Friday, February 6, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ အပိုင္း(၁) အခန္း(၁၂)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ အပိုင္း(၁) အခန္း(၁၂)
“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔က ဗိုလ္ေနဝင္းကို စစ္တပ္မွထုတ္ပစ္ဖို႔ စီစဥ္စိုင္းျပင္းခဲ့ျခင္း”
ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးၿပီးခါနီးႏွင့္ ၿပီးခါစရန္ကုန္မွာ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ေတြအေတာ္စံုသည့္အခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဗိုလ္ေနဝင္းကို အေတာ္ပင္မေက်မနပ္ျဖစ္ေနသည္။ စစ္တပ္က လံုးဝထုတ္ပစ္ဖယ္ရွားပစ္ဖို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး အျခားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ စိုင္းျပင္းခဲ့သည္။ တိတိက်က်အေၾကာင္းရင္းေတြ က်ေနာ္တို႔မသိရေသာ္လည္း က်ေနာ္တို႔ ထင္သာျမင္သာအေၾကာင္းေတြက ဗိုလ္ေနဝင္း သည္ ရာထူးဌာနတည္ၿငိမ္လာသည့္ ဂ်ပန္ေခတ္အတြင္းပိုင္းကစၿပီး အေပ်ာ္အပါးလိုက္စား။ စာရိတၱပ်က္လာမႈ။ တပ္တြင္း၌လည္း ဂိုဏ္းခြဲမႈေတြလုပ္လာတာ ေနာက္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြင္းမွာလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္မလုပ္ဘဲ သူအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့တပ္ဟာ ေဒသခံလူထုေတြနဲ႔လည္းေကာင္း။ ေဒသခံႏိုင္ငံေရးေကဒါေတြနဲ႔လည္းေကာင္း။ အဆင္မေျပမႈေတြျဖစ္တာေတြ ထိုစဥ္က က်ေနာ္တို႔ ၾကားသိခဲ့ရတာေတြ မွတ္မိေနသည္။ ေနာက္ က်ေနာ္မသိတဲ့ကိစၥေတြလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ သိနားလည္ထားၾကသည္ထင္ရသည္။ ထိုအေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ေနာင္အခြင့္အေရးရလွ်င္ နယ္ခ်ဲ႔တို႔ႏွင့္ေပါင္းၿပီး အာဏာရွင္စနစ္ ဂိုဏ္းခြဲေရးႏွင့္ဆိုးဝါးတဲ့ကိစၥေတြ လုပ္လာ ႏိုင္တယ္၊ စစ္တပ္ေရာ တိုင္းျပည္ပါ မ်ားစြာထိခိုက္နစ္နာဖြယ္ေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔တြက္ခ်က္ပံုရၿပီး ဒီလိုလူမ်ိဳး ေစာေစာကတည္းက ဖယ္ရွားပစ္မွ ေကာင္းမယ္လို႔ တြက္ခ်က္ယူဆပံုရသည္။ ထိုကိစၥကိုထိုစဥ္က ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္အမ်ားစု သိရွိခဲ့ၾကသည္။

