Sunday, February 15, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ အပိုင္း(၁) အခန္း(၁၆)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ အပိုင္း(၁) အခန္း(၁၆)
(၁၁)

က်ေနာ့္မွာ ထိုကာလအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေကာင္းစြာမမွတ္မိသျဖင့္ ထိုကာလအျဖစ္အပ်က္အခ်ိဳ႔ကို တပ္မေတာ္သမိုင္းပထမတြဲမွ ကိုးကား ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပရပါသည္။

က်ေနာ္တို႔ဟိုင္နန္ကၽြန္းမွ ေဖာ္မိုဆာသို႔မေျပာင္းမီ ၁၉၄၁ ခု စက္တင္ဘာအတြင္း သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ဗိုလ္မႉးႀကီးဆူဇူကီး (ဗိုလ္မိုးႀကိဳး)တို႔ တိုက်ိဳၿမိ့ဳမွ ဟိုင္နန္ကၽြန္းသို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီး ဗမာျပည္ အဂၤလိပ္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲရန္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ ဗမာျပည္သို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ေရးအစီစဥ္မ်ားကို ဂ်ပန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေျပာျပၾကသည္။

ထိုအစီအစဥ္မ်ားအရ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္မ်ား ဗမာျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လႊတ္ေရးအစီအစဥ္၏ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ သခင္လွေဖ။ (ဗိုလ္လက္်ာ) သခင္ေအးေမာင္ (ဗိုလ္မိုး)။ သခင္ဗဂ်မ္း (ဗိုလ္လေရာင္)။ သခင္ထြန္းခင္ (ဗိုလ္ျမင့္ေဆြ)။ ကိုလွေမာင္ (ဗိုလ္ေဇယ်)။ ကိုထြန္းရွိန္ (ဗိုလ္ရန္ႏိုင္) တို႔ ၆ ဦးကို ဟိုင္နန္ကၽြန္းမွ တိုက်ိဳၿမိ့ဳသို႔ ေလယာဥ္ျဖင့္ေခၚသြားသည္။ တိုက်ိဳၿမိ့ဳမွ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ကိုဆိုင္မာရူး သေဘၤာျဖင့္ထြက္လာရာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိ့ဳသို႔ ေအာက္တိုဘာ (၂၄)ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ(၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ပန္ျပည့္ အစိုးရအဖြဲ႔အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ကမၻာ့အေျခအေနတင္းမာေန၍တေၾကာင္း အေရွ႔ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားကို ဂ်ပန္မတိုက္မီ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္မ်ား ဗမာျပည္တြင္း ျပန္လည္ ေစလႊတ္လိုက္ပါက ၎တို႔၏အစီအမံကို အဂၤလိပ္ကရိပ္မိသိရွိသြားခဲ့ေသာ္ ေနာင္ တိုက္ခိုက္ေရးတြင္ အလစ္အငိုက္ရရွိမႈ ပ်က္ျပားႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္လည္းေကာင္း။ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္မ်ား ဗမာျပည္ျပန္ဝင္ေရးအစီအစဥ္ကို ရပ္ဆိုင္းထားလိုလာၾကသည္။

ဤေနရာ၌ ဟိုင္နန္ကၽြန္းတြင္ က်ေနာ္တို႔စစ္ပညာသင္ၾကားမႈတြင္ က်ေနာ့္စိတ္တြင္စြဲထင္ေနေသာ ထူးျခားခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပလိုပါသည္။
ပထမမွာ ဂ်ပန္တို႔က စစ္ပညာသင္ၾကားေရးတြင္ စစ္သားေကာင္းစိတ္ဓာတ္ကိုသြင္းရာ၌ ဂ်ပန္စစ္တပ္တြင္ သင္ၾကားသြတ္သြင္းေပးသလို ဖက္ဆစ္ဝါဒ စိတ္ဓာတ္အေျခခံသေဘာမ်ားကိုပါသြတ္သြင္းေပးသျဖင့္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္စိတ္ဓာတ္တြင္ ဖက္ဆစ္ဝါဒ စိတ္သေဘာထားအခ်ိဳ႔ အနည္းငယ္ မသိမသာပါရွိေနၾကသည္။ ထိုစိတ္ဓာတ္မွာ ေနာင္ႏွစ္အေတာ္ၾကာ လူအမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းဖက္တြဲၿပီး အလုပ္လုပ္လာၾကေတာ့မွ တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့ပါး ေပ်ာက္ကင္းသြားၾကသည္ကို က်ေနာ္သတိထားမိပါသည္။ ထိုကိစၥကို အသက္ေတာ္ေတာ္ႀကီးလာမွ ေတြးေခၚစဥ္းစား မိလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

