့ၿပိဳင္နိုင္တဲ့ပါတီေတြက ဗဟိုအစိုးရဖြဲ႔စည္းမွုမွာ လိုအပ္တဲ့မဲမရလို႔ ေဒသဆိုင္ရာမ်ိဳးႏြယ္စုပါတီေလးေတြရဲ့ ေထာက္ခံမွုကိုလိုေနမယ္ ဆိုရင္ ေဒသဆိုင္ရာမ်ိဳးႏြယ္စု အစုအဖြဲ႔ပါတီေတြရဲ့ေထာက္ကူမွုနဲ႔ ဗဟိုမွာအစိုးရဖြဲ႔နိုင္မွာျဖစ္ၿပီး အျပန္လွန္အားျဖင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုပါတီေလးေတြကို လည္း ဗဟိုအစိုးရမွာေနရာေပးျခင္းျဖင့္ ေဒသအေျချပဳပါတီေတြကို ဗဟိုလိုလားတဲ့ပါတီျဖစ္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္နိုင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ အဲဖရက္စတီဖင္က ဆိုထားပါတယ္ ။

စတိတ္ေနးရွင္းမွာ ယဥ္ေက်းမွုျခင္းေပါင္းစည္းတာမ်ိဳး ရွိရွိမရွိရွိ၊ နိုင္ငံေရးအရေပါင္းစည္းတာမ်ိဳးရွိဖို႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ အိႏၵိယနိုင္ငံမွာ ဟင္ဒီနဲ႔အဂၤလိပ္ကို႐ုံးသုံးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး က်န္တဲ့ ေဒသအလိုက္မ်ိဳးႏြယ္စုေတြအသုံးျပဳတဲ့ဘာသာစကား ၂၂ မ်ိဳးကို တရားဝင္ ဘာသာစကားအျဖစ္သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဟင္ဒီမသုံးတဲ့မ်ိဳးႏြယ္စုေတြက အဂၤလိပ္စာကိုအသုံးျပဳၿပီး နိုင္ငံတဝွမ္းအစိုးရဌာနေတြမွာ အလုပ္လုပ္နိုင္ပါတယ္။ စာေရးသူနဲ႔သိကၽြမ္းတဲ့ အ႐ုနခ်န္ျပည္နယ္က Tai Khamtis မိတ္ေဆြတစ္ဦးဆိုရင္ ဟင္ဒီဘာသာစကား မတတ္ေပမယ့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားနဲ႔တင္ အ႐ုနခ်န္ျပည္နယ္အစိုးရ႐ုံးမွာ အရာရွိအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ နာဂလန္း ျပည္နယ္ဆိုရင္ ဖက္ဒရယ္ယူနစ္ရတဲ့ျပည္နယ္ထဲပါၿပီး(အိႏၵိယမွာ ဖက္ဒရယ္ယူနစ္ရတဲ့ျပည္နယ္ မရတဲ့ျပည္နယ္ရွိ၊ ဗဟိုလႊတ္ေတာ္မွာ အမတ္ အေရအတြက္ အခ်ိဳးမညီပါ) မဲဆႏၵနယ္နည္းေပမယ့္ ဗဟိုအစိုးရမွာ မၾကာခဏ ေနရာရတဲ့သူေတြရွိေနတာဟာ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ နိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာပါတီေတြအေနနဲ႔ အျပတ္အသတ္မနိုင္တဲ့အႀကိမ္ မ်ားလာတဲ့အတြက္ ေဒသအေျခစိုက္ပါတီေတြနဲ႔ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ရလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ကယ္ေတာ့ အိႏၵိယနိုင္ငံဟာ လြတ္လပ္ေရးရခ်ိန္မွာပဲ ဟင္ဒီစကားအျပင္ အျခားဘာသာစကားေတြကို လူ ၁၃သန္း ေလာက္က သီးျခားအသုံးျပဳေနတဲ့နိုင္ငံ ျဖစ္ေနခဲ့တာပါ။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာေတြရွိၾကသလို ဟိႏၵဴ၊ ဗုဒၶ၊ ခရစ္ယာန္၊ ဆစ္ခ့္ စတဲ့ဘာသာေတြနဲ႔ စုံလင္လွတဲ့နိုင္ငံပါ။ မြတ္ဆလင္က ၁၆၁ သန္းရွိၿပီး ကမၻာမွာ တတိယ မြတ္ဆ လင္အမ်ားဆုံး နိုင္ငံလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ အစၥလာမ္ သဟဇာတမျဖစ္ဘူးဆိုၿပီးယူဆသူေတြဘက္ကၾကည့္ရင္ အိႏၵိယက အံ့ၾသစရာျဖစ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုလည္း က်င့္သုံးေနပါတယ္။