က်ေနာ္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေရာက္ၿပီး ႏွစ္အေတာ္ၾကာၿပီးေနာက္ပိုင္း ပါတီဥကၠဌသခင္ဗသိန္းတင္ကလည္း စကားစပ္မိၿပီး က်ေနာ့္ကိုေျပာတာက ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးၿပီးကာစ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဗိုလ္ေနဝင္းအေပၚ အေတာ္တူးတူးခါးခါး မေက်နပ္မႈေတြျဖစ္ၿပီး စစ္တပ္က အၿပီးအပိုင္ ဖယ္ရွားထုတ္ပယ္ခ်င္ေနတာေတြကို ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ေၾကာင္းကို သခင္သန္းထြန္းက ဗဟိုေကာ္မတီတခ်ိဳ႔ကိုေျပာခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပသည္ကိုက်ေနာ္မွတ္မိေနသည္။
ဒီလိုထုတ္ပစ္လိုက္ဖို႔ စိုင္းျပင္းေနရင္း ေနာက္ပိုင္း မထုတ္ပစ္ႏိုင္ခဲ့ေခ်၊ ယင္းတြင္အေၾကာင္းရင္း ၂ ခုရွိသည္ဟု ထင္ရသည္။ ပထမအေၾကာင္း က ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ့အကင္းပါးၿပီး ေကာက္က်စ္လွည့္စားႏိုင္မႈျဖစ္သည္။ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္သူေတြႏွင့္ေပါင္းၿပီး ဘယ္သူေတြကို ခြာရမည္၊ ဘယ္သူေတြကို ကန္ထုတ္နင္းေခ်ရမည္တို႔ကို နားလည္က်င့္သံုးတတ္သူျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဒီလိုဗိုလ္ေနဝင္းကို ေတာ္လွန္ေရး ၿပီးခါစက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔က စစ္တပ္ကထုတ္ပစ္ဖို႔ လုပ္ကိုင္စိုင္းျပင္းခဲ့ပံုတို႔ကို က်ေနာ္ ၁၉၇၆ ဇူလိုင္လကုန္ခါနီး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အေျခခံေဒသ အေရွ႔ေျမာက္သို႔ထြက္လာခါစ ၁၁/၈/၇၆ ေန႔က ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္သူ႔အသံမွ တိုင္းျပည္သို႔အသံလႊင့္စဥ္ကလည္း ထိုကိစၥကို ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ဗိုလ္ေနဝင္းကို မထုတ္ပစ္ႏိုင္သည့္အေၾကာင္းႏွစ္ခုအနက္ အေၾကာင္းတခုမွာ က်ေနာ့္အထင္ ထိုအခ်ိန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွာ ေတာ္လွန္ေရး အၿပီး ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္ေတာ့ ေနစရာအိုးအိမ္မရွိဘဲ အိမ္ေထာင္ႏွင့္ ကေလးေတြႏွင့္ မ်ားစြာအအခက္အခဲျဖစ္ေနသည္။ ထိုအခ်ိန္ ဗိုလ္ေနဝင္းမွာ သူဦးစီးခ်ဳပ္ဘဝက တိုက္အိမ္ႀကီးႏွစ္လံုးကို ဘယ္လိုနည္းနာႏွင့္မသိ ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ တလံုးမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေနထိုင္ခဲ့၍ ယခုျပတိုက္လုပ္ထားေသာ တာဝါလိန္းကုန္းေပၚကတိုက္အိမ္ႀကီးျဖစ္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးၿပီးခါစက သူတက္ေနသည္။ 

ေနာက္တလံုးမွာ ထိုတာဝါလိန္းကုန္းအိမ္ႀကီး၏ ေျခရင္းကားလမ္းေဘးရွိ တိုက္အိမ္ျဖစ္သည္။ ၎အိမ္မွာ အေပၚအိမ္ႀကီးေလာက္ မေကာင္းေပ၊ ဗိုလ္ေနဝင္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုဆြဲေခၚလာၿပီး တာဝါလိန္းကုန္းေပၚရွိတိုက္အိမ္ႀကီးကို အတင္းထိုးေပးၿပီး သူကိုယ္တိုင္က ထိုအိမ္ေလာက္မေကာင္းေသာ ကုန္းေအာက္ေျခကတိုက္အိမ္တြင္ ဆင္းေနသည္။

ဤတြင္ ရိုးသားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအဖို႔ ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ စိတ္ရင္းမဆိုး မေကာင္းသည့္အက်င့္စရိုက္အခ်ိဳ႔ေၾကာင့္ တခ်ိဳ႔ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနတာျဖစ္သည္။ ျပဳျပင္သြားရင္ရႏိုင္သည္။ အထူးအျဖင့္ သူ႔အေပၚ ဒီေလာက္ေလးစားသျဖင့္ သူႀကိဳးကိုင္သြားလို႔ ရႏိုင္သည္။ စြန္႔ပစ္လိုက္ရေအာင္အထိမဆိုးဟု တြက္ခ်က္ပံုရသြားသည္ဟု ထင္ရသည္။ ဒုတိယအေၾကာင္းမွာ ထိုအခ်ိန္ (ဖဆပလ) အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီးထဲ ႏိုင္ငံေရးသမားေဟာင္း လက္်ာသမားမ်ားဝင္လာၾကရာ ၿဗိတိသွ်တို႔ထံမွလြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲအတြက္ ထပ္တိုက္ပြဲဝင္ေရး ေခ်ာေခ်ာေမာေမာျဖစ္ဖို႔ အခက္အခဲေတြ ေပၚေပါက္ႏိုင္ေနသည္။ ဤအတြင္းမိမိတို႔ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ခဲ့ၾကသူ လူငယ္ေတြထဲက မညီမညြတ္ ကြဲၾကရင္ ပို၍အခက္အခဲေတြ႔ႏိုင္ၿပီး ဖဆပလ အတြင္း မညီညြတ္မႈေတြနဲ႔ အားနည္းသြားႏိုင္သည္။ တို႔အခ်င္းခ်င္းညီညြတ္ေရးဟာ ေသာ့ခ်က္ ျဖစ္သည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ယူဆလာသည္။ 

ဒီ ဒုတိယအေၾကာင္းကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ က်ေနာ့္ကိုေခၚေျပာ၍ ဒီသေဘာကိုသိရတာ ျဖစ္သည္။ ဒီလိုေျပာျပရသည့္ အေၾကာင္းရင္းက က်ေနာ့္တိုင္း(၄)တြင္ ထိုစဥ္က ဗိုလ္ေနဝင္းတို႔ အသိုင္းအဝိုင္းမွျဖစ္ၿပီး ေနာင္ဆိုရွယ္လစ္တပ္မႉးတဦးျဖစ္လာေသာ တပ္ရင္းမႉးတေယာက္သည္ ထိုစဥ္ က်ေနာ္တာဝန္ေပးထားေသာတိုက္ပြဲတပြဲကို မတိုက္ဘဲေရွာင္ေနၿပီး က်ေနာ့္ကိုပင္ တန္ျပန္ ပုတ္ခတ္ ေျပာဆိုေနသည္။ ထိုအေၾကာင္း သူ႔ရဲ့တပ္ခြဲမႉးတဦးက က်ေနာ့္ကိုလာၿပီးသတင္းေပးေတာ့ ထိုတပ္ရင္းမႉးကို က်ေနာ္အေရးယူရေတာ့မည္ ျဖစ္ရာ ထိုအေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထံသတင္းပို႔ၿပီး ယခင္က ဒါမ်ိဳးေတြကို က်ေနာ္တို႔က ေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ သည္းခံခဲ့သည္။ ယခု ေတာ္လွန္ေရးၿပီးၿပီ။ စစ္တပ္ေကာင္းေရးအတြက္ အထိုက္အေလ်ာက္ အေရးယူမွေကာင္းမည္ျဖစ္သည္ဟု အစီရင္ခံသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က အထက္ပါအယူအဆႏွင့္ က်ေနာ့္ကို အထက္ပါအတိုင္း နားခ်ပါသည္။ ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ ထိုကိစၥၾကားဝင္သလားမသိ၊ ထိုတပ္ရင္းမႉးက သူ႔အမွားဝန္ခ်ၿပီး အျပစ္မွခြင့္လႊတ္ရန္ ေတာင္းပန္ဝန္ခ်စာတေစာင္ က်ေနာ့္ထံပို႔လာပါသည္။ ထိုစာကိုလည္း ဗိုလ္ေနဝင္း ကိုယ္တိုင္ က်ေနာ့္ထံ ပဲခူးသို႔ လာေပးတာျဖစ္သည္။ က်ေနာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ေျပာထားေလေတာ့ ထိုကိစၥကိုေက်ေအးလိုက္ပါသည္။