က်ေနာ္မွတ္မိေသာ ဒုတိယထူးျခားခ်က္တရပ္မွာ ဂ်ပန္စစ္ပညာေရးရာတြင္ စစ္တိုက္ရာတြင္ ဘယ္ေတာ့မွ မဆုတ္ခြာေရးအျမင္ျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ့္တသက္ မေမ့ႏိုင္မွတ္မိေနသည့္တခ်က္မွာ စစ္တိုက္ရာတြင္ ဘယ္ေတာ့မွမဆုတ္ခြာေရးအျမင္ ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တို႔ ဟိုင္နန္ကၽြန္း တြင္ေနစဥ္ တေန႔တြင္ စစ္ေျမပံုတိုက္ပြဲက်င္းပေနပါသည္။ က်ေနာ္ဦးစီးေသာစစ္တပ္မွာ အေတာ္အထိနာေနၿပီး ဖရိုဖရဲအနည္းငယ္ျဖစ္လာရာ ဒီအတိုင္းဆက္သြားပါက က်ေနာ့္တပ္ ပို၍ဆိုးဝါးလာေတာ့မည့္အေျချဖစ္လာသျဖင့္ က်ေနာ္က က်ေနာ့္တပ္ကို တဖန္ျပန္လည္စုစည္း စည္းရံုး ႏိုင္ရန္ ေနာက္ပိုင္း ေနရာေကာင္းတခုသို႔ ဆုတ္ခြာလို္က္ပါသည္။ ဤတြင္ စစ္ေျမပံုတိုက္ပြဲဦးစီးေနေသာ ဂ်ပန္ဆရာအရာရွိက ျဗဳန္းခနဲ ေၾကာက္ဖြယ္ေအာ္ဟစ္ၿပီး စစ္ေျမပံုတိုက္ပြဲကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ပါသည္။
ေနာက္ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုတာက ဂ်ပန္စစ္တပ္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွေနာက္မဆုတ္ဘူး၊ ဘယ္ေတာ့မွလည္း စစ္မရႈံးဖူးဘူးဟုဆိုၿပီး က်ေနာ္၏ ဆုတ္ခြာမႈကို ႀကီးစြာအျပစ္တင္ပါေတာ့သည္။

ဤကိစၥတြင္ အေျခခံက်ေနာ္မမွားပါ၊ ဂ်ပန္ဆရာ၏ အယူသည္းမႈသာျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ စစ္တပ္ပညာမွာ အယူသည္းမႈ။ စိတ္ဆႏၵ ေစာမႈတို႔ျဖင့္ မေျဖရွင္းႏိုင္ပါ၊ သိပံၸနည္းပညာတရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ဘက္အေျခအေနအရ။ ထိုးစစ္။ ခံစစ္။ ဆုတ္စစ္။ လိုက္စစ္ စသျဖင့္ အေျခအေနအရက်င့္သံုးရေပမည္၊ အေျခအေနအရ ယာယီဆုတ္ခြာရမည့္အခ်ိန္မဆုတ္ခြာဘဲ တင္းၿပီးခံေနလွ်င္ မိမိတပ္ၿပိဳကြဲၿပီး ဖရိုဖရဲ ဗရမ္းဗတာျဖစ္ကာ ေနာက္ဆံုးၿပိဳကြဲၿပီး စစ္ရႈံးနိမ့္မႈသို႔ဦးတည္သြားႏိုင္ေပသည္။