ကမၻာေပၚက သက္တမ္းအၾကာဆုံးမ်ိဳးႏြယ္စုစုံလင္ ဖက္ဒရယ္နိုင္ငံေလးခုျဖစ္တဲ့ ဘယ္လဂ်ီယံ၊ စပိန္၊ ကေနဒါ၊ အိႏၵိယ ေလးနိုင္ငံမွာ အိႏၵိယက တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြနဲ႔ လူေနမွုအဆင့္အတန္း အနိမ့္ဆုံးနိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံလူဦးေရ သန္း ၁ ေထာင္ေက်ာ္နဲ႔တြက္ၾကည့္ရင္ တႏွစ္ပၽွမ္းမၽွ ဝင္ေငြက တစ္ဦးခ်င္းဆိုရင္ ေဒၚလာ ၄ဝဝဝ ေက်ာ္သာရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီမိုကေရစီ စတိတ္ေနးရွင္း(လူမ်ိဳးစုံခ်စ္ၾကည္နိုင္ငံ)ကို အိႏၵိယက ေအာင္ျမင္စြာထူေထာင္ထားနိုင္ပါတယ္။ နက္နက္ရွိုင္းရွိုင္းကြဲျပားေနတဲ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကိုစုစည္းဖို႔ နိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၊ က်င့္ဝတ္ပိုင္းနဲ႔ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာနယ္ပယ္ေတြမွာ ကာလရွည္ၾကာ ဖန္တီးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အိႏၵိယမွာ မတူကြဲျပားတဲ့မ်ိဳးႏြယ္စုေတြ အမ်ားအျပားရွိၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ျပႆနာ ေျပလည္ေစဖို႔အတြက္ အခ်ိဳးမညီဖက္ဒရယ္ကို ဖန္တီးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ကိုးကြယ္ရာဘာသာေတြကလည္း နက္နက္ရွိုင္းရွိုင္းကြဲျပားေနၾကတာပါ။ မြတ္ဆလင္သမၼတျဖစ္တဲ့အခါလည္း ျပႆနာႀကီးႀကီးမားမား မရွိခဲ့ပါဘူး။ တစ္ကယ္ေတာ့ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရသြားတဲ့နိုင္ငံကို ဘယ္လိုအင္စတီက်ဴးရွင္းေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္မလဲ၊ မတူကြဲျပားမွုေတြကို ဘယ္လိုေပါင္းစည္းမလဲဆိုတာ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွာရွိေနစဥ္ ၁၉၂ဝ ေလာက္ကတည္းက အိႏၵိဂကြန္ကရက္ပါတီက ပါတီရဲ့မူဝါဒအေနနဲ႔ အေသးစိပ္ေလ့လာမွုေတြျပဳခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒမွာ နိုင္ငံသားအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္က နယ္ေျမေဒသကိုအေျခခံတာေၾကာင့္ State Nation နဲ႔ေတာ္ေတာ္ေလးကို ကိုက္ညီခဲ့ပါတယ္။