ထိုအထက္ပါအေၾကာင္း ၂ ခုေၾကာင့္ ဗိုလ္ေနဝင္းကို ထိုစဥ္က တပ္ကထုတ္ပစ္ေရးကို မလုပ္ျဖစ္ၾကတာဟု ယူဆပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ ဗိုလ္ေနဝင္းကိုတေလွ်ာက္လံုး သတိထားဆက္ဆံလာခဲ့ပံုရသည္။ ဗိုလ္ေနဝင္းကို စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးေပးထားစဥ္ ဗိုလ္စႀကၤာ ဂ်ပန္သြားရသည့္အခါ ဗိုလ္လက္်ာကို ဒုတိယစစ္ဝန္ႀကီးခန္႔ထားသည္။ ေနာက္ေတာ္လွန္ေရးၿပီးခါနီး တပ္မေတာ္စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကို ေတာ္လွန္ေရး နယ္မွ ၁၉၄၅ ဇူလိုင္(၅)ရက္ေလာက္ ရန္ကုန္သို႔ေရႊ႔ေျပာင္းလာၿပီး ေလာင္းဝစ္လမ္းစခန္းတြင္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္အသစ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျပန္ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ သူကိုယ္တိုင္ စစ္ေသနာပတိေနရာယူထားၿပီး ဒုစစ္ေသနာပတိရာထူးကို ဗိုလ္မႉးႀကီးလက္်ာကိုပင္ ေပးထားသည္။

ေနာက္ဆံုးေတာ္လွန္ေရးၿပီးေနာက္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ကုန္ခါနီး က်ေနာ္တို႔ေတာ္လွန္သည့္ မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္ကို ၿဗိတိသွ်တို႔ႏွင့္ေပါင္းၿပီး ဗမာ့တပ္မေတာ္ Burma Army ကို ဖြဲ႔စည္းေတာ့ ဗမာ့တပ္မေတာ္စစ္ေဆးေရးအရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ အဂၤလိပ္အမ်ိဳးသားဗိုလ္ခ်ဳပ္ (ေမဂ်ာဂ်င္နရယ္)ေသာမတ္စ္ကို အဂၤလိပ္တို႔ကခန္႔ထားၿပီး က်ေနာ္တို႔ ေတာ္လွန္သည့္မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္ဘက္မွ တပ္မေတာ္ဒုစစ္ေဆးေရး အရာရွိခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးႀကီးတဦးႏွင့္ အိႏိၵယသို႔ပါသြားေသာ ျမန္မာတပ္မ်ားဘက္မွလည္း တပ္မေတာ္ ဒုစစ္ေဆးေရးအရာရွိခ်ဳပ္တဦး ဗိုလ္မႉးႀကီးစမစ္ဒြန္းကို ၎တို႔က ခန္႔ခဲ့သည္။ မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္ဘက္မွ ဒုစစ္ေဆးေရးအရာရွိခ်ဳပ္ကိုမူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက သူ တပ္ျပင္ထြက္ေနမည္ျဖစ္၍ ဗိုလ္မႉးႀကီးလက္်ာကို သူ႔ကိုယ္စားခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ ဗိုလ္ေနဝင္းမွာ က်ေနာ္တို႔ႏွင့္အတူ ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးအျဖစ္ႏွင့္ ေျခလ်င္တပ္ရင္းမႉးသာ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ေနာက္မၾကာမီ ဗိုလ္လက္်ာသည္ (ဖဆပလ)အစိုးရ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးျဖစ္လာၿပီး ဗိုလ္မႉးႀကီးစမစ္ဒြန္းမွာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရေသာအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အဆင့္ျဖင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာသည္။ ဗိုလ္ေနဝင္းကေတာ့ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္အဆင့္ျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းမႉး ျဖစ္လာသည္။

0 comments:

Post a Comment