၁၉၄၄- ၄၅ အဂၤလိပ္။ ဂ်ပန္တို႔ အိႏိၵယနယ္စပ္ အင္ဖာတိုက္ပြဲစဥ္တြင္ ဂ်ပန္စစ္တပ္အဖို႔ မိမိစစ္တပ္အေျခအေနဆိုးဝါးေနသျဖင့္ ဆုတ္ခြာ ေပးၿပီး မိမိတပ္ျပန္လည္စည္းရံုးခိုင္မာေရးလုပ္သင့္ပါလ်က္ မဆုတ္ခြာဘဲ တင္းၿပီးခုခံေနရာ ေနာက္ဆံုး ဂ်ပန္တပ္ပ်က္စီးၿပီး ဖရိုဖရဲဆုတ္ခြာ ရာတြင္ အဂၤလိပ္တို႔ကလည္း ဒလစပ္အတင္းဖိၿပီးလိုက္ထိုးသျဖင့္ ဂ်ပန္စစ္တပ္ဘယ္ေနရာကမွ စည္းရံုးၿပီး အခိုင္အမာခံစစ္မထိုးႏိုင္ဘဲ ဖရိုဖရဲဆုတ္ခြာရရာ ေနာက္ဆံုးဗမာျပည္ေတာင္ပိုင္းအစြန္ တနသၤာရီအထိဆုတ္ခြာရၿပီး အဆံုးမွာ ဗမာျပည္မွ ဆုတ္ခြာရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ရ ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဘယ္ေတာ့မွ မဆုတ္ခြာဘူးဆိုတာ မဟုတ္ေပ၊ အယူသည္းမႈ ျဖစ္သည္။ သိပံၸနည္းက်မဟုတ္၊ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဒုတိယကမၻာစစ္တြင္ ဂ်ပန္တို႔ လိပ္-ကန္ တို႔ကို လက္နက္ခ်အရႈံးေပးခဲ့ရေပသည္။

ဤသည္တို႔မွာ ဂ်ပန္စစ္ပညာ၏အားနည္းခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တို႔သတိထားၿပီး ေရွာင္ၾကည္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

(၁၂)

ဤတြင္ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ ဂ်ပန္စစ္ပညာသင္သြားရေသာအေၾကာင္းႏွင့္ ဟိုင္နန္ကၽြန္းစစ္ပညာသင္ၾကားစဥ္က အမွတ္တရ အျဖစ္အပ်က္ အခ်ိဳ႔ကို ေရးလိုပါသည္။