လြတ္လပ္ေရးရသြားတဲ့အိႏၵိယဟာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ပါတဲ့ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို က်င့္သုံးရမယ္ဆိုတာ ၁၉၂၈ ခုနစ္ေက်ာ္ ကာလကတည္းက ကြန္ကရက္ပါတီအစီရင္ခံစာက အတည္ျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ကယ္ေတာ့ အိႏၵိယကို စတိတ္ေနးရွင္းအျဖစ္ အျပည့္အဝ အသိမွတ္ျပဳ လိုက္တာ ၁၉၅၇ မွျဖစ္ၿပီး ဘာသာစကားတစ္ခုစီနဲ႔သုံးစြဲေနတဲ့ျပည္သူေတြက သူတို႔သက္ဆိုင္ရာကိုယ္ပိုင္ျပည္နယ္ရသြားၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာစကားနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္လို႔ရသြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သီးျခားျပည္နယ္ဖန္တီးလို႔ရတာေၾကာင့္ စာေရးသူတို႔နိုင္ငံက ခ်င္းေတြနဲ႔မ်ိဳးႏြယ္စုတူတဲ့ မီဇိုေတြဟာ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္အျဖစ္ရသြားၿပီး တိုင္းရင္းသားရိုးရာယဥ္ေက်းမွုထိန္းသိမ္းခြင့္၊ မီဇိုလူမ်ိဳးေတြပဲမဲေပးလို႔ရတဲ့ ေဒသႏၲရ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ေတြရခဲ့သလို ၁၉၈၆က မီဇိုသေဘာတူညီခ်က္ကလည္း မီဇိုခြဲထြက္ေရးကိုအၿပီးသတ္ေစခဲ့ပါတယ္။

ဘာသာေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မတူကြဲျပားတဲ့ဘာသာအလိုက္ သာသနာျပဳခြင့္၊ အေဆာက္အဦးေဆာက္ခြင့္ေတြကလည္း လြတ္လပ္မွုရွိၿပီး ဟာဂ်္ဘုရားဖူးအျဖစ္ မကၠာကိုသြားတဲ့မြတ္ဆလင္ေတြကို အိႏၵိယအစိုးရက ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးပါတယ္။ ႐ုံးပိတ္ရက္ေတြကလည္း ဟိႏၵိဴေတြအတြက္ ၅ ရက္ မြတ္ဆလင္ေတြအတြက္ ၅ ရက္ အျခားဘာသာဝင္ေတြအတြက္ ၅ ရက္ သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္။

အိႏၵိယက တမီလ္ခြဲထြက္ေရးအတြက္လွုပ္ရွားေနခ်ိန္ State Nation ေပၚလစီ အရမ်ိဳးႏြယ္စုအခြင့္ေရးေတြ ေပးတဲ့အတြက္ ေျပလည္သြား  ေပမယ့္ သီရိလကၤာနိုင္ငံမွာေတာ့ တမီလ္ေတြကို Nation State ျဖစ္ေအာင္ အတင္းသြတ္သြင္းခဲ့တာေၾကာင့္ လူေတြသိန္းနဲ႔ခ်ီ ေသေၾကၿပီးမွ ျပည္တြင္းစစ္အဆုံးသတ္ခဲ့ရပါတယ္။

အဲဖရက္စတီဖင္ဆိုခဲ့တာက ယူကရိန္းအေၾကာင္းလည္း သူေလ့လာထားၿပီး ၁၉၉၁ ယူကရိန္းနိုင္ငံျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ အားလုံးၿခံဳငုံပါဝင္တဲ့ မ်ိဳးႏြယ္စုအစုံပါဝင္တဲ့ယူကရိန္းမျဖစ္ခဲ့ဘူးလို႔သူက ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နိုင္ငံအေရွ႕ျခမ္းက ႐ုရွားစကားေျပာေတြနဲ႔ ျပႆနာတက္နိုင္တယ္ လို႔ ၂ဝဝဝ ခုနစ္ေက်ာ္ေလာက္တည္းက သူက သတိေပးခဲ့ပါတယ္။ တစ္ကယ္လည္း နိုင္ငံအေရွ႔ျခမ္းက ႐ုရွားစကားေျပာေတြေၾကာင့္ ခရိုင္းမီးယားအေရး ျပႆနာေပၚခဲ့ရၿပီမဟုတ္ေပေလာ။

အိႏၵိယနဲ႔လြတ္လပ္ေရးေခတ္ၿပိဳင္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာေတာ့ ေန႐ူးရဲ့မိတ္ေဆြလည္းျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလည္း State Nation ျဖစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကိဳးစားတဲ့အခ်ိန္နဲ႔ ေန႐ူးႀကိဳးစားတဲ့အခ်ိန္ကြာတာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္က သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းကသာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကိစၥေတြလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဖဆပလအေနနဲ႔ အိႏၵိယက ကြန္ဂရက္ပါတီလို ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခဲ့တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ၁၉၄၆ ပထမပင္လုံမွာ ဖဆပလကိုယ္စားလွယ္ဦးႏုဟာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ရသလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကြယ္လြန္လို႔ သူ႔အေနနဲ႔ အရိုက္အရာ ဆက္ခံရခ်ိန္မွာလည္း ေအာင္ျမင္ေအာင္မလုပ္နိုင္ခဲ့ပါဘူး။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းအလိုက္ State Nation အတြက္မျပင္ဆင္ခဲ့တဲ့ အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ စစ္မျဖစ္မီက အမ်ိဳးသားေရးအရ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ဘီအိုင္ေအဝင္ၿပီး ေခတ္ကာလ ေနာက္ပိုင္းကစလို႔ လူမ်ိဳးစုံ၊ ဘာသာစုံတည္ရွိေနမွုကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး တစ္ဘာသာတည္း၊ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္းဆိုတဲ့ကိစၥေတြကို မလုပ္ေတာ့တာက ဘာသာျခားေတြ၊ မ်ိဳးႏြယ္စုေတြကိုတေလးတစားနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ထဲမွာေနရာေပးခဲ့မွုေတြက သက္ေသပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းဖို႔သေဘာတူခဲ့တဲ့ အေျခခံခဲ့တဲ့မူေတြကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ (၁)၊ လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္ေသာနိုင္ငံ၊ လြတ္လပ္ေသာသေဘာဆႏၵႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္ မ်ားနိုင္ငံသစ္တည္ေထာင္မွုတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ၾကမွု၊ (၃)တန္းတူေရး၊ (၄)ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ (၅)ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံတဲ့ျပည္ေထာင္စု၊ (၆)လူနည္းစုေတြရဲ့အခြင့္အေရးကို ကာ ကြယ္ျခင္း၊ (၇)ဒီမိုကေရစီနဲ႔ပတ္သက္လို႔ နိုင္ငံသားတိုင္းခံစားခြင့္၊ (၈)ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္၊ (၉)ဘာသာေရးကိုအေျခမခံတဲ့နိုင္ငံ၊ (၁ဝ) ခြဲထြက္ခြင့္ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြကို အေျခခံခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ခြဲထြက္ခြင့္အခ်က္ကလႊဲလို႔ က်န္တဲ့မူေတြက ၿပီးခဲ့တဲ့ မိုင္ဂ်ာယန္ညီလာခံအထိ တိုင္းရင္းသားေတြ ေတာင္းဆိုေနခဲ့တာဟာ အဲဒီပင္လုံမူေတြကို အေျခခံေတာင္းေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ နီးပါး ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနတာ၊ စစ္အာဏာရွင္ေအာက္မေရာက္ခင္ လြတ္လပ္ေရးရစ ပါလီမန္ေခတ္ကတည္းက ျပည္တြင္းစစ္စခဲ့ၿပီး၊ က်ရွုံးနိုင္ငံအျဖစ္ေရာက္ေနခဲ့တယ္လို႔ အကဲျဖတ္ေတြကသုံးသပ္ခဲ့တာဟာ နိုင္ငံရဲ့ ပကတိအေျခေနနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ လူမ်ိဳးစုံခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးနိုင္ငံ State Nation ကို ေအာင္ျမင္စြာမတည္ေဆာက္နိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေဆာင္းပါးရွင္- စိုင္းထြန္းေအာင္လြင္


REF; Crafting State Nation; India and Multinational Democracies
Alfres Stepan, yohindra Radev
ယူတာက http://panglongburmese.blogspot.com/2016/12/state-nation.html ဒီေနရာကျဖစ္ပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment