Friday, February 27, 2015

သခင္ ခင္ေအာင္ေျပာျပတဲ့အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ုံး(ဗမာႏုိင္ငံ)၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ အပိုင္း(၂) (ထြန္းဝင္းၿငိမ္း)

0 comments
သခင္ ခင္ေအာင္ေျပာျပတဲ့အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ုံး (ဗမာႏုိင္ငံ)၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ အပိုင္း(၂) (ထြန္းဝင္းၿငိမ္း)
ျပည္သူ႔အေရးဂ်ာနယ္၊ အတြဲ - ၁၊ အမွတ္ - ၂၂ ဆရာထြန္းဝင္းၿငိမ္းေဆာင္းပါး..
သခင္ ခင္ေအာင္ ေျပာျပတဲ့အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ုံး (ဗမာႏုိင္ငံ)၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ အမွတ္(၂) (ထြန္းဝင္းၿငိမ္း)
(ယခင္အပတ္မွ အဆက္)
လုိလားသူလား၊ ဆန္႔က်င္သူလား
ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ သခင္သန္းထြန္းတုိ႔မွာ ကုိလုိနီေခတ္က တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးနဲ႔ ေတာင္သူလယ္သမားအစည္းအ႐ုံးတုိ႔မွာ အတူတူ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ၁၉၄ဝ ျပည့္ႏွစ္ အိႏ္ၵိယျပည္ ရန္းဂါးကြန္ဖရင့္သုိ႔သြားစဥ္ကလည္း အတူတူပင္သြားခဲ့ၾကသည္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္းက အဖမ္းခံၾကရေတာ့လည္း အင္းစိန္တြဲဖက္ေထာင္မွာ အထူးတန္းမွာ အတူတူေနလာခဲ့ၾကၿပီး အဂၤလိပ္အစုိးရက ဂ်ပန္နဲ႔ စစ္ေၾကညာတဲ့ေန႔မွာ မုံရြာေထာင္ကုိ ေျပာင္းၾကျပန္ေတာ့လည္း အတူတူပင္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလထဲမွာ ေထာင္ကလြတ္ေတာ့လည္း အတူတူ တစ္တြဲတည္းပင္လြတ္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးအယူအဆခ်င္းက်ေတာ့ သူနဲ႔ကၽြန္ေတာ္မွာ တူသည့္ေနရာမ်ားတြင္တူညီ ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အရာရာတုိ႔မွာတူညီသည္ဟူ၍ မရွိခဲ့ပါ။ မတူညီကြဲျပားျခားနားေသာ ျပႆနာမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဂ်ပန္နဲ႔ ပူးေပါင္းေရးမွာမတူညီၾကဘဲ သေဘာထားကြဲခဲ့ပါတယ္။ သခင္သန္းထြန္းနဲ႔ သခင္စုိးတုိ႔မွာ သာယာဝတီညီလာခံအၿပီး ၁၉၄ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇြန္လ ထဲမွာအဖမ္းခံရၿပီး ေထာင္ထဲေရာက္ေနၾကပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ သူတုိ႔ထက္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ေနာက္က်ၿပီးမွ အဖမ္းခံရၿပီး အင္းစိန္တြဲဖက္ေထာင္မွာ အတူတူေနခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္အျပင္မွာက်န္ေနရစ္ခဲ့စဥ္အခ်ိန္ကာလအတြင္းမွာ သခင္ေအာင္ဆန္းဖြဲ႔ခဲ့တဲ့ ေျမေအာက္ ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႔ယူနစ္အဖြဲ႔မွာ ဦးဗေဆြ၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ဆရာခ်စ္တုိ႔ႏွင့္အတူ လုပ္လာခဲ့ရာမွ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ရဲ့ အကူအညီယူၿပီး ဂ်ပန္နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ စိတ္အားထက္သန္စြာ လုပ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္ဟာ ဖက္ဆစ္ဝါဒသမား တစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကိုလည္းသိေပမယ့္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႔သမားအေပၚမွာ မုန္းတီးစိတ္နဲ႔ ျမန္မာျပည္ကုိ အဂၤလိပ္၏ကုိလုိနီထမ္းပုိးေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္လုိေသာအမ်ဳိးသားစိတ္မွာ အလြန္ျပင္းထန္လ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ဂ်ပန္ထံမွလက္နက္အကူအညီရယူၿပီး အဂၤလိပ္ကုိ တုိက္ျခင္းဟာ မွန္ကန္တယ္တရားတယ္လို႔ပင္ ႐ုိး႐ုိးသားသားယုံၾကည္ေနပါတယ္။ ေနာက္ သခင္ေအာင္ဆန္း ဂ်ပန္က ျမန္မာျပည္ကုိ ျပန္လာေတာ့ ဂ်ပန္နဲ႔သေဘာတူခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရးစီမံကိန္းထဲမွာလည္း ဂ်ပန္ဟာ ျမန္မာျပည္ကုိဝင္ေရာက္သိမ္းယူဖုိ႔အစီအစဥ္ မပါရွိပါဘူး။
၁။ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အဂၤလိပ္ကုိတုိက္ဖုိ႔ ဂ်ပန္က ျမန္မာကုိ လက္နက္အကူအညီေပးမယ္။
၂။ ဒီလက္နက္ေတြကုိ အသုံးျပဳတတ္ဖုိ႔ ျမန္မာလူငယ္ေတြကုိ စစ္ပညာသင္ေပးမယ္။
၃။ ေငြေရးေၾကးေရးအကူအညီေပးမယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ ၃ ခ်က္ပဲပါတယ္။ ျမန္မာအေနနဲ႔ကေတာ့ တ႐ုတ္-ျမန္မာလမ္းမႀကီးမွ အေမရိကန္ စစ္ပစၥည္းေတြမပုိ႔ႏုိင္ေအာင္ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးေပးရမယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ကုိပဲ တာဝန္ယူရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္နဲ႔ေပါင္းတာမွန္တယ္ဆုိတဲ့အယူအဆကုိလက္ကုိင္ထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ရင္း ၁၉၄၁ ခုႏွစ္၊ ေမလထဲမွာ ရခုိင္ျပည္ အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ညီလာခံကုိ သခင္ျမနဲ႔အတူသြားတက္ရင္း စစ္ေတြမွာအဖမ္းခံရၿပီးေနာက္ အင္းစိန္တြဲဖက္ေထာင္ အထူးတန္းကို ေရာက္လာခဲ့ရာမွ သခင္သန္းထြန္းနဲ႔ ေတြ႔ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အင္းစိန္ေထာင္ထဲေရာက္ေတာ့ သခင္သန္းထြန္းနဲ႔သခင္စုိးႏွစ္ေယာက္စလုံးက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အျပင္မွာ ဂ်ပန္ႏွင့္ပူးေပါင္းေရးလုပ္ေနတာေတြကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဝဖန္ပါတယ္။ သူတုိ႔က ကမၻာ့ေသနဂၤဗ်ဴဟာ အခင္းအက်င္းကုိတင္ျပၿပီး ေျပာၾကပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ဟာ ကမၻာႀကီးအတြင္းက ႏုိင္ငံငယ္တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္တယ္။ ၎ တစ္ႏုိင္ငံတည္း ထီးတည္းႀကီးရွိေနတာ မဟုတ္ဘူးတဲ့။ ဒါေၾကာင့္ ဗမာ့အေရးအခင္းကုိ ကမၻာ့အေရးအခင္းနဲ႔ဆက္စပ္ၾကည့္တတ္ရမယ္တဲ့။ အခု ကမၻာမွာ ဆုိဗီယက္ယူနီယံ၊ အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္၊ ျပင္သစ္နဲ႔တ႐ုတ္ျပည္တုိ႔ ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုတုိ႔ရဲ့မဟာမိတ္ဂုိဏ္းနဲ႔ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီနဲ႔ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတုိ႔ ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ဖက္ဆစ္ဂုိဏ္းတုိ႔ဟာ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ စစ္ၿပိဳင္တုိက္ေနတဲ့အေရးအခင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဗမာျပည္ဟာ ဘယ္အုပ္စုဘက္က ပါဝင္ရပ္တည္မလဲဆုိတာကုိ အဆုံးအျဖတ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခု ခင္ဗ်ား သခင္ ခင္ေအာင္တုိ႔လူစုဟာ ဖက္ဆစ္ဂုိဏ္းဘက္ကရပ္တည္ေနတယ္ဆုိတာေတာ့ ျမန္မာျပည္သည္ ႀကီးမားတဲ့ေဘးအႏၲရာယ္ကုိဖိတ္ေခၚေနတာနဲ႔တူတယ္တဲ့။ တုိင္းျပည္ ဒုကၡေရာက္ေအာင္လုပ္တဲ့ကိစၥမုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လူတစ္စု ဂ်ပန္နဲ႔ေပါင္းၿပီးလုပ္တာမွားတယ္လုိ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဝဖန္ၾကပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ သူတုိ႔လုိ ကမၻာ့ေသနဂၤဗ်ဴဟာအခင္းအက်င္းကုိ သိျမင္ႏုိင္တဲ့အထိလည္း ဉာဏ္မမီ ေသးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ သိေနတာျမင္ေနတာကေတာ့ အဂၤလိပ္က ျမန္မာျပည္ကုိ ကၽြန္ႏုိင္ငံအျဖစ္အုပ္ခ်ဳပ္ထားၿပီး ဖိႏွိပ္ေသြးစုပ္ေနတယ္။ ဒီကၽြန္ဘဝက လြတ္ေျမာက္ေအာင္ အဂၤလိပ္ကုိ လက္နက္ကုိင္တုိက္ရမယ္ဆုိတဲ့အခ်က္တစ္ခုတည္းကုိသာ သိျမင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ရဲ့ ရန္သူဟာ အဂၤလိပ္သာျဖစ္တယ္။ ဂ်ပန္မဟုတ္ဘူးကုိ ယုံေနပါတယ္။ အဂၤလိပ္နဲ႔ေပါင္းၿပီး ဂ်ပန္ကုိတုိက္ရမယ္ဆုိတဲ့ သခင္သန္းထြန္းရဲ့ တင္ျပခ်က္ကုိ ကၽြန္ေတာ္လက္မခံႏုိင္ပါဘူး။ လက္မခံႏနုိင္႐ုံမကဘဲ သခင္သန္းထြန္းဟာ အဂၤလိပ္ကဖမ္းထားလုိ႔ အဂၤလိပ္ရဲ့အက်ဥ္းသမား ျဖစ္ေနတာေတာင္ အဂၤလိပ္နဲ႔ေပါင္းဖုိ႔ ဆြယ္တရားေဟာေနေသးတာဟာ သူေထာင္ကလြတ္ေအာင္လုပ္ေနတာပဲျဖစ္တယ္လုိ႔ အထင္လြဲၿပီးေတာ့ ၎အတုိင္း ျပန္ေခ်ပခဲ့ပါတယ္။ သခင္သန္းထြန္းသည္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေျပာမရမွန္းသိလုိ႔ ဆက္မေျပာေတာ့ဘဲ “ကဲ ဒီလုိဆုိရင္ ေစာင့္သာၾကည့္ေနပါ၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔လူစုဖိတ္ေခၚခဲ့တဲ့ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ရဲ့အႏၲရာယ္ႀကီးမားပုံကုိ မၾကာမီေတြ႔ရမွာပါ၊ အဲဒီအခါက်မွပဲ အဂၤလိပ္နဲ႔ ဂ်ပန္အႏၲရာယ္ ဘယ္ဟာကပုိႀကီးတယ္ဆုိတာကုိ ထင္ထင္ရွားရွားသိပါလိမ့္မယ္”ဟု ေျပာၿပီး သခင္သန္းထြန္းသည္ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ အဆုံးသတ္လုိက္ပါတယ္။
အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ေထာင္ထဲမွာ သခင္ေလးေမာင္၊ သခင္သန္းဟန္နဲ႔ ဆရာရာဂ်န္၊ ဗုိလ္ေမာင္ကေလး(ယုိးဒယား)တုိ႔ဟာ အထူးတန္းမွာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔အတူ ရွိေနၾကပါတယ္။ “ဘီကလပ္”လုိ႔ေခၚတဲ့ “ခ” အတန္းမွာေတာ့ သခင္ႏု၊ သခင္စုိး၊ သခင္သိန္းေဖ(ဝါးခယ္မ)နဲ႔ သခငတင္ျမ စတဲ့ အျခားသခင္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အယူအဆကုိေထာက္ခံသူက လူမ်ားစုျဖစ္ပါတယ္။ သခင္စုိး၊ သခင္သန္းထြန္းတုိ႔အယူအဆကုိလက္ခံသူကေတာ့ သခင္တင္ျမ၊ သခင္တင္ေရႊ၊ သခင္သန္းၿမိဳင္ စသည့္ လူနည္းစုသာျဖစ္ပါတယ္။ ေထာင္ထဲမွာ မည္ကဲ့သုိ႔ပင္ အယူအဆမတူညီဘဲ ကြဲျပားျခားနားလ်က္ရွိေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သခင္ေတြဟာ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္နဲ႔ပဲ ေနခဲ့ၾကပါတယ္။ သခင္သန္းထြန္းကေတာ့ စကားသိပ္မေျပာေတာ့ဘဲ ဆုိဗီယက္ယူနီယံကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ေဗာ္လ္ရွီဗစ္သမိုင္း စာအုပ္ကို) ဖတ္ၿပီး ဘာသာျပန္တဲ့အလုပ္၊ စာေရးတဲ့အလုပ္ကုိသာ ဖိလုပ္ေနပါတယ္။ သခင္စုိးကေတာ့ ဂ်ပန္နဲ႔ေပါင္းတာမွားတဲ့အေၾကာင္းကုိ “အင္းစိန္ စစ္တမ္း”အမည္နဲ႔ေရးၿပီး သူ႔အယူအဆကုိလက္ခံသူ သခင္ေတြကုိ ႏုိင္ငံေရးသင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးေနပါတယ္။
History of the Communist Party of Soviet Union (Bolshevist) စာအုပ္ ၂ အုပ္ ေထာင္ထဲကုိေရာက္လာပုံကေတာ့ အျပင္မွာ ကုိအုန္းျမင့္(တုိးတက္ေရး)က ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႔ရင္း လူေတြၾကားထဲမွာ ေထာင္အာဏာပုိင္ကုိ ဝုိင္းၿပီး ပစၥည္းေတြျပေနတုန္းမွာ စားစရာေတြနဲ႔ၾကားညႇပ္ေပးလိုက္ျခင္းပါ။ အဲဒီ စာအုပ္ ၂ အုပ္မွာ ထုိကာလက အဂၤလန္တြင္ေသာင္တင္ေနတဲ့ ပညာေတာ္သင္ ကုိအုန္း (ေနာင္ သံအမတ္ႀကီးဦးအုန္း)က ဗမာျပည္ရွိ ေဒါက္တာဘေမာ္သုိ႔ တစ္အုပ္၊ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ဦးခ်စ္ေမာင္သုိ႔တစ္အုပ္ပုိ႔ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါက္တာဘေမာ္ရဲ့စာအုပ္ကုိ ကုိဗဟိန္းက ယူၿပီး၊ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ဦးခ်စ္ေမာင္ရဲ့စာအုပ္ကုိ ကုိအုန္းျမင့္ကယူၿပီး ၂ အုပ္စလုံး ေထာင္ထဲ ေရာက္လာျခင္းပါ။ တစ္အုပ္ကုိ သခင္သန္းထြန္းက ဖတ္၊ ဘာသာျပန္ၿပီး ေနာက္တစ္အုပ္ကုိ သခင္စုိးကကုိင္ၿပီး သင္တန္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ေထာင္ထဲမွာ သခင္အုပ္စု ၂ စု ကဲြျပားေနၾကျခင္းဟာ ေနာင္တစ္ေခတ္တြင္ (၁ဝ ႏွစ္ခန္႔)တြင္ “ကြန္ျမဴနစ္” နဲ႔ “ဆုိရွယ္လစ္”ပါတီဟူ၍ ေပၚေပါက္လာေတာ့မည့္ အတိတ္နိမိတ္လကၡဏာမ်ား စတင္ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိရပါမည္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အုပ္စုမွာ သခင္စုိး၊ သခင္သန္းထြန္းတို႔ကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံေရးစာေပမ်ားကုိလည္း ေလးေလးနက္နက္ဖတ္႐ႈေလ့လာျခင္း မရွိပါ။ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးတစ္ခုတည္းကုိသာအေလးထားၿပီး အဂၤလိပ္အစုိးရကုိသာ အမုန္းႀကီးမုန္းတဲ့ အစြဲလမ္းႀကီးမားသည့္ မ်က္ကန္းမ်ဳိးခ်စ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သခင္စုိး၊ သခင္သန္းထြန္းတုိ႔အစုမွာ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးထက္ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒနဲ႔ ဆုိဗီယက္ ယူနီယံအေၾကာင္းကုိသာ အေလးထား ေျပာဆုိေဆြးေႏြးေနၾကသျဖင့္ ၎တုိ႔ကုိ “အေမေက်ာ္၊ ေဒြးေတာ္လြမ္းေနသူမ်ား” ဟူ၍ပင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေခၚဆုိသမုတ္လုိက္ၾကပါေသးတယ္။
ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အယူအဆသည္ မွားၿပီး သခင္စုိး၊ သခင္သန္းထြန္းတုိ႔အယူအဆ မွန္ကန္ေၾကာင္း သမုိင္းကသက္ေသခံခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ေက်ာခ်မွ ဓားျပမွန္းသိ ဆုိသလုိပါပဲ ျမန္မာျပည္ကုိဂ်ပန္သိမ္းပုိက္ၿပီး ႏွစ္လေလာက္ၾကာမွ ဂ်ပန္ရဲ့ ဖက္ဆစ္အႏၲရာယ္ကုိ ကုိယ္ေတြ႔မ်က္ျမင္ သိလာၾကပါတယ္။ မႏၲေလးမွာ ကုိသိန္းတန္နဲ႔ တုိင္းခ်စ္ကုိသိန္းေဖတုိ႔ ဂ်ပန္အဖမ္းခံရ အညႇဥ္းဆဲ ခံရၾကပုံသတင္းေတြနဲ႔ ေတာင္ငူမွာလည္း သခင္သန္းေဖ၊ သခင္ႂကြယ္၊ သခင္အုံးတုိ႔ အဖမ္းခံရ အညႇဥ္းဆဲခံၾကရပုံ သတင္းေတြကုိ ၾကားသိရၿပီးမွသာ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ရဲ့အႏၲရာယ္ကုိသိျမင္လာခဲ့ၿပီး မိမိရဲ့အမွားကုိပါ ျမင္လာပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဂ်ပန္လုိလားသူအျဖစ္မွ ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္သူအျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။ မိမိ၏ အမွားကိုသိျမင္လုိေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္သည္ သခင္ သန္းထြန္းထံသြားၿပီး မိမိရဲ့အမွားကုိဝန္ခံၿပီးေတာင္းပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုခုတြင္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ တာဝန္ေပးဖုိ႔ပါ တစ္ပါတည္းေျပာဆုိခဲ့ရာ သခင္သန္းထြန္းက ကၽြန္ေတာ္၏အယူအဆ တုိးတက္လာေစရန္ လက္ဝဲစာေပမ်ားကုိ ေလ့လာဆည္းပူးဖုိ႔ေျပာၿပီး ဆုိဗီယက္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသမုိင္းကုိ ဖတ္ခုိင္းခဲ့ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ သခင္သန္းထြန္းနဲ႔ေတြ႔ဆုံၿပီး မ်ားမၾကာမီ ကာလအတြင္း၌ပင္ ဂ်ပန္ရဲ့႐ုပ္ေသးအစိုးရဖြဲ႔စည္းရာတြင္ သခင္သန္းထြန္းမွာ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးအျဖစ္ပါဝင္ေနျပန္ရာ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္ေရးသမားတစ္ဦးအေနျဖင့္ သခင္သန္းထြန္းအေပၚ မေက်မနပ္ ျဖစ္မိျပန္ပါတယ္။ သခင္သန္းထြန္းဟာ အေျပာနဲ႔အလုပ္မကုိက္ညီတဲ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေလသလားဟု သံသယျဖစ္မိျပန္တယ္။ အထင္လဲြမိျပန္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ အတြက္အခ်က္၊ လူကဲခတ္ ဒုတိယအႀကိမ္လြဲခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ျပႆနာတစ္ရပ္ကုိ ကုိင္တြယ္ ၾကည့္႐ႈရာတြင္ ကမၼပုိင္းကုိသာျမင္ၿပီး ကတၱားပုိင္းကုိမျမင္ပါ။ ကတၱားပုိင္းကုိ လွမ္းေမွ်ာ္မၾကည့္တတ္ေသးပါ။ သခင္သန္းထြန္းကေတာ့ ကမၼပုိင္းေရာ၊ ကတၱားပုိင္းကုိပါ ၾကည့္တတ္ျမင္တတ္သူ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ သူ၏နုိင္ငံေရးေျခလွမ္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ မီေအာင္မလုိက္ႏုိင္ ေသးျခင္းေၾကာင့္သာ သူ႔ကုိ အထင္လြဲမွားမိျခင္း ျဖစ္မိခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကဲ့သုိ႔ လူရင္းတစ္ေယာက္ကပင္ သခင္သန္းထြန္းသည္ ဂ်ပန္ကုိ ေထာက္ခံသူလုိ႔ ထင္မိေနေသးရာ ဂ်ပန္က သခင္သန္းထြန္းကုိ သူတုိ႔၏ရန္သူဟူ၍ထင္စရာအေၾကာင္း ပုိ၍ပင္ မရွိႏုိင္ပါ။ ဤသည္မွာ သခင္ သန္းထြန္းရဲ့ႏုိင္ငံေရးပရိယာယ္ ႂကြယ္ဝမႈ၊ ကၽြမ္းက်င္ပုံကုိ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေနာက္မွ ျပန္လည္ေတြးစရာ သိရွိလာခဲ့ပါတယ္။
မည္ကဲ့သုိ႔ပင္ရွိေစကာမူ သခင္သန္းထြန္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ုံးဖြဲ႔စည္းေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးၾကသည့္အခါ က်မွသာ သခင္သန္းထြန္း၏ သေဘာထားအစစ္အမွန္ကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းသိရၿပီး သခင္သန္းထြန္းသည္ ဂ်ပန္လုိလားသူတစ္ဦး ျဖစ္သြားၿပီဟုထင္မွတ္ခဲ့ေသာကၽြန္ေတာ္၏ေကာက္ခ်က္ မွားေၾကာင္းသိလာရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ုံးဖြဲ႔စည္းဖုိ႔ စတင္ ေဆြးေႏြးေသာအခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ သခင္သန္းထြန္းအား ဂ်ပန္လုိလားသူအျဖစ္ သံသယစိတ္အေျခခံနဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။
သခင္သန္းထြန္း - “တစ္ျမန္ေန႔က သခင္ႏု႐ုံးခန္းမွာ ငပုေတြနဲ႔ အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ုံးဖြဲ႕ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္၊ ငပုေတြက သူတုိ႔သိမ္းပိုက္ထားတဲ့ အေရွ႔ေတာင္အာရွနယ္ေတြမွာ အာရွလူငယ္အဖြဲ႔ေတြ ဖြဲ႔စည္းၿပီးၿပီျဖစ္လုိ႔ ဗမာျပည္မွာလည္း ၎အတုိင္း ဖြဲ႔ခ်င္တယ္တဲ့၊ ကူညီပါလုိ႔ ေျပာလာတယ္၊ အဲဒီ အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ုံးရဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ၁။ ဂ်ပန္အစုိးရရဲ့ “ဒုိင္တုိးဝ က်ဳိေအးတင္” လို႔ ေခၚတဲ့ အာရွ သာတူညီမွ်ဝါဒကုိ ျမန္မာလူငယ္မ်ားသေဘာေပါက္နားလည္ၾကေစရန္ႏွင့္ ၂။ ဗမာလူငယ္မ်ားရဲ့ ဗလငါးတန္ တုိးတက္ ဖြံံၿဖိဳးေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ုံးမွာ ကုိဗဟိန္းနဲ႔ကၽြန္ေတာ္တုိင္ပင္ၿပီး သခင္ခင္ေအာင္ကုိ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လ်ာထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ သခင္ခင္ေအာင္နဲ႔ အသင့္ေတာ္ဆုံးေနရာပဲလုိ႔ ထင္ၿပီး တာဝန္ေပးတာျဖစ္တယ္။ “ဘယ္လုိလဲ၊ လုပ္ႏုိင္ပါ့ မလား”ဟု သခင္သန္းထြန္းသည္ အာရွလူငယ္ဖြဲ႔စည္းေရးကိစၥကုိ ကၽြန္ေတာ့္အား ေျပာျပရင္း ကၽြန္ေတာ္၏သေဘာထားကုိ စုံစမ္းေမးျမန္းၾကည့္ပါတယ္။

သခင္ခင္ေအာင္ - “ကၽြန္ေတာ္ဟာ ႏုိင္ငံေရးသမားပါ၊ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ဖုိ႔ကုိသာ စိတ္အားထက္သန္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဗလငါးတန္ သက္သက္ကုိသာလုပ္ကုိင္ခဲ့တဲ့ အဂၤလိပ္ကုိလုိနီေခတ္က “လူငယ္မ်ားႀကီးပြားေရးအသင္း”ဆုိတာကို ကၽြန္ေတာ္ မပါဝင္ခဲ့ပါဘူး၊ သခင္ေလးေမာင္တုိ႔ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာလူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံးရဲ့ ႏုိင္ငံျခားျဖစ္ေရွာင္ၾကဥ္ေရးနဲ႔ တုိင္းရင္းျဖစ္အားေပးေရး အမ်ိဳးသားလႈပ္ရွားမႈေတြမွာသာ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ “အာရွ သာတူညီမွ်ဝါဒ”ဆုိတာကလည္း ဆုိရွယ္လစ္တံဆိပ္ကပ္ထားတဲ့ ဂ်ပန္အရင္းရွင္ဝါဒသာျဖစ္တယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ုံးဆုိတာကေတာ့ ဂ်ပန္စစ္ဝါဒီေတြနဲ႔ ဂ်ပန္ အရင္းရွင္ႀကီး ေတြရဲ့အက်ိဳးစီးပြားကုိကာကြယ္ေပးရမယ့္ အစည္းအ႐ုံး၊ ဗမာလူငယ္ေတြက ဂ်ပန္စစ္ဝါဒီေတြရဲ့အက်ိဳးစီးပြားကုိမဆန္႔က်င္ေအာင္ ဂ်ပန္ကုိ ကာကြယ္ေပးရမယ့္ဒုိင္းႀကီးသာျဖစ္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ေနပါတယ္၊ ဒီလုိ ဗမာလူငယ္ေတြရဲ့ မ်က္စိထဲ သဲပက္သြင္းရမယ့္အလုပ္မ်ဳိးကုိ ကၽြန္ေတာ္မလုပ္ခ်င္ပါဘူး၊ အရင္လထဲတုန္းကပဲ သခင္သန္းထြန္းကို ေျပာခဲ့ၿပီးပါၿပီ၊ ကၽြန္ေတာ္ဟာ အဂၤလိပ္ကိုမုန္းလြန္းအားႀကီးၿပီး ဂ်ပန္နဲ႔ ေပါင္းၿပီး အဂၤလိပ္ကုိတုိက္ခဲ့တဲ့အမွားကုိ က်ဴးလြန္မိခဲ့တဲ့အျပစ္ ရွိေနပါတယ္လုိ႔ ဒီရာဇဝတ္ေႂကြးကုိဆပ္ဖို႔သာ ငပုေတြကုိ ဗမာျပည္က ျပန္လည္ေမာင္းထုတ္ႏုိင္မွ ေႂကြးေၾကမယ္လုိ႔ယုံၾကည္ေနပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဂ်ပန္ကုိတုိက္ခုိက္ေရးကလြဲၿပီး အျခား ဘာကုိမွလုပ္ဖုိ႔ စိတ္မပါ ပါဘူး”ဟု ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲရွိသေရြ႕ကုိ ေျပာင္ေျပာင္ဝင္ေျပာၿပီး အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ုံးတြင္ ပါဝင္လုပ္ကုိင္ရန္ ျငင္းဆုိခဲ့ပါတယ္။
ထြန္းဝင္းၿငိမ္း
(ဆက္လက္ ေဖာ္ျပပါမည္)

0 comments:

Post a Comment