(၁)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ အဂၤလိပ္ကိုေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ၁၉၄ဝ ခုႏွစ္ကစၿပီး ဂ်ပန္ႏွင့္ ဘာေၾကာင့္ေပါင္းခဲ့ရသလဲ၊
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ ၁၉၄ဝ ခုႏွစ္ကစၿပီး ဂ်ပန္နဲ႔ေပါင္းခဲ့ရတာဟာ သူ႔အက်ပ္အတည္းမွလြတ္ေျမာက္ေအာင္လုပ္ရျခင္းက အဓိကျဖစ္မည္ ထင္ပါသည္။ ထိုကိစၥက်ေနာ္သိမွတ္မိသေလာက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ ႏိုင္ငံျခားထြက္ရတာဟာ ဗမာျပည္ ၿဗိတိသွ်ဆန္႔က်င္ေရး ၁၃ဝဝ ျပည့္ႏွစ္ (၁၉၃၈-၃၉) အေရးေတာ္ပံုအေတြ႔အႀကံဳအရ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲကို လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲႏွင့္ေပါင္းစပ္ႏိုင္မွ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ္ဟု ေခါင္းေဆာင္မ်ားသိလာၾကတဲ့အတိုင္း ျမန္မာအမ်ိဳးသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔စည္းရန္ နည္းပညာႏွင့္အကူအညီမ်ားယူရန္ထြက္ၾကရာမွာ ဂ်ပန္ကိုသြားတာ မဟုတ္၊ ထိုစဥ္တရုတ္ျပည္၌ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေနသာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (CPC) သို႔သြားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔ဟာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ အဆက္အသြယ္ အလြယ္တကူရႏိုင္တဲ့ ရွန္ဟဲၿမိ့ဳသြားသေဘၤာကိုမေစာင့္ႏိုင္ဘဲ ၿဗိတိသွ်အဖမ္းခံရမွာစိုး၍ အရင္ေရာက္လာေသာ တရုတ္ျပည္ အမြိဳင္ၿမိ့ဳသြားသေဘၤာကိုသာ စီးနင္းသြားၾကရသည္။ အမြိဳင္ၿမိ့ဳတြင္ ကူမင္တန္တရုတ္အစိုးရႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔ စိုးမိုးထားရာ နယ္စပ္ပင္လယ္ကမ္းေျခအနီးတြင္ေသာင္တင္ေနၿပီး တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီလည္းရွာမရ။ ဆက္မရျဖစ္ေနစဥ္ ေငြေၾကးလည္း ကုန္က် က်ပ္တည္းလာသျဖင့္ ဗမာျပည္ကိုလွမ္းၿပီးအကူအညီေတာင္းရာ ထိုကိစၥဗိုလ္လက္်ာက တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ေငြအလႉေကာက္ခံရ၏၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႔စည္းထားေသာ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္းမွ ေဒါက္တာဗေမာ္တို႔ကိုလည္း အလႉခံမိရာ ထိုအဖြဲ႔အတြင္း ဂ်ပန္ကို လိုလားေသာ ေဒါက္တာသိမ္းေမာင္တို႔သိရွိသြားၿပီး (သူဟာ ဂ်ပန္-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္း တည္ေထာင္သူျဖစ္သည္) ၎တို႔က အမြိဳင္တြင္ လွ်ိဳ႔ဝွက္ေနထိုင္ေနေသာလိပ္စာကို ဂ်ပန္မ်ားကိုေပးလိုက္ရာက ဂ်ပန္မ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ကိုရွာေဖြေခၚေဆာင္ၿပီး ကာနယ္ဆူဇူကီး (ေနာင္တြင္ဗိုလ္မိုးႀကိဳး)တို႔ လက္သို႔ေရာက္ရွိသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာဂ်ပန္တို႔ကို ယံုၾကည္ရေလာက္ေအာင္ ရိုးအသူ မဟုတ္ပါ၊ ဂ်ပန္ကို မယံုၾကည္ပါ၊ ဂ်ပန္မ်ားက တရုတ္ျပည္မႀကီးကို အတိအလင္း အင္အားႀကီးစြာျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ေနၿပီကို ျမင္ေတြ႔ေနရၿပီျဖစ္သည္။ ဗမာျပည္ကိုလည္း ေနာင္ ဂ်ပန္တို႔က်ဴးေက်ာ္ သိမ္းပိုက္လိမ့္ မည္ဟု မသဲမကြဲယူဆထားသည္ဟု ေနာက္ပိုင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရးတဲ့ စာတမ္းမ်ားအရလည္း သိရသည္။ သူသည္ျဖစ္ေပၚလာေသာ လက္ေတြ႔အရ မလႊဲသာလို႔ဂ်ပန္ႏွင့္ေပါင္းလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ဟန္ရွိသည္။ ဂ်ပန္တို႔ထံမွ ရသမွ်အကူအညီကိုလက္ခံၿပီး ေနာက္လက္ေတြ႔ ျဖစ္ေပၚလာမႈ အေပၚမွာ ၾကည့္ၿပီး ေတာ္သင့္သလို ျပဳမူလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိပ္မေရရာေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်လိုက္ရဟန္ တူပါသည္။
(၂)၊ က်ေနာ္တို႔ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔ဆက္ဆံေရးအေျခအေနမွာ က်ေနာ္တို႔ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔ဆက္ဆံခဲ့ရာတြင္ က်ေနာ္တို႔ခံစားရေသာ သူတို႔၏အက်င့္စရိုက္ ၃-၄ ခ်က္ေလာက္ကိုတင္ျပရန္ လိုမည္ထင္ပါသည္။
(၁) က်ေနာ္တို႔ ဂ်ပန္ေရာက္စ တိုက်ိဳၿမိ့ဳေတာ္တြင္ တပတ္ေက်ာ္လည္ပတ္ၾကရသည္။
(က) ဂ်ပန္ျပည္သူေတြ သူတို႔အခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံၾကရာတြင္ အလြန္ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာၾကၿပီး (အာဓိကေတာ္) “ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” ဆိုတဲ့ ေျပာသံေတြဟာ ေနရာတကာမွာ ခ်ိဳသာစြာၾကားေနရသည္။ အခ်င္းခ်င္းေတြ႔ၾကလွ်င္လည္း ေျခစံုရပ္ၿပီး ခါးကုန္းႏႈတ္ဆက္ေနၾကတာေတြ လည္း ေနရာတကာမွာေတြ႔ရပါသည္။ ဟိုတယ္လုပ္သားမ်ား။ တာဝန္ခံမ်ားလည္း က်ေနာ္တို႔အေပၚဆက္ဆံၾကတာဟာ အလြန္ပင္ရိုေသ ကိုင္းရႈိင္းပါတယ္၊ အခ်ဳပ္က သူတို႔အခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံၾကတာဟာ အလြန္ယဥ္ေက်းႏူးညံ့ၾကပါသည္။
(ခ) အားကစားပြဲေတြမွာ ဂ်ပန္လူငယ္ေတြ အေတာ္ႀကီးစိတ္ထက္သန္ၿပီး ညီညီြတ္ညြတ္တက္တက္ႂကြႂကြ ရွိေနတာေတြ႔ရပါသည္။
(ဂ) ဂ်ပန္ဘုရင္ကို ဘုရားလိုၾကည္ညိဳေလးစားတန္ဖိုးထားၾကသည္။
(ဃ) ေနာက္ ဂ်ပန္အမ်ိဳးသမီးေတြ ပင္ပန္းႀကီးစြာ က်ိဳးႏြံစြာအလုပ္လုပ္ေနတာေတြ႔ရပါသည္။
(၂) သူတို႔တိုင္းျပည္တြင္ ယဥ္ေက်းၾကေသာ္လည္း က်ေနာ္တို႔ဟိုင္နန္ကၽြန္းတြင္ စစ္ပညာသင္ၾကားၾကေတာ့ အရာရွိဆရာေတြ အထူးသျဖင့္ တပ္ၾကပ္ဆရာေလးေတြက က်ေနာ္တို႔အေပၚ ပထမ စခါစမွာ ဧည့္သည္ေတြလိုဆက္ဆံရာက ခဏၾကာၿပီးေနာက္ သူတို႔ဇာတိျပလာၾကသည္။ တင္းမာလာၾကၿပီး လက္ေအာက္ခံ ကိုလိုနီႏိုင္ငံသားေတြအေပၚလို ၾကမ္းတမ္းလာသည္။ ဂ်ပန္ျပည္သူေတြအတြင္း ဆက္ဆံေရးႏွင့္ မတူ ေတာ့ပါ၊ ေတာက္ေလွ်ာက္ ဒီလိုပဲေတြ႔လာရတာကို က်ေနာ္အံ့ၾသဖြယ္ ျဖစ္ေနမိတယ္၊ ဒီကိစၥကို က်ေနာ္  ေနာက္ပိုင္း ဖက္ဆစ္ဝါဒအေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိလာေတာ့မွ ဖက္ဆစ္ေတြဆိုတာ အမ်ိုဳးသားအေရးမွာ မိမိလူမ်ိဳးမွတပါး အျခားလူမ်ိဳး အမ်ိဳးသားေတြအေပၚ လူသားအခ်င္းခ်င္း ေတြလို သေဘာမထားၾကဘူး၊ မိမိတို႔ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြသာ ျမင့္ျမတ္တဲ့မဟာလူမ်ိဳးႀကီးျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆစြဲၿမဲယံုၾကည္ထားသူေတြျဖစ္တယ္ ဆိုတာ သိလာရသည္။ အဲဒီက်မွ က်ေနာ္နားလည္မိသည္။ သူတို႔ဟာ ဖက္ဆစ္စိတ္ဓာတ္ မဟာလူမ်ိဳးႀကီးစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ကမၻာကိုလႊမ္းရမယ္ ဆိုတဲ့စိတ္ဓာတ္ေတြဟာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အထူးသျဖင့္ စစ္ဝါဒီသမားေတြထဲမွာ စြဲၿမဲေနၾကတာလို႔ က်ေနာ္သေဘာေပါက္မိသည္။

