Friday, February 6, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ အပိုင္း(၁) အခန္း(၁၁)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ အပိုင္း(၁) အခန္း(၁၁)
(၈)

“ဗိုလ္ေနဝင္း စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မွ ေထာက္ပံ့ေရးမႉးႀကီးသို႔ ရာထူးေလွ်ာ့ခ်ျခင္း”

၁၉၄၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ ဂ်ပန္ထံကလြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ စစ္ဝန္ႀကီး (ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး) ျဖစ္လာၿပီး ဗမာ့တပ္မေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ စစ္ဝန္ႀကီးရံုးေပၚလာၿပီး ၎၏လက္ေအာက္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးလည္း ေပၚလာသည္။ သခင္ဗစိန္ သခင္ထြန္းအုပ္တို႔ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ညီညြတ္ေရးအတြက္ ထိုစဥ္က ၎တို႔၏ သခင္ဂိုဏ္းမွ ဗိုလ္မႉးႀကီးေနဝင္းကို စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး တြင္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေနရာသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

ဤသို႔ေနၾကရာမွ ၁၉၄၅ ခု ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး မျဖစ္မီ ႏွစ္လေလာက္တြင္(ထင္သည္) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဗိုလ္ေနဝင္းကို စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးမွျဖဳတ္ခ်ၿပီး စစ္ဝန္ႀကီးရံုးဌာနတခုျဖစ္ေသာ ရိကၡာႏွင့္ပစၥည္းေထာက္ပံ့ေရးဌာနႀကီးမႉးေနရာသို႔ အဆင့္ခ်ၿပီး ေျပာင္းေရြ႔လိုက္ သည္။ အံ့အားသင့္သြား ၾကရသည္။ ဘာအတြင္း  အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဒီလိုေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည္ကို က်ေနာ္တို႔အတိအက်မသိရ၊ အျပင္ပန္းက ျမင္သာထင္သာ ေတြ႔ရတာကေတာ့ ဗိုလ္ေနဝင္းမွာ သူ႔ဝတၱရားကို ေကာင္းစြာလုပ္သူမဟုတ္၊ အေပ်ာ္အပါး လိုက္စားေနတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အခ်ိန္အမ်ားဆံုးျဖဳန္းတီးတာမွာ ထိုစဥ္က ဦးဟန္ရွိန ္ဝပ္ေရွာ့အလုပ္ရံု၏ အဝန္းအဝိုင္းရွိအိမ္တအိမ္တြင္ ဖဲရိုက္ၿပီးအခ်ိန္ျဖဳန္း ေနတတ္တာမ်ားသည္ဟု သိရသည္။ အမွန္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတြင္ ေတာ္ေတာ္ႀကီးမေက်နပ္ခ်က္ အတြင္းအေၾကာင္းေတြရွိဦးမည္ဟု ထင္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္သာ ဤသို႔အေရးယူရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္။

ထိုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေနရာကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗိုလ္မႉးႀကီးေဇယ်သို႔ တာဝန္လႊဲခဲ့သည္။ ဗိုလ္ေနဝင္းမွာ ေထာက္ပံ့ေရးဌာနႀကီးမႉးရံုးသို႔လည္း လာမတက္ဟု သိရသည္။

“ဗိုလ္ေနဝင္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေပၚ လူအမ်ားေရွ႔တြင္ ေျဗာင္ရန္ေတြ႔စကားမ်ားျခင္း”