(၃) ေနာက္ စစ္ပညာသင္ၾကားရာမွာလည္း ဖက္ဆစ္အေတြးအေခၚနည္းပညာမ်ား သင္ၾကားခံရပါသည္။
 (က) ဥပမာ စစ္တပ္မႉးတဦးရဲ့မ်က္ႏွာဟာ မိုးေကာင္းကင္လိုအကဲခတ္ရခက္ၿပီး သူမ်ားက ေၾကာက္ရြ႔ံေလးစားရမယ္ဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ဆန္႔က်င္မႈေတြကိုသင္ၾကားေပးတယ္၊
(ခ) ေနာက္ စစ္ပရိယာယ္မွာ အတက္အဆုတ္ရွိေပမယ့္ သူတို႔မွာ “အဆုတ္”ဆိုတာမရွိ၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးမွာ သူတို႔စစ္ရႈံးရတဲ့ အေၾကာင္း မ်ားမွာ ဒီအေၾကာင္းဟာ တခုအျဖစ္ပါဝင္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္၊
(၄) ေနာက္စစ္ေရးမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့အဓိကအခ်က္လည္း သင္ၾကားခံရတယ္၊ ၎မွာ စစ္ေရးတြင္အမိန္႔နာခံမူ။ ဇြဲလံု႔လႏွင့္ အပင္ပန္းအဆင္းရဲ ခံႏိုင္မႈႏွင့္ လံုးပန္းအားထုတ္ဖို႔ သတိၱဗ်တၱိရွိဖို႔။ ဂ်ပန္သူရဲေကာင္းမ်ား “ဘူရွီဒို”စိတ္ဓာက္မ်ား စစ္သားေကာင္းစိတ္ေမြးျမဴတည္ေဆာက္ဖို႔ ကိုလည္း သင္ၾကားသြတ္သြင္းတာခံရသည္။ သို႔ရာတြင္ က်ေနာ္တို႔အတြက္ ခံစားရမႈအဆိုးဆံုးကေတာ့ က်ေနာ္တို႔အေပၚ လက္ေအာက္ခံ လူမ်ိဳးလို ရိုင္းစိုင္းတင္းမာတဲ့ဆက္ဆံေရး ျဖစ္ပါတယ္၊