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ေနာက္ဆံုးေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားလုပ္ရန္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လဆန္း ၁ ရက္မွ ၇ ရက္ေလာက္တြင္ ပတ္လမ္းရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအိမ္တြင္ က်ေနာ္တို႔အပါအဝင္ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား သံုးညေလာက္ ညစဥ္ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ စာၾကည့္ခန္းတြင္ျဖစ္၏၊ ကုလားထိုင္ေတြေဘးဖယ္ထားၿပီး သင္ျဖဴးဖ်ာႀကီးမ်ားခင္းထားကာ အားလံုးဖ်ာေပၚထိုင္၍ ေဆြးေႏြး ၾက၏၊ ေနာက္ဆံုးညတြင္ ေျမပံုၾကမ္းႏွင့္စစ္တိုင္းေတြခြဲၿပီး စစ္ေခါင္းေဆာင္။ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား တာဝန္ေတြခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းၿပီး သြားၿပီး အစည္းအေဝးရုပသိမ္းေတာ့မည္တြင္ က်ေနာ္က ဗိုလ္မႉးႀကီးေနဝင္း၏တိုင္း (၂)တြင္ ဖ်ာပံုခရိုင္အျပင္ ဟံသာဝတီခရိုင္ပါထည့္သြင္း ထားရာ ဟံသာဝတီကတပ္မႉးေတြ သူတို႔တာဝန္ ေရွ႔လုပ္ငန္းေတြသိလို၍ ပဲခူး က်ေနာ့္ဌာနခ်ဳပ္သို႔ေရာက္ေနၾကသည္။ ထိုသူတို႔ကို ဗိုလ္မႉးႀကီး ေနဝင္းႏွင့္ေတြ႔ရန္ ဘယ္လိုလႊတ္ရမလဲဟုေမးမိရာ ခ်က္ခ်င္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေျမပံုၾကမ္းကိုေကာက္ကိုင္ၿပီး ဟံသာဝတီခရိုင္မွ တြံေတးၿမိ့ဳနယ္သာ တိုင္း (၂)ေအာက္ထားၿပီး က်န္ၿမိ့ဳနယ္ေတြကို ပဲခူး က်ေနာ့္ တိုင္း (၄)ထဲသို႔ ခဲတံျဖင့္ ျပင္ဆင္ေပးလိုက္သည္။ ႏႈတ္ကလည္း ေျပာင္းတာကိုေျပာလိုက္သည္။

ဤတြင္ဗိုလ္ေနဝင္းမွာ ဖ်ာေပၚထိုင္ေနရာမွ ရုတ္တရက္ ဝုန္းခနဲမတ္တတ္ရပ္လိုက္ၿပီး က်ေနာ့္ကိုယံုၾကည္မွ တာဝန္ေပးပါ၊ မယံုၾကည္က တာဝန္မေပးပါနဲ႔ဟုသေဘာပါသည့္ ရန္ေတြ႔စကားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေရာ အားလံုးကိုပါၾကည့္ၿပီး ေျပာပါသည္။ အစည္းအေဝး တက္ၾကသူအားလံုးအံ့ၾသၿပီး ဗိုလ္ေနဝင္းကို စိုက္ၾကည့္ေနၾကသည္။ သူကေစာေစာကတည္းက ရာထူးေျပာင္းေရြ႔ခ်ထားခံရတာေရာ အျခားအေၾကာင္းေတြပါ မေက်နပ္မႈေတြပါရည္ရြယ္ၿပီး ေျပာလိုက္ပံုရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေခတၱစိုက္ၾကည့္ၿပီး ေနာက္ဘာမွ ထပ္မေျပာေတာ့ဘဲ အစည္းအေဝးၿပီးၿပီဟုသာေျပာၿပီး အားလံုး အခန္းမွထြက္ခြာၾကသည္။

ထိုအျဖစ္အပ်က္ကို ထိုေန႔အစည္းအေဝးတက္ၾကသူအားလံုး ျမင္ေတြ႔သိရွိၾကသည္။ ထိုေန႔အစည္းအေဝးတက္သူ က်ေနာ္မွတ္မိသေလာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း။ ဗိုလ္မႉးႀကီးေနဝင္း။ ဗိုလ္မႉးရဲထြဋ္၊ ဗိုလ္မႉးဖိုးကြန္း။ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီး။ ဗိုလ္ေမာင္ေမာင္။ သခင္စိုး။ သခင္သန္းထြန္း။ သခင္တင္ျမ။ ဦးဗေဆြ။ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း။ သခင္ခ်စ္ႏွင့္ က်ေနာ္တို႔ပါဝင္ၾကသည္။

0 comments:

Post a Comment