(၃) ဂ်ပန္တို႔၏ ရိုင္းစိုင္းမႈအေပၚ က်ေနာ္တို႔၏ တံု႔ျပန္ပံုမွာ
၁၊ က်ေနာ္တို႔အေပၚ သူတို႔ကဒီလို ရိုင္းစိုင္းၾကမ္းတမ္းတဲ့ဆက္ဆံမႈေတြအေပၚ က်ေနာ္တို႔ ပထမအံ့အားသင့္ၿပီးေနာက္ သူတို႔ရဲ့ နယ္ခ်ဲ႔ဖက္ဆစ္ ဇာတိစိတ္ေတြသိရွိလာၾကတဲ့အခါ အလြန္ပဲမုန္းတီးေဒါသထြက္ၿပီး ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးဟာ သူတို႔ႏွင့္မၿပီးႏိုင္။ သူတို႔ကိုပါ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ ရဦးမယ္လို႔ ထင္ျမင္လာၾကသည္။ က်ေနာ္တို႔ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္တခ်ိဳ႔မွာ ဂ်ပန္က ပါးရိုက္ခံရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။

၂၊ က်ေနာ္တို႔ရဲ့ မုန္းတီးမႈဟာ အေတာ္ျပင္းထန္လာပါတယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ေအာက္တိုဘာလဆန္းေလာက္ ဟိုင္နန္ကၽြန္းမွ ေဖာ္မိုဆာကၽြန္းေျပာင္းၿပီးတဲ့ေနာက္ စခန္းအတြင္း တညေန ခပ္ေမွာင္ေမွာင္တြင္ က်ေနာ္တို႔အထဲမွ ဗိုလ္မင္းေခါင္ႏွင့္ဗိုလ္ေတာက္ထိန္ (ထင္သည္)တို႔က ဂ်ပန္တဦးေခါင္းကို တုတ္နဲ႔ရိုက္လို႔ ေခါင္းၿပဲသြားသည္။ အရိုက္ခံရသူမွာ က်ေနာ္တို႔ရဲ့ ေလ့က်င့္ေရးနည္းျပမႉးခ်ဳပ္ ကပၸတိန္ ကဝါရွီးမားကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ေနသည္။ သူကဘာမွဆူဆူပူပူမလုပ္ဘဲ သူ႔အခန္းထဲ ႏွစ္ရက္သံုးရက္ေအာင္းေနသည္။ ေနာက္မွ က်ေနာ္တို႔ သိရသည္မွာ သူသည္ဂ်ပန္တြင္ သူရဲေကာင္းနံပတ္ (၆)ေလာက္ျဖစ္သည္။ သူ႔ကို သူတို႔တပ္တြင္းတပ္ျပင္က လူေတြက အေတာ္ခ်စ္ၾကသည္။ သူဒဏ္ရာႏွင့္အျပင္ထြက္ရင္ စခန္းကတျခားဂ်ပန္ေတြသိၿပီး က်ေနာ္တို႔ႏွင့္ရန္ျဖစ္မွာစိုးလို႔ ဒဏ္ရာအေတာ္ေကာင္းမွထြက္ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါသည္။

၃၊ ဂ်ပန္ဆရာေတြနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ပဋိပကၡေတြျဖစ္လာခဲ့ၾကေပမယ့္ အေရွ႔တိုင္းယဥ္ေက်းမႈတရပ္လို႔ ထင္ပါသည္။ က်ေနာ္တို႔ ျပန္ရခါနီးတဲ့အခါ ၎ဂ်ပန္ဆရာတို႔က မိမိတို႔တပည့္ေတြအေပၚ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာတဲ့သံေယာဇဥ္စိတ္တခ်ိဳ႔ဝင္လာပံုကို က်ေနာ္တို႔အကဲခတ္မိၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ၎တို႔၏ နယ္ခ်ဲ႔ဖက္ဆစ္ဇာတိစိတ္အေပၚ က်ေနာ္တို႔ နာက်ည္းမုန္းတီးစိတ္ကိုေတာ့ မေဖ်ာက္ႏိုင္ေပ၊ က်ေနာ္တို႔ မ်ားစြာရင္ေလးၿပီး ၎တို႔၏ ေနာက္က ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္အစိုးရကို ေရွ႔မွာ က်ေနာ္တို႔ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္စာရင္းရွင္းၾကရဦးမည္ဟု စိတ္တြင္ထင္ျမင္ယူဆထားၾကသည္။ အမွန္ေတာ့ ၁၉၄၅ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးမ်ိဳးေစ့ဟာ အဲဒီကတည္းက ခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဎဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ ျမန္မာျပည္မွ ၿဗိတိသွ်တို႔ ကိုေမာင္းထုတ္ၿပီးလွ်င္ ဂ်ပန္ကိုဆက္တိုက္ခိုက္ရန္ ျမန္မာျပည္သို႔မဝင္မီ ၁၉၄၁ ဒီဇင္ဘာ ဘန္ေကာက္တြင္ရွိကတည္းက စိတ္ကူးစီစဥ္ ခဲ့သည္ကို သူေရးေသာ ဗမာျပည္၏ စိန္ေခၚမႈ (Burma’s Challenge) တြင္ေရးသားထားပါသည္။

0 comments:

Post a Comment